Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo

Liczba pozycji: 4809
 • prawo: Uprawnienia do sporządzania certyfikatów energetycznych budynków z płytą CD – książka

  Uprawnienia do sporządzania certyfikatów energetycznych budynków z płytą CD – książka

  Niniejsza książka jest adresowana do osób ubiegających się o uprawnienia do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Opracowane w książce pytania i zadania, zostały opublikowane przez Ministerstwo Infrastruktury i są wykorzystywane na egzaminach pisemnych. Stan prawny: kwiecień 2009

  Cena: 199,00 zł

  Więcej

 • prawo: Kara śmierci – książka

  Kara śmierci – książka

  Jerzy Adam Świdziński  

  Tematyka kary śmierci do dziś wzbudza niesłabnącą popularność. Temat cieszy się wielką popularnością, a słuszność jej wykonywania rodzi kontrowersje. Czy wykonywanie kary śmierci jest uzasadnione moralnie? Czy śmierć zbrodniarza, gwałciciela, mordercy będzie nauczką i ostrzeżeniem dla przyszłych potencjalnych ludzi, którzy pójdą ich śladem? Dlaczego dyskusja nad karą śmierci stała się największą publiczną...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • prawo: Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Komentarz – książka

  Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. Komentarz – książka

  Mariusz Popławski   Rafał Dowgier  

  Z początkiem kwietnia bieżącego roku weszła w życie ustawa z dnia 10 marca 2006 roku o zwrocie podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego, wykorzystywanego do produkcji rolnej. Celem wprowadzenia tego aktu jest obniżenie kosztów ponoszonych przez użytkowników gruntó rolnych, prowadzących na nich produkcję rolną.

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • prawo: Social Rehabilitation, Care and Education in Postmodern World – książka

  Social Rehabilitation, Care and Education in Postmodern World – książka

  Aneta Jaworska   Danuta Apanel  

  Probation system - penalties of medium force and measures of supervised liberty as a proposal of fair punishment Organization of prison management in Poland Mentally handicapped people and their leisure time Contemporary problems in bringing up children Phenomenon of smoking cigarettes among teenagers Pro-social risk taking and personal values. Study of fire-fighters In search of effective rehabilitation...

  Cena: 24,85 zł

  Więcej

 • prawo: Generałowie giną w czasie pokoju Tom 1 – książka

  Generałowie giną w czasie pokoju Tom 1 – książka

  Krzysztof Kąkolewski  

  Niezwykła reporterska praca powstająca niejako równolegle z wydarzeniami, które autor opisuje, analizuje, wiąże w całość i odkrywa przed czytelnikiem ich ukryte związki. Niekiedy wydarzenia wyprzedzały fabułę, niekiedy zaś podejrzenie, przypuszczenie, intuicja autora pozwalały mu wyprzedzić bieg wypadków i przewidzieć kolejne zdarzenie. Czyż bowiem tajemnicze i niewyjaśnione zabójstwa małżeństwa Jaroszewiczów,...

  Cena: 28,90 zł

  Więcej

 • prawo: Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz – książka

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komentarz – książka

  Andrzej Kidyba  

  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Organy spółki Zarząd Zgromadzenie wspólników Zmiana umowy spółki Rozwiązanie i likwidacja spółki Odpowiedzialność cywilnoprawna

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • prawo: Europejska polityka rozwojowa – książka

  Europejska polityka rozwojowa – książka

  Paweł Bagiński  

  Unia Europejska jest ugrupowaniem państw rozwiniętych, zainteresowanych zrównoważonym rozwojem ludzkości, w tym postępem w krajach rozwijających się. Dlatego też przez ostatnie pół wieku procesowi integracji europejskiej towarzyszyło stopniowe kształtowanie się europejskiej polityki rozwojowej, rozumianej jako całościowej koncepcji wspierania przez UE rozwoju krajów słabiej rozwiniętych. W planowaniu...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • prawo: Zwolnienia w firmie. Wskazówki i bezpieczne rozwiązania – książka

  Zwolnienia w firmie. Wskazówki i bezpieczne rozwiązania – książka

  Schematy rozmów ze zwalnianym pracownikiem Tabela prawidłowych przyczyn wypowiedzenia Procedura zwolnień "krok po kroku" Przykłady naliczania odpraw Gotowe wzory dokumentacji

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • prawo: Kodeks pracy Komentarz dla menedżerów HR – książka

  Kodeks pracy Komentarz dla menedżerów HR – książka

  Pierwszy na rynku komentarz Kodeksu pracy 2009, skierowany do menedżerów, którzy podejmują decyzje w sprawach kadrowych. Autorzy analizują kwestie związane ze stosowaniem poszczególnych przepisów (problemy bieżące, średnio- i długoterminowe) i wszędzie tam, gdzie to jest możliwe, wskazują konkretne ścieżki postępowania, procedury, wzory. Komentarz obfituje w przykłady, aktualne orzecznictwo, poglądy...

  Cena: 273,00 zł

  Więcej

 • prawo: Szemrane towarzystwo niegdysiejszej Warszawy – książka

  Szemrane towarzystwo niegdysiejszej Warszawy – książka

  Stanisław Milewski  

  Kontynuacja Intymnego życia niegdysiejszej Warszawy. I tym razem autor zabiera nas w podróż w czasie i oprowadza po ciemnej stronie miasta, gdzie w zaułkach czyhali zabójcy, wyreźnicy i doliniarze byli prawdziwą plagą, kasiarze budzili przerażenie bankierów, a oszuści i naciągacze mieli się całkiem dobrze. Poznajemy język, przesądy i obyczaje złodziei. Nie zabraknie też opowieści o „sławnych” przestępcach,...

  Cena: 41,00 zł

  Więcej

 • prawo: Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością Tom 8 – książka

  Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością Tom 8 – książka

  Myślą przewodnią przedłożonego tomu Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością jest spojrzenie na zadania instytucji szkoły oraz uwarunkowania i efekty procesu kształcenia w kontekście rozwoju uczniów. Z jednej strony proces edukacji szkolnej traktowany jest jako ważny element wsparcia, wyznaczany potencjałem jego uczestników, a z drugiej...

  Cena: 29,80 zł

  Więcej

 • prawo: Krwawe Specjały włoskie – książka

  Krwawe Specjały włoskie – książka

  Jacek Bocheński  

  „Krwawe specjały włoskie" to trzy opowiadania, napisane w latach 1974-76, o włoskim terroryzmie lat 70. Autor opisuje porwanie wnuczka jednego z najbogatszych ludzi na świecie, bunt w więzieniu i porwanie wysoko postawionego prokuratora. Fabuła jest tu pretekstem do postawienia uniwersalnych pytań o granice odpowiedzialności za słowa i czyny, o początki manipulacji, o okoliczności w jakich państwo...

  Cena: 34,00 zł

  Więcej

 • prawo: Pomoc państwa Wybrane zagadnienia – książka

  Pomoc państwa Wybrane zagadnienia – książka

  Kontrola pomocy państwa jest niezbędnym elementem polityki konkurencji. Zapewnia sprawne funkcjonowanie wspólnego rynku i pozwala na zachowanie skutecznej konkurencji między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą we Wspólnocie. Książka, którą oddajemy do rąk czytelników jest pierwszym w naszej literaturze spojrzeniem na mechanizmy i filozofię kontroli pomocy państwa z perspektywy wspólnotowej....

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • prawo: Pociąg Kasztnera – książka

  Pociąg Kasztnera – książka

  Anna Porter  

  „Podczas pierwszego spotkania Eichmann pochylił się nagle w swoim niskim fotelu i zapytał Kasztnera: - Wie pan, kim ja jestem? - I nie czekając na odpowiedź, powiedział: - Jestem komisarzem światowego żydostwa. To ja decyduję, ilu Żydów będzie żyć, a ilu zginie. Powierzono mi zadanie oczyszczenia ulic Europy z Żydów". Rezső (Rudolf) Kasztner to bohater Holokaustu tej samej miary co Oskar Schindler...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • prawo: Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Komentarz – książka

  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Komentarz – książka

  Cezary Kosikowski  

  Stan prawny na 31 marca 2009 roku Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, będąca swego rodzaju kodeksem przedsiębiorców, reguluje zagadnienia związane z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej oraz określa zadania organów administracji publicznej w tym zakresie. W aktualnym wydaniu uwzględniono zmianę wprowadzoną nowelą z 19 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 18,...

  Cena: 103,95 zł

  Więcej

 • prawo: Poradnik skutecznego przygotowania się do egzaminu zewnętrznego – książka

  Poradnik skutecznego przygotowania się do egzaminu zewnętrznego – książka

  Beata Janik  

  Poradnik został opracowany dla absolwentów szkół policealnych przygotowujących się do egzaminu zawodowego na technika administracji. Książka składa się z czterech części. W pierwszej Autorka zawarła krótki zarys postępowania administracyjnego, a w nim omawia m.in. następujące zagadnienia: postępowanie administracyjne w systemie norm prawa administracyjnego, zakres obowiązywania Kodeksu postępowania...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • prawo: Księga sądowa miasta Kamionki w Ziemi Lubelskiej 1481-1559 – książka

  Księga sądowa miasta Kamionki w Ziemi Lubelskiej 1481-1559 – książka

  Anna Sochacka   Grzegorz Jawor  

  ...Uzupełnieniem edycji jest opracowany w języku źródła indeks osób i nazw miejscowych. W zaokrąglonych nawiasach uwzględniono rzadsze ich odmiany. Przy każdej osobie podajemy, o ile uprawnia to tego źródło, dane dotyczące miejsca pochodzenia, statusu społecznego i zawodowego, koligacji rodzinnych, urzędów i różnych funkcji pełnionych w Kamionce i poza nią. Skorowidz podaje również określenia z zakresu...

  Cena: 65,10 zł

  Więcej

 • prawo: Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej – książka

  Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej – książka

  Bogdan Wankiewicz  

  Proces rozwoju samorządności, jak każdy inny proces przekształceń społecznych i ustrojowych jest uzależniony również od zasobów finansowych. Sprawne funkcjonowanie społeczności lokalnej zależy w dużej mierze od rzeczywistego uczestnictwa mieszkańców w procesach samorządowych oraz właściwym wykorzystaniu przez nich zasobów finansowych, które należy rozumieć jako sumę wszystkich zidentyfikowanych form...

  Cena: 36,00 zł

  Więcej

 • prawo: Prawo pracy – książka

  Prawo pracy – książka

  Urszula Jackowiak   Waldemar Uziak   Wypych Alina Żywicka  

  Stan prawny na 18.01.2009 r. * Oddawana do rąk Czytelników książka Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa w swym tytule wskazuje głównych adresatów i cel, któremu ma służyć. Odbiorcami niniejszej publikacji mogą być jednak nie tylko studenci wydziałów prawa, gdyż prawo pracy w swej problematyce ściśle związane z procesem pracy w nie mniejszym stopniu interesować może także pracodawców, pracowników,...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • prawo: Gospodarka regionalna i lokalna – książka

  Gospodarka regionalna i lokalna – książka

  Kompendium wiedzy o gospodarce regionalnej i lokalnej, uwzględniające także nową sytuację polskich regionów i jednostek lokalnych wynikającą z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, przedstawia zagadnienia, które do tej pory dostępne były jedynie w rozproszonych źródłach. Książka składa się z 3 części, w których omówiono: * teoretyczne podstawy rozwoju i funkcjonowania gospodarki regionalnej i...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 4809

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA