Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo

Liczba pozycji: 4609
 • prawo: Konstytucja biznesu – książka

  Konstytucja biznesu – książka

  „Konstytucja biznesu” broszura – zawiera jednolite teksty 6 ustaw dotyczących prawa przedsiębiorców. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Stan prawny: 13 września 2018 r. – zmiany zostały oznaczone przypisami – zmiany wchodzące w życie w terminie...

  Cena: 14,90 zł

  Więcej

 • prawo: American Kingpin – książka

  American Kingpin – książka

  Nick Bilton  

  Drawing on exclusive access to key players and two billion digital words and images Ross left behind, New York Times bestselling author Nick Bilton offers a tale filled with twists and turns, lucky breaks and unbelievable close calls. It’s a story of the boy next door’s ambition gone criminal, spurred on by the clash between the new world of libertarian-leaning, anonymous, decentralised Web advocates...

  Cena: 46,25 zł

  Więcej

 • prawo: Frank – książka

  Frank – książka

  Mateusz Stępień  

  Jerome N. Frank (1889–1957) – prawnik, intelektualista, jeden z najważniejszych reprezentantów amerykańskiego realizmu prawnego. Sam siebie określał mianem „konstruktywnego sceptyka”. Kierując się owym sceptycyzmem, uważał, że w trakcie procesu sądowego nie jesteśmy w stanie uzyskać w pełni obiektywnej wiedzy o zdarzeniach, które miały miejsce w przeszłości i że osiągnięcie idealnej sprawiedliwości...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • prawo: Kelsen – książka

  Kelsen – książka

  Monika Zalewska  

  Hans Kelsen (1881–1973) – austriacki prawnik i filozof prawa, twórca normatywizmu prawniczego. Jego najbardziej znanym dziełem pozostaje dwukrotnie tłumaczona na język polski Czysta teoria prawa. Niniejsza książka zawiera pierwsze polskie tłumaczenie innej pracy Kelsena, Filozoficznych podstaw nauki prawa natury i pozytywizmu prawniczego. Tekst ten zasługuje na uwagę z co najmniej dwóch powodów. Po...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • prawo: Ślad – książka

  Ślad – książka

  Lena Sundstrom  

  Zimowy wieczór. Dwaj skuci w kajdanki mężczyźni, prowadzeni przez zamaskowanych funkcjonariuszy, wchodzą do samolotu na lotnisku w Brommie. Są bez butów, mają na sobie kombinezony i pieluchy. Następnego dnia trafią do Egiptu, gdzie rządzi reżim Mubaraka. Czekają ich tam tortury. Dwa lata później trójka dziennikarzy zaczyna drążyć sprawę dwóch deportowanych Egipcjan i tajemniczego samolotu o numerach...

  Cena: 34,99 zł

  Więcej

 • prawo: Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce – książka

  Ochrona konsumentów na rynku ubezpieczeniowym w Polsce – książka

  Na naszych oczach dokonuje się przełom konsumencki w sferze usług finansowych, w tym w szczególności - usług ubezpieczeniowych. Nigdy dotąd instytucje finansowe nie musiały tak wiele uwagi poświęcić na staranne dopasowanie oferowanych produktów do potrzeb klientów, dokładne i zrozumiałe informowanie ich o warunkach zawieranych umów oraz wykonywanie kontraktów w sposób wolny od podejrzeń o naruszenia...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • prawo: Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej – książka

  Autonomia woli w prawie prywatnym międzynarodowym Unii Europejskiej – książka

  Marcin Czepelak  

  Zawarcie umowy, wyrządzenie szkody, rozwód, otwarcie spadku – współcześnie te zdarzenia często wykraczają poza granice jednego państwa i mogą podlegać różnym prawom. Jakim? To już zależy od obowiązujących w siedzibie sądu norm kolizyjnych wskazujących prawo właściwe dla oceny danego zdarzenia. W znacznej mierze normy te zostały ujednolicone w ramach Unii Europejskiej. Najnowszym tego przykładem jest...

  Cena: 74,90 zł

  Więcej

 • prawo: Anatomia kryzysów bankowych – książka

  Anatomia kryzysów bankowych – książka

  Aneta Hryckiewicz-Gontarczyk  

  Autorka bardzo swobodnie porusza się w zagranicznej literaturze przedmiotu dotyczącej powstawania, przebiegu i skutków kryzysów finansowych. Umiejętnie wykorzystuje dotychczasowe ustalenia do zakreślenia obszaru własnych dociekań oraz interpretacji otrzymanych wyników. Książka zawiera wnioski bardzo istotne dla polityki regulacyjnej i władz publicznych. Co warte podkreślenia, wnioski te nie wynikają...

  Cena: 54,90 zł

  Więcej

 • prawo: Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa – książka

  Wycena akcji a sprawozdawczość finansowa – książka

  Karol Marek Klimczak  

  Autor pokazuje relacje między wyceną akcji a sprawozdawczością finansową. Temat ten jest szczególnie istotny dla inwestorów giełdowych, którzy korzystają z różnych źródeł informacji, w tym sprawozdań finansowych. Zmiany zachodzące w regulacjach prawnych, rozwój możliwości inwestowania kapitału w Polsce, przenikanie się kapitałów w ramach różnych rynków kapitałowych powodują, że konieczne staje się...

  Cena: 59,90 zł

  Więcej

 • prawo: Podstawy prawa dla licencjackich studiów ekonomicznych – książka

  Podstawy prawa dla licencjackich studiów ekonomicznych – książka

  Podręcznik przedstawia w zwięzły sposób podstawowe zagadnienia prawa, które są objęte programem nauczania na licencjackich studiach ekonomicznych. Znajomość podstawowych instytucji prawa przez studentów ekonomii jest niezbędna w procesie zdobywania specjalistycznej wiedzy ekonomicznej. Podręcznik omawia istotę podstawowych instytucji prawnych z zakresu wstępu do: prawoznawstwa, prawa konstytucyjnego,...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • prawo: Elastyczne formy zatrudnienia – książka

  Elastyczne formy zatrudnienia – książka

  Ewa Stroińska  

  Telepraca jest ciekawym osiągnięciem XXI wieku, jako elastyczna forma zatrudnienia wykonawcy, który może dowolnie kształtować miejsce i rodzaj swojego stanowiska pracy oraz komunikować się z pracodawcą, wykorzystując techniki informatyczne i telekomunikacyjne. Książka przygotowuje Czytelnika do zmiany poglądów i sposobów myślenia, aby lepiej znaleźć się w nowej rzeczywistości rynku pracy. Autorka przedstawia...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • prawo: Kontrola skarbowa? Super cieszę się – książka

  Kontrola skarbowa? Super cieszę się – książka

  Krzysztof Kowalewski   Luiza Pieprzyk  

  Praktyczny i świetnie napisany poradnik dla wszystkich, którzy muszą stawiać czoła kontrolom skarbowym. Składa się z trzech części: - pierwsza pomaga przygotować się psychicznie do kontroli skarbowej i przejąć kontrolę nad sytuacją; - druga zawiera wybór i omówienie najważniejszych przepisów związanych z kontrolą oraz m.in. wykaz kar i rady, jak ich uniknąć; - trzecia część to opowieść o księgowej...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • prawo: Instytucje nadzoru w sektorze finansowym – książka

  Instytucje nadzoru w sektorze finansowym – książka

  Włodzimierz Szpringer  

  Książka dotyczy nowej, kształtującej się instytucji tzw. nadzoru systemowego (oversight) na tle kierunków rozwoju instytucji nadzorczych w sektorze finansowym. Istotą nadzoru systemowego nie jest nadzorowanie poszczególnych instytucji, ale monitorowanie efektywności i bezpieczeństwa systemów płatniczych i infrastruktury rynku finansowego (centralne depozyty, repozytoria transakcji, centralni kontrpartnerzy,...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • prawo: Rynek usług zarządzania nieruchomościami – książka

  Rynek usług zarządzania nieruchomościami – książka

  Katarzyna Najbar  

  W książce przedstawione są praktyczne aspekty zawodowego zarządzania nieruchomościami. Autorka opisuje korzyści płynące ze zlecenia usług zarządzania nieruchomościami profesjonalnym podmiotom. Przedstawia procedury, metody, narzędzia i rozwiązania w pełnym cyklu zarządzania nieruchomością - od wyboru zarządcy, poprzez przejęcie obiektu do zarządzania i dostosowanie jego obsługi do wymagań użytkowników...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • prawo: Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw – książka

  Zmienność rynków a wartość przedsiębiorstw – książka

  Książka przedstawia problem zmienności rynków kapitałowych, surowcowych i pieniężnych w pierwszym dziesięcioleciu XXI wieku oraz ich wpływ na determinanty wyceny i wartość przedsiębiorstw. Szczególnie wnikliwie Autorzy rozpatrują takie zagadnienia, jak: zmienność rynków jako nowa „normalność” w gospodarce, miejsce Chin w przyszłym ładzie finansowym świata, bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie...

  Cena: 54,90 zł

  Więcej

 • prawo: Przestrzeń wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej – książka

  Przestrzeń wolności bezpieczeństwa i sprawiedliwości Unii Europejskiej – książka

  Piotr Wawrzyk  

  W serii Europeistyka ukazują się podręczniki akademickie, książki o charakterze monograficznym oraz tłumaczenia ważnych publikacji zagranicznych z dziedziny studiów europejskich. Książka omawia przepisy Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa wewnętrznego. Zagadnienie to ma charakter interdyscyplinarny, pozostając w kręgu zainteresowań nie tylko politologów, ale również prawników, specjalistów...

  Cena: 54,90 zł

  Więcej

 • prawo: Reklama i jej ograniczenia – książka

  Reklama i jej ograniczenia – książka

  Marzena Barańska  

  Książka omawia zagadnienia z pogranicza reklamy i prawa, w szczególności przepisy prawa regulujące działalność reklamową w Unii Europejskiej w kontekście krajowych uregulowań prawnych w tym zakresie. Publikacja może być wykorzystana jako podręcznik akademicki dla studentów kierunków ekonomicznych, biznesowych oraz prawniczych. Będzie także interesująca dla pracowników branży reklamowej. Marzena Barańska...

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

 • prawo: Ryzyko ekologiczne przedsiębiorstw na rynku ubezpieczeń majątkowych – książka

  Ryzyko ekologiczne przedsiębiorstw na rynku ubezpieczeń majątkowych – książka

  Anna Doś  

  Ochrona ubezpieczeniowa przed ryzykiem ekologicznym jest nową, dynamicznie rozwijającą się na świecie dziedziną, która również polskim przedsiębiorstwom stwarza szanse dostosowania się do zmian w otoczeniu, stawiających wymóg dbania o środowisko. W książce zaprezentowano istotę, cechy i źródła ryzyka ekologicznego przedsiębiorstw, proces zarządzania tym ryzykiem, metody jego oceny, pomiaru i kontroli,...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • prawo: Lobbing – książka

  Lobbing – książka

  Bogusław Piwowar   Jacek Świeca  

  Lobbing kojarzy się z licznymi aferami i ludźmi, którzy realizując własne interesy w sposób niezgodny z prawem, nazywali siebie lobbystami. Medialne nagłośnienie takich działań i ich „bohaterów” spowodowało utrwalenie negatywnego stereotypu lobbysty i lobbingu w Polsce. Tymczasem lobbing ma często wręcz kapitalne znaczenie dla rozwoju gospodarczego, jest także jednym z narzędzi demokracji znanym od...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • prawo: Kodeks karny – książka

  Kodeks karny – książka

  Seria Twoje Prawo zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

  Cena: 9,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 4609

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA