Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo i administracja

Liczba pozycji: 4757
 • prawo i administracja : Prawo cywilne w pigułce – książka
  Bestseller

  Prawo cywilne w pigułce – książka

  Opracowanie wszystkich najważniejszych wiadomości zakresu: Prawa cywilnego ogólnego: osoby fizyczne, prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, przedsiębiorcy, konsumenci, czynności prawne – rodzaje i formy, tryby zawarcia umowy (oferta, przetarg, aukcja, negocjacje), wady oświadczenia woli i warunek, przedstawicielstwo, prokura, przedawnienie roszczeń, Prawa rzeczowego: ...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Ubezpieczenia non-life – książka
  Bestseller

  Ubezpieczenia non-life – książka

  W książce Ubezpieczenia non-life szczegółowo przedstawiono klasyczne oraz nowoczesne ubezpieczenia majątkowe począwszy od komunikacyjnych przez ogniowe, ubezpieczenia utraty zysku, po ubezpieczenia finansowe, w tym ubezpieczenia kredytu kupieckiego. Wyjaśniono istotę i rodzaje ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej oraz zagadnienia dotyczące odpowiedzialności cywilnej sprawcy szkody, z podaniem licznych...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo nieruchomości Zbiór przepisów w.8/2018 – książka
  Nowość

  Prawo nieruchomości Zbiór przepisów w.8/2018 – książka

  Stan prawny na 21 listopada 2018 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY (WYCIĄG): - 29 maja 2018 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 10 maja 2018 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny (Dz.U. poz. 1025) KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO (WYCIĄG): - 16 lipca 2018 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Traktat o Unii Europejskiej Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – książka
  Nowość

  Traktat o Unii Europejskiej Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej – książka

  Publikacja zawiera przepisy Traktatu o Unii Europejskiej i Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, wraz ze wszystkimi protokołami, załącznikami i deklaracjami oraz tabelami ekwiwalencyjnymi, a także tekst Karty praw podstawowych Unii Europejskiej. W zbiorze uwzględniono w szczególności ostatnie zmieniające traktaty rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom): – 2015/2422 z 16...

  Cena: 19,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Iść, jak prowadzi busola – książka

  Iść, jak prowadzi busola – książka

  Jerzy Łukaszewski  

  Wspomnienia Jerzego Łukaszewskiego, wybitnego prawnika i dyplomaty, wieloletniego rektora Kolegium Europy w Brugii i ambasadora RP we Francji w latach 1991–1996. Zapis niezwykłej drogi życiowej prowadzącej z Kresów przez Sosnowiec, Poznań, Lublin, Cambridge (Massachusetts) i Genewę do Brugii i Paryża. O najważniejszych wydarzeniach zadecydował rok 1959. Jerzy Łukaszewski po zakończeniu studiów w USA...

  Cena: 59,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Ustawa o finansach publicznych Komentarz – książka

  Ustawa o finansach publicznych Komentarz – książka

  Zbigniew Ofiarski  

  Komentarz do ustawy o finansach publicznych jest wspólnym przedsięwzięciem autorów – specjalistów reprezentujących kilka ośrodków akademickich, w których od wielu lat są prowadzone badania nad sektorem finansów publicznych. Pozwoliło to nie tylko dokonać analiz oraz ocen regulacji prawnych zawartych w obecnej ustawie, lecz również w niezbędnym zakresie nawiązano do postanowień dwóch poprzednio obowiązujących...

  Cena: 269,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Ochrona tajemnic osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego – książka

  Ochrona tajemnic osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego – książka

  Mariusz Jabłoński   Justyna Węgrzyn  

  Zawody zaufania publicznego i zawody prawnicze Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn Ochrona informacji i jej źródeł Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn Pojęcie i klasyfikacja tajemnic Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn Prawne zdefiniowanie tajemnic osób wykonujących prawnicze zawody zaufania publicznego Mariusz Jabłoński, Justyna Węgrzyn Obowiązek ochrony prywatności i danych osobowych Justyna...

  Cena: 182,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski – książka

  Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polski – książka

  W tomie Międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka a doświadczenia Polskizostał uwzględniona nie tylko aksjologia polskiego systemu ochrony praw i wolności (m.in. analiza zmian tego systemu w projektach nowelizacji Konstytucji RP), ale także oddziaływanie na ten system międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka. Zaprezentowane zostały: prawa i wolności polityczne (m.in. prawo do zrzeszania...

  Cena: 84,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Stopa procentowa jako kanał transmisji polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej – książka

  Stopa procentowa jako kanał transmisji polityki pieniężnej Systemu Rezerwy Federalnej – książka

  Dominika Brózda-Wilamek  

  Publikacja dotyczy współczesnych finansów międzynarodowych, ze szczególnym uwzględnieniem polityki stóp procentowych i mechanizmu transmisji impulsów polityki pieniężnej. Ma charakter unikatowy, stanowi wartościowe, kompleksowe, a zarazem oryginalne opracowanie naukowe podejmujące istotny i aktualny problem oddziaływania stopy procentowej Systemu Rezerwy Federalnej na poziom cen oraz przebieg realnych...

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Podatek od wyjścia – książka

  Podatek od wyjścia – książka

  Aneta Nowak-Piechota  

  Monografia dotyczy szczególnego rodzaju uregulowania - podatku od wyjścia (ang. exit tax). Podatkiem tym są obciążani podatnicy w przypadku emigracji lub przeniesienia określonych składników majątku za granicę. W publikacji zaprezentowano istotę podatku od wyjścia, regulacje go dotyczące w wybranych państwach Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz omówiono problematykę tego rodzaju podatku w świetle...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks post.administracyjnego DużeKomBecka17 – książka

  Kodeks post.administracyjnego DużeKomBecka17 – książka

  Prezentowany Komentarz pod redakcją wybitnego specjalisty w zakresie prawa administracyjnego, Prezesa Naczelnego Sądu Administracyjnego prof. zw. dr hab. Romana Hausera oraz niekwestionowanego eksperta w poruszanej tematyce radcy prawnego, kierownika Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego – prof. zw. dr hab. Marka Wierzbowskiego stanowi wyczerpujące omówienie przepisów...

  Cena: 349,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks postępowania cywilnego – książka

  Kodeks postępowania cywilnego – książka

  Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania cywilnego. Publikacja zawiera tekst jednolity kodeksu wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach. Stan prawny: luty 2017r.

  Cena: 14,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks cywilny – książka

  Kodeks cywilny – książka

  Najnowsza aktualizacja kodeksu cywilnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy oraz przepisy wprowadzające. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Zmiany oczekujące na wejście w życie umieszczono w ramkach. Stan prawny: styczeń 2017r.

  Cena: 9,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo konstytucyjne – książka

  Prawo konstytucyjne – książka

  Mirosław Granat  

  Publikacja powstała na podstawie wykładów z przedmiotu prawo konstytucyjne prowadzonych na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jej dziewiąte wydanie uwzględnia najnowsze problemy w stosowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Wśród nich warto wymienić: - zmiany w zakresie relacji między władzami tj. zbliżenie władzy sądowniczej i wykonawczej, - rosnące znaczenie...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Jerzy Karol Kurnatowski (1874-1934). – książka

  Jerzy Karol Kurnatowski (1874-1934). – książka

  Tomasz Sikorski  

  W antologii pism Jerzego Karola Kurnatowskiego zawarto jego najważniejsze (pol­skojęzyczne) teksty dotyczące problematyki solidaryzmu i kooperatyzmu. Zdecy­dowana większość z nich (pozyskana z bibliotek polskich, francuskich i angielskich) to fragmenty obszernych rozpraw, broszury, a także artykuły zamieszczone na łamach prasy specjalistycznej lub branżowej (głównie spółdzielczej). Książkę podzielono...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Jak badać stan prawny nieruchomości Praktyczny komentarz Przykłady Orzecznictwo – książka

  Jak badać stan prawny nieruchomości Praktyczny komentarz Przykłady Orzecznictwo – książka

  Romana Pietruk   Łukasz Pietruk  

  Badanie stanu prawnego nieruchomości to proces złożony, wymagający specjalistycznej wiedzy. Należy w nim uwzględnić aktualny stan nieruchomości, ale także sięgnąć do przeszłości (do procesu kształtowania się stanu prawnego) i do przyszłości (m.in. do planów zagospodarowania terenu). W książce omówiono m.in.: - zakres informacji o nieruchomości wynikający z ksiąg wieczystych, ewidencji gruntów i budynków,...

  Cena: 189,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Bestia Studium zła / Ostatnia wizyta – książka

  Bestia Studium zła / Ostatnia wizyta – książka

  Omilianowicz Magda   Ostrowski Jacek  

  Pakiet dwóch książek z serii Na F/AKTACH, w której autorzy na podstawie akt sądowych dotyczących słynnych zbrodni przedstawiają fabularyzowany przebieg wydarzeń. BESTIA - historia słynnego Wampira z Bytowa - Leszka Pękalskiego, OSTATNIA WIZYTA - opowieść o porwaniu lekarki Stefanii Kamińskiej przez agenta KGB.

  Cena: 49,50 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji – książka

  Spółka z o.o. od utworzenia do likwidacji – książka

  Michał Koralewski  

  Kompendium wiedzy o spółce z o.o. Przedstawiamy praktyczny poradnik omawiający wszystkie aspekty prowadzenia działalności w formie spółki z o.o. – począwszy od jej założenia, przez prawa, obowiązki i odpowiedzialność wspólników, po jej likwidację. Nie jest to kolejny komentarz prowadzący czytelnika przez artykuły Kodeksu spółek handlowych, a swego rodzaju podręcznik wspólników oraz członków organów...

  Cena: 178,50 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem – książka

  Przepisy ruchu drogowego z ilustrowanym komentarzem – książka

  Zbigniew Drexler  

  Spośród przepisów „Kodeksu drogowego”, składającego się z wielotematycznej ustawy – Prawo o ruchu drogowym i dziesiątków rozporządzeń wykonawczych, w niniejszej publikacji zamieszczono te, które są przedmiotem największego zainteresowania milionów osób kierujących pojazdami, a także pieszych – czyli zawarte w ustawie zasady ruchu, porządku i bezpieczeństwa na drogach oraz ściśle z nimi związane przepisy...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Publiczne prawo bankowe Prawo celne Prawo dewizowe – książka

  Publiczne prawo bankowe Prawo celne Prawo dewizowe – książka

  Beata Kucia-Guściora   Paweł Smoleń   Marcin Burzec   Michalina Duda   Michał Jędrzejczyk   Monik Münnich  

  Książka Publiczne prawo bankowe. Prawo celne. Prawo dewizowe. Kompendium akademickie jest formalna i merytoryczna kontynuacja oraz uzupełnieniem publikacji Prawo finansów publicznych. Kompendium akademickie. Podręcznik zawiera nowatorskie pod względem formy i treści ujecie złożonej tematyki szeroko rozumianych finansów publicznych. Problematyka dotycząca prawa bankowego, celnego i dewizowego prezentowana...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 4757

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA