Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo i administracja

Liczba pozycji: 5249
 • prawo i administracja : Dziewczyny z Syberii – książka
  Bestseller

  Dziewczyny z Syberii – książka

  Anna Herbich  

  „Polka? Od razu widać, po charakterze!” Przeszły przez piekło. Nie poddały się. Stefanię kryminaliści z łagru przegrali w karty dwa razy – przeżyła dzięki przyjaciółce. Natalia stanęła w obronie bitej kobiety – za karę miała umrzeć w lodowatym karcerze. Alinę deportowano jako jedyną z całej rodziny – trafiła do łagru dla dzieci, miała dziesięć lat. Wszystkie pamiętają to samo: walenie kolbami...

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Testy i zadania praktyczne Egzamin zawodowy Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – książka

  Testy i zadania praktyczne Egzamin zawodowy Technik bezpieczeństwa i higieny pracy – książka

  Grażyna Ozorowska   Tomasz Sadowski  

  Publikacja zawiera 5 zestawów testowych przygotowujących do egzaminu zawodowego potwierdzającego kwalifikację Z.13 (Zarządzanie bezpieczeństwem w środowisku pracy) w zawodzie technik bezpieczeństwa i higieny pracy. Każdy zestaw składa się z 40 zadań testowych i zadania praktycznego, sprawdzających wiedzę i umiejętności z zakresu zdawanej kwalifikacji. Na końcu publikacji zamieszczono klucz odpowiedzi...

  Cena: 30,70 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Wzory listów i dokumentacji handlowej we współczesnym języku rosyjskim wraz z tłumaczeniami – książka

  Wzory listów i dokumentacji handlowej we współczesnym języku rosyjskim wraz z tłumaczeniami – książka

  Tatiana Mroczek  

  Niniejsze wydanie przeznaczone jest przede wszystkim dla firm mających kontakty gospodarcze z rynkiem rosyjskim lub zamierzających je nawiązać. Korzystać z tej książki mogą również studenci kierunków handlowych i ekonomicznych wyższych uczelni i kolegiów, jak również osoby samodzielnie studiujące rosyjską korespondencję handlową. Należy jednak zaznaczyć, że książka ta nie jest podręcznikiem akademickim,...

  Cena: 36,75 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Konsolidacja sprawozdań finansowych – książka

  Konsolidacja sprawozdań finansowych – książka

  Wojciech Więcław  

  Publikacja przedstawia tematykę związaną z rozliczeniem połączeń i podziałów spółek oraz ze sporządzaniem skonsolidowanych sprawozdań finansowych grupy kapitałowej w świetle rozwiązań przyjętych w Międzynarodowych Standardach Sprawozdawczości Finansowej (MSSF). Szczegółowo omówiono: - połączenia prawne spółek handlowych i ich rozliczenie w rachunkowości, podziały prawne spółek handlowych i ich rozliczenie...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów – książka

  Obowiązki właścicieli obiektów budowlanych oraz inwestorów – książka

  Eugenia Śleszyńska  

  Książka zawiera kompleksowe omówienie zagadnień związanych z przygotowaniem i realizacją zamierzeń budowlanych oraz wynikających z tego obowiązków inwestora i innych uczestników procesu budowlanego. Szczególnie dużo miejsca poświęcono warunkom prawnym i technicznym użytkowania obiektów istniejących oraz obowiązkom ciążącym z mocy prawa na właścicielach lub zarządcach obiektów budowlanych, zwłaszcza...

  Cena: 159,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Pomoc społeczna – książka

  Pomoc społeczna – książka

  Bartosz Kołaczkowski   Małgorzata Ratajczak  

  Publikacja stanowi kompleksową analizę regulacji prawnych dotyczących pomocy społecznej w Polsce. Autorzy przedstawiają pomoc społeczną jako złożony, ale jednocześnie spójny system, wyodrębniając i omawiając najważniejsze jego elementy: cele, zasady i wartości, organy i zakres ich działania, jednostki organizacyjne, system świadczeń, system opieki nad rodziną i dzieckiem oraz zadania i uprawnienia...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Obsesja zbrodni – książka

  Obsesja zbrodni – książka

  Michelle McNamara  

  Żadna zbrodnia nie ulega przedawnieniu Poznaj mroczną tajemnicę najbardziej poszukiwanego seryjnego mordercy w USA. Pięćdziesiąt gwałtów i dziesięć sadystycznych morderstw przez ponad dekadę. Ani Zodiak, ani Night Stalker nie dorównywali mu aktywnością. Atakował kobiety w ich własnych sypialniach, mordował mężów na oczach żon. Zazwyczaj wybierał parterowy dom w spokojnej dzielnicy. Wchodził do środka,...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Polski system podatkowy – książka

  Polski system podatkowy – książka

  Grzegorz Szczodrowski  

  Książka prezentuje podstawowe cechy polskiego systemu podatkowego. Zawiera teorię i opis polskich podatków, a także oceny obowiązujących rozwiązań, uwarunkowania międzynarodowe systemu podatkowego w Polsce oraz analizę wpływu opodatkowania na działalność gospodarczą firm. Autor podzielił książkę na 4 części: Podstawy teorii podatku i systemów podatkowych; Polski system podatkowy - zagadnienia ogólne; ...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – książka

  Przekształcenie użytkowania wieczystego we własność – książka

  Elżbieta Klat-Górska  

  Książka zawiera omówienie przepisów prawa materialnego oraz prawa proceduralnego regulujących tryby nabycia prawa własności nieruchomości przez użytkownika wieczystego, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów nowej ustawy z 20.07.2018 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów, a ponadto wprowadzone tym aktem prawnym nowelizacje...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Zasada pewności w prawie podatkowym – książka

  Zasada pewności w prawie podatkowym – książka

  Niniejsza monografia zawiera rozważania dotyczące istoty oraz realizacji zasady pewności prawa podatkowego. Analizy przedstawione w pierwszej części książki dotyczą stanowienia i stosowania przepisów prawa podatkowego. Kolejne części opracowania poświęcone zostały rozważaniom na temat konkretnych problemów związanych z realizacją zasady pewności prawa w świetle regulacji zawartych w Ordynacji podatkowej,...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Zasada jawności sądowego postępowania egzekucyjnego w dobie informatyzacji – książka

  Zasada jawności sądowego postępowania egzekucyjnego w dobie informatyzacji – książka

  Marcin Uliasz  

  Książka stanowi pierwsze kompleksowe opracowanie dotyczące zasad sądowego postępowania egzekucyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem zasady jawności. Zostały w niej wszechstronnie zaprezentowane poglądy na temat gwarancji jawności w postępowaniu egzekucyjnym, wzięto też pod uwagę ostatnie zmiany związane z informatyzacją tego postępowania. Autor przedstawia zagadnienia odnoszące się do modernizacji...

  Cena: 159,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Legitymacja procesowa w postępowaniu cywilnym – książka

  Legitymacja procesowa w postępowaniu cywilnym – książka

  Grzegorz Jędrejek  

  Książka jako pierwsza na rynku wydawniczym w szerokim ujęciu prezentuje problematykę legitymacji procesowej, która stanowi podstawowe pojęcie procesowe niezdefiniowane w przepisach Kodeksu postępowania cywilnego. Autor podejmuje próbę przedstawienia koncepcji tej instytucji, co uzasadnione jest nie tylko jej znaczeniem dla przebiegu postępowania, lecz wynika przede wszystkim z poważnych kontrowersji...

  Cena: 159,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne – książka

  Prawo i postępowanie restrukturyzacyjne – książka

  Anna Hrycaj  

  Książka stanowi kompleksowe opracowanie problematyki restrukturyzacji przedsiębiorstw w postępowaniach restrukturyzacyjnych prowadzonych na podstawie ustawy z 15.05.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne. W publikacji przedstawiono podstawy otwarcia postępowań restrukturyzacyjnych, ich skutki oraz przebieg. Autorka przybliża m.in.: – istotę układu zawieranego przez dłużnika z wierzycielami, – zakres obowiązywania...

  Cena: 159,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks postępowania karnego Komentarz – książka

  Kodeks postępowania karnego Komentarz – książka

  Kodeks postępowania karnego. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury. Ponadto uwzględnia aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Dzieło to w sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: przepisów ogólnych dotyczących postępowania karnego, właściwości oraz składu sądu, stron, obrońców,...

  Cena: 349,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks cywilny Komentarz – książka

  Kodeks cywilny Komentarz – książka

  Kodeks cywilny. Komentarz pod redakcją prof. Edwarda Gniewka oraz prof. Piotra Machnikowskiego jest uznanym dziełem zbiorowym szkoły wrocławskiej. Opracowany został jako wydanie jednotomowe, uwzględniające najnowsze zmiany, aktualne orzecznictwo oraz poglądy doktryny. Zamierzeniem zespołu autorskiego było przedstawienie wyważonego, wszechstronnego komentarza, bez mankamentów jednostronnego spojrzenia...

  Cena: 349,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks spółek handlowych Komentarz – książka

  Kodeks spółek handlowych Komentarz – książka

  Kodeks spółek handlowych. Komentarz prezentuje w sposób wszechstronny dorobek doktryny i judykatury oraz obejmuje najnowsze orzecznictwo. Ponadto zostało uwzględnione aktualne piśmiennictwo z komentowanej dziedziny i dziedzin pokrewnych. W sposób wyczerpujący i zarazem praktyczny pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: pogłębionej analizy poszczególnych typów spółek handlowych, w tym...

  Cena: 349,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych – książka

  Elementy metodyki pracy sędziego w sprawach karnych – książka

  Piotr Hofmański   Stanisław Zabłocki  

  Książka niniejsza, choć w lej tytule figuruje wyraz "metodyka", nie aspiruje do roli opracowania, które miałoby kogokolwiek "nauczać" przedmiotu określonego mianem prawidłowego sądzenia. Próbowaliśmy jedynie zestawić swoiste kompendium zasad, które mogą się okazać przydatne przy pełnieniu służby przez sędziów orzekających w sprawach karnych. Ponieważ jednak omówienie wszystkich zagadnień istotnych...

  Cena: 157,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : MERITUM Podatki 2019 – książka

  MERITUM Podatki 2019 – książka

  17. wydanie wyjątkowej na rynku wydawniczym publikacji! Nowości w wydaniu 2019 to m.in.: - duże zmiany dotyczące rozliczeń podatkowych związanych z wykorzystywaniem samochodów osobowych w działalności gospodarczej (w tym nowe zasady obliczania odpisów amortyzacyjnych od samochodów) - zmienione regulacje dotyczące sporządzania dokumentacji cen transferowych wprowadzenie obowiązku przekazywania organom...

  Cena: 259,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : MERITUM Prawo pracy 2019 – książka

  MERITUM Prawo pracy 2019 – książka

  16. wydanie cenionego przez czytelników kompendium wiedzy z zakresu prawa pracy, w którym w sposób przystępny omówiono zasady stosowania przepisów w praktyce. Czytelnik znajdzie tu kompleksowe informacje na temat indywidualnego i zbiorowego prawa pracy poczynając od momentu przyjęcia pracownika do pracy na ustaniu stosunku pracy kończąc. W kolejnej edycji uwzględniono m.in. zmiany: - wynikające z RODO...

  Cena: 259,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo dyplomatyczne i konsularne – książka

  Prawo dyplomatyczne i konsularne – książka

  Julian Sutor  

  Prezentowana publikacja to kompendium wiedzy na temat wszystkich najważniejszych aspektów prawnych i organizacyjnych służby dyplomatyczno-konsularnej. Podręcznik nie ogranicza się tylko do problematyki prawa dyplomatycznego i konsularnego, lecz także omawia status prawny pozostałych działów współczesnej dyplomacji i służby konsularnej, czyli m.in. takie zagadnienia jak: misje specjalne (dyplomacja...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 5249

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA