Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo i administracja

Liczba pozycji: 5148
 • prawo i administracja : Zbrodnie roślin – książka
  Bestseller

  Zbrodnie roślin – książka

  Amy Stewart  

  To nie jest poradnik, jak otruć teściową. To kryminał w darze od natury! Mordercze rośliny, zabójcza książka! Roślinni zabójcy działają czasem w bardzo wyrafinowany sposób, pozostawiają za sobą ślady wykrywalne tylko przez niezwykle czułą aparaturę. Owoce nasączone trucizną, ziarna zatrzymujące pracę serca, paraliżujące gałązki albo bluszcze duszące niczym węże boa. Nic dziwnego, że rośliny tak często...

  Cena: 39,99 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Skazane na potępienie – książka
  Bestseller

  Skazane na potępienie – książka

  Ewa Ornacka  

  Świat kobiet po tamtej stronie krat nie jest taki, jak go sobie dotąd wyobrażaliśmy. Zakład Karny nr 1 dla Kobiet w Grudziądzu jest jak Alcatraz. Jego mury skrywają tajemnice, które zwykle nie przedostają się do świata ludzi wolnych. Wiele spośród osadzonych tam kobiet znamy z pierwszych stron gazet. Jaki los spotkał za więziennymi murami matkę małej Madzi z Sosnowca czy siostrę Bernadettę ze zgromadzenia...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Pięć lat kacetu – książka

  Pięć lat kacetu – książka

  Stanisław Grzesiuk  

  Pierwsze wydanie bez skreśleń i cenzury. Wspomnienia z obozów koncentracyjnych Dachau, Mauthausen i Gusen. Stanisław Grzesiuk z właściwym sobie humorem, szczerością i bezpośredniością portretuje nazistowską machinę pracy i śmierci. I próbuje opowiedzieć o cenie człowieczeństwa w miejscu, które z niego odzierało. W maju 1958 roku książka trafiła do księgarń i natychmiast zniknęła z półek. W bibliotekach...

  Cena: 44,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Cel uświęca środki, czyli Niccolò Machiavellego rozważania o władzy – książka
  Nowość

  Cel uświęca środki, czyli Niccolò Machiavellego rozważania o władzy – książka

  Marta Baranowska  

  Traktaty Niccolo Machiavellego to lektura obowiązkowa dla wszystkich pragnących merytorycznie debatować o państwie i prawie oraz mechanizmach funkcjonowania polityki, jak również dla tych, którzy chcą podjąć się działalności politycznej i odnieść sukces. To właśnie Florentyńczyk znany jest przede wszystkim z rad, jak zdobyć i utrzymać władzę. Wprawdzie zostały one sformułowane przed wiekami, jednak...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • Konstytucje państw współczesnych Studium prawno-historyczne – książka

  Przybliżenie genezy i ewolucji prawnej ustrojów współczesnych państw oraz ich instytucji prawnych jest nie tylko zajęciem interesującym poznawczo, atrakcyjnym intelektualnie, lecz przede wszystkim zagadnieniem o charakterze praktycznym. Ów proces na przestrzeni dziejów odznaczał się bowiem wysoką dynamiką oraz dużą złożonością i z całą pewnością nie został jeszcze zakończony. Niniejsza publikacja jest...

  Cena: 34,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Zbiorowe prawo zatrudnienia – książka

  Zbiorowe prawo zatrudnienia – książka

  Publikacja zawiera opracowania, będące efektem konferencji naukowej, dotyczące praktycznych aspektów funkcjonowania zbiorowego prawa zatrudnienia. W książce przedstawiono najbardziej aktualne stanowisko w kluczowych zagadnieniach dotyczących zbiorowego prawa zatrudnienia, wynikające m.in. z zaleceń wydanych przez Komitet Wolności Związkowych, wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 2015 r. o sygn. TK K...

  Cena: 159,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo Fakt Instytucja – książka
  Nowość

  Prawo Fakt Instytucja – książka

  Marek Smolak  

  Celem pracy jest rekonstrukcja poglądów O. Weinbergera i N. MacCormicka - twórców Prawniczego Pozytywizmu Instytucjonalnego (w skrócie PPI). Należy zatem podkreślić, że jako rekonstrukcja PPI praca ta prezentuje poglądy autorów, które explicite bądź implicite formułowane są jako twierdzenia PPI. Dlatego też przedstawiony tekst nie stanowi prezentacji wszystkich osiągnięć naukowych autorów, a tym bardziej...

  Cena: 8,51 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Taryfikator mandatów i punktów karnych – książka
  Nowość

  Taryfikator mandatów i punktów karnych – książka

  Najnowsze wydanie Taryfikatora mandatów i punktów karnych zawiera aktualny wykaz naruszeń przepisów ruchu drogowego i liczbę punktów odpowiadającą tym naruszeniom, wysokość grzywien określonych w załączniku do Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń. Wydanie zawiera także przepisy dotycząc postępowania mandatowego,...

  Cena: 16,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 + płyta CD – książka
  Nowość

  Instrukcje księgowe i podatkowe 2018 + płyta CD – książka

  W związku z licznymi zmianami, przygotowaliśmy publikację, która zawiera: 61 zagadnień księgowych i podatkowych aktualnych na maj 2018 r. (z uwzględnieniem licznych zmian księgowych i podatkowych), 21 nowych zagadnień księgowych i podatkowych (to są nowe zagadnienia, które nie były poruszane w wydaniu z 2017 r.), które wiążą się ze zmianami w przepisach, głównie z ustawą z 27.10.2017 r. o zmianie...

  Cena: 179,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Ustawa o kredycie konsumenckim Komentarz – książka

  Ustawa o kredycie konsumenckim Komentarz – książka

  Anna Fujak   Adam Łukaszewski   Joanna Niewiadomska  

  Niniejszy komentarz stanowi kompleksowe umówienie ustawy z 12.5.2011 r. o kredycie konsumenckim (Dz.U. z 2016 r. poz. 1528). Komentarz omawia m.in. następujące zagadnienia: prawa i obowiązki kredytodawcy oraz pośrednika kredytowego przed zawarciem umowy o kredyt konsumencki, zawarcie umowy o kredyt konsumencki, spłata kredytu przed wyznaczonym terminem, odstąpienie od umowy przez konsumenta, ...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Komunikacja społeczna w samorządzie terytorialnym – książka
  Nowość

  Komunikacja społeczna w samorządzie terytorialnym – książka

  Magdalena Kalisiak-Mędelska   Nowak Paweł A.   Piotr Król  

  Oswajanie cyfrowej rzeczywistości XXI wieku nie jest łatwe. Oczekiwania obywateli i przedsiębiorców w zakresie szybkości i łatwości dostępu do istotnych informacji wciąż stanowią problem mentalny i organizacyjny dla administracji publicznej. W książce ukazano, w jaki sposób technologie informacyjno-komunikacyjne wpływają na metody i możliwości komunikacji społecznej. Autorzy omawiają interakcje jednostek...

  Cena: 34,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Przejęcie i wycofanie z obrotu (delisting) zagranicznej spółki publicznej – książka
  Nowość

  Przejęcie i wycofanie z obrotu (delisting) zagranicznej spółki publicznej – książka

  Rafał Rzeszotarski  

  Monografia poświęcona jest przede wszystkim tematyce przejęcia zagranicznej spółki publicznej, tj. spółki publicznej (giełdowej) w rozumieniu prawa polskiego, której siedziba znajduje się za granicą. Ponadto monografia omawia zagadnienie wycofania z obrotu (tzw. delisting) zagranicznej spółki publicznej, albowiem delisting częstokroć następuje po przejęciu spółki publicznej. Podstawowa problematyka...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Stalking – książka

  Stalking – książka

  Marek Mozgawa  

  Publikacja prezentuje problematykę stalkingu (uporczywego nękania) w ujęciu interdyscyplinarnym, ze szczególnymi uwzględnieniem aspektów prawnokarnych (analiza ustawowych znamion przestępstwa nękania, kwestie zbiegu przepisów, normatywne przesłanki tożsamości czynu zabronionego z art. 190a § 1 k.k., stalking w orzecznictwie SN). Poruszono również kwestie psychologiczne, socjologiczne, kryminologiczne...

  Cena: 139,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych – książka

  Wydatkowanie i rozliczanie środków unijnych w zamówieniach publicznych – książka

  Poradnik stanowi omówienie istotnych zmian w zakresie wydatkowania przez beneficjentów środków unijnych, z uwzględnieniem zasad i procedur określonych m.in w „Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014–2020". Wśród najważniejszych zmian warto wskazać: -sformułowanie wspólnych...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komentarz – książka

  Ustawa o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym Komentarz – książka

  Krzysztof Ślebzak   Małgorzata Ślebzak   Dominik Wajda   Maciej Jakub i Zielińsk  

  Komentarz do ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich i nadzorze publicznym stanowi pierwsze na rynku opracowanie, w którym podjęto próbę przedstawienia zagadnień regulowanych w ustawie zarówno z perspektywy prawa Unii Europejskiej, jak i prawa krajowego. W niezbędnym zakresie uwzględniono również wewnętrzne regulacje, wynikające z aktów stanowionych przez organy Polskiej Izby Biegłych Rewidentów. Autorzy...

  Cena: 220,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo dla fizjoterapeutów – książka
  Nowość

  Prawo dla fizjoterapeutów – książka

  Małgorzata Paszkowska  

  W obecnej rzeczywistości prawnej oraz społecznej żaden fizjoterapeuta nie może wykonywać efektywnie i bezpiecznie swego zawodu bez znajomości prawa. Publikacja przybliża podstawowe terminy, jakie łączą się z prawem, oraz instytucje prawne związane z wykonywaniem zawodu fizjoterapeuty – w tym uregulowane w nowej ustawie o zawodzie fizjoterapeuty, a także zasady odpowiedzialności prawnej fizjoterapeuty....

  Cena: 52,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Wykonywanie władztwa podatkowego a kondycja finansowa gminy – książka
  Nowość

  Wykonywanie władztwa podatkowego a kondycja finansowa gminy – książka

  Wioletta Bień  

  Książka dotyczy bardzo ważnego obszaru finansów samorządowych. Dochody własne JST stanowią podstawę realizacji zadań własnych i stają się ważnym czynnikiem rozwojowym. Dochody te nie są wystarczającym źródłem zasilania JST, stąd też problem wpływu posiadanego władztwa podatkowego na kondycję finansową jest aktualny. Autorka wskazuje na istotną potrzebę przeprowadzenia reformy systemu finansowego samorządów...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Świadczenia odszkodowania socjalnego w prawie polskim – książka
  Nowość

  Świadczenia odszkodowania socjalnego w prawie polskim – książka

  Karolina Stopka  

  Prezentowana publikacja jest pierwszym opracowaniem monograficznym poświęconym świadczeniom odszkodowania socjalnego. Jest również pierwszą próbą koncepcyjnego wyodrębnienia instytucji odszkodowania socjalnego w prawie polskim.Rozprawa dotyczy świadczeń zaopatrzeniowych kompensujących szkody na osobie powstałe w szczególnych okolicznościach, tj. świadczeń kompensujących następstwa śmierci lub naruszenia...

  Cena: 60,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Last Minute Aplikacje – książka
  Nowość

  Last Minute Aplikacje – książka

  Zbiór ułatwiający przygotowania do egzaminu testowego na aplikację radcowską i adwokacką. Obejmuje streszczenia wszystkich ustaw obowiązujących na egzaminie wstępnym w 2018 r., przedstawione w klarownej i czytelnej formie. Pomaga w uporządkowaniu i utrwaleniu wiedzy wymaganej podczas egzaminu. Służy temu już sama konstrukcja książki, opierająca się na schemacie pytań zadawanych na egzaminach testowych...

  Cena: 98,99 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo mieszkaniowe – książka
  Nowość

  Prawo mieszkaniowe – książka

  Stan prawny: 24 maja 2018 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 5148

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA