Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo i administracja

Liczba pozycji: 4829
 • prawo i administracja : Prawa człowieka – książka

  Prawa człowieka – książka

  Daria Bieńkowska   Ryszard Kozłowski  

  Prezentowane przez autorów analizy zwracają uwagę na wiele szczegółowych kwestii prawnych, etycznych i filozoficznych, a przyjęta perspektywa namysłu i proponowanych rozwiązań opiera się na godności osoby ludzkiej. Skoncentrowani na jej istocie mniejszym zainteresowaniem darzymy tzw. koncepcje godności, dyskusję wokół jej źródeł (immanentnych czy transcendentnych), konteksty, w których występuję, obszary...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Ordynacja Podatkowa – książka

  Ordynacja Podatkowa – książka

  Publikacja - Ordynacja podatkowa stanowi zbiór najistotniejszych przepisów dotyczących postępowania podatkowego, kontroli i odpowiedzialności. Zbiór zawiera ustawę Ordynacja podatkowa wraz z aktami wykonawczymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format i przejrzysty układ graficzny. Zbiór zawiera przypisy o ostatnich i planowanych zmianach prawnych. Łatwą orientację w materiale umożliwia...

  Cena: 15,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Postawy pracowników zawodów pomocowych wobec osób starszych – książka

  Postawy pracowników zawodów pomocowych wobec osób starszych – książka

  Anna Kanios  

  Praca (...) powstała z materiału rozległych studiów nad literaturą przedmiotu, jak i wiarygodnego materiału pochodzącego z rzetelnych i pogłębionych badań realizowanych za pomocą wszystkich możliwych technik badawczych (...). Omówienie w rozprawie tylu zagadnień, i to w sposób pogłębiony, sprawia, że uznać ją trzeba za poważne stadium doniosłego społecznie zagadnienia. Przedłożona przez Autorkę praca...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: umowy terminowe – książka

  Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy: umowy terminowe – książka

  Publikacja powstała w wyniku dyskusji prowadzonej podczas drugiej z cyklu Ogólnopolskich Konferencji Naukowych pt. „Nauka i praktyka w służbie człowiekowi pracy” – konferencji poświęconej tematowi: „Umowy terminowe”. Konferencja ta odbywała się w dniu 17 listopada 2017 r. w Poznaniu na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza. Patronatem honorowym objął ją Rektor UAM prof....

  Cena: 23,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo administracyjne Przepisy 2018 – książka

  Prawo administracyjne Przepisy 2018 – książka

  Przepisy 2018 Prawo administracyjne – zawiera jednolite teksty ustaw: – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. – Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego – Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi – Ustawa z dnia 25 lipca 2002 r. Prawo o ustroju sądów administracyjnych – Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Akta osobowe 2018 - jak uniknąć błędów – książka

  Akta osobowe 2018 - jak uniknąć błędów – książka

  Inspektorzy PIP nieprzypadkowo sprawdzają akta pracownicze w pierwszej kolejności. Okazuje się, że w każdej kontrolowanej przez PIP firmie łatwo znaleźć niedociągnięcia formalne w dokumentach personalnych. Wielkość firmy ani jej branża nie mają znaczenia. Czy w teczce personalnej pracownika na pewno są wszystkie wymagane dokumenty i czy są przechowywane we właściwej części akt osobowych? Które dokumenty...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Z badań nad prawem prywatnym – książka

  Z badań nad prawem prywatnym – książka

  Adam Olejniczak   Marcin Orlicki   Jakub Pokrzywnia  

  Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kochowi, który jest nie tylko prawnikiem ale autorytetem w zakresie prawa prywatnego, nauczycielem akademickim o otwartych horyzontach, wielkiej kulturze osobistej, wrażliwości i wspaniałym humorze. Mistrz anegdoty, ale także uważny i krytyczny obserwator otaczającej nas rzeczywistości, relacji społecznych i politycznych. Umie i lubi rozmawiać, ku...

  Cena: 60,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks drogowy Część 2 – książka

  Kodeks drogowy Część 2 – książka

  Damian Michalczuk  

  W poradniku: Co zmienia się w przepisach Taryfikator mandatów Punkty karne Ustawa – Prawo o ruchu drogowym Książka z aktualną wersją ustawy prawo o ruchu drogowym, z wyraźnie oznaczonymi i opisanymi w przypisach, ostatnimi i nadchodzącymi zmianami w tej ustawie. W części poradnikowej m.in. omówienie najnowszych i planowanych zmian w prawie o ruchu drogowym! Pijani sprawcy wypadków od razy trafią...

  Cena: 17,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Świadczenia pozapłacowe 2018 – książka

  Świadczenia pozapłacowe 2018 – książka

  Pozapłacowe bonusy dla pracowników są aktualnie normą w ofertach pracy. Wpływają na budowanie lojalności do firmy i podnoszenie satysfakcji podwładnych z wykonywanej pracy.Zazwyczaj świadczenia pozapłacowe finansowane są z ZFŚS.

  Cena: 69,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Islam Religia i prawo – książka

  Islam Religia i prawo – książka

  Mirosław Sadowski  

  Książka Islam. Religia i prawo dzieli się na dwie części: dotyczącą narodzin i rozwoju nowej religii oraz przedstawiającą sytuację i wierzenia religijne na Półwyspie Arabskim; traktującą o prawie muzułmańskim - szariacie. Autor, analizując religię i prawo islamu, odpowiada m.in. na pytania: czy dla muzułmanów religia i prawo są ze sobą tak nierozdzielnie związane, że niemożliwa jest zmiana jednego...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne – książka

  Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne – książka

  Stan prawny: 15 września 2017 r. Zmiany wchodzące w życie 1.1.2018 r. zostały oznaczone podwójnym stanem prawnym. Kodeks karny zawiera zmiany wchodzące w życie: 31.5.2017 r. – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 23.3.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 952) 1.6.2017 r. – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia...

  Cena: 65,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Postępowanie karne – książka

  Postępowanie karne – książka

  Katarzyna Dudka   Hanna Paluszkiewicz  

  W trzecim wydaniu podręcznika przedstawiony został współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2017. Prezentacja aktualnego stanu prawnego uwzględnia zarówno zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do zwiększenia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jak i zmiany o charakterze "renowelizacyjnym",...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2018 – książka

  Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2018 – książka

  Książka uwzględnia zmiany w klasyfikacji budżetowej wchodzące w życie w od 1.1.2018 r. Już obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 21 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1421). Część nowych przepisów weszła w życie 26 lipca...

  Cena: 119,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks postępowania administracyjnego – książka

  Kodeks postępowania administracyjnego – książka

  „Kodeks postępowania administracyjnego” – broszurowe wydanie najważniejszych ustaw z dziadziny prawa administracyjnego. Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny...

  Cena: 9,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Nieważność czynności prawnej – książka

  Nieważność czynności prawnej – książka

  Maciej Gutowski  

  Prezentowana publikacja jest całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki nieważności czynności prawnej, należącej do najistotniejszych zagadnień prawa cywilnego. Niniejsze, 4 wydanie zostało zaktualizowane oraz uzupełnione o najnowsze zmiany, orzecznictwo (m.in. SN, TSUE) oraz o poglądy doktryny. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące: Systematyki wadliwych czynności prawnych, m.in.: ...

  Cena: 179,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks karny wykonawczy – książka

  Kodeks karny wykonawczy – książka

  Stan prawny: 1 maja 2017 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

  Cena: 14,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo administracyjne – książka

  Prawo administracyjne – książka

  Jan Zimmermann  

  W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego, zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej problematyki dotyczącej form działania administracji i sądownictwa administracyjnego. Publikacja zawiera także rozważania dotyczące pojęcia, granic i cech ogólnych prawa administracyjnego oraz zagadnienia...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Żeby nie było śladów – książka

  Żeby nie było śladów – książka

  Cezary Łazarewicz  

  „Ludzie o miedzianym czole, utożsamiający milicję z władzą, postanowili poświęcić prawdę dla swoich doraźnych korzyści, skompromitować wymiar sprawiedliwości w Polsce cynicznymi manipulacjami, które będą kiedyś książkowym przykładem niesprawiedliwości” – to słowa matki Grzegorza Przemyka, świeżo upieczonego maturzysty, który w maju 1983 roku został śmiertelnie pobity przez milicję. W czasie śledztwa...

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo rolne – książka

  Prawo rolne – książka

  Paweł Czechowski  

  Prawo rolne to kontynuacja znanego podręcznika wydawanego przez lata pod redakcją Profesora Andrzeja Stelmachowskiego. Autorzy książki, zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Prawników Agrarystów (sekcji Europejskiego Komitetu Prawa Rolnego w Paryżu), reprezentują: Instytut Nauk Prawnych PAN, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Uwolnienie twardziela – książka

  Uwolnienie twardziela – książka

  Piotr Stępniak   Elżbieta Szczygieł  

  Fragment książki: (...) Zawsze byłem wielkim buntownikiem. Zaciętość i agresja tak mnie opanowały, że gdy coś mi się nie podobało, bez zastanowienia reagowałem złością, wybuchem – mogłem np. kogoś skopać, przewrócić, albo rzucić się na szybę. Nie zastanawiałem się nad konsekwencjami swoich czynów. Miałem pewne zasady i je stosowałem – nie interesowało mnie, że może ktoś mi się zrewanżuje i mnie pobije,...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 4829

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA