Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo i administracja

Liczba pozycji: 5047
 • prawo i administracja : Szemrane towarzystwo niegdysiejszej Warszawy – książka

  Szemrane towarzystwo niegdysiejszej Warszawy – książka

  Stanisław Milewski  

  Kontynuacja Intymnego życia niegdysiejszej Warszawy. I tym razem autor zabiera nas w podróż w czasie i oprowadza po ciemnej stronie miasta, gdzie w zaułkach czyhali zabójcy, wyreźnicy i doliniarze byli prawdziwą plagą, kasiarze budzili przerażenie bankierów, a oszuści i naciągacze mieli się całkiem dobrze. Poznajemy język, przesądy i obyczaje złodziei. Nie zabraknie też opowieści o „sławnych” przestępcach,...

  Cena: 41,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością Tom 8 – książka

  Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością Tom 8 – książka

  Myślą przewodnią przedłożonego tomu Społeczne i edukacyjne uwarunkowania rozwoju oraz funkcjonowania dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością jest spojrzenie na zadania instytucji szkoły oraz uwarunkowania i efekty procesu kształcenia w kontekście rozwoju uczniów. Z jednej strony proces edukacji szkolnej traktowany jest jako ważny element wsparcia, wyznaczany potencjałem jego uczestników, a z drugiej...

  Cena: 29,80 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Krwawe Specjały włoskie – książka

  Krwawe Specjały włoskie – książka

  Jacek Bocheński  

  „Krwawe specjały włoskie" to trzy opowiadania, napisane w latach 1974-76, o włoskim terroryzmie lat 70. Autor opisuje porwanie wnuczka jednego z najbogatszych ludzi na świecie, bunt w więzieniu i porwanie wysoko postawionego prokuratora. Fabuła jest tu pretekstem do postawienia uniwersalnych pytań o granice odpowiedzialności za słowa i czyny, o początki manipulacji, o okoliczności w jakich państwo...

  Cena: 34,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Pomoc państwa Wybrane zagadnienia – książka

  Pomoc państwa Wybrane zagadnienia – książka

  Kontrola pomocy państwa jest niezbędnym elementem polityki konkurencji. Zapewnia sprawne funkcjonowanie wspólnego rynku i pozwala na zachowanie skutecznej konkurencji między podmiotami prowadzącymi działalność gospodarczą we Wspólnocie. Książka, którą oddajemy do rąk czytelników jest pierwszym w naszej literaturze spojrzeniem na mechanizmy i filozofię kontroli pomocy państwa z perspektywy wspólnotowej....

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Pociąg Kasztnera – książka

  Pociąg Kasztnera – książka

  Anna Porter  

  „Podczas pierwszego spotkania Eichmann pochylił się nagle w swoim niskim fotelu i zapytał Kasztnera: - Wie pan, kim ja jestem? - I nie czekając na odpowiedź, powiedział: - Jestem komisarzem światowego żydostwa. To ja decyduję, ilu Żydów będzie żyć, a ilu zginie. Powierzono mi zadanie oczyszczenia ulic Europy z Żydów". Rezső (Rudolf) Kasztner to bohater Holokaustu tej samej miary co Oskar Schindler...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Komentarz – książka

  Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej Komentarz – książka

  Cezary Kosikowski  

  Stan prawny na 31 marca 2009 roku Ustawa o swobodzie działalności gospodarczej, będąca swego rodzaju kodeksem przedsiębiorców, reguluje zagadnienia związane z podejmowaniem, wykonywaniem i zakończeniem działalności gospodarczej oraz określa zadania organów administracji publicznej w tym zakresie. W aktualnym wydaniu uwzględniono zmianę wprowadzoną nowelą z 19 grudnia 2008 r. (Dz.U. z 2009 r. Nr 18,...

  Cena: 103,95 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Poradnik skutecznego przygotowania się do egzaminu zewnętrznego – książka

  Poradnik skutecznego przygotowania się do egzaminu zewnętrznego – książka

  Beata Janik  

  Poradnik został opracowany dla absolwentów szkół policealnych przygotowujących się do egzaminu zawodowego na technika administracji. Książka składa się z czterech części. W pierwszej Autorka zawarła krótki zarys postępowania administracyjnego, a w nim omawia m.in. następujące zagadnienia: postępowanie administracyjne w systemie norm prawa administracyjnego, zakres obowiązywania Kodeksu postępowania...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Księga sądowa miasta Kamionki w Ziemi Lubelskiej 1481-1559 – książka

  Księga sądowa miasta Kamionki w Ziemi Lubelskiej 1481-1559 – książka

  Anna Sochacka   Grzegorz Jawor  

  ...Uzupełnieniem edycji jest opracowany w języku źródła indeks osób i nazw miejscowych. W zaokrąglonych nawiasach uwzględniono rzadsze ich odmiany. Przy każdej osobie podajemy, o ile uprawnia to tego źródło, dane dotyczące miejsca pochodzenia, statusu społecznego i zawodowego, koligacji rodzinnych, urzędów i różnych funkcji pełnionych w Kamionce i poza nią. Skorowidz podaje również określenia z zakresu...

  Cena: 65,10 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Podziały terytorialno-administracyjne II Rzeczypospolitej w zakresie administracji zespolonej – książka

  Podziały terytorialno-administracyjne II Rzeczypospolitej w zakresie administracji zespolonej – książka

  Adam Janusz Mielcarek  

  Rozprawa (...) stanowi zarazem udane kompendium wiedzy na temat struktury administracyjnej i jej zmian dla studentów historii, prawa, administracji, archiwistyki, politologii, a nawet stosunków międzynarodowych. Z recenzji dra hab. Mariusza Wołosa, prof. UMK

  Cena: 28,80 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej – książka

  Zasoby finansowe a rozwój samorządności lokalnej – książka

  Bogdan Wankiewicz  

  Proces rozwoju samorządności, jak każdy inny proces przekształceń społecznych i ustrojowych jest uzależniony również od zasobów finansowych. Sprawne funkcjonowanie społeczności lokalnej zależy w dużej mierze od rzeczywistego uczestnictwa mieszkańców w procesach samorządowych oraz właściwym wykorzystaniu przez nich zasobów finansowych, które należy rozumieć jako sumę wszystkich zidentyfikowanych form...

  Cena: 36,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo pracy – książka

  Prawo pracy – książka

  Urszula Jackowiak   Waldemar Uziak   Wypych Alina Żywicka  

  Stan prawny na 18.01.2009 r. * Oddawana do rąk Czytelników książka Prawo pracy. Podręcznik dla studentów prawa w swym tytule wskazuje głównych adresatów i cel, któremu ma służyć. Odbiorcami niniejszej publikacji mogą być jednak nie tylko studenci wydziałów prawa, gdyż prawo pracy w swej problematyce ściśle związane z procesem pracy w nie mniejszym stopniu interesować może także pracodawców, pracowników,...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Gospodarka regionalna i lokalna – książka

  Gospodarka regionalna i lokalna – książka

  Kompendium wiedzy o gospodarce regionalnej i lokalnej, uwzględniające także nową sytuację polskich regionów i jednostek lokalnych wynikającą z członkostwa Polski w Unii Europejskiej, przedstawia zagadnienia, które do tej pory dostępne były jedynie w rozproszonych źródłach. Książka składa się z 3 części, w których omówiono: * teoretyczne podstawy rozwoju i funkcjonowania gospodarki regionalnej i...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej jako przesłanka stabilności poziomu cen – książka

  Koordynacja polityki pieniężnej i fiskalnej jako przesłanka stabilności poziomu cen – książka

  Paweł Marszałek  

  Książka jest przeznaczona dla wykładowców i studentów makroekonomii, polityki gospodarczej, bankowości i finansów, jak również dla słuchaczy studiów podyplomowych.

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji – książka

  Zachowanie przedsiębiorstwa w procesie internacjonalizacji – książka

  W książce autorzy rozważają czynniki, które determinują długookresowe sukcesy firmy uczestniczącej w wymianie międzynarodowej, a więc w procesach internacjonalizacji. W związku z tym autorzy skupili uwagę na: istocie procesu internacjonalizacji firmy, podejściu sieciowym do procesu internacjonalizacji, typologii zachowań firm w procesie internacjonalizacji oraz analizie tych zachowań. Zaletą książki...

  Cena: 47,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządowych – książka

  Sprawozdawczość budżetowa jednostek samorządowych – książka

  Aktualne pisma Ministerstwa Finansów. Powiązania z ewidencją księgową i klasyfikacją budżetową. 133 porady ekspertów na 2009r. Sprawozdania roczne za 2008r.

  Cena: 119,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska – książka

  Opłaty i kary pieniężne w ochronie środowiska – książka

  Wojciech Radecki  

  Przedmiotem publikacji jest komentarz do przepisów czterech ustaw w częściach dotyczących opłat za korzystanie ze środowiska, opłat podwyższonych (sankcyjnych) oraz administracyjnych kar pieniężnych za naruszenie wymagań ochrony środowiska. Komentowane przepisy pochodzą z ustaw: prawo ochrony środowiska, o odpadach, o międzynarodowym obrocie odpadami, o ochronie przyrody. Na gruncie aktualnie obowiązującego,...

  Cena: 60,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT – książka

  Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT – książka

  Adam Bartosiewicz  

  Prawo wspólnotowe dotyczące podatku od wartości dodanej zasadniczo ma zapewnioną efektywność w polskim porządku prawnym. Dokonano transpozycji wspólnotowych dyrektyw do prawa krajowego. Stworzono regulacje zapewniające prawu wspólnotowemu prymat nad prawem krajowym. Nie kwestionuje się obowiązku wykładni prowspólnotowej prawa krajowego. Jeśli przyjrzeć się szczegółom, sytuacja nie wygląda tak dobrze....

  Cena: 83,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Stulecie detektywów – książka

  Stulecie detektywów – książka

  Jurgen Thorwald  

  Wisława Szymborska, felieton z cyklu „Lektury nadobowiązkowe”: Był czas, kiedy kochałam się w dwóch naraz: Bohunie i Sherlocku Holmesie. Bohun zobojętniał mi wcześniej. Sam sobie zresztą był winien, miał oczy tylko dla Heleny. Pozostał Sherlock, niezłomny kawaler, serce wolne. Niewinności mojej nie niepokoił jeszcze fakt, że Sherlock mieszka od lat z dr. Watsonem. Co prawda i ta miłość wkrótce mi przeszła,...

  Cena: 52,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Biuletyn Europejski 2008 – książka

  Biuletyn Europejski 2008 – książka

  Paweł Pasierbiak  

  Zagraniczna ekspansja gospodarcza Japonii po II wojnie światowej Analiza wymiany handlowej Japonii z EWG/UE po II wojnie światowej Rozwój zagranicznych inwestycji bezpośrednich Japonii w EWG/UE

  Cena: 43,05 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Podstawy europeistyki Podręcznik akademicki – książka

  Podstawy europeistyki Podręcznik akademicki – książka

  Inicjatywa opracowania i wydania podręcznika jest ze wszelkich miar uzasadniona i cenna, w pierwszym rzędzie ze względu na potrzeby dydaktyki akademickiej, ale także ze względu na inspirujący do badań nad wybranymi problemami coraz silniej integrującej się przestrzeni europejskiej charakter takiego kompendium wiedzy.

  Cena: 73,71 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 5047

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA