Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo i administracja

Liczba pozycji: 4824
 • prawo i administracja : Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne – książka

  Kodeks karny Kodeks postępowania karnego Kodeks karny wykonawczy Koszty sądowe karne oraz inne akty prawne – książka

  Stan prawny: 15 września 2017 r. Zmiany wchodzące w życie 1.1.2018 r. zostały oznaczone podwójnym stanem prawnym. Kodeks karny zawiera zmiany wchodzące w życie: 31.5.2017 r. – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz pomocy osobom uprawnionym do alimentów z dnia 23.3.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 952) 1.6.2017 r. – ustawa o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw z dnia...

  Cena: 65,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Postępowanie karne – książka

  Postępowanie karne – książka

  Katarzyna Dudka   Hanna Paluszkiewicz  

  W trzecim wydaniu podręcznika przedstawiony został współczesny model postępowania karnego w kształcie nadanym mu nowelizacjami kodeksu postępowania karnego z lat 2013-2017. Prezentacja aktualnego stanu prawnego uwzględnia zarówno zmiany wynikające z reformy prawa karnego procesowego zmierzające do zwiększenia kontradyktoryjności postępowania sądowego, jak i zmiany o charakterze "renowelizacyjnym",...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2018 – książka

  Zmiany w klasyfikacji budżetowej 2018 – książka

  Książka uwzględnia zmiany w klasyfikacji budżetowej wchodzące w życie w od 1.1.2018 r. Już obowiązuje rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych z dnia 21 lipca 2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1421). Część nowych przepisów weszła w życie 26 lipca...

  Cena: 119,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks postępowania administracyjnego – książka

  Kodeks postępowania administracyjnego – książka

  „Kodeks postępowania administracyjnego” – broszurowe wydanie najważniejszych ustaw z dziadziny prawa administracyjnego. Najnowsza aktualizacja kodeksu postępowania administracyjnego. Publikacja zawiera tekst jednolity ustawy uzupełniony o prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, wraz z przepisami wprowadzającymi. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny...

  Cena: 9,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Nieważność czynności prawnej – książka

  Nieważność czynności prawnej – książka

  Maciej Gutowski  

  Prezentowana publikacja jest całościowym opracowaniem skomplikowanej problematyki nieważności czynności prawnej, należącej do najistotniejszych zagadnień prawa cywilnego. Niniejsze, 4 wydanie zostało zaktualizowane oraz uzupełnione o najnowsze zmiany, orzecznictwo (m.in. SN, TSUE) oraz o poglądy doktryny. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące: Systematyki wadliwych czynności prawnych, m.in.: ...

  Cena: 179,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks karny wykonawczy – książka

  Kodeks karny wykonawczy – książka

  Stan prawny: 1 maja 2017 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

  Cena: 14,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo administracyjne – książka

  Prawo administracyjne – książka

  Jan Zimmermann  

  W książce przedstawiono najważniejsze zagadnienia ogólne i teoretyczne prawa administracyjnego, zawarto w niej także siatkę pojęciową tego przedmiotu, wykład administracyjnego prawa ustrojowego oraz ogólnej problematyki dotyczącej form działania administracji i sądownictwa administracyjnego. Publikacja zawiera także rozważania dotyczące pojęcia, granic i cech ogólnych prawa administracyjnego oraz zagadnienia...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Żeby nie było śladów – książka

  Żeby nie było śladów – książka

  Cezary Łazarewicz  

  „Ludzie o miedzianym czole, utożsamiający milicję z władzą, postanowili poświęcić prawdę dla swoich doraźnych korzyści, skompromitować wymiar sprawiedliwości w Polsce cynicznymi manipulacjami, które będą kiedyś książkowym przykładem niesprawiedliwości” – to słowa matki Grzegorza Przemyka, świeżo upieczonego maturzysty, który w maju 1983 roku został śmiertelnie pobity przez milicję. W czasie śledztwa...

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo rolne – książka

  Prawo rolne – książka

  Paweł Czechowski  

  Prawo rolne to kontynuacja znanego podręcznika wydawanego przez lata pod redakcją Profesora Andrzeja Stelmachowskiego. Autorzy książki, zrzeszeni w Polskim Stowarzyszeniu Prawników Agrarystów (sekcji Europejskiego Komitetu Prawa Rolnego w Paryżu), reprezentują: Instytut Nauk Prawnych PAN, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Jagielloński, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Uniwersytet...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Uwolnienie twardziela – książka

  Uwolnienie twardziela – książka

  Piotr Stępniak   Elżbieta Szczygieł  

  Fragment książki: (...) Zawsze byłem wielkim buntownikiem. Zaciętość i agresja tak mnie opanowały, że gdy coś mi się nie podobało, bez zastanowienia reagowałem złością, wybuchem – mogłem np. kogoś skopać, przewrócić, albo rzucić się na szybę. Nie zastanawiałem się nad konsekwencjami swoich czynów. Miałem pewne zasady i je stosowałem – nie interesowało mnie, że może ktoś mi się zrewanżuje i mnie pobije,...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks drogowy – książka

  Kodeks drogowy – książka

  Seria „Twoje Prawo” zawiera: hasła w nawiasach kwadratowych, przypisy z opisem poszczególnych zmian, indeks rzeczowy, pogrubienie ostatnich zmian.

  Cena: 24,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Zobowiązania – książka

  Zobowiązania – książka

  Agnieszka Kawałko   Hanna Witczak  

  Wydanie piąte uzupełniono o najnowsze orzecznictwo i literaturę przedmiotu. Uwzględniono także zmiany dokonane przez ustawodawcę w Kodeksie cywilnym; w szczególności w zakresie odpowiedzialności z tytułu rękojmi i gwarancji wprowadzone ustawą z 30.5.2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827) o prawach konsumenta.

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Historia powszechna ustroju i prawa – książka

  Historia powszechna ustroju i prawa – książka

  Tadeusz Maciejewski  

  Książka Historia powszechna ustroju i prawa uwzględnia dzieje historii ustroju państw europejskich, ale także obu Ameryk w ujęciu nowatorskim i bardziej uniwersalnym od dotychczas proponowanych. Opracowanie podzielone jest na pięć części obejmujących: Starożytność, średniowiecze, czasy wczesnonowożytne, późnonowożytne oraz współczesne od 1945 r.

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Pod skorupą milczenia – książka

  Pod skorupą milczenia – książka

  Lesław Juszczyszyn  

  Takie rzeczy mogą się zdarzyć w Irlandii, Niemczech, Austrii albo gdzieś za oceanem. U nas, w religijnej Polsce, to niemożliwe! Ta książka to oparta na faktach historia zgwałconego chłopca, który wykorzystany seksualnie w dzieciństwie przez księdza proboszcza trzyma tę straszną tajemnicę pod skorupą milczenia tak długo, aż jako dorosły mężczyzna ostatecznie zmierzy się z nią i ją wyjawi. Książka...

  Cena: 25,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawo cywilne Część ogólna – książka

  Prawo cywilne Część ogólna – książka

  Wojciech Chrzanowski   Mateusz Cichy   Paweł Dębowski   Bartosz Drzymała   Monika Kamińska   Łuszpińska  

  Repetytorium w zwięzły sposób prezentuje najważniejsze wiadomości z części ogólnej prawa cywilnego. Zagadnienia tu zawarte dotyczą kluczowych tematów, takich jak podmioty i przedmioty prawa cywilnego, czynności prawne i przedstawicielstwo. Liczne diagramy, tabele i przykłady pomagają zrozumieć omawiane instytucje. Autorami repetytorium są absolwenci i doktoranci Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Płomienne serca – książka

  Płomienne serca – książka

  Misjonarka z Australii Dziewczyna z bogatego domu w Pakistanie Nastolatka z Bhutanu Przemytniczka ze Związku Radzieckiego Żona pastora z Rumunii Więźniarka z Chin Matka z Indonezji Uciekinierka z Wietnamu Co je łączy? Wiara, cierpienie, miłość...

  Cena: 22,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Sprawca niepoczytalny w procesie karnym – książka

  Sprawca niepoczytalny w procesie karnym – książka

  Damian Krakowiak  

  Monografia stanowi kompleksowe ujęcie zagadnień związanych z niepoczytalnością sprawcy. Przedstawiono w niej kwestie zarówno karnomaterialne, jak i procesowe. Przyjęto, że niepoczytalność jest okolicznością dekompletującą stronę podmiotową czynu, a niekiedy winę. Główny nurt rozważań karnoprocesowych dotyczył charakteru wniosku prokuratora o umorzenie postępowania i zastosowanie środków zabezpieczających...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Proces karny Zarys systemu – książka

  Proces karny Zarys systemu – książka

  Stanisław Waltoś   Piotr Hofmański  

  Stanisław Waltoś – profesor honorowy Uniwersytetu Jagiellońskiego, profesor Wyższej Szkoły Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie oraz jej profesor honorowy, członek PAN i PAU. Autor kilkuset publikacji z zakresu prawa i procesu karnego, historii prawa i kultury. Piotr Hofmański – profesor zwyczajny Uniwersytetu Jagiellońskiego, wieloletni sędzia Sądu Najwyższego, obecnie sędzia Międzynarodowego Trybunału...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks karny, postępowania karnego – książka

  Kodeks karny, postępowania karnego – książka

  Kodeks karny, postępowania karnego – „folia”. Kompletny, zaktualizowany zbiór aktów prawnych, na który składają się kodeksy: karny (KK), postępowania karnego (KPK, karny wykonawczy (KKW), wykroczeń (KW), postępowania w sprawach o wykroczenia, a także obszerny zbiór aktów wykonawczych. Tom zawiera całość materiału normatywnego, wyczerpującego treść fundamentalnej reformy procedury karnej oraz nowej...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Manson Ku zbrodni – książka

  Manson Ku zbrodni – książka

  Jeff Guinn  

  Wstrząsająca biograficzna opowieść o Charlesie Mansonie, odpowiedzialnym za mord na Sharon Tate, żonie Romana Polańskiego. Jak unikającemu mydła analfabecie o wzroście 163 centymetrów udało się stać nowym wcieleniem Chrystusa, który mówił: „Zabij dla mnie, zgiń dla mnie”? Jak cwaniak, którego z Hitlerem łączył paskudny charakter, kompleks niskiego wzrostu i atawistyczny strach przed silniejszymi samcami...

  Cena: 44,99 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 4824

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA