Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

prawo i administracja

Liczba pozycji: 4572
 • prawo i administracja : Ustrój miasta stołecznego Warszawy – książka
  Nowość

  Ustrój miasta stołecznego Warszawy – książka

  Mariusz Bidziński  

  Publikacja jest wartościową monografią naukową przedstawiającą istotne rozważania na temat ustroju m. st. Warszawy. Analizy zawarte w poszczególnych częściach książki dotyczą nie tylko aktualnych rozwiązań prawnych, ale wskazują również propozycje zmian i nowe koncepcje prawne i strukturalne. Studium stanowi ocenę obecnych rozwiązań ustrojowych, a także zawiera zbiór postulatów de lege ferenda dotyczących...

  Cena: 56,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Auschwitz: A Doctor's Eyewitness Account – książka
  Nowość

  Auschwitz: A Doctor's Eyewitness Account – książka

  Niklos Nyiszli  

  When the Nazis invaded Hungary in 1944, they sent virtually the entire Jewish population to Auschwitz. A Hungarian Jew and a medical doctor, Dr. Miklos Nyiszli was spared from death for a grimmer fate: to perform "scientific research" on his fellow inmates under the supervision of the infamous "Angel of Death": Dr. Josef Mengele. Nyiszli was named Mengele's personal research pathologist. Miraculously,...

  Cena: 46,20 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz – książka

  Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz – książka

  Przemysław Feliga   Marcin Uliasz  

  Książka stanowi kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych napisane przez praktyków, sędziów sądów powszechnych. Autorzy w sposób przystępny i wszechstronny przedstawili rozwiązania problemów związanych z interpretacją przepisów komentowanej ustawy, które wywołują wiele wątpliwości i rozbieżności w praktyce stosowania prawa. Publikacja uwzględnia aktualne...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks postępowania administracyjnego Wzory pism i dokumentów – książka

  Kodeks postępowania administracyjnego Wzory pism i dokumentów – książka

  Robert Suwaj  

  Publikacja stanowi praktyczną pomoc w pracy urzędnika, prawnika oraz pełnomocnika w sprawach administracyjnych. Zawiera przykładowe wzory pism i rozstrzygnięć w sprawach, w których mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego. Wzory zawierają szczegółowy opis stanu faktycznego, powołanie podstawy prawnej oraz wszechstronne uzasadnienie. Prezentują przykłady działania organów administracyjnych...

  Cena: 139,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Probacja – książka

  Probacja – książka

  Andrzej Bałandynowicz  

  Prof. Andrzej Bałandynowicz stworzył teorię zhumanizowanego odwetu kary pozbawienia wolności oraz teorię inkluzyjnej readaptacji społecznej, które stanowią podstawę aksjologiczną polityki kryminalnej państwa prawa. Teoria zhumanizowanego odwetu kary pozbawienia wolności (teoria wielopasmowej resocjalizacji z udziałem społeczeństwa) nawiązuje do probacji jako zorganizowanego systemu kontroli społecznej...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym – książka

  Ochrona konsumenta na polskim i międzynarodowym rynku finansowym – książka

  Publikacja omawia problematykę ochrony konsumenta na rynku finansowym w wymiarze krajowym, europejskim i międzynarodowym. Analiza obejmuje w szczególności kwestię prawidłowego i uczciwego kształtowania relacji umownych pomiędzy instytucjami finansowymi a klientami. Autorzy przedstawiają najbardziej aktualne problemy dotyczące rynku finansowego, w tym zagrożenia cyberprzestępczością, a także wyzwania...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks Wykroczeń 2019 – książka

  Kodeks Wykroczeń 2019 – książka

  Publikacja zawiera tekst jednolity ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wraz z przepisami wprowadzającymi. W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia uwzględniono ostatnie zmiany uchwalone u schyłku 2017 r. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz. Stan...

  Cena: 12,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Ruska mafia – książka

  Ruska mafia – książka

  Artur Górski  

  Człowiek rosyjskiej mafii w Polsce lat 90. przerywa milczenie. Mówi się o niej największa mafia świata. Przy gangsterach zza Buga bledną mafiosi z Sycylii, z japońskiej yakuzy czy z kolumbijskich karteli. Jej brutalność szokuje; FBI uważa ją za największą mafijną organizację na świecie. A jaka jest prawda? Arturowi Górskiemu udało się wejść w struktury rosyjskiej mafii i namówić Nazara, rezydenta ruskiej...

  Cena: 36,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Prawa człowieka Zarys wykładu – książka

  Prawa człowieka Zarys wykładu – książka

  Joanna Hołda   Zbigniew Hołda   Dorota Ostrowska  

  Podręcznik stanowi zarys wykładu z zakresu problematyki prawa człowieka, w tym tematów dotyczących m.in.: - praw człowieka w wewnętrznym porządku prawnym, - praw człowieka w Unii Europejskiej, - międzynarodowej ochrony praw człowieka, - międzynarodowej ochrony mniejszości narodowych. Stan prawny na 1 lutego 2014 roku.

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks karny skarbowy – książka

  Kodeks karny skarbowy – książka

  „Kodeks karny skarbowy” broszura – zawiera jednolity tekst ustawy z dnia z dnia 10 września 1999 r. Kodeks karny skarbowy oraz skorowidz przedmiotowy KKS. Poprzez system przypisów publikacja umożliwia studentom i praktykom łatwe śledzenie zmian prawnych. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale umożliwia obszerny skorowidz....

  Cena: 14,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks wykroczeń – książka

  Kodeks wykroczeń – książka

  Publikacja zawiera tekst jednolity ustaw: Kodeks wykroczeń, Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia wraz z przepisami wprowadzającymi. W Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczenia uwzględniono ostatnie zmiany wynikające z uchwalenia ustawy o Krajowej Administracji Skarbowej. Zaletą książki jest jej praktyczny, poręczny format, przejrzysty układ graficzny i niska cena. Łatwą orientację w materiale...

  Cena: 9,90 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2019 – książka

  Kadry i płace w jednostkach samorządowych 2019 – książka

  Michał Culepa  

  Specyfika stosunku pracy samorządowców jest głównym tematem niniejszej publikacji. Obok zwięzłego omówienia najbardziej istotnych zagadnień prawnych związanych z zatrudnieniem i wynagradzaniem pracowników samorządowych ,w kontekście zmian przepisów, najważniejszą jej część stanowią propozycje rozwiązań najczęściej spotykanych problemów, z jakimi borykają się kadrowcy w jednostkach samorządowych. Przyjęto...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska – książka

  Sprawozdania z zakresu ochrony środowiska – książka

  zbiorowa Praca  

  Przedsiębiorcy, poza obowiązkami powiązanymi w sposób bezpośredni z prowadzoną działalnością, muszą sprostać również wielu wymogom związanym z ochroną środowiska. Jeżeli firma korzysta ze środowiska, musi do 28 lutego 2019 r. złożyć raport o emisjach gazów cieplarnianych do KOBiZE Innym bardzo ważnym obowiązkiem jest uiszczanie i rozliczenie opłat z za korzystanie ze środowiska. Czy istnieją wyjątki...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Zatrudnianie kierowców 2019 – książka

  Zatrudnianie kierowców 2019 – książka

  zbiorowa Praca  

  Osoby zatrudnione na stanowisku kierowcy stanowią szczególną grupę pracowników – podlegają m.in. odrębnym przepisom związanym z czasem pracy, a także regulacjom zawartym w ustawie o transporcie drogowym. Należy pamiętać, że z przyjęciem do pracy takich osób wiążą się szczególne wymogi. Dotyczą one przede wszystkim obowiązków w zakresie kierowania na badania i szkolenia, jak również prowadzenia dodatkowej...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Bhp w placówkach oświatowych Nowe przepisy – książka

  Bhp w placówkach oświatowych Nowe przepisy – książka

  Małgorzata Celuch   Bożena Winczewska   Leszek Zaleśny  

  Dnia 28 listopada 2018 r. zaczęło obowiązywać rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 31 października 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach. Nowe rozporządzenie wprowadza kilka zmian wymagających uwzględnienia w organizacji pracy szkoły. W książce „Bhp w placówkach oświatowych" szczegółowo omówiono nowe przepisy....

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Dokumentacja pracownicza 2019 – książka

  Dokumentacja pracownicza 2019 – książka

  Maria Sobieska  

  W publikacji omówiono najnowsze zmiany przepisów prawa pracy i przybliżono ich praktyczne zastosowanie w zakresie prowadzenia dokumentacji pracowniczej i przetwarzania danych osobowych w wybranych procesach HR. W pierwszej części książki przedstawiono, w jakich podstawowych obszarach HR następuje przetwarzanie danych i w jakich momentach tych procesów tworzy się dokumentację pracowniczą. Autorka skupiła...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Kodeks Cywilny Komentarz Tom VI – książka

  Kodeks Cywilny Komentarz Tom VI – książka

  Publikacja, będąca częścią obszernego wielotomowego komentarza do Kodeksu cywilnego, prezentuje nowatorskie podejście do omawiania przepisów, kładąc nacisk na praktyczne aspekty ich wykładni i stosowania. Autorami książki są uznani prawnicy z najlepszych krajowych ośrodków akademickich oraz praktycy legitymujący się bogatym dorobkiem zawodowym. Szczególną uwagę autorzy poświęcają problemom spornym...

  Cena: 199,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego – książka

  Naruszenie prawa do znaku towarowego renomowanego – książka

  Joanna Sitko  

  Publikacja szczegółowo omawia zagadnienia związane z naruszeniem prawa do znaku towarowego renomowanego w trzech systemach prawnych, tj. w prawie polskim, Unii Europejskiej i federalnym prawie amerykańskim. Przedmiotem analizy są przede wszystkim: - różnice w definiowaniu znaku renomowanego, - przesłanki naruszenia prawa do niego, - okoliczności pozwalające na wyłączenie naruszenia, - stosowanie przepisów...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Historia prawa Polski Ludowej – książka

  Historia prawa Polski Ludowej – książka

  Adam Lityński  

  Prezentowany podręcznik stanowi pierwsze i jedyne tak szczegółowe historycznoprawne opracowanie prawa Polski Ludowej. Autor rozpoczyna wykład już od lat drugiej wojny światowej, jak również wskazuje najważniejsze zmiany po 1990 roku aż do 2010. Analizie poddane zostało materialne i procesowe prawo karne, prawo cywilne, prawo pracy i ubezpieczeń społecznych oraz struktura, kadry i funkcjonowanie organów,...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • prawo i administracja : Rada nadzorcza w spółce z o.o. – książka

  Rada nadzorcza w spółce z o.o. – książka

  Jeśli w spółce powstały wątpliwości, czy należy powołać radę nadzorczą – niniejsza publikacja pomoże je rozwiać. Dzięki jej lekturze czytelnik zyska pewność, czy w jego spółce trzeba powołać ten organ kontrolny. Oprócz tego nasi eksperci wyjaśnią, kto może – a kto nie – zostać członkiem rady nadzorczej. Czytelnik dowie się także, jakie są kompetencje rady nadzorczej i zasady jej funkcjonowania. Porady...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 4572

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA