Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

historia religii i kościoła, duchowni

Liczba pozycji: 906
 • historia religii i kościoła, duchowni: Duchowieństwo krakowskie w latach 1795-1918 – książka

  Duchowieństwo krakowskie w latach 1795-1918 – książka

  Anna Szczerba  

  „Autorka poddała badaniom grono duchownych diecezji krakowskiej, którzy swą posługę pełnili w samym mieście w latach 1795–1918, z zamiarem zbadania ich portretu zbiorowego. Swą monografię oparła na solidnej bazie źródłowej […]. Źródła te zostały wsparte zestawem dobrze dobranej literatury przedmiotu […]. Konstrukcja pracy jest przejrzysta, ma bowiem charakter problemowo-chronologiczny, co dobrze służy...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Beatyfikacja Piotra Skargi – książka

  Beatyfikacja Piotra Skargi – książka

  Zofia Kossak-Szczucka  

  Pisano już wiele o P. Skardze, jako o polityku, kaznodziei i proroku, mężu stanu, publicyście i pisarzu. Jako o pierwszym twórcy zakładów społecznych i spółdzielczości, o pionierze kultury narodowej i wychowawcy. Podnoszono jego niezwykłe zasługi wobec Rzeczypospolitej, nieumniejszoną przez wieki aktualność. Lecz może za mało pisano dotychczas o Skardze, jako o słudze Bożym. O jego życiu wewnętrznym,...

  Cena: 4,90 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Błogosławieni którzy ufają Jezusowi 2 Podręcznik – książka

  Błogosławieni którzy ufają Jezusowi 2 Podręcznik – książka

  Krzysztof Mielnicki   Elżbieta Kondrak   Ewelina Parszewska  

  Podręcznik do nauczania religii rzymskokatolickiej w klasie 2 gimnazjum według programu "Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin".

  Cena: 15,90 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Pamiętnik kapelana Legionów Polskich – książka

  Pamiętnik kapelana Legionów Polskich – książka

  Józef Panaś  

  Okopy I wojny światowej. Sam środek rozdzierającego dramatu. Świadectwo ceny, jaka została zapłacona za odrodzenie Polski w 1918 roku. Ksiądz Józef Panaś jako kapłan i uczestnik walk towarzyszył żołnierzom Legionów w ich męstwie, strachu i umieraniu. Porusza i zapada w pamięć scena, gdy szesnastoletni, śmiertelnie ranny chłopiec-żołnierz ignorując pocieszające słowa autora pamiętników, domaga się odpowiedzi:...

  Cena: 37,00 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Tadeusz Ślipko SJ – książka

  Tadeusz Ślipko SJ – książka

  Wiesław Szuta  

  ks. prof. Tadeusz Ślipko (1918 - 2015), etyk, wykładowca na UKSW w Warszawie, kierownik Katedry Etyki oraz długoletni pracownik naukowy w Uniwersytecie Papieskim Jana Pawła II w Krakowie. Międzynarodowy autorytet z etyki filozoficznej i historii etyki.

  Cena: 33,00 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Konterfekty zwielokrotnione – książka

  Konterfekty zwielokrotnione – książka

  Ryszard Mączyński  

  W książce zaprezentowano portrety Stanisława Konarskiego, zakonnika pijara, znaczącego statysty XVIII stulecia. Ze względu na swe zasługi bywał on w ciągu minionych 250 lat niejednokrotnie uwieczniany z wykorzystaniem technik: rysunkowych, malarskich, graficznych czy rzeźbiarskich. Nigdy dotąd nie próbowano jednak zebrać tych podobizn i przebadać jako określonego zbioru. Obfitość konterfektów powinna...

  Cena: 54,00 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Kłocz Autobiografia – książka

  Kłocz Autobiografia – książka

  Jan Andrzej Kłoczowski  

  O. Jan Andrzej Kłoczowski, dominikanin, historyk sztuki, filozof i teolog oraz legendarny duszpasterz opowiada o swojej niezwykle ciekawej biografii. Dzieje rodziny ojca Kłoczowskiego pieczętującej się herbem Rawicz dają pretekst do opowieści o szlacheckich, patriotycznych i ziemiańsko-inteligenckich tradycjach, które kultywowane były przez kolejne pokolenia. Z prawdziwym talentem gawędziarskim opowiada...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Mnisi nie tylko ci święci – książka

  Mnisi nie tylko ci święci – książka

  Ewa Wipszycka  

  Książka jest zapisem wywiadu – rzeki z prof. Ewą Wipszycką o pierwszych mnichach na pustyni egipskiej. Korzystając ze swej rozległej wiedzy, barwnym językiem i, jak zwykle, z niezwykłym zacięciem, prof. Wipszycka kreśli przed oczami czytelnika fascynujący obraz pierwszych mnichów, ich codziennego życia: zmartwień i radości. Książka wzbogacona ilustracjami (m. in. rekonstrukcją pierwszych eremów, stroju...

  Cena: 16,00 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów – książka

  Mniejszości narodowe, etniczne i religijne w przekazie mediów – książka

  Agnieszka Szymańska   Agnieszka Hess  

  Książka jest wynikiem udziału autorek w projekcie pilotażowym, którego celem było wypracowanie metodologii umożliwiającej analizę medialnych wizerunków mniejszości narodowych, etnicznych i religijnych w różnych państwach członkowskich UE. Publikacja wpisuje się w niemal nieobecny w Polsce nurt opracowań metodologicznych dotyczących badań szczegółowych czy też zawężonych do konkretnych obszarów tematycznych....

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Mocni miłością 3 Podręcznik – książka

  Mocni miłością 3 Podręcznik – książka

  Podręcznik nr AK-53-07-/12-KR-8/14 do nauczania religii rzymsko-katolickiej w klasie III zasadniczej szkoły zawodowej na terenie archidiecezji krakowskiej, zgodny z programem nauczania nr AZ-5-07/12

  Cena: 21,90 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Spotkanie ze Słowem 1 Podręcznik – książka

  Spotkanie ze Słowem 1 Podręcznik – książka

  W tym roku będziemy spotykać się z Bogiem obecnym w Jego Słowie. Poszukamy odpowiedzi na odwieczne pytania człowieka: Kim jestem? Dokąd zmierzam? Jak szukam Boga? Lepiej poznamy Biblię i to, co w niej mówi do nas Bóg. Poznamy autorstwo Biblii, gatunki literackie i proces jej powstawania

  Cena: 18,00 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Tajemnica Graala – książka

  Tajemnica Graala – książka

  Grzegorz Górny   Janusz Rosikoń  

  "Tajemnica Graala. Śledztwo w sprawie Świętego Kielicha" to kolejna książka Grzegorza Górnego i Janusza Rosikonia z cyklu dziennikarskich dochodzeń tropami najważniejszych relikwii chrześcijaństwa. W trzecim tomie autorzy postanowili odnaleźć najbardziej poszukiwany przedmiot w dziejach świata, czyli Świętego Graala, a więc Kielich, którego miał użyć Jezus podczas Ostatniej Wieczerzy, gdy ustanawiał...

  Cena: 79,80 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Toksyczni święci – książka

  Toksyczni święci – książka

  Anna Connolly  

  Przesłanie świętych cierpiętników, z wierzchu gładkie i piękne, gdy się mu dokładniej przyjrzeć ukazuje swoją ciemną stronę. Pod lukrowaną maską przykrywającą prawdziwe twarze świętych kłębią się myśli i przeżycia całkiem mroczne i odpychające… Skąd przekonanie o zbawczej wartości cierpień? W jaki sposób chrześcijaństwo postawiło cierpienie w centrum swego przesłania? Książka stara się odpowiedzieć...

  Cena: 28,00 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Błogosławieni którzy szukają Jezusa 1 Podręcznik – książka

  Błogosławieni którzy szukają Jezusa 1 Podręcznik – książka

  Krzysztof Mielnicki   Elżbieta Kondrak   Ewelina Parszewska  

  Podręcznik opracowany w oparciu o program „Kim jestem jako człowiek, kim chcę być jako chrześcijanin”. W atrakcyjny sposób przedstawia wartości, których młody człowiek pragnie, choć nie zawsze to sobie uświadamia. Poprzez zastosowane teksty literackie, doktrynalne oraz komentarze i ilustracje pomaga uczniowi zidentyfikować proponowaną wartość we własnym życiu.

  Cena: 15,90 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Mniejszosci religijne w Polsce – książka

  Mniejszosci religijne w Polsce – książka

  Andrzej Rykała  

  (...) jest to pierwsze na gruncie geografii polskiej książkowe opracowanie (...) wszechstronnie prezentujące złożoną problematykę geografii religii w naszym kraju, w szerszym zresztą, uniwersalnym kontekście. Cechuje je ponadto ujęcie problemowe, dalekie od zwykłego opisu faktów. (...) podejście, umiejscawiające geografię religii pomiędzy historią religii a geografią polityczną decyduje o szczególnej...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Dzieje Kościoła w Polsce – książka

  Dzieje Kościoła w Polsce – książka

  Zdumiewająca konstatacja – brak popularnej, łatwej w odbiorze książki o historii polskiego Kościoła w księgarniach – była pierwszą przyczyną powstania monografii, którą właśnie kierujemy do rąk czytelników. Wprawdzie można było znaleźć kilka szczegółowych opracowań z licznymi przypisami, indeksami i odwołaniami do źródeł. Można też było napotkać historię Kościoła pod redakcją Jerzego Kłoczowskiego....

  Cena: 65,45 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Geografia wiary – książka

  Geografia wiary – książka

  Henryk Seweryniak  

  Życie Jezusa, Jego śmierć i zmartwychwstanie związane są z konkretnym czasem i przestrzenią. Ks. Henryk Seweryniak zaprasza do odkrywania znaczeń, jakie niesie ze sobą Ziemia Święta, miejsce, gdzie wydarzenia biblijne stają się niemalże zmysłowo odczuwalne. Chrześcijaństwo bowiem to nie tylko historia zbawienia, lecz także jego geografia.

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Tożsamość i religia Ormianie – książka

  Tożsamość i religia Ormianie – książka

  Dorota Ziętek  

  Na podstawie wniosków z przeprowadzonych badań socjologicznych i religioznawczych książka prezentuje specyfikę narodu ormiańskiego, którego losy, pomimo wielowiekowej obecności w Polsce, wciąż pozostają mało znane. Spojrzenie na przytoczone fakty na gruncie wydarzeń historycznych ma na celu przybliżenie wkładu Ormian w kulturę polską oraz przełamanie negatywnych stereotypów funkcjonujących w odniesieniu...

  Cena: 38,85 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Jezus uczy i zbawia 1 Podręcznik – książka

  Jezus uczy i zbawia 1 Podręcznik – książka

  zbiorowa Praca  

  Podręcznik zgodny z programem nauczania "Pójść za Jezusem Chrystusem? nr AZ-3-01/10 autorstwa Komisji Wychowania Katolickiego KEP z dnia 9.06.2010 r. Tematyka podręcznika ma pomóc młodzieży w odkrywaniu chrześcijańskiej odpowiedzi na stawiane przez nią pytania. Mając świadomość ograniczoności ludzkiego poznania zaproponowano jedną z możliwych odpowiedzi, którą przekazuje Boże objawienie. W materiałach...

  Cena: 18,00 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Pozwólcie dzieciom Program przygotowania dziecka do wczesnej Pierwszej Komunii Świętej – książka

  Pozwólcie dzieciom Program przygotowania dziecka do wczesnej Pierwszej Komunii Świętej – książka

  Beata Nadolna  

  Program skierowany jest do rodziców i katechetów. Jego głównym celem jest pomoc rodzicom w kształtowaniu duchowym dziecka oraz usystematyzowanie przygotowań do wcześniejszego przyjęcia przez nie sakramentu Komunii Świętej. Program zawiera zestawienie tematów, które powinny być z dziećmi omówione, a także wskazówki pedagogiczne i formacyjne.„Chrystus powiedział do apostołów: «Pozwólcie dzieciom przychodzić...

  Cena: 14,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 906

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA