Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

historia religii i kościoła, duchowni

Liczba pozycji: 908
 • historia religii i kościoła, duchowni: Religia 3 Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka Poradnik metodyczny z płytą CD – książka

  Religia 3 Świadczę o Jezusie wobec drugiego człowieka Poradnik metodyczny z płytą CD – książka

  Poradnik metodycny do religii dla 3 klasy technikum. Na uwagę w poradniku metodycznym zasługuje szczegółowe rozpracowanie katechez. To nieoceniona pomoc dla nauczycieli religii. Znajdziemy w nim różnorodne treści: świadectwa, opowiadania, życiorysy, opisy wydarzeń historycznych i analizę tekstów Pisma Świętego. Metody są interesujące, techniki i środki dydaktyczne dobrze dobrane do poszczególnych...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: In memoriam – książka

  In memoriam – książka

  Henri J. M. Nouwen  

  Kiedy umiera matka lub ojciec, objawia nam się tajemnica życia. Właśnie w tych chwilach, kiedy jesteśmy najbardziej ludzcy, najmocniej dotykamy tego, co nas z sobą wiąże, odkrywamy ukryte głębie życia, Henri J.M. Nouwen W tym intymnym, do głębi poruszającym opisie śmierci swojej matki Henri Nouwen przedstawia subtelne zaproszenie dla wszystkich pogrążonych w żałobie do otwarcia się na głębszy sens...

  Cena: 11,00 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Szlakiem Piotra Skargi – książka

  Szlakiem Piotra Skargi – książka

  Ludwik Skoczylas  

  Wychodząc z założeń naszej religji, wierzymy, że każdy człowiek, przychodząc na świat, ma określone z góry swe życiowe posłannictwo. Do uświadomienia sobie tego posłannictwa dochodzimy różnemi drogami, a przedewszystkiem przez rozważania naszych uzdolnień, obowiązków, oraz warunków, w jakich nam żyć i pracować wypadnie. Zrealizowanie zaś tego posłannictwa jest dziełem współpracy człowieka z łaską....

  Cena: 4,90 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Pierwsze biskupstwa polskie – książka

  Pierwsze biskupstwa polskie – książka

  Karol Buczek  

  Czy słynna kronika Thietmara jest rzeczywiście wiarygodnym źródłem wiedzy o początkach organizacji Kościoła katolickiego w Polsce? Jaki był charakter zależności Kościoła polskiego od Magdeburga w latach 966-989? Czy rzeczywiście Jordan był pierwszym biskupem "poznańskim"? Na te i wiele innych fascynujących pytań, związanych z początkami polskiej państwowości i roli Kościoła katolickiego w niej, próbuje...

  Cena: 19,90 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Jezus działa i zbawia 8 Zeszyt ucznia – książka

  Jezus działa i zbawia 8 Zeszyt ucznia – książka

  Zbigniew Marek   Anna Walulik  

  - Pakiet edukacyjny do katechezy w klasie drugiej gimnazjum wypełnia wszystkie wytyczne "Programu nauczania religii rzymskokatolickiej w przedszkolach i szkołach" Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski z 2010 r., nr programu AZ-3-01/10. - Treści skoncentrowane są wokół chrześcijańskiego rozumienia wolności oraz uczenia się, jak z niej należy korzystać. Za podstawę kształcenia...

  Cena: 10,50 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Cela Historia mordercy który stał się mnichem – książka

  Cela Historia mordercy który stał się mnichem – książka

  W. Paul Jones  

  Clayton Anthony Fountain był uznawany za najbardziej niebezpiecznego przestępcę, z jakim kiedykolwiek musiał się zmierzyć system federalny Stanów Zjednoczonych. Skazany za morderstwo, za więziennymi murami dokonał czterech następnych. Specjalnie dla niego została zbudowana cela wyposażona w system zabezpieczeń, który miały zapobiec atakowi ze strony osadzonego. Fountain nigdy już jej nie opuścił. Przeszedł...

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Brat Roger z Taize – książka

  Brat Roger z Taize – książka

  Sabine Laplane  

  Jak być człowiekiem szczęśliwym i prostego serca. Jak uczynić swą modlitwę kontemplacyjnym trwaniem w ciszy w Jego obecności i każdego dnia rozbudzać w sobie żarliwe pragnienie Boga. Dzięki tej książce możemy rzeczywiście zrozumieć, na czym polega fenomen brata Rogera, dlaczego jego postać fascynuje miliony ludzi na całym świecie. Autorka opisuje pokrótce jego życiową drogę i opowiada, jak doszło do...

  Cena: 17,90 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Dominikanie w czasach krucjat, katedr i herezji – książka

  Dominikanie w czasach krucjat, katedr i herezji – książka

  Dzięki tekstom braci dominikanów napisanym pod kierunkiem o.Tomasza Gałuszki OP poznamy historię, tradycję i duchowość Zakonu św. Dominika, zrozumiemy kontemplacyjno-apostolski styl życia sióstr i braci tworzących Rodzinę Dominikańską. Zakon istniejący osiem wieków obrósł licznymi przekazami, podaniami, legendami, które razem tworzą pamięć zbiorową. Książka ta, dzięki rzetelnej analizie historycznej...

  Cena: 33,00 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Profesorowie jezuickich seminariów nauczycielskich od XVI do XVIII wieku – książka

  Profesorowie jezuickich seminariów nauczycielskich od XVI do XVIII wieku – książka

  Anna Królikowska  

  „Model szkoły humanistycznej, skrystalizowany w jezuickim Ratio studiorum (Neapol 1599), był międzynarodowy i interkontynentalny. Objął wychowanków różnej narodowości i kultur. Zgodnie z Ratio, studia językowe miały być otwarte na wiadomości z historii, prawa, geografii, wojskowości, religii czy zwyczajów, dotyczące świata antycznego. Jezuici dostrzegali jednak ambicje i oczekiwania społeczności, wśród...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Terminarz katechety 2018/2019 kratka – książka

  Terminarz katechety 2018/2019 kratka – książka

  kalendarz w układzie roku szkolnego noty o świętych i błogosławionych modlitwy wiernych na niedziele i święta medytacje i błogosławieństwa myśli i aforyzmy rozważania i wiersze nawiązujące do wydarzeń roku liturgicznego miejsce na listy uczniów i oceny cenne informacje z zakresu teologii, biblistyki, liturgii i historii Kościoła

  Cena: 29,40 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Wierzę ufam kocham Pogaduszki i opowiastki – książka

  Wierzę ufam kocham Pogaduszki i opowiastki – książka

  Tadeusz Ruciński  

  Pogaduszki Małej z dużym na tematy bardzo różne, krążące dyskretnie wokół jakiegoś motywu z Ewangelii, która tętni w jakiejś opowiastce, która mogłaby się wydarzyć tu i teraz. Najważniejsze jest jednak to, jak ona się dzieje pomiędzy Małą i Dużym w zaskakujących pytaniach.

  Cena: 26,25 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Dzieje mniszek dominikańskich w krajach słowiańskich – książka

  Dzieje mniszek dominikańskich w krajach słowiańskich – książka

  Piotr Stefaniak  

  Pierwsza tak obszerna praca poświęcona dziejom dominikanek w krajach Europy Środkowo-Wschodniej, opracowana z wykorzystaniem obszernej bazy źródłowej, z aparatem przypisów i licznymi ikonografiami. Autor, krakowski badacz i dziennikarz specjalizujący się w dziejach monastycyzmu żeńskiego, pracował nad tekstem kilka lat, wykorzystując całą spuściznę archiwalną, w tym zachowaną w murach dominikańskiej...

  Cena: 21,00 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Hierofanie wierzenia obrzędy Kultura symboliczna w średniowieczu między pogaństwem a chrześcijaństwem – książka

  Hierofanie wierzenia obrzędy Kultura symboliczna w średniowieczu między pogaństwem a chrześcijaństwem – książka

  SPIS TREŚCI Stanisław Rosik, Wprowadzenie Część I. Symbole i... idole — na styku kultur Aleksandr Musin, Marija Żeltowa, Olga Tarabardina, Elena Tianina, Kamienne artefakty z epoki neolitu i wczesnej epoki żelaza jako amulety średniowiecznego Nowogrodu Paweł Szczepanik, Wczesnośredniowieczne miniaturowe figurki antropomorficzne z terenów Słowiańszczyzny Północno-Zachodniej. Próba interpretacji Janusz...

  Cena: 53,55 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Metropolia lwowska obrządku łacińskiego i jej losy w pojałtańskiej rzeczywistości – książka

  Metropolia lwowska obrządku łacińskiego i jej losy w pojałtańskiej rzeczywistości – książka

  Jan Draus  

  Tradycje łacińskiej metropolii lwowskiej sięgają XIV wieku i czasów panowania Kazimierza Wielkiego (1333–1370), który kontynuując dzieło jednoczenia ziem Królestwa Polskiego, zapoczątkowane przez swego ojca Władysława Łokietka, przyłączył z pomocą Węgier, Ruś Halicką do Korony w 1349 roku. Jednocześnie zwrócił się do papieża Urbana V o ustanowienie na tym terenie prowincji kościelnej. Na przestrzeni...

  Cena: 69,90 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Przeżyć by Żyć – książka

  Przeżyć by Żyć – książka

  Przeżyć, by żyć” to opowieść o wyjątkowym człowieku: księdzu, poecie, pisarzu, spowiedniku i… pasjonacie sportu. W wywiadzie z Patrycją Michońską-Dynek ks. Marek Chrzanowski, orionista, opowiada między innymi o dzieciństwie i dorosłości, o szukaniu powołania, drodze do kapłaństwa i życiu zakonnym, o pobytach w szpitalach, chorobie i walce oraz o rodzinie i bliskich, na których zawsze można polegać. Diagnoza...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Z dziejów ewangelicyzmu na Pomorzu Zachodnim do 1945 roku. – książka

  Z dziejów ewangelicyzmu na Pomorzu Zachodnim do 1945 roku. – książka

  Małgorzata Grzywacz  

  Reformacja wpłynęła na obszary dzisiejszego Pomorza Zachodniego w sposób zasadniczy, określając ich historię na następne czterysta lat. Autorka podejmuje refleksję nad wybranymi elementami obecności ewangelicyzmu na tych terenach, uwzględniając osoby, miejsca i procesy, które zachodziły w historii tej denominacji na przestrzeni ostatnich stuleci. Analizuje m.in. media kultury religijnej protestantów...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Szczęśliwe życie – książka

  Szczęśliwe życie – książka

  Izabela Broszkowska  

  Tadeusz Fedorowicz (1907–2002), urodzony na galicyjskim Podolu w rodzinie ziemiańskiej, jako młody ksiądz w roku 1941 dobrowolnie dołącza do transportu lwowian wywożonych przez Sowietów w głąb Rosji. Potem jako kapelan w armii Andersa zostaje duszpasterzem Polaków w Kazachstanie. Wraca do kraju w 1944 roku z armią Berlinga. Z czasem zostaje kapelanem w Zakładzie dla Niewidomych w Laskach, gdzie jednocześnie...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Tadeusz Rydzyk Kapłan czy biznesmen – książka

  Tadeusz Rydzyk Kapłan czy biznesmen – książka

  Katarzyna Dzija  

  Bez dwóch zdań należy zauważyć, że Tadeusz Rydzyk idzie z postępem czasu, jest człowiekiem XXI wieku – politykiem i ekonomistą, mistrzem w kierowaniu ludźmi i… ich portfelami. Postać redemptorysty ojca Tadeusza Rydzyka jest wielce kontrowersyjną, ale zarazem ciekawą pod względem badawczym. Człowiek ten jawi się jako wielki reformator, który wymknął się władzy samego Kościoła, i stanowi ewenement na...

  Cena: 25,00 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Niepojęty – książka

  Niepojęty – książka

  Louie Giglio  

  odkryj cuda wszechświata ze stwórcą Niemożliwe jest wyobrazić sobie Boga. On rządzi czasem, stwarza światło i słowem powołuje rzeczy do istnienia – od największych gwiazd, aż do najmniejszej rozgwiazdy. Bóg jest potężnym, mającym cel, osobistym i nieporównywalnym z niczym i nikim Stworzycielem. Psalm 19,1 mówi: „Niebiosa głoszą chwałę Boga, dzieło rąk Jego nieboskłon obwieszcza”. Niepojęty ukazuje...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • historia religii i kościoła, duchowni: Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977 – książka

  Arcybiskup Antoni Baraniak 1904-1977 – książka

  Konrad Białecki   Rafał Łatka   Rafał Reczek   Elżbieta Wojcieszyk  

  Antoni Baraniak, syn ziemi wielkopolskiej, urodzony w niewielkiej wsi Sebastianowo, gruntownie wykształcony salezjanin, zaufany sekretarz prymasów Polski – Augusta Hlonda i Stefana Wyszyńskiego, więzień okresu stalinowskiego, poddany wycieńczającym przesłuchaniom, które nieomal zakończyły się jego śmiercią, biskup sufragan gnieźnieński i arcybiskup metropolita poznański. Jeden z najważniejszych, obok...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 908

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA