Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

technika, mechanika techniczna

Liczba pozycji: 1817
 • technika, mechanika techniczna: Rozwój rynku płatności mobilnych w Polsce – książka

  Rozwój rynku płatności mobilnych w Polsce – książka

  Artur Borcuch  

  We współczesnym zdigitalizowanym świecie mobilność staje się coraz ważniejszym elementem codziennego funkcjonowania człowieka. Smartfony stały się wszechobecne, a konsumenci coraz chętniej korzystają z aplikacji mobilnych, które pomagają im w życiu codziennym. Coraz więcej osób korzysta z mobilnego dostępu do usług bankowych. Część z nich zaczęła używać smartfonów jako instrumentów dokonywania płatności...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • technika, mechanika techniczna: Montaż elementów i podzespołów pneumatycznych i hydraulicznych Podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik monter mechatronik E.3.2 – książka

  Montaż elementów i podzespołów pneumatycznych i hydraulicznych Podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik monter mechatronik E.3.2 – książka

  Robert Dziurski  

  Podręcznik do nauki zawodu technik mechatronik i monter mechatronik zawiera treści z zakresu drugiej części kwalifikacji E.3 (Montaż elementów i podzespołów pneumatycznych i hydraulicznych). Zaprezentowano tu wiedzę na temat budowy podzespołów i zespołów pneumatycznych i hydraulicznych, ich działania, parametrów i funkcji, dobierania narzędzi do montażu i demontażu podzespołów oraz zespołów pneumatycznych...

  Cena: 43,00 zł

  Więcej

 • technika, mechanika techniczna: Umowa o roboty budowlane – książka

  Umowa o roboty budowlane – książka

  Dariusz Okolski  

  Ósme wydanie zostało poszerzone o najnowsze orzecznictwo Sądu Najwyższego oraz literaturę, uwzględnia zmiany do Kodeksu cywilnego oraz zawiera omówienie ustawy o gwarancji zapłaty za roboty budowlane wraz z projektem jej nowelizacji. Niniejsza publikacja: omawia rodzaje umów o roboty budowlane, przybliża treść umowy o roboty budowlane z punktu widzenia praktycznego, omawia warunki ogólne umów...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • technika, mechanika techniczna: Android Studio – książka

  Android Studio – książka

  Adam Gerber   Craig Clifton  

  Platforma Android dynamicznie powiększa swój udział w rynku. Jej niewątpliwymi zaletami są modułowa architektura, wysoka elastyczność i otwarty charakter systemu. Na świecie działają miliardy urządzeń pracujących pod kontrolą Androida i z pewnością będzie ich coraz więcej. A programiści, którzy zdobędą umiejętność efektywnego pisania atrakcyjnych aplikacji w tym systemie, będą mogli spokojnie patrzeć...

  Cena: 67,00 zł

  Więcej

 • technika, mechanika techniczna: Wózki paletowe magazynowe oraz podnośniki stołowe/platformowe – książka

  Wózki paletowe magazynowe oraz podnośniki stołowe/platformowe – książka

  Mariusz Furman  

  W książce omówiono budowę, zastosowanie i zasady eksploatacji, zwłaszcza konserwacji, wózków paletowych, magazynowych i podnośników stołowych, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań przepisów bhp i przepisów dozoru technicznego. Adresatami książki są przede wszystkim operatorzy i konserwatorzy wyżej wymienionych urządzeń transportu bliskiego oraz osoby związane zawodowo z ich użytkowaniem.

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • technika, mechanika techniczna: Kobiety przestworzy – książka

  Kobiety przestworzy – książka

  Anna Odrowąż-Coates   Anna Perkowska-Klejman  

  Książka opisuje świat trudno dostępnej grupy kobiet służących w wojsku, odkrywa mało dotąd zbadane aspekty fascynującego świata lotnictwa wojskowego. Skierowana jest do osób zainteresowanych historycznie i społecznie rosnącym udziałem kobiet w zawodach zdominowanych przez mężczyzn oraz do tych, którym bliska jest tematyka równouprawnienia czy czynnik ludzki w nowoczesnym lotnictwie wojskowym. Książka...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • technika, mechanika techniczna: Obrazy codzienności Polskie malarstwo rodzajowe I połowy XIX wieku – książka

  Obrazy codzienności Polskie malarstwo rodzajowe I połowy XIX wieku – książka

  Agnieszka Świętosławska  

  W książce omówiono narodziny i ewolucję tematyki rodzajowej w malarstwie polskim od schyłku XVIII wieku po rok 1850. Przedstawione zostały początki tej dziedziny twórczości na gruncie narodowym, losy jej pionierów oraz stopniowy wzrost jej rangi, widoczny zarówno w twórczości malarzy, jak i w wypowiedziach krytyków oraz miłośników sztuki. Zawarty w tomie przegląd zjawisk artystycznych pozwala prześledzić,...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • technika, mechanika techniczna: Termodynamika techniczna – książka

  Termodynamika techniczna – książka

  Stefan Wiśniewski  

  Książka ta zawiera główne zagadnienia z termodynamiki, a wśród nich: podstawowe zasady termodynamiki termodynamikę gazów doskonałych, rzeczywistych i par termodynamikę przepływów ściśliwych termodynamikę układów wieloskładnikowych ze szczególnym uwzględnieniem procesów spalania termodynamikę układów specjalnych podstawy termodynamiki procesów nierównowagowych Omawiane zagadnienia zilustrowano przykładami...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • technika, mechanika techniczna: Słownik naukowo-techniczny polsko-niemiecki – książka

  Słownik naukowo-techniczny polsko-niemiecki – książka

  Słownik zawiera ponad 100 tysięcy polskich terminów wyjściowych z niemieckimi odpowiednikami, terminy z wszystkich dziedzin techniki, przemysłu i nauk podstawowych. Stanowi cenną pomoc dla tłumaczy tekstów technicznych, pracowników naukowych, studentów, inżynierów, techników, przedsiębiorców i pracowników firm zagranicznych.

  Cena: 140,00 zł

  Więcej

 • technika, mechanika techniczna: Technologie energetyczne – książka

  Technologie energetyczne – książka

  Tadeusz Chmielniak  

  Książka zawiera wykład na temat wszystkich znajdujących obecnie zastosowanie technologii produkcji elektryczności i ciepła. Przedstawiono w niej zasoby i ogólną charakterystykę głównych paliw oraz pojęcie systemu energetycznego, podsystemu elektroenergetycznego i jego interakcje ze środowiskiem naturalnym. Omówiono sposoby konwersji energii paliw w elektryczność i ciepło, rodzaje obiegów oraz bilanse...

  Cena: 56,00 zł

  Więcej

 • technika, mechanika techniczna: Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego – książka

  Inżynieria procesowa i aparatura przemysłu spożywczego – książka

  Piotr P. Lewicki   Andrzej Lenart   Roman Kowalczyk  

  Przemysł spożywczy prężnie się rozwija i nieustannie zachodzą w nim zmiany oraz wdrażane są nowe technologie produkcji żywności. Postępująca globalizacja gospodarki wymusza ujednolicenie standardów zarządzania jakością, kontroli jakości i bezpieczeństwa żywności. Do tych procesów są dostosowywane programy kształcenia technologów żywności oraz oferta kursów i studiów uzupełniających dla osób pracujących...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • technika, mechanika techniczna: Niemiecko-polski słownik budowlany – książka

  Niemiecko-polski słownik budowlany – książka

  Małgorzata Sokołowska   Krzysztof Żak  

  Słownik zawiera około 15 000 niemieckich terminów wraz z ich polskimi odpowiednikami z dziedziny architektury i budownictwa, jak np. terminy geodezyjne, związane z przygotowaniem terenu, sprzętem i materiałami budowlanymi, samą budową i wykonawstwem oraz wyposażeniem, instalacjami, ciepłem dla domu, zabezpieczeniem budynku, a także z obowiązującymi przepisami.

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • technika, mechanika techniczna: Pomiary gwintów w budowie maszyn – książka

  Pomiary gwintów w budowie maszyn – książka

  Jan Malinowski   Władysław Jakubiec   Wojciech Płowucha  

  Na polskim rynku wydawniczym jest to pierwsze pełne opracowanie problematyki pomiarów postaci geometrycznej gwintów stosowanych w budowie maszyn. Książka ta stanowi wynik wieloletnich prac badawczych autorów Przedstawiono w niej tolerancje i metody pomiaru śrub i nakrętek ogólnego przeznaczenia, a także pomiary gwintów walcowych o zarysie niesymetrycznym, dokładnych gwintów walcowych wewnętrznych...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • technika, mechanika techniczna: Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych – książka

  Trwałe metody naprawcze w obiektach budowlanych – książka

  Pozycja ta aktualizuje wiedzę o najnowszych krajowych i wybranych zagranicznych osiągnięciach w dziedzinie trwałych rozwiązań naprawczych zastosowanych w obiektach budowlanych. Przedstawia także przykłady negatywne prowadzące nawet do awarii lub katastrof. Treści podzielono na 30 rozdziałów, których autorami są wysokiej klasy specjaliści od napraw obiektów budowlanych, działający zarówno w kraju jak...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • technika, mechanika techniczna: Ciemność – książka

  Ciemność – książka

  Hector Tobar  

  Kiedy na pustyni Atakama zawaliło się wnętrze góry podziurawionej górniczymi korytarzami, 625 metrów pod ziemią, w ciemności, wilgoci, bez jedzenia i wody pitnej zostało uwięzionych 33 mężczyzn. Akcja ratownicza w kopalni San José wydawała się niemożliwa. Dopiero po 17 dniach przez mały otwór o szerokości zaledwie 15 cm udało się nawiązać kontakt z uwięzionymi górnikami. Spod ziemi wyszli 69 dni po...

  Cena: 44,00 zł

  Więcej

 • technika, mechanika techniczna: Historia wojen morskich Tom 2 – książka

  Historia wojen morskich Tom 2 – książka

  Paweł Wieczorkiewicz  

  Dzieje konfliktów toczonych na morzach i oceanach od czasu wyprawy „Niezwyciężonej Armady” (1581) po wybuch I wojny światowej (1914). Historia ludzkości związana jest ze zdobywaniem mórz. Już starożytne potęgi handlowe, Grecja i Kartagina, dysponowały silną flotą, marynarkę wojenną utworzyła też republika rzymska. W czasach nowożytnych siły morskie odgrywały jeszcze większą rolę. Eksploracja i kolonizacja...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • technika, mechanika techniczna: Gagarin – książka

  Gagarin – książka

  Lew Daniłkin  

  Według sondaży Jurij Gagarin to jeden z największych bohaterów radzieckiej i rosyjskiej historii XX wieku. Tym bardziej zaskakuje, że przez tyle lat nikt nie pokusił się o napisanie szczerej, obiektywnej, prawdziwie współczesnej biografii pierwszego kosmonauty. „Jurij Gagarin" Lwa Daniłkina jest taką próbą "ostatecznej", na ile to możliwe, wypełniającej wszelkie luki życiorysu „czerwonego Ikara", najpełniejszej...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • technika, mechanika techniczna: AutoCAD 2016 PL Pierwsze kroki – książka

  AutoCAD 2016 PL Pierwsze kroki – książka

  Andrzej Pikoń  

  AutoCAD — i od razu zaczniesz projektować! Środowisko i narzędzia, czyli jak rozpocząć pracę z AutoCAD-em Linie, obiekty, teksty, czyli jak wstawiać i modyfikować różne elementy rysunku Bloki, warstwy, parametry, czyli jak przejść na nieco wyższy poziom AutoCAD to zdecydowanie jeden z najlepszych i najwygodniejszych programów do projektowania wspomaganego komputerowo. Można go wykorzystać do wykonywania...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • technika, mechanika techniczna: Konstrukcje budowlane Podręcznik do nauki zawodu – książka

  Konstrukcje budowlane Podręcznik do nauki zawodu – książka

  Mirosława Popek   Zbigniew Romik  

  Podręcznik dla uczniów kształcących się w zawodzie technik budownictwa na podbudowie kwalifikacji: B.16 w zawodzie betoniarz-zbrojarz, B.18 w zawodzie murarz tynkarz, B.20 w zawodzie monter konstrukcji budowlanych. Statyka sił, obciążenia konstrukcji budowlanych, układy statycznie wyznaczalne oraz zasady wymiarowania elementów konstrukcji to tylko niektóre zagadnienia omówione w podręczniku. Zawarte...

  Cena: 34,80 zł

  Więcej

 • technika, mechanika techniczna: Niebo nad głową – książka

  Niebo nad głową – książka

  Jerzy Gotowała  

  ...Jak większość pilotów wojskowych jestem romantykiem. Ludzie rzadko ryzykują życie dla sprawy, do której nie są przekonani, w którą tak do końca nie wierzą. Lecz piloci szybkich wojskowych maszyn wciąż pozostają przy starych, sprawdzonych prawdach. Bo wierzą, że otaczający ich wokół świat to przestrzeń, w której ciągle toczy się walka dobra ze złem, porządku z chaosem i że prędzej czy później trzeba...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 1817

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA