Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa

Liczba pozycji: 20
 • przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa: Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym – książka

  Bezpieczeństwo w wymiarze krajowym – książka

  Marek Leszczyński   Agata Gumieniak   Gozdór Grzegorz  

  Publikacja zawiera omówienie kluczowych regulacji prawnych i rozwiązań w obszarze kierowania systemami bezpieczeństwa. Problemy prezentowane w monografii dotyczą takich kwestii, jak: bezpieczeństwo ekonomiczne w rzeczywistości ponowoczesnej, formacje rządowe i samorządowe, które mają na celu ochronę bezpieczeństwa i porządku publicznego, zarządzanie kryzysowe – zagadnienia wybrane oraz prywatyzacja...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa: Militarne i pozamilitarne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa w XXI wieku – książka

  Militarne i pozamilitarne uwarunkowania bezpieczeństwa państwa w XXI wieku – książka

  W okresie zimnowojennego podziału Europy i świata bezpieczeństwo międzynarodowe było bardzo zmilitaryzowane i w zasadzie zależne od stanu stosunków między dwoma supermocarstwami: Związkiem Radzieckim i Stanami Zjednoczonymi Ameryki. W ostatnich dwóch dekadach bezpieczeństwo międzynarodowe weszło w okres dość radykalnych zmian parametrów środowiska międzynarodowego, będących wynikiem nakładania się...

  Cena: 49,99 zł

  Więcej

 • przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa: Projektowanie systemów bezpieczeństwa – książka

  Projektowanie systemów bezpieczeństwa – książka

  Paweł Kępka  

  Publikacja „Projektowanie systemów bezpieczeństwa” jest omówieniem podstawowych zasad, wytycznych i technik, jakie należy uwzględnić podczas nowopowstających systemów bezpieczeństwa. Wskazuje narzędzia, formy oraz procedury weryfikacji już istniejących systemów, głównie ratowniczych. Przedstawione są także kolejne etapy projektowania uwzględniające aspekty prawne zarządzania kryzysowego. W publikacji...

  Cena: 73,50 zł

  Więcej

 • przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa: Edukacja dla bezpieczeństwa 8 Podręcznik – książka

  Edukacja dla bezpieczeństwa 8 Podręcznik – książka

  Bogusława Breitkopf   Dariusz Czyżow  

  Nowe wydanie bardzo popularnego i cenionego przez nauczycieli podręcznika Bogusławy Breitkopf i Dariusza Czyżowa, dostosowanego do nowej podstawy programowej. Podręcznik jest praktyczną instrukcją udzielania pierwszej pomocy. Dzięki zawartym w nim treściom uczniowie zdobędą wiedzę użyteczną w szkole i na co dzień, o tym jak ratować życie swoje i innych. Układ treści dostosowany do najnowszych zmian...

  Cena: 13,40 zł

  Więcej

 • przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa: System zarządzania kryzysowego – książka

  System zarządzania kryzysowego – książka

  Grzegorz Pietrek  

  Książka w sposób kompleksowy omawia zagadnienia związane z funkcjonowaniem systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. Jest ona efektem wieloletnich, wszechstronnych badań. Poparta jest wiedzą teoretyczną oraz wynikami badań empirycznych przeprowadzonymi przez autora. Stanowi jeden z elementów, które opisują i wyjaśniają zasady funkcjonowania, diagnozują mankamenty oraz wskazują koncepcje poprawy funkcjonowania...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa: Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego – książka

  Służby specjalne a bezpieczeństwo państwa polskiego – książka

  Zbigniew Grzegorowski  

  Celem niniejszego studium jest ukazanie miejsca i roli, jakie służby specjalne pełnią w strukturze współczesnego państwa. W rozpoznaniu badawczym zajęto się analizą tradycji i historii służb specjalnych, wyznaczających jej zadania w danym ustroju państwa, rolą tych służb w stymulowaniu ładu społeczno–politycznego oraz znaczeniem dla bezpieczeństwa wewnętrznego i zewnętrznego państwa.

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa: Podstawy nauk o bezpieczeństwie – książka

  Podstawy nauk o bezpieczeństwie – książka

  Leszek F. Korzeniowski  

  Wydanie drugie podręcznika zostało znacznie zmienione i uaktualnione w stosunku do pierwszego wydania. Zmienione są rozdziały poświęcone przednaukowej refleksji nad bezpieczeństwem i podmiotowemu podejściu nauk o bezpieczeństwie. Nowy jest rozdział dotyczący zagrożeniom, zarówno pierwotnym siłom sprawczym, jak i zagrożeniom wtórnym i bezpośrednim. Książka jest podstawowym podręcznikiem dla studentów...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa: Bez paniki! Edukacja dla bezpieczeństwa Podręcznik wieloletni Zakres podstawowy – książka

  Bez paniki! Edukacja dla bezpieczeństwa Podręcznik wieloletni Zakres podstawowy – książka

  Mieczysław Borowiecki   Zbigniew Pytasz   Edward Rygała  

  Podręcznik 'Bez paniki!" dla szkół ponadgimnazjalnych został napisany zgodnie ze zreformowaną podstawą programową i najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Konsultacje z ratownikami medycznymi i nauczycielami pozwoliły przygotować materiał nie tylko fachowy ale także łatwy w odbiorze. Podręcznik uczy m.in.: - jak zachować się w sytuacji zagrożenia, - co zrobić na miejscu wypadku, -...

  Cena: 35,50 zł

  Więcej

 • przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa: Edukacja dla bezpieczeństwa Linia druga Podręcznik – książka

  Edukacja dla bezpieczeństwa Linia druga Podręcznik – książka

  Krzysztof Izbicki   Łukasz Wrycz-Rekowski  

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego do nauczania edukacji dla bezpieczeństwa w gimnazjum.

  Cena: 31,40 zł

  Więcej

 • przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa: Edukacja dla bezpieczeństwa Podręcznik – książka

  Edukacja dla bezpieczeństwa Podręcznik – książka

  Mieczysław Borowiecki   Zbigniew Pytasz   Edward Rygała  

  W podręczniku wiedza na temat zachowań w sytuacjach zagrażających zdrowiu i życiu podana jest nie tylko w sposób teoretyczny, ale także przede wszystkim praktyczny – pokazane zostały krok po kroku działania, które pozwolą uczniom samodzielnie zminimalizować skutki niebezpieczeństw. Podręcznik jest zgodny z najnowszymi wytycznymi Europejskiej Rady Resuscytacji. Instrukcje postępowania ratowniczego...

  Cena: 27,50 zł

  Więcej

 • przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa: Praca dyplomowa z bezpieczeństwa – książka

  Praca dyplomowa z bezpieczeństwa – książka

  Andrzej redakcja naukowa Wawrzusiszyn  

  Publikacja w sposób kompleksowy prezentuje podstawy teorii i wskazówki do przygotowania i prowadzenia badań oraz opracowania pracy dyplomowej na poziomie studiów pierwszego i drugiego stopnia w dyscyplinie nauki o bezpieczeństwie. Celem pracy jest metodyczna i merytoryczna pomoc studentom w podjęciu problemu badawczego, umiejscowieniu go w systemie nauki, a przede wszystkim wyjaśnienie procedury badawczej...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa: Postępowanie karne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie – książka

  Postępowanie karne z perspektywy nauki o bezpieczeństwie – książka

  Maciej Nawacki   Piotr Starzyński  

  Celem niniejszej monografii jest uniwersalne i kompleksowe ujęcie procedury karnej, uwzględniające wchodzącą w życie 1 lipca 2015 r. nowelizację Kodeksu postępowania karnego. Nie odchodząc od systematyki kodeksowej, od aktualnego unormowania, autorzy przedstawiają zasady i treści postępowania w sposób umożliwiający czytelnikom poruszanie się w ustawicznie zmienianej procedurze, przyswojenie umiejętności...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa: Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym – książka

  Zaawansowana metodyka oceny ryzyka w publicznym zarządzaniu kryzysowym – książka

  W monografii przedstawiono zaawansowaną metodykę oceny ryzyka na potrzeby systemu zarządzania kryzysowego w Polsce. Jest realizacją obowiązku posiadania krajowej metodyki w tym zakresie, spoczywającego na Polsce jako członku Unii Europejskiej. W pełni respektuje regulacje prawne obowiązujące w Polsce, w szczególności Ustawę o zarządzaniu kryzysowym oraz Unijny Mechanizm Ochrony Ludności. Książka jest...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa: Vademecum planowania w zarządzaniu kryzysowym – książka

  Vademecum planowania w zarządzaniu kryzysowym – książka

  Franciszek R. Krynojewski  

  Publikacja przedstawia krok po kroku wykonanie planu zarządzania kryzysowego na poziomie gminy i starostwa. Treść książki oparto o zapisy prawne obowiązujące zarówno w Polsce, jak i w innych krajach Unii Europejskiej oraz Stanach Zjednoczonych. Jest to opracowanie zawierające praktyczne wskazówki postępowania podczas trudnej pracy analitycznej w obszarze zarządzania kryzysowego oraz obrony cywilnej. Książka...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa: Ciekawi świata Edukacja dla bezpieczeństwa Podręcznik – książka

  Ciekawi świata Edukacja dla bezpieczeństwa Podręcznik – książka

  Barbara Boniek   Andrzej Kruczyński   Łukasz Wrycz-Rekowski  

  Tradycyjne pojmowanie bezpieczeństwa jako zdolności do przeciwdziałania zagrożeniom zewnętrznym, kojarzone zazwyczaj z działaniami wojennymi, odchodzi w przeszłość. Współcześnie o wiele większego znaczenia nabiera kształcenie umiejętności radzenia sobie z wieloma zagrożeniami, które wynikają z dynamicznego rozwoju cywilizacji i industrializacji. Stale wzrasta też ilość czynników powodujących bezpośrednie...

  Cena: 34,08 zł

  Więcej

 • przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa: Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski – książka

  Strategia bezpieczeństwa narodowego Polski – książka

  Bezpieczeństwo jest jednym z najważniejszych determinantów działania państwa w XXI stuleciu. W książce opisano sposoby i kierunki myślenia o tym zagadnieniu, a także wyjaśniono kwestie związane z zarządzaniem bezpieczeństwem narodowym. W pracy przedstawiono uwarunkowania realizacji Strategii Bezpieczeństwa Narodowego RP, ukazano jej funkcje oraz konsekwencje decyzji podejmowanych przez państwo.

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa: Strategie i programy bezpieczeństwa – książka

  Strategie i programy bezpieczeństwa – książka

  Niniejsza książka jest zbiorem dokumentów dotyczących problematyki bezpieczeństwa. Jej treść składa się z wybranych strategii i programów, których lektura dostarcza cennych informacji zarówno na temat specyfiki współczesnego bezpieczeństwa, w tym np. jego wyzwań i zagrożeń, jak również na temat zamierzonych i podejmowanych działań. Prezentowane strategie i programy zostały przyjęte przez organy Rzeczypospolitej...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa: Zasoby językowe i technologia przetwarzania tekstu POLINT-112-SMS – książka

  Zasoby językowe i technologia przetwarzania tekstu POLINT-112-SMS – książka

  Zygmunt Vetulani   Jacek Marciniak   Tomasz Obrębski  

  Książka dotyczy technologii rozumienia języka naturalnego przez komputer oraz wykorzystania tych technologii w systemach wspomagających działania na rzecz zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W tym zakresie jej autorzy współpracowali m. in z Wojewódzką Komendą Policji w poznaniu w ramach Polskiej Platformy Bezpieczeństwa Wewnętrznego (PPBW), realizując grant MNiSzW dotyczący zastosowania technologii...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa: Edukacja dla bezpieczeństwa Po prostu Podręcznik Zakres podstawowy – książka

  Edukacja dla bezpieczeństwa Po prostu Podręcznik Zakres podstawowy – książka

  Bogusława Breitkopf   Mariusz Cieśla  

  Podręcznik przeznaczony do kształcenia ogólnego do edukacji dla bezpieczeństwa w szkole ponadgimnazjalnej. Numer dopuszczenia: 500/2012.

  Cena: 33,20 zł

  Więcej

 • przysposobienie obronne, edukacja dla bezpieczeństwa: Logistyka kryzysowa – książka

  Logistyka kryzysowa – książka

  Krzysztof Ficoń  

  „Logistyka kryzysowa. Procedury, potrzeby, potencjał” jest adresowana przede wszystkim do studentów kierunku studiów Bezpieczeństwo narodowe i Bezpieczeństwo wewnętrzne, a także do szerszego grona specjalistów sektora bezpieczeństwa publicznego. Podejmuje problematykę skutecznego i efektywnego zarządzania krytycznymi zasobami logistycznymi dla potrzeb niemilitarnych sytuacji kryzysowych. Szczególnym...

  Cena: 63,00 zł

  Więcej

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA