Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 10497
 • wydawnictwa naukowe: Europa – książka
  Bestseller

  Europa – książka

  Norman Davies  

  Legendarna książka Normana Daviesa w nowym wydaniu! Europa. Rozprawa historyka z historią to prawdziwe opus magnum Normana Daviesa. Od czasu ukazania się w październiku 1996 ten opasły tom przekroczył już nakład 51 tysięcy egzemplarzy, spotykając się z superlatywami, ale także wywołując ożywione dyskusje i kontrowersje. Europa fascynuje czytelników, którzy znajdą w niej znane już walory pisarstwa...

  Cena: 119,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Cisterciana Studia z dziejów i kultury Zakonu Cysterskiego – książka

  Cisterciana Studia z dziejów i kultury Zakonu Cysterskiego – książka

  Andrzej Marek Wyrwa  

  Czwarty już tom serii „Cistercium Mater Nostra. Studia et documenta” przybliża dorobek jednego z najważniejszych badaczy przeszłości Zakonu Cysterskiego w Polsce ­– historyka i archeologa Andrzeja Marka Wyrwy. Z jego bogatego dorobku wybrano kilkanaście obszernych studiów pisanych w latach 1995–2016, uzupełnionych przez Autora na potrzeby niniejszej publikacji o nowsze wnioski oraz literaturę przedmiotu;...

  Cena: 103,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Internowani i uwięzieni w stanie wojennym – książka

  Internowani i uwięzieni w stanie wojennym – książka

  Tomasz Kurpierz   Jarosław Neja  

  Tom stanowi zbiór studiów i materiałów wygłoszonych między innymi podczas konferencji Internowani i uwięzieni w stanie wojennym 1981–1983, zawiera 13 artykułów poprzedzonych wstępem, wykaz skrótów oraz indeks osobowy.

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Uwięzienie Prymasa Nowe fakty i dokumenty – książka

  Uwięzienie Prymasa Nowe fakty i dokumenty – książka

  Marian Piotr Romaniuk  

  Materiały z sesji zorganizowanej w 60. rocznicę uwolnienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego ukazują nieznane dotąd fakty i dokumenty z lat 1953–1956, kluczowego okresu dla zrozumienia biografii przewodniczącego Episkopatu Polski. W opracowaniu znalazły się artykuły wybitnych znawców historii Kościoła w Polsce: dr. hab. Pawła Skibińskiego i prof. Jana Żaryna opisujące aresztowanie, uwięzienie i inwigilację...

  Cena: 15,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: My z Nich 2 – książka

  My z Nich 2 – książka

  Tom zawiera 17 tekstów, prezentujących tę samą liczbę językoznawców, napisanych przez 19 autorów i współautorów. Układ tomu jest alfabetyczny, według nazwisk przywoływanych językoznawców. Podobnie jak w pierwszym tomie cyklu My z Nich, sporo miejsca zajmują teksty przypominające sylwetki naukowe językoznawców polonistów (Czesław Bartula, Kazimierz Dejna, Monika Gruchmanowa, Marian Kucała, Stefan Reczek,...

  Cena: 36,75 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Wschód i Zachód Rozważania o taoizmie i judaizmie w kontekście relacji człowiek-natura – książka

  Wschód i Zachód Rozważania o taoizmie i judaizmie w kontekście relacji człowiek-natura – książka

  Young-Jin Choi  

  Historyczny wzrost gospodarczy w państwach Azji Wschodniej doprowadził do przesunięcia centrum cywilizacyjnego z Atlantyku na Pacyfik. Już sam ten fakt skłania do intensywnego poznawania kulturowej specyfiki tego regionu. Pomimo istnienia barier językowych i koncepcyjnych oraz wciąż silnego przekonania o kulturowej wyższości, które utrudnia przedstawicielom zachodniej cywilizacji dotarcie do fundamentów...

  Cena: 39,20 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Spartan symmachy in the VI and V century BCE – książka

  Spartan symmachy in the VI and V century BCE – książka

  Aleksander Wolicki  

  The book contains systematic critique of the traditionalist model’s historiographical assumptions concerning the Spartan alliances in the VI and V century BCE. First chapter is devoted to the critique of the sources. In the second chapter we look at three areas where the original impulse for the creation of a coherent, uniform alliance around Sparta has been sought: Sparta’s helot problem, relations...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Rzymska Afryka Północna – książka

  Rzymska Afryka Północna – książka

  Tadeusz Kotula był bez wątpienia najważniejszym polskim badaczem starożytnych dziejów Afryki północno-zachodniej. Jego liczne książki i artykuły weszły do międzynarodowego obiegu myśli i do dziś o wielu aspektach historii Afryki północnej w starożytności nigdzie w świecie nie można pisać prac naukowych nie odwołując się do jego publikacji. Do tomu redaktorzy wybrali dwanaście artykułów ilustrujących...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Homoseksualizm – książka

  Homoseksualizm – książka

  Paweł Fijałkowski  

  Autor książki opisuje sytuację mniejszości seksualnych w różnych epokach i kulturach: starożytnej Grecji i Rzymie, diasporze żydowskiej, w świecie muzułmańskim, a także dawnej Polsce. Osoby homoseksualne (a także transwestyci i transseksualiści) podlegały wykluczeniu i były spychane niejednokrotnie na margines, ale z drugiej strony, nawet mimo braku społecznej akceptacji, wnosiły twórczy wkład w kulturę,...

  Cena: 24,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: USA i Niemcy. Między liberalizmem a autorytaryzmem – książka

  USA i Niemcy. Między liberalizmem a autorytaryzmem – książka

  Piotr Napierała  

  Piotr Marek Napierała (ur. 18 maja 1982 roku w Poznaniu), doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; zajmuje się myślą polityczną oświecenia i jego przeciwników oraz dyplomacją Francji i Wielkiej Brytanii XVIII wieku, a także kwestiami związanymi z ustrojem państw (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwecja, Republika Zjednoczonych Prowincji) w czasach oświecenia. Jego zainteresowania skupiają...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Ocena ryzyka wdrażania innowacji – książka

  Ocena ryzyka wdrażania innowacji – książka

  Ryszard Knosala   Anna M. Deptuła  

  W książce zaprezentowano autorską metodę oceny ryzyka wdrażania innowacji technicznych. Zawiera ona również wiele praktycznych wskazówek dla innowatorów oraz rad, w jaki sposób ocenić ryzyko realizowanej innowacji. Specyfika metody wyraża się w proponowanych zagrożeniach, które w zależności od branży, rodzaju innowacji czy firmy będą wymagały poszerzenia i uzupełnienia. Jednakże sposób postępowania...

  Cena: 64,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Morska turystyka żeglarska – książka

  Morska turystyka żeglarska – książka

  Leszek Butowski  

  Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest wyjątkową monografią dotyczącą żeglarstwa morskiego. Świetna znajomość problematyki przez autora, poświadczona oczytaniem w literaturze oraz bogatymi doświadczeniami praktycznymi, dała bardzo interesujący wynik. Powstała praca nowatorska na polskim, a nawet światowym rynku, porządkująca oraz wnosząca wiele nowych ustaleń do wiedzy o żeglarstwie morskim,...

  Cena: 59,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo fizyczne obiektów w energetyce – książka

  Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo fizyczne obiektów w energetyce – książka

  Robert Maciejewski  

  Książka pod redakcją Roberta Maciejewskiego "Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo fizyczne obiektów w energetyce" to interdyscyplinarne spojrzenie na problematykę cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa fizycznego obiektów mających zastosowanie w szeroko rozumianej dziedzinie energetyki. Autorzy podejmują w zebranych w prezentowanej pozycji artykułach bardzo ważkie, a zarazem istotne dla zarówno bezpieczeństwa...

  Cena: 46,20 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Sondaże zwierciadło społeczeństwa. – książka

  Sondaże zwierciadło społeczeństwa. – książka

  Izabella Anuszewska  

  Sondaże opinii, choć budzą - zwłaszcza ostatnio - wiele emocji i zainteresowania, stanowią w istocie jedynie przykład działania bardziej ogólnych me­chanizmów. Mechanizmów, które dochodziły do głosu dużo wcześniej, niż pojawiły się badania sondażowe wraz z praktyką publikowania na szeroką skalę ich wyników. Mechanizmy te są wręcz pierwotne dla naszego gatunku, a ich ślady można odnajdywać we wszelkich...

  Cena: 60,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Model cywilnej i demokratycznej kontroli egzekutywy nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej – książka

  Model cywilnej i demokratycznej kontroli egzekutywy nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej – książka

  Zbigniew Witkowski   Michał Szewczyk   Maciej Serowaniec  

  Monografia dotyczy bardzo interesującego zagadnienia, które w coraz większym stopniu będzie znajdowało się w centrum uwagi rozmaitych dziedzin nauki, w tym również prawa konstytucyjnego. Zmiany, jakie zachodzą we współczesnym świecie, mogą wpłynąć na rewizję regulacji normatywnych dotyczących sił zbrojnych. Zakorzenienie w konstytucji kwestii związanych z armią, bezpieczeństwem państwa, stanami nadzwyczajnymi...

  Cena: 36,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: W obronie ludzkiej godności i solidarności – książka

  W obronie ludzkiej godności i solidarności – książka

  Marcin Kilanowski  

  Filozofia jest bogatym źródłem alternatywnych narracji opisujących, w jaki sposób powinniśmy chronić prawa człowieka; narracji, które rozwinęły się w czasach istnienia XX-wiecznych rządów totalitarnych. Niniejsza książka skupia się na myśli dwóch filozofów tego okresu – Ericha Fromma i Isaiaha Berlina. Analiza ich przemyśleń pozwala na ukazanie nowej filozoficznej koncepcji państwa i prawa opartej...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Poetyka rozkwitania – książka

  Poetyka rozkwitania – książka

  Katarzyna Szopa  

  Poetyka rozkwitania... Katarzyny Szopy, choć napisana przez literaturoznawczynię, jest w istocie książką filozoficzną. Rozplątując węzły myśli i pisarstwa Luce Irigaray, badaczka czyni to w sposób, który nie pozbawia tego dyskursu jego niepowtarzalnych właściwości, ale zarazem sprawia, iż staje się on bardziej zrozumiały i przystępny. Jest szansa, iż publikacja tej monografii pogłębi i poszerzy w świecie...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Wzrokocentryzm wizualność wizualizacja we współczesnej kulturze – książka
  Nowość

  Wzrokocentryzm wizualność wizualizacja we współczesnej kulturze – książka

  Tocząca się na łamach wieloautorskiej monografii debata jest dobrze przemyślaną i spójną kompozycją polifoniczną, osadzoną w teorii audiowizualnej. Skoncentrowanie się na zjawiskach najnowszych, silnie determinowanych przez technologię cyfrową, redaktorki książki tłumaczą zmianą myślenia o obrazie, które ewoluowało od tradycyjnego mimesis do simulacrum. Jednocześnie zauważają, że zmiana obrazu pociąga...

  Cena: 54,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Prawo dla lekarzy psychiatrów – książka

  Prawo dla lekarzy psychiatrów – książka

  Anna Jacek   Błażej Kmieciak   Emilia Sarnacka  

  Praktyczny poradnik prawny dla lekarzy psychiatrów. Książka stanowi kompleksowe opracowanie prawnych aspektów wykonywania zawodu lekarza psychiatry. Omawia w szczególności: - Nowe regulacje prawne dotyczące stosowania przymusu bezpośredniego; - Wykonywanie zawodu lekarza psychiatry; - Udzielanie świadczeń zdrowotnych przez lekarzy psychiatrów; - Leczenie szpitalne w rodzaju opieka psychiatryczna i...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Recepcja mediów Tom 4 – książka

  Recepcja mediów Tom 4 – książka

  Anna Granat  

  Przygotowana przez panią dr Annę Granat publikacja jest poświęcona - zgodnie z tytułem - roli badań nad zachowaniami językowymi dzieci w wieku przedszkolnym we wdrażaniu edukacji medialnej. Stanowi ona t. 4 serii redagowanej przez prof. dr hab. Barbarę Boniecką i dr Annę Granat. Seria ta [...] jest ważna i potrzebna jako forum zarówno wymiany myśli badaczy zajmujących się tą stosunkowo nową dziedziną...

  Cena: 35,70 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 10497

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA