Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 9578
 • wydawnictwa naukowe: Septuaginta – książka
  Bestseller

  Septuaginta – książka

  Remigiusz Popowski  

  Przekład Septuaginty, czyli greckiej wersji Biblii, na język polski to wydarzenie prawdziwie historyczne. Jest tak zarówno dlatego, że stanowi pierwsze tego typu i niezwykle ambitne przedsięwzięcie w naszej kulturze religijnej oraz teologicznej, jak i z tego względu, iż Septuaginta to dzieło absolutnie wyjątkowe, wpisane w samo sedno historii zbawienia utrwalonej na kartach ksiąg świętych biblijnego...

  Cena: 280,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Opera Paryska Palais Garnier – książka

  Opera Paryska Palais Garnier – książka

  Dorota Babilas  

  Książka poświęcona historii, programowi artystycznemu i oddziaływaniu kulturowemu gmachu Opery Paryskiej – jednego z najsłynniejszych przykładów francuskiej architektury eklektycznej drugiej połowy XIX wieku. Opera, dzieło architekta Charles’a Garniera, do dziś jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych zabytków Paryża i nadal inspiruje twórców różnych dziedzin sztuk plastycznych, fotografii, literatury,...

  Cena: 32,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Relacje międzykulturowe w dobie kryzysu ideologii i polityki wielokulturowości – książka

  Relacje międzykulturowe w dobie kryzysu ideologii i polityki wielokulturowości – książka

  Tadeusz Paleczny  

  Prezentowana monografia poświęcona relacjom międzykulturowym powstaje w szczególnym momencie dziejowym. Następuje w nim rewizja dotychczasowych teoretycznych modeli wielokulturowości i ich praktycznych zastosowań w polityce państw otwartych dotąd na przyjmowanie i adaptację imigrantów, włączających się aktywnie w międzynarodowe, międzykulturowe projekty integracyjne. Odwrót od optymistycznej, nieuchronnej...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Nowe wyzwania dla ochrony praw człowieka – książka

  Nowe wyzwania dla ochrony praw człowieka – książka

  Agnieszka Czubik   Dominika Dziwisz   Ewa Szczepankiewicz-Rudzka   Marcin Tarnawski  

  Publikacja podejmuje rzadko obecne w polskiej literaturze problemy badawcze. Zostały one ujęte multidyscyplinarnie, w sposób interesujący zarówno metodologicznie, jak i poznawczo, co w konsekwencji prowadzi do ważkich spostrzeżeń i wniosków końcowych. Stanowi ona istotny punkt odniesienia dla innych badaczy i będzie, jak piszą Autorzy: „ciekawym źródłem dla wszystkich zainteresowanych poznaniem i pogłębieniem...

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Niklasa Luhmanna socjologia bez człowieka – książka

  Niklasa Luhmanna socjologia bez człowieka – książka

  Krzysztof C. Matuszek  

  Niklas Luhmann określa swoją koncepcję społeczeństwa jako „radykalnie antyhumanistyczną”. „To nie człowiek komunikuje (się) – stwierdza - tylko komunikacja komunikuje”. Ale czym jest komunikacja i na czym polega autoreprodukcja systemów komunikacji? Niniejsza książka przedstawia socjologiczne i filozoficzne wątki Luhmannowskiej teorii systemów społecznych. Obok oryginalnego ujęcia nowoczesności, zagadnień...

  Cena: 26,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Prognozowanie upadłości spółek giełdowych – książka

  Prognozowanie upadłości spółek giełdowych – książka

  Paweł Kopczyński  

  Upadłość przedsiębiorstw jest zjawiskiem typowym dla gospodarki rynkowej. Część bankrutujących firm to podmioty zarządzane w sposób mało efektywny. Niekorzystne warunki makroekonomiczne i nieprzyjazne otoczenie mogą powodować utratę zdolności do działania niektórych podmiotów. Przedsiębiorstwa upadające różnią się od firm, którym nie zagraża utrata zdolności do utrzymania się na rynku. Analizując te...

  Cena: 54,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Logistyka jako narzędzie wspierające rozwój e-government – książka

  Logistyka jako narzędzie wspierające rozwój e-government – książka

  Kulińska E.   Odlanicka-Poczobutt M.  

  Obecnie ogromne znaczenie dla rozwoju społecznego ma, uzależniony od procesów globalizacji, rozwój komunikacji i dostępu do informacji. Niepodważalne zalety gospodarki elektronicznej to geograficzne uniezależnienie procesów biznesowych od odległości, zmniejszenie kosztów i czasu ich realizacji, zwiększenie dostępności oraz możliwość automatycznej reakcji na sygnał inicjujący proces biznesowy. Te oraz...

  Cena: 31,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Systemy i sieci teleinformatyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni – książka

  Systemy i sieci teleinformatyczne Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej - wielorakie aspekty bezpieczeństwa cyberprzestrzeni – książka

  Problematyka wykorzystania przestrzeni cybernetycznej staje się coraz powszechniejsza w strategiach bezpieczeństwa większości państw i organizacji międzynarodowych, zarówno globalnych jak i regionalnych, w tym NATO i UE. W ramach wystąpień i prezentacji naukowych i żołnierze oraz pracownicy firm reprezentujących różne środowiska prezentowali wyniki swoich badań.. W ramach dyskusji za konieczne uznano...

  Cena: 63,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Sekretne Światy Jacques'a Rivette'a – książka

  Sekretne Światy Jacques'a Rivette'a – książka

  zbiorowa Praca  

  Jest to przegląd najlepszych tekstów, często ulotnych i eseistycznych, czasem analitycznych i teoretycznych, które stanowią nie tyle wyjaśnienie zagadki Rivette'a, ile towarzyszą w niezwykłych wyprawach w głąb swoistego Island Empire. Do tego służy akt artystycznej kreacji i wyobraźnia, a nikt, jak Rivette, nie był w tym przekonaniu tak bardzo konsekwentny.

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Przymus powtórzenia. – książka

  Przymus powtórzenia. – książka

  Małgorzata Szumna  

  Rosja nie dawała Miłoszowi spokoju, wracał do tego tematu przez całe życie, dopisując nowe komentarze, uzupełniając bądź korygując wcześniejsze spostrzeżenia. Przykładał do tej problematyki rozmaite klucze interpretacyjne – szukał wyjaśnień w tworzywie własnego życiorysu; nie stronił od kontekstu komparatystycznego, który pozwalał mu na zderzanie kultury polskiej i rosyjskiej; cofał się do doświadczeń...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Między sztuką a codziennością w stronę nowej syntezy 1 – książka

  Między sztuką a codziennością w stronę nowej syntezy 1 – książka

  Książka, o której mowa, a powiem od razu, że książka to znakomita, jako zbiór bardzo wyspecjalizowanych, kształcących, pomysłowych i arcyciekawych studiów, realizuje dążenie do syntezy poprzez wgląd w praktyki wytwarzania i recepcji literatury w kulturze, w której ani sztuka słowa ani w ogóle sztuka, nie są już centralnymi kategoriami organizującymi. Bo tym, co tę kulturę organizuje i nakręca, jest...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Janowiec nad Wisłą – książka

  Janowiec nad Wisłą – książka

  Dawamy też temu miastu plac śród rynku ku zbudowaniu ratusza, który wolny czyniemy od wszelkich podatków naszych i dopraszamy w nim ku pożytkowi miejskiemu wino, miód, piwo miejskie, a nie przewoźne, wolno ... szynkować. Pozwalamy też, aby przy tym ratuszu miasto zbudowało jatki z jednej strony mięsne, z drugiej chlebowe, z trzeciej solne... Jarmarki w tymże mieście czterykroć do roku wedle przywileju...

  Cena: 112,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Opieka długoterminowa – książka

  Opieka długoterminowa – książka

  Publikacja z zakresu prawa medycznego przedstawiająca uwarunkowania medyczne i prawne związane z opieką długoterminową ze szczególnym uwzględnieniem udziału osób trzecich w podejmowaniu decyzji warunkujących udzielanie świadczeń zdrowotnych pacjentom długoterminowym. W książce omówione zostały również podstawowe pojęcia tematyczne, charakterystyka pacjentów, uregulowania prawne i stosowane procedury...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Szwedzkie wojny 1611-1632 – książka

  Szwedzkie wojny 1611-1632 – książka

  Z wielką przyjemnością oddajemy w ręce Czytelników pierwszą część drugiego tomu polskiej edycji Sveriges Krig 1611-1632. W tej części będzie można zapoznać się z operacjami armii szwedzkiej w Inflantach w latach 1617-1618, 1621-1622 oraz 1625, a także w początkach działań Gustawa II Adolfa w Prusach (1626-1627). W tym wydaniu zdecydowaliśmy się na jak najmniejszą ingerencję w oryginalny tekst. Tłumaczenie...

  Cena: 80,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Kreatywność językowa w literaturze i mediach – książka

  Kreatywność językowa w literaturze i mediach – książka

  Niniejszy tom jest kontynuacją rozważań podjętych w poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej, takich jak: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej oraz Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej. Poszczególne zagadnienia prezentowane przez badaczy zostały podzielone na dwie części - dotyczące kreatywności w mediach oraz w literaturze....

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej – książka

  Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej – książka

  Publikacja jest kontynuacją rozważań podjętych w dwóch poprzednich książkach z cyklu poświęconego oryginalności słownej: Kreatywność językowa w komunikowaniu (się) i Kreatywność językowa w przestrzeni medialnej. W przygotowaniu znajduje się kolejny tom - Kreatywność językowa w literaturze i mediach. Poszczególne zagadnienia przedstawione przez badaczy zostały zgrupowane w pięciu częściach, z których...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Sokrates i państwo – książka

  Sokrates i państwo – książka

  Richard Kraut  

  Sokrates i państwo Richarda Krauta to jedna z najważniejszych pozycji we współczesnej literaturze naukowej poświęconej dialogom sokratycznym Platona. Autor, profesor filozofii na Northwestern University, stawia sobie w tej książce dwa cele: pierwszym z nich jest „uchwycenie teorii politycznej, na gruncie której Sokrates odrzuca w platońskim Kritonie sugestię ucieczki z więzienia”, a drugim – „umieszczenie...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Od solidarycy do TypoPolo. – książka

  Od solidarycy do TypoPolo. – książka

  Agata Szydłowska  

  Za pomocą przykładów z typografii można by opowiedzieć historię europejskich nacjonalizmów, historię nowoczesności, aspiracji modernizacyjnych, dzieje walk o dominację jednych grup nad drugimi oraz utopijnych projektów modernistycznych, po których nastała era globalizacji i hegemonii międzynarodowych korporacji oraz prawdopodobnie tysiące innych mikro- i makrohistorii. Litery są polityczne, uwikłane...

  Cena: 37,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Refleksja nad literaturą w polskim piśmiennictwie emigracyjnym – książka

  Refleksja nad literaturą w polskim piśmiennictwie emigracyjnym – książka

  Andrzej Karcz  

  Rozprawa Andrzeja Karcza poświęcona jest zjawisku wartemu refleksji, które nie znajdowało dotąd należytego uznania. Badacze zajmujący się piśmiennictwem pozakrajowym po 1939 roku kierowali uwagę przede wszystkim ku twórczości literackiej czy poetyckiej, pomijając niewątpliwą zasługę krytyki emigracyjnej w analizie twórczości pisarzy polskich i obcych. Autor stawia czoło temu zaniechaniu, dokonując...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Edukacja niesłyszących - wczoraj, dziś i jutro – książka

  Edukacja niesłyszących - wczoraj, dziś i jutro – książka

  Monografia ma charakter teoretyczno-praktyczny i jest wyrazem poszukiwań zmian w polskiej surdopedagogice, które wskazują najnowsze kierunki działań na rzecz osób niesłyszących. Dokonujące się zmiany społeczne, w ocenie Autorów, dotyczą koncepcji wybranych teorii i rozwiązań w zakresie rehabilitacji i edukacji osób g/Głuchych, ich miejsca w społeczeństwie. Ze względu na specyfikę omawianych zagadnień...

  Cena: 37,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 9578

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA