Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 10479
 • wydawnictwa naukowe: Europa – książka
  Bestseller

  Europa – książka

  Norman Davies  

  Legendarna książka Normana Daviesa w nowym wydaniu! Europa. Rozprawa historyka z historią to prawdziwe opus magnum Normana Daviesa. Od czasu ukazania się w październiku 1996 ten opasły tom przekroczył już nakład 51 tysięcy egzemplarzy, spotykając się z superlatywami, ale także wywołując ożywione dyskusje i kontrowersje. Europa fascynuje czytelników, którzy znajdą w niej znane już walory pisarstwa...

  Cena: 119,90 zł

  Więcej

 • Dzieci i zdrowie Wstęp do childhood studies – książka

  Magdalena Radkowska-Walkowicz   Maria Reimann  

  Kiedy rozmawiamy z dziećmi o zdrowiu, rozmawiamy o czymś więcej niż ciało, choroba, kondycja fizyczna. Próbując usłyszeć i zrozumieć to, co o zdrowiu mówią dzieci, uzyskujemy dostęp do ich sposobu rozumienia świata. Chcąc przekazać dzieciom, w jaki sposób zostały zrozumiane ich opowieści, autorki stworzyły wersję dla dzieci książki, która pierwotnie została przeznaczona dla dorosłych. A dzieci ją...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • Daremność i nadzieja – książka

  Andrzej Perzanowski  

  Wnikliwa i poruszającą opowieść o sytuacji osób z chorobami psychicznymi. O daremności terapeutycznych zabiegów psychiatrii, uprzedmiotowieniu, wykluczeniu, opresji szpitalnej, ale też o nadziei na uwolnienie, bliskości W 1933 roku przy szpitalu psychiatrycznym w Choroszczy koło Białegostoku została zainicjowana opieka rodzinna, program oparty na przekazywaniu „chronicznych pacjentów” pod opiekę wybranych,...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Cisterciana Studia z dziejów i kultury Zakonu Cysterskiego – książka

  Cisterciana Studia z dziejów i kultury Zakonu Cysterskiego – książka

  Andrzej Marek Wyrwa  

  Czwarty już tom serii „Cistercium Mater Nostra. Studia et documenta” przybliża dorobek jednego z najważniejszych badaczy przeszłości Zakonu Cysterskiego w Polsce ­– historyka i archeologa Andrzeja Marka Wyrwy. Z jego bogatego dorobku wybrano kilkanaście obszernych studiów pisanych w latach 1995–2016, uzupełnionych przez Autora na potrzeby niniejszej publikacji o nowsze wnioski oraz literaturę przedmiotu;...

  Cena: 103,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Internowani i uwięzieni w stanie wojennym – książka

  Internowani i uwięzieni w stanie wojennym – książka

  Tomasz Kurpierz   Jarosław Neja  

  Tom stanowi zbiór studiów i materiałów wygłoszonych między innymi podczas konferencji Internowani i uwięzieni w stanie wojennym 1981–1983, zawiera 13 artykułów poprzedzonych wstępem, wykaz skrótów oraz indeks osobowy.

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Uwięzienie Prymasa Nowe fakty i dokumenty – książka

  Uwięzienie Prymasa Nowe fakty i dokumenty – książka

  Marian Piotr Romaniuk  

  Materiały z sesji zorganizowanej w 60. rocznicę uwolnienia Prymasa Stefana Wyszyńskiego ukazują nieznane dotąd fakty i dokumenty z lat 1953–1956, kluczowego okresu dla zrozumienia biografii przewodniczącego Episkopatu Polski. W opracowaniu znalazły się artykuły wybitnych znawców historii Kościoła w Polsce: dr. hab. Pawła Skibińskiego i prof. Jana Żaryna opisujące aresztowanie, uwięzienie i inwigilację...

  Cena: 15,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: My z Nich 2 – książka

  My z Nich 2 – książka

  Tom zawiera 17 tekstów, prezentujących tę samą liczbę językoznawców, napisanych przez 19 autorów i współautorów. Układ tomu jest alfabetyczny, według nazwisk przywoływanych językoznawców. Podobnie jak w pierwszym tomie cyklu My z Nich, sporo miejsca zajmują teksty przypominające sylwetki naukowe językoznawców polonistów (Czesław Bartula, Kazimierz Dejna, Monika Gruchmanowa, Marian Kucała, Stefan Reczek,...

  Cena: 36,75 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Wschód i Zachód Rozważania o taoizmie i judaizmie w kontekście relacji człowiek-natura – książka

  Wschód i Zachód Rozważania o taoizmie i judaizmie w kontekście relacji człowiek-natura – książka

  Young-Jin Choi  

  Historyczny wzrost gospodarczy w państwach Azji Wschodniej doprowadził do przesunięcia centrum cywilizacyjnego z Atlantyku na Pacyfik. Już sam ten fakt skłania do intensywnego poznawania kulturowej specyfiki tego regionu. Pomimo istnienia barier językowych i koncepcyjnych oraz wciąż silnego przekonania o kulturowej wyższości, które utrudnia przedstawicielom zachodniej cywilizacji dotarcie do fundamentów...

  Cena: 39,20 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Spartan symmachy in the VI and V century BCE – książka

  Spartan symmachy in the VI and V century BCE – książka

  Aleksander Wolicki  

  The book contains systematic critique of the traditionalist model’s historiographical assumptions concerning the Spartan alliances in the VI and V century BCE. First chapter is devoted to the critique of the sources. In the second chapter we look at three areas where the original impulse for the creation of a coherent, uniform alliance around Sparta has been sought: Sparta’s helot problem, relations...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Rzymska Afryka Północna – książka

  Rzymska Afryka Północna – książka

  Tadeusz Kotula był bez wątpienia najważniejszym polskim badaczem starożytnych dziejów Afryki północno-zachodniej. Jego liczne książki i artykuły weszły do międzynarodowego obiegu myśli i do dziś o wielu aspektach historii Afryki północnej w starożytności nigdzie w świecie nie można pisać prac naukowych nie odwołując się do jego publikacji. Do tomu redaktorzy wybrali dwanaście artykułów ilustrujących...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: USA i Niemcy. Między liberalizmem a autorytaryzmem – książka

  USA i Niemcy. Między liberalizmem a autorytaryzmem – książka

  Piotr Napierała  

  Piotr Marek Napierała (ur. 18 maja 1982 roku w Poznaniu), doktor nauk humanistycznych w zakresie historii; zajmuje się myślą polityczną oświecenia i jego przeciwników oraz dyplomacją Francji i Wielkiej Brytanii XVIII wieku, a także kwestiami związanymi z ustrojem państw (Wielka Brytania, Francja, Niemcy, Szwecja, Republika Zjednoczonych Prowincji) w czasach oświecenia. Jego zainteresowania skupiają...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Ocena ryzyka wdrażania innowacji – książka

  Ocena ryzyka wdrażania innowacji – książka

  Ryszard Knosala   Anna M. Deptuła  

  W książce zaprezentowano autorską metodę oceny ryzyka wdrażania innowacji technicznych. Zawiera ona również wiele praktycznych wskazówek dla innowatorów oraz rad, w jaki sposób ocenić ryzyko realizowanej innowacji. Specyfika metody wyraża się w proponowanych zagrożeniach, które w zależności od branży, rodzaju innowacji czy firmy będą wymagały poszerzenia i uzupełnienia. Jednakże sposób postępowania...

  Cena: 64,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Morska turystyka żeglarska – książka

  Morska turystyka żeglarska – książka

  Leszek Butowski  

  Książka, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest wyjątkową monografią dotyczącą żeglarstwa morskiego. Świetna znajomość problematyki przez autora, poświadczona oczytaniem w literaturze oraz bogatymi doświadczeniami praktycznymi, dała bardzo interesujący wynik. Powstała praca nowatorska na polskim, a nawet światowym rynku, porządkująca oraz wnosząca wiele nowych ustaleń do wiedzy o żeglarstwie morskim,...

  Cena: 59,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa Tom 1 – książka

  Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa Tom 1 – książka

  Problematyka podjęta w książce koncentruje się wokół działań pomocowych i interwencyjnych adresowanych do różnych grup potrzebujących. W warunkach dynamicznie zmieniającej się rzeczywistości społecznej naturalne wydaje się szukanie wsparcia, pomocy, poradnictwa. W każdej niemal dziedzinie życia obserwujemy przejawy aktywności specjalistów od pomagania – doradców, konsultantów, trenerów, terapeutów,...

  Cena: 34,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Tom 2 – książka

  Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego i poradnictwa. Tom 2 – książka

  Prezentowane rozważania sygnalizują wiele niepodlegających klasyfikowaniu czy systematyzowaniu problemów, ważkich z perspektywy teorii i praktyki poradnictwa i wsparcia społecznego oraz pomocy, stanowiących kontynuację problemów podejmowanych w pierwszej części („Społeczne i jednostkowe konteksty pomocy, wsparcia społecznego, poradnictwa. Koncepcje – Dyskursy – Inspiracje” pod redakcją Magdaleny Piorunek)....

  Cena: 34,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Kontekstualność kwantowa i ontologia przyczynowości – książka

  Kontekstualność kwantowa i ontologia przyczynowości – książka

  Marek Woszczek  

  W książce przedstawiono nowe spojrzenie na problem ontologii przyczynowości w teorii kwantowej. Jest to jedno z najbardziej kontrowersyjnych zagadnień mikrofizyki ze względu na fakt, iż fundamentalną własnością układów kwantowych jest mocna kontekstualność, która uniemożliwia konstruowanie realistycznych modeli przyczynowych opartych na klasycznych intuicjach. Jednak globalne własności probabilistycznej...

  Cena: 46,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo fizyczne obiektów w energetyce – książka

  Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo fizyczne obiektów w energetyce – książka

  Robert Maciejewski  

  Książka pod redakcją Roberta Maciejewskiego "Cyberbezpieczeństwo i bezpieczeństwo fizyczne obiektów w energetyce" to interdyscyplinarne spojrzenie na problematykę cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa fizycznego obiektów mających zastosowanie w szeroko rozumianej dziedzinie energetyki. Autorzy podejmują w zebranych w prezentowanej pozycji artykułach bardzo ważkie, a zarazem istotne dla zarówno bezpieczeństwa...

  Cena: 46,20 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Sondaże zwierciadło społeczeństwa. – książka

  Sondaże zwierciadło społeczeństwa. – książka

  Izabella Anuszewska  

  Sondaże opinii, choć budzą - zwłaszcza ostatnio - wiele emocji i zainteresowania, stanowią w istocie jedynie przykład działania bardziej ogólnych me­chanizmów. Mechanizmów, które dochodziły do głosu dużo wcześniej, niż pojawiły się badania sondażowe wraz z praktyką publikowania na szeroką skalę ich wyników. Mechanizmy te są wręcz pierwotne dla naszego gatunku, a ich ślady można odnajdywać we wszelkich...

  Cena: 60,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Model cywilnej i demokratycznej kontroli egzekutywy nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej – książka

  Model cywilnej i demokratycznej kontroli egzekutywy nad siłami zbrojnymi Rzeczypospolitej Polskiej – książka

  Zbigniew Witkowski   Michał Szewczyk   Maciej Serowaniec  

  Monografia dotyczy bardzo interesującego zagadnienia, które w coraz większym stopniu będzie znajdowało się w centrum uwagi rozmaitych dziedzin nauki, w tym również prawa konstytucyjnego. Zmiany, jakie zachodzą we współczesnym świecie, mogą wpłynąć na rewizję regulacji normatywnych dotyczących sił zbrojnych. Zakorzenienie w konstytucji kwestii związanych z armią, bezpieczeństwem państwa, stanami nadzwyczajnymi...

  Cena: 36,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: W obronie ludzkiej godności i solidarności – książka

  W obronie ludzkiej godności i solidarności – książka

  Marcin Kilanowski  

  Filozofia jest bogatym źródłem alternatywnych narracji opisujących, w jaki sposób powinniśmy chronić prawa człowieka; narracji, które rozwinęły się w czasach istnienia XX-wiecznych rządów totalitarnych. Niniejsza książka skupia się na myśli dwóch filozofów tego okresu – Ericha Fromma i Isaiaha Berlina. Analiza ich przemyśleń pozwala na ukazanie nowej filozoficznej koncepcji państwa i prawa opartej...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 10479

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA