Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 11185
 • wydawnictwa naukowe: Estetyka muzyki – książka

  Estetyka muzyki – książka

  Carl Dahlhaus  

  Syntetyczne i zwięzłe ujęcie podstawowych problemów z zakresu estetyki muzycznej. Prezentuje podejście systematyczne z perspektywą historyczną, wiążąc dane zagadnienie z jego genezą oraz kolejnymi fazami rozwoju. Omawia najważniejsze problemy nowożytnej estetyki muzycznej, dotyczące rozumienia muzyki jako sztuki posiadającej autonomiczny warsztat artystyczny. Poszczególne rozdziały poświęcone są fundamentalnym...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Komentarz do arystotelesowego O duszy II, 1-5 – książka

  Komentarz do arystotelesowego O duszy II, 1-5 – książka

  Jan Filoponos   (Pseudo-)Symplicjusz  

  Przekład dwóch najważniejszych greckich komentarzy do zawierających definicję i ogólny opis duszy jednostkowej rozdziałów Arystotelesowego traktatu O duszy (II, 1-5).

  Cena: 26,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Baśniowość w kulturze popularnej jako wyzwanie edukacyjne – książka

  Baśniowość w kulturze popularnej jako wyzwanie edukacyjne – książka

  Izabela Szymonowicz-Jabłońska  

  Praca ma charakter interdyscyplinarny. Autorka bowiem, analizując problem baśniowości, przywołuje ujęcia teoretycznoliterackie, psychologiczne, antropologiczne i kulturoznawcze. Autorka pyta o właściwości i znaczenie baśniowości w życiu i wychowaniu człowieka, o rolę baśniowości w kulturze popularnej oraz wizję świata wartości, jaką można w nich odnaleźć. Z recenzji wydawniczej prof. dr hab. Krystyny...

  Cena: 26,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Pomoc społeczna – książka

  Pomoc społeczna – książka

  Bartosz Kołaczkowski   Małgorzata Ratajczak  

  Publikacja stanowi kompleksową analizę regulacji prawnych dotyczących pomocy społecznej w Polsce. Autorzy przedstawiają pomoc społeczną jako złożony, ale jednocześnie spójny system, wyodrębniając i omawiając najważniejsze jego elementy: cele, zasady i wartości, organy i zakres ich działania, jednostki organizacyjne, system świadczeń, system opieki nad rodziną i dzieckiem oraz zadania i uprawnienia...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: 1500 times less – książka

  1500 times less – książka

  Andrzej Sobczak  

  Are e-cigarettes less harmful than traditional ones? Thanks to professor Andrzej Sobczak, we know the answer to this question, and this answer is positive. In his book, ‘1500 times less. Electronic cigarettes in the light of scientific research’, professor Sobczak – a prominent specialist in the area of toxicology, has compared i.a. the content of carcinogenic compounds in tobacco smoke and in the...

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Bitwy polskiego września – książka

  Bitwy polskiego września – książka

  Apoloniusz Zawilski  

  Wrzesień '39 i jego bohaterowie w epickim dziele Apoloniusza Zawilskiego 1 września 1939 roku rozpoczął się nowy rozdział w dziejach ludzkości: III Rzesza zaatakowała Polskę i doprowadziła do wybuchu II wojny światowej. Władze Rzeczpospolitej nie uległy groźbom Hitlera i nie zdecydowały się na żadne kompromisy, które byłyby w rzeczywistości kapitulacją. „Tak się kończył - pisze Apoloniusz Zawilski...

  Cena: 79,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Kryzys uchodźczy – książka

  Kryzys uchodźczy – książka

  Stefan Luft  

  Poważne kryzysy humanitarne i przepaść pomiędzy biednymi a bogatymi sprawiły, że w 2015 r. ponad milion ludzi wyruszyło w drogę do Europy. Co wiemy o przyczynach obecnych ruchów migracyjnych, o roli przemytników ludzi i wyborze państw docelowych? Czy politycy mogą sterować migracją, a jednocześnie przestrzegać norm międzynarodowej ochrony uchodźców? Co należy zrobić, aby ci, którzy zostaną na stałe,...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Doświadczenia graniczne – książka

  Doświadczenia graniczne – książka

  Jacek Leociak  

  Książka jest bogata w dobrane świadectwa koniecznej a zarazem nieuchronnie ułomnej i świadomej tego faktu współczesnej reprezentacji. Podejmuje temat jej niezbędnych prób w imponującym a przejrzystym wymiarze celnie trafionych zdarzeń: w Polsce, w Europie, w świecie. Przywołuje fakty i świadectwa od pierwszej wojny światowej, walk w międzywojennej Hiszpanii, poprzez obronę Warszawy w 1939 aż po podobnie...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Formy męskości 3 – książka

  Formy męskości 3 – książka

  Adam Dziadek  

  Tom pod redakcją profesora Adama Dziadka jest niezwykle cenny. Wypełnia znaczącą lukę w naszej, czyli polskiej, wiedzy na temat studiów męskich. Przedstawia te studia jako część szeroko zakrojonych badań obejmujących wszystkie chyba tradycyjnie wyodrębniane dyscypliny w naukach humanistycznych i społecznych. Zarysowuje frapujące perspektywy dla literaturoznawstwa zainspirowanego studiami męskimi. Sprzyja...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Zgody nie wyrażono – książka

  Zgody nie wyrażono – książka

  Mateusz Opaliński  

  Konflikt między Kościołem rzymskokatolickim a władzami państwowymi w latach 1945–1989 to ważna i intrygująca kwestia, która do dziś wywołuje kontrowersje i prowokuje wiele pytań. Tym ważniejsza jest ta książka, która ukazuje, jak kształtował się problem budownictwa sakralnego w diecezji łódzkiej w czasach PRL. Autor w przenikliwy sposób opisał zmagania Kurii Biskupiej w Łodzi z władzami państwowymi...

  Cena: 43,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Polska kultura pamięci w XXI wieku dominanty – książka

  Polska kultura pamięci w XXI wieku dominanty – książka

  Maria Kobielska  

  Książka Marii Kobielskiej jest opracowaniem pogłębionym teoretycznie i dotyczącym spraw o pierwszoplanowym znaczeniu społecznym, przekonującą próbą zastosowania narzędzi krytycznej analizy kulturowej do badania transformacji mnemotopiki, która składa się na pejzaż pamięci zbiorowej. z recenzji prof. UJ dra hab. Tomasza Majewskiego Rozprawa Marii Kobielskiej jest jedną z najciekawszych prac o polskiej...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: O drogach ducha – książka

  O drogach ducha – książka

  August Cieszkowski  

  Wybór pism czołowego polskiego filozofa i myśliciela XIX wieku, współtwórcy filozofii narodowej, autora kontrowersyjnych, kipiących od emocji, uduchowionych dzieł stanowiących kanon polskiego mesjanizmu, ale także ukazujących jego inne oblicze - na wskroś praktyczne i analityczne - prac o ekonomii i polityce, które zyskały duże uznanie za granicą (zwłaszcza we Francji). W tomie wydanym w Bibliotece...

  Cena: 44,10 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Warszawa w oczach pisarek – książka

  Warszawa w oczach pisarek – książka

  Małgorzata Buthner-Zawadzka  

  Portret dawnej Warszawy (1864-1939), nakreślony przez polskie pisarki, oraz ukazane przez nie doświadczenia kobiet w przestrzeni miejskiej – oto najważniejsze tematy książki. Autorka zaprasza do odczytania kobiecych powieści, opowiadań, reportaży i felietonów związanych ze stolicą, powstałych między upadkiem powstania styczniowego a wybuchem drugiej wojny światowej. Przedmiotem studiów są dzieła piętnastu...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu – książka

  Wybrane zagadnienia psychologii alkoholizmu – książka

  Jan Chodkiewicz   Krysztof Gąsior  

  Publikacja dotyczy różnorakich aspektów uzależnień od alkoholu: począwszy od diagnozy, prezentując interesujące narzędzie do pomiaru stopnia zaangażowania w uzależnienie, poprzez wyznaczniki skuteczności psychoterapii z uwzględnieniem specyfiki terapii kobiet, wreszcie dotyka problematyki rodzin osób uzależnionych.

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Teorie newsa – książka

  Teorie newsa – książka

  Marek Palczewski  

  Kultura dziennikarska w Europie Zachodniej i w Stanach Zjednoczonych opiera się przede wszystkim na jednym z najstarszych gatunków dziennikarskich, jakim jest news. Dynamiczny rozwój tego gatunku przypada na okres od połowy XIX wieku, kiedy w Stanach Zjednoczonych pojawił się swoisty rodzaj prasy, tak zwana prasa groszowa (penny press). Obecnie istniejące formy newsa przeszły długi proces ewolucji...

  Cena: 33,60 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Czarna księga prywatyzacji – książka

  Czarna księga prywatyzacji – książka

  Ryszard Ślązak  

  Na początku lat dziewięćdziesiątych panowało przekonanie, że jedynym lekarstwem na chorobę socjalizmu w gospodarce jest pełna prywatyzacja i pozbycie się własności państwowej. Dziś jednak możemy mieć wątpliwości, czy owa prywatyzacyjna kuracja okazała się skuteczna i czy pacjent nie zmarł w trakcie leczenia. Dlatego informacje o tym, jak prywatyzowano polski przemysł, handel i sektor usług, są dziś...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią – książka

  Benchmarking procesowy jako instrument doskonalenia zarządzania uczelnią – książka

  Katarzyna Anna Kuźmicz  

  Książka może być interesującą pozycją dla menedżerów zarówno sektora prywatnego, jak i publicznego, a zwłaszcza menedżerów szkolnictwa wyższego, oraz pracowników uczelni. Benchmarking jest z powodzeniem stosowany w szkołach wyższych na świecie. W Polsce do tej pory nie został wprowadzony do praktyki zarządczej. Podjęcie przez autorkę problematyki benchmarkingu jako narzędzia doskonalącego zarządzanie...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Rola opozycji w systemach demokratycznych – książka

  Rola opozycji w systemach demokratycznych – książka

  Publikacja składa się z 12 tekstów, które dotyczą różnych aspektów funkcjonowania opozycji w warunkach demokracji. Mamy więc rozważania dotyczące kwestii stricte teoretycznych, jak i tych o zdecydowanie bardziej empirycznym charakterze, odnoszące się do czasów minionych, jak i tych aktualnych, wreszcie dotyczące opozycji rodzimej, jak i tej działającej w innych krajach. To zróżnicowanie pozwala spojrzeć...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Dziedzictwo kulturowo- historyczne regionu – książka

  Dziedzictwo kulturowo- historyczne regionu – książka

  Procesy integracji kulturowej nie mogą nie interesować szkoły. Stają się one - jako część etnopedagogiki - szczególnym przedmiotem refleksji dydaktycznej i wychowawczej, ponieważ kształtują rozwój i procesy świadomości oraz tożsamości ucznia, wcześniej - przedszkolaka. W literaturze przedmiotu zakłada się kreowanie kilku nurtów rozwoju człowieka i jego kultury, od przedszkola i szkoły poczynając: nurt...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Czy można żyć bez Facebooka? – książka

  Czy można żyć bez Facebooka? – książka

  Malwina Popiołek  

  Żyjemy w czasach, w których dostęp do Internetu przestał być wyborem. W dobie sieciowego społeczeństwa informacyjnego niekorzystanie z sieci może skutkować wykluczeniem z wielu sfer życia, zarówno prywatnego, jak i publicznego. Rozwój i upowszechnienie dostępu do Internetu, a także pojawienie się narzędzi Web 2.0 początkowo spowodowały wybuch entuzjazmu. Internet stał się symbolem demokratyzacji, postrzegany...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 11185

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA