Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 9937
 • wydawnictwa naukowe: Ja jestem OK - ty jesteś OK – książka
  Bestseller

  Ja jestem OK - ty jesteś OK – książka

  Thomas A. Harris  

  Pionierskie dzieło Thomasa A. Harrisa na polu analizy transakcyjnej ma fundamentalny wpływ na nasze rozumienie zachowań interpersonalnych. Analiza transakcyjna jest koncepcją opartą na idei trzech stanów ego – Rodzic, Dorosły, Dziecko – stanowiących podstawę treści i jakości komunikacji interpersonalnej. Zdaniem Harrisa, niezależnie od „szczęśliwego dzieciństwa”, większość z nas doświadcza negatywnych...

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Lecrivain engage dans le monde – książka
  Nowość

  Lecrivain engage dans le monde – książka

  Beata Klebeko  

  La sociologie de la littérature n’est pas une discipline homogène. Elle fait partie des sciences humaines, sa généalogie est complexe et elle puise dans des recherches pluridisciplinaires, restant à cheval sur les études littéraires et la sociologie. Selon Paul Drix, la sociologie de la littérature reste tributaire de leur caution scientifique étant donné qu’elle choisit pour objet d’étudier le fait...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Asocjacje i implikacje historyczne elementami kształtującymi współczesność – książka

  Asocjacje i implikacje historyczne elementami kształtującymi współczesność – książka

  "...szukając odpowiedzi na tezy zawarte w tytule niniejszej monografii, redaktor proponuje, aby najpierw sięgnąć do definicji terminów asocjacja i implikacja. Jest to ciekawy sposób rozpoczęcia dyskusji poprzedzonej lekturą poszczególnych artykułów tego opracowania. Dopiero po przeczytaniu przedstawionych autorskich przemyśleń możemy dostrzec powiązanie tego, co jako skojarzenie i następstwo z tym,...

  Cena: 35,70 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Unrecognised Subjects in International Law – książka
  Nowość

  Unrecognised Subjects in International Law – książka

  The book discusses a variety of issues related to two important international law institutions: international legal personality and recognition. Respective studies concern the legal situation and classification of various categories of non-recognised entities, the obligation to recognise and not to recognise specific subjects, rights and obligations of those entities (including, for example, state...

  Cena: 73,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Przemoc w rodzinie – książka

  Przemoc w rodzinie – książka

  Wanda Badura-Madej   Agnieszka Dobrzyńska-Mesterhazy  

  Prezentowana publikacja przedstawia wybrane zagadnienia diagnostyczne i psychoterapeutyczne, związane z leczeniem ofiar i sprawców przemocy w rodzinie, oparte na przeglądzie najnowszej literatury i własnych doświadczeniach psychoterapeutycznych.

  Cena: 29,89 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Kategoria potoczności w tekście literackim – książka

  Kategoria potoczności w tekście literackim – książka

  Magdalena Niemczyk-Jacek  

  Tematem niniejszej monografii jest kategoria potoczności w tekstach dramatycznych Stanisława Wyspiańskiego. Sama potoczność ukazana jest szeroko, jako złożona kategoria, którą można interpretować wieloaspektowo. Prowadzone badania wychodzą poza analizę ściśle językową, potoczność przedstawiona zostaje jako model postawy światopoglądowej, a jednocześnie jako sposób odbierania i rozumienia rzeczywistości....

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Konrad I Mazowiecki – książka
  Nowość

  Konrad I Mazowiecki – książka

  Agnieszka Teterycz-Puzio  

  Książę Konrad, syn Kazimierza Sprawiedliwego, wnuk Bolesława Krzywoustego, powszechnie znany z przydomkiem Mazowiecki, ma złą opinię w historiografii, jako książę, który sprowadził na polskie ziemie Zakon Krzyżacki. Źródła jednak, z zależności od miejsca ich powstania, dają dwa sprzeczne ze sobą obrazy Konrada I Mazowieckiego, jako wielkiego, sławnego, chrześcijańskiego władcy, albo księcia tyrana...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Stroje krakowskie Historie i mity – książka
  Nowość

  Stroje krakowskie Historie i mity – książka

  Książka jest rozległą, wieloaspektową i… zaskakującą analizą strojów krakowskich. Daje poznać, z jak nieoczywistym, a jednocześnie żywotnym zjawiskiem mamy do czynienia. Praca nad jej powstaniem objęła trzy lata badań prowadzonych w ponad stu miejscowościach w Małopolsce. Badań prowadzonych ze starannością i pasją. Autorki przekopały się przez ogromny materiał – zbiory muzealne w kraju i za granicą,...

  Cena: 82,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Wiosna Juliana Przybosia – książka
  Nowość

  Wiosna Juliana Przybosia – książka

  Monografia ukazuje twórczość Przybosia w nowym świetle i spośród wielu warstw palimpsestu próbuje wskazać te najistotniejsze. Palimpsestowe czytanie Przybosia, którym Edward Balcerzan otwiera tom znajduje swoją kontynuację w kolejnych artykułach. Propozycja interpretacyjna Piotra Michałowskiego, rozważania o powinowactwach ekologii i polityki Aliny Świeściak, obraz przemian dostrzeżonych przez Iwonę...

  Cena: 22,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Republicyzacja zadań publicznych – książka
  Nowość

  Republicyzacja zadań publicznych – książka

  Pierwsza w literaturze polskojęzycznej praca poświęcona analizie zjawiska republicyzacji zadań publicznych. Dzieło ukazuje wielorakie przykłady realizacji zadań przez podmioty prywatne, a następnie powrotu realizacji tych zadań przez administrację, jak i skutki takiej zmiany podmiotowej. Procesy republicyzacji i rekomunalizacji zaobserwować można w Republice Federalnej Niemiec czy w Polsce, zwłaszcza...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Migracja zarobkowa i jej wpływ na rynek pracy – książka
  Nowość

  Migracja zarobkowa i jej wpływ na rynek pracy – książka

  Agnieszka Piekutowska  

  Migracje międzynarodowe niosą szereg konsekwencji dla państwa przyjmującego, a jednym z obszarów odczuwających skutki napływu obcokrajowców jest rynek pracy. W świetle ograniczonej skuteczności działań ukierunkowanych na zapewnianie równowagi na tym rynku, państwa mogą rozważać imigrację zarobkową. W związku z tym rodzą się zasadnicze pytania: • Jaki wpływ ma imigracja na wynagrodzenia krajowej siły...

  Cena: 76,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Semioza pisma – książka
  Nowość

  Semioza pisma – książka

  Artur Stęplewski  

  Monografia poświęcona jest problematyce pisma jako kodu kultury w dyskursie serbskim i chorwackim. Forma graficzna pisma oraz ortografia są elementem tożsamości kulturowej i narodowej. Jako taka, grafia znajduje się w obrębie dyskursów: politycznego, językoznawczego i społecznego, a nawet religijnego. Wyrazistym przykładem inżynierii językowej jest współczesna Serbia, gdzie rywalizują ze sobą cyrylica...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Sen Antropologia, kultura, semiotyka – książka
  Nowość

  Sen Antropologia, kultura, semiotyka – książka

  Marek Hendrykowski  

  Studium kulturoznawcze poświęcone sekretom powszechnie przeżywanego fenomenu, jakim jest doświadczenie snu. Zagadnienie to stanowi obiekt badań z natury rzeczy niełatwy pod względem metodologicznym. Całość rozprawy składa się z serii esejów, w których autor rozważa poszczególne aspekty zjawiska snu, zwracając szczególną uwagę na jego kulturowe determinanty oraz aspekty semiotyczne.

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: W jedności z Bogiem i Naturą – książka
  Nowość

  W jedności z Bogiem i Naturą – książka

  Mariola Walczak-Mikołajczakowa  

  Książka ukazuje bałkański folklor jako znaczącą część kultury ludowej, która opiera się nie tylko na słowiańskiej czy chrześcijańskiej spuściźnie, lecz na tradycji będącej amalgamatem różnorodnych elementów odziedziczonych po dawnych mieszkańcach Półwyspu. Znajdziemy w niej echa pogańskich religii, zachowanych i przekazywanych do naszych dni za pomocą twórczości ustnej (folklor i wiara) i zachowań...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Oblicza współczesnej rodziny – książka
  Nowość

  Oblicza współczesnej rodziny – książka

  Praca dotyczy problematyki psychologii rodziny. Przedstawione w niej rozważania koncentrują się wokół wybranych zjawisk swoistych dla współczesnych nam czasów, które charakteryzują obecną rodzinę, ze wskazaniem ich skutków dla rozwoju indywidualnego członków rodziny. Obejmują one kwestie takie jak: specyfika funkcjonowania dorosłych w rolach rodzicielskich, także doświadczających długotrwałych chorób...

  Cena: 25,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: W kręgu dawnej polszczyzny VI – książka
  Nowość

  W kręgu dawnej polszczyzny VI – książka

  zbiorowa Praca  

  Zamierzenie zasygnalizowane w I tomie W kręgu dawnej polszczyzny (Kraków 2016), by z publikacji obejmującej refleksję nad polszczyzną do 1939 roku uczynić wydawnictwo cykliczne, zostało zrealizowane. W roku 2016 wydaliśmy tomy trzeci i czwarty, obecnie do rąk Państwa trafiają kolejne tomy – piąty i szósty. Zgromadziliśmy w nich 31 artykułów naukowych, w których badacze z wielu ośrodków akademickich...

  Cena: 50,40 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: W kręgu dawnej polszczyzny V – książka
  Nowość

  W kręgu dawnej polszczyzny V – książka

  zbiorowa Praca  

  Zamierzenie zasygnalizowane w I tomie W kręgu dawnej polszczyzny (Kraków 2016), by z publikacji obejmującej refleksję nad polszczyzną do 1939 roku uczynić wydawnictwo cykliczne, zostało zrealizowane. W roku 2016 wydaliśmy tomy trzeci i czwarty, obecnie do rąk Państwa trafiają kolejne tomy – piąty i szósty. Zgromadziliśmy w nich 31 artykułów naukowych, w których badacze z wielu ośrodków akademickich...

  Cena: 50,40 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Kultura na peryferiach – książka
  Nowość

  Kultura na peryferiach – książka

  Książka powstała na podstawie badań terenowych przeprowadzonych przez zespół ekspertów Narodowego Centrum Kultury. Realizatorzy sformułowali wnioski, które wymagałyby daleko idących zmian realiów życia kulturalnego w Polsce, jak np. porzucenie miejskocentryczności w polityce kulturalnej, odrzucenie uprzedzeń wobec miejscowości peryferyjnych oraz szersze ujmowanie kultury. Choć cele te są trudne do...

  Cena: 52,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Filozofia nauczania – książka
  Nowość

  Filozofia nauczania – książka

  Adolf E. Szołtysek  

  Monografia Filozofia nauczania wspiera się na dwóch autorskich paradygmatach: pierwszy ujmuje teorię biokultury człowieka, drugi – związany z pierwszym – ujmuje nauczanie jako kształtowanie umysłu. Paradygmat biokultury człowieka jest oparty na dwóch tezach: (1) jeżeli człowiek posiada główne cechy naczelnych, to nie wynika z tego, że człowiek jest identyczny z naczelnymi; człowiek przekracza swoją...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Modele referencyjne zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym – książka
  Nowość

  Modele referencyjne zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie produkcyjnym – książka

  Justyna Patalas-Maliszewska  

  Wiedza w przedsiębiorstwie produkcyjnym jest obecnie traktowana jako jego kluczowy zasób i zasadniczy element konkurencyjności, a zarządy zauważają konieczność zatrzymania tej wiedzy w firmie. W książce przedstawiono aktualny stan badań nad konstrukcją i implementacją systemów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwach oraz zaproponowano nowe podejście do projektowania systemu zarządzania wiedzą o zastosowanych...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 9937

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA