Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 10419
 • wydawnictwa naukowe: Tworzenie bogatego świata – książka
  Bestseller

  Tworzenie bogatego świata – książka

  Vaclav Smil  

  Bestseller polecany przez Billa Gatesa! Wierzymy, że gigatony betonu, żelaza i szkła, które zużyliśmy do budowy nowoczesności, zagwarantują nam nieśmiertelność. Nic bardziej mylnego. Książka pokazuje jak bardzo współczesny świat stał się zależny od materiałów takich jak cement, żelazo, aluminium, plastik. Autor analizuje wszystkie materiały, których używamy aby sprostać wymaganiom współczesnego świata...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • Nowość

  [S]łowna kotka – książka

  Joanna Pietrzak-Thébault  

  Prezentowany cykl artykułów ukazuje profesjonalistów, którzy zdołali wypracować nowatorską tożsamość ksiązki i nadać jej wyraziste oblicze. Pokazuje ówczesnych czytelników, szkicuje portrety książek, pokazuje strategie i techniki, z jakich korzystali włoscy typografowie i edytorzy w XVI wieku.

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • Nowość

  Badania nad rodowodem i tożsamością narodową Fryderyka Nietzschego – książka

  Miłosz Sosnowski  

  Monografia naukowa. Żmudna układanka z faktów historycznych oraz niedających się wykluczyć poszlak zdaje się rysować dość zaskakującą odpowiedź w tytułowej kwestii. I to odpowiedź, która chyba nie wszystkim przypadnie do gustu…

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • Nowość

  Sąd nad Jezusem – książka

  Romana Rupiewicz  

  Autorka przedstawia temat sądu nad Jezusem w ikonografii w szerokim kontekście kulturowym. Na przykładach plastyki i w odniesieniu do literatury z epoki, omawia zmiany, jakim podlegał przekaz ideowy obrazów w kolejnych wiekach. Badaczka ukazuje, w jaki sposób dzieła sztuki wykorzystywano do szerzenia antyżydowskiej ideologii.

  Cena: 47,00 zł

  Więcej

 • Nowość

  Miejsce i rola Polski w Unii Europejskiej – książka

  Krzysztof Cebul  

  Pełne powodzenie transformacji systemowej po 1989 r. zależało od włączenia Polski w proces integracji europejskiej. Kosztem tej transformacji jest do dziś m.in. poddanie wewnętrznych przemian oddziaływaniu zewnętrznej presji modernizacyjnej wytwarzanej przez Unię Europejską. Następstwami tego są: kruchość kompromisu integracyjnego i zarazem państwotwórczego, zawężenie percepcji procesu integracji do...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • Nowość

  Analiza dyskursu politycznego – książka

  Monika Maria Brzezińska   Piotr Burgoński   Michał Gierycz  

  Analiza dyskursu obiecuje badaczom poszerzenie horyzontów poznawczych i możliwość uzyskania interesujących rezultatów. Uwodzi wyrafinowaniem metodologicznym, wobec którego metody empiryczne wydają się niezbyt wyszukane. Podstawowym wnioskiem z publikacji jest teza, iż zignorowanie ograniczeń związanych z analizą dyskursu prowadzi ostatecznie do podważenia sensu nauki.

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • Nowość

  Obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim w źródłach łacińskich lat 376-476 – książka

  Tomasz Skibiński  

  Książka przedstawia obraz barbarzyńców w Cesarstwie Rzymskim utrwalony w źródłach łacińskich powstałych w tym okresie. Stanowi próbę odpowiedzi na pytania dotyczące postrzegania przez Rzymian ludów, które w okresie późnego antyku coraz intensywniej napierały na granice Cesarstwa i coraz częściej i liczniej je przekraczały oraz perspektyw, jakie Rzymianie widzieli dla współistnienia dawnego społeczeństwa...

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • Nowość

  O spuściźnie literackiej Stanisława Kostki Potockiego Tom 3 – książka

  Tom stanowi pokłosie konferencji zorganizowanej przez cztery instytucje naukowe – Wydział Nauk Humanistycznych UKSW, Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, Polskie Towarzystwo Badań nad Wiekiem Osiemnastym i Instytut Badań Literackich PAN.

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

 • Wojsko Polskie w systemie bezpieczeństwa państwa 1945-2010 – książka

  Jerzy Kajetanowicz  

  Rola Wojska Polskiego w systemie bezpieczeństwa państwa w okresie po zakończeniu II wojny światowej nie była dotychczas przedmiotem szerszych badań naukowych. Niniejsze opracowanie podejmuje ten temat, dzieląc go na dwie zasadnicze części. Pierwsza obejmuje lata 1945-1989, kiedy to polska znajdowała się w strefie wpływów ZSRR, będąc od 1955 roku członkiem Układu Warszawskiego, co rzutowało zarówno...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • Wybrane problemy prawa administracyjnego – książka

  Wybrane problemy prawa administracyjnego

  Cena: 41,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Podział „Polska solidarna - Polska liberalna” w świetle wybranych koncepcji pluralizmu politycznego – książka

  Podział „Polska solidarna - Polska liberalna” w świetle wybranych koncepcji pluralizmu politycznego – książka

  Piotr Obacz  

  DR PIOTR OBACZ - politolog, teoretyk polityki, członek Polskiego Towarzystwa Nauk Politycznych, autor licznych opracowań naukowych i dydaktycznych, a także tekstów popularnonaukowych i publicystycznych. Celem niniejszego opracowania jest uporządkowanie i usystematyzowanie wiedzy politologicznej dotyczącej podziału społeczno­­politycznego w Polsce, zaprezentowanie autorskiej koncepcji teoretycznej...

  Cena: 44,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Piketty i co dalej? Plan do ekonomii i nierówności – książka

  Piketty i co dalej? Plan do ekonomii i nierówności – książka

  Heather Boushey   J. Bradford DeLong   Marshall Steinbaum  

  Książka jest pracą zbiorową odnoszącą się do jednej z najgłośniejszych w ostatnich latach publikacji „Kapitał w XXI wieku”, której autorem jest francuski ekonomista Thomas Piketty. Międzynarodowy sukces dzieła sprawił, że miało ono ogromny wpływ na sposób myślenia o gospodarce i kapitalizmie. Autorzy „Piketty i co dalej?” szczegółowo ustosunkowują się do książki Piketty’ego i do występujących w niej...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Przemiany polityczne w Azerbejdżanie – książka
  Nowość

  Przemiany polityczne w Azerbejdżanie – książka

  Piotr Kwiatkiewicz  

  "Z wielką drobiazgowością kreśli niełatwą drogę tej zakaukaskiej republiki do zbudowania podstaw postradzieckiej państwowości, ukazując liczne, piętrzące się na niej przeszkody, ujawniające się zarówno w ramach systemu politycznego, jak i w jego zewnętrznym otoczeniu. Pracę charakteryzuje przede wszystkim bogactwo faktografii, zrekonstruowanej na szerokiej bazie źródłowej." Prof. dr hab. Andrzej Antoszewski Instytut...

  Cena: 84,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Mojry Początek-trwanie-koniec – książka
  Nowość

  Mojry Początek-trwanie-koniec – książka

  Mojry. Początek-trwanie-koniec to kolejny tom przywołujący antyczne postaci jako swego rodzaju hasła wywoławcze rozważań humanistów różnych specjalności na ważne tematy powiązane z ideami przez te postaci symbolizowanymi i obecne przez wieki. Wychodząc od przywołania samego mitu, poprzez kwestie czasu, idei oraz wartości związanych z życiem i sztuką aż po szczegółowe interpretacje dzieł, zjawisk, procesów,...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Wyznania i anatemy – książka

  Wyznania i anatemy – książka

  Emil Cioran  

  Wyznania i anatemy to późny zbiór aforyzmów Emila Ciorana (1911–1995) opublikowany w 1987 roku, choć część tekstów powstała wcześniej, a wszystkie właściwie były obecne w myślach autora od początku: samotność, śmierć, iluzja, sceptycyzm, a zarazem Bóg, buddyzm, nirwana, muzyka. Cioran, klasyk filozoficznej mizantropii, a zarazem miłośnik życia, które paradoksalnie cenił właśnie za brak – jego zdaniem...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Narkotyki a demoralizacja – książka
  Nowość

  Narkotyki a demoralizacja – książka

  Książka przybliża czytelnikowi szereg zagadnień związanych z demoralizacją młodzieży szczególnie w kontekście zażywania substancji psychoaktywnych. Zebrane artykuły, autorstwa specjalistów w takich dziedzinach naukowych jak psychiatria, psychologia, pedagogika czy prawo, oraz praktyków pracujących z młodzieżą w młodzieżowych ośrodkach wychowawczych, schroniskach dla nieletnich i zakładach poprawczych,...

  Cena: 46,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Radykalny nonantropocentryzm Martin Heidegger i ekologia głęboka – książka
  Nowość

  Radykalny nonantropocentryzm Martin Heidegger i ekologia głęboka – książka

  Magdalena Hoły-Łuczaj  

  Autorka publikacji podejmuje polemikę z interpretacjami, według których filozofia Martina Heideggera wpisuje się w tradycję antropocentryzmu. Stara się nie tylko oddalić niemożność zaadaptowania filozofii Heideggera przez ekofilozofię w ogóle i ekologię głęboką w szczególności, lecz pokazuje także, że przedstawiciele ekologii głębokiej nie wykorzystali w pełni potencjału myśli Heideggera do uzasadnienia...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Złudzenia wyboru – książka

  Złudzenia wyboru – książka

  Jarosław Flis  

  Obywatele chcą przez głosowanie wyrazić to, co dla nich ważne, kandydaci chcą zdobyć mandat, przywódcy partii walczą o władzę – wybory są grą, w której każdy zmierza do własnych celów. Ta gra ma swoje formalne reguły, narzucane przez system wyborczy. Ma jednak także zasady niepisane – powstają one tam, gdzie stałe wzory społecznych dążeń wciskają się w ramy nadane przez prawo. Niepisane zasady mogą...

  Cena: 46,20 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Percepcja Ja w relacjach interpersonalnych – książka
  Nowość

  Percepcja Ja w relacjach interpersonalnych – książka

  Elżbieta Stojanowska  

  Autorka przedstawia w monografii swoje badania dotyczące samowiedzy jednostki. Koncentruje się na dwóch procesach: metapercepcji – co myślą o niej inni oraz poczuciu transparentności własnej osoby – co inni o niej wiedzą. Badania eksplorują sytuacyjne, osobowościowe oraz związane z płcią uwarunkowania aktualnej i pożądanej percepcji Ja w relacjach interpersonalnych, jak również konsekwencje obu procesów...

  Cena: 29,40 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Miasto w działaniu – książka
  Nowość

  Miasto w działaniu – książka

  Magdalena Matysek-Imielińska  

  Jak dbać o dobro wspólne w społeczeństwie kapitalistycznym opartym na konkurencji? Jak tworzyć wspólnotę bez narzucania gotowych rozwiązań? Jakie są granice eksperymentów społecznych? Pytania te, aktualne i dzisiaj, były stawiane przez two´rco´w WSM założonej w 1921 r. Książka składa się wie?c z trzech nakładających się warstw. Pierwsza z nich to opis powstania ewolucji projektu WSM, a jednocześnie...

  Cena: 58,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 10419

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA