Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 9936
 • wydawnictwa naukowe: Pokryzysowa Europa – książka
  Nowość

  Pokryzysowa Europa – książka

  Tomasz Grzegorz Grosse  

  Spośród rozlicznych kryzysów dwa miały, jak się wydaje, największe znaczenie dla rosnącej fali rozczarowania społecznego do integrującej się Europy. Był to kryzys w strefie euro (po 2010 roku) oraz migracyjny (po 2015). Celem mojej książki jest analiza tych kryzysów, a zwłaszcza sposobu ich rozwiązywania przez elity europejskie, przede wszystkim niemieckie, których wpływ na losy UE wzrasta. Stawiam...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Prasa zagraniczna o Polsce – książka
  Nowość

  Prasa zagraniczna o Polsce – książka

  Doniesienia prasy zagranicznej o powstającej w 1918–1919 r. Polsce to marne źródła do badania dziejów niepodległości. Wiadomości ukazywały się w dziennikach od Atlantyku po Omsk spóźnione o dni, tygodnie lub nawet miesiące. Autorzy rzadko byli obiektywni. Treść bywała przepisywana z wiadomości agencyjnych lub – jawnie stronniczych – innych gazet. Komentarz mieszał się z opisem (często rzekomych) faktów,...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Antisocial Media – książka
  Nowość

  Antisocial Media – książka

  Siva Vaidhyanathan  

  Antisocial Media, książka poświęcona hegemonii Facebooka, ukazuje się w najlepszym możliwym momencie, wpisując się w debatę o roli mediów społecznościowych w zachodnim modelu demokracji. Antisocial Media to atak na obecny model biznesowy Facebooka wszystkich frontach. Autor opisuje manipulacje, jakim poddawany jest użytkownik po to, aby uzależnić go od Facebooka. Ten „największy na świecie system inwigilacji”...

  Cena: 36,99 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: E-konsumenci jutra – książka
  Nowość

  E-konsumenci jutra – książka

  Barbara Grabiwoda  

  Pokolenie Z to młode osoby, w 2018 r. w wieku 6–23 lat, dla których podłączenie do internetu stanowi nieodłączny element codzienności. Celem publikacji jest charakterystyka wykorzystania technologii mobilnych przez reprezentantów tego pokolenia w procesie podejmowania decyzji zakupowych oraz znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy i jak działania marketingowe przedsiębiorstw w środowisku technologii...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: The Lucifer Effect – książka
  Nowość

  The Lucifer Effect – książka

  Philip Zimbardo  

  In The Lucifer Effect, the award-winning and internationally respected psychologist, Philip Zimbardo, examines how the human mind has the capacity to be infinitely caring or selfish, kind or cruel, creative or destructive. He challenges our conceptions of who we think we are, what we believe we will never do - and how and why almost any of us could be initiated into the ranks of evil doers. At the...

  Cena: 56,70 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: A People's Tragedy The Russian Revolution – książka
  Nowość

  A People's Tragedy The Russian Revolution – książka

  Orlando Figes  

  Unrivalled in scope and brimming with human drama, A People's Tragedy is the most vivid, moving and comprehensive history of the Russian Revolution available today. A modern masterpiece (Andrew Marr). The most moving account of the Russian Revolution since Doctor Zhivago (Independent). Opening with a panorama of Russian society, from the cloistered world of the Tsar to the brutal life of the peasants,...

  Cena: 63,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Studia Germanica Gedanensia 39 – książka
  Nowość

  Studia Germanica Gedanensia 39 – książka

  Die Reihe "Studia Germanica Gedanensia" ist eine Fachzeitschrift, die seit 20 Jahren am Institut für Germanistik der Danziger Universität herausgegeben wird. Bis jetzt sind 31 Bände erschienen. Als Schwerpunkte haben die einzelnen Nummern einerseits die Literatur und die Kultur der deutschsprachigen Länder (ein Band pro Jahr), andererseits die Linguistik, Translationswissenschaft und die Fremdsprachenmethodik...

  Cena: 31,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: O ustroju, prawie i polityce II Rzeczypospolitej – książka
  Nowość

  O ustroju, prawie i polityce II Rzeczypospolitej – książka

  Michał Pietrzak  

  Publikacja stanowi zbiór 21 artykułów autorstwa Pana Profesora Michała Pietrzaka na temat historii ustroju i prawa polskiego, włącznie z pierwszą publikacją naukową Profesora z 1956 r. Prace podzielono na cztery grupy tematyczne: dotyczące ustroju konstytucyjnego, poświęcone wybranym instytucjom i funkcjom państwa, dotyczące wybranych aspektów wolności i praw obywatelskich traktujące o wybranych...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych – książka
  Nowość

  Ochrona i konserwacja zabytkowych założeń ogrodowych – książka

  Longin Majdecki   Anna Majdecka-Strzeżek  

  Ogrody są wyjątkowymi dziełami sztuki, które pierwiastki żywy w postaci przyrody i nieożywiony łączą twórczą myślą planisty ogrodowego. Warunkiem przetrwania założeń ogrodowych jest zapewnienie stałej ochrony, właściwej opieki i odpowiedniego użytkowania. Narastające zróżnicowane zagrożenia powodują, że problematyka ochrony i konserwacji zabytkowych założeń ogrodowych jest stale aktualna, tak w kraju,...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Wychowanie w Rodzinie Tom 14 – książka
  Nowość

  Wychowanie w Rodzinie Tom 14 – książka

  „Wychowanie w Rodzinie” to czasopismo poświęcone problematyce rodziny w ujęciu historycznym i współczesnym. Publikuje oryginalne artykuły autorów polskich i zagranicznych, stanowiące głos w humanistyczno-społecznym dyskursie nad rodziną, będące zarówno doniesieniami z badań, jak rozprawami teoretycznymi. Publikowane teksty w głównej mierze przynależą do takich dyscyplin naukowych, jak historia wychowania...

  Cena: 68,44 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Filozofia po ciemnej stronie mocy Część 1 1945-1951 – książka
  Nowość

  Filozofia po ciemnej stronie mocy Część 1 1945-1951 – książka

  Radosław Kuliniak   Mariusz Pandura   Łukasz Ratajczak  

  Po przegranej wojnie w roku 1945 społeczeństwo polskie zostało poddane ideologicznej indoktrynacji. Walkę zbrojną prowadziły oddziały partyzanckie żołnierzy wyklętych. Próby legalnego oporu PSL-u Mikołajczyka i Stronnictwa Pracy Popiela, zostały w ciągu kilku lat spacyfikowane. Pozostał Kościół Katolicki, który zwłaszcza po aresztowaniu Prymasa Wyszyńskiego, skupił się na swojej misji religijnej. Władza...

  Cena: 45,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Filozofia form symbolicznych Część 1 – książka
  Nowość

  Filozofia form symbolicznych Część 1 – książka

  Ernst Cassirer  

  Znamienne dla „szalonych lat dwudziestych” niemieckiej filozofii było przekształcenie się tradycyjnych prądów filozoficznych w nowe dyscypliny filozoficzne. F i l o z o f i a ż y c i a, reprezentowana przez tak różnych autorów jak Nietzsche, Dilthey czy Bergson, staje się punktem wyjścia dla ustanowienia a n t r o p o l o g i i f i l o z o f i c z n e j, za której podstawowe teksty założycielskie uchodzą...

  Cena: 48,99 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Działalność Żandarmerii Wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w systemie bezpieczeństwa państwa w latach 1999-2018 – książka
  Nowość

  Działalność Żandarmerii Wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w systemie bezpieczeństwa państwa w latach 1999-2018 – książka

  Marceli Herman  

  Monografia, ukazuje działalność Żandarmerii Wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w całościowym systemie bezpieczeństwa państwowego, przy uwzględnieniu podsystemu obrony państwa i podsystemu operacyjnego oraz współdziałania formacji z innymi podmiotami bezpieczeństwa publicznego w płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. Ponadto ma na celu zobrazowanie płaszczyzn ustawowej działalności...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Fakty i artefakty – książka
  Nowość

  Fakty i artefakty – książka

  Andrzej Kaliszewski   Edyta Żyrek-Horodyska  

  „Wartością tej pracy jest […] to, że jej Autorzy wykazali się znajomością najbardziej współczesnych zjawisk […], nabrali do nich dystansu i potrafili wyciągnąć rzetelne, głębokie wnioski, które mogą być inspiracją dla czytelnika. Obok tej książki nie da się przejść obojętnie i długo nie zapomni się jej treści, będzie intrygować, zmuszać do refleksji”. Z recenzji prof. dra hab. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego „Książka...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Człowiek w organizacji – książka
  Nowość

  Człowiek w organizacji – książka

  Środowisko pracy, istniejące systemy zarządzania, często oparte na nowoczesnych technologiach, czy współpraca w zespole tworzą zbiór współistniejących czynników funkcjonowania organizacji, w tym również aktywności człowieka w organizacji. Aktywność ta zależy od takich czynników, jak wymagane kompetencje czy specyfika pracy, która współcześnie ewoluuje w kierunku realizacji zadań w trybie projektowym....

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w latach 1950-1975 – książka
  Nowość

  Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w latach 1950-1975 – książka

  Rafał Habielski   Paweł Machcewicz  

  Rafał Habielski, Paweł Machcewicz, „Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w latach 1950–1975” Powstałe z inicjatywy Stanów Zjednoczonych Radio Wolna Europa było jednym z najważniejszych oręży Zachodu w zimnej wojnie. To dzięki RWE przełamany został monopol informacyjny reżimów komunistycznych za żelazną kurtyną. Cele Radia były polityczne, ale podejmowało ono różne tematy – mówiło o sprawach międzynarodowych,...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Zielony łańcuch dostaw – książka
  Nowość

  Zielony łańcuch dostaw – książka

  Tundys Blanka  

  Monografia w sposób kompleksowy przybliża problematykę zarządzania zielonym łańcuchem dostaw. W kolejnych rozdziałach opracowania prezentowane są: teoretyczne aspekty zielonego łańcucha dostaw, instrumenty i narzędzia wykorzystywane w pomiarze łańcucha dostaw, rozwiązania dynamizujące i stymulujące procesy w łańcuchu dostaw oraz wieloaspektowa ocena funkcjonowania zielonego łańcucha dostaw w kontekście...

  Cena: 90,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Psychospołeczne i edukacyjne mechanizmy stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci sezonowych – książka
  Nowość

  Psychospołeczne i edukacyjne mechanizmy stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci sezonowych – książka

  Sławomir Trusz  

  To książka o losie setek tysięcy dzieci cyrkularnych migrantów. Nazywa się je często „eurosierotami”. W jaki sposób dzieci te są spostrzegane, oceniane i traktowane przez innych? Autor książki w 12 badaniach (5 korelacyjnych i eksperymentalnych) ocenił zakres, w jakim korzystanie z terminu „eurosierota” prowadzi do stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci cyrkularnych migrantów w podstawowych...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Uzasadnienia teorii sprawiedliwości – książka
  Nowość

  Uzasadnienia teorii sprawiedliwości – książka

  Sebastian Szymański  

  Sebastian Szymański dobrze pokazuje, w jaki sposób poszukiwanie sprawiedliwości zostało przesunięte na dalszy plan w stosunku do rozważań na temat osobistego zaangażowania we własne życie, problemu swobody popełniania niektórych błędów i prawa do zmiennych i prywatnych uczuć. Teorie uniwersalne i szukające jednomyślnych rozwiązań świetnie rozwiązują konflikty, w których ludzki indywidualizm nie jest...

  Cena: 35,70 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Relacje media konteksty – książka
  Nowość

  Relacje media konteksty – książka

  Prezentowana monografia Relacje. Media. Konteksty. Praktyka komunikowania się jest zbiorem jedenastu rozdziałów naukowców i praktyków reprezentujących zarówno jednostki naukowe, jak i instytucje różnego typu. Spektrum tematów podjętych przez Autorów pokazuje z jednej strony, jak szerokim polem działań zajmują się specjaliści ds. komunikowania się, z drugiej zaś – jakie wyzwania stawiane są przed badaczami...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 9936

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA