Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 10268
 • wydawnictwa naukowe: Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych – książka
  Bestseller

  Aktywność fizyczna z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych – książka

  Książka poświęcona jest ocenie fizycznej aktywności młodych ludzi. Szczególna uwaga skoncentrowana jest na aktywności w czasie wolnym, stąd też przedstawiona jest koncepcja czasu wolnego i sposobów jego wykorzystania. Drugim przedmiotem rozważań w książce są nowoczesne technologie, które zrewolucjonizowały życie człowieka we wszystkich dziedzinach, w tym także w zakresie aktywności fizycznej. Przedstawiono...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Modele współczesnego dziennikarstwa – książka
  Bestseller

  Modele współczesnego dziennikarstwa – książka

  Współczesne dziennikarstwo przechodzi przemiany na wielu płaszczyznach, wymuszając na ludziach mediów dostosowywanie się do nowych modeli realizacji zawodów dziennikarskich. Książka "Modele współczesnego dziennikarstwa" pod redakcją Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego, Pawła Urbaniaka i Katarzyny Bernat to próba charakterystyki przemian, jakie dotykają na początku XXI wieku media i dziennikarstwo. To...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Kapitał w XXI wieku – książka
  Bestseller

  Kapitał w XXI wieku – książka

  Thomas Piketty  

  Najważniejsza i najbardziej poczytna książka ekonomiczna dekady, światowy bestseller, który zmienił sposób, w jaki patrzymy na społeczeństwo, na gospodarkę i na obecne w nich nierówności. Napisany ze swadą, ale i ugruntowany w nowatorskiej analizie danych empirycznych, błyskotliwy i rzetelny zarazem Kapitał w XXI wieku na długie lata wyznaczył nowe szlaki w ekonomii. Biznesowa Książka Roku 2014...

  Cena: 79,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Święto języka. – książka
  Nowość

  Święto języka. – książka

  Paweł Majewski  

  Na podstawie analizy kilkunastu kanonicznych pisarzy i tekstów kultury europejskiej Autor śledzi odmiany świętującego języka, czyli takiego, który wykracza poza swoje codzienne funkcje na rzecz ujęzykowionego myślenia filozoficznego. Badacz przygląda się najbardziej skrajnym przypadkom literackim, w których komunikacja jest prawie niemożliwa, aby w pełni zrozumieć mechanizmy funkcjonowania znaczeń...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: W świecie bibliologii i informatologii – książka
  Nowość

  W świecie bibliologii i informatologii – książka

  Przygotowywanie ksiąg pamiątkowych to piękna uniwersytecka tradycja upamiętniająca dokonania konkretnej osoby, ale przede wszystkim pozwalająca wyrazić wdzięczność Jubilatce/Jubilatowi za jego obecność w świecie nauki. […] Przedstawione do recenzji teksty są interesujące, wartościowe merytorycznie, napisane przez wybitnych specjalistów z zakresu bibliologii, informatologii i biblioterapii praktycznie...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Testament w prawie polskim wybrane problemy – książka
  Nowość

  Testament w prawie polskim wybrane problemy – książka

  W monografii dokonano ciekawego wyboru tematów, w znacznej mierze odnoszących się do praktycznych zagadnień związanych ze sporządzaniem testamentu. Stanowić ona może interesującą pozycję dla osób zainteresowanych problematyką prawa spadkowego, w szczególności kwestią rozrządzeń na wypadek śmierci. Z recenzji dr hab. Małgorzaty Świderskiej, prof. UMK

  Cena: 36,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Autorytet demokracji Ujęcie filozoficzne – książka
  Nowość

  Autorytet demokracji Ujęcie filozoficzne – książka

  David M. Estlund  

  Przekład i opracowanie naukowe – Janusz Grygieńć, Tomasz S. Markiewka Wydaje się, że demokracja oddaje władzę masom bez względu na jakość podejmowanych przez nie decyzji politycznych. Troska o tę jakość zwraca nas w stronę antydemokratyczną, w kierunku rządów ludzi, którzy są najmądrzejsi. Częściowo z tego powodu autorzy traktatów filozoficznych poświęconych wartości demokracji tak często starają...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Polskie meble gięte – książka
  Nowość

  Polskie meble gięte – książka

  Joanna Wojciechowska-Kucięba  

  Autorka przedstawiła działające w Polsce fabryki mebli giętych, nie zapominając o modnych w omawianym czasie meblach z giętych rur stalowych. Bardzo szczegółowo i ciekawie ukazała historię firmy „Polski Przemysł Drzewny - Czerski i Jakimowicz”, aż do jej upaństwowienia po II wojnie światowej. Zaprezentowała szeroki asortyment produkcji zakładów, kładąc nacisk na wyjątkowy jeszcze w ówczesnej polskiej...

  Cena: 56,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów Tom 5 – książka
  Nowość

  Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów Tom 5 – książka

  Tom Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, t. 5: Koncepty i ich profilowanie (2019) jest kolejną pozycją aksjologiczną przygotowaną przez zespół lubelskich etnolingwistów we współpracy z badaczami z kilku ośrodków polskich i zagranicznych.

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Gabinety i ogrody – książka
  Nowość

  Gabinety i ogrody – książka

  Aleksandra Jakóbczyk-Gola  

  Polskie traktaty z XVII i początków XVIII wieku podejmujące temat budowy siedzib, gospodarowania i sztuki ogrodniczej zostały przez autorkę odczytane jako materiał do analizy kultury kolekcjonerskiej w dawnej Rzeczpospolitej. Wnioski dotyczą obiektów, które w owej epoce uznawano za cenne, godne gromadzenia i przechowywania. Książka omawia role kolekcjonera, fundatora oraz zwiedzającego, strategie eksponowania...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Czas przeszły dokonany Część 1 – książka
  Nowość

  Czas przeszły dokonany Część 1 – książka

  Adam Pragier  

  Jej autor nie należy jednak do postaci znanych szerszej publiczności. Urodził się w 1886 roku i należał do pokolenia, które odegrało kluczową rolę w zmaganiach o niepodległość podczas I wojny światowej, a następnie w budowaniu zrębów II Rzeczypospolitej. Z wykształcenia był prawnikiem i ekonomistą, pracował m.in. jako profesor na Wolnej Wszechnicy Polskiej, a także jako urzędnik w Ministerstwie Pracy...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Aktualna problematyka ustrojowa samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowego – książka
  Nowość

  Aktualna problematyka ustrojowa samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa sądowego – książka

  Z uwagi na nieustanne zmiany uwarunkowań prawnych, ekonomicznych, politycznych i społecznych istnieje konieczność ciągłej modyfikacji dotychczasowych rozwiązań normatywnych w zakresie problematyki dotyczącej samorządu terytorialnego. Ważną rolę w dostosowaniu norm prawnych do zmieniającej się rzeczywistości odgrywają sądy administracyjne. To właśnie orzecznictwo tych instytucji państwowych jest główną...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Mobilność korporacyjna na przykładzie Krakowa – książka
  Nowość

  Mobilność korporacyjna na przykładzie Krakowa – książka

  Ewa Ślęzak  

  Tematem książki, którą oddajemy do rąk Czytelników, jest mobilność – ruch jednostek stanowiący niejednokrotnie podstawę przemian gospodarczych, społecznych i politycznych obserwowanych we współczesnym świecie. Analizowany ruch nie dotyczy jednak wszystkich członków społeczeństwa, a jedynie wybranych grup profesjonalistów, którzy w ramach realizowanych obowiązków zmieniają miejsce pobytu i pracy, zwykle...

  Cena: 59,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957-1990) – książka
  Nowość

  Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957-1990) – książka

  Normatywy Wojskowej Służby Wewnętrznej (1957–1990) to edycja dokumentów wybranych i opracowanych przez Bartosza Kapuściaka z Oddziału IPN w Katowicach, ukazująca działalność WSW w szerszym spectrum od zaprezentowanego w poprzednim tomie serii „Normatywy aparatu represji” (tom 2), który poświęcony był działaniom operacyjnym i ewidencji kontrwywiadu wojskowego PRL (Instrukcje pracy kontrwywiadowczej...

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Unia 1940-1948. – książka
  Nowość

  Unia 1940-1948. – książka

  Marek Hańderek  

  Książka prezentuje dzieje utworzonej w 1940 r. Unii – organizacji polityczno-wojskowej, odwołującej się do katolickiej nauki społecznej oraz polskiego mesjanizmu. Liderzy Unii pragnęli, aby stała się ona zaczątkiem wielkiego ruchu ideowego reformującego Polskę, Europę, a nawet świat. Na kartach książki zostały omówione zarówno różne formy aktywności unionistów w okresie okupacji oraz w pierwszych latach...

  Cena: 40,01 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Poeta i sztukmistrz O twórczości poetyckiej i artystycznej Norwida – książka
  Nowość

  Poeta i sztukmistrz O twórczości poetyckiej i artystycznej Norwida – książka

  Cyprian Norwid stał się w naszych czasach twórcą „kanonicznym”, wręcz „klasycznym”, nie przestaje jednak zadziwiać nowych pokoleń odbiorców. W ostatnich latach na znaczeniu zaczęła zyskiwać jego twórczość plastyczna. Może nie tak zaskakująca intelektualnie czy nowoczesna w zakresie formy jak poezja, ale na tle sztuki polskiej XIX wieku wzbudza co najmniej zainteresowanie. Akwarele i szkice ołówkowe...

  Cena: 46,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Obraz pogodnej śmierci Norwid - Rafael - Maratti i Śmierć świętego Józefa – książka
  Nowość

  Obraz pogodnej śmierci Norwid - Rafael - Maratti i Śmierć świętego Józefa – książka

  Jan Zieliński  

  Jan Zieliński to mistrz mikroanalizy. Z zaangażowaniem i godną podziwu kompetencją zajmuje się tym. co inni badacze skłonni byliby uznać za rzeczy mniej ważne, a nawet nieistotne. Autor „Obrazu pogodnej śmierci” przekonująco udowadnia, że rzeczywistość drugiego planu, jeśli tylko wszechstronnie i dogłębnie uda się ją przeanalizować i ująć w szerokich kulturowych kontekstach, bardzo często dotyka tego,...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Starożytny dramat – książka
  Nowość

  Starożytny dramat – książka

  Prezentowana publikacja Starożytny dramat. Teoria, praktyka, recepcja jest zbiorem artykułów poświęconych szeroko rozumianej antycznej kulturze Grecji i jej oddziaływaniu na europejską literaturę. Tę niezwykle interesującą pozycję ze względu zarówno na szeroki zakres poruszanych problemów (kulty religijne, tragedia, komedia, teatr, historiografia, mim, recepcja antyku w późniejszych epokach itd.),...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Norwid spotkania kultur – książka
  Nowość

  Norwid spotkania kultur – książka

  Zjawisko obecności kultury oraz wzajemnych relacji cywilizacyjnych i kulturowych wpisanych w dziejów y proces powraca wielokrotnie w opracowaniach poświęconych twórczości Norwida. Nie pojawiła się jednak dotąd próba całościowego oglądu tego zjawiska czy też zespołu tego typu zjawisk. Stąd też wydało się ze wszech miar słuszne, by refleksję nad międzykulturowymi relacjami i kulturą w ogóle w dziele...

  Cena: 56,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Niewidoczna metafora Strategie mówienia przenośnego w poezji Norwida – książka
  Nowość

  Niewidoczna metafora Strategie mówienia przenośnego w poezji Norwida – książka

  Łukasz Niewczas  

  Książka Łukasza Niewczasa bardzo przekonująco potwierdza wagę historycznie ukierunkowanych badań nad metaforą. Jest ona głęboko przemyślaną i efektownie napisaną monografią praktyk metaforyzacyjnych (sposobów posługiwania się metaforą), obecnych w poezji Cypriana Norwida. Wypracowany przez autora scenariusz odsłaniania i interpretacji norwidowskich „strategii mówienia przenośnego" w istotny sposób...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 10268

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA