Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 9903
 • wydawnictwa naukowe: Dziecko z wadą słuchu u progu szkoły – książka

  Dziecko z wadą słuchu u progu szkoły – książka

  Monografia jest wynikiem namysłu nad warunkami ułatwiającymi adaptację szkolną dzieci nie(do)słyszących. W poszczególnych tekstach pojawiają się odpowiedzi na pytania: Jak przygotować dziecko z wadą słuchu poprzez edukację przedszkolną do przekroczenia progu szkoły? W jaki sposób oceniać gotowość szkolną dziecka nie(do)słyszącego? Jak wspierać dziecko z wadą słuchu, uczęszczające do szkoły, by czuło...

  Cena: 28,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Banki spółdzielcze na rynku finansowym w Polsce – książka

  Banki spółdzielcze na rynku finansowym w Polsce – książka

  Mirosława Capiga   Grażyna Szustak   Łukasz Szewczyk  

  Autorzy monografii, bazując na aktualnych regulacjach prawnych, źródłach literaturowych oraz własnej wiedzy i doświadczeniu naukowym, prezentują w niniejszej publikacji, w kompleksowy sposób, problematykę związaną z funkcjonowaniem polskiego sektora banków spółdzielczych, szczególnie akcentując: • obowiązujące rozwiązania instytucjonalne, • zachodzące procesy i zmiany oraz miejsce, a także zasady działania...

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Reżyserskie strategie inscenizacji dzieła literackiego – książka

  Reżyserskie strategie inscenizacji dzieła literackiego – książka

  Artur Duda  

  „Rzecz bowiem nie w tym – to główna teza tej monografii – żeby rozliczyć reżysera z jego praw i obowiązków wobec tekstu literackiego, tradycji i kultury, lecz aby znaleźć sposoby uważnej, naukowej analizy jego zabiegów na tekście i nie ulegając generalizacjom i pokusom łatwego osądu, dostrzec artystyczne efekty tych zabiegów interpretacyjnych bądź recepcyjnych. Cóż po wierności, kiedy na „wiernym”...

  Cena: 32,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Dobro i zło w wychowaniu dziecka Tom 2 Przeciw złu – książka

  Dobro i zło w wychowaniu dziecka Tom 2 Przeciw złu – książka

  Bożena Muchacka   Michał Głażewski  

  Oddajemy do rąk Czytelników drugi tom agatologicznego (gr. agathón = dobro) cyklu wydawniczego pt. Dobro i zło w wychowaniu dziecka – wieloautorską publikację pedagogiczną, podnoszącą wartość mądrej edukacji ku dobru, a przeciw złu w różnych dziedzinach i przestrzeniach wychowania. Tom niniejszy, zatytułowany Przeciw złu, został poświęcony, w odróżnieniu od tomu pierwszego, tym właśnie dylematom utylitarystyczno-pragmatycznego...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Dobro i zło w wychowaniu dziecka Tom 1 Ku dobru – książka

  Dobro i zło w wychowaniu dziecka Tom 1 Ku dobru – książka

  Bożena Muchacka   Michał Głażewski  

  Niniejszy tom, otwierający cykl, został podzielony na dwie części. Pierwsza to przyczynki do refleksji nad dobrem najwyższym, czyli summum bonum, które jest celem samym w sobie, zawierającym wszystkie inne rodzaje dobra. Pojęcie to zostało wprowadzone przez Cycerona jako odniesienie do idei boskości w starożytnej filozofii greckiej, później było stosowane w filozofii średniowiecznej i w kantyzmie do...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: O odzyskaniu Ziemi Świętej – książka

  O odzyskaniu Ziemi Świętej – książka

  Pierre Dubois  

  Spis treści: Wprowadzenie Pierre Dubois – średniowieczny publicysta Okoliczności powstania traktatu Najważniejsze idee Rękopis i jego wydania De recuperatione Terre Sancte (tekst łaciński) O odzyskaniu Ziemi Świętej (tekst polski) Spis artykułów Bibliografia Indeks Notka o książce i autorze: Pierre Dubois (Petro de Bosco) był francuskim prawnikiem żyjącym na przełomie XIII i XIV w. Jego nazwisko...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: O Inkach uwagi prawdziwe – książka

  O Inkach uwagi prawdziwe – książka

  la Vega Garcilasso Inca de  

  Inca Garcilasso de la Vega, pisarz i uczony, podjął się trudu wytłumaczenia, czym była cywilizacja środkowoandyjska przed Hiszpanami. Autor był potomkiem hiszpańskiego konkwistadora i inkaskiej księżniczki, znał więc inkaską tradycję ustną. Oficjalna historiografia hiszpańska przedstawiała władców Inków jako bezwzględnych tyranów, co miało uzasadnić hiszpańskie panowanie w Andach. Autor twierdzi, że...

  Cena: 65,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Społeczny wymiar problemu alkoholowego kobiet – książka

  Społeczny wymiar problemu alkoholowego kobiet – książka

  Ewa Włodarczyk  

  Zaprezentowana w monografii kwestia doświadczania problemów alkoholowych przez kobiety jest obszarem atrakcyjnym poznawczo i badawczo. Osią tematyczną jest tu kobiecy problem alkoholowy, usytuowany w kontekście teoretycznym, jakim uczyniono teorie problemów społecznych, zilustrowany wynikami badań własnych (diagnostyczno-weryfikacyjnych). Całość dopełnia opis form działań podejmowanych w Polsce w obliczu...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Z badań nad prawem prywatnym – książka

  Z badań nad prawem prywatnym – książka

  Adam Olejniczak   Marcin Orlicki   Jakub Pokrzywnia  

  Księga Pamiątkowa dedykowana Profesorowi Andrzejowi Kochowi, który jest nie tylko prawnikiem ale autorytetem w zakresie prawa prywatnego, nauczycielem akademickim o otwartych horyzontach, wielkiej kulturze osobistej, wrażliwości i wspaniałym humorze. Mistrz anegdoty, ale także uważny i krytyczny obserwator otaczającej nas rzeczywistości, relacji społecznych i politycznych. Umie i lubi rozmawiać, ku...

  Cena: 60,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Dziecko aktywny uczestnik porodu – książka

  Dziecko aktywny uczestnik porodu – książka

  Przez wiele lat, zajmując się porodem, zwracano uwagę jedynie na przeżycia kobiet rodzących. Ze względu na swoją specyfikę poród był odbierany jako wydarzenie na granicy ich życia i śmierci. Jednocześnie zakładano, że rodzące się dziecko pozbawione jest jakichkolwiek odczuć, w tym także doznania bólu[1]. Tymczasem jego możliwości w tym względzie są równie istotne, jak osób w późniejszych okresach życia. Jednym...

  Cena: 24,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Józef Piłsudski Źródła z lat 1914-1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu – książka

  Józef Piłsudski Źródła z lat 1914-1918 w Austriackim Archiwum Państwowym w Wiedniu – książka

  Jerzy Gaul  

  W tomie II publikacji poświęconej działalności Józefa Piłsudskiego w latach 1914-1918 znajdują się dokumenty z Ogólnego Archiwum Administracji oraz z Archiwum Domu-, Dworu- i Państwa (oddziały Austriackiego Archiwum Państwowego w Wiedniu). Przedstawiają one m.in. kontrowersje, jak postępować z Piłsudskim, między dyplomatami z c. i. k. MSZ oraz władzami wojskowymi. Archiwalia świadczą o próbach władz...

  Cena: 63,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Semiotyka twarzy – książka

  Semiotyka twarzy – książka

  Marek Hendrykowski  

  Monografia ukazująca całokształt problematyki badawczej związanej z semiotyką ludzkiego oblicza. Autor poszukuje interdyscyplinarnej wykładni, uwzględniającej zarówno rozległą perspektywę historyczną, jak i bogactwo współczesnych kontekstów psychospołecznych i socjokulturowych poruszanego tematu. Konsekwentnie dąży do tego, by nie upraszczać problemowej złożoności problematyki twarzy jako medium znaczenia....

  Cena: 38,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Miasto – książka

  Miasto – książka

  Iwona Sagan  

  Studia nad fenomenem miejskości w wymiarze społecznym, ekonomicznym i przestrzennym nieuchronnie prowadzą do pytań i postulatów, na które odpowiedzi należy szukać w dziedzinie polityki miejskiej. Stąd dwa zasadnicze wymiary proponowanego w książce ujęcia tematu: kwestia miejska i polityka rozwiązywania problemów. Te dwa wymiary wchodzą ze sobą w nieustanną interakcję. Proces analitycznego badania polityki...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Wojna Trzeciej Rzeszy – książka

  Wojna Trzeciej Rzeszy – książka

  Richard J. Evans  

  Ostatni tom oklaskiwanej trylogii Richarda J. Evansa o narodzinach, rozkwicie i upadku nazistowskiego państwa. "Wojna Trzeciej Rzeszy" opisuje jak Niemcy ruszyły z impetem ku własnej zagładzie, niszcząc po drodze cały kontynent. "Wszyscy wiemy, jak kończy się ta historia (…), ale Richard Evans wieńczy ją po mistrzowsku. (…) wspaniała." Peter Preston, Observer "Mrożąca krew w żyłach, kapitalna lektura." Dominic...

  Cena: 54,99 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Buntownik Ewolucja i kryzys w twórczości Alberta Camusa – książka

  Buntownik Ewolucja i kryzys w twórczości Alberta Camusa – książka

  Maciej Kałuża  

  Fakt, iż dr Maciej Kałuża korzystał z notatek i rękopisów Camusa (część pracy powstała w archiwum Alberta Camusa i przy konsultacji z jego córką Catherine), pozwolił uchwycić szczegóły samego procesu twórczego, jak również ukazać często pomijane w interpretacjach aspekty twórczości autora. Dzięki temu czytelnik dostaje do ręki książkę, która nie tylko poszerza rozumienie filozofii Camusa, ale także...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? – książka

  Nowoczesne technologie czy tradycyjne metody? – książka

  Kolejny tom z serii „Nauka - Dydaktyka - Praktyka” jest poświęcony prezentacji tradycyjnych i nowoczesnych metod krzewienia kultury czytelniczej wśród dzieci i młodzieży. Refleksja naukowa nad tą tematyką została podjęta w związku ze zmieniającymi się technologiami i metodami pracy z czytelnikiem/odbiorcą usług bibliotecznych. Jak wykorzystać naturalne zainteresowanie młodych nowymi technologiami do...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Stracone dusze – książka

  Stracone dusze – książka

  Jacek Rokosz  

  Książka dotyczy badań nad nieznanym i nieopisanym w Polsce zjawiskiem tak zwanego exploitation cinema. Rozwijający się symultanicznie wobec głównego nurtu kinematografii styl eksploatacji filmowej dotyczy szeroko rozumianego eskapizmu połączonego z edukacją. W złotym okresie istnienia - przypadającym na lata 1929-1959 - twórcy zrealizowali filmy dotyczące następujących kwestii: - higiena seksualna...

  Cena: 76,02 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Spojrzenie na chińską politykę reform i otwarcia na świat – książka

  Spojrzenie na chińską politykę reform i otwarcia na świat – książka

  Zhang Baijia  

  Autor książki stara się w zwięzły sposób przedstawić najważniejsze przyczyny i skutki chińskich reform i otwarcia państwa na świat, zwłaszcza w odniesieniu do kwestii takich, jak: -przyczyny wprowadzenia reformy i polityka otwarcia na świat pod koniec lat 70 XX wieku- ich wpływ na wydarzenia poprzednich dekad; -etapy procesu reform i otwarcia wraz z ich dokładną charakterystyką-faza początkowa, transformacja...

  Cena: 39,20 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Wojna oblężnicza 1660-1789 Twierdze w epoce Vaubana i Fryderyka Wielkiego – książka

  Wojna oblężnicza 1660-1789 Twierdze w epoce Vaubana i Fryderyka Wielkiego – książka

  Christopher Duffy  

  Końcowe dekady XVII wieku oraz wiek XVIII słusznie zostały obwołane okresem klasycznym fortyfikacji artyleryjskich. Była to epoka, w której twierdze oraz kompleksy fortyfikacyjne kształtowały kalkulacje strategów i mężów stanu, a często również dyktowały bieg kampanii. Włoskie i holenderskie tradycje projektowania twierdz zostały wówczas doprowadzone do perfekcji, a pod koniec tego okresu Fryderyk...

  Cena: 79,99 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Dziwne przypadki ludzkiego mózgu – książka

  Dziwne przypadki ludzkiego mózgu – książka

  Sam Kean  

  Naprawdę dziwne są przypadki ludzkiego mózgu, fascynujące i straszne jednocześnie, a w ujęciu Sama Keana stają się wciągające niczym najlepszy kryminał! Bo opowieści o tym, co kryło się w koronowanych i prezydenckich głowach oraz głowach zwykłych śmiertelników, którzy mimo woli zapisali się na kartach neurochirurgii, są absolutnie niezwykłą historią. Czytając o perypetiach owych pacjentów i neurochirurgów,...

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 9903

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA