Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 10442
 • wydawnictwa naukowe: Obcy Inny propozycje aplikacji pojęciowych – książka
  Nowość

  Obcy Inny propozycje aplikacji pojęciowych – książka

  Praca zbiorowa OBCY/INNY – propozycje aplikacji pojęciowych bardzo mi się podoba. Niewątpliwym walorem tomu jest jego aktualność, porusza bowiem tematykę ważną nie tylko dla językoznawców, historyków czy filozofów, naukowców i badaczy w ogóle, ale także dla każdego, kto interesuje się współczesnym światem z jego skomplikowaniem, konfliktami, nierozwiązanymi i nierozwiązywalnymi, jak się czasami wydaje,...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Import kapitału a sfera realna polskiej gospodarki – książka
  Nowość

  Import kapitału a sfera realna polskiej gospodarki – książka

  Janusz Bilski   Małgorzata Janicka   Piotr Wdowiński   Iwona Maciejczyk-Bujnowicz  

  Międzynarodowe przepływy kapitałów to jeden z głównych problemów współczesnych finansów międzynarodowych. Od intensywności, kierunków i charakteru transferów finansowych zależą stabilność krajowych rynków kapitałowych i sprawność globalnego systemu finansowego. Książka składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym przedstawiono stanowisko głównych teorii ekonomicznych w sprawie swobody przepływu...

  Cena: 59,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka – książka
  Nowość

  Polityka migracyjna w obliczu współczesnych wyzwań. Teoria i praktyka – książka

  Publikację wyróżnia różnorodność podejmowanych tematów znakomicie ilustrujących spektrum najnowszych zainteresowań polskich badaczy zajmujących się kwestiami związanymi z szeroko rozumianą polityką migracyjną. Większość opracowań zawartych w zbiorze została przygotowana na podstawie pogłębionych badań autorskich, a w wielu wypadkach mamy do czynienia z prezentacją wybranych rezultatów kilkuletnich...

  Cena: 67,20 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Wokół dramatu poetyckiego XX wieku – książka
  Nowość

  Wokół dramatu poetyckiego XX wieku – książka

  O dramacie poetyckim, jego istocie i wyróżnikach, dyskutowano i pisano wiele. Przede wszystkim stawiano pytania, czy powinien być rozpatrywany w kontekście wyznaczników gatunkowych, czy może raczej historycznoliterackich, będąc każdorazowo zjawiskiem powstającym w określonym czasie i miejscu, zwykle w momentach batalii o nowy teatr. Wychodząc od klasycznych rozpoznań Ireny Sławińskiej, sformułowanych...

  Cena: 33,60 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Charakter prawny uchwał organów samorządu zawodowego radców prawnych w Polsce – książka
  Nowość

  Charakter prawny uchwał organów samorządu zawodowego radców prawnych w Polsce – książka

  Marzena Świstak  

  Praca, będąca kompleksową analizą charakteru prawnego uchwał samorządu zawodowego radców prawnych, jest pierwszym monograficznym opracowaniem tego skomplikowanego jurydycznie, ale jednocześnie bardzo istotnego dla gospodarki i społeczeństwa zagadnienia [...]. Budzi ogromne uznanie bardzo solidnie przeprowadzona kwerenda materiału badawczego, zaś bogactwo przeanalizowanych orzeczeń i dostępnej literatury...

  Cena: 60,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Bóg, człowiek i śmierć. – książka
  Nowość

  Bóg, człowiek i śmierć. – książka

  Krzysztof Polit  

  Podążanie za myślą Autora jest zajęciem fascynującym i intelektualnie satysfakcjonującym. Przyjął on bardzo skuteczną teoretycznie metodę przemyślenia najmocniej przyciągającego uwagę czytelników i badaczy aspektu twórczości Miguela de Unamuno. Śledzi tok wywodów Unamuna, domagając się okazywania racjonalnych uzasadnień wypowiadanych przez niego tez. Nazywa ten sposób postępowania "zwykłą analizą"....

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Granice teorii polityki – książka
  Nowość

  Granice teorii polityki – książka

  Punkt wyjścia analiz prezentowanych w przedkładanym czytelnikowi tomie stanowi przekonanie (większości) ich autorów, że teoria polityki, traktowana najogólniej jako sposób rozumienia władzy, państwa i jego instytucji, jest zakorzeniona w badanej rzeczywistości. Dlatego właśnie jednym z podstawowych impulsów jej rozwoju lub przewartościowań zawsze były zmiany rzeczywistości, do której się ona odnosiła,...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Pomiędzy robur animi a ritus barbarus: zemsta w życiu społecznym republikańskiego Rzymu – książka
  Nowość

  Pomiędzy robur animi a ritus barbarus: zemsta w życiu społecznym republikańskiego Rzymu – książka

  Paweł Madejski  

  […] monografia to znakomity przykład antropologicznie i kulturologicznie zorientowanej postawy badawczej. Zaryzykuje stwierdzenie, że unikalnej w polskim środowisku starożytniczym. Zwraca uwagę znakomite opanowanie warsztatu badacza antyku oraz – co nadal zbyt rzadkie wśród polskich historyków zajmujących się światem Greków i Rzymian – bardzo dobra orientacja we współczesnych paradygmatach naukowych...

  Cena: 33,60 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Bezpieczeństwo ludzkie ludów tubylczych w Arktyce na przykładzie Samów – książka
  Nowość

  Bezpieczeństwo ludzkie ludów tubylczych w Arktyce na przykładzie Samów – książka

  Agnieszka Szpak  

  Samowie – lud tubylczy zamieszkający północ Norwegii, Szwecji, Finlandii i Rosji, kiedyś i niekiedy wciąż nazywanych przez innych niewłaściwie Lapończykami. Przedmiotem badań w ramach monografii jest bezpieczeństwo ludzkie oraz zagrożenia dla tychże w kontekście Arktyki analizowane na przykładzie konkretnej grupy, a mianowicie ludu tubylczego Samów. Zagadnienia analizowane w niniejszej rozprawie mają...

  Cena: 32,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Zabytki metrologiczne – książka
  Nowość

  Zabytki metrologiczne – książka

  Tadeusz Fercowich  

  Różnego rodzaju wagi, odważniki, miary objętości do zbiża, miary objętości do płynów, miary długości, to wszystko zostało przedstawione w katalogu Zabytki metrologiczne ze zbiorów Muzeum Narodowego we Wrocławiu. Katalog obejmuje kolekcję zabytkowych przyrządów metrologicznych oraz zabytki związane z dawną Wielką Wagą miejską we Wrocławiu. Zawiera łącznie 209 not katalogowych dotyczących ponad 340 ...

  Cena: 155,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Solidarność 1980-1989 Polska droga do wolności – książka
  Nowość

  Solidarność 1980-1989 Polska droga do wolności – książka

  Ryszard Terlecki  

  Lata osiemdziesiąte XX wieku to najważniejsza dekada w dziejach współczesnej Polski. To właśnie wtedy doszło do wielkiego zrywu Polaków i powstania ruchu, który po wielu latach trudnych doświadczeń doprowadził do kresu Polski Ludowej, komunistycznej pól-kolonii Związku Sowieckiego, i odrodzenia wolnej Rzeczpospolitej. Ta książka ukazuje tę niezwykłą polską drogę do wolności, która stała się początkiem...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Ustrój konstytucyjny wolnych miast Europy w latach 1806-1939 – książka
  Nowość

  Ustrój konstytucyjny wolnych miast Europy w latach 1806-1939 – książka

  Tadeusz Maciejewski  

  Problematyka ustroju konstytucyjnego wolnych miast (terytoriów, państw) Europy w XIX i XX w. (1806-1954) nie doczekała się dotychczas odrębnej monografii tak w polskiej, jak i europejskiej, zwłaszcza niemieckiej, literaturze naukowej. Temat jest niezmiernie pociągający, lecz dotychczasowi Autorzy koncentrowali się przede wszystkim na ustroju politycznym poszczególnych wolnych miast, głównie niemieckich...

  Cena: 199,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Diarystki: tekst i egzystencja – książka
  Nowość

  Diarystki: tekst i egzystencja – książka

  Tatiana Czerska  

  Przedmiotem zamieszczonych w książce Tatiany Czerskiej szkiców jest obszar twórczości diarystycznej kobiet, tworzących w XX wieku. Dwudziestowieczna i najnowsza historia polskiej diarystyki zdaniem autorki domaga się koniecznego wypełnienia nazwiskami mniej spektakularnymi, wpisania w sieć powiązań także autorek mniej znanych, "niepozornych" lub niedostatecznie wypromowanych, z uwzględnieniem ich twórców...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Najpiękniejszy klejnot w carskiej koronie – książka
  Nowość

  Najpiękniejszy klejnot w carskiej koronie – książka

  Jerzy Rohoziński  

  Gruzińska historia pełna jest – z jednej strony – okrutnych wojen rozmaitego rodzaju, nacechowanych skrajnym wytężeniem sił fizycznych i moralnych, głębokim dramatyzmem, a z drugiej – zanotowała znaczne sukcesy, w określonych okresach kraj się jednoczył politycznie i terytorialnie, rozwijały się miasta i życie miejskie, nauka, kultura i szkolnictwo” – pisał wybitny gruziński historyk prof. Roin Metreweli....

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Polska i Włochy w dialogu kultur – książka

  Polska i Włochy w dialogu kultur – książka

  Zebrane w tomie artykuły, stanowiące pokłosie zakrojonych na szerszą skalę badań nad językiem i kulturą Włoch, a także obecnością kultury polskiej we Włoszech, w pewnym zakresie uzupełniają miejsca dotąd – w dialogu kultur polskiej i włoskiej – niedookreślone.

  Cena: 22,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Kształcenie moralność demokracja – książka

  Kształcenie moralność demokracja – książka

  Lektura książki to intelektualna podróż przez historię myśli pedagogicznej, dla której punktem odniesienia była z jednej strony specyfika ludzkiej natury oraz procesu osiągania przez nią doskonałości, a z drugiej strony etyczne i społeczno-polityczne konteksty owego procesu.

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: The Biblical Idea of Divine Mercy in the early church – książka

  The Biblical Idea of Divine Mercy in the early church – książka

  Józef Grzywaczewski  

  Publikacja przybliża ideę Bożego miłosierdzia zawartą w Piśmie Świętym, a następnie wyjaśnianą w Kościele przez wielkich teologów okresu patrystycznego. To pozwala dostrzec dynamizm w rozwoju doktryny związanej z właściwym rozumieniem tego, na czym polega miłosierdzie Boże względem ludzkości.

  Cena: 20,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Mistyka przeżyciowa z obrazem mistyki studyjnej – książka

  Mistyka przeżyciowa z obrazem mistyki studyjnej – książka

  Stanisław Urbański  

  Pionierskie opracowanie polskiej mistyki przeżyciowej i studyjnej na przekroju 1000-lecia Polski. Przedmiotem pierwszej mistyki jest doświadczenie mistyczne konkretnej osoby; przedmiotem drugiej jest to samo, ale ujęte metodologią naukową. Obydwa rodzaje mistyki stanowią jedną wielką polską tradycję mistyki.

  Cena: 22,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Debaty UKSWordzkie Część 2 – książka

  Debaty UKSWordzkie Część 2 – książka

  Bardzo ciekawy tom studiów poświęcony tzw. triadzie antropologicznej, czyli naturze, rozumowi i wolności, a poruszający najpierw istotne zagadnienia teologiczne, a mianowicie kwestię współczesnej apologii wiary. Zapis poszczególnych debat został uzupełniony artykułami naukowymi, znacznie pogłębiającymi poruszoną problematykę. Odmienna forma, odbiegająca od tradycyjnego sposobu akademickiego wykładu,...

  Cena: 26,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej – książka

  Film w perspektywie teologii mediów i edukacji medialnej – książka

  Grzegorz Łęcicki   Magdalena Butkiewicz   Piotr Drzewiecki  

  Film stanowi niezwykle złożony i dynamiczny fenomen kulturowy. Krytyczna jego analiza, dokonywana z rozmaitych perspektyw naukowych, jest wciąż (o ile nie coraz bardziej) aktualnym wyzwaniem, szczególnie wobec postępującej od połowy XX wieku ekspansji cywilizacji wizualnej. Studia zawarte w niniejszym tomie ukazują rozmaite kierunki badawcze odnoszące się do filmu jako fenomenu medialnego, kulturowego...

  Cena: 22,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 10442

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA