Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 9957
 • wydawnictwa naukowe: Choroba Alzheimera – książka
  Nowość

  Choroba Alzheimera – książka

  Aneta Domagała   Emilia Sitek  

  Komunikacja w przypadku otępień nie jest mocną stroną w codziennej praktyce lekarza rodzinnego, neurologa czy psychiatry, jak również innych specjalistów. Podkreślają to zwłaszcza opiekunowie osób z chorobą Alzheimera, oczekując większego zaangażowania w proces komunikacji. Z tego względu podjęcie tej problematyki przez wybitne ekspertki w zakresie procesów komunikacji, postrzeganych z punktu widzenia...

  Cena: 58,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Meble plecione w Polsce 1864-1939 – książka
  Nowość

  Meble plecione w Polsce 1864-1939 – książka

  Anna Feliks  

  Polska w dwudziestoleciu międzywojennym była największym na świecie producentem mebli wiklinowych, a ich wytwórczość była wówczas kilkakrotnie większa niż stolarskich. Źródła drukowane i zdjęciowe przekazują, jak bardzo popularne na przełomie XIX i XX wieku były meble plecione z wikliny, trzciny, a także rotangu, jak duża była rozmaitość form i zastosowań. Jednak tylko nieliczne z nich przetrwały w...

  Cena: 85,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Siły destabilizacyjne w operacjach reagowania kryzysowego – książka
  Nowość

  Siły destabilizacyjne w operacjach reagowania kryzysowego – książka

  Wojciech Więcek  

  Podjęcie wysiłku ukierunkowanego na wskazanie naukowo uzasadnionych uwarunkowań funkcjonowania i zwalczania sił destabilizacyjnych w operacjach reagowania kryzysowego, wkomponowuje się obszar badań nauk o bezpieczeństwie i obronności, w ramach których opublikowano w ostatnich latach szereg wartościowych polsko i anglojęzycznych opracowań naukowych i pozanaukowych. Ukazało się także wiele relacji dowódców...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Lądowy wymiar pokonywania przeszkód wodnych przez wojska lądowe w działaniach taktycznych – książka
  Nowość

  Lądowy wymiar pokonywania przeszkód wodnych przez wojska lądowe w działaniach taktycznych – książka

  Głównym celem jaki przyświecał zespołowi redakcyjnemu rekomendowanej monografii była wymiana doświadczeń i poglądów na temat aktualnych i wieloaspektowych uwarunkowań pokonywania przeszkód wodnych przez wojska lądowe, oceny aktualnych zdolności w przedmiotowym zakresie oraz wskazanie najbardziej istotnych i antycypacyjnych kierunków doskonalenia lądowej mobilności wojsk w kontekście rzeczywistych możliwości...

  Cena: 75,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskie – książka
  Nowość

  Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskie – książka

  Marek Żyła  

  W monografii Obwód Kaliningradzki w polityce bezpieczeństwa Federacji Rosyjskiej wieloaspektowo przedstawiono bardzo ważny problemem, jakim jest rola eksklawy kaliningradzkiej w neoimperialnej polityce Federacji Rosyjskiej. Rozpad Związku Radzieckiego spowodował zmiany w istniejącym układzie wpływów w Europie i na świecie. W jego wyniku całkowicie uniezależniły się państwa subregionu Europy Środkowej...

  Cena: 73,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: W.H. Auden szekspirolog i librecista – książka
  Nowość

  W.H. Auden szekspirolog i librecista – książka

  Tomasz Kowalski  

  Celem książki jest przedstawienie dwóch dziedzin twórczości W.H. Audena: jego krytyki szekspirowskiej i librecistyki, oraz prześledzenie ich wzajemnych relacji. Na pierwszy rzut oka te dwa obszary aktywności jednego z najwybitniejszych anglojęzycznych poetów XX wieku, pozostające dotąd na marginesie zainteresowań badaczy, zdają się zupełnie do siebie nie przystawać, w istocie jednak, jak przekonuje...

  Cena: 36,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Oblicza zarządzania różnorodnością w Polsce – książka
  Nowość

  Oblicza zarządzania różnorodnością w Polsce – książka

  W książce „Oblicza zarządzania różnorodnością w Polsce” poddano analizie wiele aspektów zarządzania różnorodnością zarówno na poziomie teoretycznym, jak i praktycznym, uzupełniając tę analizę szczegółowym opisem najciekawszych kazusów z polskiego rynku. Wiedza w tym zakresie może zdecydowanie przyczynić się do podniesienia poziomu społecznej innowacyjności w miejscu pracy. Zbyt rzadko bowiem wykorzystuje...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej – książka
  Nowość

  Edukacja akademicka w perspektywie krytycznej – książka

  Andrzej Rozmus  

  Głównym celem naukowym przedstawionej monografii jest opis i analiza wielorakich skutków transformacji szkolnictwa wyższego w Polsce i neoliberalnych reform ostatnich lat w odniesieniu do procesu kształcenia i funkcjonowania samych uczelni. Instrumentarium teoretyczno-pojęciowe służące do realizacji celu naukowego pracy, zostało wywiedzione z nurtu badań nad edukacją określanego mianem pedagogiki krytycznej....

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Więźniowie poszkodowani – książka
  Nowość

  Więźniowie poszkodowani – książka

  Mariusz Snopek  

  W niniejszej pracy Autor poddał analizie resocjalizację poszkodowanych w rozumieniu oddziaływań wychowawczych, które w kontekście więziennictwa nazywane są resocjalizacją penitencjarną. Głównym celem przedstawianych badań w polecanej publikacji jest rozpoznanie uczestnictwa w resocjalizacji penitencjarnej skazanych mających status osób poszkodowanych. Resocjalizacja rozpatrywana jest tu w kontekście...

  Cena: 52,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Między empatią a okrucieństwem – książka
  Nowość

  Między empatią a okrucieństwem – książka

  Książka Między empatią a okrucieństwem stanowi trzeci tom serii „Zielona Historia Literatury” i wpisuje się w nowoczesny nurt badań z kręgu studiów nad zwierzętami (animal studies), próbującymi opisać między innymi związki między człowiekiem a pozostałymi istotami zamieszkującymi glob ziemski. Przedłożony Czytelnikowi tom ma charakter interdyscyplinarny – głos w dyskusji na temat zwierząt zabierają...

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Edukacyjne konteksty konstruktywizmu – książka
  Nowość

  Edukacyjne konteksty konstruktywizmu – książka

  Podstawowym celem prezentowanej monografii jest przedstawienie i przedyskutowanie możliwie najszerszych kontekstów konstruktywizmu. Przyjmując, iż konstruktywistyczny model kształcenia stanowi alternatywę dla edukacji o charakterze transmisyjnym, zrywając jednocześnie z dotychczasową ideologią funkcjonalistycznego społeczeństwa, wskazywaliśmy – choćby na mocy formuły zaproponowanej książki – na deliberatywny...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Non-natives writing for Anglo-American journals: Challenges and urgent needs – książka
  Nowość

  Non-natives writing for Anglo-American journals: Challenges and urgent needs – książka

  Katarzyna Hryniuk  

  The author presents the problem of writing research articles in English as a foreign language by Polish scholars – specialists in linguistics and applied linguistics – for publication in Anglo-American journals. In her book she explores which aspects of the process are the most challenging for the authors and what needs they have in this area. In the light of the current higher education reform and...

  Cena: 28,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Upolitycznienie problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce. – książka
  Nowość

  Upolitycznienie problemu starzenia się społeczeństwa w Polsce. – książka

  Maciej Duszczyk   Magdalena Lesińska   Kamil Matuszczyk  

  Autorzy przedstawiają zagadnienia towarzyszące procesom demograficznym w Polsce z perspektywy podejmowanych działań politycznych. Szczególną uwagę poświęcają procesowi upolitycznienia problemu starzejącego się społeczeństwa, instrumentom polityki demograficznej i społecznej oraz dyskursom politycznemu i medialnemu, zaistniałym w latach 1989–2016. Przemiany demograficzne, zwłaszcza proces starzenia...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Socjologia pracy w zarysie – książka
  Nowość

  Socjologia pracy w zarysie – książka

  Monika Budnik  

  Książka przybliża współczesną subdyscyplinę nauki jaką jest socjologia pracy. Poruszana tematyka we wprowadzeniu dotyczy obszarów historii socjologii pracy w Polsce oraz wskazuje na elementy socjologii organizacji i przemysłu. Współczesny obraz socjologii pracy opisywany jest przez społeczne obszary: rynku pracy, zawodu, instytucje kształcące do zawodów różnego typu, wskazuje się także na pojęcia adaptacji...

  Cena: 58,99 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Pomiary przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych – książka
  Nowość

  Pomiary przy pomocy bezzałogowych statków powietrznych – książka

  Sławomir Szymocha   Jakub Osuchowski  

  Fragment „Słowo wstępne”: Nieustannie przyspieszający postęp technologiczny sprawia, że sięgamy coraz wyżej, dalej, głębiej i poszukujemy rozwiązań problemów, które nastręczają trudności w codziennym życiu. Dzięki tym poszukiwaniom znajdujemy także nowe zastosowanie dla maszyn i urządzeń, które zostały skonstruowane do zupełnie innych celów. Dla wielu osób drony kojarzą się z niewielkimi urządzeniami...

  Cena: 26,25 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Skarb Średzki – książka
  Nowość

  Skarb Średzki – książka

  Publikacja zawiera artykuły przedstawiające sensacyjne kulisy odnalezienia średniowiecznych klejnotów i opisujące tło wydarzeń sprzed trzydziestu lat, a także przybliżające zdarzenia historyczne – związane z czasami ukrycia skarbu blisko siedemset lat temu. Wydawnictwo uzupełnia raport z badań ?zyko-chemicznych, którym poddano elementy znaleziska, wykonanych przez specjalistyczne laboratorium LANBOZ...

  Cena: 180,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Zjawisko customer engagement wśród polskich konsumentów – książka
  Nowość

  Zjawisko customer engagement wśród polskich konsumentów – książka

  Katarzyna Żyminkowska   Joanna Wiechoczek   Małgorzata Kieżel   Tomasz Żyminkowski  

  Koncepcja Customer Engagement (CE) jest jedną z nowych teorii opisujących aktywizm konsumenta we współkreowaniu wartości. Niniejsza monografia, będąca efektem kilkuletnich badań realizowanych w latach 2015-2018 w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki, ma, w zamierzeniu autorów, dostarczyć kompleksowej wiedzy na temat zjawiska Customer Engagement wśród polskich konsumentów. Książka jest adresowana...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Aktywność ekonomiczna młodzieży w Polsce – książka
  Nowość

  Aktywność ekonomiczna młodzieży w Polsce – książka

  Stanisław Lachowski   Bogusława Lachowska  

  Książka ukazuje się po decyzji o likwidacji, w czasie „wygaszania” gimnazjum. Zmiana organizacji kształcenia podstawowego nie zmieni problemów, przed którymi stoi dzisiaj uczeń gimnazjum, a potem o rok młodszy uczeń ośmioletniej szkoły podstawowej. Podejmuje ważny i bardzo aktualny problem aktywności ekonomicznej młodzieży. Innowacyjne badania przeprowadzone przez Autorów monografii znakomicie uzupełniają...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Racja stanu we współczesnej polskiej myśli politycznej 2001-2015 – książka
  Nowość

  Racja stanu we współczesnej polskiej myśli politycznej 2001-2015 – książka

  Joanna Sanecka-Tyczyńska  

  Współczesną polską myśl polityczną znamionuje pluralizm poglądów na rację stanu, stąd wielość interpretacji jej istoty i sposobów realizowania. Posługiwanie się kategorią racji stanu jest równoznaczne z politycznym myśleniem o określonym, wzorcowym modelu państwa, gospodarki i społeczeństwa [...]. Mozaika poglądów politycznych dotyczących racji stanu odzwierciedla szerokie spektrum interesów w różnych...

  Cena: 46,20 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Koszty niezgodności w doskonaleniu jakości zarządzania szpitalem publicznym – książka
  Nowość

  Koszty niezgodności w doskonaleniu jakości zarządzania szpitalem publicznym – książka

  Agnieszka Kister  

  Recenzowana pozycja jest dziełem koncepcyjnie spójnym, ukazującym – moim zdaniem – autentyczny namysł Autorki nad tytułowym zagadnieniem doskonalenia jakości zarządzania szpitalem publicznym, posiadającym walor teoriotwórczy, ale także istotnym dla praktyki zarządzania w ochronie zdrowia. Uzyskane rezultaty mogą stanowić podstawę do dalszych badań nad kosztami niezgodności i ich źródłami. Praca ma...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 9957

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA