Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 10179
 • wydawnictwa naukowe: Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu rozwoju ruchowego i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich – książka
  TANIEJ 5 %

  Efektywność terapii integracji sensorycznej w usprawnianiu rozwoju ruchowego i kształtowaniu gotowości szkolnej dzieci 5-6-letnich – książka

  Jacek Szmalec  

  Książka podejmuje próbę odpowiedzi na pytania dotyczące efektywności integracji sensorycznej dzieci rozpoczynających naukę w szkole. Zaprezentowany został w niej podział diagnostyczny oraz terapie dla dzieci z deficytami integracji sensorycznej.

  Cena: 47,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Niepokorne pokolenie milenium – książka
  TANIEJ 5 %

  Niepokorne pokolenie milenium – książka

  Dominika Maciołek  

  Książka wyczekiwana przez liderów, którzy zarządzają pokoleniem milenium, czyli pracownikami w wieku 22–33 lata. Z jednej strony jest to generacja najlepiej zbadana, jednak z drugiej najmniej odkryta w biznesowej rzeczywistości. Milenialsi, zwani też pokoleniem Y są oceniani jako generacji roszczeniowych pracowników, niepokornych buntowników. Nielojalni i niezaangażowani w pracy, nieuznający autorytetów....

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego – książka
  TANIEJ 5 %

  Bezpieczeństwo narodowe Polski w kontekście kryzysu ukraińskiego – książka

  Jakub Bornio  

  Wydarzenia kryzysu ukraińskiego stanowiły dla wielu zaskoczenie. Inni natomiast, wieszcząc upadek „jednobiegunowej chwili”, interpretowali je jako konieczność wynikającą z odwiecznej rywalizacji mocarstw. Bez wątpienia jednak kryzys ukraiński przyczynił się do przeobrażenia status quo bezpieczeństwa Europy Środkowo-Wschodniej, a zmianami tymi w znacznym stopniu została objęta również Polska. Autor...

  Cena: 75,05 zł 79,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Zapis przeszłości w Indiach – książka
  TANIEJ 5 %

  Zapis przeszłości w Indiach – książka

  Piotr Borek  

  Czy historia – idiosynkratyczny produkt wielowiekowej tradycji Zachodu – miała swój ekwiwalent na subkontynencie indyjskim? Czy to dopiero Zachód odsłonił przed Indusami wartość, jaką przeszłość może mieć dla teraźniejszości? Marathowie posiadali długą i bogatą tradycję własnego języka i jego formy literackiej, a mimo to ich wódz Śiwadźi w przededniu królewskiej konsekracji (1674) zlecił kompozycję...

  Cena: 28,50 zł 30,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Słowa klucze – książka
  TANIEJ 5 %

  Słowa klucze – książka

  Anna Wierzbicka  

  Prezentowana książka to pierwszy pełny przekład polski Understanding Cultures through Their Key Words. English, Russian, Polish, German, and Japanese, wydanej przez Oxford University Press w 1997 roku, będącej próbą przekrojowego spojrzenia na kulturę (tradycje, wartości, sposób myślenia o świecie) różnych grup etnicznych poprzez języki używane przez te grupy. Najważniejsze założenie tej książki, jak...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Instrukcje i reskrypty do ambasadorów rosyjskich w Rzeczypospolitej w latach 1772-1795 – książka
  TANIEJ 5 %

  Instrukcje i reskrypty do ambasadorów rosyjskich w Rzeczypospolitej w latach 1772-1795 – książka

  Niniejsza edycja, umożliwiająca historykom wgląd w najważniejsze depesze przesyłane z Petersburga, wypełnia więc niezwykle istotną lukę w edytorstwie źródeł do dziejów Rzeczypospolitej. Tym bardziej, iż znajdujące się w niej instrukcje i reskrypty dotyczą przełomowych wydarzeń – rozbiorów, Sejmu Czteroletniego, konfederacji targowickiej, przygotowań i początku powstania 1794

  Cena: 45,60 zł 48,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Psychologia chłopca według Junga – książka
  TANIEJ 5 %

  Psychologia chłopca według Junga – książka

  Zenon Waldemar Dudek  

  Trzecie wydanie książki o rozwoju psychiki chłopca w oparciu o koncepcje Junga, a zwłaszcza jego rozumienie funkcji świadomości, różnic między typami psychicznymi i wpływu sfery archetypów. Choć na początku życia każdego dziecka panuje nieświadomość, celem jego rozwoju jest świadomość i głębsze rozumienie bogactwa wyobraźni sięgającej świata archetypowego. Na tej drodze chłopiec zostaje bohaterem,...

  Cena: 30,40 zł 32,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Akta sejmiku kowieńskiego z lat 1733-1795 – książka
  TANIEJ 5 %

  Akta sejmiku kowieńskiego z lat 1733-1795 – książka

  Akta sejmikowe są istotnym elementem w prowadzeniu badań historycznych. Chociaż wydawanie ich było postulowane już w XIX wieku, dotychczas opublikowano jedynie część akt koronnych, a w przypadku Wielkiego Księstwa Litewskiego pojawiły się dopiero pierwsze tego rodzaju edycje. Tym większe znaczenie ma niniejsza edycja akt sejmiku kowieńskiego. Zebrano i opublikowano w niej ponad dwieście dokumentów...

  Cena: 55,10 zł 58,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Kultura śmierci – książka
  TANIEJ 5 %

  Kultura śmierci – książka

  J. Smith Wesley  

  Książka „Kultura śmierci. Gdy medycynie wolno szkodzić” to polski przekład głośnej książki Culture of Death: The Age of Do Harm Medicine Wesleya J. Smitha. Tematyka publikacji koncentruje się na kulturowych przemianach w sferze etycznej, prawnej i społecznej, istotnie wpływających na warunki praktykowania medycyny, zwłaszcza w zakresie jej fundamentalnych celów i wartości. Pierwsze wydanie książki...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Lilipucia rewolucja – książka
  TANIEJ 5 %

  Lilipucia rewolucja – książka

  Katarzyna Biernacka-Licznar   Elżbieta Jamróz-Stolarska   Natalia Paprocka  

  Tom jest pionierską analizą twórczej działalności „lilipucich” wydawnictw, które zmieniły krajobraz polskiej książki literackiej i artystycznej początków XXI wieku. Jak dowodzą autorki, kiczowi, będącemu owocem i przejawem makdonaldyzacji kultury, romantyczni szaleńcy przeciwstawili książkę wysmakowaną literacko, graficznie i edytorsko, wymuszając na wielkich oficynach przeorientowanie ich oferty....

  Cena: 61,75 zł 65,00 zł

  Więcej

 • TANIEJ 5 %

  Dzieciństwo w labiryncie getta. – książka

  Krzysztof Rybak  

  Autor zgłębia współczesną polską literaturę dziecięcą o Zagładzie, wykorzystując badania nad recepcja? antyku. Prezentuje źródła, które wpłynęły na współczesne postrzeganie antycznego labiryntu, ukazuje związki między labiryntem a doświadczeniem Zagłady, dokonuje analizy wybranych tekstów polskiej literatury dziecięcej. Rozważa także zagadnienie relacji między mitem a Zagłada? i możliwymi konsekwencjami...

  Cena: 28,50 zł 30,00 zł

  Więcej

 • TANIEJ 5 %

  Filozofia hermeneutyczna. – książka

  Włodzimierz Lorenc  

  Książka jest pierwszą polską monografią poświęconą filozofii hermeneutycznej – jednemu z najważniejszych nurtów filozoficznych ostatnich dziesięcioleci. Istniejące dotąd opracowania – Hermeneutyczny zwrot filozofii Andrzeja Przyłębskiego (2005) i Filozofia jako hermeneutyka Marka Szulakiewicza (2004) – poświęcone były twórczości tylko niektórych spośród jej reprezentantów i kilku problemom z tego zakresu. Autor...

  Cena: 41,80 zł 44,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Maszyna Platforma Tłum – książka
  TANIEJ 5 %

  Maszyna Platforma Tłum – książka

  Andrew McAfee   Erik Brynjolfsson  

  Stoimy u progu zmiany, jakiej świat jeszcze nie widział Autonomiczne samochody, sztuczna inteligencja pokonująca człowieka na każdym kroku czy korporacje, które choć istnieją jedynie wirtualnie, rozwijają globalne sieci - to juz nie science fiction, lecz czasy, w których żyjemy. W najnowszej książce Andrew McAfee i Erik Brynjolfsson potwierdzają swoją pozycję jednych z najwybitniejszych myślicieli...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Złoty Berlin – książka
  TANIEJ 5 %

  Złoty Berlin – książka

  Arne Jysch  

  Berlin, rok 1929. Komisarz Gereon Rath z powodów dyscyplinarnych zostaje przeniesiony z Kolonii do Berlina. Tu trafia do wydziału zajmującego się sprawami obyczajowymi, co traktuje jako degradację. Zaangażowany w sprawę szajki zajmującej się produkcją pornografii odkrywa jednak, że jest ona bardziej skomplikowana niż się początkowo wydawało. Kiedy więc pewnej nocy z kanału w centrum miasta zostają...

  Cena: 42,65 zł 44,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Dlaczego swój? Dlaczego obcy? – książka
  TANIEJ 5 %

  Dlaczego swój? Dlaczego obcy? – książka

  Ewa Nowicka   Maciej Witkowski  

  Książka stanowi bardzo interesujące studium problematyki romskiej. Autorzy w sposób wnikliwy i wielowątkowy przedstawiają interesujące ich kwestie, opierając swoje rozważania na bogatym materiale empirycznym. Praca ukazuje duże znawstwo dyskutowanej tematyki, a także umiejętność łączenia rozważań szczegółowych z ich szerszym kontekstem. Lektura tego opracowania jest intelektualnie inspirująca, a także...

  Cena: 41,80 zł 44,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Fenomen prawa administracyjnego Księga jubileuszowa – książka
  TANIEJ 5 %

  Fenomen prawa administracyjnego Księga jubileuszowa – książka

  Wojciech Jakimowicz   Mariusz Krawczyk   Iwona Niżnik-Dobosz  

  Księga powstała z okazji Jubileuszu 70. urodzin Prof. zw. dra hab. Jana Zimmermanna. Stanowi ona wyraz uznania środowiska dla dorobku Jubilata i Jego doniosłego znaczenia dla doktryny prawa administracyjnego oraz postępowania administracyjnego. Księga dotyka najistotniejszych zagadnień współczesnego prawa administracyjnego. Składa się z 67 artykułów tematycznie związanych z tytułowym zagadnieniem fenomenu...

  Cena: 284,05 zł 299,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Edukacja zawodowa w procesach transformacji systemu oświaty w Polsce – książka
  TANIEJ 5 %

  Edukacja zawodowa w procesach transformacji systemu oświaty w Polsce – książka

  Waldemar Furmanek   Jolanta Lenart   Aleksander Piecuch  

  Spis treści Wprowadzenie Waldemar Furmanek Część pierwsza EDUKACJA WOBEC PRZEMIAN CYWILIZACYJNYCH Wprowadzenie Rozdział 1 Istota współczesnych przemian cywilizacyjnych 1. Pojęcie przemiany 2. Paradygmaty przemian cywilizacyjnych 2.1. Prymat człowieka nad wszystkimi zjawiskami cywilizacji 2.2. Prymat osoby nad rzeczą 2.3. Paradygmat aksjologiczny 2.4. Prymat etyki nad techniką i technologią 2.5. Paradygmat...

  Cena: 53,20 zł 56,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Polski Związek Bokserski 1923-1939 – książka
  TANIEJ 5 %

  Polski Związek Bokserski 1923-1939 – książka

  Rafał Kołodziej  

  Spis treści Wstęp Rozdział I Rys historyczny rozwoju sportu pięściarskiego na świecie do 1939 roku Rozdział II Powstanie i działalność organizacyjna Polskiego Związku Bokserskiego Rozdział III Działalność szkoleniowa i popularyzatorska 1. Szkolenie zawodników oraz kadry instruktorsko-trenerskiej 2. Literatura szkoleniowa oraz publikacje upowszechniające sport pięściarski Rozdział IV Działalność sportowa 1....

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: 22 Dywizja Piechoty Górskiej (2.Dywizja Górska) 1921-1939 Tom 1-2 – książka
  TANIEJ 5 %

  22 Dywizja Piechoty Górskiej (2.Dywizja Górska) 1921-1939 Tom 1-2 – książka

  Przemysław Dymek  

  Książka opracowana została przy wsparciu ikonograficznym i materiałowym Izby Tradycji 5. Batalionu Strzelców Podhalańskich w Przemyślu oraz Muzeum Historycznego z Sanoka oraz kolekcjonerów z Podkarpacia. Materiały dokumentacyjne z Centralnego Archiwum Wojskowego w Warszawie, Instytutu Polskiego i Muzeum Sikorskiego w Londynie, Instytutu Józefa Piłsudskiego w Nowym Jorku i Deutches Historiches Institut...

  Cena: 236,55 zł 249,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Przy boku króla Stanisława Leszczyńskiego (1706-1709) Tom 2 – książka
  TANIEJ 5 %

  Przy boku króla Stanisława Leszczyńskiego (1706-1709) Tom 2 – książka

  Jerzy Dygdała  

  Spis treści Przedmowa / 7 Wykaz skrótów / 9 Listy, fragmenty z gazet pisanych i diariuszy / 11 Wykaz źródeł drukowanych i literatury do I i II tomu / 309 Uzupełnienia (errata) do tomu I / 315 Indeks osób / 317 Indeks miejscowości i starostw / 346 Indeks rzeczowy / 358

  Cena: 47,50 zł 50,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 10179

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA