Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 9957
 • wydawnictwa naukowe: 100 kontroli z archiwum NIK – książka
  Nowość

  100 kontroli z archiwum NIK – książka

  Prof. Antoni Dudek: Jeśli sądzisz, że masz przed sobą kolejne nudne, jubileuszowe wydawnictwo, to jesteś w błędzie. Przed Tobą szansa na fascynującą wędrówkę przez burzliwe minione stulecie. Wędrówkę, w której przewodnikami będą ludzie jednej z najważniejszych instytucji, stojących na straży uczciwego i transparentnego państwa. O tym, jak trudno było i wciąż jest je nam budować, ta książka mówi w sposób...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Monadyzm biologiczny a problem psychofizyczny. – książka
  Nowość

  Monadyzm biologiczny a problem psychofizyczny. – książka

  Maciej Dombrowski  

  Staram się podjąć z Witkiewiczem „dialog” niepozbawiony elementów krytycznych i odniesień do współczesnego stanu badań. Traktuję więc jego propozycję filozoficzną nie jako obiekt jedynie muzealny, ale żywą myśl, z którą można i należy dziś podjąć dyskusję. Wynika to z przeświadczenia, że myślenie filozoficzne stanowi kontinuum i „rozmowa” z filozofami przeszłości może wnieść sporo do badań prowadzonych...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Współczesne zarządzanie Kształtowanie i eksploatowanie Tom 1 – książka
  Nowość

  Współczesne zarządzanie Kształtowanie i eksploatowanie Tom 1 – książka

  Agata Sudolska   Dorota Grego-Planer   Agnieszka Drews  

  Zmiany dokonywane w otoczeniu implikują konieczność przekształcania organizacji w podmioty oparte na wiedzy, umiejętnościach i kompetencjach, zorientowane na ciągły rozwój i realizację procesów uczenia się. W konsekwencji pojawia się konieczność wprowadzania nowych sposobów i koncepcji zarządzania, pozwalających organizacjom wykorzystywać wiedzę, wzmacniać kluczowe kompetencje i rozwijać umiejętności...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Oceny eksperckie w badaniu użyteczności bibliotecznych serwisów internetowych – książka
  Nowość

  Oceny eksperckie w badaniu użyteczności bibliotecznych serwisów internetowych – książka

  Paweł Marzec  

  W książce opisano metody oceny użyteczności serwisów internetowych. Po wprowadzeniu dotyczącym pojęcia użyteczności w kontekście projektowania serwisów internetowych czytelnik może zapoznać się z metodyką ich oceny za pośrednictwem listy kontrolnej, oceny heurystycznej oraz wędrówki poznawczej. Ważną częścią pracy są wyniki analizy literatury przedmiotu. Zaprezentowano w niej przykłady zastosowania...

  Cena: 32,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: The Art of War in the Balkans – książka
  Nowość

  The Art of War in the Balkans – książka

  Andrzej Krzak   Dariusz Grzegorczyk  

  Reviewed book is a result of international research cooperation Between the researchers from Poland, Serbia and Italy. They are all experts on the Palkan issues, therefore, that's why they again decided to describe this very important region political and military point of view.

  Cena: 65,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Wschód i Zachód – książka
  Nowość

  Wschód i Zachód – książka

  Wiara, tożsamość, przyjaźń są trzema istotnymi kategoriami. Obecne są one nie tylko w obszarze jednej wiary (chrześcijańskiej) czy jednej kultury (zachodniej), ale funkcjonują (czy winny funkcjonować) w każdej autentycznej kulturze i w każdej religii, zarówno Wschodu, jak i Zachodu. Przyjaźń – jako forma otwierania się na innych i aktywnego uczestniczenia w ich historii – pozwala rozwijać tożsamość...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Zygmunt Bolesław Kukulski (1890-1944) – książka
  Nowość

  Zygmunt Bolesław Kukulski (1890-1944) – książka

  Katarzyna Wołk  

  Jedenasty tom serii: Biblioteka Katedry Biografistyki Pedagogicznej poświęcony postaci lubelskiego pedagoga Zygmunta Bolesława Kukulskiego (1890-1944). Zygmunt Kukulski należy do grona prekursorów pedagogiki jako nauki w Polsce. Celem publikacji jest przede wszystkim ocalenie od zapomnienia dorobku pedagoga oraz pamięci o nim samym. Jego poglądy i działalność mogą być inspiracją dla współczesnych dyrektorów...

  Cena: 39,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów – książka

  Chrzest Mieszka I i chrystianizacja państwa Piastów – książka

  Praca podsumowuje badania nad chrztem Mieszka I i wynikającą z tego aktu chrystianizację jego władztwa postrzeganą w szerszym kontekście terytorialnym. Autorzy ukazują nie tyle wydarzenia z roku 966 (akt chrztu księcia), ile wskazują w badaniach porównawczych na okoliczności, które doprowadziły do chrystianizacji państwa Piastów oraz ich bliższe i dalsze konsekwencje. W książce odnajdujemy dzisiejsze...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce – książka

  Oddziaływanie polityki fiskalnej na wahania koniunktury w Polsce – książka

  Piotr Krajewski  

  W pracy poddano analizie wpływ polityki fiskalnej na fluktuacje gospodarcze w Polsce. Znaczenie wydatków rządowych i podatków jako narzędzi oddziaływania na wahania koniunktury jest szczególnie widoczne w dobie kryzysu gospodarczego, gdy wiele krajów stosuje antycykliczną politykę fiskalną w celu stymulowania gospodarki. Siłę podażowego oraz popytowego oddziaływania wydatków rządowych oraz podatków...

  Cena: 46,20 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Lapidarium Staropolskie – książka

  Lapidarium Staropolskie – książka

  Adresatami dawnych zielników byli przede wszystkim lekarze i aptekarze. Dzieła te były encyklopediami w systematyczny sposób porządkującymi i opisującymi wszystko to, co składało się na ówczesną materia medica. Najwięcej miejsca ich autorzy poświęcali oczywiście ziołom i innym roślinom, przy okazji zajmowali się jednak również substancjami pochodzenia zwierzęcego i mineralnego. Traktujące o tych ostatnich...

  Cena: 32,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Kolorowe rewolucje w przestrzeni poradzieckiej – książka

  Kolorowe rewolucje w przestrzeni poradzieckiej – książka

  Mirosław Minkina  

  Próba odpowiedzi na pytania, czy protesty społeczne i przewroty polityczne były spowodowane dążeniami do demokracji, czy jedynie potrzebą wymiany elit politycznych i gospodarczych. Kreml te wydarzenia obserwuje ze strachem. Postrzega je jako operację zachodnich służb specjalnych, której celem jest obalenie systemu putinowskich rządów.

  Cena: 29,40 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Autorzy kina europejskiego – książka

  Autorzy kina europejskiego – książka

  Tom, który oddajemy w ręce czytelniczek i czytelników jest już siódmym z międzywydawniczej serii, zainicjowanej przez filmoznawców łódzkich w latach 90. i podjętej przez Instytut Sztuk Audiowizualnych UJ w kolejnych dekadach. Proponujemy autorskie interpretacje twórczości zarówno reżyserów zasłużonych, niekiedy nieco niesłusznie zapomnianych, jak też przedstawicieli młodszego pokolenia, dotychczas...

  Cena: 45,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Między ołtarzem a tronem – książka

  Między ołtarzem a tronem – książka

  Paweł Skibiński  

  W 1931 roku, w chwili upadku monarchii liberalnej, Hiszpania była państwem katolickim. W 1953 roku w chwili zawarcia konkordatu przez gen. Franco była ponownie w pełni ukształtowanym państwem wyznaniowym, ale już o charakterze autorytarnym. Jednak w ciągu 22 lat oddzielających te daty Hiszpania przeszła przez próbę modernizacji kraju poprzez jego sekularyzację, a w czasie wojny domowej przez eksperyment...

  Cena: 61,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Obraz początku i końca średniowiecznego państwa w bułgarskiej powieści historycznej z lat 1874-1989 – książka

  Obraz początku i końca średniowiecznego państwa w bułgarskiej powieści historycznej z lat 1874-1989 – książka

  Wojciech Jóźwiak  

  Występująca w dziejach Bułgarii wielość polityczno-społecznych i kulturowych momentów przełomu – odzyskiwania i utraty niepodległości, wpłynęła decydująco na sposób wykorzystania tematyki historycznej przez autorów powieści historycznych jako uniwersalnego narzędzia wykorzystywanego z takim samym zaangażowaniem, bez względu na epokę polityczno-kulturową, do kształtowania właściwego obrazu minionych...

  Cena: 28,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Rozstrzyganie sporów w sektorze telekomunikacyjnym – książka

  Rozstrzyganie sporów w sektorze telekomunikacyjnym – książka

  Ewa Galewska  

  Efektywne rozstrzyganie sporów w sektorze telekomunikacyjnym ma szczególne znaczenie dla jego prawidłowego rozwoju. Wynika to ze specyfiki tej dziedziny gospodarki. Obecnie funkcjonujący mechanizm rozstrzygania sporów w tym sektorze jest niezwykle specyficzny ponieważ nie opiera się na sądownictwie, ale na działalności organu administracji. Oczywiście sądy także pełnią tu pewną rolę, ale nie jest ona...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Problemy dydaktyki fizyki – książka

  Problemy dydaktyki fizyki – książka

  Książka ma charakter naukowo-metodyczny, jest adresowana do nauczycieli fizyki i dydaktyków kształcących nauczycieli tego przedmiotu. W dziale „Wokół nowych modeli nauczania” zaprezentowano artykuł Jerzego W. Mozrzymasa Neurodydaktyka, neurofakty i neuromity, w dziale „Cele nauczania fizyki dziś” znalazły się teksty uczestników panelu, który odbył się podczas obrad XXI Jesiennej Szkoły „Problemy dydaktyki...

  Cena: 44,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Ewolucja filozofia religia – książka

  Ewolucja filozofia religia – książka

  Darwinowska teoria ewolucji wciąż budzi gorące spory, nie tylko naukowe, ale również filozoficzne i światopoglądowe. Niniejszy tom zawiera rozprawy i komentarze przygotowane z okazji sto pięćdziesiątej rocznicy opublikowania przez Karola Darwina pracy O powstawaniu gatunków drogą doboru naturalnego. Ich autorzy starają się przyjrzeć kontrowersjom rodzącym się na styku darwinizmu, filozofii i relig...

  Cena: 36,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Konrad I Mazowiecki – książka
  Nowość

  Konrad I Mazowiecki – książka

  Agnieszka Teterycz-Puzio  

  Książę Konrad, syn Kazimierza Sprawiedliwego, wnuk Bolesława Krzywoustego, powszechnie znany z przydomkiem Mazowiecki, ma złą opinię w historiografii, jako książę, który sprowadził na polskie ziemie Zakon Krzyżacki. Źródła jednak, z zależności od miejsca ich powstania, dają dwa sprzeczne ze sobą obrazy Konrada I Mazowieckiego, jako wielkiego, sławnego, chrześcijańskiego władcy, albo księcia tyrana...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Gospodarowanie odnawialnymi źródłami energii w ekonomii rozwoju zrównoważonego – książka

  Gospodarowanie odnawialnymi źródłami energii w ekonomii rozwoju zrównoważonego – książka

  Alicja Małgorzata Graczyk  

  Monografia dr inż. Alicji Graczyk jest kontynuacją badań Wrocławskiej Szkoły Naukowej Zrównoważonego Rozwoju […]. Autorka w sposób metodyczny rozwinęła naukę ekonomii zrównoważonego rozwoju, wniosła istotną wartość dodaną w aspekcie teoretycznym i aplikacyjnym. Jako pierwsza na świecie opracowała metodę badania stopnia zakorzenienia podstaw rozwoju zrównoważonego wśród społeczności lokalnych. […] Podjęty...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Testament Prometeusza – książka

  Testament Prometeusza – książka

  Paweł Kowal  

  TESTAMENT PROMETEUSZA jest poświęcony kształtowaniu się polskiej polityki wschodniej w okresie transformacji oraz wyjaśnieniu jej genezy. Nowa polityka uformowała się w czasie wielkiej zmiany 1989–1991, gdy jeden porządek międzynarodowy został w ciągu kilku lat zastąpiony innym. Autor analizuje te procesy w oparciu o wiele nieznanych wcześniej badaczom dokumentów, przeprowadzone przez siebie ankiety...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 9957

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA