Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 9903
 • wydawnictwa naukowe: Szkice z pedagogiki ogólnej – książka

  Szkice z pedagogiki ogólnej – książka

  Roman Schulz  

  Szkice z pedagogiki ogólnej to znakomita praca wybitnego pedagoga. [...] Szczególne znaczenie dla polskiej pedagogiki ogólnej mają trzy pierwsze rozdziały publikacji, które stanowią doskonałą syntezę pytań o istotę, swoistość, kreatywność i heurystyczność pedagogiki ogólnej.[...] Wartości i urody całej książce dodaje jej niezwykła zwięzłość. Z recenzji prof. zw. dr. hab. Kazimierza Zbigniewa Kwie...

  Cena: 22,40 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Prawica Nacjonalizm Monarchizm – książka

  Prawica Nacjonalizm Monarchizm – książka

  Jacek Bartyzel  

  Najnowsza książka prof. Jacka Bartyzela odnosi się do zagadnienia trzech znanych pojęć wymienionych w tytule. Pytaniem jest również kwestia powinowactwa i związku tych pojęć. Często utożsamia się ze sobą dwa pierwsze pojęcia, a nawet używa się określenia prawicy skrajnej lub ekstremistycznej na opisanie nacjonalizmu. Przykładem takiego kardynalnego pomieszania pojęć jest określanie nazizmu mianem ruchu...

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Sobory niepodzielonego Kościoła – książka

  Sobory niepodzielonego Kościoła – książka

  Marek Starowieyski  

  Znakomita historia soborów Kościoła sprzed podziału wraz z wyborem tekstów soborowych. To pierwsza od lat 80. XX wieku histo­ria soborów napisana przez polskiego autora. Ks. prof Marek Starowieyski to wybitny teolog i patrolog, autor wielu publikacji z zakresu chrześcijaństwa antycznego i patrologii, profesor nauk teologicznych.

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Ralph Waldo Emerson – książka

  Ralph Waldo Emerson – książka

  Ralph Waldo Emerson – twórca koncepcji „self-reliance” (poleganie na sobie) – jest najwybitniejszym przedstawicielem amerykańskiego transcendentalizmu, łączącym „platoński idealizm z jankeskim realizmem”. Jako wybitny myśliciel, moralista i poeta wywarł wielki wpływ na literaturę i filozofię Stanów Zjednoczonych. Taki wybór pism i taka, dobrze przemyślana, konstrukcja ich układu pozwala nie tylko...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Hip-Hop w Polsce od blokowisk do kultury popularnej – książka

  Hip-Hop w Polsce od blokowisk do kultury popularnej – książka

  W niniejszej publikacji ukazano znaczenie kultury hip-hopowej dla kultury popularnej w Polsce oraz opisano reguły i konteksty hip-hopu i sposoby ich badania naukowego. Autorzy, reprezentujący różne dyscypliny naukowe (socjologia, antropologia kulturowa, językoznawstwo, literaturoznawstwo), podejmują się interpretacji wybranych fragmentów kultury hip-hopowej, używając specyficznych dla swoich dyscyplin...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT – książka

  Współczesne związki heteroseksualne: małżeństwa (dobrowolnie bezdzietne), kohabitacje, LAT – książka

  Anna Kwak  

  Czas przemian społecznych nie pozostał bez wpływu dla funkcjonowania małżeństwa i rodziny – zauważa Anna Kwak w monografii poświęconej analizie przebrażeń, jakim uległy związki tradycyjne – mężczyzny i kobiety – w rodzinie. W opracowaniu odzwierciedlono – na podstawie analizy literatury i badań autorki – różnorodność form życia w związkach heteroseksualnych, ich płynność, zauważalną wolność wyborów....

  Cena: 45,15 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Głowy hydry – książka

  Głowy hydry – książka

  Anna Pawełczyńska  

  W mojej książce usiłowałam sformułować zarówno diagnozę współczesności, jak i moje obawy o przyszłość. Czynię to w nadziei, że samowiedza jest niezbędna do skutecznej samoobrony. Sytuacja jest tak dynamiczna, że mamy obowiązek systematycznej jej obserwacji i aktualizowania stosownych wniosków. Nie namawiam czytelnika, aby podzielał moje przekonania, ale apeluję, aby nauczył się samodzielnie myśleć,...

  Cena: 29,40 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Niezłomni w epoce fałszywych proroków – książka

  Niezłomni w epoce fałszywych proroków – książka

  Tomasz Sikorski   Marcin Kulesza  

  Tygodnik Warszawski był pismem najbardziej bezkompromisowym spośród powojennych pism społeczno-katolickich. Było to pismo - jak piszą Autorzy w przedmowie - które zarówno postawą jego twórców i współpracowników, jak i poprzez głoszone z otwartą przyłbicą poglądy starało się budować Arkę Przymierza między II Rzeczpospolitą a powojenną Polską. Wierzono bowiem, że prędzej czy później będzie to Polska...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Oszukańcza sprawozdawczość finansowa – książka

  Oszukańcza sprawozdawczość finansowa – książka

  Maria Hulicka  

  Autorka ciekawie ujęła temat, wychodząc bowiem od analizowania rzeczywistości gospodarczej w badanym zakresie, z wykazaniem tzw. słabych punktów umożliwiających dokonywanie oszustw księgowych, i to w takiej formie, że trudno stosować powszechnie dostępne reguły efektywnego ich wykrywania, udowadnia konieczność rozszerzenia oraz wzmocnienia prac badawczych i teoretycznych w celu wypracowania adekwatnych...

  Cena: 31,49 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Intranet – książka

  Intranet – książka

  Urszula Kandefer   Grzegorz Mazurek  

  Intranet to współcześnie serce systemu komunikacji w organizacji. Intranety w ogromnym stopniu wpływają na sprawność działania firmy, a także na jej rozwój i kulturę organizacyjną. Stanowią niezbędne narzędzie pracy, ułatwiają dostęp do informacji, wspomagają pracę zespołową oraz pozwalają efektywnie zarządzać wiedzą i innowacjami. Autorzy książki opisują potencjał drzemiący we współczesnych systemach...

  Cena: 49,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Mizoginia – książka

  Mizoginia – książka

  Maria Bogucka  

  Badanie historii ludzkości od czasów starożytnych do początków XXI wieku skłania do stwierdzenia, że główną rolę motoryczną spełniały w tym procesie dwa czynniki — popęd seksualny i mizoginia — przy czym w obu wypadkach rezultatem było utworzenie się przewagi fizycznej, prawnej i psychicznej mężczyzn nad kobietami. Zjawisko mizoginii było tak powszechne i tak bardzo infekowało wszystkie dziedziny życia...

  Cena: 33,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Wojny i wojskowość Polska XVI wieku tom II – książka

  Wojny i wojskowość Polska XVI wieku tom II – książka

  Marek Plewczyński  

  "pracowanie ""Wojny i wojskowość polska w XVI wieku"" to pierwsza w krajowej historiografii synteza dotycząca problematyki historyczno-wojskowej ""złotego wieku"" dziejów polskich. Tom II obejmuje lata 1548-1575 i podzielony jest na trzy części. W pierwszej omówiono organizację sił zbrojnych. Opisano tutaj sposoby finansowania wojska, metody rekrutacji, liczebność i strukturę, uzbrojenie i wyposażenie...

  Cena: 65,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Innowacyjne modele biznesu w podmiotach gospodarczych turystyki – książka

  Innowacyjne modele biznesu w podmiotach gospodarczych turystyki – książka

  Małgorzata Brojak-Trzaskowska  

  W pracy wykorzystano zwartą i czasopiśmienniczą literaturę przedmiotu zarówno polską, jak i zagraniczną, właściwe akty prawne, opracowania statystyczne, raporty z badań, a także inne materiały źródłowe, w tym pozyskane drogą elektroniczną. Istotnym źródłem informacji w części empirycznej były wyniki własnych badań w zakresie innowacyjnych modeli biznesu przeprowadzonych w podmiotach gospodarczych...

  Cena: 80,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Czas przełomu – książka

  Czas przełomu – książka

  Paweł Grata  

  Spis treści Wstęp ROZDZIAŁ I „Nowa” polityka społeczna 1. Założenia programowe okresu wojny i okupacji 2. Wymuszona afirmacja przedwojennych rozwiązań 3. Ewolucja koncepcji polityki społecznej 4. Polska polityka społeczna u progu stalinizmu 5. Instytucje wykonawcze ROZDZIAŁ II Uwarunkowania prawne i finansowe 1. Podstawy prawne odbudowy systemu 2. Ramy prawne nowej polityki społecznej 3. Podstawy...

  Cena: 73,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Kino polskie wczoraj i dziś – książka

  Kino polskie wczoraj i dziś – książka

  Książka jest poświęcona źródłom wizualnym w badaniach nad historią polskiego kina. Badacze doskonale już wiedzą, że same filmy nie wystarczą. Coraz częściej sięgają po dokumenty archiwalne, scenariusze, scenopisy, szeroko rozumiane piśmiennictwo, dzienniki i wspomnienia itp. Dzięki nim można lepiej poznać i zrozumieć historię powstawania różnych filmów, jak również ich rozmaite konteksty. Znacznie...

  Cena: 37,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Diarystki: tekst i egzystencja – książka

  Diarystki: tekst i egzystencja – książka

  Tatiana Czerska  

  Przedmiotem zamieszczonych w książce Tatiany Czerskiej szkiców jest obszar twórczości diarystycznej kobiet, tworzących w XX wieku. Dwudziestowieczna i najnowsza historia polskiej diarystyki zdaniem autorki domaga się koniecznego wypełnienia nazwiskami mniej spektakularnymi, wpisania w sieć powiązań także autorek mniej znanych, "niepozornych" lub niedostatecznie wypromowanych, z uwzględnieniem ich twórców...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Infrastruktura logistyczna gospodarki w ujęciu środowiskowych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju – książka

  Infrastruktura logistyczna gospodarki w ujęciu środowiskowych uwarunkowań zrównoważonego rozwoju – książka

  Izabela Dembińska  

  Podjęcie problematyki zrównoważonego rozwoju w ujęciu całościowym wydało się jednak mało celowe w przypadku tej pracy, ponieważ z jednej strony, mogłoby wystąpić zagrożenie zbytniej powierzchowności rozważań, z drugiej strony zakres i złożoność problemów, jakie należałoby w tym wypadku ująć, mogłyby skutkować nadmierną objętością pracy, co nie wydaje się korzystne z punktu widzenia wy­mogów formalnych...

  Cena: 65,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Nowa Kobieta figury i figuracje – książka

  Nowa Kobieta figury i figuracje – książka

  Nowa Kobieta to powieściowa figura końca XIX wieku odpowiadająca przemia­nom zachodzącym w kulturze zachodniej w dekadach poprzedzających wybuch Wielkiej Wojny. Mimo że powieściowe Nowe Kobiety pojawiły się już w latach sześćdziesiątych XIX wieku, a kwestie uznane za „nowokobiece” były szeroko dyskutowane w prasie lat osiemdziesiątych tego stulecia, sam termin Nowa Kobieta pojawił się po raz pierw­szy...

  Cena: 65,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: A History of Ancient Egypt Volume 2 – książka

  A History of Ancient Egypt Volume 2 – książka

  John Romer  

  This definitive, multi-volume history of the world's first known state reveals that much of what we have been taught about Ancient Egypt is the product of narrow-minded visions of the pastDrawing on a lifetime of research, John Romer chronicles the history of Ancient Egypt from the building of the Great Pyramid through the rise and fall of the Middle Kingdom: a peak of Pharaonic culture and the period...

  Cena: 54,60 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Early medieval axes from the territory of Poland – książka

  Cena: 80,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 9903

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA