Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa naukowe

Liczba pozycji: 9964
 • wydawnictwa naukowe: Filozofia po ciemnej stronie mocy Część 1 1945-1951 – książka
  Nowość

  Filozofia po ciemnej stronie mocy Część 1 1945-1951 – książka

  Radosław Kuliniak   Mariusz Pandura   Łukasz Ratajczak  

  Po przegranej wojnie w roku 1945 społeczeństwo polskie zostało poddane ideologicznej indoktrynacji. Walkę zbrojną prowadziły oddziały partyzanckie żołnierzy wyklętych. Próby legalnego oporu PSL-u Mikołajczyka i Stronnictwa Pracy Popiela, zostały w ciągu kilku lat spacyfikowane. Pozostał Kościół Katolicki, który zwłaszcza po aresztowaniu Prymasa Wyszyńskiego, skupił się na swojej misji religijnej. Władza...

  Cena: 45,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Filozofia form symbolicznych Część 1 – książka
  Nowość

  Filozofia form symbolicznych Część 1 – książka

  Ernst Cassirer  

  Znamienne dla „szalonych lat dwudziestych” niemieckiej filozofii było przekształcenie się tradycyjnych prądów filozoficznych w nowe dyscypliny filozoficzne. F i l o z o f i a ż y c i a, reprezentowana przez tak różnych autorów jak Nietzsche, Dilthey czy Bergson, staje się punktem wyjścia dla ustanowienia a n t r o p o l o g i i f i l o z o f i c z n e j, za której podstawowe teksty założycielskie uchodzą...

  Cena: 48,99 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Działalność Żandarmerii Wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w systemie bezpieczeństwa państwa w latach 1999-2018 – książka
  Nowość

  Działalność Żandarmerii Wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w systemie bezpieczeństwa państwa w latach 1999-2018 – książka

  Marceli Herman  

  Monografia, ukazuje działalność Żandarmerii Wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej w całościowym systemie bezpieczeństwa państwowego, przy uwzględnieniu podsystemu obrony państwa i podsystemu operacyjnego oraz współdziałania formacji z innymi podmiotami bezpieczeństwa publicznego w płaszczyźnie krajowej i międzynarodowej. Ponadto ma na celu zobrazowanie płaszczyzn ustawowej działalności...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Fakty i artefakty – książka
  Nowość

  Fakty i artefakty – książka

  Andrzej Kaliszewski   Edyta Żyrek-Horodyska  

  „Wartością tej pracy jest […] to, że jej Autorzy wykazali się znajomością najbardziej współczesnych zjawisk […], nabrali do nich dystansu i potrafili wyciągnąć rzetelne, głębokie wnioski, które mogą być inspiracją dla czytelnika. Obok tej książki nie da się przejść obojętnie i długo nie zapomni się jej treści, będzie intrygować, zmuszać do refleksji”. Z recenzji prof. dra hab. Kazimierza Wolnego-Zmorzyńskiego „Książka...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Człowiek w organizacji – książka
  Nowość

  Człowiek w organizacji – książka

  Środowisko pracy, istniejące systemy zarządzania, często oparte na nowoczesnych technologiach, czy współpraca w zespole tworzą zbiór współistniejących czynników funkcjonowania organizacji, w tym również aktywności człowieka w organizacji. Aktywność ta zależy od takich czynników, jak wymagane kompetencje czy specyfika pracy, która współcześnie ewoluuje w kierunku realizacji zadań w trybie projektowym....

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w latach 1950-1975 – książka
  Nowość

  Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w latach 1950-1975 – książka

  Rafał Habielski   Paweł Machcewicz  

  Rafał Habielski, Paweł Machcewicz, „Rozgłośnia Polska Radia Wolna Europa w latach 1950–1975” Powstałe z inicjatywy Stanów Zjednoczonych Radio Wolna Europa było jednym z najważniejszych oręży Zachodu w zimnej wojnie. To dzięki RWE przełamany został monopol informacyjny reżimów komunistycznych za żelazną kurtyną. Cele Radia były polityczne, ale podejmowało ono różne tematy – mówiło o sprawach międzynarodowych,...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Zielony łańcuch dostaw – książka
  Nowość

  Zielony łańcuch dostaw – książka

  Tundys Blanka  

  Monografia w sposób kompleksowy przybliża problematykę zarządzania zielonym łańcuchem dostaw. W kolejnych rozdziałach opracowania prezentowane są: teoretyczne aspekty zielonego łańcucha dostaw, instrumenty i narzędzia wykorzystywane w pomiarze łańcucha dostaw, rozwiązania dynamizujące i stymulujące procesy w łańcuchu dostaw oraz wieloaspektowa ocena funkcjonowania zielonego łańcucha dostaw w kontekście...

  Cena: 90,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Psychospołeczne i edukacyjne mechanizmy stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci sezonowych – książka
  Nowość

  Psychospołeczne i edukacyjne mechanizmy stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci sezonowych – książka

  Sławomir Trusz  

  To książka o losie setek tysięcy dzieci cyrkularnych migrantów. Nazywa się je często „eurosierotami”. W jaki sposób dzieci te są spostrzegane, oceniane i traktowane przez innych? Autor książki w 12 badaniach (5 korelacyjnych i eksperymentalnych) ocenił zakres, w jakim korzystanie z terminu „eurosierota” prowadzi do stereotypizacji, uprzedzeń i dyskryminacji dzieci cyrkularnych migrantów w podstawowych...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Uzasadnienia teorii sprawiedliwości – książka
  Nowość

  Uzasadnienia teorii sprawiedliwości – książka

  Sebastian Szymański  

  Sebastian Szymański dobrze pokazuje, w jaki sposób poszukiwanie sprawiedliwości zostało przesunięte na dalszy plan w stosunku do rozważań na temat osobistego zaangażowania we własne życie, problemu swobody popełniania niektórych błędów i prawa do zmiennych i prywatnych uczuć. Teorie uniwersalne i szukające jednomyślnych rozwiązań świetnie rozwiązują konflikty, w których ludzki indywidualizm nie jest...

  Cena: 35,70 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Relacje media konteksty – książka
  Nowość

  Relacje media konteksty – książka

  Prezentowana monografia Relacje. Media. Konteksty. Praktyka komunikowania się jest zbiorem jedenastu rozdziałów naukowców i praktyków reprezentujących zarówno jednostki naukowe, jak i instytucje różnego typu. Spektrum tematów podjętych przez Autorów pokazuje z jednej strony, jak szerokim polem działań zajmują się specjaliści ds. komunikowania się, z drugiej zaś – jakie wyzwania stawiane są przed badaczami...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Konszachty z Krasińskim – książka
  Nowość

  Konszachty z Krasińskim – książka

  Włodzimierz Robert Śmieciński  

  Na niniejsze opracowanie składa się osiem artykułów. Powstawały one w ciągu kilku lat, wszystkie jednak stanowią pokłosie tego samego zamysłu myślowego. Ośrodkiem uwagi są konkretne teksty Krasińskiego, tudzież ich fragmenty, analizowane i interpretowane w szerszym kontekście nowoczesnej literatury oraz teoretycznej samowiedzy. Mimo różnorodności tematycznej zasadniczym celem jest dążenie do zachowania...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Muzyczne transpozycje S. I. Witkiewicz - W. Hulewicz - S. Barańczak - Z. Rybczyński - L. Majewski – książka
  Nowość

  Muzyczne transpozycje S. I. Witkiewicz - W. Hulewicz - S. Barańczak - Z. Rybczyński - L. Majewski – książka

  Aleksandra Reimann-Czajkowska  

  Książka Aleksandry Reimann-Czajkowskiej ukazuje szerokie spektrum poetyk i praktyk intermedialnych, dzięki którym dzieła i zjawiska muzyczne przenoszone są do literatury i filmu. Percepcja tych niecodziennych utworów wymaga subtelnego zmysłu estetycznego, ten zaś nie może się wyostrzyć bez udziału intelektu, dokonującego analizy w obszarze pośrednim między sztukami. Autorka przeprowadza nas przez labirynt...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Posągi i utopie – książka
  Nowość

  Posągi i utopie – książka

  Katarzyna Trzeciak  

  Posągi i utopie. Rzeźba jako metafora nowoczesnej formy artystycznej, podmiotowości i politycznej wspólnoty to opowieść o literaturze europejskiego modernizmu poprzez interpretację obecnych w niej rzeźbiarskich metafor, służących konceptualizacji problemów istotnych dla jej twórców: formy artystycznej, podmiotowości i wspólnoty. Rzeźbiarska materialność posągów i ich właściwości wywołują wiele możliwych...

  Cena: 44,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Kobieta W zwierciadle języka i kultury – książka
  Nowość

  Kobieta W zwierciadle języka i kultury – książka

  Monografia część rozdziałów w języku polskim, pozostałe w rosyjskim Publikacja nawiązuje, co prawda, do wielu dobrze zna­nych tematów, lecz zasila je nowym materiałem, uwidacz­nia nowe perspektywy i formułuje nowe wnioski. Można to zaobserwować nie tylko w zakresie feminatywów. Tak­że sposób traktowania płci w ramach procesu translato­rycznego i komunikacyjnego zostaje poddany weryfikacji i analizie...

  Cena: 65,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Ster pod redakcją Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit' Lwów 1895-1897 – książka
  Nowość

  Ster pod redakcją Pauliny Kuczalskiej-Reinschmit' Lwów 1895-1897 – książka

  Agata Zawiszewska  

  Monografia została podzielona na trzy części (Opis, Antologia, Bibliografia zawartości), z których każda może być traktowana jako autonomiczna całość. Pierwsza, dwudzielna część, została poświęcona działalności Kuczalskiej-Reinschmit w latach poprzedzających wyjazd z Warszawy do Lwowa oraz redagowanemu przez nią czasopismu „Ster”, ukazującemu się we Lwowie w latach 1895–1897. Znajdują się tu zatem...

  Cena: 80,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych – książka
  Nowość

  Stosunki międzynarodowe Antologia tekstów źródłowych – książka

  Antologia tekstów źródłowych pochodzących z kluczowych dla stosunków międzynarodowych publikacji, które kształtowały tę dyscyplinę nauki do 1989 roku, w większości po raz pierwszy przetłumaczonych na język polski. Zbiór otwiera tekst Edwarda H. Carra z 1939 roku dotyczący porażki liberalnego ładu w dwudziestoleciu międzywojennym, a kończy praca z 1988 roku autorstwa Roberta D. Putnama wyjaśniająca...

  Cena: 66,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Anatomia konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego – książka
  Nowość

  Anatomia konfliktu rosyjsko-czeczeńskiego – książka

  Maciej Maciejak  

  Spis treści: Wstęp I Rys historyczny II Od wojny kaukaskiej do obalenia caratu III Czeczenia w państwie sowieckim IV Niepodległa Czeczeńska Republika V Wojna Jelcyna (1994-1996) VI Między wojnami (1996-1999) VII Wojna Putina VIII Czeczenizacja konfliktu Zakończenie Bibliografia Spis map i schematów O książce: Cała nasza historia to jedna wielka wojna z Rosją. Jermołow, wojna domowa, zdrady...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Tutti frutti Z dziejów kulturowych transferów języka włoskiego w polszczyźnie dawnej i współczesnej – książka
  Nowość

  Tutti frutti Z dziejów kulturowych transferów języka włoskiego w polszczyźnie dawnej i współczesnej – książka

  Marek Hendrykowski  

  „Tutti frutti” to książka, jakiej nie było. Rzecz poświęcona dawnym i współczesnym relacjom językowo-kulturowym języka włoskiego i polskiego. Poszczególne rozdziały mieszczą przebogaty zbiór artefaktów z różnych dziedzin: od militariów, architektury i budownictwa, kuchni, sportu i mody, po akwanautykę i żeglugę, automobilizm, muzykę, operę, piosenkę, bankowość, handel i gospodarkę. Książka wszechstronnie...

  Cena: 40,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Instytucja medialna przez pryzmat płci – książka
  Nowość

  Instytucja medialna przez pryzmat płci – książka

  Greta Gober  

  Wartość materiału zebranego przez Gretę Gober wynika nie tylko z konsekwentności i ukierunkowania badań, ale także z faktu, iż były one prowadzone w instytucji medialnej, do której nie jest łatwo przeniknąć. Jak się okazuje, fakt, że przedmiotem badania była polska telewizja publiczna, wcale nie ułatwiał autorce tego zadania. Zaprezentowane w książce analizy oraz obserwacje pokazują, iż struktura tej...

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa naukowe: Horyzonty i perspektywy edukacji równościowej – książka
  Nowość

  Horyzonty i perspektywy edukacji równościowej – książka

  Niniejszą publikację kierujemy do wszystkich osób, którym problematyka i idee edukacji równościowej są szczególnie bliskie. Jej zamierzony interdyscyplinarny charakter w zamyśle redaktorów ma odpowiadać celowi poznawczemu, przez co może stać się ona przydatna dla studentek i studentów pedagogiki, socjologii, psychologii społecznej, pracy socjalnej czy kulturoznawstwa. (Z Wprowadzenia) Refleksja na...

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 9964

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA