Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

służba zdrowia, opieka zdrowotna

Liczba pozycji: 158
 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zdrowie migrantów i drenaż białego personelu – książka
  Nowość

  Zdrowie migrantów i drenaż białego personelu – książka

  Zofia Kawczyńska-Butrym  

  Profesor Zofia Kawczyńska-Butrym jest znanym socjologiem medycyny, wnikliwym badaczem społecznych problemów zdrowia i choroby, autorką wielu cennych publikacji z zakresu tej problematyki. […] Książka, oparta na bogatej literaturze przedmiotu, poświęcona jest szeroko rozumianej problematyce zdrowia emigrantów, przy czym poruszane w niej kwestie stanowią wielostronną analizę socjologiczną, odbiegając...

  Cena: 29,40 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zarządzanie działalnością leczniczą – książka

  Zarządzanie działalnością leczniczą – książka

  Małgorzata Paszkowska  

  Na zarządzanie każdą działalnością leczniczą bardzo istotny wpływ ma prawo. Prawo określa wymogi niezbędne do założenia i prowadzenia działalności leczniczej, a także ma duży wpływ na zarządzanie zasobami ludzkimi w podmiocie leczniczym oraz na zarządzanie prawami pacjenta. Nie można skutecznie zarządzać podmiotem leczniczym bez znajomości prawa. W książce przedstawiono najważniejsze regulacje prawne...

  Cena: 68,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Regulacje prawne w systemie ochrony zdrowia psychicznego – książka

  Regulacje prawne w systemie ochrony zdrowia psychicznego – książka

  Błażej Kmieciak  

  Książka przedstawia w sposób interdyscyplinarny wyzwania, przed którymi stoi system ochrony zdrowia psychicznego, w tym m.in.: - przymus w psychiatrii: podjęcie działań terapeutycznych, użycie wobec pacjenta siły, przyjęcie go do szpitala bez jego zgody; - udział osoby specjalizującej się w poradnictwie prawnym w kontaktach z pacjentami; - rolę i zadania profesjonalnych pełnomocników procesowych i...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Poradnik RODO w ochronie zdrowia . – książka

  Poradnik RODO w ochronie zdrowia . – książka

  Aneta Naworska   Agnieszka Sztuwe  

  W książce omówione zostały najważniejsze zagadanienia z zakresu ochrony danych osobowych niezbędne w każdej placówce leczniczej. Do dyspozycji czytelników jest również zbiór potrzebnych wzorów dokumentów. Publikacja zawiera opis szeregu zmian w prawie, jakie czekają nas w 2019 roku – monitoring wizyjny, przetwarzanie danych osobowych pracowników i kandydatów do pracy oraz wiele zmian, jakie niesie...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz – książka

  Ustawa o zawodach pielęgniarki i położnej Komentarz – książka

  Wojciech Lis   Monika Sadowska  

  W komentarzu szczegółowo zostały omówione zasady: - uzyskiwania prawa wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej, - wykonywania tych zawodów, - kształcenia zawodowego oraz podyplomowego. Książka jest czymś więcej niż tylko analizą treści przepisów, zawiera zbiór fundamental­nych zasad dotyczących wykonywania zawodów pielęgniarki i położnej; zasad, które są uniwersalne i obowiązują niezależnie od formy...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech Komentarz – książka

  Ustawa o opiece nad dziećmi w wieku do lat trzech Komentarz – książka

  Artur Olszewski  

  W komentarzu szczegółowo omówiono następujące regulacje: - zasady organizowania i funkcjonowania opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, - warunki świadczonych usług, - kwalifikacje osób sprawujących opiekę, - zasady finansowania opieki oraz sprawowania nadzoru nad warunkami i jakością sprawowanej opieki. Autor uwzględnił ponadto w publikacji zmiany dotyczące: - możliwości składania wniosków za pomocą...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Dziennik szpitalnego ochroniarza – książka

  Dziennik szpitalnego ochroniarza – książka

  Oleg Pawłow  

  "Jeżeli spędza się całe życie czekając na śmierć, można być pewnym przynajmniej jednego: nie będzie się rozczarowanym." Oleg Pawłow pracował w latach dziewięćdziesiątych jako ochroniarz w moskiewskim szpitalu. W krótkich tekstach opisuje codzienność toczącą się między pielęgniarkami, dozorcami, lekarzami, windziarzami, pacjentami, trupami i odwiedzającymi. Te scenki z życia, okrutne lub pełne czułości,...

  Cena: 28,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Donaldsons' Essential Public Health – książka

  Donaldsons' Essential Public Health – książka

  Liam J. Donaldson   Paul Rutter  

  Donaldsons’ Essential Public Health has been in continuous print for 35 years, evolving through successive editions. This unrivalled record of success for a textbook of public health shows the enduring appeal of its content, style, and accessibility to generations of students and practitioners. For many of today’s national and global public health leaders, the book was their guide as they began their...

  Cena: 131,25 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zaufanie w relacji lekarz - pacjent. – książka

  Zaufanie w relacji lekarz - pacjent. – książka

  Katarzyna Krot  

  Zaufanie, stanowiąc wskazówkę, jest niezbędne do podejmowania decyzji czy współpracy. Ponadto zmniejsza niepewność, mobilizuje podmiotowość, zwiększa otwartość i życzliwość wobec innych. Zaufanie do lekarza pełni dodatkowo terapeutyczną rolę, która pomaga pacjentom uwierzyć w swoje możliwości wygrania z chorobą oraz brać aktywny udział we współtworzeniu usługi medycznej i skutecznym leczeniu. Zaufanie...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Odpowiedzialność karna za wykonywanie zabiegów kosmetycznych – książka

  Odpowiedzialność karna za wykonywanie zabiegów kosmetycznych – książka

  Rafał Kubiak  

  Stwierdzić należy, iż rozprawa Rafała Kubiaka dotyczy zagadnień ważnych społecznie i – z punktu widzenia ocen prawnych – istotnych, choć leżących z reguły na uboczu zainteresowań piśmiennictwa z zakresu prawa karnego. (...) Praca R. Kubiaka zainteresować powinna przede wszystkim osoby zajmujące się praktyką związaną z wykonywaniem zabiegów kosmetycznych. Dla tej grupy czytelników szczególnie użyteczne...

  Cena: 80,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Ustawa o działalności leczniczej Komentarz – książka

  Ustawa o działalności leczniczej Komentarz – książka

  Maciej Dercz   Tomasz Rek  

  W komentarzu omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: - zasady wykonywania działalności leczniczej oraz zadania i obowiązki podmiotów wykonujących taką działalność; - zasady funkcjonowania podmiotów wykonujących działalność leczniczą niebędących przedsiębiorcami; - zasady prowadzenia rejestru podmiotów wykonujących działalność leczniczą; normy czasu pracy pracowników podmiotów leczniczych; - relacje...

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Organizacyjne i prawne aspekty systemów ochrony zdrowia wybranych państw – książka

  Organizacyjne i prawne aspekty systemów ochrony zdrowia wybranych państw – książka

  Książka stanowi analizę problematyki systemów ochrony zdrowia w wybranych państwach. W publikacji zestawiono 17 systemów ochrony zdrowia z 17 państw, stosując kilka ogólnie przyjętych kryteriów, tj. historia legislacyjna i polityczna-tło, organizacja systemu ochrony zdrowia, opieka publiczna i prywatna, finansowanie, ubezpieczenia, koszyk świadczeń, refundacje, pacjent w systemie, narodowe programy...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zawód psychologa w ochronie zdrowia Reglamentacja prawnoadministracyjna – książka

  Zawód psychologa w ochronie zdrowia Reglamentacja prawnoadministracyjna – książka

  Lech J. Żukowski  

  W tekście zaprezentowano podstawowe problemy związane z reglamentacją zawodu psychologa w ochronie zdrowia. W tym celu odwołano się do dorobku doktryny prawa oraz ponad 130 aktów prawnych związanych z przedstawianą problematyką. Książka dedykowana jest psychologom, prawnikom, osobom pracującym w ochronie zdrowia, nauczycielom akademickim i studentom na kierunkach prawniczych lub psychologicznych oraz...

  Cena: 109,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie – książka

  Promocja zdrowia dziś i perspektywy jej rozwoju w Europie – książka

  Jerzy B. Karski  

  Rozwój promocji zdrowia jako integralnej części zdrowia publicznego poszedł w Europie tak daleko, iż wymaga on znacznie większej niż dotychczas uwagi. Podstawy promocji zdrowia zostały już wielokrotnie publikowane w różnych monografiach i artykułach, z tego względu w niniejszym opracowaniu przypomniano tylko podstawy i aktualne programy i promocji zdrowia opublikowane głównie przez Światową Organizację...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: RODO w praktyce – książka

  RODO w praktyce – książka

  W książce znajdują się najczęściej spotykane pytania oraz odpowiedzi na temat stosowania RODO w placówkach leczniczych. Gromadzenie, przetwarzanie, udostępnianie danych osobowych pacjentów, powierzanie danych podmiotom zewnętrznym, naruszenia ochrony danych oraz kontrole UODO placówki ochrony zdrowia, wszystkie te zagadnienia omawiamy w naszej publikacji. Podajemy konkretne wskazówki i gotowe rozw...

  Cena: 79,50 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: System Prawa Medycznego Tom 2 część 1/2 – książka

  System Prawa Medycznego Tom 2 część 1/2 – książka

  Maria Boratyńska   Przemysław Konieczniak   Eleonora Zielińska  

  Tom II Systemu Prawa Medycznego poświęcony jest regulacjom prawnym czynności medycznych. Najważniejszym celem tego tomu jest przedstawienie – w oparciu o źródła prawa, literaturę przedmiotu i orzecznictwo – pogłębionej analizy uregulowań, które wytyczają przedstawicielom zawodów medycznych obszar ich dozwolonej działalności oraz warunki, które muszą być spełnione, żeby w razie niepowodzenia w leczeniu...

  Cena: 299,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Koszty niezgodności w doskonaleniu jakości zarządzania szpitalem publicznym – książka

  Koszty niezgodności w doskonaleniu jakości zarządzania szpitalem publicznym – książka

  Agnieszka Kister  

  Recenzowana pozycja jest dziełem koncepcyjnie spójnym, ukazującym – moim zdaniem – autentyczny namysł Autorki nad tytułowym zagadnieniem doskonalenia jakości zarządzania szpitalem publicznym, posiadającym walor teoriotwórczy, ale także istotnym dla praktyki zarządzania w ochronie zdrowia. Uzyskane rezultaty mogą stanowić podstawę do dalszych badań nad kosztami niezgodności i ich źródłami. Praca ma...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Wykonywanie zawodu lekarza a prawo karne – książka

  Wykonywanie zawodu lekarza a prawo karne – książka

  Adam Górski  

  Publikacja omawia wykonywanie zawodu lekarza z punktu widzenia prawa karnego i bioetyki, jak również konfliktów dóbr i kolizji norm, w przypadku np. ratowania przez lekarzy osób, które nie życzą sobie tego ze względów religijnych lub które podjęły decyzję o odebraniu sobie życia. W monografii przedstawiono m.in. następujące zagadnienia: - kiedy lekarz może powoływać się na klauzulę sumienia, - jaki...

  Cena: 119,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Szczawnica Podróż do kurortu w XIX wieku i dzisiaj – książka

  Szczawnica Podróż do kurortu w XIX wieku i dzisiaj – książka

  Barbara Alina Węglarz  

  Szczawnica, malownicze miasteczko, położone u stóp Pienin i Beskidu Sądeckiego, ze specyficznym mikroklimatem, obfitością leczniczych wód i jedyną w swoim rodzaju atmosferą. Walory uzdrowiskowe tego miejsca znane są od ponad dwustu lat. Tutaj, podejmując nie lada trudy podróży, przybywali liczni kuracjusze, a wśród nich śmietanka polskich artystów – malarzy, pisarzy, śpiewaków, aktorów i innych postaci,...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Prawo dla ratowników medycznych – książka

  Prawo dla ratowników medycznych – książka

  Małgorzata Paszkowska  

  Książka przedstawia w sposób kompleksowy najważniejsze aspekty prawne wykonywania zawodu ratownika medycznego w Polsce. Drugie wydanie uwzględnia m.in. szereg istotnych zmian prawa dotyczących systemu Państwowego Ratownictwa Medycznego oraz zawodu ratownika medycznego, uchwalonych w 2018 roku. Posługując się przystępnym językiem autorka wskazuje m.in.: - jakie są zasady prowadzenia działalności leczniczej...

  Cena: 60,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 158

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA