Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

medycyna

Liczba pozycji: 2496
 • medycyna: Etyka w pracy pielęgniarskiej – książka

  Etyka w pracy pielęgniarskiej – książka

  W swojej codziennej pracy pielęgniarki na każdym kroku muszą rozstrzygać dylematy etyczne – od najbłahszych po najtrudniejsze, czasem wręcz nierozstrzygalne. Towarzysząc pacjentom czasem w sytuacjach przełomowych, muszą mieć zdolność rozeznania, co jest postępowaniem godnym, a co nie. Tak dyskusyjne dziś kwestie jak granica życia i śmierci, prawo pacjenta do decydowania o zaprzestaniu leczenia, zapłodnienie...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • medycyna: Zdrowie publiczne – książka

  Zdrowie publiczne – książka

  Walka o zdrowie nie leży tylko w gestii instytucji medycznych, ale również instytucji życia społecznego i indywidualnego zachowania ludzi. Publikacja przedstawia koncepcje zdrowia w medycynie, standardy opieki, profilaktyki zdrowotnej, profilaktyki uzależnień oraz opieki medycznej nad młodzieżą szkolną. Autorzy wyjaśniają różnicę w definiowaniu pojęć zdrowie publiczne i medycyna społeczna. Książka...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • medycyna: Zbiór standardów przyjęcia opieki socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego – książka

  Zbiór standardów przyjęcia opieki socjalizacji i wypisu chorego ze szpitala psychiatrycznego – książka

  Krystyna Kimak  

  Książka obejmuje wszystkie obszary pielęgniarskiej opieki psychiatrycznej - zarówno w warunkach ambulatoryjnych, jak i szpitalnych. Poszczególne zagadnienia omówiono w oddzielnych modułach. W każdym z nich wyodrębniono podstawowe problemy, jakie stwarzają pacjenci z zaburzeniami psychicznymi. Na tej podstawie zdefiniowano cele opieki pielęgniarskiej i sposoby ich realizacji. Każdy z modułów zawiera...

  Cena: 19,00 zł

  Więcej

 • medycyna: Zarys mikologii dla pielęgniarek – książka

  Zarys mikologii dla pielęgniarek – książka

  Ocenia się, że zakażenia grzybicze skóry oraz paznokci dotyczą obecnie około 10% mieszkańców Europy Zachodniej. Mikolodzy są zgodni, że grzybice (zwłaszcza stóp i paznokci) stanowią poważny problem społeczny i ekonomiczny. Przyczyną jest ogromna łatwość szerzenia się choroby, co zwiększa możliwość masowych zakażeń w grupach wysokiego ryzyka (m.in. wśród rolników, żołnierzy, strażaków, sportowców)....

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • medycyna: Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego – książka

  Wybrane zagadnienia z pielęgniarstwa europejskiego – książka

  Książka, której Autorzy wywodzą się z różnych środowisk akademickich zajmujących się nauczaniem pielęgniarstwa europejskiego, jest zbiorem nowoczesnej wiedzy łączącej wieloośrodkowe spojrzenie na prezentowane problemy. Autorzy omówili zasady funkcjonowania Unii Europejskiej, strukturę i zasoby pielęgniarstwa europejskiego, ustawodawstwo zawodowe w krajach Unii Europejskiej, kształcenie pielęgniarek...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • medycyna: Rodzina-zdrowie-choroba – książka

  Rodzina-zdrowie-choroba – książka

  Zofia Kawczyńska-Butrym  

  Pielęgniarka rodzinna realizuje kompleksową opiekę pielęgniarską nad pacjentami w ich miejscu zamieszkania. To ona pielęgnuje, wpaja zasady profilaktyki, uczy jak dbać o chorych i niepełnosprawnych. Książka ta jest poświęcona teoretycznym i praktycznym problemom pielęgniarstwa rodzinnego. Znaleźć tu można usystematyzowaną wiedzę na temat sytuacji zdrowotnej polskich rodzin, początków pielęgniarstwa...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • medycyna: Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej – książka

  Podstawy organizacji pracy pielęgniarskiej – książka

  Bez znajomości podstawowych zasad kierowania instytucjami i ludźmi bardzo trudno pracować w dynamicznie zmieniającym się systemie zdrowia. Podręcznik wprowadza w istotę organizacji, podstaw sprawnego działania, kierowania i organizowania stanowisk pielęgniarskich oraz pracy własnej, usprawniania opieki pielęgniarskiej, oceny jej jakości, standardów praktyki pielęgniarskiej, kontraktowania świadczeń,...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • medycyna: Pielęgniarstwo neurologiczne – książka

  Pielęgniarstwo neurologiczne – książka

  Kazimiera Adamczyk  

  Pacjent z problemami neurologicznymi to dla pielęgniarki wyzwanie. Powinna ona umieć nawiązać z nim kontakt oraz motywować go do aktywności i pracy nad sobą, udzielając wsparcia emocjonalnego. Sposoby pielęgnowania takich pacjentów opisywano już wiele razy. W odróżnieniu od dotychczasowych publikacji z tej dziedziny, w prezentowanej tu książce nacisk położono na elementy pielęgnowania, zaś aspekty...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • medycyna: Nadciśnienie tętnicze w chorobach nerek – książka

  Nadciśnienie tętnicze w chorobach nerek – książka

  Dorota Koper   Grzegorz Senatorski  

  Poradnik ten powstał w Klinice Immunologii, Transplantologii i Chorób Wewnętrznych UM w Warszawie, wiodącym w Polsce ośrodku nefrologicznym, kierowanym przez Leszka Pączka. Książka została napisana w sposób ciekawy, przejrzysty i logiczny. Zawiera aktualne dane na temat nadciśnienia tętniczego u pacjentów z chorobami nerek. Zagadnienie przedstawiono w sposób optymalny dla potrzeb kształcenia na wydziałach...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • medycyna: Dermatologia i wenerologia dla pielęgniarek – książka

  Dermatologia i wenerologia dla pielęgniarek – książka

  Założeniem autorów tej publikacji było przekazanie najnowszej wiedzy w zakresie chirurgii, z uwzględnieniem aktualnych wytycznych postępowania lekarskiego i pielęgniarskiego. W wielu rozdziałach przekroczono zakres podstawowych wymaganych od studentów wiadomości z danej tematyki, ponieważ autorzy przyjęli zasadę, aby w przypadku najczęściej występujących chorób podręcznik umożliwiał poszerzenie wiedzy,...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • medycyna: Promocja zdrowia – książka

  Promocja zdrowia – książka

  Rola i zakres promocji zdrowia są potencjalnie nieograniczone, a we współczesnych systemach ochrony zdrowia przypisuje się jej, coraz większe znaczenie. Promocja zdrowia w swojej najprostszej formie oznacza poprawianie zdrowia. Jest to podstawowy aspekt pielęgniarstwa i innych profesji opieki zdrowotnej oraz jedno z najważniejszych zadań w dziedzinie zdrowia. Dotychczasowe idee i perspektywy rozwoju...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • medycyna: Bioetyka Tom 2 – książka

  Bioetyka Tom 2 – książka

  Kazimierz Szewczyk  

  Nowoczesny, przystosowany do polskiej specyfiki wykład o bioetyce. Autor definiuje bioetykę jako etykę systemów opieki zdrowotnej w społeczeństwach demokratycznych. Przywołuje zarówno klasyczne przykłady dające początek bioetyce, jak i kazusy z rodzimej praktyki medycznej, co sprawia, że praca – nic nie tracąc z walorów podręcznika dla studentów medycyny, biologii, filozofii i prawa – staje się także...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • medycyna: Jak sobie radzić z bólem przewlekłym – książka

  Jak sobie radzić z bólem przewlekłym – książka

  Barbara Bruce   Michael W. Hooten  

  Ból jest jedną z najczęściej odczuwanych dolegliwości. Budzi niepokój, ale jest też sygnałem alarmowym ostrzegającym przed uszkodzeniem lub mówiącym o rozpoczynającym się lub toczącym procesie chorobowym. Ból przewlekły jednak trwa mimo wygojenia się tkanek. Można go wręcz traktować jako samodzielną chorobę. Jest to bardzo trudny problem medyczny, a dla chorego czynnik znacznie pogarszający jakość....

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

 • medycyna: Jakość życia w zaburzeniach odżywiania – książka

  Jakość życia w zaburzeniach odżywiania – książka

  Anna Wiatrowska  

  Charakterystyka zaburzeń odżywiania Jakość życia w zdrowiu i chorobie Uwarunkowania poczucia jakości życia Psychospołeczne funkcjonowanie w zaburzeniach odżywiania

  Cena: 30,45 zł

  Więcej

 • medycyna: Anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej terapii i leczenia bólu Tom 1/2 – książka

  Anestezjologia kliniczna z elementami intensywnej terapii i leczenia bólu Tom 1/2 – książka

  Tom 1: - fizjologia i fizjopatologia układów organizmu człowieka - środki stosowane w anestezjologii - problemy anestezji ogólnej i regionalnej - ryzyko związane z anestezją, np. zespół hipertermii złośliwej Tom 2: - zagadnienia ogólne dotyczące organizacji oddziałów, ich funkcjonowania i ekonomiki - problemy etyczne - postępowanie w stanach ostrych - monitorowanie funkcji różnych układów - leczenie...

  Cena: 369,00 zł

  Więcej

 • medycyna: Cuda Pana Jezusa – książka

  Cuda Pana Jezusa – książka

  Urszula Wójcik  

  Pierwsza na rynku księgarskim książka przeznaczona do pracy katechetycznej z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą. Autorka wykorzystała tu swoje wieloletnie doświadczenie zawodowe – jako surdopedagog i katecheta pracuje na co dzień w jednym ze specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w Krakowie. Cuda Pana Jezusa to zbiór tekstów biblijnych dostosowanych do odbioru przez osoby niesłyszące, napisany prostym,...

  Cena: 26,25 zł

  Więcej

 • medycyna: English for Pharmacists + 2CD – książka

  English for Pharmacists + 2CD – książka

  Anna W. Kierczak  

  Jest to nowoczesny podręcznik do nauki specjalistycznego języka angielskiego, przeznaczony dla studentów i absolwentów wydziałów farmacji. Obejmuje słownictwo dotyczące m.in.. Farmacji stosowanej i społecznej, farmakologii, biologii, botaniki, chemii, mikrobiologii, bezpieczeństwa pracy w laboratorium naukowym, systemów dostarczania leków oraz obowiązków przedstawiciela firmy farmaceutycznej

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • medycyna: Zielnik Rośliny uprawne – książka

  Zielnik Rośliny uprawne – książka

  Małgorzata Garbarczyk   Henryk Garbarczyk  

  Kolejny tom z serii. Tym razem zabierze nas do krainy roślin uprawnych. Dowiemy się bardzo dużo ciekawych informacji na ich temat. Z jakich krajów pochodzą, od kiedy są uprawiane, co się z nich wyrabia i do jakich celów służą. Poznamy ich różne rodzaje.

  Cena: 29,90 zł

  Więcej

 • medycyna: Zespół jelita nadwrażliwego – książka

  Zespół jelita nadwrażliwego – książka

  Mirosław Jarosz   Jan Dzieniszewski  

  Powtarzające się, uporczywe dolegliwości ze strony przewodu pokarmowego, takie jak bóle brzucha, biegunki lub zaparcia, nie zawsze muszą być objawem groźnej choroby. Mogą one towarzyszyć schorzeniu zwanemu zespołem jelita nadwrażliwego lub jelitem drażliwym. W powstawaniu i leczeniu tego schorzenia znaczącą rolę odgrywają zarówno czynniki żywieniowe, jak i psychiczne. W tym poradniku Czytelnik znajdzie...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • medycyna: Pacjent chory na astmę – książka

  Pacjent chory na astmę – książka

  Eric Martin  

  Dlaczego, kiedy, ile? Pacjenci cierpiący na astmę każdego dnia zadają Państwu wiele pytań dotyczących swoich dolegliwości i terapii. Jako osoby przewlekle chore są zdani na Państwa nieustanną, kompetentną pomoc i opiekę. Tutaj znajdą Państwo informacje o przebiegu choroby, możliwościach terapeutycznych, opiece farmaceutycznej, również w ramach Disease Management. • Opisy przypadków podane w przejrzystej formie. •...

  Cena: 51,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2496

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA