Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

służba zdrowia, opieka zdrowotna

Liczba pozycji: 167
 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Ocena jakości usług medycznych w psychiatrycznej opiece zdrowotnej – książka
  TANIEJ 30 %

  Ocena jakości usług medycznych w psychiatrycznej opiece zdrowotnej – książka

  Anna Indulska   Marta Anczewska   Joanna Raduj   Katarzyna Prot   Maciej Pałyska  

  Opracowanie zawiera zarówno podstawy teoretyczne do zarządzania jakością (w tym przypomnienie historii i zasad oceny jakości usług psychiatrycznych), jak i praktyczne narzędzia, niezbędne do oceny jakości usług medycznych. Jest podsumowaniem doświadczeń związanych z wdrażaniem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii normy ISO 9001–2000, której celem jest utrzymanie poziomu świadczonych usług. Niezbędnym...

  Cena: 14,70 zł 21,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zagrożenia zdrowia publicznego Część 3 Naukowe podstawy promocji zdrowia – książka
  TANIEJ 30 %

  Zagrożenia zdrowia publicznego Część 3 Naukowe podstawy promocji zdrowia – książka

  Książka stanowi trzecią część opracowania dotyczącego zagrożeń zdrowia publicznego. Dwie pierwsze publikacje dotyczyły uwarunkowań środowiskowych i diagnozy sytuacji. W niniejszym tomie uwzględniono diagnozy zagrożeń zdrowia publicznego, przedstawiono metodykę badań naukowych w promocji zdrowia oraz działań praktycznych rokujących największą skuteczność. Szczegółowo omówiono zagadnienia dotyczące...

  Cena: 90,30 zł 129,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zagrożenia zdrowia publicznego – książka
  TANIEJ 30 %

  Zagrożenia zdrowia publicznego – książka

  Zdrowie publiczne definiowane jest jako nauka i kompleksowe postępowanie, zmierzające do zachowania i umacniania zdrowia w wymiarze makrospołecznym i lokalnym. [...] Pielęgniarstwo w swym holistycznym wymiarze wpisuje się w szeroko rozumianą politykę zdrowia publicznego a pielęgniarki odgrywają szczególną rolę w kształtowaniu zdrowia społeczności. Publikacja porusza aktualne tematy z zakresu pielęgniarstwa...

  Cena: 24,50 zł 35,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Infrastruktura techniczna w szpitalu – książka
  TANIEJ 30 %

  Infrastruktura techniczna w szpitalu – książka

  Anna Bujanowska   Witold Biały  

  W monografii przedstawiono metody oraz narzędzia wspomagające zarządzanie eksploatacją infrastruktury technicznej i utrzymaniem ruchu w obiekcie szpitalnym. Dla podniesienia skuteczności realizowania procesów eksploatacji infrastruktury technicznej w szpitalu zaproponowano wykorzystanie koncepcji Facility Management i budynku inteligentnego, które zostały zastosowane za pośrednictwem modelu wspomagającego...

  Cena: 27,30 zł 39,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Triuno Instytucje we wspólnocie Lasek 1911-1961 – książka
  TANIEJ 30 %

  Triuno Instytucje we wspólnocie Lasek 1911-1961 – książka

  Elżbieta Przybył-Sadowska  

  Podwarszawskie Laski, ze znajdującym się tam ośrodkiem dla niewidomych prowadzonym przez Towarzystwo Opieki nad Ociemniałymi przy współpracy ze Zgromadzeniem Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża, to miejsce szczególne i ważne dla dziejów polskiego katolicyzmu, a zwłaszcza dla odrodzenia religijnego i formacji katolickich środowisk inteligenckich w dwudziestoleciu międzywojennym. Niepodważalna jest...

  Cena: 30,87 zł 44,10 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Od ekonomii do ekonomiki zdrowia – książka
  TANIEJ 30 %

  Od ekonomii do ekonomiki zdrowia – książka

  Dobre zarządzanie w ochronie zdrowia nabiera obecnie zasadniczego znaczenia wobec rosnących na tym obszarze oczekiwań społecznych przy ograniczonych zasobach finansowych. Oznacza to zapotrzebowanie na policy makers i menadżerów, posiadających interdyscyplinarną wiedzę oraz odpowiednie umiejętności. Marek Bednarski Profesor nauk ekonomicznych Uniwersytet Warszawski

  Cena: 41,30 zł 59,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej – książka
  TANIEJ 30 %

  Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej – książka

  Jadwiga Suchecka  

  Opracowanie poświęcone jest zastosowaniom teorii ekonomicznych do analiz problemów występujących we współczesnych systemach zdrowotnych ze zwróceniem szczególnej uwagi na: - specyfikę proponowanych ujęć teoretycznych i praktycznych odnoszących się np. do takich kategorii jak podaż i popyt na opiekę zdrowotną i ich wpływu na równowagę ekonomiczną, - wykorzystanie metod ewaluacji ekonomicznej i ich zastosowanie...

  Cena: 83,30 zł 119,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej – książka
  TANIEJ 30 %

  Dokumentacja medyczna w praktyce pielęgniarki i położnej – książka

  Maciej Gibiński   Renata Ciemierz  

  Publikacja niezbędna w codziennej praktyce pielęgniarki i położnej. W książce uwzględniono znaczenie dokumentacji medycznej w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Omówiono zasady prowadzenia dokumentacji w podmiocie udzielającym świadczeń medycznych. Opisano również tematykę uzyskiwania zgody na leczenie, pobierania właściwych oświadczeń pacjenta (jego przedstawiciela ustawowego), a także aspekty...

  Cena: 34,30 zł 49,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce – książka
  TANIEJ 30 %

  System ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce – książka

  Małgorzata Paszkowska  

  Współczesny model systemu ochrony zdrowia w Polsce związany jest nierozerwalnie z ubezpieczeniami zdrowotnymi. Książka jest jedynym i kompleksowym opracowaniem obecnego systemu publicznego ubezpieczenia zdrowotnego w Polsce, a także przedstawia problematykę prywatnych ubezpieczeń zdrowotnych. Autorka w przystępny i spójny sposób przedstawiła podstawy prawne oraz aspekty organizacyjne dotyczące funkcjonowania...

  Cena: 32,20 zł 46,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Uwarunkowania efektywności zastosowania outsourcingu w ochronie zdrowia – książka
  TANIEJ 30 %

  Uwarunkowania efektywności zastosowania outsourcingu w ochronie zdrowia – książka

  Jarosław Waśniewski  

  Podmioty ochrony zdrowia mają więcej niż inne podmioty gospodarcze ograniczeń wynikających z natury prowadzonej działalności. Okazuje się, że wprowadzenie rozwiązań opartych na procesach outsourcingu pozwala na sprostanie statutowym celom w warunkach nierównomiernej konkurencji. Rozwiązania outsourcingowe są działaniami elastycznymi i dobrze funkcjonują przy nieustannym i szczegółowym nadzorze państwa...

  Cena: 30,87 zł 44,10 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Pacjent w sieci zależności – książka
  TANIEJ 30 %

  Pacjent w sieci zależności – książka

  Alicja Łaska-Formejster  

  Publikacja mieści się w obszarze nauk społecznych i porusza istotne zagadnienia z perspektywy odbiorcy świadczeń zdrowotnych. Obszar analizy łączy ,,nietypowe” dla tej problematyki ujęcia teoretyczne i oprócz zasadniczego kontekstu społecznego został w niej uwzględniony także kontekst etyczny, moralny, prawny i marketingowy. W książce zaprezentowano sieć podstawowych zależności, w które uwikłany jest...

  Cena: 34,94 zł 49,91 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: System ochrony zdrowia w Polsce – książka
  TANIEJ 30 %

  System ochrony zdrowia w Polsce – książka

  Piotr Bromber   Joanna Hady   Halina Lachowska  

  W monografii „System ochrony zdrowia w Polsce" autorzy skoncentrowali się na wybranych, najczęściej ocenianych, aspektach działalności systemu ochrony zdrowia. Kluczem do zrozumienia podjętych rozważań, jest problematyka jakości, efektywności, dostępności i bezpieczeństwa zdrowotnego. Są to kategorie, które stanowią o pozycji rankingowej polskiego systemu ochrony zdrowia, ponadto znajdują odzwierciedlenie...

  Cena: 33,60 zł 48,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Profesjonalizm lekarski – książka
  TANIEJ 30 %

  Profesjonalizm lekarski – książka

  W ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat pojęcie profesjonalizmu lekarskiego uległo na świecie przekształceniu ze słabo zarysowanego terminu używanego najczęściej w sytuacjach, w których obserwowano jego naruszenia („to nie jest profesjonalne”, „temu lekarzowi brakuje profesjonalizmu”), do zdefiniowanego i określonego wieloma regulacjami zespołu wartości i zachowań stanowiących podstawę zaufania, jakim...

  Cena: 35,00 zł 50,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Jak stworzyć gabinet doskonały – książka
  TANIEJ 30 %

  Jak stworzyć gabinet doskonały – książka

  Zbigniew Kowalski  

  Autor publikacji jest jednym z pierwszych w Polsce nauczycieli akademickich nauczających metod porozumiewania się z pacjentami. Doświadczony mówca motywacyjny, konsultant, doradca i trener komunikacji interpersonalnej. Zajmuje się projektami rozwojowymi dla lekarzy i farmaceutów oraz zarządów i pracowników firm z sektora medycznego. Od roku 2008 prowadzi indywidualne projekty doradcze zwane gabinetowymi...

  Cena: 16,80 zł 24,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Dokumentacja medyczna w praktyce lekarza dentysty – książka
  TANIEJ 30 %

  Dokumentacja medyczna w praktyce lekarza dentysty – książka

  Maciej Gibiński   Wanda Konty-Gibińska   Joanna Gibińska-Styła  

  Publikacja niezbędna w codziennej praktyce lekarza dentysty. W książce uwzględniono znaczenie dokumentacji medycznej w procesie diagnostyczno-terapeutycznym. Omówiono również administracyjne aspekty prowadzenia dokumentacji w podmiocie udzielającym świadczeń medycznych, a także aspekty prawne, przechowywanie, udostępnianie oraz zasady kontroli dokumentacji.

  Cena: 34,30 zł 49,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Marketing produktów farmaceutycznych – książka
  TANIEJ 30 %

  Marketing produktów farmaceutycznych – książka

  Giulio Cesare   Paolo Mancini  

  Na rynku, gdzie popyt jest często niższy od oferty, marketing stara się - za pomocą swoich specjalnych technik - stworzyć różnicę pomiędzy nami a konkurencją, przekonując klienta o wyższości naszych produktów. Z tego względu marketing jest i pozostanie dyscypliną strategiczną w zarządzaniu biznesem, również w tak specyficznym sektorze, jak ochrona zdrowia, gdzie musi mierzyć się nie tylko z niekorzystną...

  Cena: 46,20 zł 66,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zagrożenia zdrowia publicznego Część 2 – książka
  TANIEJ 30 %

  Zagrożenia zdrowia publicznego Część 2 – książka

  Andrzej Denys  

  Książka jest kontynuacją części pierwszej publikacji pt. Zagrożenia zdrowia publicznego. Wybrane zagadnienia, stanowiącej analizę problematyki zapewnienia obywatelom bezpieczeństwa zdrowotnego, omawiającej wiele zagrożeń zdrowotnych oraz skutecznych metod przeciwdziałania im. W części drugiej autorzy skupili się na zagadnieniu związku zdrowia człowieka z szeroko rozumianym środowiskiem i podjęli próbę...

  Cena: 48,30 zł 69,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Polityka zdrowotna – książka
  TANIEJ 30 %

  Polityka zdrowotna – książka

  Stanisław Grycner  

  Polityka zdrowotna w najszerszym ujęciu jest formą aktywności ludzkiej, której celem jest tworzenie, zachowanie oraz poprawa ogólnych zasad życia. Siatka pojęciowa związana ze zdrowiem i polityką jest niezwykle szeroka. Stosowane są m.in. takie pojęcia, jak: polityka ochrony zdrowia, polityka zdrowotna, system zdrowotny, system ochrony zdrowia, opieka zdrowotna, świadczenie zdrowotne, służba zdrowia,...

  Cena: 28,70 zł 41,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Teoria popytu na samoubezpieczenie – książka
  TANIEJ 30 %

  Teoria popytu na samoubezpieczenie – książka

  Piotr Dudziński  

  Samoubezpieczenie jest narzędziem zarządzania ryzykiem które redukuje ewentualną szkodę w zależności od poniesionych kosztów. Przykładami samoubezpieczenia są zakup gaśnicy przeciwpożarowej, sejfu, wynajęcie prawnika lub biura detektywistycznego, w sferze strat niematerialnych zaś jest to zakup dodatkowego prywatnego ubezpieczenia zdrowotnego, kupno kasku przez rowerzystę, instalacja poduszek powietrznych...

  Cena: 19,11 zł 27,30 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Agresja w opiece zdrowotnej – książka
  TANIEJ 30 %

  Agresja w opiece zdrowotnej – książka

  Z Przedmowy: "Niepokojąco wzrasta liczba incydentów agresywnego zachowania pacjentów lub członków ich rodzin wobec lekarza i pielęgniarki. Towarzyszy temu, niestety, bezradność personelu medycznego. Dlatego podjęliśmy ten temat z intencją dostarczenia lekarzom i pielęgniarkom narzędzi radzenia sobie w sytuacjach, w których spotykają się oni z agresywnym zachowaniem. Mamy nadzieję, że niniejsza publikacja...

  Cena: 23,80 zł 34,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 167

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA