Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

służba zdrowia, opieka zdrowotna

Liczba pozycji: 167
 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Prawo medyczne Podręcznik dla lekarzy dentystów i studentów wydziałów lekarsko-dentystycznych – książka
  TANIEJ 30 %

  Prawo medyczne Podręcznik dla lekarzy dentystów i studentów wydziałów lekarsko-dentystycznych – książka

  Radosław Tymiński  

  Od wielu lat zajmuję się tematyką obrony lekarzy i lekarzy dentystów w sprawach sądowych. Dzięki temu mam możliwość spotykania się z wieloma lekarzami różnych specjalności. Niektórzy z nich popełnili błąd w sztuce medycznej i dlatego zostali oskarżeni lub pozwani, jednakże w większości to znakomici specjaliści, którzy stanę-li przed sądem z tego powodu, że nie mieli wystarczającej świadomości prawnej....

  Cena: 84,00 zł 120,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Rola akredytacji w zarządzaniu szpitalem – książka
  TANIEJ 30 %

  Rola akredytacji w zarządzaniu szpitalem – książka

  Paweł Dzięcioł  

  Praca szeroko obejmuje kategorie akredytacji, ale przede wszystkim wskazuje nowe perspektywy zarządzania szpitalem. W publikacji omówiono zarządzanie jakością, scharakteryzowano rynek usług medycznych, a także przyjęto autorskie ujęcie uwarunkowań wdrożenia orientacji projakościowej. Kompleksowo zaprezentowano Program Akredytacji Szpitali, zakres standardów akredytacyjnych oraz szanse i zagrożenia...

  Cena: 19,60 zł 28,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym – książka
  TANIEJ 30 %

  Marketing strategiczny na rynku farmaceutycznym – książka

  Małgorzata Michalik   Henryk Mruk   Bogna Pilarczyk  

  Książka stanowi całościowe opracowanie zagadnień z zakresu marketingowego zarządzania na rynku farmaceutycznym. Autorzy kompleksowo omówili w niej cechy rynku farmaceutycznego, czynniki kształtujące jego otoczenie, a także stosowane na nim instrumenty i strategie marketingowe, szczególną uwagę zwracając na takie tematy jak: - zasady i etapy tworzenia strategii marketingowych oraz charakterystyka różnych...

  Cena: 48,30 zł 69,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Symulacja w zarządzaniu systemami ochrony zdrowia – książka
  TANIEJ 30 %

  Symulacja w zarządzaniu systemami ochrony zdrowia – książka

  Bożena Mielczarek  

  Metody symulacji komputerowej mogą odgrywać istotną rolę we wspomaganiu procesów decyzyjnych zarządzania opieką zdrowotną, głównie ze względu na możliwość przeprowadzania kontrolowanych eksperymentów na symulowanym systemie. Prezentowana monografia jest poświęcona zagadnieniom konstrukcji i stosowania modeli symulacyjnych w obszarach problemowych występujących na różnych szczeblach zarządzania ochroną...

  Cena: 44,80 zł 64,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Lekarz dentysta w systemie prawnym Prawo dla lekarzy dentystów – książka
  TANIEJ 30 %

  Lekarz dentysta w systemie prawnym Prawo dla lekarzy dentystów – książka

  Emilia Sarnacka  

  Książka „Lekarz dentysta w systemie prawnym. Prawo dla lekarzy dentystów” stanowi praktyczny przewodnik po regulacjach prawnych dotyczących wykonywania zawodu lekarza dentysty, w tym zasad: uzyskiwania prawa wykonywania zawodu, kształcenia podyplomowego, wykonywania zawodu lekarza dentysty, organów samorządu zawodowego i odpowiedzialności zawodowej. Autorka w przystępny sposób omawia poszczególne regulacje...

  Cena: 27,30 zł 39,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zagrożenia zdrowia publicznego – książka
  TANIEJ 30 %

  Zagrożenia zdrowia publicznego – książka

  Andrzej Denys  

  W książce przedstawiono zagadnienia dotyczące wpływu cywilizacji na zdrowie ludzi, środowiskowych uwarunkowań rozwoju chorób cywilizacyjnych, problemów starzejącego się społeczeństwa oraz edukacji i promocji zdrowia. Autorzy skupili się także na najważniejszych kwestiach demograficzno-społecznych, takich jak: - długość życia i umieralność Polaków, - chorobowość podlegająca hospitalizacji, - obciążenia...

  Cena: 48,30 zł 69,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną – książka
  TANIEJ 30 %

  Wykorzystanie analizy interesariuszy w zarządzaniu organizacją zdrowotną – książka

  Wpływ interesariuszy na proces podejmowania decyzji przez organizację publiczną jest zbadany w niewielkim stopniu; pozostaje ciągle terra incognita współczesnej teorii interesariuszy. Ponieważ sektor ochrony zdrowia znajduje się pod presją różnych grup interesu, istnieje silna potrzeba objęcia badaniami wpływu kluczowych interesariuszy na podejmowanie strategicznych decyzji w organizacjach tego sektora....

  Cena: 23,10 zł 33,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Wypalenie zawodowe pracowników medycznych – książka
  TANIEJ 30 %

  Wypalenie zawodowe pracowników medycznych – książka

  Ewa Wilczek-Rużyczka  

  Publikacja zawiera analizę przyczyn i konsekwencji wypalenia zawodowego u lekarzy i pielęgniarek, opartą na wyjaśnieniu zachowań i procesów psychicznych proponowanych przez współczesną psychologię. W książce przedstawiono podstawowe pojęcia i koncepcje dotyczące wypalenia zawodowego i stresu oraz najważniejsze osiągnięcia badawcze i praktyczne autorów polskich i zagranicznych. Autorka wskazuje na...

  Cena: 34,30 zł 49,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Informacja zdrowotna – książka
  TANIEJ 30 %

  Informacja zdrowotna – książka

  Małgorzata Kisilowska   Justyna Jasiewicz  

  Unikatowy w skali kraju raport z badań eksploracyjnych przeprowadzonych w 2012 roku wśród pacjentów przychodni warszawskich z wykorzystaniem autorskich narzędzi badawczych. Przedstawiony materiał pozwala naszkicować ścieżki zachowań informacyjnych, kontekst podejmowania decyzji i bodźce motywujące do poszukiwania informacji dotyczących zdrowia. Ujawnia ogromne zapotrzebowanie na kształcenie informacyjnych...

  Cena: 23,10 zł 33,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zdrowie publiczne – książka
  TANIEJ 30 %

  Zdrowie publiczne – książka

  W podręczniku omówiono zagadnienia z różnych obszarów zdrowia publicznego. Koncentrują się one wokół: - koncepcji zdrowia w medycynie - polityki zdrowotnej - współczesnych zagrożeń zdrowia jednostki i rodziny - profilaktyki zdrowotnej w Polsce i w krajach europejskich - profilaktyki chorób społecznych i cywilizacyjnych - zagrożeń zdrowia psychicznego - opieki medycznej nad młodzieżą szkolną - promocji...

  Cena: 62,30 zł 89,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Produkt turystyki medycznej – książka
  TANIEJ 30 %

  Produkt turystyki medycznej – książka

  Jolanta Rab-Przybyłowicz  

  W ciągu zaledwie kilkunastu lat turystyka medyczna stała się znaczącym ekonomicznie przedsięwzięciem, w które zaangażowane są firmy turystyczne, farmaceutyczne i przede wszystkim prywatne szpitale oraz kliniki medyczne w wielu regionach świata. Ekspansja medycznych destynacji, firm pośredniczących w turystyce medycznej, książek, stron, for internetowych, blogów, czasopism, miesięczników tylko w ostatniej...

  Cena: 40,60 zł 58,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Ekspozycja zawodowa w praktyce – książka
  TANIEJ 30 %

  Ekspozycja zawodowa w praktyce – książka

  Kontakt z materiałem biologicznym potencjalnie zakaźnym jest jednym z najczęstszych i najpoważniejszych zagrożeń dla pracowników ochrony zdrowia. Ryzyko zakażenia istnieje najczęściej na skutek zranienia skóry skażonym ostrym narzędziem. Zakażenia mogą być przyczyną wielu poważnych chorób, m.in. HIV, wirusowego zapalenia wątroby typu B lub C. Odpowiednie szkolenia, bezpieczne metody pracy oraz stosowanie...

  Cena: 48,30 zł 69,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia – książka
  TANIEJ 30 %

  Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia – książka

  Prezentowane w niniejszym tomie teksty są pokłosiem konferencji pt. „Etyczne problemy zarządzania w ochronie zdrowia”, która odbyła się w Krakowie w październiku 2012 r. Podejmowane podczas spotkania kwestie stanowią zaczątek poważnego dyskursu nad etycznym wymiarem zarządzania w służbie zdrowia, są wstępnym rekonesansem w dziedzinie, która dotychczas zwykle umykała uwadze teoretyków i praktyków systemu...

  Cena: 41,30 zł 59,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych – książka
  TANIEJ 30 %

  Finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych – książka

  Izabela Nawrolska  

  Praca jako pierwsza podejmuje problem racjonalności wydatków publicznych przeznaczonych na finansowanie profilaktycznych programów zdrowotnych, analizując go zarówno na płaszczyźnie teoretycznej, jak i praktycznej. Celem pracy jest ocena metod, struktury i prawidłowości wydatków przeznaczonych na finansowanie programów oraz wskazanie kierunków zmian ich finansowania ze środków publicznych w Polsce...

  Cena: 40,60 zł 58,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zarządzanie kosztami podmiotów leczniczych – książka
  TANIEJ 30 %

  Zarządzanie kosztami podmiotów leczniczych – książka

  Monika Raulinajtys-Grzybek  

  Kalkulacja kosztów i zarządzanie kosztami to jeden z najtrudniejszych, a zarazem najważniejszych problemów polskiej ochrony zdrowia. W publikacji zdefiniowano zadania, jakie współcześnie stawiane są przed pielęgniarkami w tym zakresie, a także ich rolę jako dostawców i odbiorców informacji zarządczej. Na konkretnych przykładach przedstawiono działania, jakie mogą zostać podjęte w oddziale szpitalnym...

  Cena: 34,30 zł 49,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Namysły nad problemami polityki zdrowotnej globalnej europejskiej krajowej – książka
  TANIEJ 30 %

  Namysły nad problemami polityki zdrowotnej globalnej europejskiej krajowej – książka

  Księga Jublileuszowa poświęcona Prof. Cezaremu W. Włodarczykowi. Książka stanowi zbiór wartościowych tekstów, prezentujących różne podejście do problemów polityki zdrowotnej.

  Cena: 52,50 zł 75,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych – książka
  TANIEJ 30 %

  Ochrona zdrowia w stosunkach międzynarodowych – książka

  Książka poświęcona jest międzynarodowym aspektom ochrony zdrowia w wymiarze medycznym, ale także społeczno-politycznym i gospodarczym. Badania nad działaniami w zakresie ochrony zdrowia mogą być podejmowane z uwzględnieniem zagadnień historycznych, geograficznych, filozoficznych, etycznych, kulturowych, religijnych, socjologicznych, prawnych, politycznych, ekonomicznych. Wszystkie te wymiary są obecne...

  Cena: 27,30 zł 39,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Łączenie solidaryzmu z wolnością w ubezpieczeniach społecznych – książka
  TANIEJ 30 %

  Łączenie solidaryzmu z wolnością w ubezpieczeniach społecznych – książka

  Christoph Sowada  

  Książka Christopha Sowady jest pierwszą na polskim rynku, która ukazuje problemy funkcjonowania i zmian systemu zdrowotnego w pełni jego teoretycznej i praktycznej złożoności. Jednocześnie pozbawia złudzeń co do tego, że istnieje jedno remedium i możliwe są szybkie i zasadnicze przeobrażenia tego systemu. (…) Szczególnie wartościowe w tej pracy jest to, że ogólne rozważania na temat łączenia rynku...

  Cena: 34,55 zł 49,35 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Pacjent na oddziale psychiatrycznym – książka
  TANIEJ 30 %

  Pacjent na oddziale psychiatrycznym – książka

  Michael I. Casher   Joshua D. Bess  

  W książce przystępnie i zwięźle - w formie pytań i odpowiedzi - przedstawiono zagadnienia związane z rozpoznaniem i różnicowaniem chorób psychicznych, a także ogólny zarys postępowania z pacjentami hospitalizowanymi psychiatrycznie z powodu różnych chorób i zaburzeń psychicznych. Autorzy zawarli w niej wskazówki diagnostyczne oparte nie tylko na obowiązujących kryteriach diagnostycznych (DSM), ale...

  Cena: 55,30 zł 79,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Socjologia i psychologia dla pacjenta – książka
  TANIEJ 30 %

  Socjologia i psychologia dla pacjenta – książka

  Książka jest pierwszą na polskim rynku wydawniczym pozycją poświęconą w całości zagadnieniu prawa do informacji medycznej. Przedstawia podstawy prawne obowiązku udzielania informacji, zakres przedmiotowy informacji medycznej, podmioty uprawnione, jak i zobowiązane do realizacji tego prawa, a także problemy odpowiedzialności za naruszenie prawa pacjenta do informacji.

  Cena: 29,40 zł 42,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 167

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA