Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

służba zdrowia, opieka zdrowotna

Liczba pozycji: 186
 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zarządzanie ewolucyjnymi zmianami w szpitalach publicznych. – książka

  Zarządzanie ewolucyjnymi zmianami w szpitalach publicznych. – książka

  Piotr Lenik  

  W książce ukazano menedżerską perspektywę zarządzania zmianami w publicznych podmiotach ochrony zdrowia, głównie szpitalach publicznych, ze szczególnym uwzględnieniem wdrażania zmian w szpitalach publicznych oraz zarządzania kapitałem ludzkim w tzw. organizacjach oziębłych. Zaprezentowane w opracowaniu rozwiązania praktyczne stwarzają lepszą perspektywę dla efektywniejszego funkcjonowania tego typu...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Gabinet dentystyczny Jak chronić dane osobowe pracowników, pacjentów i podwykonawców – książka

  Gabinet dentystyczny Jak chronić dane osobowe pracowników, pacjentów i podwykonawców – książka

  Marcin Zemła  

  W książce Gabinet dentystyczny. Jak chronić dane osobowe pracowników, pacjentów i podwykonawców znajdziesz kilkanaście wzorów upoważnień, oświadczeń, umów, rejestrów, zgód, wykazów, wniosków i protokołów. Dzięki temu nie popełnisz żadnych błędów żądając podania w swoim gabinecie danych osobowych. A kary mogą być dotkliwe - od utracenia kontraktu z NFZ do postępowania prokuratorskiego.

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Gabinet lekarski Jak chronić dane osobowe pracowników, pacjentów i podwykonawców – książka

  Gabinet lekarski Jak chronić dane osobowe pracowników, pacjentów i podwykonawców – książka

  Piotr Zemła  

  Książka Gabinet lekarski. Jak chronić dane osobowe pracowników, pacjentów i podwykonawców to praktyczne porady, jaką dokumentację wypełniać i do jakich procedur się stosować obecnie, gdy stan zdrowia pacjenta znany jest nie tylko lekarzowi.

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: BHP w podmiotach leczniczych – książka

  BHP w podmiotach leczniczych – książka

  Anna Maria Słowińska  

  Podmiot leczniczy jako pracodawca ma obowiązek zapewnienia swoim pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. Niniejsze opracowanie szczegółowo przedstawia wszystkie zagadnienia związane z przestrzeganiem bezpieczeństwa i higieny pracy w podmiotach leczniczych, w tym. m.in.: - czynniki szkodliwe dla zdrowia, jakie występują w podmiotach leczniczych, - choroby zawodowe, - zasady doboru i stosowania...

  Cena: 147,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – książka

  Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – książka

  Justyna Sadowska  

  „Problematyka podjęta przez Autorkę jest na tle polskiego systemu prawnego nowa, w dodatku regulacja jest pełna sprzeczności kontrowersyjna i nieznana, nie tylko uczestnikom obrotu cywilnoprawnego, ale również ich pełnomocnikom. Wybór tematu pracy należy zatem uznać za trafny”. Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Świderskiej

  Cena: 80,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Prawo dla lekarzy – książka

  Prawo dla lekarzy – książka

  Małgorzata Paszkowska  

  Książka przedstawia w sposób kompleksowy najważniejsze aspekty prawne wykonywania zawodu lekarza zarówno rodzinnego, jak i specjalisty oraz obejmuje swoim zakresem kurs z prawa medycznego obowiązujący podczas odbywania wszystkich specjalizacji lekarskich. Stanowi źródło informacji poszukiwanych przez lekarzy m.in. w związku ze zmianami zasad wykonywania zawodu, a także informatyzacją ochrony zdrowia....

  Cena: 75,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych – książka

  Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych – książka

  Monika Dobska   Paweł Dobski  

  Autorzy są adiunktami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, współpracują z wieloma uczelniami w całym kraju. Napisali wiele książek na temat marketingu i zarządzania, m.in.: Marketing bezpośredni, Marketing usług medycznych, Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. Dr Monika Dobska jest kierownikiem Studium Podyplomowego "Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej", dr Paweł Dobski wykłada zarządzanie...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Wyroby medyczne – książka

  Wyroby medyczne – książka

  Publikacja jest pierwszą próbą kompleksowego przedstawienia zasad zaopatrzenia w wyroby medyczne i środki pomocnicze oraz urządzenia wspomagające osób z niepełnosprawnością. Stanowi zbiór standardów postępowania i prezentuje aktualny stan wiedzy na temat wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi gotowymi i wykonanymi na miarę oraz sprzętu i środków wspomagających. Autorzy dokonali kategoryzacji...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Jak uzdrowić służbę zdrowia? – książka

  Jak uzdrowić służbę zdrowia? – książka

  John C. Goodman   Gerald L. Musgrave   Devon M. Herrick  

  Pod wpływem lewicowej propagandy i gróźb szerzonych przez administrację państwową, przeciętny pacjent uważa, że gdyby nie państwo, umarłby w bólach i mękach w wieku 25 lat pozbawiony szans na opiekę medyczną. Tak myślą nie tylko Polacy. Powszechną służbę zdrowia popierają Francuzi, Niemcy, Holendrzy, Czesi, Włosi, Hiszpanie, ostatnio nawet Amerykanie. Ponad połowa obywateli Stanów Zjednoczonych uległa...

  Cena: 32,70 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta – książka

  Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta – książka

  Agnieszka Fiutak  

  Publikacja zawiera wszechstronną analizę problematyki zgody pacjenta na wykonanie zabiegu leczniczego i odpowiedzialności karnej za jej naruszenie. Przedstawiono w niej liczne zagadnienia ujawniające się w obszarze zgody pacjenta wraz z kwestiami spornymi, w tym m.in.: - przedmiot ochrony przestępstwa wykonania zabiegu bez zgody pacjenta, - przesłanki legalności zabiegu leczniczego, - zgodę pacjenta...

  Cena: 119,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Finansjalizacja w ochronie zdrowia – książka

  Finansjalizacja w ochronie zdrowia – książka

  Martyna Ostrowska  

  Obecnie stajemy się świadkami wzrostu znaczenia finansów w życiu ekonomicznym i społecznym. W szczególności problematyka ta jest ważna w odniesieniu do działalności systemu ochrony zdrowia. W literaturze przedmiotu wzrost znaczenia finansów i zamianę relacji na transakcję nazwano mianem finansjalizacji. Zjawisko to i jego konsekwencje są przedmiotem dociekań w niniejszej publikacji. Niniejsza monografia...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska – książka

  Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska – książka

  Rafał Stankiewicz  

  Publikacja jest poświęcona zagadnieniom związanym z wpływem prawa unijnego na obszar szeroko rozumianego zdrowia publicznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Autor ukazuje rzeczywisty wymiar wpływu tego prawa na krajowe systemy ochrony zdrowia, chociażby w zakresie takich zagadnień, jak: - mobilność pacjentów oraz możliwość podejmowania leczenia w innym państwie członkowskim, - instytucja...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Ustawa o zdrowiu publicznym Komentarz – książka

  Ustawa o zdrowiu publicznym Komentarz – książka

  Maciej Dercz   Hubert Izdebski   Tomasz Rek  

  W komentarzu autorzy w sposób kompleksowy omówili katalog zadań z zakresu zdrowia publicznego - mających na celu poprawę sytuacji zdrowotnej społeczeństwa - nałożonych na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania własne polegające na promocji lub ochronie zdrowia. Zadania te obejmują m.in.: - monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Neurologiczna strona Stowarzyszenia Świętego Celestyna i nie tylko – książka

  Neurologiczna strona Stowarzyszenia Świętego Celestyna i nie tylko – książka

  Krystyna Kobel-Buys  

  Publikacja z okazji 25-lecia Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszowie − oddana do rąk Czytelnika −jest wielowątkowa w treści: zawarto w niej historię tworzenia ośrodka rehabilitacyjno-leczniczego, informacje o propagowanych wielokierunkowych metodach leczniczych, a wszystko to wzmocniono solidną dawką naukowej wiedzy o klinice i podłożu zmian w mózgowym porażeniu dziecięcym. Przedstawiono główne kierunki...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Medyczne prawo karne – książka

  Medyczne prawo karne – książka

  Dariusz Jagiełło  

  Autorzy podjęli ambitny trud zmierzenia się z problemami, które występując w prawie medycznym, a odnoszą się do jego aspektów prawnokarnych. Podjęte tematy mają poważne znaczenie dla lekarzy, prawników, a także pacjentów. Autorzy podeszli do realizacji swoich zadań z profesjonalnym zaangażowaniem, unikając głoszenia poglądów skażonych ideologią czy światopoglądem, co warto podkreślić. Podejmowane zagadnienia...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zasady i tryb ustalania świadczeń/roszczeń – książka

  Zasady i tryb ustalania świadczeń/roszczeń – książka

  Zbigniew Cnota   Tomasz Grabowski   Grzegorz Gura   Ewa Kurowska  

  Zasady i tryb ustalania świadczeń/roszczeń (odszkodowania i zadośćuczynienia) w przypadku zdarzeń medycznych. Komentarz do art. 4–14, 16–31, 33–40, 59, 67a–67o ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prezentuje całościowo problematykę związaną z zasadami i trybem ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych, koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie...

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zarządzanie produktami leczniczymi – książka

  Zarządzanie produktami leczniczymi – książka

  Urszula Religioni  

  W publikacji kompleksowo omówiono problematykę gospodarowania lekiem w podmiotach leczniczych - począwszy od zamówienia leków aż do ich podania pacjentom - ze szczególnym uwzględnieniem metod optymalizujących ten proces. Zawarto w niej m.in.: - praktyczne wskazówki dotyczące poprawy efektywności zarządzania lekiem, - przykładowe formularze niezbędne w procesie szpitalnej gospodarki lekiem, - przykłady...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Prawo dla ratowników medycznych – książka

  Prawo dla ratowników medycznych – książka

  Małgorzata Paszkowska  

  Książka przedstawia w sposób kompleksowy najważniejsze aspekty prawne wykonywania zawodu ratownika medycznego i jest jedyną tego typu publikacją na rynku. Jest to również poradnik, którego wydanie zostało zainspirowane przez samych ratowników medycznych – studentów autorki. Zawiera on dużo odniesień praktycznych, w tym dotyczących form wykonywania zawodu oraz umowy z Narodowym Funduszem Zdrowia. Publikacja...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej – książka

  Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej – książka

  Pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik, w którym uwzględniono wszystkie elementy konieczne w codziennej realizacji nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi. W publikacji omówiono: profilaktykę, diagnostykę i leczenie zakażeń szpitalnych oraz instytucjonalnych, tj. zarówno związanych opieką nad pacjentem w szpitalu, jak i nad rezydentem opieki długoterminowej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Przedstawiono...

  Cena: 139,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: W stronę lepszej psychiatrycznej opieki zdrowotnej – książka

  W stronę lepszej psychiatrycznej opieki zdrowotnej – książka

  Graham Trornicroft   Michele Tansella  

  "Książka ta, napisana przez Grahama Thornicrofta i Michele Tansellę, ma bardzo przejrzysty cel. Usiłuje mianowicie odpowiedzieć na pytanie, jak poprzez poprawę funkcjonowania opieki zdrowotnej można uzyskać lepsze wyniki w leczeniu ludzi cierpiących na choroby psychiczne. Autorzy książki, na podstawie najlepszych dostępnych praktyk opierających się na założeniach etycznych, dowodach i doświadczeniu,...

  Cena: 27,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 186

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA