Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

służba zdrowia, opieka zdrowotna

Liczba pozycji: 196
 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – książka

  Postępowanie przed wojewódzką komisją do spraw orzekania o zdarzeniach medycznych – książka

  Justyna Sadowska  

  „Problematyka podjęta przez Autorkę jest na tle polskiego systemu prawnego nowa, w dodatku regulacja jest pełna sprzeczności kontrowersyjna i nieznana, nie tylko uczestnikom obrotu cywilnoprawnego, ale również ich pełnomocnikom. Wybór tematu pracy należy zatem uznać za trafny”. Z recenzji prof. dr hab. Małgorzaty Świderskiej

  Cena: 80,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych – książka

  Zakładowy plan kont wraz z komentarzem dla podmiotów leczniczych – książka

  Maria Hass-Symotiuk   Bożena Nadolna   Kazimierz Sawicki  

  Publikacja prezentuje rozwiązania dotyczące opracowywania i funkcjonowania zakładowego planu kont dla dużych, małych i mikropodmiotów leczniczych o różnej formie prawnej: samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej, instytutów badawczych, fundacji, stowarzyszeń oraz przedsiębiorców. W książce przedstawiono m.in. takie zagadnienia, jak: - nadrzędne zasady rachunkowości, które powinny być respektowane...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Prawo dla lekarzy – książka

  Prawo dla lekarzy – książka

  Małgorzata Paszkowska  

  Książka przedstawia w sposób kompleksowy najważniejsze aspekty prawne wykonywania zawodu lekarza zarówno rodzinnego, jak i specjalisty oraz obejmuje swoim zakresem kurs z prawa medycznego obowiązujący podczas odbywania wszystkich specjalizacji lekarskich. Stanowi źródło informacji poszukiwanych przez lekarzy m.in. w związku ze zmianami zasad wykonywania zawodu, a także informatyzacją ochrony zdrowia....

  Cena: 75,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych – książka

  Systemy zarządzania jakością w podmiotach leczniczych – książka

  Monika Dobska   Paweł Dobski  

  Autorzy są adiunktami Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, współpracują z wieloma uczelniami w całym kraju. Napisali wiele książek na temat marketingu i zarządzania, m.in.: Marketing bezpośredni, Marketing usług medycznych, Podstawy zarządzania zakładem opieki zdrowotnej. Dr Monika Dobska jest kierownikiem Studium Podyplomowego "Zarządzanie w Opiece Zdrowotnej", dr Paweł Dobski wykłada zarządzanie...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Wyroby medyczne – książka

  Wyroby medyczne – książka

  Publikacja jest pierwszą próbą kompleksowego przedstawienia zasad zaopatrzenia w wyroby medyczne i środki pomocnicze oraz urządzenia wspomagające osób z niepełnosprawnością. Stanowi zbiór standardów postępowania i prezentuje aktualny stan wiedzy na temat wyrobów medycznych będących przedmiotami ortopedycznymi gotowymi i wykonanymi na miarę oraz sprzętu i środków wspomagających. Autorzy dokonali kategoryzacji...

  Cena: 89,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Lekarz a prawa pacjenta – książka

  Lekarz a prawa pacjenta – książka

  Tomasz Rek   Dariusz Hajdukiewicz  

  W publikacji wyjaśniono, w jaki sposób należy wykonywać zawód lekarza, aby postępowanie to było zgodne z prawami pacjentów, w tym m.in.: przybliżono podstawowe kwestie związane z ochroną praw pacjenta oraz źródła ich obowiązywania, szeroko omówiono katalog obowiązków lekarza w związku z ochroną praw pacjenta, zaprezentowano zagadnienia ograniczenia praw pacjenta, a także odpowiedzialności lekarza...

  Cena: 119,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Jak uzdrowić służbę zdrowia? – książka

  Jak uzdrowić służbę zdrowia? – książka

  John C. Goodman   Gerald L. Musgrave   Devon M. Herrick  

  Pod wpływem lewicowej propagandy i gróźb szerzonych przez administrację państwową, przeciętny pacjent uważa, że gdyby nie państwo, umarłby w bólach i mękach w wieku 25 lat pozbawiony szans na opiekę medyczną. Tak myślą nie tylko Polacy. Powszechną służbę zdrowia popierają Francuzi, Niemcy, Holendrzy, Czesi, Włosi, Hiszpanie, ostatnio nawet Amerykanie. Ponad połowa obywateli Stanów Zjednoczonych uległa...

  Cena: 32,70 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zagrożenia zdrowia publicznego – książka

  Zagrożenia zdrowia publicznego – książka

  Zbigniew Tokarski  

  Książka stanowi kontynuację trzech poprzednich części dotyczących zagrożeń zdrowia publicznego. Podstawowym problemem analizowanym w części czwartej jest prewencja mająca na celu zapobieganie chorobom poprzez kontrolowanie czynników ryzyka oraz ich wczesne wykrywanie i leczenie. Autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie, jak zwiększyć efektywność opieki zdrowotnej w tym zakresie bez nadmiernego wzrostu...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta – książka

  Odpowiedzialność karna za wykonanie zabiegu leczniczego bez zgody pacjenta – książka

  Agnieszka Fiutak  

  Publikacja zawiera wszechstronną analizę problematyki zgody pacjenta na wykonanie zabiegu leczniczego i odpowiedzialności karnej za jej naruszenie. Przedstawiono w niej liczne zagadnienia ujawniające się w obszarze zgody pacjenta wraz z kwestiami spornymi, w tym m.in.: - przedmiot ochrony przestępstwa wykonania zabiegu bez zgody pacjenta, - przesłanki legalności zabiegu leczniczego, - zgodę pacjenta...

  Cena: 119,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Finansjalizacja w ochronie zdrowia – książka

  Finansjalizacja w ochronie zdrowia – książka

  Martyna Ostrowska  

  Obecnie stajemy się świadkami wzrostu znaczenia finansów w życiu ekonomicznym i społecznym. W szczególności problematyka ta jest ważna w odniesieniu do działalności systemu ochrony zdrowia. W literaturze przedmiotu wzrost znaczenia finansów i zamianę relacji na transakcję nazwano mianem finansjalizacji. Zjawisko to i jego konsekwencje są przedmiotem dociekań w niniejszej publikacji. Niniejsza monografia...

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska – książka

  Krajowe systemy ochrony zdrowia a Unia Europejska – książka

  Rafał Stankiewicz  

  Publikacja jest poświęcona zagadnieniom związanym z wpływem prawa unijnego na obszar szeroko rozumianego zdrowia publicznego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Autor ukazuje rzeczywisty wymiar wpływu tego prawa na krajowe systemy ochrony zdrowia, chociażby w zakresie takich zagadnień, jak: - mobilność pacjentów oraz możliwość podejmowania leczenia w innym państwie członkowskim, - instytucja...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Ustawa o zdrowiu publicznym Komentarz – książka

  Ustawa o zdrowiu publicznym Komentarz – książka

  Maciej Dercz   Hubert Izdebski   Tomasz Rek  

  W komentarzu autorzy w sposób kompleksowy omówili katalog zadań z zakresu zdrowia publicznego - mających na celu poprawę sytuacji zdrowotnej społeczeństwa - nałożonych na organy administracji rządowej i jednostki samorządu terytorialnego, które realizują zadania własne polegające na promocji lub ochronie zdrowia. Zadania te obejmują m.in.: - monitorowanie i ocenę stanu zdrowia społeczeństwa, zagrożeń...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie – książka

  Prawo medyczne i orzecznictwo lekarskie – książka

  Rafał Patryn  

  Niniejsze opracowanie jest pierwszym zbiorem wiedzy z zakresu prawa medycznego i orzecznictwa, który w sposób łatwy, przystępny i jasny, poparty przykładami z orzecznictwa sądów powszechnych, przedstawia, opisuje i charakteryzuje tę specyficzną dziedzinę wiedzy potrzebną lekarzom (i lekarzom dentystom), przystępującym do Lekarskiego Egzaminu Końcowego w nowej formule, w jednym z dwóch ustalonych w...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Neurologiczna strona Stowarzyszenia Świętego Celestyna i nie tylko – książka

  Neurologiczna strona Stowarzyszenia Świętego Celestyna i nie tylko – książka

  Krystyna Kobel-Buys  

  Publikacja z okazji 25-lecia Stowarzyszenia św. Celestyna w Mikoszowie − oddana do rąk Czytelnika −jest wielowątkowa w treści: zawarto w niej historię tworzenia ośrodka rehabilitacyjno-leczniczego, informacje o propagowanych wielokierunkowych metodach leczniczych, a wszystko to wzmocniono solidną dawką naukowej wiedzy o klinice i podłożu zmian w mózgowym porażeniu dziecięcym. Przedstawiono główne kierunki...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Medyczne prawo karne – książka

  Medyczne prawo karne – książka

  Dariusz Jagiełło  

  Autorzy podjęli ambitny trud zmierzenia się z problemami, które występując w prawie medycznym, a odnoszą się do jego aspektów prawnokarnych. Podjęte tematy mają poważne znaczenie dla lekarzy, prawników, a także pacjentów. Autorzy podeszli do realizacji swoich zadań z profesjonalnym zaangażowaniem, unikając głoszenia poglądów skażonych ideologią czy światopoglądem, co warto podkreślić. Podejmowane zagadnienia...

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zasady i tryb ustalania świadczeń/roszczeń – książka

  Zasady i tryb ustalania świadczeń/roszczeń – książka

  Zbigniew Cnota   Tomasz Grabowski   Grzegorz Gura   Ewa Kurowska  

  Zasady i tryb ustalania świadczeń/roszczeń (odszkodowania i zadośćuczynienia) w przypadku zdarzeń medycznych. Komentarz do art. 4–14, 16–31, 33–40, 59, 67a–67o ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta prezentuje całościowo problematykę związaną z zasadami i trybem ustalania odszkodowania i zadośćuczynienia w przypadku zdarzeń medycznych, koncentrując się na kwestiach praktycznych i analizie...

  Cena: 169,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zarządzanie produktami leczniczymi – książka

  Zarządzanie produktami leczniczymi – książka

  Urszula Religioni  

  W publikacji kompleksowo omówiono problematykę gospodarowania lekiem w podmiotach leczniczych - począwszy od zamówienia leków aż do ich podania pacjentom - ze szczególnym uwzględnieniem metod optymalizujących ten proces. Zawarto w niej m.in.: - praktyczne wskazówki dotyczące poprawy efektywności zarządzania lekiem, - przykładowe formularze niezbędne w procesie szpitalnej gospodarki lekiem, - przykłady...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej – książka

  Zakażenia szpitalne w jednostkach opieki zdrowotnej – książka

  Pierwszy na rynku wydawniczym podręcznik, w którym uwzględniono wszystkie elementy konieczne w codziennej realizacji nadzoru nad zakażeniami szpitalnymi. W publikacji omówiono: profilaktykę, diagnostykę i leczenie zakażeń szpitalnych oraz instytucjonalnych, tj. zarówno związanych opieką nad pacjentem w szpitalu, jak i nad rezydentem opieki długoterminowej w zakładzie opiekuńczo-leczniczym. Przedstawiono...

  Cena: 139,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: W stronę lepszej psychiatrycznej opieki zdrowotnej – książka

  W stronę lepszej psychiatrycznej opieki zdrowotnej – książka

  Graham Trornicroft   Michele Tansella  

  "Książka ta, napisana przez Grahama Thornicrofta i Michele Tansellę, ma bardzo przejrzysty cel. Usiłuje mianowicie odpowiedzieć na pytanie, jak poprzez poprawę funkcjonowania opieki zdrowotnej można uzyskać lepsze wyniki w leczeniu ludzi cierpiących na choroby psychiczne. Autorzy książki, na podstawie najlepszych dostępnych praktyk opierających się na założeniach etycznych, dowodach i doświadczeniu,...

  Cena: 27,00 zł

  Więcej

 • służba zdrowia, opieka zdrowotna: Ocena jakości usług medycznych w psychiatrycznej opiece zdrowotnej – książka

  Ocena jakości usług medycznych w psychiatrycznej opiece zdrowotnej – książka

  Anna Indulska   Marta Anczewska   Joanna Raduj   Katarzyna Prot   Maciej Pałyska  

  Opracowanie zawiera zarówno podstawy teoretyczne do zarządzania jakością (w tym przypomnienie historii i zasad oceny jakości usług psychiatrycznych), jak i praktyczne narzędzia, niezbędne do oceny jakości usług medycznych. Jest podsumowaniem doświadczeń związanych z wdrażaniem w Instytucie Psychiatrii i Neurologii normy ISO 9001–2000, której celem jest utrzymanie poziomu świadczonych usług. Niezbędnym...

  Cena: 21,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 196

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA