Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Bartosz Rakoczy

Liczba pozycji: 16
 • Wybrane problemy prawa geologicznego i górniczego – książka

  Wybrane problemy prawa geologicznego i górniczego – książka

  Grzegorz Klimek   Joanna Maciejewska   Bartosz Rakoczy   Małgorzata Szalewska   Michał Tyburek  

  Książka przedstawia najważniejsze zagadnienia dotyczące problemów prawa geologicznego i górniczego w ujęciu zarówno praktycznym, jak i teoretycznym. Prawo geologiczne i górnicze jako część systemu prawnego pozostaje w relacjach z innymi aktami prawnymi, które w części regulują kwestie również komentowanej materii, stąd też w opracowaniu położono akcent na ich wyjaśnienie. Rozważania zostały uzupełnione...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • Odpowiedzialność za szkody łowieckie – książka

  Odpowiedzialność za szkody łowieckie – książka

  Bartosz Rakoczy  

  Książka przedstawia wieloaspektową analizę problematyki odpowiedzialności za szkody łowieckie. W pracy omówiono m.in. takie zagadnienia jak: - szacowanie i określanie wysokości szkód łowieckich, - specyfika szkód łowieckich, w tym przesłanki uchylające obowiązek zapłaty odszkodowania, - ciężar dowodu oraz środki dowodowe w postępowaniu w sprawie odpowiedzialności za szkody łowieckie, - specyficzne...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce – książka

  Oceny oddziaływania na środowisko w praktyce – książka

  Bartosz Rakoczy   Karolina Szuma   Karolina Karpus   Małgorzata Szalewska   Grzegorz Klimek   Jan Szuma  

  Ocena oddziaływania na środowisko jest jednym z podstawowych narzędzi zarządzania ochroną środowiska wpisującym się w zasadę zrównoważonego rozwoju. Jej procedura ma dostarczyć organowi administracji publicznej podejmującemu decyzję informacji, czy ingerencja inwestycji w środowisko została zaplanowana w sposób optymalny i czy korzyści wynikające z jej realizacji rekompensują straty w środowisku. W...

  Cena: 149,00 zł

  Więcej

 • Publicznoprawny i prywatnoprawny konflikt interesów – książka

  Publicznoprawny i prywatnoprawny konflikt interesów – książka

  Adam Niewiadomski  

  Monografia dr. Adama Niewiadomskiego jest dziełem wartościowym nie tylko poprzez oryginalność tematu i precyzję podnoszonych zagadnień, ale przede wszystkim dzięki interdyscyplinarnemu podejściu do problemów konfliktu interesów występujących na terenach rolnych. Analizowane konflikty [...] wskazują nie tylko na skomplikowanie przepisów, lecz także na ich trudny społeczno-gospodarczy charakter. Autor...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim – książka

  Gospodarka leśna i trwale zrównoważona gospodarka leśna w prawie polskim – książka

  Bartosz Rakoczy  

  W książce zostały wyjaśnione przede wszystkim pojęcia „gospodarka leśna” i „trwale zrównoważona gospodarka leśna”, a także ich wzajemne relacje. Ustalenia terminologiczne pozwalają na szczegółową analizę poszczególnych zasad, przy czym omawiana problematyka jest konfrontowana z prawem podatkowym i prawem karnym. Rozważania obejmują również problematykę konstytucyjną – zwłaszcza jeśli chodzi o ocenę...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • Prawo wodne – książka

  Prawo wodne – książka

  Bartosz Rakoczy  

  Celem opracowania jest usystematyzowanie problematyki Prawa wodnego z uwzględnieniem praktycznego stosowania jego przepisów. Autor szczegółowo omawia te instytucje, które mają zasadnicze, kluczowe znaczenie dla stosowania ustawy. Porządkuje materię Prawa wodnego, w której istotne regulacje giną w gąszczu przepisów technicznych odsyłających, stanowiących upoważnienie do wydawania rozporządzeń. W publikacji...

  Cena: 129,00 zł

  Więcej

 • Prawo ochrony środowiska – książka

  Prawo ochrony środowiska – książka

  Bartosz Rakoczy   Błażej Wierzbowski  

  Obecne zaktualizowane i uzupełnione wydanie podręcznika zawiera analizę najważniejszych zagadnień z zakresu prawa ochrony środowiska. Omawia regulacje dotyczące m.in. problematyki: - handlu emisjami, - ochrony warstwy ozonowej, - gospodarki odpadami, - ochrony drzew i krzewów oraz krajobrazu. Autorzy uwzględniają również ustawę o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych. Opracowanie...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • Włoski kodeks środowiskowy. Norme in materia ambientale - Codice dell’ambiente – ebook

  Bartosz Rakoczy   Karolina Szuma  

  Włoski Kodeks środowiskowy jest uznawany powszechnie za przykład udanej kodyfikacji prawa ochrony środowiska. Jednocześnie na polskim rynku nie ma kompleksowych opracowań tego aktu. Proponowane przez autorów opracowanie włoskich przepisów prawa ochrony środowiska może zainteresować przede wszystkim wszystkich Czytelników zajmujących się pracą naukową, którzy nie znają języka włoskiego albo nie studiowali...

  Cena: 249,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Ustawa o lasach. Komentarz – ebook

  Bartosz Rakoczy  

  Stan prawny na: 1.10.2010 r. W piśmiennictwie i w praktyce odczuwalny jest brak literatury dotyczącej prawa leśnego, choć problemy prawne rodzące się w związku ze stosowaniem ustawy o lasach są niemałe. Prezentowany komentarz ma na celu wypełnienie powstałej na rynku wydawniczym luki, ponieważ oprócz komentarza autorstwa W. Radeckiego nie można odnotować żadnych publikacji o tym charakterze poświęconych...

  Cena: 104,00 zł

  Więcej

  • PDF
 • Ciężar dowodu w polskim prawie ochrony środowiska – ebook

  Bartosz Rakoczy  

  "Temat monografii jest oryginalny i dzięki temu praca zawiera dużą dawkę nowości naukowej. Monografia nie ma swego odpowiednika w literaturze naukowej. (...) Autor swe wywody opiera na solidnej materii normatywnej polskiej, międzynarodowej, europejskiej i wybranych państw. (...) Nadto nawiązuje do orzecznictwa. Szczególnie cenne jest wykorzystanie orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego. (...) Autor...

  Cena: 83,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
Liczba pozycji: 16

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA