Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

filozofia

Liczba pozycji: 3772
 • Filozofia prawa Testy – książka

  Filozofia prawa Testy – książka

  Roman Tokarczyk  

  Filozofia prawa. Testy to publikacja przygotowana specjalnie z myślą o studentach, którzy w toku studiów przystępują do egzaminów z przedmiotu „Filozofia prawa”. Książka zawiera 300 pytań podzielonych na trzy rozdziały: zagadnienia metodologiczne, historia filozofii prawa oraz idee przewodnie. W celu weryfikacji poprawności udzielanych odpowiedzi, na końcu książki zamieszczono te właściwe wraz z odwołaniem...

  Cena: 29,00 zł

  Więcej

 • Filozofia Hermanna Cohena w perspektywie sporu o jedność metody transcendentalnej – książka

  Filozofia Hermanna Cohena w perspektywie sporu o jedność metody transcendentalnej – książka

  Wojciech Hanuszkiewicz  

  Filozofię teoretyczną we właściwym sensie można dziś sprecyzować jako filozofię o podejściu asystemowym, rozstrząsającą problemy, a więc jako filozofię systematyczną w sensie Nicolaia Hartmanna, wywodzącą się z aporetyki Arystotelesa. Filozofię systematyczną możemy z kolei zdefiniować sprawnościowo jako episteme, a więc jako par excellence umiejętność odróżniania problemów rzeczywistych od problemów...

  Cena: 31,50 zł

  Więcej

 • Filozofia i nauka trudne związki – książka

  Filozofia i nauka trudne związki – książka

  Maciej Dombrowski  

  Zarówno Metallmann, Witkiewicz, jak i Gawecki dochodzą do przekonania o konieczności utrzymywania przez filozofię kontaktu z naukami szczegółowymi, bez przymusu wyrzekania się przez filozofię jej autonomii. Koncepcje, które tworzą oni na przecięciu refleksji przynależnej do nauki i filozofii, należałoby zaliczyć do filozofii przyrody rozumianej jako filozoficzna wiedza o przyrodzie czerpiąca z dokonań...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • Filozofia prawa – książka

  Filozofia prawa – książka

  Gustav Radbruch  

  W światowym prawoznawstwie i teorii prawniczej obserwujemy dziś renesans zainteresowania myślą Gustava Radbrucha, wybitnego filozofa prawa, prawnika - specjalisty prawa karnego, polityka, a także humanisty odznaczającego się niebywałym wyczuciem sprawiedliwości. Nadal toczy się debata nad praktycznym zastosowaniem w orzecznictwie sądowym tzw. formuły Radbrucha, która uzasadnia karalność aktów łamania...

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • Dzieje europejskiej filozofii klasycznej – książka

  Dzieje europejskiej filozofii klasycznej – książka

  Stefan Świeżawski  

  Treść książki stanowią wykłady z historii filozofii, jakie prof. Stefan Swieżawski prowadził w ciągu swojej powojennej 30-letniej działalności dydaktycznej. Choć zajmował się on również filozofią nowożytną i współczesną, to jednak głównym tematem jego zainteresowań stała się europejska myśl filozoficzna od jej zarania aż do wieku XV włącznie. Tę właśnie filozofię - mówi autor - określam jako klasyczną,...

  Cena: 99,00 zł

  Więcej

 • Człowiek w filozofii pracy Józefa Tischnera – książka

  Człowiek w filozofii pracy Józefa Tischnera – książka

  Jarosław Legięć  

  Jest to praca doktorska napisana przez dra Jarosława Legięcia na wydziale nauk humanistycznych Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach. Przedmiotem zainteresowania niniejszej pracy jest analiza filozofii pracy w ujęciu, rozumieniu i interpretacji Józefa Tischnera. Myśl o pracy człowieka dojrzewała i kształtowała się w jego zamyśleniu w bardzo specyficznym okresie historycznym. Był to czas napięcia między...

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

 • Wykłady z filozofii religii Tom 2 – książka

  Wykłady z filozofii religii Tom 2 – książka

  Georg Wilhelm Friedrich Hegel  

  Religia indywidualności duchowej Metafizyczne pojęcie idei Boga Wykłady na temat dowodów istnienia Boga

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

 • Filozofia współczesna w zarysie – książka

  Filozofia współczesna w zarysie – książka

  Witold Mackiewicz  

  Książka Witolda Mackiewicza jest podręcznikiem historii filozofii, od okresu tzw. I pozytywizmu do czasów najnowszych tzn. do końca XX wieku. Zawiera ona podstawowe informacje oraz komentarze dotyczące rozwijanych w tym okresie kierunków filozoficznych, jak i ich najwybitniejszych przedstawicieli.

  Cena: 45,00 zł

  Więcej

 • Rozważania o filozofii prawdziwej – książka

  Rozważania o filozofii prawdziwej – książka

  Księga pamiątkowa poświęcona Prof. Jerzemu Perzanowskiemu Prawdziwa filozofia to filozofia uprawiana przez prawdziwych filozofów, filozofia skupiona na próbie zrozumienia tego, co ważne, istotne, fundamentalne. Poszukująca zrozumienia całości. Profesor Jerzy Perzanowski jest prawdziwym filozofem. Świadczy o tym Jego dzieło i życie. Jest wiele ważkich idei, których twórcą jest Czcigodny Jubilat....

  Cena: 33,60 zł

  Więcej

 • Wielcy Filozofowie 11 Medytacje o pierwszej filozofii Tom 2 – książka

  Wielcy Filozofowie 11 Medytacje o pierwszej filozofii Tom 2 – książka

  Kartezjusz  

  Kartezjusz, francuski filozof i uczony, jest ojcem nowożytnej refleksji, tradycyjnego europejskiego sposobu myślenia i krytycznego uprawiania nauki. Był niewiarygodnie wszechstronnym, pracowitym i aktywnym uczonym. Choć wiele lat żył w ukryciu i samotności, brał też udział w wojnie, zajmował się dosłownie każdą uprawianą wówczas dziedziną nauki, był autorem wielu wynalazków i nauczycielem królowej...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3772

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA