Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

jan kochanowski

Liczba pozycji: 200
 • Jan Kochanowski – ebook

  Piotr Wilczek  

  Książka ta jest przewodnikiem po życiu i twórczości mistrza z Czarnolasu. Autor wprowadza Czytelników w główne szczegóły biografii poety, objaśnia urodę Fraszek, kunszt Pieśni, zawiłości Odprawy posłów greckich oraz artystyczne i filozoficzne znaczenie Trenów. O życiu i twórczości Jana Kochanowskiego pisze Piotr Wilczek - historyk literatury, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Nauk...

  Cena: 9,90 zł

  Więcej

  • PDF
 • Księgi celne Korony z drugiej połowy XVI wieku – książka

  Księgi celne Korony z drugiej połowy XVI wieku – książka

  Szymon Kazusek  

  Niniejsza publikacja stanowi edycję zachowanych szesnastowiecznych ksiąg komór celnych z obszarów Korony. Opublikowane zostały księgi celne z drugiej połowy XVI w., tj. księgi komory chrzanowskiej (1582 r.), krzepickiej (1582 r., 1591-1592), myślenickiej (1582 r.), częstochowskiej (1584 r.), olkuskiej (1591-1592), międzyrzeckiej (1581 r.), wschowskiej (1581 r.), kębłowskiej (1585 r.), obornickiej (1585...

  Cena: 93,00 zł

  Więcej

 • Z dziejów oręża polskiego w XX wieku – książka

  Z dziejów oręża polskiego w XX wieku – książka

  Praca jest zbiorem artykułów i przyczynków podejmujących w szerokim ujęciu problemowym dzieje oręża polskiego w XX wieku. Autorami są zarówno osoby o ugruntowanej pozycji naukowej jak też badacze rozpoczynający swoją karierę. Praca zawiera przyczyniające się do poprawy stanu badań a tym samym poszerzenia wiedzy, wskazanie możliwości wykorzystania w badaniach nad historią polskiej wojskowości nowych...

  Cena: 88,00 zł

  Więcej

 • Wojsko wobec polskiego Sierpnia '80 w dokumentach – książka

  Wojsko wobec polskiego Sierpnia '80 w dokumentach – książka

  Edward Jan Nalepa  

  (...) Oddawana do rąk czytelników książka zawiera 16 dokumentów archiwalnych proweniencji wojskowej, które po raz pierwszy w takim zakresie i tak szczegółowo ukazują miejsce i rolę Wojska Polskiego w przełomowym okresie sierpniowych strajków 1980 roku. Rzucają nowe, a z pewnością pełniejsze światło na wiele kluczowych kwestii dotyczących w szczególności koordynacji działań i wspólnie realizowanych...

  Cena: 68,00 zł

  Więcej

 • Słowem i pałką – książka

  Słowem i pałką – książka

  Jan Edward Nalepa  

  "Centralnym planem rozważań dotyczących postawy LWP wobec wydarzeń marcowych jest bez wątpienia bezpośredni udział kadry oficerskiej w fizycznym ("pałką") i propagandowo-indoktrynacyjnym ("słowem") dławieniu wolnościowego buntu polskiej młodzieży [...] Szczegółowe wytyczne w tym względzie zawarte zostały w specjalnym telefonogramie GZP WP z 11 marca 1968 r. Nakazywano w nim m.in.: wzmożenie czujności...

  Cena: 65,00 zł

  Więcej

 • Życie codzienne społeczności żydowskiej na ziemiach polskich do 1942 roku – książka

  Życie codzienne społeczności żydowskiej na ziemiach polskich do 1942 roku – książka

  Niniejsza publikacja tylko w niewielkim stopniu ukazuje bogactwo życia codziennego Żydów na ziemiach polskich i wzajemnych relacji, opierających się przede wszystkim na współpracy. Tematyka ta cieszy się wprawdzie zainteresowaniem badaczy, ale w polskiej historiografii brak jest publikacji odnoszącej się do zagadnień codzienności żydowskiej w wielokulturowej perspektywie. Tom ten nie pretenduje w prawdzie...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • Prawobrzeżna Ukraina Czasy Annienkowa i Bezaka (1864-1868) – książka

  Prawobrzeżna Ukraina Czasy Annienkowa i Bezaka (1864-1868) – książka

  Jacek Legieć   Krzysztof Latawiec  

  Praca Depolonizacja Ziem Zabranych (1964-1914) Koncepcje – Mechanizmy decyzyjne – Realizacja t. 1-2 jest efektem wieloletnich prac badawczych prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Monografia ma na celu przede wszystkim zgłębienie i usystematyzowanie stanu wiedzy na temat niezwykle ważnego dla dziejów narodu polskiego programu w polityce wewnętrznej państwa carów, polegającego na depolonizacji...

  Cena: 96,00 zł

  Więcej

 • Perspektywy dla sprawy polskiej w opini Zygmunta Wielopolskiego – książka

  Perspektywy dla sprawy polskiej w opini Zygmunta Wielopolskiego – książka

  Publikacja stanowi wybór korespondencji jednego z liderów obozu konserwatywnego w Królestwie Polskim w dobie popowstaniowej, margrabiego Zygmunta Wielopolskiego z bliskim współpracownikiem, publicystą – Henrykiem Lisickim. Materiały stanowią cenne źródło informacji, dotyczące kulisów prób wynegocjowania przez sfery arystokratyczno-ziemiańskie porozumienia z caratem, dotyczące odbudowy „Kongresówki”...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • Rada Główna Opiekuńcza w latach 1918-1921 – książka

  Rada Główna Opiekuńcza w latach 1918-1921 – książka

  Małgorzata Przeniosło   Marek Przeniosło  

  Długotrwała wojna przyniosła duże spustoszenia na części ziem polskich. W znacznym stopniu uległa zniszczeniu infrastruktura: domy, gospo­darstwa rolne, zakłady rzemieślnicze i przemysłowe, drogi i mosty; nie obsiano części pól, co skutkowało niemożnością zaspokojenia podsta­wowych potrzeb ludności. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości sytuacja wciąż była trudna. Starały się zaradzić tej sytuacji...

  Cena: 97,00 zł

  Więcej

 • Rada Główna Opiekuńcza w latach I wojny światowej – książka

  Rada Główna Opiekuńcza w latach I wojny światowej – książka

  Małgorzata Przeniosło   Marek Przeniosło  

  Rada Główna Opiekuńcza była organizacją samopomocową powsta­łą z potrzeby chwili w 1915 r. w Warszawie. Do jej utworzenia przyczyniły się elity społeczne, dostrzegające trudne położenie coraz szerszych kręgów współ­obywateli, jakie spowodował okres Wielkiej Wojny. Struktury lokalne RGO funkcjonowały do wiosny 1921 r. Autorzy publikacji postawili sobie zadanie przedstawienia działań pomoco­wych podejmowanych...

  Cena: 101,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 200

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA