Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

jan kochanowski

Liczba pozycji: 196
 • Jan Kochanowski – ebook

  Piotr Wilczek  

  Książka ta jest przewodnikiem po życiu i twórczości mistrza z Czarnolasu. Autor wprowadza Czytelników w główne szczegóły biografii poety, objaśnia urodę Fraszek, kunszt Pieśni, zawiłości Odprawy posłów greckich oraz artystyczne i filozoficzne znaczenie Trenów. O życiu i twórczości Jana Kochanowskiego pisze Piotr Wilczek - historyk literatury, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, członek Komitetu Nauk...

  Cena: 9,90 zł

  Więcej

  • PDF
 • Księgi celne Korony z drugiej połowy XVI wieku – książka

  Księgi celne Korony z drugiej połowy XVI wieku – książka

  Szymon Kazusek  

  Niniejsza publikacja stanowi edycję zachowanych szesnastowiecznych ksiąg komór celnych z obszarów Korony. Opublikowane zostały księgi celne z drugiej połowy XVI w., tj. księgi komory chrzanowskiej (1582 r.), krzepickiej (1582 r., 1591-1592), myślenickiej (1582 r.), częstochowskiej (1584 r.), olkuskiej (1591-1592), międzyrzeckiej (1581 r.), wschowskiej (1581 r.), kębłowskiej (1585 r.), obornickiej (1585...

  Cena: 93,00 zł

  Więcej

 • Z dziejów oręża polskiego w XX wieku – książka

  Z dziejów oręża polskiego w XX wieku – książka

  Praca jest zbiorem artykułów i przyczynków podejmujących w szerokim ujęciu problemowym dzieje oręża polskiego w XX wieku. Autorami są zarówno osoby o ugruntowanej pozycji naukowej jak też badacze rozpoczynający swoją karierę. Praca zawiera przyczyniające się do poprawy stanu badań a tym samym poszerzenia wiedzy, wskazanie możliwości wykorzystania w badaniach nad historią polskiej wojskowości nowych...

  Cena: 88,00 zł

  Więcej

 • Oddani partii Lenina i Stalina – książka

  Oddani partii Lenina i Stalina – książka

  Edward Jan Nalepa  

  Książka zawiera arcyważne ustalenia badawcze i materiały źródłowe, które w sposób istotny uzupełniają naszą wiedzę o strukturach zależności Polski od ZSRR w obszarze będącym nieodłącznym atrybutem suwerennego państwa. Pokazują bowiem w ciągłości czasowej lat 1943-1968 narodziny, rozwój i kumulacje procesu sowietyzacji i rusyfikacji polskiego wojska. Bezpośrednia obecność w jego szeregach ponad 21 tys....

  Cena: 94,00 zł

  Więcej

 • Prawobrzeżna Ukraina Czasy Annienkowa i Bezaka (1864-1868) – książka

  Prawobrzeżna Ukraina Czasy Annienkowa i Bezaka (1864-1868) – książka

  Jacek Legieć   Krzysztof Latawiec  

  Praca Depolonizacja Ziem Zabranych (1964-1914) Koncepcje – Mechanizmy decyzyjne – Realizacja t. 1-2 jest efektem wieloletnich prac badawczych prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Monografia ma na celu przede wszystkim zgłębienie i usystematyzowanie stanu wiedzy na temat niezwykle ważnego dla dziejów narodu polskiego programu w polityce wewnętrznej państwa carów, polegającego na depolonizacji...

  Cena: 96,00 zł

  Więcej

 • Handel zagraniczny Korony w końcu XVIII w Tom 2 – książka

  Handel zagraniczny Korony w końcu XVIII w Tom 2 – książka

  Szymon Kazusek  

  Prezentowane wydawnictwo jest kontynuacją pierwszego tomu Statystyki handlu zagranicznego Korony w końcu XVIII wieku. Niniejsza, pierwsza część drugiego tomu zawiera roczne zestawienia statystyczne towarów stanowiących przedmiot importu Korony z Austrii, Prus, Rosji, Turcji, Wołoszczyzny i innych krajów europejskich w latach 1786-1790. Wśród tych ostatnich wymienić należy: Francję, Wielką Brytanię,...

  Cena: 68,00 zł

  Więcej

 • Handel zagraniczny Korony w końcu XVIII wieku Tom 2/2 – książka

  Handel zagraniczny Korony w końcu XVIII wieku Tom 2/2 – książka

  Szymon Kazusek  

  Druga i ostatnia część drugiego tomu Handlu zagranicznego Korony w końcu XVIII wiekuma charakter podsumowujący. Podstawę zamieszczonego tu zestawienia sumarycznego artykułów importowanych w Koronie w latach 1786-1790 stanowią roczne zestawienia opublikowane w części pierwszej. Wprowadzona klasyfikacja towarów jest powieleniem kryteriów stosowanych dotychczas. W odróżnieniu od tabeli sumującej eksport...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • Życie codzienne społeczności żydowskiej na ziemiach polskich do 1942 roku – książka

  Życie codzienne społeczności żydowskiej na ziemiach polskich do 1942 roku – książka

  Niniejsza publikacja tylko w niewielkim stopniu ukazuje bogactwo życia codziennego Żydów na ziemiach polskich i wzajemnych relacji, opierających się przede wszystkim na współpracy. Tematyka ta cieszy się wprawdzie zainteresowaniem badaczy, ale w polskiej historiografii brak jest publikacji odnoszącej się do zagadnień codzienności żydowskiej w wielokulturowej perspektywie. Tom ten nie pretenduje w prawdzie...

  Cena: 55,00 zł

  Więcej

 • Litwa i Białoruś Od Murawjowa do Baranowa (1864-1868) – książka

  Litwa i Białoruś Od Murawjowa do Baranowa (1864-1868) – książka

  Stanisław Wiech  

  Praca Depolonizacja Ziem Zabranych (1964-1914) Koncepcje – Mechanizmy decyzyjne – Realizacja t. 1–2 jest efektem wieloletnich prac badawczych prowadzonych w ramach grantu Narodowego Centrum Nauki. Monografia ma na celu przede wszystkim zgłębienie i usystematyzowanie stanu wiedzy na temat niezwykle ważnego dla dziejów narodu polskiego programu w polityce wewnętrznej państwa carów, polegającego na depolonizacji...

  Cena: 96,00 zł

  Więcej

 • Rada Główna Opiekuńcza w latach 1918-1921 – książka

  Rada Główna Opiekuńcza w latach 1918-1921 – książka

  Małgorzata Przeniosło   Marek Przeniosło  

  Długotrwała wojna przyniosła duże spustoszenia na części ziem polskich. W znacznym stopniu uległa zniszczeniu infrastruktura: domy, gospo­darstwa rolne, zakłady rzemieślnicze i przemysłowe, drogi i mosty; nie obsiano części pól, co skutkowało niemożnością zaspokojenia podsta­wowych potrzeb ludności. Po odzyskaniu przez Polskę niepodległości sytuacja wciąż była trudna. Starały się zaradzić tej sytuacji...

  Cena: 97,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 196

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA