Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

konfliktowych

Liczba pozycji: 20
 • Europa kosmopolityczna – książka

  Europa kosmopolityczna – książka

  Ulrich Beck   Edgar Grande  

  Model Europy musi zostać przemyślany od nowa. Funkcjonował przez pięćdziesiąt lat, a teraz się nie nadaje. Nie dopiero teraz, ale teraz przede wszystkim. (...) Ta historycznie unikatowa i jedyna w swoim rodzaju forma tworzenia wspólnoty państw i społeczeństw wymyka się wszelkim obiegowym kategoriom i koncepcjom. Przykład Europy ukazuje nam szczególnie dobitnie, jak nieostre i obce rzeczywistości z...

  Cena: 50,40 zł

  Więcej

 • Kompetencje społeczne dyrektorów szkół – książka

  Kompetencje społeczne dyrektorów szkół – książka

  Bożena Tołwińska  

  Prezentowana praca składa się z dwóch uzupełniających się części. W pierwszej zostały przedstawione teoretyczne aspekty kompetencji społecznych (rozdziały 1–2), w drugiej zaś ich empiryczny wymiar (rozdziały 3–6). Podejmowanie problematyki kompetencji społecznych dyrektorów szkół ma wielowątkowe uzasadnienie. Tej kwestii został poświęcony rozdział 1. Uzasadniono w nim celowość jej rozważania, zakorzeniając...

  Cena: 37,50 zł

  Więcej

 • Zaawansowane zapobieganie konfliktom – książka

  Zaawansowane zapobieganie konfliktom – książka

  Analizując współczesne konflikty badacze przywiązali się do podejścia zakładającego, że zapobieganie konfliktom polega na poszukiwaniu czynników, które stymulują konflikt, po to, by je usunąć. W takim rozumieniu zapobieganie konfliktowi oznacza zminimalizowanie jego gwałtownych przejawów i dotyczy często późnych etapów jego rozwoju. Tymczasem postępowi badań i pogłębieniu naszego poznania służy spojrzenie...

  Cena: 44,00 zł

  Więcej

 • Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce – książka

  Horyzontalne nierówności edukacyjne we współczesnej Polsce – książka

  Alicja Zawistowska  

  Istniejący w Polsce przed 1990 r. system oświaty, który na wyższym szczeblu miał charakter elitarny, w krótkim czasie i dość spontanicznie dostosował się do oczekiwań mas. W praktyce zmiany te następowały w dwóch wymiarach. Pierwszy polegał na zwiększeniu dostępności ścieżek edukacyjnych prowadzących do wyższego wykształcenia oraz na wzroście liczby miejsc na tym poziomie. Drugi obejmował zmiany wewnątrz...

  Cena: 34,65 zł

  Więcej

 • Akademie nauk uniwersytety organizacje nauki – książka

  Akademie nauk uniwersytety organizacje nauki – książka

  Przedstawione w tym tomie artykuły i studia są rezultatem wieloletniej współpracy środowiska historyków działających w Komisji Historyków Polski i Rosji. Zainteresowania autorów odzwierciedlają w znacznym stopniu obszary badawcze, które skupiają na sobie uwagę historyków obu stron. Nie są to zawsze obszary tożsame. Jednak przeważnie są to przestrzenie wzajemnie się uzupełniające, które ukazują skalę...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • Geopolityczne przemiany białoruskiej przestrzeni cywilizacyjnej – książka

  Geopolityczne przemiany białoruskiej przestrzeni cywilizacyjnej – książka

  Artur Roland Kozłowski  

  Białoruś znajduje się w przestrzeni konfliktowego nakładania się przeciwstawnych interesów dominujących podmiotów geopolitycznych, a dominująca pozycja Rosji w regionie ogranicza możliwości otwartej współpracy z Unią Europejską. Białoruskie dziedzictwo kulturowe w przeważającym okresie czasowym wiąże ją z dziedzictwem cywilizacji zachodniej, adaptowanej głównie w ramach kolejnych unii, a w końcu i...

  Cena: 79,00 zł

  Więcej

 • Historia Gazy – książka

  Historia Gazy – książka

  Jean-Pierre Filiu  

  Historia Palestyny zbyt długo koncentrowała się na Jerozolimie i była opowiadana przez pryzmat wygnania – jak gdyby znaczenie Gazy było marginalne. Tymczasem to właśnie ten obszar o powierzchni 360 km2 jest kluczowy dla tej opowieści – to stamtąd pochodzi wiele pierwszoplanowych postaci i tam od lat 1948-1949 rośnie na bezprecedensową skalę rzesza uchodźców. Ta pozostawiona przez Egipt enklawa stała...

  Cena: 62,00 zł

  Więcej

 • Konflikty etniczne w Europie oraz w jej bezpośrednim otoczeniu po 1989 roku – książka

  Konflikty etniczne w Europie oraz w jej bezpośrednim otoczeniu po 1989 roku – książka

  Wyniki badań prowadzonych w ramach projektów naukowych zajmujących się konfliktami etnicznymi (np. Uppsala Conflict Data Program, Heidelberger Institut für Internationale Konfliktforschung), nie pozostawiają żadnych złudzeń. Świat, w tym Europa oraz jej bezpośrednie otoczenie stają się w coraz większym stopniu areną krwawych konfliktów. Zarówno tych inicjowanych i prowadzonych z zewnątrz, jak i tych...

  Cena: 47,99 zł

  Więcej

 • Między pamięcią a projektem przyszłości – książka

  Między pamięcią a projektem przyszłości – książka

  Prezentowane szkice uświadamiają, jak bardzo literatura towarzysząca zbrojnemu konfliktowi między państwami zaborczymi wpływała na ożywienie różnych wątków narodowej historii, zwłaszcza tych związanych z dziejami dziewiętnastowiecznych walk narodowo-wyzwoleńczych, historii traktowanej jako rezerwuar postaw akceptowalnych etycznie i tworzących często model indywidualnej biografii, a jak uświadamiała,...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • Gra o węgiel – książka

  Gra o węgiel – książka

  Dorota Szaban  

  Monografia stanowi obszerne i wyczerpujące studium teoretyczno-empiryczne dotyczące konfliktu wokół przemysłu wydobywczo-energetycznego. Autorka analizuje sytuację konfliktową wokół planów powstania kopalni węgla brunatnego i elektrowni na terenie lubuskich gmin Gubin i Brody, mającą miejsce od 2008 do 2015 roku, wpisując ją w szeroki kontekst uwarunkowań krajowych i międzynarodowych. Praca składa...

  Cena: 37,80 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 20

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA