Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

projekt

Liczba pozycji: 679
 • Badania jako Podstawa Projektowania User Experience – książka
  TANIEJ 5 %

  Badania jako Podstawa Projektowania User Experience – książka

  Iga Mościchowska   Barbara Rogoś-Turek  

  Pierwsza polska publikacja o roli badań z użytkownikami w tworzeniu produktów interaktywnych. Książka pokazuje nieodłączny związek badań z projektowaniem i biznesem, którego wynikiem są intuicyjne, budzące pozytywne emocje i wartościowe produkty. Autorki, bazując na wieloletnim doświadczeniu w branży startupowej, interaktywnej i IT, pokazują jak włączyć badania w kulturę organizacji, aby tworzyć produkty...

  Cena: 84,55 zł 89,00 zł

  Więcej

 • Zarządzanie portfelem projektów – książka
  TANIEJ 5 %

  Zarządzanie portfelem projektów – książka

  Beata Jałocha  

  Książka Beaty Jałochy jest pierwszą w Polsce próbą przeniesienia na grunt organizacji sektora publicznego koncepcji zarządzania portfelami projektów z jednoczesnym wskazaniem różnic w odniesieniu do zarządzania portfelami projektów w organizacjach komercyjnych. Problematyka badawcza książki wpisuje się w ważne współcześnie nurty rozwojowe nauk o zarządzaniu z zakresu subdyscyplin zarządzania projektami...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych – książka
  TANIEJ 5 %

  Projektowanie badań społeczno-ekonomicznych – książka

  Małgorzata Rószkiewicz   Jolanta Perek-Białas   Dorota Węziak-Białowolska   Agnieszka Zięba-Pietrzak  

  W książce podjęto ważny problem projektowania badań społeczno-ekonomicznych. Skoncentrowano się na zagadnieniu planowania i organizacji badań empirycznych. Unikalną cechą pracy jest rozpoczęcie rozważań od paradygmatu teoretycznego leżącego u podstaw sformułowanych celów badania, tez i hipotez, a przez to będącego kryterium wyboru narzędzi badawczych.

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • Zarządzanie procesami realizacji projektów w sektorze ICT – książka
  TANIEJ 5 %

  Zarządzanie procesami realizacji projektów w sektorze ICT – książka

  Tomasz Szapiro   Katarzyna Jasińska  

  W nowoczesnej gospodarce wzrasta rola technologii informacyjno-komunikacyjnych (ICT). Niestety duża część przeprowadzonych wdrożeń rozwiązań ICT kończy się niepowodzeniem. Problem ten skłania do poszukiwania metod podnoszenia skuteczności i efektywności realizacji projektów ICT. Zamierzeniem autorów książki jest przedstawienie szerokiego kontekstu realizacji projektów w przedsiębiorstwach sektora ICT,...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • Struktury historii O czeskim projekcie dziejów literatury na tle recepcji praskiego strukturalizmu w Polsce – książka
  TANIEJ 5 %

  Struktury historii O czeskim projekcie dziejów literatury na tle recepcji praskiego strukturalizmu w Polsce – książka

  Piotr Gierowski  

  Czeski strukturalizm, chociaż dzisiaj przynależy już raczej do sfery dziejów teorii literatury, wciąż pozostaje ciekawym obiektem badań. Spośród różnych odłamów nauki strukturalnej co najmniej część właśnie czeskiego dorobku zachowała zdumiewającą żywotność i inspirujący charakter. W historii tego nurtu jak w soczewce skupiają się ciekawe i skomplikowane (czasem również tragiczne) losy Europy Środkowej...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • Projekt Kodeksu pracy z 1949 r. – książka
  TANIEJ 5 %

  Projekt Kodeksu pracy z 1949 r. – książka

  Aneta Giedrewicz-Niewińska  

  W niniejszej książce zawarte są dzieje prac legislacyjnych nad projektem kodeksu pracy w latach 1947-50 oraz oryginalny tekst źródłowy. Okres po zakończeniu II wojny światowej stanowił istotny etap kształtowania się polskiego prawa. Rozpoczęły go unifikacje różnych gałęzi prawa (m. in. prawa cywilnego). W związku z przemianami ustrojowymi kluczowym zagadnieniem w tym czasie pozostawał charakter przyjmowanych...

  Cena: 47,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • Koordynacja wielosektorowych projektów w przestrzeni ponadnarodowej – książka
  TANIEJ 5 %

  Koordynacja wielosektorowych projektów w przestrzeni ponadnarodowej – książka

  Renata Mieńkowska-Norkiene  

  Niniejsza publikacja stanowi podjęcie wyzwania, jakim od pewnego czasu stało się przeanalizowanie przyczyn, przebiegu, form, efektywności oraz możliwych scenariuszy rozwoju międzynarodowej współpracy instytucji państwa (lub państw), organizacji społeczeństwa obywatelskiego i prywatnych przedsiębiorców w obszarze szeroko rozumianego "naprawiania świata". Sformułowanie to, brzmiące co prawda mało naukowo,...

  Cena: 19,00 zł 20,00 zł

  Więcej

 • Dziecko jako projekt rodzicielski? – książka
  TANIEJ 5 %

  Dziecko jako projekt rodzicielski? – książka

  Anna Szymanik-Kostrzewska  

  Książka obejmuje badania współczesnych matek małych dzieci. Autorka za cel przyjęła udowodnienie, iż istnieje współzależność pomiędzy przekonaniami współczesnych matek na temat rozwoju i wychowania dzieci oraz wynikającymi z nich zachowaniami matek, a obserwowanymi przez matki u swoich dzieci wczesnymi zachowaniami o charakterze kompresji wiekowej. Przyczyn takich zachowań, jak użytkowanie przez małe...

  Cena: 38,00 zł 40,00 zł

  Więcej

 • Aleksandra Hercena dyskurs o człowieku czyli projekt rosyjskiej filozofii otwartej Tom 8 – książka
  TANIEJ 5 %

  Aleksandra Hercena dyskurs o człowieku czyli projekt rosyjskiej filozofii otwartej Tom 8 – książka

  Jacek Uglik  

  Seria książkowa Filozofia Rosyjska, powstała w Instytucie Filozofii Uniwersytetu Zielonogórskiego, mieści w sobie prace badaczy polskich studiujących myśl rosyjską XIX i XX stulecia. Naukowcy, zebrani wokół internetowego serwisu www.filozofiarosyjska.uz.zgora.pl, upowszechniają omówienia klasycznych dzieł w postaci monografii, opracowań zbiorowych oraz translacji. Zasadniczy cel naszych poczynań sprowadza...

  Cena: 24,94 zł 26,25 zł

  Więcej

 • Duch liberalizmu a projekt europejskiej przestrzeni edukacyjnej – książka
  TANIEJ 5 %

  Duch liberalizmu a projekt europejskiej przestrzeni edukacyjnej – książka

  Ewa Solska  

  Książka prezentuje wielowątkową analizę poświęconą kulturze instytucjonalnej uniwersytetu. Autorka stosuje podejście filozoficzno-historyczne, kładąc nacisk na kontekst działania instytucji akademickiej. Trafnie identyfikuje ważny dla tożsamości europejskiej kontekst tzw. czwartego filaru integracji kulturowej, wiążąc go z funkcją Procesu Bolońskiego, "jako sposobu kreowania wzorca instytucjonalizacji...

  Cena: 37,71 zł 39,69 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 679

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA