Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

zachodni

Liczba pozycji: 124
 • Polska i Niemcy w Europie 2004-2014 – książka

  Polska i Niemcy w Europie 2004-2014 – książka

  Autor wnikliwie omawia polsko-niemieckie stosunki w latach 2004-2014 widziane przez pryzmat kwestii ogólnoeuropejskich. Charakter wzajemnych relacji w tym czasie determinowała znacząca pozycja Niemiec w Unii Europejskiej. Od współpracy z Niemcami była uzależniona w dużej mierze realizacja polskiej polityki w różnych sektorach polityki unijnej (wschodniej, bezpieczeństwa, energetycznej i klimatycznej),...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych – książka

  Atrakcyjność klastra dla lokalizacji bezpośrednich inwestycji zagranicznych – książka

  Marta Gotz  

  Coraz powszechniejsze apele o prowadzenie polityki trzeciej generacji w dziedzinie promowania inwestycji, tzw. cluster-based policy (polityki opartej na klastrach) były jednym z powodów, dla których przeprowadzono analizę potencjalnej atrakcyjności gron dla zagranicznych inwestorów. Autorka w szczególności stara się odpowiedzieć na następujące pytania dotyczące klastrów: Czy oferują one finansowe korzyści...

  Cena: 39,00 zł

  Więcej

 • Polsko-niemieckie stosunki społeczne i kulturalne – książka

  Polsko-niemieckie stosunki społeczne i kulturalne – książka

  Grono autorów z Instytutu Zachodniego w kolejnym tomie z cyklu „Republika Federalna Niemiec 20 lat po zjednoczeniu. Polityka – Gospodarka – Społeczeństwo” analizuje różne aspekty polsko-niemieckich stosunków społecznych i kulturalnych. 65 lat po zakończeniu II wojny światowej zjednoczone Niemcy stały się sojusznikiem Polski w NATO i Unii Europejskiej. W relacjach polsko-niemieckich istotną rolę w odgrywają...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • Droga Niemiec do zjednoczenia wewnętrznego – książka

  Droga Niemiec do zjednoczenia wewnętrznego – książka

  Zbigniew Mazur  

  Zbigniew Mazur, Droga Niemiec do zjednoczenia wewnętrznego, Studium Niemcoznawcze nr 94, ISBN 978-83-61736-50-9, streszczenie w j. angielskim, Poznań 2015, 240 ss. Rozpad systemu politycznego NRD połączony z katastrofalną sytuacją gospodarczą otworzył jesienią 1989 r. perspektywę niemieckiej jedności państwowej. Jednak kwestia podziału czy jedności Niemiec, ze względu na duże znaczenie dla układu...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • Dostosowania do wymogów Unii Europejskiej – książka

  Dostosowania do wymogów Unii Europejskiej – książka

  Książka prezentuje wyniki badań przeprowadzonych w ramach projektu realizowanego przez Instytut Zachodni we współpracy z katedrą Uniwersytetu Marburskiego „Forschungsstelle zum Vergleich wirtschaftlicher Lenkungssysteme”. W badaniach tych wzięli udział po stronie polskiej pracownicy naukowi poznańskich placówek naukowych (Instytutu Zachodniego, Akademii Ekonomicznej i Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza),...

  Cena: 30,00 zł

  Więcej

 • Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa – książka

  Przemiany niemieckiej polityki bezpieczeństwa – książka

  Krzysztof Malinowski  

  Obszerna monografia przedstawiająca na kilku płaszczyznach zachodzące zmiany i kontynuację polityki bezpieczeństwa RFN po zjednoczeniu. Autor w sposób nowatorski podchodzi do głównych teorii, podejść i modeli stosunków międzynarodowych oraz polityki zagranicznej odnosząc je do tytułowego zagadnienia polityki bezpieczeństwa Niemiec. Uwzględniając szerokie uwarunkowania wewnętrzne, a także międzynarodowe...

  Cena: 42,00 zł

  Więcej

 • Niemcy po zjednoczeniu – książka

  Niemcy po zjednoczeniu – książka

  Joanna Dobrowolska-Polak   Natalia Jackowska   Michał Nowosielski   Marcin Tujdowski  

  Interdyscyplinarna publikacja prezentująca współczesny kształt społeczeństwa niemieckiego pokazuje w czterech odrębnych, choć merytorycznie powiązanych analizach jego strukturę, problemy demograficzne, zjawiska związane z imigracją i wielokulturowością oraz przemiany w sferze religijnej. Ich autorzy starali się w swych rozważaniach o przemianach społecznych w Niemczech uwzględnić nie tylko konsekwencje...

  Cena: 35,00 zł

  Więcej

 • Declining Cities Developing Cities – książka

  Declining Cities Developing Cities – książka

  Marek Nowak   Michał Nowosielski  

  Czy możliwe jest przeprowadzenie jasnego podziału między rozwojem a upadkiem we współczesnym miejskim życiu? W tym tomie twierdzimy, że nie. Nieregularności rozwoju wyrażają się w kontrastach, a kontrasty te są szczególnie widoczne poza metropolitarnymi centrami – w miejscach, gdzie jednocześnie można obserwować oznaki rozwoju i „rozwoju niedorozwoju”. Książka podzielona jest na dwie części Global...

  Cena: 25,00 zł

  Więcej

 • Polskie elity polityczne wobec stosunków z Niemcami w ramach Unii Europejskiej – książka

  Polskie elity polityczne wobec stosunków z Niemcami w ramach Unii Europejskiej – książka

  Zbadanie poglądów i opinii polskich elit politycznych na temat relacji Polski z Niemcami w ramach Unii Europejskiej, ważne zarówno ze względów naukowych, jak i praktycznych, było celem projektu realizowanego w Instytucie Zachodnim w latach 2013-2016 (Polskie elity polityczne wobec stosunków Polski z Niemcami w ramach Unii Europejskiej). Chodziło o przeanalizowanie stanowiska polskich elit politycznych...

  Cena: 25,00 zł

  Więcej

 • Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu – książka

  Stabilizacja nieładu i destabilizacja ładu – książka

  Kryzysy humanitarne wynikające z działania człowieka stanowią jedno z największych zagrożeń dla bezpieczeństwa na świecie. Są poważnym wyzwaniem dla narodowych, sojuszniczych i partnerskich polityk bezpieczeństwa. Społeczność międzynarodowa rozporządza instrumentami służącymi stabilizacji: miękka siła dyplomacji, sankcje międzynarodowe, operacje pokojowe, interwencje zbrojne i pomoc humanitarna składają...

  Cena: 25,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 124

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA