Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

zarzadzanie zasobami

Liczba pozycji: 164
 • Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej – ebook

  Tomasz Rostkowski  

  Ustawa o służbie cywilnej nakłada na instytucje zatrudniające członków korpusu służby cywilnej obowiązek opracowania i wdrożenia programu zarządzania zasobami ludzkimi. Wyznacza również kierunek zmian w tym zakresie dla pozostałych grup pracowników administracji publicznej. Cenną pomoc w zrealizowaniu tych zadań stanowi książka Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji publicznej....

  Data publikacji:

  Cena: 69,00 zł

  Więcej

  • EPUB
  • PDF
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji – książka

  Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacji – książka

  Joanna Moczydłowska  

  W standardach kształcenia obowiązujących wszystkie uczelnie wyższe prowadzące studia na kierunku Zarządzanie znajduje się przedmiot Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zakres merytoryczny publikacji uwzględnia zagadnienia zawarte w minimach programowych przedmiotu przyjętych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Korzystanie z podręcznika ułatwia zestaw pytań kontrolnych zamieszczonych na zakończenie...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi – książka

  Współczesne tendencje w zarządzaniu zasobami ludzkimi – książka

  Celem podręcznika jest przybliżenie Czytelnikowi współczesnych problemów w zarządzaniu zasobami ludzkimi, występujących zarówno w przedsiębiorstwach, jak i instytucjach sektora publicznego. W poszczególnych sześciu rozdziałach przedstawiono strategiczne podejście do zarządzania zasobami ludzkimi, które staje się koniecznością współczesnych organizacji, tak biznesowych, jak i sektora publicznego, gwarantującą...

  Cena: 48,00 zł

  Więcej

 • Spółdzielnia czy wspólnota? Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi – książka

  Spółdzielnia czy wspólnota? Zarządzanie zasobami mieszkaniowymi – książka

  Iwona Nowak Maciej Foryś  

  Nowelizacja Prawa spółdzielczego i wydzielenie w nim zagadnień dotyczących spółdzielczości mieszkaniowej było pierwszym krokiem do odrębnej własności mieszkań spółdzielczych i tworzenia wspólnot mieszkaniowych. Jednakże nieprecyzyjne zapisy ustawy i gra na emocjach spółdzielców nie przysłużyły się łagodnemu przejściu od praw ograniczonych do pełnej własności. Również obecnie proponowane modyfikacje...

  Cena: 44,90 zł

  Więcej

 • Koncepcje i metody zarządzania zasobami leśnymi – książka

  Koncepcje i metody zarządzania zasobami leśnymi – książka

  Bogdan Nogalski   Sebastian Klisz  

  Zmiany w modelu zarządzania zasobami leśnymi zapoczątkowane zostały w Europie pod koniec ubiegłego wieku. Ze względu na różnorodność czynników strukturotwórczych powstałe przedsiębiorstwa leśne posiadają różne rozwiązania organizacyjno-prawne zarządzania zasobami leśnymi. W obliczu coraz poważniejszych wyzwań, przed jakimi staje dziś europejska gospodarka leśna, gremia zajmujące się zarządzaniem przekonują...

  Cena: 46,00 zł

  Więcej

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi Materiały do ćwiczeń – książka

  Zarządzanie zasobami ludzkimi Materiały do ćwiczeń – książka

  Książka zawiera materiały do ćwiczeń do przedmiotu - Zarządzanie zasobami ludzkimi - wykładanego na kierunkach: zarządzanie i marketing, socjologia i psychologia społeczna oraz na studiach menedżerskich. Jej treść jest dokładnie dostosowana do podręcznika o tym samym tytule i stanowi doskonałe jego uzupełnienie w procesie dydaktycznym. Zawiera zestawy studiów przypadków oraz ćwiczeń grupowych i indywidualnych....

  Cena: 59,00 zł

  Więcej

 • Wpływ ISO na zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej – książka

  Wpływ ISO na zarządzanie zasobami ludzkimi w administracji samorządowej – książka

  Izabela Seredocha  

  Książka porusza aktualną problematykę zarządzania zasobami ludzkimi w administracji samorządowej w kontekście zintegrowanego systemu zarządzania jakością w oparciu o normę ISO 9001 i ustawę o pracownikach samorządowych. Rozważaniom towarzyszy założenie, iż czynnik ludzki pełni jedną z wiodących ról w systemowym zarządzaniu jakością i przesądza o osiąganiu przyjętych przez organizację celów. Dążenie...

  Cena: 50,00 zł

  Więcej

 • Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi po fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw – książka

  Specyfika zarządzania zasobami ludzkimi po fuzjach i przejęciach przedsiębiorstw – książka

  Magdalena M. Stuss  

  Aspekt ludzki nie stanowi podstawowej przesłanki zawierania transakcji fuzji i przejęć, ale buduje fazę zarządzania „po”, tzw. post merger management (PMM). Za każdym działaniem w tej fazie kryje się bowiem człowiek, któremu zmieniono dotychczasowe zasady funkcjonowania na stanowisku pracy, co może powodować wiele sytuacji kryzysowych, zarówno w krótszym, jak i dłuższym okresie. Przedstawione w opracowaniu...

  Cena: 39,90 zł

  Więcej

 • Leksykon zarządzania zasobami ludzkimi – książka

  Leksykon zarządzania zasobami ludzkimi – książka

  Wacław Smid  

  Każda współczesna firma czy inna organizacja gospodarcza i społeczna stara się dowartościować pozycję swych pracowników, członków itp. Powszechnie mówi się nawet o kapitale ludzkim, stawiając go na pierwszym miejscu hierarchii wartości. Zwłaszcza gdy chodzi i komunikację interpersonalną wewnątrz takiej organizacji, jaką stanowi firma. Kapitał ludzki stawia się na równi z wizją i misją firmy w jej społecznym...

  Cena: 64,00 zł

  Więcej

 • Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym – książka

  Zarządzanie zasobami ludzkimi w otoczeniu międzynarodowym – książka

  Sylwia Białas  

  Umiejętność radzenia sobie w otoczeniu międzynarodowym jest jedną z najważniejszych kompetencji każdego menedżera. Podstawą sukcesu menedżera jest właściwa komunikacja. Aby ten cel osiągnąć, niezbędne jest zrozumienie postaw oraz zwyczajów współpracowników i przełożonych. Zadanie to jest utrudnione gdy pracuje się w otoczeniu międzynarodowym, w którym ścierają się różne postawy, wynikające z odmiennych...

  Cena: 49,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 164

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA