Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Jurysdykcja krajowa w sprawach zobowiązań elektronicznych w prawie Unii Europejskiej – ebook

TANIEJ 5 %

Sylwia Żyrek  

polski

341

C. H. Beck

978-83-8158-986-4

  • PDF

Opis

Internet ze względu na powszechną dostępność i efemeryczną naturę kreuje szczególne problemy związane z oceną jurysdykcji krajowej w przypadku sporów dotyczących zdarzeń z nim związanych. Odpowiadając na występujące w orzecznictwie i podnoszone w literaturze wątpliwości w niniejszej monografii w sposób całościowy przedstawiono problematykę jurysdykcji krajowej w sprawach dotyczących umów elektronicznych, deliktów internetowych oraz bezpodstawnego wzbogacenia osiągniętego za pośrednictwem internetu, ustalanej na podstawie łączników określonych w aktach prawa pochodnego Unii Europejskiej.

W poszczególnych rozdziałach omówione zostały zagadnienia takie jak:

  • zasada terytorializmu i jej znaczenie dla ustalania jurysdykcji,
  • miejsce wykonania umowy elektronicznej,
  • pojęcie kierowania działalności za pośrednictwem internetu,
  • miejsce zdarzenia powodującego szkodę, w przypadku, gdy sprawca działał w internecie oraz miejsce szkody wyrządzonej w następstwie takiego działania,
  • możliwość sklasyfikowania, na potrzeby ustalania jurysdykcji krajowej, roszczeń z tytułu bezpodstawnego wzbogacenia jako roszczeń wynikających z umowy albo czynu niedozwolonego,
  • sformułowane w orzecznictwie i literaturze koncepcje miejsca zdarzenia, które wydarzyło się w internecie.

W oddawanej do rąk czytelników publikacji przeanalizowanych i przedstawionych zostało niemal dwieście orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, oraz polskich i zagranicznych sądów powszechnych, opinie Rzeczników Generalnych, a także poglądy wyrażane w polskiej i europejskiej literaturze przedmiotu. Jest to pierwsza na rynku publikacja ujmująca całościowo najistotniejsze problemy związane z ustalaniem jurysdykcji krajowej w postępowaniu cywilnym w przypadku sporów dotyczących zdarzeń mających związek z internetem.

Pozycja ta skierowana jest zwłaszcza dla sędziów, radców prawnych oraz adwokatów, którzy w swojej praktyce rozwiązują problemy prawne związane z jurysdykcją i internetem. Przedstawione w niej poglądy będą przydatne również dla legislatorów, w zakresie w jakim regulacji prawnej poddaje się działalność prowadzoną w internecie, a także naukowców, aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów zainteresowanych prawem nowych technologii.

Jurysdykcja krajowa w sprawach zobowiązań elektronicznych w prawie Unii Europejskiej - ebook

160,55 zł 169,00 zł
?
Ładowanie rekomendacji…

Opinie o produkcie

Ocena: 0 (0 oceniających)

Bądź pierwszą osobą, która doda opinię!