Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Opłaty i podatki ekologiczne po polsku – ebook

TANIEJ 7 %

Barbara Kryk   Lidia Kłos   Irena Agata Łucka  

17.09.2020

polski

159

CeDeWu

978-83-7941-432-1

  • PDF

Opis

Poradnik „Opłaty i podatki ekologiczne po polsku" pełni rolę doradcy dla wszystkich podmiotów korzystających ze środowiska, tj. przedsiębiorców, jedno­stek organizacyjnych i osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami, którzy zgodnie z ustawami tworzącymi prawo ochrony środowiska, mają obo­wiązek przygotować dwa razy w roku odpowiednie sprawozdanie oraz wnieść odpowiednie opłaty ekologiczne. Opłaty te trafiają na konta funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej różnych szczebli.

System opłat ekologicznych funkcjonuje w Polsce od prawie 30 lat, pomimo tego zawiłe przepisy w tym zakresie sprawiają problemy z samodzielnym na­liczaniem opłat, sporządzaniem wymaganych prawem ewidencji i sprawozdań. Z tego względu przygotowano ten praktyczny poradnik o tym jak po­prawnie i terminowo przygotowywać wymagane dokumenty oraz zgodnie z nowymi przepisami prawa prowadzić ewidencję zanieczyszczeń i naliczać opłaty.

Poradnik składa się z dwóch części. W pierwszej części syntetycznie omówiono obowiązki przedsiębiorców względem środowiska, ogólnie scharakte­ryzowano podatki i opłaty ekologiczne, zagadnienia prawne z nimi związane oraz dokonano systematyki opłat ekologicznych obowiązujących w Polsce.

W drugiej części przedstawiono zasady obliczania opłat ekologicznych za poszczególne rodzaje zanieczyszczeń na podstawie praktycznych przykła­dów, w tym za pobór wody, wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, wprowadzanie ścieków do wód i ziemi, emisję zanieczyszczeń z samocho­dów - ekopodatki od samochodów, odpady, zużyte baterie.
W tej części można znaleźć odpowiedź m.in. na następujące pytania:
- Jaka jest podstawa prawna danego rodzaju opłat?
- Kto musi je wnosić, za jakie działania i jak je obliczyć?
- Jakie są stawki opłat za 2010 r.?
- Jak składać wnioski i wnosić opłaty?
- Jakie formularze i jak należy wypełnić?
- Co to są opłaty podwyższone?
- Czy są zwolnienia, umorzenia?
- Czy możliwe jest rozłożenie na raty lub odroczenie terminu płatności?
- Jak rozwiązać problem zaległości?

Opłaty i podatki ekologiczne po polsku - ebook

39,99 zł 43,00 zł
?
Ładowanie rekomendacji…

Opinie o produkcie

Ocena: 0 (0 oceniających)

Bądź pierwszą osobą, która doda opinię!