Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

czasopisma

Liczba pozycji: 847
 • czasopisma : Teksty drugie 5/2019 – książka
  TANIEJ 5 %

  Teksty drugie 5/2019 – książka

  „Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria. Pismo należy do najlepiej punktowanych na liście MNiSW i w European Reference Index for the Humanities (ERIH). Znajduje się także na liście filadelfijskiej ISI Master Journal List...

  Cena: 21,95 zł 23,10 zł

  Więcej

 • czasopisma : Stosunki międzynarodowe 2019/2 Tom 55 – książka
  TANIEJ 5 %

  Stosunki międzynarodowe 2019/2 Tom 55 – książka

  Fabrizio Bozzato: Holy See-China-Taiwan: A Cross-Strait Triangle, doi 10.7366/020909612201901, s. 7-24 Kingshuk Chatterjee: Brinkmanship in the Persian Gulf. What Drove American and Iranian Policy in the Summer of 2019?, doi 10.7366/020909612201902, s. 25-42 Michał Dahl: Arabia Saudyjska i Iran – wybrane aspekty mocarstwowości [Saudi Arabia and Iran – relative prospects as dominant regional powers],...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Zarządzanie publiczne 3/2019 – książka
  TANIEJ 5 %

  Zarządzanie publiczne 3/2019 – książka

  Elżbieta Izabela Szczepankiewicz: The development and quality of internal audit in public-interest entities and private sector entities in Poland, doi 10.15678/ZP.2019.49.3.01, s. 5-19 Krzysztof Beck, Julia Shtunderenko: The prospect of Intermarium integration in the light of consumption risk sharing, doi 10.15678/ZP.2019.49.3.02, s. 20-34 Andrzej Szromnik: Cultural heritage objects on the market:...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Nowy Napis Liryka, epika, dramat 3/2019 – książka
  TANIEJ 5 %

  Nowy Napis Liryka, epika, dramat 3/2019 – książka

  Na to, że Polska kulturowo i cywilizacyjnie leży nie tylko między Wschodem a Zachodem, ale również między Północą a Południem, zwróciło ostatnio uwagę dwóch, tak różnych, autorów, jak Marek A. Cichocki w książce Północ i Południe oraz Przemysław Czapliński w Poruszonej mapie. Ta problematyka stała się punktem wyjścia dla „Kompasu Kulturowego”, wiodącego działu niniejszego numeru „Nowego Napisu”.Paweł...

  Cena: 17,58 zł 18,51 zł

  Więcej

 • czasopisma : Nowy Napis Liryka, epika, dramat 1/2019 – książka
  TANIEJ 5 %

  Nowy Napis Liryka, epika, dramat 1/2019 – książka

  „Warto, żeby szerszej zobaczono, że mamy tu swoją wrażliwość i wielkie kulturalne bogactwo. Nie mamy kompleksów. Zakompleksionych zapraszamy do nas” — mówi Marian Kisiel, poeta i literaturoznawca z Uniwersytetu Śląskiego w wywiadzie otwierającym dział Ars Silesiae. Tematem, który szczególnie interesuje nas w tym numerze, jest bowiem Śląsk i jego kultura. Pytamy, czym różni się od tej, którą tworzy...

  Cena: 17,58 zł 18,51 zł

  Więcej

 • czasopisma : Nowy Napis Liryka, epika, dramat 2/2019 – książka
  TANIEJ 5 %

  Nowy Napis Liryka, epika, dramat 2/2019 – książka

  „Szczerze mówiąc, kategoria pokolenia nigdy nie była mi do niczego potrzebna” ? zaznacza stanowczo Roman Bobryk w dyskusji z Józefem Ruszarem, Michałem Januszkiewiczem, Małgorzatą Peroń, Radosławem Siomą i Zofią Zarębianką. To właśnie kategoria pokolenia w literaturze będzie nas zajmowała tym razem. Spojrzenie poetów na tę kwestię przedstawimy w rozmowie Romana Honeta z Joanną Mueller, Joanną Lech...

  Cena: 17,58 zł 18,51 zł

  Więcej

 • czasopisma : Teksty drugie 6/2019 – książka
  TANIEJ 5 %

  Teksty drugie 6/2019 – książka

  „Teksty Drugie. Teoria literatury, krytyka, interpretacja” to dwumiesięcznik literaturoznawczy wydawany od 1990 przez Instytut Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk we współpracy ze Stowarzyszeniem Pro Cultura Litteraria. Pismo należy do najlepiej punktowanych na liście MNiSW i w European Reference Index for the Humanities (ERIH). Znajduje się także na liście filadelfijskiej ISI Master Journal List...

  Cena: 24,94 zł 26,25 zł

  Więcej

 • czasopisma : Kronos 4/2019 – książka
  TANIEJ 5 %

  Kronos 4/2019 – książka

  zbiorowa Praca  

  Pięć lat temu „Kronos” opublikował pierwsze polskie tłumaczenie pism Joachima z Fiore, najwybitniejszego średniowiecznego historiozofa. W tym numerze „Kronosa” publikujemy dzieła franciszkańskich spirytuałów, ideowych spadkobierców Joachima. Spirytuałowie, podejmując fundamentalne wymiary jego historiozofii, połączyli je ze swoim franciszkańskim doświadczeniem radykalnego ubóstwa i nadali im nowy,...

  Cena: 19,00 zł 20,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia Regionalne i Lokalne 2020/1 (79) – książka
  TANIEJ 5 %

  Studia Regionalne i Lokalne 2020/1 (79) – książka

  Artykuły Jacek Zaucha, Magdalena Matczak, Joanna Witkowska, Adam Szczęch, Adam Mytlewski, Joanna Pardus: Maritime spatial rent for modelling maritime spatial development [Morska renta przestrzenna a zagospodarowanie przestrzeni obszarów morskich], doi 10.7366/1509499517901, s. 5-29 Przemysław Śleszyński, Damian Mazurek: Obszary strategicznej interwencji…, problemowe i funkcjonalne w dokumentachstrategicznych...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : W Gabinecie Lekarza Specjalisty Choroby dróg oddechowych u dzieci – książka
  TANIEJ 5 %

  W Gabinecie Lekarza Specjalisty Choroby dróg oddechowych u dzieci – książka

  Drugi numer pod redakcją naukową dr hab. n. med. Joanny Peradzyńskiej omawia najczęstsze problemy dotyczące układu oddechowego u dzieci. Skierowany jest do pediatrów i lekarzy rodzinnych, a autorami rozdziałów są znani specjaliści, na co dzień praktykujący w Klinice Pneumonologii i Alergologii Wieku Dziecięcego WUM. W numerze omówiono: objawy chorób układu oddechowego, tzn.: kaszel jako najczęściej...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Report On Mathematical Physics 85/2 - Polska – książka
  TANIEJ 5 %

  Report On Mathematical Physics 85/2 - Polska – książka

  zbiorowa Praca  

  Reports on Mathematical Physics publish papers in theoretical physics which present a rigorous mathematical approach to problems of quantum and classical mechanics and field theories, relativity and gravitation, statistical physics, thermodynamics, mathematical foundations of physical theories, etc. Preferred are papers using modern methods of functional analysis, probability theory, differential geometry,...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Kronos 2/2019 Polityczna historia religii – książka
  TANIEJ 5 %

  Kronos 2/2019 Polityczna historia religii – książka

  Żyjemy w społeczeństwach po „śmierci Boga”. Ta formuła ma dla Gaucheta sens ściśle socjologiczny. Kres religii nie oznacza jej zaniku, lecz zasadnicze przemieszczenie: u początku dziejów rodzaju ludzkiego religia była fundamentem więzi społecznych, dzisiaj ? jest ważnym elementem życia psychicznego, zaspokajając emocjonalne potrzeby jednostki. Najważniejszym argumentem za religią jest poczucie bezsensu...

  Cena: 19,00 zł 20,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Sztuka Europy Wschodniej Tom 7 – książka
  TANIEJ 5 %

  Sztuka Europy Wschodniej Tom 7 – książka

  Rocznik Sztuka Europy Wschodniej, założony w 2013 roku przez Polski Instytut Studiów nad Sztuką Świata w Warszawie, jest międzynarodowym pismem naukowym, poświęconym sztuce i kulturze artystycznej Europy Środkowo-Wschodniej i Wschodniej, zwłaszcza od XVIII wieku do współczesności. Publikowane są w nim materiały z konferencji i studia problemowe, dotyczące kluczowych zagadnień sztuki regionu i jego...

  Cena: 75,05 zł 79,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Należności cywilnoprawne - ustalanie,pobieranie i ewidencja Część 1 – książka
  TANIEJ 5 %

  Należności cywilnoprawne - ustalanie,pobieranie i ewidencja Część 1 – książka

  IZABELA MOTOWILCZUK  

  Za niewłaściwe wykonywanie obowiązków w zakresie ustalania i pobierania należności cywilnoprawnych kierownikom i pracownikom jednostek sektora finansów publicznych grozi odpowiedzialność z tytułu naruszenia dyscypliny finansów publicznych. Z Poradnika można się dowiedzieć, jakie są wymogi ustalania i pobierania należności cywilnoprawnych, obowiązujące w jednostkach sektora finansów publicznych. Podane...

  Cena: 72,96 zł 76,80 zł

  Więcej

 • czasopisma : Korygowanie transakcji handlowych – książka
  TANIEJ 5 %

  Korygowanie transakcji handlowych – książka

  Przedsiębiorcy niejednokrotnie zmuszeni są do wystawienia faktury korygującej. Kwestią sprawiającą problem jest moment jej rozliczenia. Ponadto z punktu widzenia podatku VAT decydujące znaczenia ma to, czy w wyniku wystawienia faktury korygującej zwiększa się czy zmniejsza zobowiązanie względem urzędu. Faktura korygująca powinna też spełniać odpowiednie wymogi formalne. Korekty transakcji handlowych...

  Cena: 36,01 zł 37,91 zł

  Więcej

 • czasopisma : Przegląd Prawa Rolnego 1 (10) 2012 – książka
  TANIEJ 5 %

  Przegląd Prawa Rolnego 1 (10) 2012 – książka

  Spis treści: I. Artykuły II. Przegląd piśmiennictwa III. Przegląd orzecznictwa IV. Sprawozdania i informacje V. Bibliografia

  Cena: 38,00 zł 40,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Tom 66 – książka
  TANIEJ 5 %

  Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Tom 66 – książka

  Spis treści: Wspomnienie Artykuły Na 87-lecie Profesora Witolda Mańczaka Recenzje, polemiki, sprawozdania Sprawy administracyjne

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : 31 nowoczesnych form reklamy – książka
  TANIEJ 5 %

  31 nowoczesnych form reklamy – książka

  Sławomir Biliński  

  W opracowaniu zwracamy uwagę na prawidłowe dokumentowanie i ewidencjonowanie wydatków na reklamę. Przedsiębiorcy powinni również brać pod uwagę prawne ograniczenia, jakim podlega reklama. Celem tego opracowania, poza przypomnieniem, jak należy rozliczyć reklamę, jest wskazanie, na co zwrócić uwagę, prowadząc działania marketingowe.

  Cena: 32,92 zł 34,65 zł

  Więcej

 • czasopisma : Przekrój 2/2020 – książka
  TANIEJ 5 %

  Przekrój 2/2020 – książka

  Za wiosnę naszą i waszą! Nowy numer już do czytania, a w nim euforia, entuzjazm, radość, ale też akceptacja. Szczególne miejsce tej wiosny przyznajemy dzieciom. A ze spraw materialnych: kwiaty, kryształy i ptaki. Nad wszystkim czuwał Karol Darwin.

  Cena: 18,90 zł 19,90 zł

  Więcej

 • czasopisma : Pozapłacowe świadczenia dla nauczycieli – książka
  TANIEJ 5 %

  Pozapłacowe świadczenia dla nauczycieli – książka

  Anna Kos  

  Świadczenia dla nauczycieli związane ze stosunkiem pracy stanowią dużą grupę dodatków. Poza wynagrodzeniami nauczyciele otrzymują również inne świadczenia. W literaturze występują różne definicje określające, które świadczenia są wynagrodzeniami, a których nie można do wynagrodzeń zaliczyć. Dokładne kwestie te omówione zostały w poradniku.

  Cena: 42,74 zł 44,99 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 847

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA