Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

czasopisma

Liczba pozycji: 804
 • czasopisma : Przegląd Humanistyczny 2/2020 – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Przegląd Humanistyczny 2/2020 – książka

  Numer ma charakter interdyscyplinarny. Zawiera artykuły poświęcone zagadnieniom należącym do historii myśli europejskiej (Marek Błaszczyk) i podejmujące problematykę jak najbardziej współczesną (Jerzy Stachowicz, Marlena Rycombel). Zamieszczone w nim teksty mają za przedmiot różne obszary szeroko rozumianej kultury: obyczajowość (Joanna Jabłońska-Hood), film (Kamil Lipiński), rzeźbę (Nina Nowara-Matusik). M....

  Cena: 28,50 zł 30,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Przekrój 4/2020 – książka
  TANIEJ 5 %

  Przekrój 4/2020 – książka

  164 strony artykułów, rozmów, tekstów poważnych i z przymrużeniem oka.

  Cena: 18,90 zł 19,90 zł

  Więcej

 • czasopisma : Na pograniczu chemii i biologii Tom 38 – książka
  TANIEJ 5 %

  Na pograniczu chemii i biologii Tom 38 – książka

  Kolejny tom tradycyjnie jest skierowany do badaczy, zwłaszcza młodych, którzy prowadzą prace naukowe z pogranicza chemii i biologii. „Pogranicze chemii i biologii” to bardzo pojemna definicja pod względem tematycznym, ale także gwarantująca różnorodność autorów oraz ich zaawansowanie badawcze. Część prac to uwieńczenie wystąpień młodych doktorantów na Ogólnopolskim Seminarium Doktorantów „Na pograniczu...

  Cena: 17,09 zł 17,99 zł

  Więcej

 • czasopisma : Na pograniczu chemii i biologii Tom 39 – książka
  TANIEJ 5 %

  Na pograniczu chemii i biologii Tom 39 – książka

  Nowy tom serii Na pograniczu chemii i biologii jest zbiorem 13 artykułów. Ich autorami są głównie młodzi badacze, którzy prezentowali swoje wyniki badań na ogólnopolskiej konferencji doktorantów „Na pograniczu chemii i biologii” w Jastrzębiej Górze w dniach 12–15 maja 2019 roku. Zamieszczone w publikacji prace dotyczą medycyny regeneracyjnej, nowych właściwości wybranych grup związków organicznych...

  Cena: 22,80 zł 24,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Bezpieczeństwo XXI Wieku Szanse - Zagrożenia - Perspektywy – książka
  TANIEJ 5 %

  Bezpieczeństwo XXI Wieku Szanse - Zagrożenia - Perspektywy – książka

  Aspekty bezpieczeństwa pracy w ujęciu badaczy różnych specjalności

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Bezpieczeństwo XXI wieku. Szanse - Zagrożenia - Perspektywy – książka
  TANIEJ 5 %

  Bezpieczeństwo XXI wieku. Szanse - Zagrożenia - Perspektywy – książka

  Publikacja poświęcona szeroko pojętemu bezpieczeństwu - zdrowotnemu, publicznemu, ekologicznemu, prawnemu itp.

  Cena: 45,60 zł 48,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : The Artistic Traditions of Non-European Cultures, vol. 6 – książka
  TANIEJ 5 %

  The Artistic Traditions of Non-European Cultures, vol. 6 – książka

  The current issue of “The Artistic Traditions of Non-Europeans Countries” is devoted to African cultures and it addresses matters which go beyond issues related to visual arts. In this volume the authors rather search for relations between arts and communication in different African settings. Over millennia people have applied different ideas with the view to make ephemeral oral communication, or at...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Przegląd Europejski 2/2020 – książka
  TANIEJ 5 %

  Przegląd Europejski 2/2020 – książka

  Numer rozpoczyna się od rozważań teoretycznych dotyczących dwóch problemów: wybranych zagadnień metodologicznych z zakresu bezpieczeństwa i badań na tym polu oraz prawa gospodarczego wobec wyzwań współczesności (tekst w języku rosyjskim). Zeszyt zawiera także artykuły poświęcone m.in. modelom zarządzania i nadzoru nad jakością w kształceniu, dydaktyce i badaniach naukowych oraz pojęciu „Lexit” odnoszącemu...

  Cena: 23,75 zł 25,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Kwartalnik Pedagogiczny 2020/1 – książka
  TANIEJ 5 %

  Kwartalnik Pedagogiczny 2020/1 – książka

  Ogólnopolski kwartalnik ukazujący się od 1956 roku. Prezentowane są w nim artykuły teoretyczne z zakresu szeroko pojętej pedagogiki oraz omówienia wyników badań, obejmujących funkcjonowanie jednostki w społeczeństwie. Publikowane materiały dotyczą różnych subdyscyplin pedagogiki, m.in. pedeutologii, andragogiki, historii wychowania, pedagogiki społecznej, dydaktyki, psychologii edukacji, filozofii...

  Cena: 19,00 zł 20,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Kwartalnik Pedagogiczzny 2019/4 – książka
  TANIEJ 5 %

  Kwartalnik Pedagogiczzny 2019/4 – książka

  Autorzy opublikowanych w numerze artykułów piszą m.in. o niemieckiej pedagogice kultury, próbie (re)konstrukcji pojęcia „ogłada”, ubóstwie dzieci, edukacji włączającej uczniów dotkniętych niepełnosprawnościami, a także o przyczynach, dla których nieletni stają się sprawcami czynów zabronionych. W dziale Materiały i sprawozdania z badań znajdują się teksty poświęcone selekcji uczniów u progu szkoły...

  Cena: 19,00 zł 20,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Przegląd Europejski 2019/4 – książka
  TANIEJ 5 %

  Przegląd Europejski 2019/4 – książka

  Energy security in the Europe. Need for changes in the EU’s legislation Bezpieczeństwo energetyczne w Europie. Potrzeba zmian w prawodawstwie UE Numer rozpoczyna się od teoretycznych rozważań na temat ewolucji niemieckich koncepcji współpracy wojskowej w Europie. W dalszej części zawiera artykuły poświęcone m.in.: bezpieczeństwu energetycznemu w Europie, współczesnej migracji i sytuacji ludnościowej...

  Cena: 23,75 zł 25,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Przegląd humanistyczny 2019/2/465 – książka
  TANIEJ 5 %

  Przegląd humanistyczny 2019/2/465 – książka

  Autorzy artykułów zamieszczonych w numerze podejmują szeroki namysł nad przeszło dwustuletnimi dziejami recepcji powieści Jane Austen oraz ich możliwymi interpretacjami. Odsłaniają intrygujące konteksty tego pisarstwa, łącząc je ze współczesnymi badaniami nad nowoczesnością i kondycją podmiotu uwikłanego w różnego rodzaju relacje społeczne. Czytelnik odnajdzie tu zarówno interesujące, komparatystyczne...

  Cena: 28,50 zł 30,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Stosunki międzynarodowe 2019/3 Tom 55 – książka
  TANIEJ 5 %

  Stosunki międzynarodowe 2019/3 Tom 55 – książka

  S T U D I A [ S T U D I E S ] Adrian-Gabriel Corpădean, Laura-Maria Herța: The Dangers of Halting Enlargement Prospects in the Western Balkans, doi 10.7366/020909613201901, s. 7-20 Jelena Gledić: The Development of Sino-Serbian Relations under the Belt and Road Initiative: Forging the ‘Iron Friendship’, doi 10.7366/020909613201902, s. 21-36 Hang Yuan: China’s Narratives on Strategic Partnership...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Nowy Napis Liryka, epika, dramat 5/2020 – książka
  TANIEJ 5 %

  Nowy Napis Liryka, epika, dramat 5/2020 – książka

  Przyznanie Nagrody Nobla Oldze Tokarczuk było z pewnością literackim wydarzeniem numer jeden w ubiegłym roku. Pomysł usytuowania twórczości Tokarczuk w centrum niniejszego wydania nie powinien zatem zaskakiwać. Wykraczając poza stylistykę laudacyjną i okolicznościową, traktujemy noblowski zaszczyt jako wezwanie do ponownej lektury dzieł Laureatki, do rewizji dotychczas opublikowanych tekstów interpretacyjnych...

  Cena: 17,10 zł 18,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Rozmowy o rynku książki 16 – książka
  TANIEJ 5 %

  Rozmowy o rynku książki 16 – książka

  Bohaterami naszych wywiadów są główni kreatorzy rodzimego rynku wydawniczego ? przedstawiciele wydawnictw, firm dystrybucyjnych i oferujących dostęp do cyfrowych treści, a także reprezentanci sektora poligraficznego oraz organizatorzy targów. Wśród naszych interlokutorów nie zabrakło osób związanych z instytucjami kultury, administracją państwową, promotorów literatury i kameralnych księgarń.Nie ingerowaliśmy...

  Cena: 38,01 zł 40,01 zł

  Więcej

 • czasopisma : Reports on Mathematical Physics 85/3 Polska – książka
  TANIEJ 5 %

  Reports on Mathematical Physics 85/3 Polska – książka

  Reports on Mathematical Physics publish papers in theoretical physics which present a rigorous mathematical approach to problems of quantum and classical mechanics and field theories, relativity and gravitation, statistical physics, thermodynamics, mathematical foundations of physical theories, etc. Preferred are papers using modern methods of functional analysis, probability theory, differential geometry,...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia Regionalne i Lokalne 2020/2 (80) – książka
  TANIEJ 5 %

  Studia Regionalne i Lokalne 2020/2 (80) – książka

  Artykuły: Jakub Rok: Can Smog Make Us Unhappy? Effects of Perceived and Objective Air Quality on Subjective Well-being [Czy smog nas unieszczęśliwia? Wpływ postrzeganej i obiektywnej jakości powietrza na subiektywny dobrostan], doi 10.7366/1509499528001, s. 5-21 Dominika Studzińska, Magdalena Szmytkowska: Konteksty (nie)widzialności w polskich migracjach do Niemiec. Przykład Berlina [Dimensions of...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Leczenie bólu u chorych na nowotwory W gabinecie lekarza specjalisty – książka
  TANIEJ 5 %

  Leczenie bólu u chorych na nowotwory W gabinecie lekarza specjalisty – książka

  Kolejny numer z serii „W gabinecie lekarza specjalisty. Onkologia”, pod redakcją naukową prof. dr. hab. n. med. Jerzego Wordliczka, dr n. med. Renaty Zajączkowskiej i dr. hab. Jarosława Woronia, został poświęcony leczeniu bólu u chorych na nowotwory. Autorami są wybitni specjaliści z zakresu medycyny bólu, anestezjologii, medycyny paliatywnej, onkologii oraz farmakologii klinicznej. Dlatego też poszczególne...

  Cena: 75,05 zł 79,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Zarządzanie Publiczne 4 (50) 2019 – książka
  TANIEJ 5 %

  Zarządzanie Publiczne 4 (50) 2019 – książka

  Andrzej Sławiński: Will IT Technologies and Globalisation Change the Mechanism of Money Creation? Bartłomiej Biga: Patent Races and Institutional Solutions of Health Care Policy in Developed Countries Krzysztof Wąsowicz: The Effectiveness of Municipal Waste Management in Polish Cities Robert Gawłowski, Paweł Modrzyński: Innovation in Public Service Delivery in Terms of Shared Services Centres in...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Gniazdo 1(20)/2020 – książka
  TANIEJ 5 %

  Gniazdo 1(20)/2020 – książka

  zbiorowa Praca  

  Dziewanna - ognisty aspekt archetypu dzikiej kobiety Stado 2019 - relacja Wici: Duchowe Plony i Ogólnopolskie Święto Welesa Bornholm: wrota do Skandynawii Dzielnica. Wioska o długiej tradycji Trifon Zarezan - święto wina

  Cena: 26,70 zł 28,10 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 804

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA