Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

czasopisma

Liczba pozycji: 847
 • czasopisma : Zeszyty formacji duchowej nr 52 – książka
  TANIEJ 5 %

  Zeszyty formacji duchowej nr 52 – książka

  Piotr Szyrszeń  

  Zeszytu "Między lękiem a ufnością" dotyka czułej struny naszej ludzkiej kondycji. Prawdziwym wyzwaniem staje się umiejętne przeżywanie napięcia między lękiem a ufnością. Wydaje się, że największy problem rozpoczyna się nie wtedy, gdy nachodzi nas lęk, lecz wtedy, gdy uchodzi z nas wiara. Lęk wydaje się nasilać tam, gdzie zaniedbywana jest, a nawet odrzucana wiara w Boga. Im bardziej świat dzisiejszy...

  Cena: 12,35 zł 13,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Kwartalnik religioznawczy Nr 71/72 2010 – książka
  TANIEJ 5 %

  Kwartalnik religioznawczy Nr 71/72 2010 – książka

  Kwartalnik religioznawczy nr 71/72 2010. Sakralne fenomeny: wczoraj i dziś.

  Cena: 19,00 zł 20,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia Iuridica Lublinensia t XIV – książka
  TANIEJ 5 %

  Studia Iuridica Lublinensia t XIV – książka

  Studia Iuridica Lublinensia są czasopismem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie powołanym w 2003 r. Jest to kolejne miejsce publikacji wyników prac badawczych, związane z Wydziałem Prawa i Administracji UMCS obok rocznika Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio G „Ius”. Czasopismo ma formę półrocznika i przeznaczone jest dla pracowników i doktorantów,...

  Cena: 38,90 zł 40,95 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia Iuridica Lublinensia t XV – książka
  TANIEJ 5 %

  Studia Iuridica Lublinensia t XV – książka

  Studia Iuridica Lublinensia są czasopismem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie – Skłodowskiej w Lublinie powołanym w 2003 r. Jest to kolejne miejsce publikacji wyników prac badawczych, związane z Wydziałem Prawa i Administracji UMCS obok rocznika Annales Universitatis Mariae Curie-Sklodowska, sectio G „Ius”. Czasopismo ma formę półrocznika i przeznaczone jest dla pracowników i doktorantów,...

  Cena: 29,92 zł 31,50 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia Białorutenistyczne 2/2008 – książka
  TANIEJ 5 %

  Studia Białorutenistyczne 2/2008 – książka

  "Studia Białotutenistyczne" to rocznik, którego celem jest wzbogacenie wiedzy polskich środowisk zainteresowanych naszym wschodnim sąsiadem - Białorusią. W piśmie jest podejmowana problematyka z zakresu nauk społecznych i humanistycznych: historii, socjologii, kulturoznawstwa, literaturoznawstwa i językoznawstwa. Białoruś jest w Polsce krajem wciąż bardzo mało znanym. Polacy najczęściej niewiele wiedzą...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • czasopisma : Przegląd Sądowy 7-8/2011 – książka
  TANIEJ 5 %

  Przegląd Sądowy 7-8/2011 – książka

  Opiniotwórczy miesięcznik skierowany do osób, które chcą na bieżąco śledzić zmiany w prawie. Od lat pomaga w rozwiązywaniu trudnych problemów interpretacyjnych. Pod redakcją: prof. dra hab. Tadeusza Erecińskiego, Prezesa SN. Magazyn skierowany do grona osób, które chcą na bieżąco śledzić zmiany w prawie. Od wielu lat pomaga w rozwiązywaniu trudnych problemów interpretacyjnych, zwłaszcza w odniesieniu...

  Cena: 48,45 zł 51,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Reports on Mathematical Physics 67/3 – książka
  TANIEJ 5 %

  Reports on Mathematical Physics 67/3 – książka

  Resonances/decaying states and the mathematics of quantum physics Galoisian approach to integrability of Schrodinger equation Nonlinear waves in an ultra-relativistic heat-conducting fluid I (Landau-Lifshitz formulation) N=1 supergravity BPS domain walls on Kahler-Ricci soliton Exact solutions of Wick-type stochastic equations with variable coefficients

  Cena: 41,80 zł 44,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Res Historica 31 – książka
  TANIEJ 5 %

  Res Historica 31 – książka

  Spis treści: Artykuły Materiały Recenzje

  Cena: 34,91 zł 36,75 zł

  Więcej

 • czasopisma : Poradnik Językowy 3/2011 – książka
  TANIEJ 5 %

  Poradnik Językowy 3/2011 – książka

  Wanda Decyk-Zięba: Pomiędzy Wschodem a Zachodem: dzieje toponimów rosyjskich w języku polskim do roku 1795 Ewa Badyda: Kobieta i ksiądz i co dalej? O problemach językowych związanych z ordynowaniem kobiet na duchownych Iwona Bijak, Maciej Matkowski: Sprawozdanie z kolokwium naukowego: Transdyscyplinarność badań nad komunikacją medialną. Katowice, 4-5 listopada 2010 roku Marta Piasecka: Język i styl...

  Cena: 11,88 zł 12,50 zł

  Więcej

 • czasopisma : Studia Iuridica Tom 51 – książka
  TANIEJ 5 %

  Studia Iuridica Tom 51 – książka

  Grażyna Bałtruszajtys  

  Spis treści: Od Redakcji Obchody Jubileuszu 200-lecia Wydziału Prawa i Administracji Jubileusz Kliniki Prawa Jubileusz serii In Memoriam

  Cena: 38,90 zł 40,95 zł

  Więcej

 • czasopisma : Reports on Mathematical Physics 67/1 Kraj – książka
  TANIEJ 5 %

  Reports on Mathematical Physics 67/1 Kraj – książka

  Reports on Mathematical Physics publish papers in theoretical physics which present a rigorous mathematical approach to problems of quantum and classical mechanics and field theories, relativity and gravitation, statistical physics, thermodynamics, mathematical foundations of physical theories, etc. Preferred are papers using modern methods of functional analysis, probability theory, differential geometry,...

  Cena: 39,81 zł 41,90 zł

  Więcej

 • czasopisma : Poradnik rachunkowości budżetowej 2011/01 – książka
  TANIEJ 5 %

  Poradnik rachunkowości budżetowej 2011/01 – książka

  Przemysław Walentynowicz  

  Jednym z ważniejszych problemów, przed którym musi stanąć kierownictwo każdej jednostki, jest zorganizowanie systemu rachunkowości w taki sposób, aby był on w stanie poprowadzić rachunkowość jednostki na bieżąco, rzetelnie i bezbłędnie, umożliwiając kierownictwu skupienie się na prowadzeniu zasadniczej działalności. Do realizacji tego celu nieocenione są nowoczesne narzędzia, zapewniające szybkie rejestrowanie...

  Cena: 33,25 zł 35,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Biblioteka Księgowego 2011/01 Koszty uzyskania przychodów – książka
  TANIEJ 5 %

  Biblioteka Księgowego 2011/01 Koszty uzyskania przychodów – książka

  Joanna Krawczyk  

  Koszty uzyskania przychodów to element konstrukcyjny podatku. Wysokość kosztów wpływa bowiem na podstawę opodatkowania, którą jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty. Dochód nie zawsze jest jednak podstawą opodatkowania. W niektórych przypadkach podstawą opodatkowania jest przychód, a nie dochód (np. przy opodatkowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów...

  Cena: 32,97 zł 34,70 zł

  Więcej

 • czasopisma : Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych po zmianach – książka
  TANIEJ 5 %

  Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych po zmianach – książka

  Jan Charytoniuk  

  W poradniku przedstawiono schematy księgowań związanych: - ze szczególnymi zasadami rachunkowości jednostek budżetowych na tle zasad wynikających z ustawy o rachunkowości - z likwidacją niektórych form organizacyjno-prawnych - z likwidacją rachunków dochodów własnych i wyodrębnionych rachunków wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy celowych

  Cena: 32,92 zł 34,65 zł

  Więcej

 • czasopisma : Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Tom 66 – książka
  TANIEJ 5 %

  Biuletyn Polskiego Towarzystwa Językoznawczego Tom 66 – książka

  Dwujęzyczność, walencja kulturowa i tożsamość (e)migracji polskiej w świecie Integracja języków na pograniczu białorusko-polsko-litewskim i jej konsekwencje dla teorii zapożyczeń Semikomunikacja w skandynawskim obszarze językowym Kultura szlachecka a kultura chłopska w aspekcie językowym Grzeczność językowa jako składnik kompetencji kulturowej w teorii i praktyce nauczania języka polskiego jako ob...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Media kultura społeczeństwo 1(5)/2010 – książka
  TANIEJ 5 %

  Media kultura społeczeństwo 1(5)/2010 – książka

  Stanowisko polskiej prasy katolickiej wobec wojny domowej w Hiszpanii 1936-1939. Analiza dyskursu medialnego Walka o cyfrową godność. Bliskowschodnie i muzułmańskie gry komputerowe Współpraca oficerów prasowych z dziennikarzami podczas operacji poza granicami kraju Rodzina w polskich serialach telewizyjnych Przemoc symboliczna i telewizja. Kilka uwag na marginesie rozważań Pierre'a Bourdieu o panowaniu...

  Cena: 29,92 zł 31,50 zł

  Więcej

 • czasopisma : Holocaust Studies and Materials /Volume 2010/ – książka
  TANIEJ 5 %

  Holocaust Studies and Materials /Volume 2010/ – książka

  Barbara Engelking writes about everyday experiences of Jews in hiding Marcin Zaremba explores the issue of "szaber" or smuggling in war-time Poland Jan Grabowski presents a case study of a murder perpetrated by the unit of Miechow AK on a group of Jews in hiding Dagmara Swałtek writes about crimes against the Jews in rural areas to Cracow

  Cena: 38,00 zł 40,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Linguistica Silesiana vol 31 – książka
  TANIEJ 5 %

  Linguistica Silesiana vol 31 – książka

  Scope as a cognitive in tense analysis On pragmatic and cognitive processes in meaning variation The emergence of subordinate clauses in Old English from paratactically conjoined structures The influence of English on the Polish language of Internet message boards: investigating the role of individual differences and the context

  Cena: 28,50 zł 30,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Reports on Mathematical Physics 66/3 2010 Kraj – książka
  TANIEJ 5 %

  Reports on Mathematical Physics 66/3 2010 Kraj – książka

  Reports on Mathematical Physics publish papers in theoretical physics which present a rigorous mathematical approach to problems of quantum and classical mechanics and field theories, relativity and gravitation, statistical physics, thermodynamics, mathematical foundations of physical theories, etc. Preferred are papers using modern methods of functional analysis, probability theory, differential geometry,...

  Cena: 34,20 zł 36,00 zł

  Więcej

 • czasopisma : Wiosna Ludów Kronika Miasta Poznania 1/2008 – książka
  TANIEJ 5 %

  Wiosna Ludów Kronika Miasta Poznania 1/2008 – książka

  Wydarzenia Wiosny Ludów, zarówno w samym Poznaniu, jak w Wielkim Księstwie Poznańskim, wycisnęły głębokie piętno na kształtującej się świadomości narodowej mieszkańców tej części Wielkopolski, która znalazła się pod zaborem pruskim, mimo że podstawowy cel powstania, odzyskanie niepodległości, nie został zrealizowany. Dlatego marcowy numer „Kroniki Miasta Poznania” (1/2008) poświęcony jest Wiośnie Ludów...

  Cena: 26,93 zł 28,35 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 847

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA