Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

Kontrola ZUS-prawa i obowiazki przedsiębiorcy oraz wzory pism z komentarzem – książka

TANIEJ 10 %

polski

84

Infor

9788374407441

Produkt fizyczny: Książka

Opis

Kontrola ZUS – prawa i obowiązki przedsiębiorcy oraz wzory pism z komentarzem
I. ZASADY PRZEPROWADZANIA KONTROLI
1. Rodzaje, zakres przedmiotowy, ograniczenia czasu trwania kontroli przeprowadzanych przez ZUS
Częstotliwość kontroli ZUS
Przepisy regulujące zasady kontroli
Rodzaje kontroli ZUS
Zakres przedmiotowy kontroli ZUS
Czas trwania kontroli
Zakaz równoczesnego prowadzenia kontroli
2. Wszczęcie postępowania kontrolnego przez ZUS
Doręczenie upoważnienia
Wyłączenie inspektora kontroli z postępowania
3. Przebieg czynności kontrolnych
Miejsce prowadzenia kontroli
Badanie dokumentacji i zabezpieczanie dowodów
Przesłuchanie płatnika i świadków
4. Zakończenie i wyniki kontroli ZUS
Protokół kontroli
Zastrzeżenia do protokołu kontroli
Decyzja ZUS
II. WZORY FORMULARZY Z KOMENTARZEM
1. Zawiadomienie o zamiarze wszczęcia kontroli
2. Wniosek płatnika o wszczęcie kontroli przed upływem 7-dniowego terminu od dnia zawiadomienia o zamiarze wszczęcia kontroli
3. Upoważnienie do przeprowadzenia kontroli
4. Upoważnienie do uczestnictwa w czynnościach kontrolnych „ucznia”
5. Upoważnienie osoby do reprezentowania płatnika składek w toku kontroli
6. Wpis w książce kontroli
7. Miejsce przeprowadzenia kontroli
8. Wezwanie do okazania/uzupełnienia dokumentów
9. Wyłączenie inspektora kontroli z postępowania
10. Wniosek o ukaranie płatnika składek za utrudnianie lub udaremnianie przeprowadzenia kontroli
11. Przerwanie i wznowienie kontroli
12. Sprzeciw wobec przekroczenia dopuszczalnego czasu kontroli
13. Przesłuchanie płatnika składek
14. Informacja dla płatnika o przeprowadzeniu dowodu z zeznań świadków
15. Protokół kontroli
16. Zastrzeżenia do protokołu kontroli
III. ODPOWIEDZI NA PYTANIA CZYTELNIKÓW
Czy w czasie kontroli ZUS może przesłuchiwać świadków
Czy można przeglądać w ZUS akta płatnika i sporządzać z nich fotokopie
Kiedy ZUS może przeprowadzać oględziny majątku przedsiębiorcy
Jakie dokumenty potwierdzające świadczenie pracy przez zatrudnioną osobę płatnik może okazać w toku kontroli ZUS
Jak należy rozliczyć nienależnie wypłacone świadczenia z zfśs
Jakie są konsekwencje wydania przez ZUS decyzji o pozorności zatrudnienia
Jak rozliczyć i wpłacić zaległe składki po kontroli ZUS
Jak skorygować dokumenty rozliczeniowe pracownika w przypadku zakwestionowania przez ZUS wysokości jego wynagrodzenia
Czy wniosek o wydanie interpretacji ZUS może spowodować kontrolę w firmie

Kontrola ZUS-prawa i obowiazki przedsiębiorcy oraz wzory pism z komentarzem - książka

68,40 zł 76,00 zł
Ładowanie rekomendacji…

Opinie o produkcie

Ocena: 0 (0 oceniających)

Bądź pierwszą osobą, która doda opinię!