Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

literaturoznawstwo

Liczba pozycji: 1735
 • literaturoznawstwo: Krótka historia powieści – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Krótka historia powieści – książka

  Henry Russell  

  Krótka historia powieści to nowy, innowacyjny sposób poznania najwybitniejszych dzieł światowej literatury, poczynając od Opowieści o Genjim po Najlepszą przyjaciółkę. Koncentrując się na kluczowych 67 powieściach, z krótkim opisem fabuły oraz wyjaśnieniem ich kluczowej roli w historii literatury, książka objaśnia także najważniejsze zagadnienia dotyczące kierunków, tematów i technik. Opatrzony słowem...

  Data dostępności:

  Cena: 51,15 zł 55,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Anegdota o istnieniu O twórczości Haliny Poświatowskiej – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Anegdota o istnieniu O twórczości Haliny Poświatowskiej – książka

  Bartosz Suwiński  

  Zmienia nasze spojrzenia na poetkę, której twórczość jakiś czas temu zastygła w wygodnym stereotypie. Z wielką odwagą i determinacją autor przebija się przez skorupy ustalonych opinii, by pokazać nam Poświatowską, jako poetkę pełni egzystencji. Ujawnia skryte w jej utworach niespożyte pokłady energii, która obejmuje nie tylko sferę emocji i ciała, ale także ambicje intelektualne oraz zainteresowania...

  Data dostępności:

  Cena: 14,88 zł 16,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Metaforyczny realizm – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Metaforyczny realizm – książka

  Rafał Brasse  

  Jakie kulturowe źródła odkrywamy pod powierzchnią gęstych obrazów wypełniających wiersze i poematy Tadeusza Gajcego? Jakie paradoksy poetyckiego warsztatu wypełniają jego zawiłe frazy? A zatem: kim był autor Widm? Stopniowo z opracowania Rafała Brassego wyłaniają się odpowiedzi na te i podobne pytania. Każda z nich wsparta jest rzetelną analizą utworów poety. Badacz pieczołowicie otacza wiersze pisarza...

  Data dostępności:

  Cena: 14,88 zł 16,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Niewyraźna pewność że życie jest piękne – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Niewyraźna pewność że życie jest piękne – książka

  Przemysław Rojek  

  Książka Przemysława Rojka nie jest popularną monografią naukową, ale jest czymś więcej – jest pełnym uroku, erudycji i ponowoczesnej żarliwości esejem wyposażonym we wszystkie walory tego gatunku. Autor świadomie dokonuje nie tylko subiektywizacji swego dyskursu, nie tylko interesująco osadza go w pewnej środowiskowej świadomości poetów związanych z Biurem Literackim, ale wyposaża swoje analizy także...

  Data dostępności:

  Cena: 23,25 zł 25,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Zagubiony wpośród obcych – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Zagubiony wpośród obcych – książka

  Paweł Panas  

  Próba krytycznej wiwisekcji dorobku epistolarnego Haupta to przedsięwzięcie pionierskie, poprzedzone przez liczne poszukiwania i szczegółowe ustalenia dokumentacyjne (nieznane do tej pory fragmenty korespondencji), co samo w sobie stanowi istotną zasługę autora. Mamy zatem do czynienia z wyrazistym zakreśleniem obszaru badań, zreferowaniem celu własnych poszukiwań. Jawi się on jako ambitna próba rekonstrukcji...

  Data dostępności:

  Cena: 23,25 zł 25,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Świat piękny i bardzo różny – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Świat piękny i bardzo różny – książka

  "Serii "Biblioteka Pana Cogito" znawcom przedstawiać nie trzeba (...). Tom, który trafia w ręce czytelników, jest jednak szczególny. Zawiera on teksty literaturoznawców z ośrodków zagranicznych - wywodzących się z odmiennych kręgów kulturowych i obszarów językowych - oraz badaczy polskich od wielu lat mieszkających poza Polską - na przykład we Francji, w Hiszpanii, Holandii czy nawet w Brazylii. Odmienny...

  Data dostępności:

  Cena: 23,25 zł 25,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku – książka

  W kolejnym, trzecim już tomie z cyklu "Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku", zatytułowanym Przełom XX i XXI wieku, badacze podejmują namysł nad literackimi sposobami mówienia zarówno o Bogu, jak i o kwestiach - w szerokim sensie - metafizycznych, teologicznych czy związanych z problematyką niewyrażalnego, zwłaszcza w poezji najnowszej. Poruszając tematykę centralną dla humanistyki, autorzy...

  Data dostępności:

  Cena: 23,25 zł 25,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Obrazy Boga w literaturze polskiej XX i XXI wieku – książka

  Pełne zbadanie różnorodnej wyobraźni odpowiedzialnej za obrazy Boga w polskiej literaturze ostatnich stu lat jest - co oczywiste - niemożliwe. Nie tylko dlatego, że indywidualne przeżycie egzystencjalne, nawet we wspólnocie języka i kultury od stuleci judeochrześcijańskiej, musi być z natury zindywidualizowane, a kształt wypowiedzi różny, choćby z powodu wyznawanej poetyki. Jeszcze większy wpływ na...

  Data dostępności:

  Cena: 23,25 zł 25,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Autorstwo Urynkowienie literatury i fantazmat podmiotu autorskiego – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Autorstwo Urynkowienie literatury i fantazmat podmiotu autorskiego – książka

  Aldona Kobus  

  Zachodzące przemiany społeczno-kulturowe domagają się rewaloryzacji dotychczasowych ustaleń z zakresu prawa autorskiego i denaturalizacji pojęcia autorstwa, jego dyskursywizacji z uwzględnieniem kontekstów prawnych, ekonomicznych, estetycznych i teoretycznoliterackich. Autor jest nie tylko podmiotem procesu twórczego, lecz także nośnikiem określonej ideologii. Autorstwo wyłania się w XVIII wieku jako...

  Data dostępności:

  Cena: 35,34 zł 38,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Dobosz Stefan Żeromski na drogach niepodległości – książka
  TANIEJ 7 %

  Dobosz Stefan Żeromski na drogach niepodległości – książka

  Wojciech Gruchała  

  Autor książki podejmuje temat miejsca Żeromskiego w kulturze – nie tylko, ale również europejskiej. Publikacja została oparta na bardzo ciekawym pomyśle interpretacyjnym, polegającym na wgłębieniu się w tekst Przedwiośnia, a zwłaszcza w treść jego ostatniej sceny. Wojciech Gruchała odczytuje ukryte tam treści i umiejscawia je w szeroko potraktowanym kontekście pozaliterackim.

  Data dostępności:

  Cena: 41,85 zł 45,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Co myślą wiersze – książka
  TANIEJ 7 %

  Co myślą wiersze – książka

  Artur Grabowski  

  Książka Artura Grabowskiego stanowi ważną i odważną propozycję nie tylko lektury dużej części polskiej poezji dwudziestowiecznej, ale też określenia na nowo jej miejsca w rzeczywistości kulturowych zmian i wstrząsów. Pełna zarówno finezyjnych analiz, jak i szerokich kontekstów, zachęca do „myślenia z poetami” i wskazuje raz jeszcze na coś, o czym – jak się zdaje – zapomnieliśmy: na swoisty i niepowtarzalny...

  Data dostępności:

  Cena: 39,06 zł 42,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Film w literaturze XXI wieku – książka
  TANIEJ 7 %

  Film w literaturze XXI wieku – książka

  Anna Ślósarz  

  Opis książki: Powstało mnóstwo książek o filmowych adaptacjach, ale niewiele dotyczących wykorzystania w literaturze filmowych praktyk i technologii. Tymczasem poeci, pisarze i dramaturdzy wnikliwie przedstawiają rolę filmu – filmów fabularnych, dokumentalnych, audycji telewizyjnych, spotów reklamowych, wizualizacji w grach. Obrazowo, wręcz multimedialnie ilustrują i diagnozują zachowania ludzi, zjawiska...

  Data dostępności:

  Cena: 45,57 zł 49,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Postacie kobiecości O poezji Kazimiery Iłłakowiczówny – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Postacie kobiecości O poezji Kazimiery Iłłakowiczówny – książka

  Zbigniew Chojnowski  

  Istotnym walorem opracowania jest ciekawie nakreślona diachronia twórczości Kazimiery Iłłakowiczówny; syntetyczny, przejrzysty obraz rozwoju jej warsztatu poetyckiego. Zbigniew Chojnowski sprawnie porządkuje obszerny dorobek poetki, grupuje rozległy i mocno zróżnicowany materiał w bloki tematyczne, a następnie dokonuje ich rzetelnego omówienia. Wydobywa przy tym wiersze, które, choć dawne, to jednak...

  Data dostępności:

  Cena: 14,88 zł 16,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Wyczerpana tradycja – książka
  TANIEJ 7 %

  Wyczerpana tradycja – książka

  Iwona Węgrzyn  

  Stan wyczerpania tradycji nie oznacza jej śmierci. Wyczerpanie jest tu metaforą stanu „pośredniego” – między życiem a śmiercią; stanu, gdy nie sposób uwolnić się od przeszłości, rozliczyć się z nią, zapomnieć, ale też, gdy nie sposób projektować przyszłości, postrzeganej jako zagrożenie ocalałych resztek, na których fundowana jest tożsamość mieszkańców „epoki klimakterycznej”. Chciałam uchwycić procesualność...

  Data dostępności:

  Cena: 37,11 zł 39,90 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Queer Dezorientacje – książka
  TANIEJ 7 %

  Queer Dezorientacje – książka

  W setce zebranych w niniejszym tomie tekstów polskich autorek i autorów – od Adama Mickiewicza, przez Jarosława Iwaszkiewicza czy Irenę Krzywicką, po Ingę Iwasiów i Jacka Dehnela – wyłania się ważna część polskiej literatury i społeczeństwa od końca XVIII do początku XXI wieku. Fragmenty prozy, szkice eseistyczne czy poezja, nie są tu jedynie świadectwem różnorodnych zjawisk literackich, lecz przede...

  Data dostępności:

  Cena: 92,91 zł 99,90 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: B.Bomb – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  B.Bomb – książka

  Marta Kozłowska  

  Wyróżnienie w kategorii epika w II Ogólnopolskim konkursie na Książkę Literacką Nowy Dokument Tekstowy”. „B.Bomb to powieść Marty Kozłowskiej, którą z przekonaniem uznaliśmy za godną wyróżnienia. Autorka nawiązuje w niej do tradycji antywojennej satyry, aktualizując ją zagadnieniami o istotnym znaczeniu dla dzisiejszej wyobraźni społecznej. Nie nośność tematu podnosi rangę fikcji, ale właśnie literackie...

  Data dostępności:

  Cena: 37,11 zł 39,90 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Bowiem zmarli podróżują szybko – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Bowiem zmarli podróżują szybko – książka

  W tym na poły onirycznym, na poły codziennym, a przecież właściwie koszmarnym światoodczuciu nie dziwi utrzymujący się nastrój utraconego raju, przeżywanego na ziemi niemal biblijnej, bo na „łez padole”. Zdegradowany i zdegenerowany świat właściwie nie zasługuje na nic lepszego niż niebyt i zapomnienie. Jak w takim świecie żyć? I co może poeta (chciałoby się powiedzieć: „w czasie marnym”, ale zbyt...

  Data dostępności:

  Cena: 32,55 zł 35,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Czapski raz jeszcze – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Czapski raz jeszcze – książka

  Zdawać by się więc mogło, że polska literatura wyczerpała wszystkie zagadnienia dotyczące Józefa Czapskiego, a ostatnio wydana biografia pió­ra Erica Karpelesa i polska edycja nieco starszego opracowania Murielle Werner­-Gagnebin, a także połączony z konferencjami festiwal poświęcony Czapskiemu powinny być jedynie podsumowaniem wieloletniej dyskusji o wybitnym malarzu, wszechstronnym krytyku sztuki...

  Data dostępności:

  Cena: 27,90 zł 30,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Komedie Aleksandra Fredry w Rosji – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Komedie Aleksandra Fredry w Rosji – książka

  Grzegorz Wiśniewski  

  Monografia dokumentuje recepcję twórczości Aleksandra Fredry na terenie Rosji od chwili rosyjskiego debiutu komediopisarza w petersburskim Teatrze Aleksandryjskim w 1847 roku aż po dzień dzisiejszy. Najowocniejsze było w Rosji dla Fredry ostatnie z górą półwiecze, które przyniosło tam kilkadziesiąt premier jego sztuk. Pokazane 756 razy "Damy i huzary" w Moskiewskim Teatrze im. Wachtangowa (1960) stały...

  Data dostępności:

  Cena: 26,97 zł 29,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Rozmowy z Różewiczem – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Rozmowy z Różewiczem – książka

  Jan Polkowski  

  Konwersacja jest zasadniczo uprzejma, a nawet pełna podziwu, a przecież dominuje spór - oczywisty, skoro rozmówców dzielą nie tylko epoki, życiowe wybory i poetyka, ale także postawa wobec świata. Różni ich wszystko, a zbliża stosunek do poezji jako najważniejszej ze sztuk. Bo ich lirykę zaliczamy do literatury poważnej, a więc takiej, która nie ogranicza się do słownej gry czy czytelniczej strategii,...

  Data dostępności:

  Cena: 18,51 zł 19,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 1735

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA