Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

literaturoznawstwo

Liczba pozycji: 1834
 • literaturoznawstwo: Wiara i niewiara / Towarzystwo Naukowe KUL – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Wiara i niewiara / Towarzystwo Naukowe KUL – książka

  zbiorowa Praca  

  Tom Wiara i niewiara. Literackie realizacje wobec doświadczenia Zagłady jest zbiorem dwunastu szkiców prezentujących wyniki badań nad powstałą w latach 1939—2018 literaturą polską. [...] Autorzy opracowań eksplorują zarówno twórczość autorów, którym poświęcono wiele miejsca, jak i teksty zupełnie nowe (np. powstająca po 2000 roku literatura dla dzieci i młodzieży) - nie wyczerpują zagadnienia [...],...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Łapacz snów – książka
  TANIEJ 5 %

  Łapacz snów – książka

  Redaktorzy tomu we wprowadzeniu nakreślili cel swej publikacji, który daje się prowadzić do przekrojowego ukazania twórczości znanego pisarza, poczytnego w Polsce, do tej pory niemającego polskojęzycznej monografii poświęconej swojej twórczości. Zaproponowana praca wypełnia tę lukę. Zebrane w tomie Łapacz snów. Studia o twórczości Neila Gaimana artykuły należy uznać za interesujące, niekiedy nowatorskie,...

  Cena: 36,10 zł 38,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Peomer, król meseński – książka
  TANIEJ 5 %

  Peomer, król meseński – książka

  Stanisław Sadowski  

  Wprowadzenie i opracowanie Małgorzata Mieszek “Proponowana edycja naukowa dramatu jezuickiego napisanego już nie po łacinie, a w języku polskim, i co więcej wystawianego oraz drukowanego w Lublinie w połowie stulecia osiemnastego będzie w serii ważnym dopełnieniem tworzonej poprzez kolejne tomy panoramy osiągnięć współtworzących kulturę literacką miasta. […] Tragedia Stanisława Sadowskiego w opracowaniu...

  Cena: 27,55 zł 29,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Życie tak nas głupio rozłącza… – książka
  TANIEJ 5 %

  Życie tak nas głupio rozłącza… – książka

  Zofia Moczarska   Kazimierz Moczarski  

  Byli jednymi z wielu, którym los przyniósł w tamtej epoce doświadczenie fałszywych oskarżeń, okrutnego fizycznie i psychicznie śledztwa, a potem wieloletnią niezasłużoną karę. Stalinowskie więzienie bez wyjątku oznaczało brutalne odarcie z wszelkiej intymności, rujnowało zdrowie psychiczne i fizyczne. Ratunkiem mogła być bliskość drugiej osoby, wspierającej, współodczuwającej i współczującej. Listy...

  Cena: 30,40 zł 32,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Życie wśród pisarzy agentów i intryg – książka
  TANIEJ 5 %

  Życie wśród pisarzy agentów i intryg – książka

  Stanisław Srokowski  

  Ks. Józef Tischner w „Etyce solidarności” pisze, że donos, jako forma zdrady, staje się głównym grzechem przeciwko solidarności sumień. Dlatego każdy konfident popełnia przestępstwo. „Życie wśród pisarzy, agentów i intryg” to książka dokumentalna. Opowiada o długoletnim inwigilowaniu i prześladowaniu autora przez Służbę Bezpieczeństwa i jej rozliczne siatki agenturalne. Srokowski w 1968 r. wraz młodzieżą...

  Cena: 40,38 zł 42,50 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Łże-reportaże i prawdziwe fikcje – książka
  TANIEJ 5 %

  Łże-reportaże i prawdziwe fikcje – książka

  Izabella Adamczewska-Baranowska  

  Celem autorki było zdefiniowanie i usystematyzowanie gatunków literacko-dziennikarskich powstających współcześnie, w czasie postprawdy, oraz warunkowanych zwrotem performatywnym. Autorka odtwarza historyczne tło narodzin powieści oraz dziennikarstwa, a następnie analizuje realizacje gatunków literacko-dziennikarskich ostatnich dwu dekad w literaturze polskiej. Zjawiska te interpretuje w odniesieniu...

  Cena: 56,90 zł 59,90 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: (Nie) oceniaj książki po okładce. – książka
  TANIEJ 5 %

  (Nie) oceniaj książki po okładce. – książka

  Dorota Piekarczyk  

  Funkcje, jakie okładce nadano, poza tą prymarną, ochronną, są wielorakie i wielowymiarowe. To samo można powiedzieć o formie i treści okładki. Ten składnik książki, całkowicie z nią zintegrowany, w sposób zasadny jest obiektem wielodyscyplinowego oglądu naukowego: bibliologii, edytorstwa, projektowania graficznego, estetyki, semiologii, teorii komunikacji, wiedzy o reklamie, psychologii społecznej...

  Cena: 35,91 zł 37,80 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Ojciec purytanin. – książka
  TANIEJ 5 %

  Ojciec purytanin. – książka

  Dorota Guzowska  

  Interdyscyplinarne studium pamiętników i autobiografii powstałych w środowisku XVII-wiecznych purytanów angielskich. Autorka bada związki między regułami werbalnej ekspresji emocji obowiązującymi w społeczności purytańskiej a praktyką wyrażania uczuć przez jej konkretnych członków w kontekście przeżywania przez nich ojcostwa. Struktura pracy podąża za naturalnym cyklem życia rodziny i zmieniającą się...

  Cena: 38,95 zł 41,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Konteksty kulturowe średniowiecznego eposu irańskiego Garšāspnāme i ich źródła – książka
  TANIEJ 5 %

  Konteksty kulturowe średniowiecznego eposu irańskiego Garšāspnāme i ich źródła – książka

  Mirosław Michalak  

  Autor analizuje wybitne dzieło epiki perskiej XI wieku – Garšaspname autorstwa Asadiego z Tusu. Bada dwa porządki eposu: heroiczno-mityczny i relacyjno-opisowy, szczegółowo omawia osobę Garšaspa, bohatera i protagonisty eposu, jego charakter, pełnione funkcje i relacje z innymi postaciami dawnej tradycji irańskiej w różnych etapach rozwoju związanego z nią mitu. Snuje też interesujące rozważania na...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Z historii antyleksykografii – książka
  TANIEJ 5 %

  Z historii antyleksykografii – książka

  Mirosław Bańko  

  Autor omawia słowniki z założenia nieobiektywne, niesłużące celom informacyjnym ani dokumentacyjnym, lecz czystej zabawie, refleksji lub perswazji. Utwory takie – określane tu jako antysłowniki – są przeznaczone do lektury, a nie do szukania informacji, w ich ocenie mniej liczy się wierność w opisie faktów niż pomysłowość, oryginalny styl, walory estetyczne. W niektórych przeważa humor i satyra, w...

  Cena: 25,65 zł 27,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Lilipucia rewolucja – książka
  TANIEJ 5 %

  Lilipucia rewolucja – książka

  Katarzyna Biernacka-Licznar   Elżbieta Jamróz-Stolarska   Natalia Paprocka  

  Tom jest pionierską analizą twórczej działalności „lilipucich” wydawnictw, które zmieniły krajobraz polskiej książki literackiej i artystycznej początków XXI wieku. Jak dowodzą autorki, kiczowi, będącemu owocem i przejawem makdonaldyzacji kultury, romantyczni szaleńcy przeciwstawili książkę wysmakowaną literacko, graficznie i edytorsko, wymuszając na wielkich oficynach przeorientowanie ich oferty....

  Cena: 61,75 zł 65,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Jak ugryźć mangę? – książka
  TANIEJ 5 %

  Jak ugryźć mangę? – książka

  Sarah Skumanov  

  Manga dostępna jest na polskim rynku od drugiej połowy lat 90. ubiegłego wieku. Obecnie wydawcy mangi w Polsce oferują szeroki wybór gatunków i tytułów, wśród których można znaleźć odpowiednią dla siebie pozycję. Rynek mangi rozwija się w dynamiczny sposób i dostosowuje się do potrzeb czytelników oraz zmian na rynku wydawniczym. Mimo to komiksy japońskie pozostają nieznane szerokiemu gronu czytelników,...

  Cena: 23,75 zł 25,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Nowoczesność – książka
  TANIEJ 5 %

  Nowoczesność – książka

  Jerzy Święch  

  Książka wszechstronnie analizuje ważne zjawiska historycznoliterackie: nowoczesność i modernizm w literaturze polskiej XX wieku. Autor przedstawai zbiór studiów dotyczących najważniejszych zagadnień teorii i historii literatury niedawno zakończonego stulecia: periodyzacji, kanonu literackiego, wpływu historii na literaturę, Holokaustu, emigracji, rozwoju kierunków i metod badań literackich. Pozycja...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Poetyka dzieła literackiego – książka
  TANIEJ 5 %

  Poetyka dzieła literackiego – książka

  Ryszard Handke  

  Kompendium wiedzy o dziele literackim i jego lekturze: dostarcza praktycznych wskazówek, jak czytać ze zrozumieniem dzieło literackie; pokazuje, jak budować kompetencję czytelniczą; oparte na licznych przykładach ilustrujących różne możliwości odczytania tekstu; zawiera podręczny słownik podstawowych terminów związanych z literaturą i kulturą. Podręcznik polecany studentom kierunków filologicznych...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Janusz Korczak Pisarz – książka
  TANIEJ 5 %

  Janusz Korczak Pisarz – książka

  Najnowsza seria wydawnicza powstała we współpracy Wydawnictwa SBP z Pracownią Badań nad Literaturą dla Dzieci i Młodzieży działającą na Wydziale Polonistyki UW i ma charakter naukowy. Głównym obszarem rozważań/refleksji (?) jest w niej literatura współczesna oraz niekiedy klasyka literatury dla dzieci i młodzieży.Seria adresowana do szerszego grona odbiorców ze względu na przystępny język, dzięki któremu...

  Cena: 30,40 zł 32,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: O czym mówią rzeczy? – książka
  TANIEJ 5 %

  O czym mówią rzeczy? – książka

  Autorzy artykułów zamieszczonych w tym tomie poddali rzetelnej i solidnej analizie i interpretacji filologicznej wiele literackich przykładów, dokonując nie tylko ich wnikliwego oglądu historycznoliterackiego, ale także osadzając je w szerszych kontekstach pop-kulturowych, wykorzystując umiejętnie współczesne metodologie badań humanistycznych. Należy dodać, iż rozważania Autorek i Autorów artykułów...

  Cena: 35,15 zł 37,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Serce Pinokia – książka
  TANIEJ 5 %

  Serce Pinokia – książka

  Katarzyna Biernacka-Licznar  

  Rozprawa jest pierwszym syntetycznym rozpoznaniem recepcji włoskiej literatury dziecięcej w Polsce. Z pracy wyłania się obraz intrygujący i zróżnicowany zarówno literatury tłumaczonej na język polski, jak i polskiej kultury i rzeczywistości wydawniczej PRL. Autorka śledzi bowiem zarówno samą literaturę tłumaczoną, jak i zmienne nastawienia cenzury, drobiazgowo omawia różnorodne motywy decyzyjne, przedstawia...

  Cena: 38,95 zł 41,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Tam, gdzie przeszła burza... – książka
  TANIEJ 5 %

  Tam, gdzie przeszła burza... – książka

  Hanna Łaskarzewska  

  W publikacji podjęto temat skutków konfliktów zbrojnych, które przetoczyły się przez ziemie polskie w latach 1914 – 1920 (I wojna światowa, walki polsko-ukraińskie z lat 1917-1918, wojna polsko-bolszewicka), dla dóbr kultury zgromadzonych na obszarze I Rzeczypospolitej. W okresie ponad siedmiu lat nieprzerwanych walk w Galicji, na Podolu i Wołyniu, a także na terenach Litwy, Białorusi i Ukrainy oraz...

  Cena: 23,75 zł 25,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Czasopisma literackie młodych i dla młodych po 1945 roku – książka
  TANIEJ 5 %

  Czasopisma literackie młodych i dla młodych po 1945 roku – książka

  Andrzej Buck  

  W latach 1939 – 1945 w Polsce do literatury „wchodziło się” poprzez pismo literackie. Tak działo się np. z noblistką Szymborską, która debiutowała na łamach krakowskiej „Walki”. Jerzy Putrament pisał : „Chociaż nie wyszły z tego żadne Żagary to przecież mam z tej Walki pewną satysfakcję. To w niej debiutowała tak dobra poetka Wisława Szymborska ”. Autor niniejszej publikacji wyodrębnił kategorię czasopisma...

  Cena: 26,60 zł 28,00 zł

  Więcej

 • literaturoznawstwo: Ślady sacrum w literaturze dla dzieci – książka
  TANIEJ 5 %

  Ślady sacrum w literaturze dla dzieci – książka

  Grażyna Lewandowicz-Nosal  

  Niniejsza książka, już jedenasta z serii „Biblioteka – Dzieci – Młodzież” autorstwa dr Grażyny Lewandowicz-Nosal przedstawia ślady sacrum w literaturze dla dzieci. Publikacja jest zbiorem interesujących tekstów, które powstały w różnym czasie i różnych okolicznościach. Tom rozpoczyna artykuł, w którym Autorka analizuje postać księdza w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży do roku 1990, klamrą...

  Cena: 27,55 zł 29,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 1834

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA