Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

polityka

Liczba pozycji: 2995
 • polityka: Dyskusje konstytucyjne – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Dyskusje konstytucyjne – książka

  (…) inicjatywa wydania tomu autorstwa młodych naukowców, poświęconego dyskusjom konstytucyjnym jest ważnym i bardzo wartościowym przedsięwzięciem. Na szczególne uznanie zasługuje rozmach, z jakim redaktorzy - a także autorzy - przystąpili do pracy, szeroki zakres tematyczny oraz interdyscyplinarność treści zawartych w pracy. Z recenzji dr hab. Anny Młynarskiej-Sobaczewskiej Przedstawiona mi do recenzji...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • polityka: O władzy najwyższej – książka
  TANIEJ 5 %

  O władzy najwyższej – książka

  Louis Gabriel Ambroise de Bonald  

  Pierwszy polski wybór pism czołowego myśliciela politycznego końca XVIII i pierwszej połowy XIX wieku, klasyka myśli konserwatywnej i kontrrewolucyjnej, prekursora francuskiej socjologii, autora inspirujących rozważań o władzy, społeczeństwie, rewolucji i stanie Europy w burzliwej epoce zmian, których był przenikliwym krytykiem i interpretatorem. „Uważam zatem za błędną opinię, zgodnie z którą prawa...

  Cena: 43,89 zł 46,20 zł

  Więcej

 • polityka: O bezpieczeństwie i ideach politycznych – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  O bezpieczeństwie i ideach politycznych – książka

  zbiorowa Praca  

  Recenzowanie książek dedykowanych przez uczniów swoim Mistrzom to bardzo niewdzięczne zadanie. Oczekiwania rekomendacji nie zawsze zbieżne są z możliwościami ich udzielenia przez osobę opiniująca. Powód tego stanu rzeczy jest prozaiczny, każdy z wychowanków stara się przekazać do wydawnictwa utwór tematycznie najbardziej reprezentatywny dla swojej działalności. W rezultacie proporcjonalnie do popularności...

  Cena: 53,87 zł 56,70 zł

  Więcej

 • polityka: Bunt mas – książka
  TANIEJ 5 %

  Bunt mas – książka

  y Gasset José Ortega  

  Jedno z najważniejszych dzieł myśli społecznej XX wieku „Bunt mas” to książka ceniona przez psychologów i socjologów na całym świecie. Stanowi swoistą biblię na temat zachowań różnych ludzkich zbiorowości, a w szczególności ukazuje wizję autora na temat buntu, który ma oddzielić naszą epokę od całej wcześniejszej historii. Pozycja ta, której twórcą jest wybitny hiszpański filozof i pisarz, José Ortega...

  Cena: 33,15 zł 34,90 zł

  Więcej

 • polityka: Wielkie bitwy o światową gospodarkę – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Wielkie bitwy o światową gospodarkę – książka

  Daniel Yergin   Joseph Stanislaw  

  Energetyka, telekomunikacja, przemysł ciężki, transport – kto powinien podejmować decyzje i odpowiadać za efektywność tych i innych branż kluczowych dla gospodarki państwa? Daniel Yergin i Joseph A. Stanislaw uważają, że ideologiczna wojna o to, jak de niować wolny rynek i ile wolności dopuścić dla sprawnego funkcjonowania państwa (oraz globalnego ładu), to oś najciekawszych wydarzeń w dziejach współczesnego...

  Cena: 61,75 zł 65,00 zł

  Więcej

 • polityka: Nowa Zimna Wojna – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Nowa Zimna Wojna – książka

  Edward Lucas  

  „Nowa zimna wojna” to portret współczesnej Rosji – celny, wnikliwy, straszny, boleśnie prawdziwy. Autor stawia tezę, że dawne imperium sowieckie znów zagraża stabilizacji Europy i świata, tyle że na inne sposoby. Pisze, że dziś „nową zimną wojnę toczy się za pomocą pieniędzy, bogactw naturalnych, dyplomacji i propagandy”. Dla osiągnięcia swych celów – a są to: wywieranie nacisków na inne kraje, okłamywanie...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • polityka: Chiny, Stany Zjednoczone i Świat w oczach Wielkiego Mistrza Lee Kuan Yewa – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Chiny, Stany Zjednoczone i Świat w oczach Wielkiego Mistrza Lee Kuan Yewa – książka

  Graham Allison   Robert D. Blackwill   Ali Wyne  

  „W ciągu minionego półwiecza miałem zaszczyt spotkać wielu światowych przywódców; od żadnego jednak nie nauczyłem się tyle, co od Lee Kuan Yewa, pierwszego premiera, a potem duchowego przywódcy Singapuru”, pisze legendarny Henry Kissinger w Słowie Wstępnym do niniejszej książki. Z przyjemnością oddajemy do rąk Czytelników ujęte w formę wywiadu przesłanie najważniejszego polityka współczesnej Azji....

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • polityka: Europejskie programy współpracy transgranicznej na granicach Polski a koncepcja regionu transgranicznego – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Europejskie programy współpracy transgranicznej na granicach Polski a koncepcja regionu transgranicznego – książka

  Andrzej Jakub Żuk  

  Książka poświęcona jest w głównej mierze europejskim programom współpracy transgranicznej (EPWT) realizowanym od 2004 r. w regionach przygranicznych Polski i jej sąsiadów z Unii Europejskiej: Niemiec, Czech, Słowacji i Litwy. Skoncentrowano się na roli tych programów dla rozwoju społeczno-gospodarczego pograniczy nimi objętych, analizując: • koncepcje poszczególnych EPWT zawarte w ich dokumentach programowych, •...

  Cena: 80,75 zł 85,00 zł

  Więcej

 • polityka: Leksykon myślicieli politycznych i prawnych – książka
  TANIEJ 5 %

  Leksykon myślicieli politycznych i prawnych – książka

  Prezentowany Leksykon został pomyślany jako pomoc dydaktyczna do nauki przedmiotu wykładanego na wyższych studiach prawa i administracji – historii doktryn politycznych i prawnych. Może on również stanowić użyteczne źródło wiedzy dla studentów politologii, filozofii, socjologii i historii oraz tych wszystkich, którzy pragną posiąść rudymentarne wiadomości na temat dorobku najbardziej znanych i wpływowych...

  Cena: 84,55 zł 89,00 zł

  Więcej

 • polityka: Piłsudski – książka
  TANIEJ 5 %

  Piłsudski – książka

  Jan Łoziński  

  „Piłsudski” to kolejny po „Paderewskim” i „Mościckim” tom w serii poświęconej wybitnym politykom II Rzeczypospolitej. Józef Piłsudski to niewątpliwie jedna z najbardziej zasłużonych postaci dla polskiej historii i kultury. Jeszcze pod koniec XIX wieku, jako młody konspirator, skutecznie zachęcał do walki z zaborcą o sprawę polską i robotniczą. Przejęty losem narodu, prowadził strzelców i legionistów...

  Cena: 47,40 zł 49,90 zł

  Więcej

 • polityka: Stanisław Orzechowski ideolog demokracji szlacheckiej – książka
  TANIEJ 5 %

  Stanisław Orzechowski ideolog demokracji szlacheckiej – książka

  Przemysław Krzywoszyński  

  Stanisław Orzechowski (1513 - 1566) , jeden z największych przedstawicieli kultury polskiej doby renesansu jest dla wielu postacią anonimową. Paradoksalnie nie był postacią bezbarwną, jego życie i twórczość do dziś wzbudzają kontrowersje. Żonaty ksiądz, uznający się za ortodoksyjnego katolika okazuje się reprezentantem najbardziej popularnych idei renesansowych. Przede wszystkim historyk i pisarz polityczny,...

  Cena: 28,50 zł 30,00 zł

  Więcej

 • polityka: Disruptive Power – książka
  TANIEJ 5 %

  Disruptive Power – książka

  Taylor Owen  

  Anonymous. WikiLeaks. The Syrian Electronic Army. Edward Snowden. Bitcoin. The Arab Spring. Five years ago, these terms were meaningless to the vast majority of people in the world. Today, they and many like them dominate the news and keep policymakers, security experts, and military and intelligence officials up at night. These groups and individuals are enabled and empowered by digital technology...

  Cena: 85,50 zł 90,00 zł

  Więcej

 • polityka: Wspomnienia – książka
  TANIEJ 5 %

  Wspomnienia – książka

  Joachim Gauck  

  Autobiografia prezydenta Republiki Federalnej Niemiec, jednej z czołowych postaci historii najnowszej. Joachim Gauck, urodzony w 1940 roku w Rostoku, po studiach teologicznych pracował przez wiele lat jako pastor ewangelicki. Już za młodu był w opozycji wobec socjalizmu i dyktatury w NRD. Z wielkim oddaniem zaangażował się w działalność na rzecz praw obywatelskich w okresie pokojowej rewolucji w NRD,...

  Cena: 37,99 zł 39,99 zł

  Więcej

 • polityka: Międzymiejsce – książka
  TANIEJ 5 %

  Międzymiejsce – książka

  Małgorzata Osińska bardzo wnikliwie, a równocześnie w przejrzysty sposób przedstawia historyczny proces kształtowania się wyjątkowej hongkońskiej tożsamości, będącej efektem budowania relacji z dwoma dominującymi partnerami społecznych interakcji – Wielką Brytanią i Chinami. Państwa te, korzystając z władzy politycznej, ekonomicznej i symbolicznej, próbują narzucać tożsamość miastu i jego mieszkańcom....

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • polityka: Znaczenie zasady dwuizbowości w praktyce ustrojowej wybranych demokracji Azji Południowo-Wschodniej – książka
  TANIEJ 5 %

  Znaczenie zasady dwuizbowości w praktyce ustrojowej wybranych demokracji Azji Południowo-Wschodniej – książka

  Anna Michalak  

  Istniejące klasyfikacje parlamentów wskazują, że badacze kręgu atlantyckiego nie sięgają w swych dociekaniach do państw Azji Południowo-Wschodniej i przyjętych tam rozwiązań ustrojowych. Region ten w omawianym zakresie wymaga zatem przeprowadzenia badań prawno-porównawczych, zwłaszcza pod kątem analizy adaptowanych instytucji, ich modyfikacji oraz unikatowych, charakterystycznych rozwiązań. Prezentowana...

  Cena: 42,65 zł 44,90 zł

  Więcej

 • polityka: W drodze do Niepodległej Dylematy działania i programy polityczne Polaków i Czechów w latach 1914-1918 – książka
  TANIEJ 5 %

  W drodze do Niepodległej Dylematy działania i programy polityczne Polaków i Czechów w latach 1914-1918 – książka

  W tomie Czytelnik znajdzie takie kwestie, jak: przedstawienie wartości państwa w filozofii T.G. Masaryka, rozpad monarchii Habsburgów w relacjach „Gwiazdki Cieszyńskiej” czy funkcjonowanie i działania mniejszości niemieckiej u zarania państwa czesko-słowackiego. Można się także zapoznać z historycznymi refleksjami dotyczącymi sytuacji szlachty po pierwszej wojnie światowej w Czechosłowacji. Poruszono...

  Cena: 53,20 zł 56,00 zł

  Więcej

 • polityka: Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie międzynarodowym – książka
  TANIEJ 5 %

  Standardy zwalczania handlu ludźmi w prawie międzynarodowym – książka

  Anna Głogowska-Balcerzak  

  Publikacja stanowi kompleksowe opracowanie problematyki handlu ludźmi w prawie międzynarodowym. Prezentowane zagadnienie jest złożone i wieloaspektowe, dlatego na samej tylko płaszczyźnie prawnej można je analizować zarówno z punktu widzenia międzynarodowego prawa publicznego, jak i międzynarodowego prawa karnego, prawa karnego transnarodowego, prawa krajowego oraz międzynarodowego prawa praw człowieka....

  Cena: 66,41 zł 69,90 zł

  Więcej

 • polityka: Kultura bezpieczeństwa w teorii i praktyce – książka
  TANIEJ 5 %

  Kultura bezpieczeństwa w teorii i praktyce – książka

  Janusz Gierszewski   Mariusz Kubiak  

  Kultura bezpieczeństwa jest wszystkim tym, co człowiek myśli, czyni oraz posiada w obszarze bezpieczeństwa. Jest to, z jednej strony, sfera indywidualnych decyzji każdego z nas, z drugiej natomiast, zinstytucjonalizowana warstwa odpowiedzialności władz lokalnych, państwowych i międzynarodowych. Zdefiniowanie tego pojęcia nie jest łatwe. Termin ten został po raz pierwszy użyty w dokumencie opracowanym...

  Cena: 53,20 zł 56,00 zł

  Więcej

 • polityka: Polska Partia Robotnicza na Dolnym Śląsku w okresie kształtowania systemu politycznego Polski Ludowe – książka
  TANIEJ 5 %

  Polska Partia Robotnicza na Dolnym Śląsku w okresie kształtowania systemu politycznego Polski Ludowe – książka

  Małgorzata Madej  

  Niniejsza monografia jest próbą przedstawienia, jak funkcjonowała i rozwijała się PPR na terenie Dolnego Śląska. Oprócz omówienia zmian wewnętrznych: zwiększania i spadku liczby członków, relacji wewnątrzpartyjnych, konferencji i wewnętrznych wyborów koncentruje się na trzech aspektach. Po pierwsze prezentuje stosunek komunistycznej partii do społeczeństwa. (...) Drugi analizowany aspekt to działania...

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

 • polityka: Wariacje (post)humanistyczne – książka
  TANIEJ 5 %

  Wariacje (post)humanistyczne – książka

  Marcin Maria Bogusławski  

  Autor potrafi poprowadzić czytelnika przez skomplikowane meandry sporów w sposób klarowny, rekonstruując przyczyny utraty wiary w możliwość sprawczości podmiotów społecznych, naświetlając złożone teoretyczne i polityczno-ekonomiczne uwarunkowania tej groźnej sytuacji. Przywołuje wiele publikacji, sprawnie wyłuskując najistotniejsze ich aspekty. W ten sposób tworzy spójną narrację oferującą oryginalną...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2995

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA