Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

ekonomia

Liczba pozycji: 3571
 • ekonomia: Zarządzanie łańcuchem dostaw – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Zarządzanie łańcuchem dostaw – książka

  Jarosław Witkowski  

  W książce została przedstawiona nowoczesna koncepcja zarządzania, jaką jest zarządzanie łańcuchem dostaw. Jej istotą jest synchronizowanie przepływu strumieni produktów, informacji i środków finansowych w celu powiększania wartości dostarczanych produktów lub usług od momentu ich powstawania, przez fazy zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji, aż do obsługi ostatecznych klientów. Świadomość znaczenia...

  Cena: 58,80 zł 61,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Kapitał klienta w środowisku wirtualnym – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Kapitał klienta w środowisku wirtualnym – książka

  Wiesława Caputa  

  W środowisku zdominowanym przez nowe technologie i media społecznościowe postawy i zachowania klientów ulegają zmianom. Są one na tyle wyraźne, że coraz częściej mówi się o: • nowym kliencie, świadomym i wyedukowanym, który nie chce być już pasywnym uczestnikiem wymiany; • nowej relacji, która może być nawiązywana z „tłumem" bądź z bliżej nieznanymi i niewidocznymi podmiotami funkcjonującymi w sieci; •...

  Cena: 61,75 zł 65,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Składki 2020 – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Składki 2020 – książka

  Mariusz Pigulski  

  ZUS zwalnia z obowiązku opłacania należności składkowych w terminie nie dłuższym niż 30 dni od dnia przesłania deklaracji rozliczeniowej lub imiennych raportów miesięczny należnych za ostatni miesiąc wskazany we wniosku o zwolnienie, a w przypadku gdy płatnik składek zwolniony jest z obowiązku ich składania – w terminie nie dłuższym niż 30 dni od terminu, w którym powinna być opłacona składka za ostatni...

  Cena: 75,91 zł 79,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Strategie budowania marki i rozwoju handlu – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Strategie budowania marki i rozwoju handlu – książka

  Monografię Strategie budowania marki i rozwoju handlu. Nowe trendy i wyzwania dla marketingu oceniam wysoce pozytywnie. Przygotowana ona została przez siedmioosobowy Zespół Autorów Katedry Marketingu Międzynarodowego i Dystrybucji — na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politologicznych Uniwersytetu Łódzkiego — pod kierunkiem i redakcją naukową prof. Tomasza Domańskiego. Ma dwie części, które są logicznie...

  Cena: 56,90 zł 59,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Przedsiębiorczość imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Przedsiębiorczość imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce – książka

  Migracje są współcześnie zjawiskiem masowym, w którym Polska bierze aktywny udział – tradycyjnie jako kraj wysyłający. W XXI wieku zaczyna się jednak rysować także trend odwrotny – coraz większe grupy osób decydują się na przyjazd, czasowy lub stały do Polski. Wprawdzie na tle innych krajów Europy w Polsce udział migrantów w społeczności wciąż jest relatywnie niewielki, ich rola jednak rośnie. Autorzy...

  Cena: 56,90 zł 59,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: The General Theory Employment Interest & Money – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  The General Theory Employment Interest & Money – książka

  John Maynard Keynes  

  The General Theory of Employment, Interest and Money was first published in 1936. But its ideas had been forming for decades − as a student at Cambridge, Keynes had written to a friend of his love for 'Free Trade and free thought'. Keynes's limpid style, concise prose, and vivid descriptions have helped to keep his ideas alive - as have the novelty and clarity, at times even the ambiguity, of his macroeconomic...

  Cena: 18,05 zł 19,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: The Anxious Triumph – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  The Anxious Triumph – książka

  Donald Sassoon  

  The long-awaited magnum opus of one of Britain's most wide-ranging historians Capitalist enterprise has existed in some form since ancient times, but the globalization and dominance of capitalism as a system began in the 1860s when, in different forms and supported by different political forces, states all over the world developed their modern political frameworks: the unifications of Italy and Germany,...

  Cena: 63,65 zł 67,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: People Power and Profits – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  People Power and Profits – książka

  Joseph E. Stiglitz  

  From Nobel Prize-winning economist and bestselling author Joseph Stiglitz, this account of the dangers of free market fundamentalism reveals what has gone so wrong, but also shows us a way out. We all have the sense that our economy tilts toward big business, but as Joseph E. Stiglitz explains in People, Power and Profits, a few corporations have come to dominate entire sectors, contributing to skyrocketing...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Rekomendacje giełdowe a ceny akcji – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Rekomendacje giełdowe a ceny akcji – książka

  Jakub Keller  

  Problematyka efektywnego inwestowania niezmiennie jest tematem intrygującym i aktualnym. Ze względu na internetową rewolucję i galopujący rozwój technologii mobilnych dostęp do rynku kapitałowego ma coraz większa grupa osób. Rynek kapitałowy jest jednak środowiskiem bardzo dynamicznym i wymagającym od inwestorów szerokiej wiedzy oraz umiejętności kontroli przepływu istotnych informacji. W naturalny...

  Cena: 40,75 zł 42,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturowe – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturowe – książka

  Andrzej Karpiński  

  Prezentowany katalog jest pierwszą w polskiej historiografii próbą całościowego zebrania wiadomości o pożarach miast i miasteczek Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII w. Zawiera informacje o blisko pięciu tysiącach pożarów, z których około dwa tysiące zostało dokładniej opisanych. W szczegółowych notach uwagę zwrócono m.in. na przyczyny poszczególnych klęsk ognia, czas ich trwania, skutki,...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Zarządzanie miastem kreatywnym a rozwój zawodów kreatywnych – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Zarządzanie miastem kreatywnym a rozwój zawodów kreatywnych – książka

  Aneta Sokół   Kamila Słupińska   Karolina Drela   Magdalena Kogut-Jaworska  

  W książce przedstawiono nowe podejście do działań miast w pobudzaniu rozwoju sektorów i zawodów kreatywnych. W szczególności przedstawione zostały schematy mechanizmów wspierania lokalnej gospodarki, tworząc modelowe ujęcia działań opartych na lokalnych zasobach twórczych. W książce omówiono w szczególności: • nowe podstawy poznawcze mogące mieć zastosowanie w miastach, dla których ważną kwestią jest...

  Cena: 57,00 zł 60,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Bezpośrednia pomoc publiczna dla przedsiębiorców – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Bezpośrednia pomoc publiczna dla przedsiębiorców – książka

  Agnieszka Mazurek-Czarnecka  

  Przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą, działa na własny rachunek ponosząc odpowiedzialność finansową. Jednak powstawanie i funkcjonowanie przedsiębiorstw to nie tylko interes prywatny, gospodarczy czy ekonomiczny. To także interes społeczny - zatrudnianie pracowników, zaspokajanie potrzeb, zasilanie budżetów publicznych, zwiększanie bazy kredytowej banków. Nowo powstające przedsiębiorstwa...

  Cena: 47,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Innowacje - Start-upy - ryzyko – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Innowacje - Start-upy - ryzyko – książka

  Marta Czyżewska  

  W książce poruszono zagadnienia dotyczące warunków rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć, w szczególności realizowanych przez start-upy. Autorka podjęła próbę diagnozy oraz wskazania przyczyn wciąż niezadowalającego poziomu rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć warunkujących rozwój polskiej gospodarki. Sformułowała szereg wniosków i rekomendacji dla poszczególnych aktorów start-upowego ekosystemu, w szczególności...

  Cena: 47,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Reimagining Capitalism – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Reimagining Capitalism – książka

  Rebecca Henderson  

  WHAT IF BUSINESS COULD HELP SOLVE THE GREATEST PROBLEMS OF OUR TIME? Free market capitalism is one of humanity's greatest inventions and the greatest source of prosperity the world has ever seen. At the same time, its single-minded pursuit of profit has led to rampant inequality and the looming threat of climate catastrophe - and now threatens to destroy the society on which it depends. Rebecca Henderson,...

  Cena: 63,65 zł 67,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Nowe Prawo zamówień publicznych. Ustawa z praktycznym skorowidzem + płyta CD z e-skorowidzem – książka
  TANIEJ 5 %

  Nowe Prawo zamówień publicznych. Ustawa z praktycznym skorowidzem + płyta CD z e-skorowidzem – książka

  Smerd Agata   Wiktorowska Ewa  

  Nowe Prawo zamówień publicznych wchodzi w życie już 1 stycznia 2021 r. Jest to pierwsza tak głęboka reforma tych przepisów od kilkunastu lat. Zmienia się prawie wszystko, dlatego skorzystaj z praktycznej pomocy: autorskiego skorowidza zawierającego ponad 600 konkretnych haseł. Dzięki pracy Ewy Wiktorowskiej i Agaty Smerd szybko znajdziesz potrzebne przepisy!

  Cena: 56,90 zł 59,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Dotacje samorządowe udzielane na realizację zadań przez organizacje pozarządowe – książka
  TANIEJ 5 %

  Dotacje samorządowe udzielane na realizację zadań przez organizacje pozarządowe – książka

  Jadwiga Glumińska-Pawlic   Tomasz Gwóźdź   Kamila Żmuda-Matan  

  Publikacja stanowi swoiste kompendium wiedzy o zasadach i trybie dotowania organizacji pozarządowych z zasobów finansowych budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Praca w przystępny sposób wyjaśnia problematykę prawa dotacyjnego, w tym zwłaszcza procedurę dotyczącą: - planowania, udzielania oraz rozliczania dotacji, - kontroli wykorzystania przekazanych środków. Opracowanie zawiera także informacje,...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Inwestowanie w trudnych czasach – książka
  TANIEJ 5 %

  Inwestowanie w trudnych czasach – książka

  Doug Casey  

  Doug Casey jest inwestorem, ekonomistą, jednym z najbardziej rozpoznawalnych znawców światowego rynku papierów wartościowych, międzynarodowym doradcą inwestycyjnym i ekspertem od pieniędzy. Jest również autorem kilku bestsellerów na tematy finansowe, które milionom ludzi odmieniły spojrzenie na dostatnie życie. Jego blog INTERNATIONAL MAN uważany jest za jeden z najpopularniejszych drogowskazów inwestycyjnych....

  Cena: 55,41 zł 58,33 zł

  Więcej

 • ekonomia: Analiza techniczna w praktyce ErgoTrader czyli zero psychologii – książka
  TANIEJ 5 %

  Analiza techniczna w praktyce ErgoTrader czyli zero psychologii – książka

  Krzysztof Kochan  

  Analiza techniczna na miarę XXI wieku Obraz rynku inwestycji XXI wieku wygląda na bardzo skomplikowany - szczególnie jeśli porównać go z sytuacją z poprzedniego stulecia. Z roku na rok rośnie liczba instrumentów będących w zasięgu ręki każdego inwestora - można obracać nie tylko akcjami, ale także walutami, towarami i surowcami, można operować na zagranicznych indeksach giełdowych, wielkie emocje wzbudzają...

  Cena: 84,55 zł 89,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Socjotechnika – książka
  TANIEJ 5 %

  Socjotechnika – książka

  Tomasz Trejderowski  

  Autor wprowadza w popularny sposób w podstawowe zasady współczesnej socjotechniki. Omawia takie zagadnienia, jak manipulacja oparta na wzajemności, sympatii, podobieństwie, niedostępności, autorytecie, opinii społecznej i in. Wskazuje na pozytywne zastosowanie reguł i narzędzi socjotechniki, np. w wychowaniu, jak i jej negatywne, czy wręcz katastrofalne wpływy, np. jako zafałszowanie i presja ze strony...

  Cena: 33,25 zł 35,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Bezrobocie i odpowiedzialność – książka
  TANIEJ 5 %

  Bezrobocie i odpowiedzialność – książka

  Sylwiusz Retowski  

  Książka jest teoretyczno-empirycznym studium psychologicznych uwarunkowań zachowań osób bezrobotnych. Autor omawia między innymi dwa konkurencyjne podejścia teoretyczne, wyjaśniające psychologiczne aspekty bezrobocia: perspektywę społecznej przyczynowości oraz teorię „dryfowania”. Szczególnie interesuje go wyjaśnienie, jaka jest rola poczucia odpowiedzialności osób bezrobotnych w radzeniu sobie z własnym...

  Cena: 31,92 zł 33,60 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3571

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA