Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

ekonomia

Liczba pozycji: 3803
 • ekonomia: Podstawy ekonomii Podręcznik – książka
  TANIEJ 7 %

  Podstawy ekonomii Podręcznik – książka

  Janina Mierzejewska-Majcherek  

  Prezentowany podręcznik to nieoceniona pomoc w przygotowaniu ucznia do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Sposób w jaki został napisany pozwoli na szybkie przyswojenie wiadomości i wymaganych umiejętności, jak również na samodzielne sprawdzanie stopnia ich opanowania oraz rozwijanie myślenia ekonomicznego. Podręcznik składa sie z ośmiu części odpowiadających działaniom programu nauc...

  Data dostępności:

  Cena: 29,76 zł 32,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Zarządzanie majątkiem i długiem lokalnym – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Zarządzanie majątkiem i długiem lokalnym – książka

  Daniel Budzeń   Bartosz Edwarczyk   Kamilla Marchewka-Bartkowiak  

  W książce przedstawiono badania ilościowe i jakościowe w obszarze zarządzania aktywami i pasywami jednostki samorządu terytorialnego oraz autorskie koncepcje zarządzania majątkiem i długiem lokalnym. W publikacji zaprezentowano m.in. analizę rozwiązań międzynarodowych i polskich w oparciu o badania statystyczne, ankietowe i studia przypadków, oddzielną prezentację koncepcji zarządzania majątkiem komunalnym...

  Data dostępności:

  Cena: 63,24 zł 68,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Zamknięcie roku 2020 w banku spółdzielczym – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Zamknięcie roku 2020 w banku spółdzielczym – książka

  Dla kadry zarządzającej i pracowników działów finansowo-księgowych banków spółdzielczych oraz innych osób zawodowo związanych z tym sektorem. Przydatna również dla wszystkich, którzy chcą pogłębić swoją wiedzę z zakresu rachunkowości i sprawozdawczości finansowej banków spółdzielczych. Książka, jak co roku, prowadzi Czytelnika od szczegółowego omówienia elementów rocznego sprawozdania finansowego...

  Data dostępności:

  Cena: 139,50 zł 150,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Miasto przedsiębiorstwo i społeczeństwo w Gospodarce 4.0. Wybrane aspekty – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Miasto przedsiębiorstwo i społeczeństwo w Gospodarce 4.0. Wybrane aspekty – książka

  Zarówno dla teoretyków, jak i praktyków w procesie podejmowania decyzji we współczesnych, zmiennych uwarunkowaniach gospodarczych. W książce przeanalizowano wybrane zagadnienia funkcjonowania miast, przedsiębiorstw i społeczeństw w warunkach Gospodarki 4.0. Rozważania osadzono w trzech nurtach badawczych: zarządczym, społecznym i technologicznym – odzwierciedlając wielowymiarowość opisywanej probl...

  Data dostępności:

  Cena: 64,17 zł 69,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Rachunkowość zarządcza - od teorii do praktyki (wyd. II zmienione) – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Rachunkowość zarządcza - od teorii do praktyki (wyd. II zmienione) – książka

  Lew Grzegorz   Wanda Maruszewska Ewa   Szczypa Piotr  

  Dla każdego, kto chce w przystępny sposób poznać nie tylko teorię, ale i praktyczną stronę rachunkowości zarządczej. Szczególną zaletą książki są liczne przykłady z praktyki gospodarczej oraz zadania wraz z rozwiązaniami i komentarzami. Wśród zaprezentowanych zagadnień m.in.: • umiejscowienie rachunkowości zarządczej w systemie rachunkowości jednostki • ustalenie zadań rachunkowości zarządczej...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Rachunek kosztów logistycznych w przedsiębiorstwie – książka

  Beata Sadowska  

  Podręcznik dla wszystkich, którzy interesują się logistyką i rachunkowością. Zagadnienia teoretyczne poparto w nim praktycznymi przykładami i zadaniami (wraz z rozwiązaniami). Czytelnik dowie się: · jak definiowana jest logistyka · jaka jest rola logistyki w jednostce gospodarczej · jak się klasyfikuje i rejestruje koszty w logistyce · co to jest rodzajowy i kalkulacyjny układ kosztów · jakie...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Bezpieczeństwo ekonomiczne Polityka, finanse i innowacje – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Bezpieczeństwo ekonomiczne Polityka, finanse i innowacje – książka

  Książka zainteresuje czytelników, których zainteresowania dotyczą roli państwa w kształtowaniu bezpieczeństwa ekonomicznego oraz wpływu postępu technologicznego i innowacji na rozwój społeczno-gospodarczy. Zjawisko bezpieczeństwa ekonomicznego cechuje się interdyscyplinarnością badań i odnosi się do różnych podmiotów: gospodarstw domowych, przedsiębiorstw, państw oraz organizacji międzynarodowych....

  Data dostępności:

  Cena: 69,66 zł 74,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 r. Część 1 – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 r. Część 1 – książka

  IZABELA MOTOWILCZUK  

  W czasie COVID-19 kierownicy jednostek nie mają prawa w drodze wewnętrznych zarządzeń zmieniać ustawowych terminów przeprowadzania inwentaryzacji oraz sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego za 2020 r. Wszystkie prace związane z przygotowaniem ksiąg do zamknięcia roku wykonywane przez pracowników księgowości powinien nadzorować główny księgowy. Szczególnie w tym roku prawidłowa organizacja...

  Data dostępności:

  Cena: 73,47 zł 79,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Ryczałt ewidencjonowany – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Ryczałt ewidencjonowany – książka

  zbiorowa Praca  

  Ryczałt jest atrakcyjną formą opodatkowania stosowaną przez podatników prowadzących działalność (osiągających dochody) w mniejszych rozmiarach. Poradnik w jasny i przejrzysty sposób opisuje sytuacje oraz warunki, jakie trzeba spełnić, aby móc wybrać opodatkowanie w tej formie. Wskazuje również, kto nie może z niego skorzystać, ponieważ dla pewnych podmiotów wybór opodatkowania w tej formie jest niedopuszczalny. Publikacja...

  Data dostępności:

  Cena: 27,81 zł 29,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Luka informacyjna w przedsięwzięciach informatycznych. – książka
  TANIEJ 7 %

  Luka informacyjna w przedsięwzięciach informatycznych. – książka

  Bartosz Wachnik  

  Monografię uważam za bardzo cenną i potrzebną. Książka systematyzuje podjęte zagadnienia, które dotychczas w polskiej literaturze przedmiotu były tylko sygnalizowane. Na tle innych publikacji z tej dziedziny oceniane opracowanie wnosi do niej twórczy i inspirujący ferment teoretyczny i badawczy. Autor wykonał olbrzymią pracę badawczą, kompetentnie dokonując identyfikacji ważnych problemów badawczych...

  Data dostępności:

  Cena: 55,71 zł 59,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Tworzenie ekoinnowacji – książka
  TANIEJ 7 %

  Tworzenie ekoinnowacji – książka

  Ewa Dostatni   Magdalena Rybaczewska-Błażejowska  

  Rozwój gospodarczy jest ściśle powiązany z konkurencyjnością gospodarki, na którą ma wpływ działalność innowacyjna. Jednym z typów innowacji są innowacje ekologiczne zwane ekoinnowacjami. Idea ekoinnowacji została zapoczątkowana w pierwszej połowie lat 90. XX wieku. Kryzys ekonomiczny zmusił społeczeństwa do przemyślenia poczynań i zmiany nastawienia w działaniu obejmującym środowisko. Zaczęto zauważać,...

  Data dostępności:

  Cena: 60,36 zł 64,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Statystyka społeczna. – książka
  TANIEJ 7 %

  Statystyka społeczna. – książka

  Podręcznik „Statystyka społeczna. Procesy społeczne, źródła danych i metody analizy” jest poświęcony metodom analizy ilościowej społecznych aspektów procesów ekonomicznych i demograficznych oraz polityki publicznej. Badania procesów społecznych zajmują poczesne miejsce we współczesnej ekonomii, a ich wyniki stanowią cenne źródło informacji dla instytucji publicznych. Znaczenie analiz zjawisk i procesów...

  Data dostępności:

  Cena: 65,01 zł 69,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Wprowadzenie do ekonomii rozwoju trwałego – książka
  TANIEJ 7 %

  Wprowadzenie do ekonomii rozwoju trwałego – książka

  Marcin Łuszczyk  

  Celem monografii jest prezentacja – w ujęciu historycznym – głównych nurtów ekonomii i ich wpływu na rozwój cywilizacyjny, krytyczna ocena dominującego w ostatnich dekadach podejścia do polityki gospodarczej oraz określenie cech modelu dalszego rozwoju przy uwzględnieniu współczesnych uwarunkowań społecznych, ekologicznych i gospodarczych. Monografia składa się z czterech rozdziałów. W pierwszym...

  Data dostępności:

  Cena: 46,41 zł 49,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Makroekonomia Zbiór zadań – książka
  TANIEJ 7 %

  Makroekonomia Zbiór zadań – książka

  Niniejszy zbiór zadań został przygotowany jako opracowanie towarzyszące podręcznikowi Makroekonomia pod red. Alojzego Z. Nowaka i Tomasza Zalegi. Podstawowym jego celem jest ułatwienie studentom samodzielnej nauki makroekonomii. Zbiór zadań ma im pomóc w sprawdzeniu zdobytej wiedzy, a także ułatwić kształtowanie podstawowych umiejętności ekonomicznych – wnioskowania oraz testowania hipotez. Struktura...

  Data dostępności:

  Cena: 46,41 zł 49,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Holistic management of the COVID-19 pandemic – książka
  TANIEJ 7 %

  Holistic management of the COVID-19 pandemic – książka

  Jan Krzysztof Solarz   Krzysztof Waliszewski  

  The authors of the monograph apply their competences in the field of risk management in the financial system in order to organise what is currently known about the COVID-19 pandemic. They recognise that by nature it is both endogenous as a result of health habits and exogenous in relation to lockdown. Overall, this poses a systemic risk. Holistic systemic risk management organises the sequence of events...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Wolnorynkowa koncepcja państwa – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Wolnorynkowa koncepcja państwa – książka

  Tomasz Cukiernik  

  „Pan Tomasz Cukiernik przestawia w tej książce wolnościową koncepcję państwa, ogranicza się do aspektu ekonomiczno-politycznego. Nie tylko przedstawia tę koncepcję, ale dokonuje tego na tle krytyki tak zwanego państwa opiekuńczego, które miałoby stanowić remedium na kapitalistyczny wyzysk. Książka ta stanowi nieoceniony przewodnik, również dla ludzi autentycznie poszukujących prawdy o sobie samych,...

  Data dostępności:

  Cena: 46,41 zł 49,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Dotacje dla szkół i placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne – książka

  AGATA PISZKO  

  W poradniku omówione zostały najczęściej występujące problemy związane z przyznawaniem, wykorzystaniem i rozliczaniem dotacji dla przedszkoli, szkół i innych placówek prowadzonych przez osoby fizyczne lub osoby prawne niebędące jednostkami samorządu terytorialnego. Przybliżono w szczególności takie zagadnienia jak: • kryteria ustalenia wysokości dotacji, • warunki przekazywania dotacji oraz jej wydatkowanie, •...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Światowa Organizacja Handlu i Unia Europejska wobec nowych wyzwań we współczesnym biznesie międzynarodowym – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Światowa Organizacja Handlu i Unia Europejska wobec nowych wyzwań we współczesnym biznesie międzynarodowym – książka

  Zdzisław W. Puślecki  

  Celem monografii jest przedstawienie Światowej Organizacji Handlu i Unii Europejskiej w warunkach nowych wyzwań współczesnego biznesu międzynarodowego. W perspektywie funkcjonowania WTO i Unii Europejskiej istotna jest potrzeba osłabienia neoprotekcjonizmu rolnego, a także protekcjonizmu regulacyjnego poprzez harmonizację i wzajemne uznawanie norm. Zmiany w gospodarce światowej spowodowane COVID-19...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej – książka
  TANIEJ 7 %

  Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej – książka

  Joanna Bodio  

  W publikacji rozpatrzono wiele zagadnień związanych z charakterem prawnym egzekucji w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej, z jej podstawą, przedmiotem i przebiegiem. Instytucję tę przedstawiono zarówno od strony materialnoprawnej, poruszając kwestie związane z przedmiotem i rodzajami współwłasności oraz ze sposobami i trybami jej zniesienia, jak i procesowej,...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Innowacyjny samorząd – książka
  TANIEJ 7 %

  Innowacyjny samorząd – książka

  Kluczowa dla konkurencyjności przedsiębiorstw i regionów – innowacyjność – może zapewnić nowe impulsy rozwojowe. Nie dziwi zatem jej eksponowanie w wielu strategicznych dokumentach tworzonych na szczeblach: od lokalnego do międzynarodowego. Pomimo ogromnej popularności, pojęcie innowacyjności nadal przysparza wielu problemów interpretacyjnych. Niniejsza publikacja stanowi zachętę do dialogu pomiędzy...

  Data dostępności:

  Cena: 41,66 zł 44,80 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3803

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA