Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

ekonomia

Liczba pozycji: 3908
 • ekonomia: Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw – książka
  TANIEJ 7 %

  Funkcjonowanie współczesnych przedsiębiorstw – książka

  Nauka o zarządzaniu przedsiębiorstwem w XXI w. dużo uwagi poświęca sposobom konkurowania na rynku. Wymaga to od ludzi nauki nieustannych poszukiwań nowych sposobów uaktywnienia istniejących zasobów materialnych i niematerialnych w przedsiębiorstwie i poza nim. Badania przeprowadzone przez grupę pracowników naukowych dały w efekcie wyniki, które mogą wspomóc kadrę kierowniczą przedsiębiorstw w procesie...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: 4 godzinny tydzień pracy – książka
  TANIEJ 7 %

  4 godzinny tydzień pracy – książka

  Ferriss Timothy  

  Zapomnij o starej koncepcji emerytury i całej reszcie planów odkładania życia na później – nie musisz czekać. Co więcej, jest wiele powodów, by nie czekać, szczególnie w tych nieprzewidywalnych czasach zawirowań gospodarczych. O czymkolwiek byś nie marzył – ucieczce od wyścigu szczurów, wspaniałych podróżach po świecie, miesięcznym pięciocyfrowym dochodzie bez żadnego zaangażowania lub tylko o pełniejszym...

  Data dostępności:

  Cena: 46,41 zł 49,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy – książka
  TANIEJ 7 %

  Międzynarodowa kooperacja gospodarcza z polskiej perspektywy – książka

  Książka ta zawiera wszechstronną analizę teoretyczną i empiryczną charakteru powiązań kooperacyjnych między przedsiębiorstwami oraz ich wpływu na efektywność gospodarowania i konkurencyjność, zwłaszcza w odniesieniu do lokalnych podmiotów zaangażowanych w taką działalność. Autorzy zbadali i dogłębnie przeanalizowali: naturę kooperacji oraz stopień jej terminologicznej zbieżności z innymi formami współdziałania...

  Data dostępności:

  Cena: 55,71 zł 59,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Strategiczne uwarunkowania działania współczesnych przedsiębiorstw Tom 13 – książka
  TANIEJ 7 %

  Strategiczne uwarunkowania działania współczesnych przedsiębiorstw Tom 13 – książka

  Zarządzanie przedsiębiorstwem w XXI wieku związane jest przede wszystkim ze sposobami konkurowania na rynku. Prowadzenie walki konkurencyjnej jest jedną z części zarządzania strategicznego. Powoduje to, że pracownicy nauki ciągle poszukują nowych sposobów uaktywnienia istniejących zasobów materialnych i niematerialnych w przedsiębiorstwach oraz poza nimi. Badania przeprowadzone przez grupę pracowników...

  Data dostępności:

  Cena: 45,57 zł 49,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej – książka
  TANIEJ 7 %

  Lobbing i grupy interesu w Unii Europejskiej – książka

  Urszula Kurczewska  

  Wraz z rozwojem procesów integracyjnych i nowych obszarów współpracy wzrosło znaczenie grup interesu w procesie podejmowania decyzji w Unii Europejskiej. Działalność lobbystów stała się integralnym elementem tworzenia polityki, szansą na uwzględnienie przez decydentów politycznych opinii jak najszerszych grup społecznych i narzędziem rozwiązywania konfliktów interesu. Głównym celem książki jest przybliżenie...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Dzieje gospodarcze Polski – książka
  TANIEJ 7 %

  Dzieje gospodarcze Polski – książka

  Wojciech Morawski  

  Ze wstępu: Podejmując, nie pierwszą przecież, próbę syntetycznego ujęcia dziejów gospodarczych Polski, kierowałem się kilkoma celami. Po pierwsze – chciałem uwolnić historię gospodarczą z więzów koncepcji historiozoficznych. Dlatego zdecydowałem się na neutralne merytorycznie i zaczerpnięte z historii politycznej cezury. Po drugie – spersonalizować historię gospodarczą, ukazać jej ludzki wymiar. Po...

  Data dostępności:

  Cena: 53,94 zł 58,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B – książka
  TANIEJ 7 %

  Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw na rynku B2B – książka

  Grażyna Wieteska  

  Monografia stanowi opracowanie z zakresu zwiększania skuteczności działań firm funkcjonujących w łańcuchu dostaw. Przedstawia zarządzanie ryzykiem jako narzędzie determinujące ciągłość prowadzonych przez przedsiębiorstwa procesów operacyjnych. Opracowanie wprowadza w tematykę partnerstwa na rynku B2B, wskazując na zagrożenia pojawiające się podczas współpracy, w tym również w wyniku korzystania z outsourcingu...

  Data dostępności:

  Cena: 45,57 zł 49,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla – książka
  TANIEJ 7 %

  Poczucie jakości życia u pracowników wyższego szczebla – książka

  Barbara Mróz  

  W książce Barbary Mróz szeroki wachlarz poruszonych zagadnień został przedstawiony w perspektywie najnowszych trendów rozwoju, co sprawia, że Czytelnik dostaje do rąk opracowanie poznawczo pogłębione. Książka nie tyko omawia w sposób komplementarny teorie poczucia jakości życia w kontekście wieloaspektowych uwarunkowań, lecz także pokazuje wynikające z nich przesłanie dla zastosowań praktyki społecznej,...

  Data dostępności:

  Cena: 36,13 zł 38,85 zł

  Więcej

 • ekonomia: Zarządzanie czasem – książka
  TANIEJ 7 %

  Zarządzanie czasem – książka

  Mike Clayton  

  Poradnik uczy skutecznego zarządzania czasem, czyli tego, by zrobić jak najwięcej w jak najkrótszym czasie. Skierowany jest do wszystkich, którzy chcą przeanalizować mechanizmy własnego działania i lepiej organizować swój czas. W książce znajdziesz praktyczne narzędzia pokazujące, jak dobrze wyznaczyć cel, opracować plan działania i zrealizować go w terminie. Poznasz sztukę ustalania priorytetów,...

  Data dostępności:

  Cena: 27,81 zł 29,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Turystyka biznesowa – książka
  TANIEJ 7 %

  Turystyka biznesowa – książka

  Marta Sidorkiewicz  

  Opracowanie ma na celu dostarczenie czytelnikowi podstawowej wiedzy dotyczącej istoty turystyki biznesowej i jej znaczenia na rynku turystycznym. Publikacja składa się z sześciu rozdziałów. Pierwszy rozdział książki poświęcono teoretycznym podstawom turystyki biznesowej, zaś w drugiej części pracy skupiono się na formach turystyki biznesowej, czyli turystyce konferencyjnej i kongresowej, turystyce...

  Data dostępności:

  Cena: 44,64 zł 48,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Bankowe rezerwy na straty kredytowe praktyka światowa – książka
  TANIEJ 7 %

  Bankowe rezerwy na straty kredytowe praktyka światowa – książka

  Teresa Orzeszko  

  Ryzyko stanowi nieodłączny atrybut każdej działalności gospodarczej, gdyż z różnych powodów nie można go całkowicie wyeliminować. Tradycyjnym instrumentem łagodzenia negatywnych skutków ryzyka bankowego są rezerwy na straty kredytowe. Zasady ich funkcjonowania ocenia się jako niedoskonałe i uznaje się je za jeden z czynników sprzyjających powstawaniu, a także trwaniu kryzysów finansowych. Wśród wad...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Ekonomika turystyki i rekreacji – książka
  TANIEJ 7 %

  Ekonomika turystyki i rekreacji – książka

  Jedną z najważniejszych tendencji rozwoju współczesnych gospodarek narodowych jest wzrost znaczenia usług, w tym również usług turystyczno-rekreacyjnych, co w znacznej mierze jest związane z wydłużaniem się czasu wolnego ludności i wzrostem poziomu jej zamożności. [...] Nie ma na rynku wydawniczym takiej książki jak ta, która stanowi tak kompleksowe i wieloaspektowe omówienie zjawisk ekonomicznych...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Wojna o pieniądz 2 – książka
  TANIEJ 7 %

  Wojna o pieniądz 2 – książka

  Song Hongbing  

  Po co stworzono Międzynarodowy Fundusz Walutowy? A przede wszystkim: w jaki sposób prowadzona jest globalna wojna o pieniądz? Song Hongbing, chiński analityk finansowy, stara się odpowiedzieć na te pytania, spoglądając na świat zachodni z zewnątrz i usiłując dociec, w którym momencie ta dynamicznie rozwijająca się cywilizacja popełniła błąd, który doprowadził do dzisiejszego permanentnego kryzysu...

  Data dostępności:

  Cena: 47,43 zł 51,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Rynki finansowe Nowe wyzwania i możliwości – książka
  TANIEJ 7 %

  Rynki finansowe Nowe wyzwania i możliwości – książka

  W latach 2007-2009 byliśmy świadkami na światowych rynkach finansowych - największej destabilizacji od czasów wielkiego kryzysu finansowego lat trzydziestych ubiegłego stulecia. Doświadczenia kryzysu finansowego wskazują na oderwanie rynków finansowych od zdarzeń w sferze realnej jako głównej przyczyny kryzysu finansowego. Nowy kształt rynków finansowych wskazuje kolejne wyzwanie i możliwe kierunki...

  Data dostępności:

  Cena: 45,57 zł 49,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania – książka
  TANIEJ 7 %

  Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania – książka

  Jerzy Kowalczyk  

  Książka zawiera praktyczne informacje dotyczące dokumentowania systemu zarządzania. Dokumentacja systemu, w tym zwłaszcza Księga Jakości, jest pierwszym etapem oceny systemu podczas auditu certyfikacyjnego. Księga Jakości oraz inne elementy dokumentacji są oceniane przez klienta. Na ich podstawie klient powinien nabrać zaufania do organizacji: być przekonany o jej wiarygodności i rzetelności. Wdrożony...

  Data dostępności:

  Cena: 48,73 zł 52,40 zł

  Więcej

 • ekonomia: Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC – książka
  TANIEJ 7 %

  Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC – książka

  Publikacja prezentuje aktualne tendencje w obszarze szkód na osobie, kompensowanych w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Autorzy analizują istniejące regulacje prawne i uwarunkowania systemowe oraz ekonomiczne aspekty problemu, dynamikę i strukturę szkód, procesy likwidacji szkody, implikacje dla gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń. Wiele uwagi...

  Data dostępności:

  Cena: 46,41 zł 49,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Język niemiecki w pracy Rozmówki niemieckie – książka
  TANIEJ 7 %

  Język niemiecki w pracy Rozmówki niemieckie – książka

  Język niemiecki w pracy to opracowanie skierowane przede wszystkim do osób, które pracują lub zamierzają pracować za granicą. Będzie również przydatne tym osobom, którym znajomość języka niemieckiego jest potrzebna w pracy w Polsce. W opracowaniu uwzględniono wiele aspektów związanych zatrudnieniem takich jak: poszukiwanie pracy, ogłoszenia pracodawcy, pisanie listu motywacyjnego i CV, rozmowa kwalifikacyjna...

  Data dostępności:

  Cena: 14,65 zł 15,75 zł

  Więcej

 • ekonomia: Europejski rynek płatności detalicznych – książka
  TANIEJ 7 %

  Europejski rynek płatności detalicznych – książka

  Janina Harasim   Bożena Frączek   Grażyna Szustak  

  Płatności to nie tylko podstawowa usługa finansowa, bez której nie mogą się obyć osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, a gospodarka nie mogłaby sprawnie funkcjonować, ale także bardzo atrakcyjny i rozwijający się w bardzo szybkim tempie segment rynku usług finansowych. Nic więc dziwnego, że rynek płatności staje się areną nasilającej się konkurencji, w której interes użytkowników usług płatniczych (w tym...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej – książka
  TANIEJ 7 %

  Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej – książka

  Autorzy przeanalizowali kierunki i siłę oddziaływania idei liberalizmu na kształtowanie się gospodarki rynkowej w Polsce. Główne rozważania w książce zostały skoncentrowane na: społeczno - ekonomicznych ideach liberalizmu, koncepcjach transformacji gospodarczej, przebiegu i rezultatach przemian gospodarczych w Polsce, porównaniach przebiegu transformacji w różnych krajach, modelach ustrojowych gospodarek...

  Data dostępności:

  Cena: 60,36 zł 64,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Trzeci brzeg W poszukiwaniu ekorozwoju – książka
  TANIEJ 7 %

  Trzeci brzeg W poszukiwaniu ekorozwoju – książka

  Ignacy Sachs  

  Dlaczego Ignacy Sachs? Można się zgadzać lub nie z całością jego analiz i przyjmować lub nie jego światopogląd, ale jest on jednym z rzadkich myślicieli zajmujących się kondycją ludzką w czasach, gdy obowiązuje imperatyw ekologiczny. A tę dziedzinę zna doskonale, obcuje z nią, bada ją i o niej dyskutuje. Ziemia znalazła się w niebezpieczeństwie, ludzkość znalazła się w niebezpieczeństwie, każdy choć...

  Data dostępności:

  Cena: 38,08 zł 40,95 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3908

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA