Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

ekonomia

Liczba pozycji: 3908
 • ekonomia: Rozwój a przestrzeń w wybranych krajach rozwijających się – książka
  TANIEJ 7 %

  Rozwój a przestrzeń w wybranych krajach rozwijających się – książka

  Anna Grzegorczyk  

  Współzależności między rozwojem gospodarczym i przestrzennym stanowią jeden z najaktualniejszych tematów współczesnej geografii ekonomicznej oraz szerzej rozumianych studiów regionalnych. Niniejsza rozprawa jest jedną z pierwszych prób głębszej analizy zagadnienia zależności poziomu rozwoju oraz struktury przestrzennej sieci osadniczych i transportowych w krajach słabiej rozwiniętych, jaka została...

  Data dostępności:

  Cena: 20,46 zł 22,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Plan finansowy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – książka
  TANIEJ 7 %

  Plan finansowy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – książka

  Izabela Małgorzata Świderek  

  Plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych definiuje roczne zamierzenia podmiotu, sprowadzone do sfery finansowej. Rola i znaczenie prawidłowo skonstruowanego planu finansowego od kilku lat systematycznie rośnie. Wpływ na to mają specyficzne cechy, które odróżniają sektor finansów publicznych od pozostałych uczestników wymiany rynkowej. Fragment Wstępu

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Kreowanie i pomiar wartości przedsiębiorstwa w świecie Internetu – książka
  TANIEJ 7 %

  Kreowanie i pomiar wartości przedsiębiorstwa w świecie Internetu – książka

  Paweł Kossecki  

  Jest to publikacja z pogranicza finansów i marketingu (...), wpisująca się w nurt badań prowadzonych na świecie, których celem jest poszukiwanie nowej płaszczyzny integracji wiedzy o finansach i marketingu. Do podstawowych celów Autor książki zaliczył wyjaśnienie trzech kwestii: - co wpływa na wartość przedsiębiorstw internetowych? - w jaki sposób budować wartość przedsiębiorstw internetowych? - w...

  Data dostępności:

  Cena: 44,65 zł 48,01 zł

  Więcej

 • ekonomia: Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących – książka
  TANIEJ 7 %

  Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących – książka

  Bogumił Termiński  

  Sytuacja pracowników migrujących to jedno z zagadnień omawianych w ramach szerokiego kontekstu międzynarodowej ochrony praw człowieka. Podobnie jak studia w dziedzinie migracji międzynarodowych, stanowi także obszar badań interdyscyplinarnych, podejmowanych między innymi na gruncie stosunków międzynarodowych, ekonomii czy studiów rozwojowych (ang. development studies). Rozpatrywanie ochrony migrantów...

  Data dostępności:

  Cena: 36,27 zł 39,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Transformacja polska Dokumenty i analizy 1990 – książka
  TANIEJ 7 %

  Transformacja polska Dokumenty i analizy 1990 – książka

  Stanisław Gomułka   Tadeusz Kowalik  

  Drugi z zapowiedzianych czterech tomów dokumentów systematycznie zbieranych przez Stanisława Gomułkę, głównego doradcę wicepremiera i ministra finansów Leszka Balcerowicza oraz kilku kolejnych ministrów finansów, zawiera około 250 dotąd niepublikowanych archiwaliów z 1990 roku. Dotyczą one najważniejszych problemów polskiej transformacji społeczno-gospodarczej, mają różny charakter i różną rangę. Są...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Samo Sedno Skuteczna sprzedaż – książka
  TANIEJ 7 %

  Samo Sedno Skuteczna sprzedaż – książka

  Jeremy Cassell   Tom Bird  

  SKUTECZNA SPRZEDAŻ czyli techniki najlepszych handlowców Książka ta to napisany przystępnym językiem przewodnik każdego handlowca po procesie sprzedaży. Skupia się na konkretnych sytuacjach, problemach i sposobach ich rozwiązania. Pokazuje, w jaki sposób podnieść skuteczność działań na każdym etapie sprzedaży, a z drugiej strony jak unikać najczęściej popełnianych przez sprzedawców błędów. Poradnik...

  Data dostępności:

  Cena: 33,39 zł 35,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Becoming Transnational Professional Kariery i mobilność – książka
  TANIEJ 7 %

  Becoming Transnational Professional Kariery i mobilność – książka

  Izabela Wagner  

  Becoming Transnational Professional to książka o tym, w jaki sposób osoby zajmujące się nauką stają się członkami międzynarodowej społeczności badaczy, jak z lokalnego, wykształconego głównie w jednym systemie edukacyjnym naukowca rodzi się międzynarodowy specjalista funkcjonujący w przestrzeni ponadnarodowej czy ponadpaństwowej. Kariery polskich intelektualistów są podstawą analizy procesu awansu...

  Data dostępności:

  Cena: 37,11 zł 39,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Wizerunek Warszawy w działaniach promocyjnych władz lokalnych i świadomości społecznej – książka
  TANIEJ 7 %

  Wizerunek Warszawy w działaniach promocyjnych władz lokalnych i świadomości społecznej – książka

  Sylwia Dudek-Mańkowska  

  Badania nad wizerunkami miejsc prowadzone są od lat 70-tych XX w. przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Problematyka dotycząca formowania się wizerunku miasta nadal znajduje się przede wszystkim w obszarze zainteresowań ekonomistów, socjologów, psychologów, specjalistów od zarządzania oraz osób zajmujących się rynkiem środków masowego przekazu. W pracy wskazano także na znaczące możliwości...

  Data dostępności:

  Cena: 34,41 zł 37,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Strategiczna karta wyników Balanced Scorecard – książka
  TANIEJ 7 %

  Strategiczna karta wyników Balanced Scorecard – książka

  Adam Jabłoński   Marek Jabłoński  

  W pracy przedstawiono teoretyczne rozważania w zakresie użyteczności Strategicznej Karty Wyników w aspekcie różnych koncepcji zarządzania oraz praktyczne implikacje wynikające z doświadczeń własnych autorów w zakresie wdrożeń tego narzędzia w polskich przedsiębiorstwach. Przedstawiono sześć studiów przypadków implementacji Strategicznej Karty Wyników oraz propozycję możliwości wykorzystania tego narzędzia...

  Data dostępności:

  Cena: 51,15 zł 55,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Dokumentacja biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych – książka
  TANIEJ 7 %

  Dokumentacja biegłego rewidenta z badania sprawozdań finansowych – książka

  Agnieszka Piechocka-Kałużna   Agnieszka Kryśkiewicz-Burnos   Radosław Kałużny  

  Książka, przeznaczona dla osób zajmujących się audytem zewnętrznym, szczegółowo wyjaśnia, jak przygotowywać dokumentację badań sprawozdań finansowych z uwzględnieniem przepisów prawnych obowiązujących od 1 stycznia 2010 r. Autorzy, pracownicy Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu i biegli rewidenci, omawiają znaczenie nowych zasad wewnętrznej kontroli jakości, konstrukcję kart roboczych i ich zastosowanie...

  Data dostępności:

  Cena: 64,17 zł 69,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Podstawy działalności handlowej – książka
  TANIEJ 7 %

  Podstawy działalności handlowej – książka

  Donata Andrzejczak   Agnieszka Mikina   Beata Rzeźnik  

  Podręcznik dla uczniów zasadniczych szkół zawodowych i szkół policealnych, zawód: sprzedawca. W podręczniku omówiono: podstawy działalności gospodarczej, otoczenie przedsiębiorstwa handlowego, elementy prawa pracy, zagadnienia związane z bhp w placówkach handlowych. Podręcznik zawiera przykładowe testy do sprawdzenia nabytej wiedzy.

  Data dostępności:

  Cena: 35,71 zł 38,40 zł

  Więcej

 • ekonomia: Bliżej centrum czy na peryferiach? Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku – książka
  TANIEJ 7 %

  Bliżej centrum czy na peryferiach? Polskie kontakty gospodarcze z zagranicą w XX wieku – książka

  Leszek Jasiński  

  Wydane wspólnie z Centrum Europejskim Natolin Publikacja jest pierwszą monografią opisująca całość zagadnień składających się na relacje gospodarcze Polski z resztą świata w okresie rozbiorów na początku XX wieku, w Drugiej Rzeczpospolitej, w PRL i w pierwszych latach Trzeciej Rzeczpospolitej. Przedmiotem badań stał się handel zagraniczny, handel usług, powiązania kapitałowe z zagranicą, transgraniczna...

  Data dostępności:

  Cena: 51,15 zł 55,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego – książka
  TANIEJ 7 %

  Sektor finansów publicznych w warunkach światowego kryzysu finansowego – książka

  ... Dotychczasowy przebieg kryzysu finansowego oraz jego skutki udowodniły, że w warunkach silnych, globalnych zawirowań na rynku finansowym szczególnego znaczenia nabierają decyzje i działania podejmowane przez krajowe władze publiczne zarówno na poziomie rządowym, jak i samorządowym. Pomoc państwa dla instytucji finansowych i banków w wielu przypadkach była jedyną możliwością ich ochrony przed upadłością....

  Data dostępności:

  Cena: 47,43 zł 51,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Jakiego koloru jest Twój spadochron – książka
  TANIEJ 7 %

  Jakiego koloru jest Twój spadochron – książka

  Richard N. Bolles  

  Najpopularniejsza na świecie książka o tym, jak znaleźć pracę Książka Jakiego koloru jest twój spadochron? od trzydziestu lat najlepiej sprzedający się na całym świecie poradnik dla poszukujących pracy, zarówno w dobrych, jak i gorszych czasach. Stała pozycja wszystkich list bestsellerów – od „New York Timesa” po „Business Week”. Przetłumaczona na 20 języków, znalazła dotychczas 10 milionów nabywców...

  Data dostępności:

  Cena: 41,76 zł 44,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Opodatkowanie usług budowlanych 2011 – książka
  TANIEJ 7 %

  Opodatkowanie usług budowlanych 2011 – książka

  Publikacja adresowana jest do podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie usług budowlanych i powstała w celu rozwiązania wątpliwości, rodzących się na tle opodatkowania tej działalności. Autorka dzieli się swoją wiedzą i doświadczeniem wynikającym z wieloletniej praktyki w zawodzie Doradcy Podatkowego, dając przy tym wskazówki pomagające uniknąć błędów w rozliczaniu się z urzędem skarbowym....

  Data dostępności:

  Cena: 49,29 zł 53,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Faktury VAT 2011 – książka
  TANIEJ 7 %

  Faktury VAT 2011 – książka

  W 2011 roku nie ma konieczności umieszczania na fakturach VAT wyrazów "ORYGINAŁ" i "KOPIA", wprowadzona została możliwość wystawienia zbiorczych faktur korygujących w przypadku, gdy podatnik udziela rabatu w odniesieniu do wszystkich dostaw towarów i usług dla jednego odbiorcy w danym okresie (bez konieczności przywoływania numerów wszystkich faktur, do których odnosi się rabat) oraz zmieniono przepisy...

  Data dostępności:

  Cena: 27,90 zł 30,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Poradnik rachunkowości budżetowej 2011/01 – książka
  TANIEJ 7 %

  Poradnik rachunkowości budżetowej 2011/01 – książka

  Przemysław Walentynowicz  

  Jednym z ważniejszych problemów, przed którym musi stanąć kierownictwo każdej jednostki, jest zorganizowanie systemu rachunkowości w taki sposób, aby był on w stanie poprowadzić rachunkowość jednostki na bieżąco, rzetelnie i bezbłędnie, umożliwiając kierownictwu skupienie się na prowadzeniu zasadniczej działalności. Do realizacji tego celu nieocenione są nowoczesne narzędzia, zapewniające szybkie rejestrowanie...

  Data dostępności:

  Cena: 32,55 zł 35,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Biblioteka Księgowego 2011/01 Koszty uzyskania przychodów – książka
  TANIEJ 7 %

  Biblioteka Księgowego 2011/01 Koszty uzyskania przychodów – książka

  Joanna Krawczyk  

  Koszty uzyskania przychodów to element konstrukcyjny podatku. Wysokość kosztów wpływa bowiem na podstawę opodatkowania, którą jest dochód, czyli przychód pomniejszony o koszty. Dochód nie zawsze jest jednak podstawą opodatkowania. W niektórych przypadkach podstawą opodatkowania jest przychód, a nie dochód (np. przy opodatkowaniu pozarolniczej działalności gospodarczej w formie ryczałtu od przychodów...

  Data dostępności:

  Cena: 32,27 zł 34,70 zł

  Więcej

 • ekonomia: Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych po zmianach – książka
  TANIEJ 7 %

  Formy organizacyjno-prawne jednostek sektora finansów publicznych po zmianach – książka

  Jan Charytoniuk  

  W poradniku przedstawiono schematy księgowań związanych: - ze szczególnymi zasadami rachunkowości jednostek budżetowych na tle zasad wynikających z ustawy o rachunkowości - z likwidacją niektórych form organizacyjno-prawnych - z likwidacją rachunków dochodów własnych i wyodrębnionych rachunków wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy celowych

  Data dostępności:

  Cena: 32,22 zł 34,65 zł

  Więcej

 • ekonomia: Zasady kultu wyobraźni – książka
  TANIEJ 7 %

  Zasady kultu wyobraźni – książka

  Wacław Smid  

  Dlaczego chodzi nam akurat o „kult wyobraźni”? Czyżby dlatego, że „rozum śpi”? Otóż niezupełnie. Ten ostatni na pewno - na swój sposób - czuwa nieustannie nawet gdy o tym nie wiemy. To wyobraźnia działa jak życie poety: poetą się nie jest - nim się BYWA. Czy istnieją takie zasady, wedle których możemy mówić, że wyobraźnia stanowi podstawę naszych przedstawień rzeczywistości w sferze biznesu? Na pewno...

  Data dostępności:

  Cena: 26,97 zł 29,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3908

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA