Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

ekonomia

Liczba pozycji: 3940
 • ekonomia: Bankowe rezerwy na straty kredytowe praktyka światowa – książka
  TANIEJ 7 %

  Bankowe rezerwy na straty kredytowe praktyka światowa – książka

  Teresa Orzeszko  

  Ryzyko stanowi nieodłączny atrybut każdej działalności gospodarczej, gdyż z różnych powodów nie można go całkowicie wyeliminować. Tradycyjnym instrumentem łagodzenia negatywnych skutków ryzyka bankowego są rezerwy na straty kredytowe. Zasady ich funkcjonowania ocenia się jako niedoskonałe i uznaje się je za jeden z czynników sprzyjających powstawaniu, a także trwaniu kryzysów finansowych. Wśród wad...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Ekonomika turystyki i rekreacji – książka
  TANIEJ 7 %

  Ekonomika turystyki i rekreacji – książka

  Jedną z najważniejszych tendencji rozwoju współczesnych gospodarek narodowych jest wzrost znaczenia usług, w tym również usług turystyczno-rekreacyjnych, co w znacznej mierze jest związane z wydłużaniem się czasu wolnego ludności i wzrostem poziomu jej zamożności. [...] Nie ma na rynku wydawniczym takiej książki jak ta, która stanowi tak kompleksowe i wieloaspektowe omówienie zjawisk ekonomicznych...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Wojna o pieniądz 2 – książka
  TANIEJ 7 %

  Wojna o pieniądz 2 – książka

  Song Hongbing  

  Po co stworzono Międzynarodowy Fundusz Walutowy? A przede wszystkim: w jaki sposób prowadzona jest globalna wojna o pieniądz? Song Hongbing, chiński analityk finansowy, stara się odpowiedzieć na te pytania, spoglądając na świat zachodni z zewnątrz i usiłując dociec, w którym momencie ta dynamicznie rozwijająca się cywilizacja popełniła błąd, który doprowadził do dzisiejszego permanentnego kryzysu...

  Data dostępności:

  Cena: 47,43 zł 51,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Rynki finansowe Nowe wyzwania i możliwości – książka
  TANIEJ 7 %

  Rynki finansowe Nowe wyzwania i możliwości – książka

  W latach 2007-2009 byliśmy świadkami na światowych rynkach finansowych - największej destabilizacji od czasów wielkiego kryzysu finansowego lat trzydziestych ubiegłego stulecia. Doświadczenia kryzysu finansowego wskazują na oderwanie rynków finansowych od zdarzeń w sferze realnej jako głównej przyczyny kryzysu finansowego. Nowy kształt rynków finansowych wskazuje kolejne wyzwanie i możliwe kierunki...

  Data dostępności:

  Cena: 45,57 zł 49,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania – książka
  TANIEJ 7 %

  Zasady racjonalnego dokumentowania systemu zarządzania – książka

  Jerzy Kowalczyk  

  Książka zawiera praktyczne informacje dotyczące dokumentowania systemu zarządzania. Dokumentacja systemu, w tym zwłaszcza Księga Jakości, jest pierwszym etapem oceny systemu podczas auditu certyfikacyjnego. Księga Jakości oraz inne elementy dokumentacji są oceniane przez klienta. Na ich podstawie klient powinien nabrać zaufania do organizacji: być przekonany o jej wiarygodności i rzetelności. Wdrożony...

  Data dostępności:

  Cena: 48,73 zł 52,40 zł

  Więcej

 • ekonomia: Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC – książka
  TANIEJ 7 %

  Szkody osobowe kompensowane z ubezpieczenia komunikacyjnego OC – książka

  Publikacja prezentuje aktualne tendencje w obszarze szkód na osobie, kompensowanych w ramach ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych. Autorzy analizują istniejące regulacje prawne i uwarunkowania systemowe oraz ekonomiczne aspekty problemu, dynamikę i strukturę szkód, procesy likwidacji szkody, implikacje dla gospodarki finansowej zakładów ubezpieczeń. Wiele uwagi...

  Data dostępności:

  Cena: 46,41 zł 49,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Język niemiecki w pracy Rozmówki niemieckie – książka
  TANIEJ 7 %

  Język niemiecki w pracy Rozmówki niemieckie – książka

  Język niemiecki w pracy to opracowanie skierowane przede wszystkim do osób, które pracują lub zamierzają pracować za granicą. Będzie również przydatne tym osobom, którym znajomość języka niemieckiego jest potrzebna w pracy w Polsce. W opracowaniu uwzględniono wiele aspektów związanych zatrudnieniem takich jak: poszukiwanie pracy, ogłoszenia pracodawcy, pisanie listu motywacyjnego i CV, rozmowa kwalifikacyjna...

  Data dostępności:

  Cena: 14,65 zł 15,75 zł

  Więcej

 • ekonomia: Korespondencja w firmie Wzory listów angielskich + CD – książka
  TANIEJ 7 %

  Korespondencja w firmie Wzory listów angielskich + CD – książka

  Praktyczny poradnik dla osób pracujących w firmach czy urzędach, które posługują się językiem angielskim w korespondencji służbowej. Ponad 100 listów w dwóch wersjach językowych - po angielsku i po polsku. CD-ROM zawierający wszystkie listy przestawione w książce umożliwia łatwe wykorzystanie wzorów listów. Praktyczne porady, jak redagować różne rodzaje korespondencji w języku angielskim. Przydatne...

  Data dostępności:

  Cena: 37,11 zł 39,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Europejski rynek płatności detalicznych – książka
  TANIEJ 7 %

  Europejski rynek płatności detalicznych – książka

  Janina Harasim   Bożena Frączek   Grażyna Szustak  

  Płatności to nie tylko podstawowa usługa finansowa, bez której nie mogą się obyć osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, a gospodarka nie mogłaby sprawnie funkcjonować, ale także bardzo atrakcyjny i rozwijający się w bardzo szybkim tempie segment rynku usług finansowych. Nic więc dziwnego, że rynek płatności staje się areną nasilającej się konkurencji, w której interes użytkowników usług płatniczych (w tym...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej – książka
  TANIEJ 7 %

  Liberalne przesłanki polskiej transformacji gospodarczej – książka

  Autorzy przeanalizowali kierunki i siłę oddziaływania idei liberalizmu na kształtowanie się gospodarki rynkowej w Polsce. Główne rozważania w książce zostały skoncentrowane na: społeczno - ekonomicznych ideach liberalizmu, koncepcjach transformacji gospodarczej, przebiegu i rezultatach przemian gospodarczych w Polsce, porównaniach przebiegu transformacji w różnych krajach, modelach ustrojowych gospodarek...

  Data dostępności:

  Cena: 60,36 zł 64,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Trzeci brzeg W poszukiwaniu ekorozwoju – książka
  TANIEJ 7 %

  Trzeci brzeg W poszukiwaniu ekorozwoju – książka

  Ignacy Sachs  

  Dlaczego Ignacy Sachs? Można się zgadzać lub nie z całością jego analiz i przyjmować lub nie jego światopogląd, ale jest on jednym z rzadkich myślicieli zajmujących się kondycją ludzką w czasach, gdy obowiązuje imperatyw ekologiczny. A tę dziedzinę zna doskonale, obcuje z nią, bada ją i o niej dyskutuje. Ziemia znalazła się w niebezpieczeństwie, ludzkość znalazła się w niebezpieczeństwie, każdy choć...

  Data dostępności:

  Cena: 38,08 zł 40,95 zł

  Więcej

 • ekonomia: Rozwój a przestrzeń w wybranych krajach rozwijających się – książka
  TANIEJ 7 %

  Rozwój a przestrzeń w wybranych krajach rozwijających się – książka

  Anna Grzegorczyk  

  Współzależności między rozwojem gospodarczym i przestrzennym stanowią jeden z najaktualniejszych tematów współczesnej geografii ekonomicznej oraz szerzej rozumianych studiów regionalnych. Niniejsza rozprawa jest jedną z pierwszych prób głębszej analizy zagadnienia zależności poziomu rozwoju oraz struktury przestrzennej sieci osadniczych i transportowych w krajach słabiej rozwiniętych, jaka została...

  Data dostępności:

  Cena: 20,46 zł 22,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Plan finansowy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – książka
  TANIEJ 7 %

  Plan finansowy jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – książka

  Izabela Małgorzata Świderek  

  Plan finansowy jednostki sektora finansów publicznych definiuje roczne zamierzenia podmiotu, sprowadzone do sfery finansowej. Rola i znaczenie prawidłowo skonstruowanego planu finansowego od kilku lat systematycznie rośnie. Wpływ na to mają specyficzne cechy, które odróżniają sektor finansów publicznych od pozostałych uczestników wymiany rynkowej. Fragment Wstępu

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Kreowanie i pomiar wartości przedsiębiorstwa w świecie Internetu – książka
  TANIEJ 7 %

  Kreowanie i pomiar wartości przedsiębiorstwa w świecie Internetu – książka

  Paweł Kossecki  

  Jest to publikacja z pogranicza finansów i marketingu (...), wpisująca się w nurt badań prowadzonych na świecie, których celem jest poszukiwanie nowej płaszczyzny integracji wiedzy o finansach i marketingu. Do podstawowych celów Autor książki zaliczył wyjaśnienie trzech kwestii: - co wpływa na wartość przedsiębiorstw internetowych? - w jaki sposób budować wartość przedsiębiorstw internetowych? - w...

  Data dostępności:

  Cena: 44,65 zł 48,01 zł

  Więcej

 • ekonomia: Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących – książka
  TANIEJ 7 %

  Międzynarodowa ochrona pracowników migrujących – książka

  Bogumił Termiński  

  Sytuacja pracowników migrujących to jedno z zagadnień omawianych w ramach szerokiego kontekstu międzynarodowej ochrony praw człowieka. Podobnie jak studia w dziedzinie migracji międzynarodowych, stanowi także obszar badań interdyscyplinarnych, podejmowanych między innymi na gruncie stosunków międzynarodowych, ekonomii czy studiów rozwojowych (ang. development studies). Rozpatrywanie ochrony migrantów...

  Data dostępności:

  Cena: 36,27 zł 39,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Transformacja polska Dokumenty i analizy 1990 – książka
  TANIEJ 7 %

  Transformacja polska Dokumenty i analizy 1990 – książka

  Stanisław Gomułka   Tadeusz Kowalik  

  Drugi z zapowiedzianych czterech tomów dokumentów systematycznie zbieranych przez Stanisława Gomułkę, głównego doradcę wicepremiera i ministra finansów Leszka Balcerowicza oraz kilku kolejnych ministrów finansów, zawiera około 250 dotąd niepublikowanych archiwaliów z 1990 roku. Dotyczą one najważniejszych problemów polskiej transformacji społeczno-gospodarczej, mają różny charakter i różną rangę. Są...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Samo Sedno Skuteczna sprzedaż – książka
  TANIEJ 7 %

  Samo Sedno Skuteczna sprzedaż – książka

  Jeremy Cassell   Tom Bird  

  SKUTECZNA SPRZEDAŻ czyli techniki najlepszych handlowców Książka ta to napisany przystępnym językiem przewodnik każdego handlowca po procesie sprzedaży. Skupia się na konkretnych sytuacjach, problemach i sposobach ich rozwiązania. Pokazuje, w jaki sposób podnieść skuteczność działań na każdym etapie sprzedaży, a z drugiej strony jak unikać najczęściej popełnianych przez sprzedawców błędów. Poradnik...

  Data dostępności:

  Cena: 33,39 zł 35,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Becoming Transnational Professional Kariery i mobilność – książka
  TANIEJ 7 %

  Becoming Transnational Professional Kariery i mobilność – książka

  Izabela Wagner  

  Becoming Transnational Professional to książka o tym, w jaki sposób osoby zajmujące się nauką stają się członkami międzynarodowej społeczności badaczy, jak z lokalnego, wykształconego głównie w jednym systemie edukacyjnym naukowca rodzi się międzynarodowy specjalista funkcjonujący w przestrzeni ponadnarodowej czy ponadpaństwowej. Kariery polskich intelektualistów są podstawą analizy procesu awansu...

  Data dostępności:

  Cena: 37,11 zł 39,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Wizerunek Warszawy w działaniach promocyjnych władz lokalnych i świadomości społecznej – książka
  TANIEJ 7 %

  Wizerunek Warszawy w działaniach promocyjnych władz lokalnych i świadomości społecznej – książka

  Sylwia Dudek-Mańkowska  

  Badania nad wizerunkami miejsc prowadzone są od lat 70-tych XX w. przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Problematyka dotycząca formowania się wizerunku miasta nadal znajduje się przede wszystkim w obszarze zainteresowań ekonomistów, socjologów, psychologów, specjalistów od zarządzania oraz osób zajmujących się rynkiem środków masowego przekazu. W pracy wskazano także na znaczące możliwości...

  Data dostępności:

  Cena: 34,41 zł 37,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Strategiczna karta wyników Balanced Scorecard – książka
  TANIEJ 7 %

  Strategiczna karta wyników Balanced Scorecard – książka

  Adam Jabłoński   Marek Jabłoński  

  W pracy przedstawiono teoretyczne rozważania w zakresie użyteczności Strategicznej Karty Wyników w aspekcie różnych koncepcji zarządzania oraz praktyczne implikacje wynikające z doświadczeń własnych autorów w zakresie wdrożeń tego narzędzia w polskich przedsiębiorstwach. Przedstawiono sześć studiów przypadków implementacji Strategicznej Karty Wyników oraz propozycję możliwości wykorzystania tego narzędzia...

  Data dostępności:

  Cena: 51,15 zł 55,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3940

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA