Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

ekonomia

Liczba pozycji: 3917
 • ekonomia: Wojna o pieniądz – książka
  BestsellerTANIEJ 7 %

  Wojna o pieniądz – książka

  Song Hongbing  

  Skąd się biorą kryzysy finansowe? Aby odpowiedzieć na to pytanie, trzeba postawić kilka innych: kto kontroluje emisję waluty? Kto zyskuje na inflacji? Komu zależy na drukowaniu papierowego pieniądza bez pokrycia w złocie? Kto pragnie uzależniać ludzi od kredytów? Do kogo należy amerykańska Rezerwa Federalna? Po co stworzono Międzynarodowy Fundusz Walutowy? A przede wszystkim: w jaki sposób prowadzona...

  Data dostępności:

  Cena: 43,71 zł 47,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu – książka
  TANIEJ 7 %

  Młodzież wobec wyboru profilu kształcenia i zawodu – książka

  Małgorzata Dubis  

  Książka jest próbą diagnozy aspiracji i planów życiowych młodzieży liceów publicznych i niepublicznych oraz czynników je warunkujących. Wpisuje się więc w nurt badań, który pozwoli prognozować kierunek zmian aspiracji młodzieży w następnych latach oraz wyznaczać obszar działań w zakresie preorientacji zawodowej. Być może także przyczyni się w jakimś stopniu do podniesienia poziomu poradnictwa zawodowego...

  Data dostępności:

  Cena: 33,48 zł 36,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Podatek akcyzowy od wyrobów spirytusowych w Polsce – książka
  TANIEJ 7 %

  Podatek akcyzowy od wyrobów spirytusowych w Polsce – książka

  Henryk Jan Wnorowski  

  Podatki budzą emocje, szczególnie gdy rosną. Podnosząc podatki, rządzący starają się zwiększyć przychody budżetowe, mimo że zależność między wysokością stawek podatkowych a wpływami do budżetu z podatków jest zwykle odwrotna. Już w 1974 roku przedstawił ją graficznie Arthur B. Laffer ku przestrodze politykom gospodarczym. Zachęcał do maksymalnej wstrzemięźliwości w podnoszeniu stawek podatkowych. Celem...

  Data dostępności:

  Cena: 34,18 zł 36,75 zł

  Więcej

 • ekonomia: Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995-2007 – książka
  TANIEJ 7 %

  Redystrybucja dochodów i jej wpływ na dobrobyt społeczny w Polsce w latach 1995-2007 – książka

  Ewa Aksman  

  Książka jest poświęcona analizie redystrybucji dochodów i jej wpływu na dobrobyt społeczny w Polsce w okresie od drugiej połowy lat 90. XX w., przy czym rozważanymi instrumentami zmiany nierówności dochodów są wybrane świadczenia społeczne po stronie wydatków publicznych i PIT po stronie dochodów publicznych. Ponieważ w ramach teorii wyboru społecznego, opartej na indywidualnych funkcjach użyteczności,...

  Data dostępności:

  Cena: 26,37 zł 28,35 zł

  Więcej

 • ekonomia: Innowacyjna Polska w Europie 2020 – książka
  TANIEJ 7 %

  Innowacyjna Polska w Europie 2020 – książka

  Urszula Płowiec  

  Zakładając, że Polska chce być podmiotem w Europie, dążyć do poprawy swego miejsca w gospodarce Unii Europejskiej i do zachowania wartości europejskiego modelu polityczno-społecznego, muszą być rozszerzone i umocnione działania zmierzające do przyspieszenia rozwoju kraju, a jest to możliwe tylko dzięki wprowadzeniu gospodarki, społeczeństwa i państwa na drogę zintegrowanego kształtowania cywilizacji...

  Data dostępności:

  Cena: 63,15 zł 67,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Pozapłacowe świadczenia dla nauczycieli – książka
  TANIEJ 7 %

  Pozapłacowe świadczenia dla nauczycieli – książka

  Anna Kos  

  Świadczenia dla nauczycieli związane ze stosunkiem pracy stanowią dużą frupę dodatków. Poza wynagrodzeniami nauczyciele otrzymują również inne świadczenia, które nie są zaliczane do wynagrodzenia. W literaturze występują różne definicje określające, które świadczenia są wynagrodzeniami, a których nie można do wynagrodzeń zaliczyć. Dokładnie kwestie te omówione zostały w Poradniku.

  Data dostępności:

  Cena: 43,94 zł 47,25 zł

  Więcej

 • ekonomia: Słownik finansowo giełdowy angielsko polski polsko angielski – książka
  TANIEJ 7 %

  Słownik finansowo giełdowy angielsko polski polsko angielski – książka

  Joanna Archutowska   Joanna Wróblewska  

  Słownik zawiera około 30 000 terminów i wyrażeń z takich dziedzin, jak m.in.: • podstawy finansów • wskaźniki finansowe • finanse publiczne, w tym podatki • bankowość komercyjna • bankowość inwestycyjna, w tym fuzje i przejęcia oraz papiery wartościowe • giełda i transakcje giełdowe • instytucje finansowe • skróty ważnych terminów i organizacji • idiomy ze świata finansów i giełdy

  Data dostępności:

  Cena: 83,61 zł 89,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Zakupy po polsku – książka
  TANIEJ 7 %

  Zakupy po polsku – książka

  Krzysztof Łabenda  

  Każdy z nas występuje w życiu w wielu rolach, w tym - bodaj czy nie najczęściej - w roli konsumenta. Kupując towary czy usługi, zwłaszcza te wykraczające poza zakupy bieżące, codzienne, powinniśmy mieć świadomość praw jakimi w tych transakcjach dysponujemy i ryzyka na jakie możemy być narażeni finalizując te transakcje. Ryzyko to wynika zarówno z braku wiedzy po stronie konsumentów co do ich uprawnień...

  Data dostępności:

  Cena: 36,27 zł 39,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Dopasowanie człowiek-organizacja i tożsamość organizacyjna – książka
  TANIEJ 7 %

  Dopasowanie człowiek-organizacja i tożsamość organizacyjna – książka

  Joanna Czarnota-Bojarska  

  Dopasowanie człowieka i środowiska, w którym on działa, a ściślej pracownika i zatrudniającej go organizacji ma podstawowe znaczenie dla powstania poczucia związku z firmą, czyli tożsamości organizacyjnej. Autorka książki omawia różne spojrzenia na proces budowania dopasowania człowiek–organizacja: dopasowanie do zawodu, dopasowanie do stanowiska pracy i, najbardziej szczegółowo, dopasowanie do konkretnej...

  Data dostępności:

  Cena: 19,05 zł 20,48 zł

  Więcej

 • ekonomia: Korespondencja w firmie Wzory listów francuskich + CD – książka
  TANIEJ 7 %

  Korespondencja w firmie Wzory listów francuskich + CD – książka

  Carole Caillaud  

  Praktyczny poradnik dla osób pracujących w firmach czy urzędach, które posługują się językiem francuskim w korespondencji służbowej. 200 listów w dwóch wersjach językowych: po francusku i po polsku. CD-ROM zawierający wszystkie listy przedstawione w książce umożliwia łatwe wykorzystanie zawartości książki. Praktyczne porady, jak redagować różne rodzaje korespondencji w języku francuskim.

  Data dostępności:

  Cena: 41,85 zł 45,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Finanse Zarys wykładu – książka
  TANIEJ 7 %

  Finanse Zarys wykładu – książka

  Wiesław Szczęsny  

  Książka składa się z trzynastu rozdziałów, w których problematyka finansów przedstawiona została w sposób możliwie zwięzły, obejmuje m.in. następujące zagadnienia: pieniądz jako zasób kapitału, komponenty systemu finansowego, rola finansów publicznych we współczesnej gospodarce, finanse publiczne w Polsce, system finansowy przedsiębiorstwa, elementy zarządzania finansami, przepływy pieniężne z inwestycji....

  Data dostępności:

  Cena: 45,57 zł 49,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Skutki zagranicznych szoków technologicznych dla polskiej gospodarki – książka
  TANIEJ 7 %

  Skutki zagranicznych szoków technologicznych dla polskiej gospodarki – książka

  Tomasz Rynarzewski   Szymon Truskolaski  

  Postęp techniczny jest jednym z powszechnie przyjmowanych czynników wzrostu gospodarczego. Wprawdzie badania nad naturą i wpływem nowych metod produkcji na wzrost gospodarczy i wahania koniunkturalne mają długą historię, ale nie istnieje spójna teoria tłumacząca mechanizmy oddziaływania zmiany technologicznej na gospodarkę. R. Solow stwierdził, że wpływ postępu technicznego na gospodarkę jest bezpośrednio...

  Data dostępności:

  Cena: 49,20 zł 52,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu – książka
  TANIEJ 7 %

  Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu – książka

  Agnieszka Kłysik-Uryszek  

  Książka "Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w gospodarce regionu; teoria i praktyka" przedstawia specyfikę relacji spółek z udziałem kapitału zagranicznego z otoczeniem regionalnym, a także potencjalne pozytywne i negatywne konsekwencje pojawienia się inwestorów zagranicznych w gospodarce regionu. Publikacja ma charakter interdyscyplinarny. Łączy elementy ekonomiki regionalnej z dorobkiem teoretycznym...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz – książka
  TANIEJ 7 %

  Spółdzielnie mieszkaniowe Komentarz – książka

  Roman Dziczek  

  Stan prawny na 1 października 2010 roku Komentarz jest aktualnym i praktycznym przewodnikiem po ustawie o spółdzielniach mieszkaniowych. W opracowaniu uwzględniono także przepisy ogólne ustawy - Prawo spółdzielcze z 1982 roku, które odnoszą się do spółdzielczości mieszkaniowej, oraz przepisy ustawy o własności lokali, w szczególności w kontekście zarządzania własnością należącą do członków i spółdzielni,...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Zarządzanie bankiem – książka
  TANIEJ 7 %

  Zarządzanie bankiem – książka

  Mirosława Capiga  

  Celem niniejszej książki jest przedstawienie wybranych zagadnień zarządzania bankiem, przede wszystkim bankiem uniwersalnym, traktowanym jako specyficzne przedsiębiorstwo – instytucja zaufania publicznego, której działalność opiera się na środkach pieniężnych pozyskanych od klientów (...). Ze Wstępu W publikacji zostały uwzględnione najnowsze regulacje nadzorcze wprowadzone w Polsce oraz ostatnie...

  Data dostępności:

  Cena: 45,57 zł 49,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Skokowy wzrost wydajności – książka
  TANIEJ 7 %

  Skokowy wzrost wydajności – książka

  Adam Kolawa  

  Apel Adama Kolawy jest prosty: komu rzeczywiście zależy na sukcesie swojego biznesu, musi uczynić IT wydajniejszym. Większą wydajność IT można przełożyć na ogromny wzrost wydajności całego przedsiębiorstwa. Skokowy wzrost wydajności szkicuje fascynującą wizję przyszłego świata, gdzie ludzkie pomysły bez trudu dadzą się przełożyć na kod oprogramowania, co spowoduje nastanie nowej epoki olbrzymiego technologicznego...

  Data dostępności:

  Cena: 45,57 zł 49,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Zarys współczesnej promocji zdrowia – książka
  TANIEJ 7 %

  Zarys współczesnej promocji zdrowia – książka

  Dorota Cianciara  

  W sposób zwięzły i przystępny omówiono uwarunkowania zdrowia i choroby oraz tzw. nierówności w zdrowiu, charakterystykę współczesnej promocji zdrowia, główne kierunki i zasady promocji zdrowia, infrastrukturę promocji zdrowia, w tym m.in. kształcenia pracowników i regulacji prawnych, zasady komunikacji między lekarzem a pacjentem oraz udzielania informacji o zdrowiu, miejsce promocji zdrowia w systemie...

  Data dostępności:

  Cena: 64,17 zł 69,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji – książka
  TANIEJ 7 %

  Rola ZZL w kreowaniu innowacyjności organizacji – książka

  Nie ma organizacji bez ludzi, nie ma innowacji bez innowatorów! Książka zawiera odpowiedź na pytanie, czy i w jaki sposób odpowiednie zarządzanie zasobami ludzkimi może przyczynić się do wzrostu innowacyjności i konkurencyjności organizacji. Autorzy nie ograniczają się do dyskusji o różnych modelach ZZL, lecz na podstawie badań empirycznych określają ich wpływ na innowacyjność i konkurencyjność mierzoną...

  Data dostępności:

  Cena: 45,57 zł 49,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: System finansów publicznych – książka
  TANIEJ 7 %

  System finansów publicznych – książka

  Oddajemy Państwu publikację System finansów publicznych, która zawiera rozważania dotyczące zagadnień ogólnych i teorii prawa finansowego, porusza szeroko pojętą problematykę finansów publicznych oraz dynamicznie rozwijającej się przestrzeni rynków finansowych.

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Daniny publiczne – książka
  TANIEJ 7 %

  Daniny publiczne – książka

  Grono znamienitych naukowców, wybitnych specjalistów z dziedziny prawa finansowego oraz młodsze pokolenie pracowników nauki zajmujących się tą dziedziną, przedstawia swe poglądy, rozważania i badania, ukierunkowane na wskazanie wizji przyszłości systemu finansów publicznych. Z jednej strony, tą ku której słusznie lub nie, zmierza, z drugiej zaś strony, tą do której dążyć powinien.

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3917

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA