Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

ekonomia

Liczba pozycji: 3429
 • ekonomia: Innowacyjny produkt finansowy wspierający rozwój gospodarki mieszkaniowej w Polsce – książka
  TANIEJ 5 %

  Innowacyjny produkt finansowy wspierający rozwój gospodarki mieszkaniowej w Polsce – książka

  Mariusz Andrzejewski   Ewelina Pawłowska-Szawara   Jolanta Stanienda  

  Zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych oraz poprawa warunków mieszkaniowych rodzin w Polsce, w tym w szczególności rodzin wielodzietnych, stanowi jedno z największych wyzwań społecznych i ekonomicznych. Narzędziem pomocnym w sprostaniu temu wyzwaniu może być innowacyjne rozwiązanie finansowe, wdrażane w relatywnie krótkim czasie, wykorzystujące przekierowywanie części strumieni pieniężnych z programu...

  Cena: 42,65 zł 44,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Jak w praktyce stosować nowe przepisy pakietu mobilności? – książka
  TANIEJ 5 %

  Jak w praktyce stosować nowe przepisy pakietu mobilności? – książka

  zbiorowa Praca  

  Pierwsze przepisy pakietu mobilności weszły w życie 20 sierpnia 2020 r., a kolejne zaczną obowiązywać sukcesywnie w następnych latach. I znacząco zmienią zasady wykonywania w Polsce i w Europie transportu drogowego oraz przewozów na potrzeby własne. Zmiany dotyczą czasu pracy kierowców, obsługi tachografów, wymogów odnoszących się do siedziby firmy, zabezpieczenia finansowego i delegowania kierowców....

  Cena: 85,41 zł 89,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Kultura budowania relacji służbowych czyli etykieta biznesu w praktyce – książka
  TANIEJ 5 %

  Kultura budowania relacji służbowych czyli etykieta biznesu w praktyce – książka

  Dagmara Łuczka  

  Budowanie odpowiednich relacji zawodowych jest jedną z kluczowych umiejętności – może okazać się istotne w przebiegu kariery zawodowej. W książce Kultura budowania relacji służbowych, czyli etykieta biznesu w praktyce autorka pokazuje z jednej strony nasze różnice i odmienności, z drugiej standardy i właściwe praktyki dotyczące m.in. skutecznego budowania własnego wizerunku oraz zachowań w świecie...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Mikroekonomia Ujęcie statyczne i dynamiczne – książka
  TANIEJ 5 %

  Mikroekonomia Ujęcie statyczne i dynamiczne – książka

  Krzysztof Malaga   Karolina Sobczak  

  Podręcznik powstał na podstawie wykładu i ćwiczeń z mikroekonomii prowadzonych przez autorów dla studentów I roku kierunku Informatyka i Ekonometria na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu i stanowi kontynuację wcześniejszych podręczników z mikroekonomii autorstwa prof. Krzysztofa Malagi wydanych w Wydawnictwie C.H. Beck (2010, 2012). Autorzy aktualizują treści i rozszerzają je o ujęcie dynamiczne Do...

  Cena: 75,05 zł 79,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Odpisy aktualizujące należności – książka
  TANIEJ 5 %

  Odpisy aktualizujące należności – książka

  IZABELA MOTOWILCZUK  

  Mimo że ustalenie kwot należności, które są możliwe do uzyskania, jest tak istotne, w sektorze publicznym aktualizacja należności jest wciąż tematem problematycznym. Większość jednostek należących do tego sektora albo nie przeprowadza jej wcale, albo robi to nieprawidłowo. Kontrolujący stwierdzają liczne błędy Powszechne zaniechanie prowadzenia ewidencji pomocniczej w zakresie odpisów aktualizujących...

  Cena: 75,05 zł 79,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Nowy JPK_VAT w praktyce jednostek sektora publicznego – książka
  TANIEJ 5 %

  Nowy JPK_VAT w praktyce jednostek sektora publicznego – książka

  Teresa Krawczyk  

  Od 1 października 2020 r. wszyscy podatnicy mający status podatnika czynnego, w tym jednostki sektora finansów publicznych, są zobligowani do składania cyklicznie JPK w nowej, rozszerzonej strukturze (JPK_V7, tzw. VDEK). Struktura ta obejmie dane z: deklaracji VAT, ewidencji VAT. Nie powinno stanowić trudności samo wypełnienie JPK_VAT, czyli strona techniczna (dostosowanie oprogramowania) i organizacyjna...

  Cena: 75,05 zł 79,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Gorące tematy dla biur rachunkowych – książka
  TANIEJ 5 %

  Gorące tematy dla biur rachunkowych – książka

  1 lipca 2020 r. wprowadzono istotne zmiany w podatku od towarów i usług dotyczące nie tylko nowej matrycy stawek VAT, ale również Wiążącej Informacji Stawkowej WIS, obowiązywania nowej PKWiU 2015, rozliczeń wewnątrzwspólnotowych czy importu towarów. Ponadto od 1 października zacznie obowiązywać nowy JPK_VAT. Wszystkie te zagadnienia zostały kompleksowo omówione w niniejszym opracowaniu. Publikacja...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Lider w trampkach czyli jak być przywódcą w zgodzie ze sobą – książka
  TANIEJ 5 %

  Lider w trampkach czyli jak być przywódcą w zgodzie ze sobą – książka

  Małgorzata Jakubicz  

  Książka „Lider w trampkach, czyli jak być przywódcą w zgodzie ze sobą” powstała z myślą o liderach, którzy poszukują drogi do autentycznego przywództwa. Bazuje na własnych doświadczeniach autorki, która przez 15 lat czynnie pracowała jako lider w firmach o zasięgu lokalnym i globalnym. Jednak jej historia jest tylko pretekstem, aby zaprosić czytelnika do refleksji nad własnym stylem przywództwa i...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – książka
  TANIEJ 5 %

  Szczegółowa klasyfikacja dochodów wydatków przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych – książka

  Magdalena Majdrowicz-Dmitrzak   Joanna Frąckowiak  

  Szczegółowa klasyfikacja dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych wprowadzona rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.) z uwzględnieniem zmian wprowadzonych rozporządzeniem Ministra Finansów 27 lipca 2020 r. (Dz.U. poz. 1340), obowiązującym od dnia 6 sierpnia 2020 r. W publikacji: -ujednolicony...

  Cena: 249,38 zł 262,50 zł

  Więcej

 • ekonomia: Sprzedaż w gastronomii Część 2 – książka
  TANIEJ 5 %

  Sprzedaż w gastronomii Część 2 – książka

  Jan Marek Mołoniewicz  

  W publikacji: zasady obsługi relacje z gośćmi techniki sprzedaży szkolenie i motywowanie sprzedażowe personelu audyt przygotowania sprzedażowego lokalu Prowadzenie lokalu gastronomicznego nie zawsze oznacza wysokie zyski z działalności. Jeżeli chcesz, by twój lokal był dochodowym biznesem, koniecznie sięgnij po ten poradnik. Dowiesz się z niego nie tylko, jak więcej sprzedawać, ale przede wszystkim...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Sprzedaż w gastronomii Część 1 – książka
  TANIEJ 5 %

  Sprzedaż w gastronomii Część 1 – książka

  Jan Marek Mołoniewicz  

  W publikacji: przygotowanie sprzedażowe lokalu zarządzanie cenami efektywne menu skuteczne promocje psychologia sprzedaży Prowadzenie lokalu gastronomicznego nie zawsze oznacza wysokie zyski z działalności. Jeżeli chcesz, by twój lokal był dochodowym biznesem, koniecznie sięgnij po ten poradnik. Dowiesz się z niego nie tylko, jak więcej sprzedawać, ale przede wszystkim – jak więcej na sprzedaży...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Zarządzanie zasobami publicznymi – książka
  TANIEJ 5 %

  Zarządzanie zasobami publicznymi – książka

  Tadeusz Zawadzak  

  Książka zawiera praktyczne wskazówki w zakresie organizacji i metodyki pracy kontroli zarządczej. Może być użyteczna w szkoleniu pracowników kontroli, planowaniu i wykonywaniu czynności kontrolnych, a także w działalności dydaktycznej w uczelniach o profilu nauk społecznych do programowania i realizacji zajęć dydaktycznych, prac dyplomowych oraz badań naukowych z zakresu ekonomiki sektora publicznego,...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce – książka
  TANIEJ 5 %

  Procesy i problemy w realizacji zrównoważonego i trwałego rozwoju w Polsce – książka

  Barbara Siuta-Tokarska   Agnieszka Thier   Katarzyna Żmija  

  Niniejsza monografia jest opracowaniem naukowym, w którym podjęto zagadnienie zrównoważonego i trwałego rozwoju gospodarki narodowej. Przedstawione zostały aktualne wskaźniki i dane dla Polski, które zaprezentowano na tle zmian w krajach Unii Europejskiej przy uwzględnieniu trzech wymiarów rozwoju: ekologicznego, społecznego i ekonomicznego. Zapewniło to możliwie wnikliwe, a zarazem złożone ujęcie...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Koniec globalnego kryzysu finansowego – książka
  TANIEJ 5 %

  Koniec globalnego kryzysu finansowego – książka

  Marta Wajda-Lichy   Katarzyna Glinka   Joanna Tarnowska   Marta Sordyl  

  Opracowanie przedstawia wyniki badań w zakresie zmian, jakie nastąpiły po globalnym kryzysie finansowym w gospodarkach na różnym poziomie rozwoju. Porównanie dotyczy zależności odzwierciedlonych w poziomie synchronizacji cykli koniunkturalnych, w relacjach handlowych krajów rozwiniętych i rozwijających się, jak też wzajemnych powiązaniach finansowych i zmianach wprowadzonych w obszarze rynku pracy....

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • ekonomia: Kompetencje nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego a kompetencje Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego – książka
  TANIEJ 5 %

  Kompetencje nadzorcze Komisji Nadzoru Finansowego a kompetencje Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego – książka

  Paulina Daniluk  

  Przedstawiona do oceny rozprawa doktorska poświęcona jest problematyce kompetencji nadzorczych Komisji Nadzoru Finansowego i kompetencji nadzorczych Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego. Aktualność badań naukowych w tym zakresie nie budzi żadnych wątpliwości. Warto zaznaczyć, że po pierwsze tematyka ta w takim ujęciu nie była przedmiotem tak szerokiej analizy w polskiej nauce prawa, a po drugie obszar...

  Cena: 35,91 zł 37,80 zł

  Więcej

 • ekonomia: Odlotowe pomysły – książka
  TANIEJ 5 %

  Odlotowe pomysły – książka

  Safi Bahcall  

  Jak to możliwe, że napisana przez fizyka książka na temat przemian fazowych stała się bestsellerem polecanym przez „Wall Street Journal” i zachwalanym jako biznesowa lektura obowiązkowa przez takie sławy jak Malcolm Gladwell, Tim Ferriss czy Daniel Pink? Sekret tkwi w tym, że Odlotowe pomysły pokazują zaskakujący sposób myślenia o tajnikach zachowań grupowych, który stawia pod znakiem zapytania wszystko...

  Cena: 61,66 zł 64,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Unia bankowa I jej znaczenie dla funkcjonowania sektora bankowego Unii Europejskiej – książka
  TANIEJ 5 %

  Unia bankowa I jej znaczenie dla funkcjonowania sektora bankowego Unii Europejskiej – książka

  Klaudia Zielińska-Lont  

  Kryzys finansowy z 2008 roku uwidocznił braki w strukturze zintegrowanego rynku Unii Europejskiej. Niedostateczny stopień integracji rynków finansowych stanowił słabość pozbawiającą strefę euro mechanizmów reakcji na szoki zewnętrzne. Niezbędne usprawnienia w tym zakresie miały się dokonać poprzez utworzenie unii bankowej. W książce przedstawiono szczegółowe badania tego rozwiązania – od pierwotnego...

  Cena: 40,75 zł 42,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Nie czyń zła – książka
  TANIEJ 5 %

  Nie czyń zła – książka

  Rana Foroohar  

  „Nie czyń zła” to pierwsza korporacyjna zasada Google’a przyjęta w czasach jego młodości, kiedy kolorowe logo wciąż wyrażało utopijną wizję przyszłości, w której nikt nie miał wątpliwości co do tego, że technologia uczyni świat lepszym, bezpieczniejszym i dostatniejszym miejscem. Niestety, dawno minęły czasy, kiedy Google, jak i większość firm Big Tech, działał w zgodzie ze swoimi ideałami. Dzisiaj...

  Cena: 56,90 zł 59,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Tradycyjny a nowoczesny sposób budowania zaufania klientów do banku na przykładzie mBanku – książka
  TANIEJ 5 %

  Tradycyjny a nowoczesny sposób budowania zaufania klientów do banku na przykładzie mBanku – książka

  Marika Świeszczak  

  Sferą szczególnie wpływającą na decyzje konsumentów są działania marketingowe wykorzystujące takie instrumenty, jak reklamy i grywalizacja, których podstawowym celem jest dotarcie do klienta z określonym komunikatem na temat produktu lub usługi bankowej. Reklamy należą do tradycyjnych narzędzi kształtowania relacji z konsumentami, zaś grywalizacja reprezentuje nowoczesny, a nawet innowacyjny nurt komunikacji...

  Cena: 42,65 zł 44,90 zł

  Więcej

 • ekonomia: Algorytmiczny lider – książka
  TANIEJ 5 %

  Algorytmiczny lider – książka

  Mike Walsh  

  Największym zagrożeniem, przed którym stoimy, nie są zastępujące nas roboty, ale nasza niechęć do odkrywania siebie na nowo Żyjemy w epoce cudów: autonomiczne samochody, urządzenia, które przewidują nasze potrzeby, i roboty zdolne do wszystkiego – od zaawansowanej produkcji po skomplikowane operacje medyczne. Automatyzacja, algorytmy i sztuczna inteligencja zmienią każdy aspekt codziennego życia....

  Cena: 47,40 zł 49,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 3429

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA