Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

filozofia

Liczba pozycji: 1495
 • filozofia: Nagłość – książka
  TANIEJ 5 %

  Nagłość – książka

  Karl Heinz Bohrer  

  [...] Skandal. Co to jest? Nie jest to świadomie poszukiwana przez surrealistów sensacja salonowa, ani dzika orgia w salach akademii. Tego rodzaju przyjemności można odczuwać wprawdzie i dziś, ale nie daje się już tak łatwo im ujść: dzisiejsi rozpustnicy muszą postępować bardziej po spartańsku, jeśli chcą tak gwałcić rozum, żeby i na potem coś pozostało...

  Cena: 50,83 zł 53,50 zł

  Więcej

 • filozofia: Granice – książka
  TANIEJ 5 %

  Granice – książka

  Robert Spaemann  

  ...Człowiek wykształcony może podziwiać, zachwycać się, bez obawy, że w ten sposób przynosi sobie ujmę. Jest dokładnym przeciwieństwem człowieka kierowanego resentymentem, o którym mówi Nietzsche, człowieka, który musi wszystko pomniejszać, aby nie wydać się sobie zbyt małym. (...)

  Cena: 57,00 zł 60,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Ucieczka z dowolności – książka
  TANIEJ 5 %

  Ucieczka z dowolności – książka

  Josef Mitterer  

  "W retoryce chodzi o to, by publiczność przekonać do dowolnego poglądu. W filozofii zaś, jeśli w ogóle o coś chodzi, to o przekonanie publiczności o prawdziwości (głoszonego poglądu). Filozofia bez retoryki nie może się obejść, jest jednak czymś więcej niż retoryka, nawet jeśli jej argumenty mają charakter perswazji. Tak właśnie filozofia pojmuje samą siebie od czasu, kiedy to przed dwoma tysiącami...

  Cena: 30,40 zł 32,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Wykłady o etyce – książka
  TANIEJ 5 %

  Wykłady o etyce – książka

  Ernst Tugendhat  

  Fiasko różnych nowoczesnych sposobów podejścia do koncepcji uzasadniania mogłoby wskazywać na to, że pytanie o uzasadnienie sądów moralnych, jeśli nie ma być rozumiane tak jak w koncepcjach tradycjonalistycznych w sposób względny, jest chimerą. Wyglądałoby na to, że istnieją tu tylko dwie możliwości: albo, tak jak w kontraktualizmie, w ogóle nie mamy koncepcji dobra (...). Albo też mamy rozumiane w...

  Cena: 61,28 zł 64,50 zł

  Więcej

 • filozofia: Doświadczenie estetyczne – książka
  TANIEJ 5 %

  Doświadczenie estetyczne – książka

  Rudiger Bubner  

  Fragment: "To, z czym ludzie nie mogą się uporać w konkretnej płaszczyźnie działania, traci w medium estetycznym całą moc oporu. Odwrotnie, użycza artystom, niegdyś cieszącym się raczej złą sławą polityczną, zaskakującej godności, kiedy są traktowani poważnie w sposób, który wyklucza fikcyjność. Kooperacja między poszukującą orientacji publicznością i chętnie udzielającymi informacji artystami dowodzi,...

  Cena: 45,60 zł 48,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Tożsamość i narracje w relacjach rodzinnych – książka
  TANIEJ 5 %

  Tożsamość i narracje w relacjach rodzinnych – książka

  Anna Cierpka  

  Tożsamość człowieka, opowieść o sobie powstaje w relacjach z osobami znaczącymi, w ich ewaluacjach i sposobach rozumienia rzeczywistości – jest zanurzona w systemie rodzinnych znaczeń. Niniejsza monografia zawiera teoretyczną refleksję i przegląd badań autorki na temat kształtowania się tożsamości narracyjnej w rodzinie oraz szczegółową analizę narracji tożsamościowych w cyklu życia rodziny. Jest jednocześnie...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Cele naturalne – książka
  TANIEJ 5 %

  Cele naturalne – książka

  Robert Spaemann  

  Wszystko, co żyje — podobnie jak my, ludzie — do czegoś dąży. Uznanie tego stanu rzeczy należy do istoty człowieczeństwa i w liczącej przeszło dwa tysiące lat tradycji filozoficznego myślenia zadomowiło się jako stały temat refleksji. Poznanie dziejów Ideologicznego myślenia, które w tej książce zostały po raz pierwszy tak obszernie, wnikli­wie i dokładnie przedstawione, pozwoli podważyć scjentystyczny...

  Cena: 62,70 zł 66,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Odwołanie od nowych do starych wigów – książka
  TANIEJ 5 %

  Odwołanie od nowych do starych wigów – książka

  Edmund Burke  

  Drugi wydany w serii Biblioteka Myśli Politycznej wybór pism Edmunda Burke’a – uznawanego za ojca współczesnego konserwatyzmu i czołowego myśliciela nowożytnej Europy – zawiera jego najważniejsze teksty poświęcone angielskiej tradycji politycznej. Rozważa w nich m.in. kwestie wolności, sprawiedliwości, władzy. Krytykuje błędy polityczne epoki, a zarazem przedstawia zasady polityki rozsądnej, sprawiedliwej...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • filozofia: Perswazja w języku polityki – książka
  TANIEJ 5 %

  Perswazja w języku polityki – książka

  Agnieszka Kampka  

  Być politykiem to mówić. Być obywatelem, to umieć usłyszeć, co i jak zostało powiedziane. Celem tej pracy jest opis strategii i środków perswazyjnych używanych przez polskich polityków. Perswazja – umiejętność skutecznego przekonywania – polega na znajdowaniu właściwych słów we właściwym czasie. Analiza exposés polskich premierów i sejmowych debat nad programem rządu pokazuje zmiany języka polityki...

  Cena: 42,89 zł 45,15 zł

  Więcej

 • filozofia: Tractatus Politico-Philosophicus Traktat polityczno-filozoficzny – książka
  TANIEJ 5 %

  Tractatus Politico-Philosophicus Traktat polityczno-filozoficzny – książka

  W.Julian Korab-Karpowicz  

  W. Julian Korab-Karpowicz, Tractatus politico-philosophicus: Traktat polityczno-filozoficzny, wzorowany na Traktacie logiczno-filozoficznym Ludwiga Wittgensteina, jest dziełem z dziedziny filozofii polityki, którego cele to ustalenie zasad dobrego państwa i szczęśliwego społeczeństwa oraz wskazanie dalszego kierunku ewolucji ludzkości. Książka, będąca po części odpowiedzią na idee zawarte w Traktacie...

  Cena: 33,25 zł 35,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Elementarz etyczny – książka
  TANIEJ 5 %

  Elementarz etyczny – książka

  Karol Wojtyła  

  W 1957 i 1958 roku w Tygodniku Powszechnym ukazał się cykl felietonów pod wspólnym tytułem Elementarz etyczny. Elementarz - czyli podstawowe wiadomości dla chcących się uczyć czytać i pisać. Etyczny - czyli dotyczący podstawowego ludzkiego dobra.

  Cena: 11,31 zł 11,90 zł

  Więcej

 • filozofia: Kronos 4/2019 – książka
  TANIEJ 5 %

  Kronos 4/2019 – książka

  zbiorowa Praca  

  Pięć lat temu „Kronos” opublikował pierwsze polskie tłumaczenie pism Joachima z Fiore, najwybitniejszego średniowiecznego historiozofa. W tym numerze „Kronosa” publikujemy dzieła franciszkańskich spirytuałów, ideowych spadkobierców Joachima. Spirytuałowie, podejmując fundamentalne wymiary jego historiozofii, połączyli je ze swoim franciszkańskim doświadczeniem radykalnego ubóstwa i nadali im nowy,...

  Cena: 19,00 zł 20,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Trzy greckie stylistyki i dwa traktaty retoryczne z okresu Cesarstwa Rzymskiego – książka
  TANIEJ 5 %

  Trzy greckie stylistyki i dwa traktaty retoryczne z okresu Cesarstwa Rzymskiego – książka

  Niniejszy tom otwiera nowe, długo w Polsce oczekiwane, opracowanie i nowy przekład anonimowego traktatu O wzniosłości, najtrudniejszego, jak się powszechnie przyjmuje, do tłumaczenia starożytnego tekstu, w którym głębi dociekań i refleksji na temat sztuki słowa towarzyszy, artystyczna forma ich wyrażenia, a którego rola, jaką odegrał w kształtowaniu nowożytnej wrażliwości estetycznej Europy, może być...

  Cena: 93,10 zł 98,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Teleologia poznania intelektualnego – książka
  TANIEJ 5 %

  Teleologia poznania intelektualnego – książka

  Paweł M. Święcki  

  Praca [...] zawiera nowatorskie ujęcie problemu struktury aktu poznania intelektualnego, wykorzystuje dostępną literaturę źródłową oraz literaturę przedmiotu. Nie jest jedynie prostym przedstawieniem stanowiska Tomasza z Akwinu na temat celowości poznania intelektualnego ani nawet jego dogłębną rekonstrukcją. Wnikliwa analiza tekstów Akwinaty jest bowiem dla autora drogą pozwalającą dostrzec istotę...

  Cena: 26,60 zł 28,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Progymnasmata Greckie ćwiczenia retoryczne – książka
  TANIEJ 5 %

  Progymnasmata Greckie ćwiczenia retoryczne – książka

  Po opublikowanej w 2012 r. Sztuce retorycznej Hermogenesa z Tarsu prof. Henryk Podbielski obecnie przybliża polskiemu czytelnikowi w swoim przekładzie i naukowym opracowaniu podstawowe dla szkolnej retoryki wszystkie zachowane z okresu cesarstwa rzymskiego „Progymnasmata", czyli „Wstępne ćwiczenia retoryczne". Były one w powszechnym użyciu jako podręczniki stosowane w szkolnej dydaktyce retorycznej...

  Cena: 66,50 zł 70,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Sprawiedliwość jako wartość w przywództwie organizacyjnym – książka
  TANIEJ 5 %

  Sprawiedliwość jako wartość w przywództwie organizacyjnym – książka

  Maria Czajkowska  

  Dobre przywództwo ma krytyczne znaczenie zarówno dla rozwoju społeczno-ekonomicznego, jak i powodzenia w biznesie. W coraz mniej bezpiecznym, niestabilnym i trudno przewidywalnym świecie pojawia się potrzeba przywództwa w każdej organizacji, w każdej instytucji – silniejsza niż kiedykolwiek. Przywództwo przez wartości to odpowiedź na widoczne problemy współczesności i wyzwania przyszłości. Sprawiedliwość...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • filozofia: Benedykta Hessego Komentarz do Kategorii Arystotelesa Część 1 – książka
  TANIEJ 5 %

  Benedykta Hessego Komentarz do Kategorii Arystotelesa Część 1 – książka

  Hanna Wojtczak  

  Quaestiones super Praedicamenta Benedykta Hessego to jeden z pierwszych krakowskich komentarzy logicznych. Zredagowany został ok. 1420 roku, a najstarsza jego kopia pochodzi z końca lat 30. XV wieku, co dowodzi, iż dzieło to przez co najmniej 20 lat funkcjonowało w środowisku Uniwersytetu Krakowskiego jako podstawowy podręcznik nauczania Kategorii. Na jego szkolny charakter wskazuje zarówno forma wykładu,...

  Cena: 119,70 zł 126,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Prawda, dobro, sumienie – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawda, dobro, sumienie – książka

  Andrzej Derdziuk  

  Autor z głębokim zaangażowaniem i precyzją ukazuje właściwe rozumienie dynamizmu życia moralnego oraz tłumaczy jego funkcjonowanie, tak w wymiarze indywidualnym (osoba - podmiot działań moralnych) jaki wspólnotowym (etyczne odniesienia społeczne). Przeprowadzona refleksja ma charakter praktyczny i bardzo życiowy, zachowując jedno­cześnie walor naukowy i w pełni profesjonalny. W swoich rozważaniach...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • filozofia: Paul of Pyskowice's Commentary on Aristotle's Categories Part 1 – książka
  TANIEJ 5 %

  Paul of Pyskowice's Commentary on Aristotle's Categories Part 1 – książka

  Hanna Wojtczak  

  Paul of Pyskowice (t ca. 1470) — a Cracovian scholar of the first half of the 15* century and a student of Benedict Hesse — was a significant figure for the history of Polish culture and who fitted into the intellectual climate of mediaeval Europe. Until recently, he was only known as the author of theological works, whereas his philosophical heritage remained unidentified. His commentary on the Categories...

  Cena: 84,55 zł 89,00 zł

  Więcej

 • filozofia: Metaetyka – książka
  TANIEJ 5 %

  Metaetyka – książka

  Tadeusz Styczeń  

  W lubelskiej szkole filozoficznej ks. Tadeusz Styczeń wykonał olbrzymią prace na rzecz określenia pozycji tradycyjnej etyki tomistycznej w konstruktywnej i dialogicznej konfrontacji ze światem dwudziestowiecznych teorii etyki, ujętych w granicach nowej subdyscypliny etycznej zwanej „metaetyką”. Jego krytyczne badania metaetyczne nie pozostały w rezultacie bez wpływu na metodologiczną reorientacje etyki...

  Cena: 55,96 zł 58,91 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 1495

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA