Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

polityka

Liczba pozycji: 2563
 • polityka: Cross border cooperation of Poland after Eu Enlargement – książka
  TANIEJ 5 %

  Cross border cooperation of Poland after Eu Enlargement – książka

  Katarzyna Krok   Maciej Smętkowski  

  Polish membership in the European Union and the conversion of Polish-Ukrainian and Polish-Belarusian border into EU's external border, has undoubtedly influenced the relations and co-operation in the trans-border region. Therefore, it was important to analyse both the scale and the scope of these changes, as well as the new role of different actors in trans-border co-operation. Hence, in this book,...

  Cena: 31,92 zł 33,60 zł

  Więcej

 • polityka: Czasem trzeba powiedzieć nie – książka
  TANIEJ 5 %

  Czasem trzeba powiedzieć nie – książka

  Małgorzata Gersdorf   Krzysztof Sobczak  

  Kadencja Profesor Małgorzaty Gersdorf na stanowisku Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego zbiegła się z dwoma ważnymi dla tej instytucji momentami: jubileuszem stulecia – bo Sąd Najwyższy ma historię nieco dłuższą niż niepodległa Polska – oraz czasem największego ataku na tę instytucję i na wolne sądy, zmierzającego do podporządkowania wymiaru sprawiedliwości władzy politycznej. Nie był to jej żywioł,...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • polityka: Kuszenie nacjonalizmem – książka
  TANIEJ 5 %

  Kuszenie nacjonalizmem – książka

  Fredy Perliman  

  Nacjonalizm tak doskonale pasował do wyznaczonego mu podwójnego zadania – udomowienia robotników i ograbienia obcych, że spodobał się wszystkim – to znaczy wszystkim, którzy dzierżyli albo chcieli dzierżyć część kapitału (fragment broszury).

  Cena: 7,60 zł 8,00 zł

  Więcej

 • polityka: Silvio Berlusconi Geniusz mediów i marketingu politycznego – książka
  TANIEJ 5 %

  Silvio Berlusconi Geniusz mediów i marketingu politycznego – książka

  Marcantonio Jakub Jóźwiak-Di  

  Autor, wykorzystując w analizie tego fenomenu ekonomiczny model demokracji Josepha Schumpetera, ujawnia wielką moc pieniądza, mediów i marketingu politycznego. Dzięki temu wreszcie wiemy, jak można manipulować demokracją i wyborcami.

  Cena: 9,50 zł 10,00 zł

  Więcej

 • polityka: Zagrożenie terrorem nuklearnym w polityce zagranicznej Iranu i Korei Północnej – książka
  TANIEJ 5 %

  Zagrożenie terrorem nuklearnym w polityce zagranicznej Iranu i Korei Północnej – książka

  Patrycja Lipold  

  Założeniem badawczym jest ukazanie, czy groźba terroru nuklearnego stosowana była w polityce zagranicznej Iranu i Korei Północnej, jeżeli tak, w jaki sposób i jakie były jej konsekwencje. Co wpłynęło na taką formę prowadzenia polityki przez Iran i Koreę Północną i czy przyczyn tych należy szukać wewnątrz kraju, czy może w innym niż dotychczas rozłożeniu akcentów w amerykańskiej polityce zagraniczn...

  Cena: 14,25 zł 15,00 zł

  Więcej

 • polityka: Polityka i polityczność – książka
  TANIEJ 5 %

  Polityka i polityczność – książka

  Andrzej Czajowski   Leszek Sobkowiak  

  Polityka i polityczność to pojęcia od wielu wieków będące przedmiotem dyskusji i sporów naukowych, a zarazem mające status "notorycznie niejasnych". Próby zaprezentowania kilku ujęć tych kategorii zawarte w książce są krokiem naprzód w dziele wprowadzenia ładu terminologicznego i klarowności teoretycznej w jednej z najmłodszych nauk społecznych. Fragment recenzji prof. dr hab. Sylwester Wróbel Instytut...

  Cena: 38,00 zł 40,00 zł

  Więcej

 • polityka: Druga fala prywatyzacji Niezamierzone skutki rządów PiS – książka
  TANIEJ 5 %

  Druga fala prywatyzacji Niezamierzone skutki rządów PiS – książka

  Łukasz Pawłowski  

  Czym naprawdę kusi PiS? Czy rzeczywiście spełnia swoje obietnice budowy państwa dobrobytu? Czy dzięki PiS-owi jesteśmy bardziej solidarni? I jak na działania PiS-u powinna zareagować opozycja? W najnowszej książce Biblioteki Kultury Liberalnej Łukasz Pawłowski odpowiada na te pytania i przygląda się trzem najbardziej drażliwym obszarom polskiej polityki wewnętrznej — oświacie, ochronie zdrowia i emeryturom....

  Cena: 28,49 zł 29,99 zł

  Więcej

 • polityka: Państwo i prawo wobec wyzwań u progu trzeciej dekady XXI wieku – książka
  TANIEJ 5 %

  Państwo i prawo wobec wyzwań u progu trzeciej dekady XXI wieku – książka

  Tom Państwo i prawo wobec wyzwań u progu trzeciej dekady XXI wieku zawiera opracowania dedykowane prof. dr. hab. Jerzemu Jaskierni z okazji 70. urodzin. W dziale „Globalne wyzwania dla państwa i prawa” scharakteryzowano główne problemy globalne u progu trzeciej dekady XXI w. Podjęto problem społecznej globalistyki oraz państw nieuznawanych. Szczególne znaczenie mają rozważania dotyczące konstytucjonalizmu...

  Cena: 93,10 zł 98,00 zł

  Więcej

 • polityka: Ustroje - prawa człowieka - bezpieczeństwo - integracja europejska – książka
  TANIEJ 5 %

  Ustroje - prawa człowieka - bezpieczeństwo - integracja europejska – książka

  W tomie Ustroje – prawa człowieka – bezpieczeństwo – integracja europejska znalazły się artykuły dedykowane prof. dr. hab. Jerzemu Jaskierni z okazji 70. urodzin. W dziale „Problemy ustrojów państw współczesnych” zostały przedstawione m.in. uwarunkowania autorytetu i prestiżu prawa, a także problem suwerenności państw współczesnych. Ukazana została ewolucja, m.in. powstanie rządu Tadeusza Mazowieckiego....

  Cena: 93,10 zł 98,00 zł

  Więcej

 • polityka: Bezpieczeństwo europejskie – książka
  TANIEJ 5 %

  Bezpieczeństwo europejskie – książka

  Paweł Turczyński  

  Przezwyciężanie "zimnej wojny" i nowa sytuacja Europy Zachodniej. Budowa euroatlantyckich struktur bezpieczeństwa. Współczesny kształt bezpieczeństwa euroatlantyckiego. Struktury bezpieczeństwa w Europie Środkowej i Wschodniej. Nowe wymiary bezpieczeństwa europejskiego w XXI wieku.

  Cena: 28,50 zł 30,00 zł

  Więcej

 • polityka: O godne życie – książka
  TANIEJ 5 %

  O godne życie – książka

  Irena Veisaite  

  Tę książkę, pomyślaną jako wywiad-rzeka, powinien znać każdy, kto interesuje się historią Litwy ostatnich kilkudziesięciu lat. Irena Veisaite jest jednym z najświatlejszych ludzi w naszym kraju, jest uosobieniem tolerancji i zdrowego rozsądku. Najwięcej uwagi poświęca kulturze, zwłaszcza teatrowi, i opozycji kulturalnej w okresie sowieckim. Czyni to z wyjątkową roztropnością, unikając skrajności i...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • polityka: Na błędnym kursie – książka
  TANIEJ 5 %

  Na błędnym kursie – książka

  Dariusz Filar  

  Kończąc przed pięciu laty swą poprzednią książkę Między zieloną wyspą a dryfującą krą, Dariusz Filar stwierdził, że wymarzony scenariusz gospodarczy dla Polski na najbliższe lata to utrzymanie cech „zielonej wyspy” i uwolnienie się od objawów dryfującej kry. Za sprawą polityków, którzy zdobyli władzę w roku 2015 stało się jednak zupełnie inaczej ? polska gospodarka zeszła z dobrze wytyczonego kursu....

  Cena: 41,80 zł 44,00 zł

  Więcej

 • polityka: Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej Tom 2 – książka
  TANIEJ 5 %

  Regionalne systemy ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej Tom 2 – książka

  W niniejszym tomie szczególny nacisk położono na europejski system ochrony praw człowieka. Uwzględniono wpływ kryzysu demokracji liberalnej na ochronę praw człowieka zarówno w systemie Rady Europy, jak i Unii Europejskiej. Poddano analizie wpływ tego kryzysu na funkcjonowanie systemów ochrony praw człowieka w państwach europejskich: Hiszpanii, Jersey, Niemczech, Rosji, San Marino, Serbii, Ukrainie,...

  Cena: 66,49 zł 69,99 zł

  Więcej

 • polityka: Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej Tom 1 – książka
  TANIEJ 5 %

  Powszechny system ochrony praw człowieka w dobie kryzysu demokracji liberalnej Tom 1 – książka

  W prezentowanym tomie zostały zamieszczone liczne opracowania dotyczące genezy i rozwoju demokracji liberalnej. Przedstawiono jej wielorakie oblicza, dotyczące m.in. znaczenia demokratycznego ładu ustrojowego jako fundamentu bezpieczeństwa dla praw i wolności obywatelskich. Ukazane też zostały przesłanki kryzysu demokracji liberalnej oraz jego oddziaływanie na funkcjonowanie systemów politycznych i...

  Cena: 66,49 zł 69,99 zł

  Więcej

 • polityka: The Dictionary of Political Knowledge – książka
  TANIEJ 5 %

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • polityka: Wall Street banki i amerykańska polityka zagraniczna – książka
  TANIEJ 5 %

  Wall Street banki i amerykańska polityka zagraniczna – książka

  Murray Rothbard  

  Po przeczytaniu tej książki nikt nie będzie miał już wątpliwości co do tego, że finansowe elity na trwałe zdominowały scenę polityczną USA. Opowieść Murraya Rothbarda zaczyna się w okresie wojny secesyjnej i błyskotliwej kariery Jay Cooke’a. Następnie na scenę dziejową wkraczają kolejni bankierzy: J.P. Morgan, rodzina Rockefellerów, Kuhn&Loeb, Lehman Brothers, Goldman Sachs i wielu innych. Urząd prezydenta...

  Cena: 28,50 zł 30,00 zł

  Więcej

 • polityka: Klęska Imperium Zła rok 1920 – książka
  TANIEJ 5 %

  Klęska Imperium Zła rok 1920 – książka

  Andrzej Nowak  

  Tytuł książki mówi o klęsce „imperium zła”, nawiązując oczywiście do Związku Sowieckiego, który w roku 1919 wyruszył, aby unicestwić dopiero co odrodzoną Polskę, i na szczęście w roku 1920 poległ. Kulisy tej walki, nie tylko militarnej, ale także politycznej i społecznej, w sposób niezwykle wciągający odsłania prof. Andrzej Nowak, jeden z największych erudytów XXI wieku i światowej sławy znawca stosunków...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • polityka: Pal Teleki (1879-1941) – książka
  TANIEJ 5 %

  Pal Teleki (1879-1941) – książka

  Balázs Ablonczy  

  Niniejsza książka jest pierwszą pełną monografią w języku polskim poświęconą Telekiemu. Czytelnik polski zyskuje tym samym okazję, aby w całej pełni poznać to szczególne życie, balansujące na granicy nowoczesności i tego, co przednowoczesne – biografię, która ukazuje niezwykłą złożoność historii Węgier i Europy w pierwszej połowie XX w. Pál Teleki (1879–1941) jest jednym z polityków węgierskich XX...

  Cena: 28,50 zł 30,00 zł

  Więcej

 • polityka: Katastrofa posmoleńska – książka
  TANIEJ 5 %

  Katastrofa posmoleńska – książka

  Grzegorz Rzeczkowski  

  „Katastrofa Posmoleńska. Kto rozbił Polskę” to wyjątkowa książka, efekt kilkumiesięcznego śledztwa przeprowadzonego przez autora, dziennikarza POLITYKI Grzegorza Rzeczkowskiego. Książka jako pierwsza opisuje to, kto tak naprawdę stał za kulisami smoleńskiej histerii rozpętanej po tragicznych wydarzeniach z 10 kwietnia 2010 r. Pokazuje, kim byli ludzie i środowiska, które nakręcały teorie spiskowe związane...

  Cena: 42,74 zł 44,99 zł

  Więcej

 • polityka: Czarne złoto – książka
  TANIEJ 5 %

  Czarne złoto – książka

  Karolina Baca-Pogorzelska   Michał Potocki  

  Donbas znaczy węgiel. To dzięki niemu zbudowano tam miasta i fabryki. Przez dekady przyciągał awanturników, uciekinierów i biznesmenów z całej Europy. Wojna i rosyjska agresja nic w tej kwestii nie zmieniły. Czarne złoto Donbasu wciąż idzie w świat. Dzisiaj handlu nim nie kontroluje jednak ani Ukraina, ani jej wielki biznes. Z błogosławieństwem Rosji przejęli go separatyści i związani z nimi przedsiębiorcy....

  Cena: 42,65 zł 44,90 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2563

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA