Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

socjologia, społeczeństwo

Liczba pozycji: 2428
 • socjologia, społeczeństwo: Factfulness – książka
  TANIEJ 5 %

  Factfulness – książka

  Hans Rosling  

  One of the most important books I've ever read - an indispensable guide to thinking clearly about the world.' BILL GATES *BBC Radio 4 Book of the Week* 'Hans Rosling tells the story of "the secret silent miracle of human progress" as only he can. But Factfulness does much more than that. It also explains why progress is so often secret and silent and teaches readers how to see it clearly.' MELINDA...

  Cena: 49,40 zł 52,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Przedsiębiorczość imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Przedsiębiorczość imigrantów z Dalekiego Wschodu w Polsce – książka

  Migracje są współcześnie zjawiskiem masowym, w którym Polska bierze aktywny udział – tradycyjnie jako kraj wysyłający. W XXI wieku zaczyna się jednak rysować także trend odwrotny – coraz większe grupy osób decydują się na przyjazd, czasowy lub stały do Polski. Wprawdzie na tle innych krajów Europy w Polsce udział migrantów w społeczności wciąż jest relatywnie niewielki, ich rola jednak rośnie. Autorzy...

  Cena: 56,90 zł 59,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Uchodźcy Azyl polityczny i status uchodźcy w Polsce po 1945 roku – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Uchodźcy Azyl polityczny i status uchodźcy w Polsce po 1945 roku – książka

  Aleksandra Hadzińska-Wyrobek  

  Od zarania dziejów, ludzie, determinowani różnymi powodami, przemieszczali się. Zawsze jednak, określane, zwłaszcza przez historyków, „wędrówki ludów”, były poszukiwaniem przyjaznego terytorium, bądź też ucieczką przed wrogiem, przed głodem, przed różnego rodzaju klęskami. Wspólnym mianownikiem dla wszystkich pokoleń była i jest konieczność ochrony życia. Współczesne stosunki międzynarodowe, w których...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Zdrowie seksualne – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Zdrowie seksualne – książka

  Ewelina Flatow  

  Podstawowe założenia niniejszej pracy koncentrują się wokół takich pojęć, jak zdrowie seksualne, aktywność seksualna, uwarunkowania zachowań seksualnych studentów. Rozważania teoretyczne zawarte poniżej mają na celu uwypuklenie pojęcia zdrowie seksualne, które powinno wyznaczać ramy optymalnego modelu działań edukacyjno-wychowawczych i profilaktycznych, a wciąż jest słabo reprezentowane zarówno w świadomości...

  Cena: 28,50 zł 30,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Elementy teorii wyboru społecznego – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Elementy teorii wyboru społecznego – książka

  Grzegorz Lissowski  

  - problemy i metody teorii wyboru społecznego - racjonalność i wybór społeczny - paradoksy agregacji preferencji - reguła większościowa - wprowadzenie do analizy procedur głosowania - głosowanie aprobujące - metody głosowania i systemy wyborcze - sprawiedliwość a informacyjna podstawa wyboru społecznego.

  Cena: 40,90 zł 43,05 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Konkultura – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Konkultura – książka

  Anna Jawor   Urszula Markowska-Manista   Marta Jadwiga Pietrusińska  

  „Książka stanowi unikalny wgląd w paralelne praktyki kulturowe ukraińskich studentów i studentek mieszkających w Warszawie – jednoczesne uczestnictwo w polskiej kulturze wysokiej i ukraińskiej kulturze popularnej". z recenzji dr hab. Barbary Pasamonik, prof. APS

  Cena: 25,94 zł 27,30 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Out of the Shadows – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Out of the Shadows – książka

  Walt Odets  

  Even in our modern progressive world, it's not easy to be a gay man. While young men often come out more readily, even those from the most liberal of backgrounds still struggle to accept themselves and experience stigma, shame and difficulties with intimate relationships. They also suffer from ongoing trauma wrought by the AIDS epidemic, something that is all too often relegated to history. Drawing...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Poetry from the Future – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Poetry from the Future – książka

  Srećko Horvat  

  The past is forgotten, and the future is without hope. Dystopia has become a reality. This is the new normal in our apocalyptic politics - but if we accept it, our helplessness is guaranteed. To bring about real change, argues activist and political philosopher Srecko Horvat, we must first transform our mindset. Ranging through time and space, from the partisan liberation movements of Nazi-occupied...

  Cena: 38,00 zł 40,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Państwa Europy Środkowej i Bałkanów wobec kryzysu migracyjnego – książka
  TANIEJ 5 %

  Państwa Europy Środkowej i Bałkanów wobec kryzysu migracyjnego – książka

  Kryzys migracyjny zapoczątkowany w 2015 roku poddał państwa i narody europejskie nieoczekiwanym wyzwaniom. Na próbę zostały wystawione: relacje między poszczególnymi państwami, ich zdolność do współdziałania przy rozwiązywaniu następstw kryzysu, zdolność do brania na siebie współodpowiedzialności w tym zakresie. Państwa Europy Środkowej i Bałkanów nie były jednak celem tej „wędrówki ludów" z Bliskiego...

  Cena: 47,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Typ etyki seksualnej a jakość życia w okresie średniej dorosłości – książka
  TANIEJ 5 %

  Typ etyki seksualnej a jakość życia w okresie średniej dorosłości – książka

  Izabela Zofia Stankowska-Mazur  

  Ze wstępu … Etyka seksualna, ze względu na swoją wieloaspektowość, jest niezwykle złożonym zagadnieniem. Jej opis wymaga szerokiego spojrzenia, zawierającego w sobie aspekt biologiczny, a więc popęd seksualny i instynkt, aspekt psychologiczny, mający związek z potrzebami, uczuciami, emocjami i subiektywnymi doświadczeniami oraz aspekt metafizyczny, związany z wartościami, postawami i przekonaniami....

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Web 2.0 Szanse i zagrozenia – książka
  TANIEJ 5 %

  Web 2.0 Szanse i zagrozenia – książka

  Na truizm już zakrawa stwierdzenie, że upowszechnienie się Internetu w ostatnim dwudziestoleciu zmieniło oblicze świata. Jego rola dla rozwoju i funkcjonowania jednostek oraz społeczeństw jest istotnie niebagatelna, wykracza daleko poza bycie forum wymiany poglądów, poręczny sposób pracy i rozrywki, prowadzenie interesów czy też jedno z narzędzi codziennej komunikacji. Czym zatem jest dzisiaj Internet?...

  Cena: 24,70 zł 26,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Formy świadomości społecznej – książka
  TANIEJ 5 %

  Formy świadomości społecznej – książka

  Mimo że od wielu dziesiątków lat funkcjonuje ona w literaturze przedmiotu oraz w prowadzonych przez gremia uczonych dyskusjach, to dotychczas nie doczekała się systematycznego i wieloaspektowego omówienia. Prezentowana publikacja jest próbą wyjścia naprzeciw tym zaniedbaniom. Dzielą się w niej swoją wiedzą z czytelnikiem znawcy problematyki z ośrodków akademickich z całego kraju: Katowic, Krakowa,...

  Cena: 45,60 zł 48,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Semantyka miłości O kodowaniu intymności – książka
  TANIEJ 5 %

  Semantyka miłości O kodowaniu intymności – książka

  Niklas Luhmann  

  Miłość jest tu ujmowana nie jako uczucie - a jeśli, to tylko marginesowo - natomiast jako symboliczny kod, który informuje, jak można się komunikować nawet w przypadkach, gdy wydaje się to nieprawdopodobne. Kod ośmiela się do budowania odpowiednich uczuć. La Rochefoucauld uważał, iż bez owego kodu większość ludzi nie potrafiłaby odnaleźć drogi do tych uczuć.

  Cena: 32,92 zł 34,65 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Bezrobocie i odpowiedzialność – książka
  TANIEJ 5 %

  Bezrobocie i odpowiedzialność – książka

  Sylwiusz Retowski  

  Książka jest teoretyczno-empirycznym studium psychologicznych uwarunkowań zachowań osób bezrobotnych. Autor omawia między innymi dwa konkurencyjne podejścia teoretyczne, wyjaśniające psychologiczne aspekty bezrobocia: perspektywę społecznej przyczynowości oraz teorię „dryfowania”. Szczególnie interesuje go wyjaśnienie, jaka jest rola poczucia odpowiedzialności osób bezrobotnych w radzeniu sobie z własnym...

  Cena: 31,92 zł 33,60 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Androgynia dionizyjskość homoerotyzm Niezwykłe wątki europejskiej tożsamości – książka
  TANIEJ 5 %

  Androgynia dionizyjskość homoerotyzm Niezwykłe wątki europejskiej tożsamości – książka

  Paweł Fijałkowski  

  Książka jest zbiorem opowieści ukazujących losy kilku bohaterów mitycznych oraz wielu postaci historycznych żyjących w różnych epokach, od starożytności po współczesność. Są wśród nich przedstawiciele różnych środowisk: mieszczanie i arystokraci, uczennice seminarium nauczycielskiego i poeci, książęta i filozofowie. Znaczący wpływ na ich życie miały problemy z tożsamością płciową lub, mniejszościową...

  Cena: 31,35 zł 33,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Homoseksualność daleka i bliska – książka
  TANIEJ 5 %

  Homoseksualność daleka i bliska – książka

  Paweł Fijałkowski  

  Autor książki pokazuje, jak postrzeganie homoseksualności zmienia się w czasie i przestrzeni, sięgając w swoich rozważaniach do dzieł historyków, jak też przekazów zawartych w starożytnej literaturze pięknej i mitologii, które są skarbnicą archetypowych prawd o człowieku, życiu i świecie.  W książce zostały zaprezentowane przykłady tolerancji, żywej akceptacji i zwalczania homoerotyzmu w różnych tradycjach...

  Cena: 26,51 zł 27,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Bunt i afirmacja – książka
  TANIEJ 5 %

  Bunt i afirmacja – książka

  Bronisław Wildstein  

  Nowa książka Bronisława Wildsteina to erudycyjny, pełen filozoficznych i literackich odwołań esej o kluczowym dla zrozumienia naszych czasów napięciu. Jak pisze autor we Wprowadzeniu: „Bunt i afirmacja jawią się jako bieguny konfliktu, który współcześnie dzieli naszą cywilizację. Chodzi o sprawę fundamentalną, nie o akcydentalne akty sprzeciwu czy akceptacji. Te zależą od konkretnej sytuacji i historycznych...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Obywatel PL – książka
  TANIEJ 5 %

  Obywatel PL – książka

  Adam Bodnar   Bartosz Bartosik  

  Obywatel PL to Ty Czy nasza demokracja jest zagrożona? Skąd w nas tyle podziałów? W którą stronę zmierza reforma sądownictwa? Kim są najbardziej wykluczone osoby? O coraz mocniejszych pęknięciach w społeczeństwie, próbach manipulacji Polakami i kontrowersjach związanych z praworządnością, prawami mniejszości i aborcją. Adam Bodnar, Rzecznik Praw Obywatelskich, w odważnej rozmowie z Bartoszem...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa – książka
  TANIEJ 5 %

  Aktywność obywatelska mieszkańców Łodzi i Iwanowa – książka

  Agnieszka Murawska  

  W publikacji omówiono poziom, strukturę oraz uwarunkowania partycypacji obywatelskiej w sferze politycznej i społecznej w dwóch postprzemysłowych miastach – Łodzi i Iwanowie. Ramą teoretyczną monografii jest pytanie o dominujący model obywatelstwa: liberalny czy komunitarny. Książka wpisuje się w obecny w Polsce nurt rozważań socjologicznych na temat okoliczności różnorodnych form działalności obywatelskiej....

  Cena: 42,65 zł 44,90 zł

  Więcej

 • socjologia, społeczeństwo: Pośrednicy Współczesny reportaż literacki wobec Innego – książka
  TANIEJ 5 %

  Pośrednicy Współczesny reportaż literacki wobec Innego – książka

  Magdalena Horodecka  

  Magdalenie Horodeckiej udało się z powodzeniem zdekonstruować potoczne przeświadczenie o tym, iż reportaż przynosi neutralny, niczym niezapośredniczony opis kultury Innego. Akcent jej rozważań został położony na aspekt kulturowej mediacji, co w sytuacji, w której Europa zetknęła się ponownie ze zjawiskiem migracji, stanowi wielki walor monografii. Autorka bowiem zwraca uwagę na rolę literackiego reportażu...

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2428

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA