Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne

Liczba pozycji: 23939
 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Rekomendacje giełdowe a ceny akcji – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Rekomendacje giełdowe a ceny akcji – książka

  Jakub Keller  

  Problematyka efektywnego inwestowania niezmiennie jest tematem intrygującym i aktualnym. Ze względu na internetową rewolucję i galopujący rozwój technologii mobilnych dostęp do rynku kapitałowego ma coraz większa grupa osób. Rynek kapitałowy jest jednak środowiskiem bardzo dynamicznym i wymagającym od inwestorów szerokiej wiedzy oraz umiejętności kontroli przepływu istotnych informacji. W naturalny...

  Cena: 40,75 zł 42,90 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturowe – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Pożary w miastach Rzeczypospolitej w XVI-XVIII wieku i ich następstwa ekonomiczne, społeczne i kulturowe – książka

  Andrzej Karpiński  

  Prezentowany katalog jest pierwszą w polskiej historiografii próbą całościowego zebrania wiadomości o pożarach miast i miasteczek Korony i Wielkiego Księstwa Litewskiego w XVI-XVIII w. Zawiera informacje o blisko pięciu tysiącach pożarów, z których około dwa tysiące zostało dokładniej opisanych. W szczegółowych notach uwagę zwrócono m.in. na przyczyny poszczególnych klęsk ognia, czas ich trwania, skutki,...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Tajemnice Strażnicy WOP w Konarach (1945-1947) – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Tajemnice Strażnicy WOP w Konarach (1945-1947) – książka

  Artur Ochał  

  Latem 1946 r. na Strażnicy WOP w Konarach (Dolny Śląsk) doszło do zbiorowej dezercji żołnierzy pod dowództwem por. Jana Kajdy. Przez kilka kolejnych miesięcy na obszarze ziemi kłodzkiej trwały obławy za uciekinierami i poszukiwania operacyjne prowadzone przez wojskowe i cywilne organy bezpieczeństwa. Dezercję poprzedziło kilka wydarzeń, które w różny sposób miały pośredni lub bezpośredni wpływ na ucieczkę...

  Cena: 28,50 zł 30,00 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Poza dobrem i złem – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Poza dobrem i złem – książka

  Fryderyk Nietzsche  

  Rozważania moralne jednego z najważniejszych filozofów niemieckich Fryderyka Nietzschego (1844-1900) Jak pisze Z. Kuderowicz: immoralizm Nietzschego ustaiwenie siebie poza dobrem i złem oznaczało podważenie wszystkich altruistycznych ideałów i zakwestionowanie dotychczasowych hierarchii wartości, w których przyznaje się dobru moralnemu miejsce poczesne. Immoralizmzawiera postulat krytyki wszelkich...

  Cena: 15,20 zł 16,00 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Zarządzanie miastem kreatywnym a rozwój zawodów kreatywnych – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Zarządzanie miastem kreatywnym a rozwój zawodów kreatywnych – książka

  Aneta Sokół   Kamila Słupińska   Karolina Drela   Magdalena Kogut-Jaworska  

  W książce przedstawiono nowe podejście do działań miast w pobudzaniu rozwoju sektorów i zawodów kreatywnych. W szczególności przedstawione zostały schematy mechanizmów wspierania lokalnej gospodarki, tworząc modelowe ujęcia działań opartych na lokalnych zasobach twórczych. W książce omówiono w szczególności: • nowe podstawy poznawcze mogące mieć zastosowanie w miastach, dla których ważną kwestią jest...

  Cena: 57,00 zł 60,00 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Bezpośrednia pomoc publiczna dla przedsiębiorców – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Bezpośrednia pomoc publiczna dla przedsiębiorców – książka

  Agnieszka Mazurek-Czarnecka  

  Przedsiębiorca, prowadząc działalność gospodarczą, działa na własny rachunek ponosząc odpowiedzialność finansową. Jednak powstawanie i funkcjonowanie przedsiębiorstw to nie tylko interes prywatny, gospodarczy czy ekonomiczny. To także interes społeczny - zatrudnianie pracowników, zaspokajanie potrzeb, zasilanie budżetów publicznych, zwiększanie bazy kredytowej banków. Nowo powstające przedsiębiorstwa...

  Cena: 47,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Prymas Stefan Kardynał Wyszyński wobec Polski po 1944/1945 r. – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Prymas Stefan Kardynał Wyszyński wobec Polski po 1944/1945 r. – książka

  Lech Mażewski  

  „Postać niezwykła, a i książka nietuzinkowa… Trud pisania o Wielkim Prymasie, w roku Jego beatyfikacji, nie jest zadaniem łatwym. Jak się zdaje, wyzwaniu temu sprostał Autor niniejszej pracy. Bez nadmiernego patosu, obiektywnie spojrzał na drogę życiową Stefana kard. Wyszyńskiego. Drogę mozolną i wyboistą. Pokrętne bowiem były ścieżki historii Polski XX wieku. Prymas doświadczył XX-wiecznych totalitaryzmów:...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Konkultura – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Konkultura – książka

  Anna Jawor   Urszula Markowska-Manista   Marta Jadwiga Pietrusińska  

  „Książka stanowi unikalny wgląd w paralelne praktyki kulturowe ukraińskich studentów i studentek mieszkających w Warszawie – jednoczesne uczestnictwo w polskiej kulturze wysokiej i ukraińskiej kulturze popularnej". z recenzji dr hab. Barbary Pasamonik, prof. APS

  Cena: 25,94 zł 27,30 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Zrzeszenie Studentów Polskich w socjalizmie państwowym 1950-1973 – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Zrzeszenie Studentów Polskich w socjalizmie państwowym 1950-1973 – książka

  Ryszard Stemplowski  

  Zrzeszenie Studentów Polskich powstało w 1950 roku. Miało, podobnie jak związki zawodowe w państwowym socjalizmie, reprezentować interesy studentów wobec władz i zabiegać o poparcie środowiska akademickiego dla nowego systemu. Jednak ZSP rozwijało się jako platforma studenckiego samorządu i obywatelskiej aktywności młodych inteligentów, przyszłych profesjonalistów. Działalność Zrzeszenia nastawiona...

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Filozofia prawa – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Filozofia prawa – książka

  Bogdan Dziobkowski   Jacek Hołówka  

  Filozofia prawa. Normy i fakty to wyjątkowa publikacja, której autorami są wybitni polscy naukowcy – zarówno filozofowie, jak i prawnicy. Jej forma jest wzorowana na cenionych w krajach anglosaskich książkach typu Handbook. Zawiera czterdzieści oryginalnych tekstów dotyczących szeroko obecnie dyskutowanych zagadnień, m.in. rządów prawa, konstytucji, suwerenności, równości i dyskryminacji, wolności...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej. – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej. – książka

  Joanna Ćwiklińska   Dorota Beata Wojewódzka   Joanna Rostkowska   Ewa Kozłowska  

  W publikacji „Logopedia w edukacji wczesnoszkolnej. Zeszyt ćwiczeń. Dziecko z wadą słuchu, zaburzenie przetwarzania słuchowego, mowa bezdźwięczna” logopedzi – wieloletni praktycy, zamieszczają szereg przemyślanych, przydatnych kart pracy – dzięki zróżnicowanej trudności każde dziecko – przy pomocy rodziców lub logopedy – będzie mogło znaleźć odpowiedni materiał dla siebie. Materiał jest podzielony...

  Cena: 47,40 zł 49,90 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Bez zaszeregowania. – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Bez zaszeregowania. – książka

  Karol Maliszewski  

  Przez trzydzieści lat najczęściej pisałem o wierszach poetów, a tylko okazjonalnie próbowałem rozumieć lirykę kobiet. Kiedy dostrzegłem tę rażącą dysproporcję, dojrzałem do rewizji, do ponownej lektury pominiętych, a może zlekceważonych, zasobów. Mówię o zasobach mojej biblioteki, w której kilku wielkim półkom z tomikami mężczyzn odpowiada tylko jedna z poetyckimi książkami kobiet. Nie wymyśliłem tej...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Między sportową pasją a „obywatelskim” obowiązkiem. – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Między sportową pasją a „obywatelskim” obowiązkiem. – książka

  Ryszard Stefanik  

  Książka odkrywa zapomniane i nieznane karty zachodniopomorskiego sportu, który choć startując w warunkach powojennego chaosu i z pozycji oddalonej od centrum wielkich wydarzeń, ale przy pełnym zaangażowaniu pasjonatów tej formy aktywności, mógł stać się u progu lat sześćdziesiątych XX w. równorzędnym konkurentem dla centralnych ośrodków w kraju. Szczecińskie kolarstwo zostało zaprezentowane na tle...

  Cena: 38,00 zł 40,00 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Korespondencja rodziny Artwińskich (1889-1983). – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Korespondencja rodziny Artwińskich (1889-1983). – książka

  Korespondencja rodziny Artwińskich (1889–1983) jest unikalnym źródłem opisującym trzy pokolenia jednej rodziny. Życie prywatne i zawodowe Stefana Artwińskiego – ostatniego prezydenta Kielc w II Rzeczpospolitej, jego rodziców, żony oraz dzieci. Na kartach książki czytelnik może odnaleźć nieznane dotąd szczegóły dotyczące ich wzajemnych relacji oraz motywów działań, ponadto przesyłane wiadomości zawierają...

  Cena: 33,25 zł 35,00 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Tatuś Wasz jest w Rosji… – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Tatuś Wasz jest w Rosji… – książka

  Zbiór korespondencji wytworzonej i wysłanej przez ofiary Zbrodni Katyńskiej. Prezentowana kolekcja składa się z listów i kart pocztowych adresowanych głównie do rodzin, przyjaciół i znajomych. Kilka z nich to przesyłki wytworzone w pierwszych dniach II wojny światowej. Zasadniczą część zbioru stanowi korespondencja wysłana z sowieckich obozów jenieckich pomiędzy 20 listopada 1939 r. a początkiem kwietnia...

  Cena: 28,50 zł 30,00 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Innowacje - Start-upy - ryzyko – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Innowacje - Start-upy - ryzyko – książka

  Marta Czyżewska  

  W książce poruszono zagadnienia dotyczące warunków rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć, w szczególności realizowanych przez start-upy. Autorka podjęła próbę diagnozy oraz wskazania przyczyn wciąż niezadowalającego poziomu rozwoju innowacyjnych przedsięwzięć warunkujących rozwój polskiej gospodarki. Sformułowała szereg wniosków i rekomendacji dla poszczególnych aktorów start-upowego ekosystemu, w szczególności...

  Cena: 47,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Jak wychować (nie)szczęśliwe dziecko? – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Jak wychować (nie)szczęśliwe dziecko? – książka

  Alicja Zdańkowska  

  „Książka powstała jako poradnik, ale taka nazwa sugerowała, że jestem wszystkowiedzącym doradcą (...). Zmieniłam więc nazwę z poradnika na przewodnik. Szybko jednak pojawiła się myśl, że przewodnik jedynie pokazuje i opowiada, a do zmiany potrzeba czegoś więcej... Moim zamiarem jest sprawić, żeby rodzic czytający tę książkę spojrzał na zachowanie swojego dziecka jak na efekt własnego działania (...)....

  Cena: 42,65 zł 44,90 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Martynów 20 VI 1624 – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Martynów 20 VI 1624 – książka

  Paweł Skworoda  

  Polskie centrum zepchnęło harcowników tatarskich, ale ustąpiło przed szarżą głównych sił Kantymira. Na skrzydłach ciężką walkę z ordyńcami wiedli kwarciani. Kiedy wydawało się, że to Tatarzy zostaną panami pola bitwy, oto nagle na obu ich flankach z podprowadzonych blisko polskich wozów taborowych oddano w ich stronę potężną salwę z armat, rusznic i muszkietów. Do tego ostrzału przyłączyły się chorągwie...

  Cena: 24,70 zł 26,00 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Penguin Reader Level 4 The Kissing Booth – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Penguin Reader Level 4 The Kissing Booth – książka

  Beth Reekles  

  Elle has one more year of high school left and she has never been kissed. When she decides to make a kissing booth for the school carnival, she kisses Noah, her best friend Lee's brother, and her life changes. But Noah is older than Elle, and Lee will not be happy. Will Elle listen to her head or her heart? Penguin Readers is a series of popular classics, exciting contemporary fiction, and thought-provoking...

  Cena: 18,05 zł 19,00 zł

  Więcej

 • nauki społeczne, humanistyczne, ekonomiczne : Penguin Reader Level 3 The Extraordinary Life of Michelle Obama – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Penguin Reader Level 3 The Extraordinary Life of Michelle Obama – książka

  Michelle Obama is: A Lawyer A Writer An Activist A First Lady of the United States of America. She is a role model and feminist icon. Born and raised in Chicago, she studied and worked hard to become a lawyer, and then took to the international stage as First Lady. This beautifully illustrated book tells the extraordinary story of Michelle Obama's life, perfect for young readers everywhere.

  Cena: 18,05 zł 19,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 23939

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA