Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa prawnicze

Liczba pozycji: 2179
 • wydawnictwa prawnicze: Leksykon prawa spółek 100 podstawowych pojęć – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Leksykon prawa spółek 100 podstawowych pojęć – książka

  W Leksykonie w syntetyczny sposób wyjaśniono pojęcia dotyczące prawa spółek. Są wśród nich nie tylko pojęcia podstawowe z punktu widzenia nauki prawa handlowego i terminologii Kodeksu spółek handlowych, lecz także te spoza języka prawnego, ukorzenione w praktyce obrotu gospodarczego. W konsekwencji pośród setki haseł dotyczących prawa spółek odnaleźć można zarówno te często stanowiące kanwę pytań...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo karne materialne Kurs skrócony – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Prawo karne materialne Kurs skrócony – książka

  Konrad Burdziak   Magdalena Kowalewska-Łukuć   Mariusz Nawrocki  

  W podręczniku omówiono podstawowe zagadnienia z zakresu prawa karnego materialnego z wykorzystaniem osiągnięć szczecińskiej szkoły prawa karnego. Treści zawarte w książce zostały dobrane w taki sposób, by Czytelnik mógł odnaleźć w niej odpowiedzi na wszystkie podstawowe (i nie tylko) pytania stawiane w kontekście problematyki nauki o przestępstwie i nauki o karze. Czytelnik dowie się zatem nie tylko...

  Data dostępności:

  Cena: 60,45 zł 65,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks karny Część ogólna Komentarz – książka
  TANIEJ 7 %

  Kodeks karny Część ogólna Komentarz – książka

  Komentarz zawiera obszerne omówienie przepisów części ogólnej kodeksu karnego, uwzględniające zarówno bogate – w tym zwłaszcza najbardziej aktualne – orzecznictwo sądowe, jak również analizę stanowisk doktryny. Autorzy nie unikają podejmowania zagadnień kontrowersyjnych, niekiedy ujmowanych w sposób odbiegający od poglądów w piśmiennictwie dominujących. W komentarzu opisano szereg najnowszych zmian...

  Data dostępności:

  Cena: 231,57 zł 249,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo pracy Zbiór przepisów – książka
  TANIEJ 7 %

  Prawo pracy Zbiór przepisów – książka

  Stan prawny na 25 stycznia 2021 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: - 1 grudnia 2020 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych (Dz.U. poz. 2432) USTAWA O MINIMALNYM WYNAGRODZENIU ZA PRACĘ: - 10 grudnia 2020 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 13 listopada 2020 r. w sprawie...

  Data dostępności:

  Cena: 64,17 zł 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zasada odpowiedniego vacatio legis w praktyce parlamentarnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VII i VIII kadencji – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Zasada odpowiedniego vacatio legis w praktyce parlamentarnej Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej VII i VIII kadencji – książka

  Małgorzata Ewa Stefaniuk  

  Monografia może stanowić istotne źródło wiedzy oraz inspiracji nie tylko dla przedstawicieli nauki prawa konstytucyjnego, teorii, filozofii i socjologii prawa czy politologii, ale również wprost dla parlamentarzystów, przedstawicieli organów prawodawczych, tworzących akty prawa miejscowego czy ekspertów współpracujących z Sejmem i Senatem RP. Trafne (w tym miejscami krytyczne) wnioski oraz postulaty...

  Data dostępności:

  Cena: 41,01 zł 44,10 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Nieosobowe Życie Tom 1 – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Nieosobowe Życie Tom 1 – książka

  Joseph S. Benner  

  Kim jestem? - pyta głos przemawiający w pierwszej osobie na kartach tej książki. - Jestem Tobą, twoim JA, tą częścią Ciebie, która mówi JAM JEST i którą nią jest. To jedna z najważniejszych pozycji w dziedzinie samorozwoju i duchowości. Uczy pokory i odpowiedzialności wobec podstawowej prawdy, że choć często nie mamy wpływu na okoliczności zewnętrzne, postawy i zachowania innych ludzi, możemy kształtować...

  Data dostępności:

  Cena: 36,27 zł 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Mistrz przeznaczenia Zwycięskie życie Ponad zamęt życia – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Mistrz przeznaczenia Zwycięskie życie Ponad zamęt życia – książka

  James Allen  

  Mistrz przeznaczenia. Zwycięskie życie Ponad zamęt życia Autor opowiada, jak wykraczać ponad codzienność i sięgać po to, co wyższe. Tłumaczy, jak nasze myśli, emocje i czyny tworzą sieć skutków w naszym życiu i wyjaśnia sposoby przywrócenia stanu pierwotnego, czyli nie zanieczyszczonego ludzkim błędem. Cierpienie wynikające z owych błędów można odwrócić, autor tego dokonał i bazując na własnym doświadczeniu...

  Data dostępności:

  Cena: 36,27 zł 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ogólne postępowanie administracyjne jurysdykcyjne – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Ogólne postępowanie administracyjne jurysdykcyjne – książka

  W podręczniku kompleksowo przedstawiono zagadnienia dotyczące problematyki postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego ogólnego, m.in.: - katalog podmiotów biorących udział w postępowaniu w zróżnicowanych rolach procesowych; - problematykę doręczeń, w tym doręczeń za pomocą środków komunikacji na odległość; - poszczególne etapy postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem...

  Data dostępności:

  Cena: 64,17 zł 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Umowy o roboty budowlane i usługi związane z realizacją przedsięwzięć budowlanych – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Umowy o roboty budowlane i usługi związane z realizacją przedsięwzięć budowlanych – książka

  Arkadiusz Jówko   Leopold Kruszka   Lidia Więcław-Bator  

  Publikacja zawiera analizę techniczno-prawną zagadnień dotyczących umów o roboty budowlane oraz umów na usługi związane z realizacją przedsięwzięć budowlanych, w tym: • elementów przedmiotowo istotnych umowy o roboty budowlane, • odróżnienia umowy o roboty budowlane od umowy o dzieło, • określenia zakresu rzeczowego świadczenia wykonawcy robót budowlanych, • zakresu powinności badania przez wykonawcę...

  Data dostępności:

  Cena: 147,87 zł 159,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Postępowania dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy formacji policyjnych – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Postępowania dyscyplinarne w sprawach funkcjonariuszy formacji policyjnych – książka

  Beata Baran  

  Jest to pierwsza na polskim rynku kompleksowa publikacja dotycząca analizy postępowań dyscyplinarnych w służbach policyjnych, tj.: Policji, Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Centralnym Biurze Antykorupcyjnym, Agencji Wywiadu oraz Służbie Ochrony Państwa. Przedstawia modele regulacji organizacyjno-proceduralnych ukształtowanych w poszczególnych pragmatykach dyscyplinarnych oraz...

  Data dostępności:

  Cena: 129,27 zł 139,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Cyberbezpieczeństwo w samorządzie terytorialnym – książka

  Wojciech Dziomdziora  

  W publikacji szczegółowo omówiono obowiązki jednostek samorządu terytorialnego wynikające z ustawy o krajowym systemie cyberbezpieczeństwa oraz wymogi, jakie stawiają regulacje Krajowych Ram Interoperacyjności. Ponadto uwzględniono kwestie ochrony danych osobowych, jako istotnego elementu ochrony informacji, oraz regulacje związane z bezpiecznym korzystaniem z usług chmurowych. Zwrócono szczególną...

  Data dostępności:

  Cena: 45,57 zł 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Komentarz do Konstytucji RP Art. 4, 125 – książka
  TANIEJ 7 %

  Komentarz do Konstytucji RP Art. 4, 125 – książka

  Piotr Uziębło  

  Prezentowany tom stanowi kolejną część komentarza do Konstytucji RP. Dokonana została w nim kompleksowa analiza dwóch przepisów powiązanych ze sobą, choć umieszczonych w różnych rozdziałach ustawy zasadniczej. Pierwszy z nich – art. 4 – koncentruje się na zasadzie zwierzchnictwa Narodu oraz sposobach, w jakich on sprawuje swoją władzę. Drugi zaś (art. 125) dotyczy zasad i procedury przeprowadzenia...

  Data dostępności:

  Cena: 50,22 zł 54,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Delegowanie pracowników – książka
  TANIEJ 7 %

  Delegowanie pracowników – książka

  Ewa Podgórska-Rakiel  

  Delegowanie pracowników w ramach świadczenia usług w Unii Europejskiej stwarza liczne problemy w praktyce przedsiębiorstw. Prawidłowe stosowanie przepisów obowiązującego w Polsce Kodeksu pracy oraz reguł świadczenia pracy w Unii Europejskiej, w tym warunków pracy w każdym z państw członkowskich, to duże wyzwanie zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. W publikacji omówiono najważniejsze aspekty...

  Data dostępności:

  Cena: 146,48 zł 157,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Podatki dochodowe 2021 – książka
  TANIEJ 7 %

  Podatki dochodowe 2021 – książka

  Jarosław Ziółkowski  

  Autor, doświadczony doradca podatkowy, w praktyczny sposób komentuje najnowsze zmiany w podatkach dochodowych na 2021 r., wprowadzone ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 2122) oraz ustawą z dnia 28 listopada 2020 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym...

  Data dostępności:

  Cena: 175,77 zł 189,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 2 – książka
  TANIEJ 7 %

  Kodeks postępowania cywilnego Komentarz Tom 2 – książka

  Tom II komentarza pod redakcją naukową prof. dr. hab. Tadeusza Wiśniewskiego obejmuje art. 367–505(39) ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, regulujące m.in. tematykę środków odwoławczych, kasacji, wznowienia postępowania oraz postępowań odrębnych. Zawiera omówienie wszystkich zmian w Kodeksie, które miały miejsce w ostatnim czasie. Komentowane zagadnienia zostały mocno osadzone w judykaturze. Poglądy...

  Data dostępności:

  Cena: 185,07 zł 199,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Krajowe Standardy Rachunkowości – książka
  TANIEJ 7 %

  Krajowe Standardy Rachunkowości – książka

  Niezbędny każdemu księgowemu pełny zbiór publikacji Komitetu Standardów Rachunkowości. WAŻNE – Komitet Standardów Rachunkowości opracował dla firm rekomendacje „Sprawozdanie finansowe w czasie pandemii COVID-19” – zawierają one szereg istotnych wskazówek dla księgowych dotyczących uwzględnienia skutków pandemii w księgach rachunkowych, sprawozdaniu finansowym za 2020 r. oraz w sprawozdaniu z działalności. ...

  Data dostępności:

  Cena: 263,66 zł 283,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ustawa o gospodarce nieruchomościami – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Ustawa o gospodarce nieruchomościami – książka

  Stan prawny: 1 lutego 2021 r. Publikacja uwzględnia zmiany wchodzące w życie: Ustawa o gospodarce nieruchomościami tekst jednolity z dnia 21 października 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990) 19.9.2020 r. - Ustawa o zmianie ustawy –- Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 471) 20.10.2020 r. - Ustawa o zmianie ustawy o szczególnych zasadach usuwania...

  Data dostępności:

  Cena: 27,81 zł 29,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: KSH Kodeks spółek handlowych – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  KSH Kodeks spółek handlowych – książka

  Stan prawny: 1 lutego 2021 r. Publikacja uwzględnia zmiany wchodzące w życie: 1.3.2021 r. - Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw z dnia 30 sierpnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1798) – w podwójnym stanie prawnym 1.3.2021 r. - Ustawa o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw z dnia 13 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz....

  Data dostępności:

  Cena: 12,00 zł 12,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Edycja handlowa Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Prawo upadłościowe – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Edycja handlowa Kodeks spółek handlowych Krajowy Rejestr Sądowy Prawo upadłościowe – książka

  Stan prawny: 14 stycznia 2021 r EDYCJA HANDLOWA zawiera 14 aktów prawnych: Kodeks spółek handlowych, Kodeks cywilny - wyciąg, Ustawa o Krajowym Rejestrze Sądowym, Ustawa – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowym Rejestrze Sądowym, Ustawa o wydawaniu Monitora Sądowego i Gospodarczego, Prawo przedsiębiorców, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności...

  Data dostępności:

  Cena: 64,17 zł 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Edycja administracyjna Kodeks postępowania administracyjnego Ordynacja podatkowa – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Edycja administracyjna Kodeks postępowania administracyjnego Ordynacja podatkowa – książka

  Stan prawny: 8 stycznia 2021 r. EDYCJA ADMINISTRACYJNA zawiera 28 aktów prawnych: Kodeks postępowania administracyjnego, Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o ustroju sądów administracyjnych i ustawę – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, Ustawa o skardze na naruszenie prawa strony do rozpoznania sprawy w postępowaniu przygotowawczym...

  Data dostępności:

  Cena: 64,17 zł 69,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2179

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA