Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa prawnicze

Liczba pozycji: 1876
 • wydawnictwa prawnicze: Czas pracy 2021 r. – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Czas pracy 2021 r. – książka

  Komentarz do przepisów kodeksowych "Czas pracy" to publikacja, polecana osobom zajmującym się prawem pracy w praktyce. W książce są szczegółowo omówione następujące zagadnienia: wliczanie różnych aktywności do czasu pracy; czas pracy a delegacje, szkolenia, dyżur; okresy odpoczynku; systemy i rozkłady czasu pracy; godziny nadliczbowe; dni wolne; niepełny etat.

  Cena: 71,16 zł 74,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Pakiet Pracownicze plany kapitałowe w JSFP – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Pakiet Pracownicze plany kapitałowe w JSFP – książka

  Pakiet składa się z trzech książek: - Pracownicze plany kapitałowe – kompendium dla skarbników jednostek sektora finansów publicznych, - Pracownicze plany kapitałowe w jednostce sektora finansów publicznych – przewodnik dla samorządowców - Pracownicze plany kapitałowe w jednostce sektora finansów publicznych – poradnik dla kadr. W których autorzy odpowiadają na nurtujące Czytelników pytania oraz podają...

  Cena: 84,55 zł 89,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zamknięcie roku 2020 w jfsp – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Zamknięcie roku 2020 w jfsp – książka

  W publikacji znajduje się opis czynności przygotowawczych niezbędnych do zamknięcia ksiąg rachunkowych 2020 roku w jednostkach sektora publicznego, a także wskazówki, jak poprawnie wypełnić obowiązujące jednostki sprawozdania budżetowe i w zakresie operacji finansowych po zakończeniu roku (roczne i za IV kwartał 2020 roku). Podano konkretne przykłady księgowań, wzory dokumentów koniecznych do zamknięcia...

  Cena: 141,55 zł 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2019 – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Wdrożenie systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2019 – książka

  Konrad . Gałaj-Emiliańczyk  

  W publikacji przedstawiono praktyczne działania, jakie powinna podjąć organizacja, by wdrożyć System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji (SZBI) zgodnie z normą ISO/IEC 27001:2019. Książka kierowana jest zarówno do dużych korporacji, jak również do średnich i tych najmniejszych podmiotów, które choć nie planują certyfikować swojego SZBI na zgodność z normą, to jednak chcą zabezpieczyć posiadane dane...

  Cena: 169,58 zł 178,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zamknięcie roku 2020 w księgach instytucji kultury – książka
  TANIEJ 5 %

  Zamknięcie roku 2020 w księgach instytucji kultury – książka

  Katarzyna Trzpioła  

  Sprawdź wszystkie zmiany wprowadzone w 2020 roku. Dzięki wskazówkom zawartym w książce „Zamknięcie roku 2020 w księgach instytucji kultury. Praktyczna instrukcja” poprawnie zamkniesz księgi rachunkowe 2020 roku i sporządzisz sprawozdanie finansowe. Dowiesz się także, jakich terminów musisz przestrzegać i za co odpowiada dyrektor przy sporządzeniu bilansu.

  Cena: 69,26 zł 72,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Awans zawodowy od września 2020 – książka
  TANIEJ 5 %

  Awans zawodowy od września 2020 – książka

  Dariusz Dwojewski   Michał Kowalski   Wanda Pakulniewicz   Anna Trochimiuk  

  Ubieganie się o kolejny stopień awansu zawodowego wiąże się ze spełnieniem przez nauczycieli wielu wymagań i przygotowaniem szeregu dokumentów. Za prawidłowy przebieg całej procedury odpowiada dyrektor szkoły, który musi doskonale znać obowiązujące przepisy prawa oświatowego. Niniejsza publikacja umożliwia usystematyzowanie wiedzy i rozwianie wszelkich wątpliwości. Wykorzystanie wzorów zamieszczonych...

  Cena: 54,05 zł 56,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo konstytucyjne współczesnej Polski – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo konstytucyjne współczesnej Polski – książka

  Marek Zubik  

  W publikacji Prawo konstytucyjne współczesnej Polski w 16 rozdziałach przedstawiono systematyczny wykład obejmujący ogół zagadnień wchodzących w skład prawa konstytucyjnego. W szczególności omówiono: zasady aksjologiczne Rzeczypospolitej formy stanowienia prawa miejsce człowieka w demokratycznym społeczeństwie i państwie organizację życia obywatelskiego. problematykę głosowania powszechnego trójpodział...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów – książka

  Maciej Błażewski  

  W książce poruszono problematykę interoperacyjności, czyli właściwości urządzeń i systemów do automatycznego współdziałania z innymi urządzeniami i systemami. Podkreślono znaczenie roli człowieka, który projektuje te urządzenia i systemy, jak również inicjuje oraz organizuje ich współdziałanie. W pracy przyjęto dwie perspektywy: podmiotu wprowadzającego do eksploatacji urządzenie oraz system, jak...

  Cena: 80,75 zł 85,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kierunki filozofii prawa cywilizacji informacyjnej – książka
  TANIEJ 5 %

  Kierunki filozofii prawa cywilizacji informacyjnej – książka

  Jacek Janowski  

  Praca omawia siedem sposobów filozoficznie zakorzenionego pojmowania prawa w warunkach kształtującej się cywilizacji informacyjnej. Dotyka zagadnień kluczowych dla ukazania transformacji od etycznego do technicznego uzasadnienia porządku społeczno-politycznego. Każdy obserwuje i odczuwa wagę i powagę niepokojących zmian zachodzących w otoczeniu prawnym i w samym prawie. Pomimo doskonalenia narzędzi...

  Cena: 80,75 zł 85,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Aktualne zagadnienia prawa handlowego i kwestii społecznych – książka
  TANIEJ 5 %

  Aktualne zagadnienia prawa handlowego i kwestii społecznych – książka

  Książka stanowi zbiór artykułów powstałych w ramach długoletniej już współpracy między SWPS Uniwersytetem Humanistycznospołecznym i badaczami z Hiszpanii i Włoch. Wyniki badań naukowych przedstawiane są na dorocznych konferencjach międzynarodowych, w których uczestniczą również studenci. Badania prowadzone w roku 2018 i 2019 dotyczyły aktualnych problemów prawa handlowego zarówno krajowych, jak i europejskich,...

  Cena: 76,00 zł 80,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Wydawanie decyzji interpretacyjnych przedsiębiorcom przez ZUS – książka
  TANIEJ 5 %

  Wydawanie decyzji interpretacyjnych przedsiębiorcom przez ZUS – książka

  Tomasz Brzezicki   Monika Noga   Jacek Wantoch-Rekowski  

  W polskim porządku prawnym funkcjonują regulacje umożliwiające uzyskanie oficjalnej interpretacji obowiązujących przepisów prawnych w odniesieniu do konkretnej sytuacji, wskazanej przez uprawniony podmiot. Książka koncentruje się na instytucji urzędowej interpretacji wydawanej przez ZUS, z zakresu problematyki ubezpieczeń społecznych, w szczególności składek na ubezpieczenia społeczne. Uzyskanie takiej...

  Cena: 75,05 zł 79,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu 2020/2021 – książka
  TANIEJ 5 %

  Nadzór pedagogiczny w szkole i przedszkolu 2020/2021 – książka

  Lidia Marciniak   Elżbieta Piotrowska-Albin  

  Publikacja szczegółowo omawia obowiązujące regulacje dotyczące nadzoru pedagogicznego, w tym m.in. jego formy, wymagań wobec przedszkoli, szkół i placówek, zadań dyrektora przedszkola, szkoły lub placówki oraz zadań i kompetencji kuratora oświaty i innych organów sprawujących nadzór pedagogiczny. W opracowaniu przedstawiono również zagadnienia sprawowania nadzoru pedagogicznego w okresie ograniczenia...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kredyty pożyczki i gwarancje bankowe – książka
  TANIEJ 5 %

  Kredyty pożyczki i gwarancje bankowe – książka

  Izabela Heropolitańska   Agnieszka Nierodka   Tomasz Zdziarski  

  W publikacji przedstawiono cały cykl kredytowania, począwszy od złożenia wniosku o udzielenie kredytu poprzez zawarcie umowy kredytu aż do jego spłaty bądź niespłacenia w terminie. Autorzy omawiają m.in.: - zagadnienia prawne i ekonomiczne związane z udzielaniem kredytu; - zasady udzielania przez banki kredytów przedsiębiorcom i konsumentom, a także innym podmiotom, np. rolnikom, fundacjom, kościołom; -...

  Cena: 179,55 zł 189,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Metodyka sporządzania umów gospodarczych – książka
  TANIEJ 5 %

  Metodyka sporządzania umów gospodarczych – książka

  Aleksandra Cempura   Anna Kasolik  

  Publikacja zawiera przystępne omówienie wielu rodzajów umów, z jakimi można się spotkać w praktyce obrotu. Wzory klauzul umownych przedstawiono w sposób praktyczny, z objaśnieniem i wskazaniem wariantów stosowanych w określonych sytuacjach. W opracowaniu zawarto nie tylko zwięzłe omówienie istotnych zagadnień stosunku zobowiązaniowego i oświadczenia woli, lecz także wiele przykładów obrazujących konsekwencje...

  Cena: 170,05 zł 179,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Odmowa dostępu do informacji publicznej – książka
  TANIEJ 5 %

  Odmowa dostępu do informacji publicznej – książka

  Piotr Sitniewski  

  W książce omówiono sposoby realizacji prawa do informacji publicznej, a także przesłanki jakie mogą być podstawą odmowy udostępnienia takiej informacji. Szczegółowo przedstawiono strukturę prawną decyzji o odmowie udostępniania informacji publicznej oraz prawne formy załatwienia wniosku. Ponadto analizie poddane zostało również zagadnienie anonimizacji, wyraźnie rozróżniając ograniczenie od odmowy...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Filozofia prawa – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Filozofia prawa – książka

  Filozofia prawa. Normy i fakty to wyjątkowa publikacja, której autorami są wybitni polscy naukowcy – zarówno filozofowie, jak i prawnicy. Jej forma jest wzorowana na cenionych w krajach anglosaskich książkach typu Handbook. Zawiera czterdzieści oryginalnych tekstów dotyczących szeroko obecnie dyskutowanych zagadnień, m.in. rządów prawa, konstytucji, suwerenności, równości i dyskryminacji, wolności...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Polski proces karny – książka
  TANIEJ 5 %

  Polski proces karny – książka

  Polski proces karny ukazuje w sposób nowatorski uniwersalne wartości procesu karnego i jego najważniejsze założenia konstrukcyjne. Celem podręcznika jest przekazanie czytelnikowi spójnego, analitycznego, a jednocześnie skoncentrowanego na najważniejszych kwestiach opracowania. Wszystkie omawiane zagadnienia, w tym te najbardziej złożone, autorzy przedsta­wili jasno i zrozumiale, zwłaszcza dla osób,...

  Cena: 75,05 zł 79,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz – książka
  TANIEJ 5 %

  Ustawa o kosztach sądowych w sprawach cywilnych Komentarz – książka

  Przemysław Feliga   Marcin Uliasz  

  Książka stanowi kompleksowe kompendium wiedzy z zakresu ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych napisane przez praktyków z doświadczeniem orzeczniczym w rozstrzyganiu o kosztach sądowych w sprawach cywilnych. Autorzy w sposób przystępny i wszechstronny przedstawili rozwiązania problemów związanych z interpretacją przepisów komentowanej ustawy, które wywołują wiele wątpliwości i rozbieżności...

  Cena: 160,55 zł 169,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Sprawność postępowania karnego a jego koszty – książka
  TANIEJ 5 %

  Sprawność postępowania karnego a jego koszty – książka

  Agnieszka Orfin  

  W publikacji przedstawiono zależność między sprawnością postępowania karnego a jego kosztami. Autorka wykazuje, że jakość orzekania w procesie karnym uzależniona jest od przeznaczonych na niego nakładów finansowych. W książce omówiono w szczególności: pojęcie sprawności w prawie i ekonomii oraz znaczenie kosztów procesowych, a także wydatki państwa na wymiar sprawiedliwości. Szczegółowo zaprezentowano...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo pracy – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo pracy – książka

  Teresa Liszcz  

  W podręczniku całościowo zaprezentowano problematykę prawa pracy z uwzględnieniem najnowszych zmian w Kodeksie pracy, a także regulacji wynikających z przepisów unijnych. Obecne wydanie zostało wzbogacone o aneks zawierający omówienie przepisów wynikających z tzw. tarcz antykryzysowych, dotyczących m.in.: - pracy zdalnej, - możliwości przenoszenia pracowników samorządowych do innej pracy, - redukcji...

  Cena: 71,25 zł 75,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 1876

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA