Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa prawnicze

Liczba pozycji: 2130
 • wydawnictwa prawnicze: Prawo zamówień publicznych – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Prawo zamówień publicznych – książka

  Stan prawny: 4 stycznia 2021 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 1.1.2021 r. - ustawa o zmianie niektórych ustaw w związku z promocją prozdrowotnych wyborów konsumentów z dnia 14 lutego 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 1492), 1.1.2021 r. - ustawa o zmianie ustawy o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi, ustawy - Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 27...

  Data dostępności:

  Cena: 16,65 zł 17,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: KC KPC Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  KC KPC Kodeks cywilny Kodeks postępowania cywilnego – książka

  Stan prawny: 4 stycznia 2021 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks cywilny, Tekst ustawy Kodeks postępowania cywilnego, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

  Data dostępności:

  Cena: 32,46 zł 34,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: KPC Kodeks postępowania cywilnego – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  KPC Kodeks postępowania cywilnego – książka

  Stan prawny: 4 stycznia 2021 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

  Data dostępności:

  Cena: 16,65 zł 17,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Komentarz do Konstytucji RP Art. 27, 29 – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Komentarz do Konstytucji RP Art. 27, 29 – książka

  Mariusz Bidziński  

  Prezentowany tom zawiera komentarz do dwóch przepisów dotyczących podstawowych elementów związanych z tożsamością narodową i funkcjonowaniem państwa. Art. 27 dotyczy języka urzędowego oraz praw mniejszości narodowych w tym zakresie, zaś art. 29 określa miasto, któremu ustrojodawca powierzył status stolicy Rzeczypospolitej Polskiej.

  Data dostępności:

  Cena: 41,85 zł 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo wykroczeń – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Prawo wykroczeń – książka

  Stan prawny: 4 stycznia 2021 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks wykroczeń, Tekst ustawy Kodeks postępowania w sprawach o wykroczenia, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

  Data dostępności:

  Cena: 12,00 zł 12,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo bankowe Ustawa o Narodowym Banku Polskim – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Prawo bankowe Ustawa o Narodowym Banku Polskim – książka

  Stan prawny: 14 grudnia 2020 r. Książka zawiera: Tekst ustawy Prawo bankowe, Tekst ustawy Ustawa o Narodowym Banku Polskim, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

  Data dostępności:

  Cena: 23,16 zł 24,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo upadłościowe – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Prawo upadłościowe – książka

  Stan prawny: 4 stycznia 2021 r. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

  Data dostępności:

  Cena: 13,86 zł 14,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 r. Część 1 – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Zamknięcie ksiąg rachunkowych za 2020 r. Część 1 – książka

  IZABELA MOTOWILCZUK  

  W czasie COVID-19 kierownicy jednostek nie mają prawa w drodze wewnętrznych zarządzeń zmieniać ustawowych terminów przeprowadzania inwentaryzacji oraz sporządzania i zatwierdzania sprawozdania finansowego za 2020 r. Wszystkie prace związane z przygotowaniem ksiąg do zamknięcia roku wykonywane przez pracowników księgowości powinien nadzorować główny księgowy. Szczególnie w tym roku prawidłowa organizacja...

  Data dostępności:

  Cena: 73,47 zł 79,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ryczałt ewidencjonowany – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Ryczałt ewidencjonowany – książka

  zbiorowa Praca  

  Ryczałt jest atrakcyjną formą opodatkowania stosowaną przez podatników prowadzących działalność (osiągających dochody) w mniejszych rozmiarach. Poradnik w jasny i przejrzysty sposób opisuje sytuacje oraz warunki, jakie trzeba spełnić, aby móc wybrać opodatkowanie w tej formie. Wskazuje również, kto nie może z niego skorzystać, ponieważ dla pewnych podmiotów wybór opodatkowania w tej formie jest niedopuszczalny. Publikacja...

  Data dostępności:

  Cena: 27,81 zł 29,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ulgi na rozwój i innowacje w PIT i CIT Zmiany 2021 – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Ulgi na rozwój i innowacje w PIT i CIT Zmiany 2021 – książka

  Radosław Kowalski  

  Zarówno podatnicy CIT, jak i PIT odnajdą w tej publikacji praktyczne informacje o tym, jak efektywnie korzystać z ulg o charakterze innowacyjnym, tj. ulgi B+R oraz IP Box. Okazuje się bowiem, że chociaż te instytucje funkcjonują już w polskich podatkach, wielu podatników obawia się je stosować. Całkiem niepotrzebnie, pod warunkiem jednak, że podatnik rozsądnie posłuży się tym, co umożliwił mu prawodawca....

  Data dostępności:

  Cena: 64,17 zł 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks Pracy 2021 Praktyczny komentarz z przykładami – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Kodeks Pracy 2021 Praktyczny komentarz z przykładami – książka

  omentarz uwzględnia najnowsze regulacje dotyczące prawa pracy. Omówiono w nim m.in.: wykonywanie pracy w formie zdalnej, badania lekarskie i szkolenia bhp w czasie epidemii, stosowanie elastycznych form czasu pracy, rozwiązania w zakresie zmiany wymiaru czasu pracy i wynagrodzenia w okresie epidemii, nowe obowiązki pracodawców dotyczące dłużników alimentacyjnych. Pandemia COVID-19 wymusiła istotne...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zakres ochrony prawa do zabezpieczenia społecznego z art. 67 Konstytucji RP – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Zakres ochrony prawa do zabezpieczenia społecznego z art. 67 Konstytucji RP – książka

  Grzegorz Szklarski  

  Przedmiotem niniejszej książki jest konstytucyjne prawo do zabezpieczenia społecznego w kontekście zakresu jego ochrony prawnej na gruncie ustawy zasadniczej, gwarantowane przez wyrażający to prawo art. 67 Konstytucji RP. Książka stanowi pierwszą publikację, w której poddano szczegółowej analizie problematykę dopuszczalnych granic ingerencji ustawodawcy zwykłego w gwarantowane przez Konstytucję RP...

  Data dostępności:

  Cena: 79,05 zł 85,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Surogacja – książka
  TANIEJ 7 %

  Surogacja – książka

  Paulina Witczak-Bruś  

  Książka koncentruje się na problematyce prawnej macierzyństwa zastępczego, w sytuacji gdy zostaje zawarta umowa pomiędzy kobietą rodzącą (surogatką) a kobietą, która ma faktycznie pełnić rolę matki. Opracowanie pozwala zrozumieć, na czym polega „usługa urodzeniowa”, odróżnić przestępstwo organizowania nielegalnej adopcji od handlu ludźmi i wskazać, jak w świetle prawa polskiego i orzecznictwa ETPCZ...

  Data dostępności:

  Cena: 110,67 zł 119,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: PKPiR 2021 – książka
  TANIEJ 7 %

  PKPiR 2021 – książka

  Publikacja jest aktualnym i kompleksowym poradnikiem, w którym wyjaśniono zasady prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Na przykładach omówiono w niej m.in.: • prowadzenie PKPiR przez przedsiębiorców oraz osoby prowadzące działy specjalne produkcji rolnej, a także przez rolników, • PKPiR w okresie zawieszenia działalności gospodarczej, • rozliczanie w PKPiR dofinansowań, • rozliczanie...

  Data dostępności:

  Cena: 27,81 zł 29,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Nakładanie administracyjnych kar pieniężnych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych – książka
  TANIEJ 7 %

  Nakładanie administracyjnych kar pieniężnych w rozporządzeniu o ochronie danych osobowych – książka

  Gholeh Magdalena Abu   Dominika Kuźnicka-Błaszkowska  

  Książka kompleksowo omawia administracyjne kary pieniężne przewidziane przez przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych – RODO, nakładane na administratorów danych oraz podmioty je przetwarzające. Autorki analizując konkretne decyzje wydane przez organy nadzorcze ochrony danych wskazują, w jaki sposób naruszenie poszczególnych obowiązków (m.in. obowiązku informacyjnego) przekłada...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej – książka
  TANIEJ 7 %

  Egzekucja w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej – książka

  Joanna Bodio  

  W publikacji rozpatrzono wiele zagadnień związanych z charakterem prawnym egzekucji w celu zniesienia współwłasności nieruchomości w drodze sprzedaży publicznej, z jej podstawą, przedmiotem i przebiegiem. Instytucję tę przedstawiono zarówno od strony materialnoprawnej, poruszając kwestie związane z przedmiotem i rodzajami współwłasności oraz ze sposobami i trybami jej zniesienia, jak i procesowej,...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Sprzeciw w prawie administracyjnym – książka
  TANIEJ 7 %

  Sprzeciw w prawie administracyjnym – książka

  Jacek Piecha  

  W książce omówiono coraz częściej występującą w przepisach prawa administracyjnego i niejednolitą kategorię sprzeciwu. W rozważaniach autor odkodował treść poszczególnych rodzajów sprzeciwu, a także ustalił warunki ich wniesienia (zgłoszenia) zarówno przez podmioty administrujące, jak i administrowane. Zaproponował również ich typologię. W pracy omówiono także problematykę sprzeciwu jako środka prawnego...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz – książka
  TANIEJ 7 %

  Postępowanie egzekucyjne w administracji Komentarz – książka

  Piotr Przybysz  

  W komentarzu kompleksowo omówiono poszczególne instytucje postępowania egzekucyjnego w administracji: egzekucję należności pieniężnych i obowiązków o charakterze niepieniężnym, postępowanie zabezpieczające oraz kwestie odpowiedzialności za naruszenie przepisów ustawy. Autor, uwzględniając najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz woje­wódzkich sądów administracyjnych, wskazuje także...

  Data dostępności:

  Cena: 185,07 zł 199,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Wpływ decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej – książka
  TANIEJ 7 %

  Wpływ decyzji Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej na postępowanie cywilne w sprawach z zakresu prawa własności przemysłowej – książka

  Arkadiusz Sadza  

  W publikacji omówiono sporne w literaturze postępowania cywilnego zagadnienie prejudycjalności. Autor poddał szczególnej analizie kwestie związania sądu decyzją Urzędu Patentowego RP oraz zawieszenia postępowania cywilnego z uwagi na zależność wyroku od decyzji tego organu (art. 177 § 1 pkt 3 k.p.c.). W książce uwzględniono zmiany polegające na wprowadzeniu do Kodeksu postępowania cywilnego z dniem...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Sądy internetowe i przyszłość wymiaru sprawiedliwości – książka
  TANIEJ 7 %

  Sądy internetowe i przyszłość wymiaru sprawiedliwości – książka

  Richard Susskind  

  Świat zmienia się błyskawicznie pod wpływem nowych technologii, a wymiar sprawiedliwości i sądownictwo będą zmieniać się razem z nim. W zglobalizowanej rzeczywistości, gdzie transakcje zawierane są za pośrednictwem internetu, produkcja odbywa się w wielu krajach, a międzynarodowe korporacje prowadzą działalność na obszarze całego świata, sprawny i zrozumiały dostęp do wymiaru sprawiedliwości staje...

  Data dostępności:

  Cena: 73,47 zł 79,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2130

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA