Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa prawnicze

Liczba pozycji: 2279
 • wydawnictwa prawnicze: Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowy zasób gminy Komentarz – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Ochrona praw lokatorów i mieszkaniowy zasób gminy Komentarz – książka

  Krystyna Krzekotowska   Magdalena Malinowska-Wójcicka  

  Komentarz uwzględnia ostatnie nowelizacje ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, w tym najnowszą, która wejdzie w życie 1.07.2021 r., obejmujące m.in.: • zmianę definicji dochodu gospodarstwa domowego; • zmianę sposobów weryfikacji przez gminę oświadczeń o dochodach najemców; • rozwiązania chroniące najemców, ustanowione i modyfikowane w poszczególnych...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo administracyjne materialne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Prawo administracyjne materialne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy – książka

  Joanna Ablewicz   Emilia Rucińska-Sech  

  Repetytorium prezentuje i porządkuje najważniejsze zagadnienia z zakresu prawa administracyjnego materialnego. Dzięki publikacji sprawnie przyswoisz wiedzę, poznasz podstawy najważniejszych zagadnień, a na koniec sprawdzisz i uzupełnisz ewentualne braki w przygotowaniu do egzaminu. Zagadnienia zostały opracowane przez specjalistów na podstawie aktualnego stanu prawnego. Repetytorium składa się z czterech...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Postępowanie karne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Postępowanie karne. Pytania. Kazusy. Tablice. Testy – książka

  Anna Grochowska-Wasilewska   Łukasz Jagiełłowicz   Łukasz Wiśniewski  

  Repetytorium prezentuje i porządkuje najważniejsze zagadnienia z zakresu postępowania karnego. Dzięki publikacji sprawnie przyswoisz wiedzę, poznasz podstawy najważniejszych zagadnień, a na koniec sprawdzisz i uzupełnisz ewentualne braki w przygotowaniu do egzaminu. Zagadnienia zostały opracowane przez specjalistów na podstawie aktualnego stanu prawnego. Stan prawny: 1 maja 2021 r., z uwzględnieniem...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: KPA. Kodeks postępowania administracyjnego – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  KPA. Kodeks postępowania administracyjnego – książka

  Stan prawny: 17 maja 2021 r. Publikacja obejmuje zmiany wchodzące w życie: 1.7.2021 r. – zmiana z ustawy o doręczeniach elektronicznych (Dz.U. z 2020 r. poz. 2320) – w podwójnym stanie prawnym, nowy tekst jednolity (Dz.U. z 2021 r. poz. 735). Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks postępowania administracyjnego, Indeks rzeczowy. Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od...

  Data dostępności:

  Cena: 9,21 zł 9,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo o ruchu drogowym – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Prawo o ruchu drogowym – książka

  Stan prawny: 25 maja 2021 r. Zbiór przepisów prawa drogowego zawiera m.in.: ustawę – Prawo o ruchu drogowym, rozporządzenie w sprawie znaków i sygnałów drogowych, rozporządzenie w sprawie wysokości grzywien nakładanych w drodze mandatów karnych za wybrane rodzaje wykroczeń, tary?kator punktów karnych, program szkolenia kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego, wyciągi z Kodeksu karnego i Kodeksu...

  Data dostępności:

  Cena: 25,95 zł 27,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ustawa o broni i amunicji Komentarz – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Ustawa o broni i amunicji Komentarz – książka

  Cezary Kąkol  

  Stan prawny: 1 maja 2021 r. Komentarz kompleksowo omawia praktyczne aspekty prawa do posiadania broni i amunicji wskazane nie tylko w samej ustawie o broni i amunicji, lecz także w aktach wykonawczych do tej ustawy. W opracowaniu zawarto odpowiedzi na pytania dotyczące m.in. zasad i warunków: – wydawania i cofania pozwoleń na broń, – rejestracji broni, – dysponowania bronią i amunicją, – przewozu...

  Data dostępności:

  Cena: 147,87 zł 159,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zapobieganie samobójstwom Tom 1 – książka
  TANIEJ 7 %

  Zapobieganie samobójstwom Tom 1 – książka

  Nowa seria wydawnicza - Biblioteka Suicydologiczna - ma wypełnić lukę w dotychczasowym piśmiennictwie dotyczącym profilaktyki zamiarów samobójczych. Jej celem jest m.in. analiza procesów motywacyjnych i promocja nowych metod zapobiegających przypadkom dobrowolnej śmieci. Dzięki tej publikacji Czytelnicy będą mogli poznać samobójstwo jako zjawisko indywidualne i społeczne. Autorzy tomu I są specjalistami...

  Data dostępności:

  Cena: 64,17 zł 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zmiana imienia i nazwiska Geneza Koment w.5/21 Orzecznictwo Wzory – książka
  TANIEJ 7 %

  Zmiana imienia i nazwiska Geneza Koment w.5/21 Orzecznictwo Wzory – książka

  Alicja Czajkowska   Barbara Romocka-Tyfel  

  W publikacji omówiono: - zasady zmiany imienia lub nazwiska, - właściwość organów administracji publicznej i tryb postępowania w sprawach zmiany imienia lub nazwiska, - zalecenia dla urzędów stanu cywilnego dotyczące nadawania imion dzieciom osób obywatelstwa polskiego i narodowości polskiej, - zaktualizowane opinie Rady Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk dotyczące imion i nazwisk. Opracowanie...

  Data dostępności:

  Cena: 138,57 zł 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Proces inwestycyjno-budowlany w praktyce – książka
  TANIEJ 7 %

  Proces inwestycyjno-budowlany w praktyce – książka

  Diana Trzcińska  

  Stan prawny: 1 maja 2021 r. Książka obejmuje analizę trudnych i spornych zagadnień procesu inwestycyjno-budowlanego, z którymi muszą się mierzyć jego uczestnicy. Opracowanie zawiera omówienie: konsekwencji prawnych realizacji inwestycji na podstawie skutecznego zgłoszenia zamiaru budowy z pominięciem wymaganej prawem decyzji o warunkach zabudowy, problematyki uzgodnień w procesie wydawania decyzji...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ochrona praw podatnika – książka
  TANIEJ 7 %

  Ochrona praw podatnika – książka

  Bogumił Brzeziński   Hanna Elżbieta Litwińczuk   Agnieszka (redaktor naukowy) Franczak   And Gomułowicz  

  Książka jest obszernym zbiorem opracowań dotyczących relacji zachodzących między prawami podatnika a środkami ich ochrony. Rozważania objęły zarówno płaszczyznę prawa krajowego, jak i prawa unijnego oraz międzynarodowego i dotyczą zagadnień w dziedzinach prawa konstytucyjnego, postępowania administracyjnego, prawa karnego skarbowego i praw człowieka. Analizy przeprowadzone przez autorów opracowań...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe – książka
  TANIEJ 7 %

  Krajowy Rejestr Sądowy i postępowanie rejestrowe – książka

  Książka stanowi kompendium wiedzy z zakresu Krajowego Rejestru Sądowego, w tym postępowania rejestrowego. Zawiera szczegółowe omówienie specyfiki wpisów dokonywanych do poszczególnych działów Krajowego Rejestru Sądowego oraz odnosi się do wielu kwestii prawnych i technicznych występujących w postępowaniach prowadzonych przed sądem rejestrowym. Wyjaśniono w niej m.in. zagadnienia związane z: • instytucją...

  Data dostępności:

  Cena: 185,07 zł 199,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo łowieckie z komentarzem do wybranych przepisów – książka
  TANIEJ 7 %

  Prawo łowieckie z komentarzem do wybranych przepisów – książka

  Daria Danecka   Wojciech Radecki  

  Autorzy w tym wydaniu postanowili nie powtarzać całości uwag komentatorskich, lecz – pozostawiając i uaktualniając tekst przepisów według stanu obowiązującego – poprzestać na opatrzeniu szerszym komentarzem jedynie czterech rozdziałów: - pierwszego: „Przepisy ogólne”, - drugiego: „Organy administracji w zakresie łowiectwa”, z uwagi na wprowadzone w 2020 r. zmiany organizacyjne, - dziewiątego: „Szkody...

  Data dostępności:

  Cena: 69,75 zł 75,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Outline and New Developments of Japanese Inheritance Law – książka
  TANIEJ 7 %

  Outline and New Developments of Japanese Inheritance Law – książka

  Antonios Karaiskos   M. Łukasiewicz Jakub  

  A comprehensive study that will be of interest to scholars and practicioners alike, describing what the law is, how it has became that way, and howw it is actually applied. Professor Dan Rosen, Chuo University A bridge between Oriental legal culture and Western legal culture Professor Hajime Nishiguchi, Japan Federation of Bar Association

  Data dostępności:

  Cena: 36,46 zł 39,20 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Foundations of Law The Polish Perspective – książka
  TANIEJ 7 %

  Foundations of Law The Polish Perspective – książka

  “Foundations of Law: The Polish Perspective” covers a range of issues forming the core of academic legal education in Poland. It provides basic knowledge about Polish law and Polish legal culture, and constitutes an innovative introduction to the European approach to the concept of law, legal reasoning, recent challenges and the problems of legal development. The book contains nineteen chapters, the...

  Data dostępności:

  Cena: 82,77 zł 89,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Podział nieruchomości w.2/21 – książka
  TANIEJ 7 %

  Podział nieruchomości w.2/21 – książka

  Magdalena Durzyńska  

  Publikacja łączy zagadnienia stricte administracyjne z cywilistycznymi, dotyczy tematyki obejmującej podział nieruchomości, zarówno prywatnych (w tym inwestycyjnych), jak i stanowiących własność podmiotów publicznych. Ponadto wyjaśnia zasady i procedurę rozliczeń pomiędzy dotychczasowymi współwłaścicielami nieruchomości dzielonej oraz omawia procedury towarzyszące podziałowi, np. związane z nakładaniem...

  Data dostępności:

  Cena: 185,07 zł 199,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Pomoc społeczna Komentarz do ustawy – książka
  TANIEJ 7 %

  Pomoc społeczna Komentarz do ustawy – książka

  Magdalena Kasprzak   Joanna Nowicka  

  Publikacja jest kompleksową i praktyczną analizą przepisów zarówno samej ustawy, jak i innych aktów bezpośrednio związanych z funkcjonowaniem całego systemu pomocy społecznej. Wskazuje, w jaki sposób należy interpretować obowiązujące regulacje oraz w jakim zakresie można je stosować. Uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach, wynikające z ustawy nowelizującej z 15 kwietnia 2021 r. Omawia też szczególne...

  Data dostępności:

  Cena: 185,07 zł 199,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Delegowanie pracowników - po zmianach – książka
  TANIEJ 7 %

  Delegowanie pracowników - po zmianach – książka

  1. Wybór formy oddelegowania 2. Świadczenia otrzymywane przez pracownika przebywającego za granicą a podatek dochodowy 3. Zastosowanie umów o unikaniu podwójnego opodatkowania 4. Opodatkowanie dochodów pracowników najemnych 5. Wykonywanie pracy za granicą przez inne osoby niż pracownicy 6. Unikanie podwójnego opodatkowania 7. Ubezpieczenia społeczne pracowników pracujących za granicą 8. Ustalenie...

  Data dostępności:

  Cena: 36,27 zł 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – książka
  TANIEJ 7 %

  Przeciwdziałanie praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu – książka

  Adam Sroga  

  W książce szczegółowo omówiono obowiązki, jakie ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu nakłada na instytucje obowiązane, którymi są m.in. firmy świadczące usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz doradcy podatkowi i biegli rewidenci. Uwzględniono przy tym zmiany wprowadzone do tej ustawy w 2021 r., znacznie rozszerzające zakres jej stosowania. Zmiany...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Druki ścisłego zarachowania-gospodarka i ewidencja – książka
  TANIEJ 7 %

  Druki ścisłego zarachowania-gospodarka i ewidencja – książka

  IZABELA MOTOWILCZUK  

  Gospodarowanie drukami ścisłego zarachowania jest ważnym obszarem narażonym na powstawanie nadużyć. Mimo to ogólnie obowiązujące przepisy w ogóle nie normują związanych z tym zasad. Nie ma ogólnie ustalonej definicji druków ścisłego zarachowania stosowanych w gospodarce finansowej jednostek. Nie ma też ich katalogu ani określonych zasad ich ewidencji i kontroli. Związane z tym procedury musi ustalić...

  Data dostępności:

  Cena: 73,47 zł 79,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Spółka jawna – książka
  TANIEJ 7 %

  Spółka jawna – książka

  Michał Koralewski  

  Kompendium wiedzy o spółce jawnej Praktyczny poradnik omawiający wszystkie aspekty prowadzenia działalności w formie spółki jawnej – od jej założenia, przez prawa, obowiązki i odpowiedzialność wspólników, po likwidację. Przywołane w nim bogate orzecznictwo sądowe ma istotne znaczenie w praktyce – utrwalone linie orzecznicze stanowią bowiem bezcenne wskazówki w zakresie dopuszczalnych sposobów wykorzystania...

  Data dostępności:

  Cena: 166,01 zł 178,50 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2279

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA