Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa prawnicze

Liczba pozycji: 2516
 • wydawnictwa prawnicze: Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Opodatkowanie budowli podatkiem od nieruchomości – książka

  Krzysztof Koślicki  

  Stan prawny: 1 grudnia 2021 r. W publikacji poddano analizie przepisy dotyczące opodatkowania budowli podatkiem od nieruchomości. Autor, przytaczając często sprzeczne ze sobą wyroki sądów administracyjnych i Trybunału Konstytucyjnego, omawia m.in.: • przedmiot opodatkowania (definicję budowli i odwołanie do prawa budowlanego w przepisach prawa podatkowego), • zasady określania podstawy opodatkowania,...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Wygaśnięcie mandatu radnego – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Wygaśnięcie mandatu radnego – książka

  Anna Wierzbica  

  Książka stanowi precyzyjne omówienie przypadków skutkujących wygaśnięciem przedstawicielskiego mandatu radnego oraz konsekwencji prawnych wynikających z utraty tego mandatu. Zawiera analizę najnowszego orzecznictwa sądowego i rozstrzygnięć nadzorczych, które wykształciły się na kanwie problematyki mandatu radnego wraz z uwagami krytycznymi dotyczącymi tych orzeczeń. Autorka przedstawia również liczne...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zasady zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Zasady zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym – książka

  Bogumił Pahl   Sławomir Presnarowicz  

  Stan prawny na 8 grudnia 2021 r. z uwzględnieniem zmian, które wejdą w życie 1 stycznia 2022 r. Publikacja zawiera omówienie problemów pojawiających się na etapie stosowania regulacji dotyczących zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Autorzy komentują przepisy normujące zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym z uwzględnieniem orzecznictwa...

  Data dostępności:

  Cena: 45,57 zł 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ochrona bezpieczeństwa publicznego w gminie – książka
  TANIEJ 7 %

  Ochrona bezpieczeństwa publicznego w gminie – książka

  Joanna Filaber  

  Książka przedstawia w sposób przejrzysty i wszechstronny najważniejsze aspekty prawnej ochrony bezpieczeństwa publicznego w gminie i jest jedyną tego typu publikacją na rynku. Stanowi źródło informacji o obowiązkach wójtów (burmistrzów, prezydentów miast) dotyczących działania w czasie sytuacji kryzysowych, stanów nadzwyczajnych oraz podczas trwania imprez masowych. W opracowaniu w przejrzysty sposób...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Badania kryminologiczne a praktyka Perspektywa krajowa i międzynarodowa – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Badania kryminologiczne a praktyka Perspektywa krajowa i międzynarodowa – książka

  Publikacja dotyczy współczesnych problemów z zakresu kryminologii, prawa karnego, socjologii i patologii społecznych. Wśród zagadnień poruszonych przez autorów są m.in.: • diagnoza przestępczości w Polsce ze szczególnym uwzględnieniem charakterystyki poszczególnych kategorii przestępstw i ich sprawców, również z perspektywy innych państw; • stosowanie środków wychowawczych i poprawczych wobec nieletnich; •...

  Data dostępności:

  Cena: 138,57 zł 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych – książka

  Robert Suwaj  

  W książce omówiono wpływ zasad prawa administracyjnego na proces orzekania przez organy administracji publicznej w sprawach administracyjnych kar pieniężnych. Zaprezentowano założenia systemu sankcji administracyjnych oraz zakres stosowania przepisów ogólnych o administracyjnych karach pieniężnych. Omówiono ogólne normy w sprawach administracyjnych kar pieniężnych dotyczące wszystkich typów kar, a...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony dziedzictwa kultury pogranicza – książka
  TANIEJ 7 %

  Prawnokarne i kryminologiczne aspekty ochrony dziedzictwa kultury pogranicza – książka

  Maciej Duda   Szymon Michał redakcja naukowa Buczyński  

  Książka stanowi pierwsze naukowe spojrzenie na problematykę spuścizny kulturowej pogranicza w Prusach Wschodnich z perspektywy przedstawicieli nauk prawnych. Autorzy omawiają w niej kryminologiczne, prawnokarne i administracyjnoprawne zagadnienia związane ze ochron ą dziedzictwa kulturowego. W szczególności diagnozują przyczyny, przejawy i przeciwdziałanie patologiom związanym z przedmiotową tematyką. Publikacja...

  Data dostępności:

  Cena: 69,75 zł 75,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo mieszkaniowe – książka
  TANIEJ 7 %

  Prawo mieszkaniowe – książka

  Stan prawny: 2 grudnia 2021 r. Publikacja zawiera: Prawo spółdzielcze, Ustawę o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawę o własności lokali, Ustawę o gospodarce nieruchomościami. Ustawę o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości, Ustawę o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, Kodeks cywilny - wyciąg, Ustawę o ochronie...

  Data dostępności:

  Cena: 32,55 zł 35,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Komentarz do Konstytucji RP Art. 2 – książka
  TANIEJ 7 %

  Komentarz do Konstytucji RP Art. 2 – książka

  Marek Chmaj   Monika Urbaniak  

  Prezentowany tom zawiera komentarz do niezwykle ważnego przepisu Konstytucji, będącego jedną z naczelnych zasad ustroju. Z zasady demokratycznego państwa prawnego, na podstawie ustaleń doktryny prawa, jak i orzecznictwa, można wywieść szereg zasad szczegółowych, w tym m.in.: proporcjonalność, praworządność, ochronę zaufania obywateli do państwa i stanowionego przez nie prawa, ochronę praw nabytych...

  Data dostępności:

  Cena: 51,15 zł 55,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Wpływ informatyzacji na system prawa – książka
  TANIEJ 7 %

  Wpływ informatyzacji na system prawa – książka

  Dariusz Jagiełło   Sławomir Kursa   Ferdinando redakcja naukowa Parente  

  Publikacja zawiera teksty odnoszące się do szeroko pojmowanej problematyki informatyzacji i jej wpływu na kształt prawa. Problemy te ukazane zostały, począwszy od prawa rzymskiego, poprzez prawo globalne, aż do prawa nowych technologii. Autorzy skupili się na zagadnieniach związanych z kwestiami rodzinnymi, np.: modelami rodziny, pozycją kobiety w systemie prawa, obowiązkiem alimentacyjnym. Omówiono...

  Data dostępności:

  Cena: 60,45 zł 65,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Nieodpłatna pomoc prawna w Polsce – książka
  TANIEJ 7 %

  Nieodpłatna pomoc prawna w Polsce – książka

  Waldemar Florczak  

  Dr Michał Araszkiewicz – adiunkt w Katedrze Teorii Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego. Doktor nauk prawnych, radca prawny, członek Prezydium Rady Okręgowej Izby Radców Prawnych w Krakowie. Zajmuje się między innymi teorią argumentacji prawniczej, zastosowaniami metod sztucznej inteligencji w odniesieniu do prawa oraz metodologią nauk prawnych, w tym ekonomicznej analizy prawa. Członek między innymi...

  Data dostępności:

  Cena: 42,97 zł 46,20 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Własność dóbr intelektualnych – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Własność dóbr intelektualnych – książka

  Bartosz Mika  

  Zaproponowane przez Bartosza Mikę ujęcie własności intelektualnej, wpisując się w nurt krytycznych analiz tej problematyki wychodzi poza ich dotychczasowe ramy. Autor podjął się bardzo ambitnego zadania całościowego ujęcia własności intelektualnej z perspektywy społeczno-ekonomicznej. Proponowana przez niego koncepcja, chociaż mieści się w tradycji marksowskich analiz kapitalizmu, to nie należy do...

  Data dostępności:

  Cena: 36,27 zł 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Komentarz wzory pism – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Komentarz wzory pism – książka

  Małgorzata Mędrala  

  Publikacja stanowi kompleksowe omówienie teoretycznych i praktycznych aspektów regulacji prawnych związanych z zakładowym funduszem świadczeń socjalnych. Autorka w przystępny sposób wyjaśnia poszczególne przepisy, odwołując się przy tym do innych aktów prawnych, a także przywołując orzecznictwo sądowe i poglądy doktryny dotyczące omawianej problematyki. W komentarzu uwzględniono m.in.: • szczególne...

  Data dostępności:

  Cena: 110,67 zł 119,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Stosunki pracy nauczycieli publicznych szkół i placówek oświatowych – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Stosunki pracy nauczycieli publicznych szkół i placówek oświatowych – książka

  Dariusz Dwojewski   Helena Szewczyk  

  Publikacja stanowi analizę polskiego systemu prawnego w zakresie stosunków pracy nauczycieli w szkołach publicznych oraz placówkach oświatowych, ze szczególnym uwzględnieniem roli i znaczenia polskiego prawa pracy w zakresie prawnej ochrony nauczycieli, m.in. przed zwolnieniem z pracy, nierównym traktowaniem, dyskryminacją czy mobbingiem. W książce dokonano charakterystyki środków prawnych, za pomocą...

  Data dostępności:

  Cena: 73,47 zł 79,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Postępowanie cywilne Pytania i odpowiedzi – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Postępowanie cywilne Pytania i odpowiedzi – książka

  Krzysztof Knoppek  

  W podręczniku zaprezentowano zagadnienia postępowania cywilnego procesowego w postaci pytań i odpowiedzi. Problematyka cywilnoprocesowa została przedstawiona przystępnie, a poszczególne zagadnienia zaprezentowano zwięźle i przejrzyście. Obecne wydanie poszerzono o materiał dotyczący organizacji postępowania, posiedzeń przygotowawczych, zmian w prowadzeniu niektórych dowodów, nowych postępowań odrębnych,...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Protokół dyplomatyczny etykieta i zasady savoir-vivre’u – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Protokół dyplomatyczny etykieta i zasady savoir-vivre’u – książka

  Joanna Modrzyńska  

  Książka jest przewodnikiem po zasadach dobrych manier i savoir-vivre’u. Autorka w przystępny sposób opisuje zagadnienia z zakresu protokołu dyplomatycznego i etykiety, a także omawia reguły obowiązujące w sytuacjach codziennych. Informacje teoretyczne wzbogacono rysunkami oraz praktycznymi przykładami. W kolejnym już wydaniu publikacji uwzględniono zmiany we współczesnej etykiecie, będące następstwem...

  Data dostępności:

  Cena: 64,17 zł 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Konstytucja RP subiektywnie z (bez)prawnym komentarzem – książka
  TANIEJ 7 %

  Konstytucja RP subiektywnie z (bez)prawnym komentarzem – książka

  Jan Nowak-Kowalski  

  Pozycja stworzona została z myślą o przeciętnym zjadaczu chleba może też być pomocna dla uczniów przygotowujących się do matury z przedmiotu wiedza o społeczeństwie. W prosty i zrozumiały sposób omawia treść ustawy zasadniczej.

  Data dostępności:

  Cena: 36,27 zł 39,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Jurysdykcja uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich – książka
  TANIEJ 7 %

  Jurysdykcja uznawanie i wykonywanie orzeczeń w sprawach małżeńskich – książka

  Jacek Gołaczyński  

  Komentarz zawiera pogłębioną analizę przepisów prawa unijnego cywilnego procesowego wraz z bogatym wyborem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i orzecznictwa sądów krajowych. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące m.in.: • rozwodu, separacji i unieważnienia małżeństwa, • przyznawania, wykonywania, przekazywania, pełnego lub częściowego pozbawienia odpowiedzialności rodzicielskiej, •...

  Data dostępności:

  Cena: 138,57 zł 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii – książka
  TANIEJ 7 %

  Prawo sztucznej inteligencji i nowych technologii – książka

  Publikacja zawiera kompleksowe i wszechstronne omówienie zagadnień dotyczących rozwoju sztucznej inteligencji (SI) i nowoczesnych technologii. Czytelnik znajdzie tu informacje na temat prywatno- i publicznoprawnych aspektów tej dziedziny, a także korzyści oraz ryzyk związanych z jej rozwojem. Autorzy wskazują na potrzebę wdrożenia rozwiązań legislacyjnych, w szczególności w obszarze prawa informacyjnego,...

  Data dostępności:

  Cena: 185,07 zł 199,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Solidarność i dobro wspólne jako wartości w prawie – książka
  TANIEJ 7 %

  Solidarność i dobro wspólne jako wartości w prawie – książka

  Dobrochna Bach-Golecka  

  Problematyka solidarności w ujęciu prawnym oraz dobra wspólnego niezmiennie pozostaje jednym z najbardziej dyskutowanych zagadnień w nauce prawa. Solidarność i dobro wspólne to wartości usytuowane poza bezpośrednią sferą regulacji normatywnych. Ich znaczenie odwołuje się do podstaw funkcjonowania wspólnoty politycznej, prawo zaś stanowi szczegółowe narzędzie regulacyjne stosowane w obrębie tej wspólnoty. Analizie...

  Data dostępności:

  Cena: 138,57 zł 149,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 2516

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA