Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa prawnicze

Liczba pozycji: 1807
 • wydawnictwa prawnicze: Zagadnienia administracji publicznej w Polsce – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Zagadnienia administracji publicznej w Polsce – książka

  Eugeniusz Zieliński  

  Prezentowany wybór kluczowych artykułów Profesora publikowanych w latach 2003–2014 układa się w swoiste repetytorium z zakresu organizacji i funkcjonowania administracji publicznej w Polsce w warunkach integracji europejskiej oraz procesów transformacyjnych. Zebrane w jednym tomie teksty tworzą uporządkowany i spójny przegląd rozwiązań ustrojowych przyjętych na wszystkich szczeblach odpowiedzialności...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Proces karny w.3/2020 – książka
  TANIEJ 5 %

  Proces karny w.3/2020 – książka

  Karolina Kremens   Krzysztof Nowicki   Jerzy Skorupka  

  W książce kompleksowo omówiono obszerną problematykę prawa karnego procesowego, obejmującą zagadnienia teorii procesu karnego i wymiaru sprawiedliwości oraz przebiegu postępowania karnego we wszystkich odmianach i trybach. Wyraźny akcent został położony na funkcję gwarancyjną przepisów procesowych wyznaczającą obszar dozwolonej ingerencji organów postępowania karnego w prawa i wolności jednostki z...

  Cena: 84,55 zł 89,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz – książka
  TANIEJ 5 %

  Ustawa o kształtowaniu ustroju rolnego Komentarz – książka

  Dorota Łobos-Kotowska   Marek Stańko  

  Książka zawiera kompleksowy komentarz do znowelizowanej w kwietniu 2019 r. ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego. Autorzy odnoszą się do poglądów prezentowanych w literaturze przedmiotu, przedstawiają najnowszy dorobek judykatury, ale też nie unikają odpowiedzi na pytania, które budzą poważne wątpliwości interpretacyjne w praktyce stosowania prawa. Czytelnicy odnajdą tu wyjaśnienia dotyczące na przykład...

  Cena: 151,05 zł 159,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo własności przemysłowej – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo własności przemysłowej – książka

  Piotr Kostański   Łukasz Żelechowski  

  Podręcznik „Prawo własności przemysłowej" zawiera syntetyczne omówienie problematyki własności przemysłowej. Publikacja uwzględnia stan prawny na 27.2.2020 r., z uwzględnieniem jednak wchodzącej w życie w w dniu 1.7.2020 r. nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzającej szczególny tryb postępowania w sprawach własności intelektualnej, w tym własności przemysłowej. W książce zostały poruszone...

  Cena: 75,05 zł 79,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo międzynarodowe praw człowieka – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo międzynarodowe praw człowieka – książka

  Krzysztof Orzeszyna   Michał Skwarzyński   Robert Tabaszewski  

  Podręcznik jest kompleksowym opracowaniem z zakresu praw człowieka i środków ich ochrony. W rozdziale I przedstawione zostały podstawowe zasady i konstrukcja prawa międzynarodowego praw człowieka. Szczegółowej analizie poddano godność jako źródło praw człowieka w systemie krajowym i międzynarodowym, a także relacje, które łączą prawa człowieka i prawo międzynarodowe publiczne. Przedstawiono podmioty,...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – książka
  TANIEJ 5 %

  Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej – książka

  Ustawa zasadnicza – podstawa wiedzy o polskim prawodawstwie W każdym cywilizowanym państwie ustawa zasadnicza zajmuje czołowe miejsce w systematyce aktów prawnych. Nie inaczej jest w naszym kraju: tekst Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej to główne źródło normatywne, wykorzystywane przez prawników w codziennej pracy. Egzemplarze Konstytucji RP goszczą także w biblioteczkach studentów prawa, maturzystów...

  Cena: 6,64 zł 6,99 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Intertemporalna kategoryzacja przepisów Kodeksu pracy – książka
  TANIEJ 5 %

  Intertemporalna kategoryzacja przepisów Kodeksu pracy – książka

  Daniel Książek  

  Problematyka intertemporalna jest skomplikowanym zagadnieniem o dużej doniosłości prawnej. Potrzeba zastosowania rozwiązań prawa międzyczasowego istnieje i zawsze będzie aktualna. Powstaje ona wtedy, gdy zachodzi konieczność odpowiedzi na pytanie, które prawo – dawne czy nowe lub przeciwnie ani jedno, ani drugie – należy zastosować do konkretnej sytuacji prawnej lub zdarzenia prawnego. W publikacji...

  Cena: 160,55 zł 169,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo cywilne Zbiór przepisów – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo cywilne Zbiór przepisów – książka

  Stan prawny na 25 czerwca 2020 r. względnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY - 30 maja 2020 r. – ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875) - 1 stycznia 2021 r. – ustawa z 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych (Dz.U. poz. 1495...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo karne Zbiór przepisów – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo karne Zbiór przepisów – książka

  Stan prawny na 25 czerwca 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS KARNY: - 31 marca 2020 r. – ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze zm.) - 30 maja 2020 r. – ustawa...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Sprawozdawczość budżetowa w praktyce – książka
  TANIEJ 5 %

  Sprawozdawczość budżetowa w praktyce – książka

  Krystyna Gąsiorek  

  Książka jest praktycznym kompendium, niezbędnym w codziennej pracy każdego księgowego jednostek sektora finansów publicznych, głównych księgowych, skarbników, a także kierowników tych jednostek. Autorka szczegółowo omawia wszystkie sprawozdania budżetowe zawarte w rozporządzeniu Ministra Finansów z 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej, począwszy od zasad ich sporządzania, przez...

  Cena: 189,05 zł 199,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Gospodarowanie wodami – książka
  TANIEJ 5 %

  Gospodarowanie wodami – książka

  Mateusz Balcerowicz  

  Publikacja przedstawia najważniejsze rozwiązania dla podmiotów, które korzystają z zasobów wodnych, użytkują te zasoby w ramach tzw. usług wodnych lub prowadzą działalność gospodarczą w zakresie gospodarowania wodami. Wyjaśnia, jak obecnie działa system zgód wodnoprawnych i jakie są zasady uzyskiwania decyzji administracyjnych, które umożliwiają korzystanie z zasobów wodnych, usług wodnych oraz w innym...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zakres kognicji sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym – książka
  TANIEJ 5 %

  Zakres kognicji sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym – książka

  Emil Kowalik  

  W książce scharakteryzowano pojęcie kognicji sądu wieczystoksięgowego na tle podstawowych instytucji ksiąg wieczystych oraz postępowania wieczystoksięgowego. Odpowiednio ukształtowany zakres kognicji sądu w postępowaniu wieczystoksięgowym odgrywa istotną rolę dla zapewnienia bezpieczeństwa obrotu prawnego nieruchomościami. Jest kompromisem pomiędzy zapewnieniem szybkości i sprawności postępowania...

  Cena: 132,05 zł 139,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Sądowa kontrola rozwiązania stosunku pracy – książka
  TANIEJ 5 %

  Sądowa kontrola rozwiązania stosunku pracy – książka

  Grzegorz Szynal  

  Sądowa kontrola rozwiązania stosunku pracy stanowi jeden z elementów ochrony trwałości stosunku pracy. Sąd pracy jest organem, do którego pracownik może odwo­łać się od rozwiązania stosunku pracy i który ma kompetencje do rozstrzygania, czy rozwiązanie to nie nastąpiło w sposób prawnie wadliwy. Prezentując te zagadnienia, autor przedstawił m.in.: - umiejscowienie sądowej kontroli rozwiązania stosunku...

  Cena: 113,05 zł 119,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Własność lokali Komentarz – książka
  TANIEJ 5 %

  Własność lokali Komentarz – książka

  Iwona Szymczak  

  W komentarzu omówiono najważniejsze kwestie związane ze stosowaniem ustawy o własności lokali, w tym te odnoszące się do funkcjonowania wspólnot mieszkaniowych, struktury nieruchomości wspólnej czy wyod­rębniania samodzielnych lokali. Przedstawiono problemy praktyczne, w szczególności z zakresu tworzenia nowych inwestycji będących komplek­sami budynkowymi wielolokalowymi, a także ich przekształcenia,...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Regulamin pracy z komentarzem – książka
  TANIEJ 5 %

  Regulamin pracy z komentarzem – książka

  Piotr Ciborski  

  Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy regulamin pracy ustala organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Gotowy do wdrożenia regulamin pracy z dokumentacją szczegółowo określa organizację i porządek w procesie pracy oraz związane z tym prawa i obowiązki pracodawcy i pracowników. Książka zawiera także praktyczny komentarz do zagadnień związanych...

  Cena: 169,58 zł 178,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Monitoring kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej – książka
  TANIEJ 5 %

  Monitoring kontrola i audyt wykorzystywania środków Unii Europejskiej – książka

  Anna Wójtowicz-Dawid  

  Książka skupia się na instytucjach monitoringu, kontroli i audytu będących instrumentami gwarantującymi poprawność wydatkowania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej (UE). Jej celem jest określenie zasad funkcjonowania i ról poszczególnych instytucji, jakie powinny spełniać w całym systemie zarządzania i kontroli wydatkowania środków pochodzących z budżetu UE. Publikacja składa się z dwóch...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Aspekty prawne działalności bibliotek – książka
  TANIEJ 5 %

  Aspekty prawne działalności bibliotek – książka

  Rafał Golat  

  W części pierwszej autor skoncentrował się na przedstawieniu systemowego zróżnicowania bibliotek oraz ich organizacji, także w aspekcie pracowniczym i finansowym. Część druga poświęcona została zagadnieniom prawnym, związanym ze zbiorami bibliotek oraz ich obowiązkami w zakresie ochrony i udostępniania danych. W trzeciej części zestawiono różne konteksty aktywności bibliotek, biorąc pod uwagę w szczególności...

  Cena: 33,25 zł 35,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: W poszukiwaniu legitymizacji etycznej zasad odpowiedzialności karnej – książka
  TANIEJ 5 %

  W poszukiwaniu legitymizacji etycznej zasad odpowiedzialności karnej – książka

  Krzysztof Szczucki  

  Prezentowana książka stanowi ważny głos w dyskusji na temat reform prawa karnego, które współcześnie nie dotyczą jedynie kształtu poszczególnych instytucji, lecz także mogą być powiązane ze zmianami postrzegania podstaw etycznych tej gałęzi prawa. Autor zwraca uwagę m.in. na istotne aspekty prawa karnego związane z funkcją gwarancyjną i zasadą humanitaryzmu. Praca nawiązuje do tradycji anglosaskiej...

  Cena: 49,88 zł 52,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: PPK w urzędzie – książka
  TANIEJ 5 %

  PPK w urzędzie – książka

  Antoni Kolek   Oskar Sobolewski  

  Jednostki sektora finansów publicznych są podmiotami zatrudniającymi, które na ostatnim etapie, od 2021 roku mają obowiązek wprowadzenia pracowniczych planów kapitałowych. Jednak ze względu na specyfikę funkcjonowania jednostek publicznych, proces przygotowań do wdrożenia PPK powinien rozpocząć się znacznie wcześniej. Publikacja w praktyczny sposób przedstawia najważniejsze zagadnienia związane z utworzeniem...

  Cena: 61,66 zł 64,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Dobra wiara w znaczeniu obiektywnym na gruncie unormowań Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – książka
  TANIEJ 5 %

  Dobra wiara w znaczeniu obiektywnym na gruncie unormowań Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – książka

  Janusz Gajda  

  Janusz Gajda - Dobra wiara w znaczeniu obiektywnym na gruncie unormowań Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego

  Cena: 39,90 zł 42,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 1807

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA