Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa prawnicze

Liczba pozycji: 1753
 • wydawnictwa prawnicze: Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych – książka
  TANIEJ 5 %

  Ustalenie kwoty stosownego wynagrodzenia za naruszenie autorskich praw majątkowych – książka

  Łukasz Maryniak  

  W publikacji sformułowano katalog okoliczności wpływających na wysokość stosownego wynagrodzenia, jakiego z tytułu naruszenia autorskich praw majątkowych może żądać uprawniony. Okoliczności te autor dzieli na: - obiektywne, tj. rynkowe, ustalane między innymi z uwzględnieniem tabel organizacji zbiorowego zarządzenia lub opinii biegłego, - subiektywne (indywidualne), jak np. stopień zawinienia naruszyciela. Katalog...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo restrukturyzacyjne Komentarz – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo restrukturyzacyjne Komentarz – książka

  Dariusz Kwiatkowski   Robert Kosmal  

  Komentarz zawiera kompleksowe i aktualne opracowanie materii prawa restrukturyzacyjnego. Autorzy – praktycy z kilkunastoletnim doświadczeniem zdobytym w prowadzonych postępowaniach restrukturyzacyjnych w charakterze nadzorcy, zarządcy, tymczasowego nadzorcy sądowego, pełnomocnika wierzyciela, członka rady wierzycieli – opisują poszczególne przepisy ustawy, uwzględniając aktualne orzeczenia sądów powszechnych...

  Cena: 189,05 zł 199,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie służebności przesyłu i służebności gruntowej – książka
  TANIEJ 5 %

  Stwierdzenie nabycia przez zasiedzenie służebności przesyłu i służebności gruntowej – książka

  Leszek Jantowski  

  Publikacja stanowi jedyną obecnie pozycję kompleksowo omawiającą zagadnienie zasiedzenia służebności przesyłowych, szeroko nawiązując do bogatego dorobku doktryny oraz orzecznictwa Sądu Najwyższego i sądów powszechnych w tej dziedzinie. Autor przedstawia wskazówki pomocne w rozwiązaniu problemów powstających w praktyce stosowania tytułowej instytucji. Czytelnicy odnajdą w opracowaniu m.in.: - analizę...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: System Prawa Administracyjnego Procesowego Tom 3 – książka
  TANIEJ 5 %

  System Prawa Administracyjnego Procesowego Tom 3 – książka

  Tom III Systemu Administracyjnego Prawa Procesowego prezentuje dorobek polskiej doktryny w zakresie badań nad prawem regulującym postępowanie organów administracyjnych zmierzających do przymusowego wykonania obowiązków pozostających w zakresie odpowiedzialności administracji publicznej przez osoby uchylające się od dobrowolnego wykonania takich powinności. Dostarcza również informacji o możliwościach...

  Cena: 284,05 zł 299,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: System Prawa Administracyjnego Procesowego Tom 3 – książka
  TANIEJ 5 %

  System Prawa Administracyjnego Procesowego Tom 3 – książka

  Tom III Systemu Administracyjnego Prawa Procesowego prezentuje dorobek polskiej doktryny w zakresie badań nad prawem regulującym postępowanie organów administracyjnych zmierzających do przymusowego wykonania obowiązków pozostających w zakresie odpowiedzialności administracji publicznej przez osoby uchylające się od dobrowolnego wykonania takich powinności. Dostarcza również informacji o możliwościach...

  Cena: 284,05 zł 299,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Budżet obywatelski w praktyce samorządów – książka
  TANIEJ 5 %

  Budżet obywatelski w praktyce samorządów – książka

  Adrian Misiejko  

  Publikacja jest przewodnikiem po zagadnieniach dotyczących instytucji budżetu obywatelskiego oraz tworzenia aktów prawnych z nim związanych. W poradniku poruszono takie kwestie, jak: - właściwość organów jednostek samorządu terytorialnego w zakresie budżetu obywatelskiego; - charakter prawny poszczególnych aktów podejmowanych przez organy jednostek samorządu terytorialnego; - wprowadzenie wymogu podania...

  Cena: 75,05 zł 79,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zanim zostaniesz sędzią – książka
  TANIEJ 5 %

  Zanim zostaniesz sędzią – książka

  Dariusz Czajkowski  

  Zaskakujące, jak wiele treści może zawierać się w tak niewielkiej książeczce… Dariusz Czajkowski – sędzia z blisko trzydziestoletnim stażem – w sposób maksymalnie skondensowany przedstawia istotę wykonywanego zawodu, obrazując ją przykładami spraw, w których orzekał. Stara się wykazać, że zawód sędziego można wykonywać z pasją i w całkowitym oddaniu uniwersalnym, humanistycznym zasadom. Książka adresowana...

  Cena: 28,40 zł 29,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Konstytucja RP Przepisy oraz zestaw pytań na aplikacje prawnicze i egzaminy – książka
  TANIEJ 5 %

  Konstytucja RP Przepisy oraz zestaw pytań na aplikacje prawnicze i egzaminy – książka

  Paweł Janus  

  Publikacja zawiera tekst Konstytucji RP oraz zestaw 240 pytań testowych z jej zakresu wraz odpowiedziami. Niniejsze opracowanie jest niezbędne dla osób przygotowujących się do egzaminu wstępnego na aplikacje prawnicze, a także studentów zdających egzaminy z prawa konstytucyjnego. Ponadto zamieszczone pytania mogą stanowić bazę dla wykładowców prawa konstytucyjnego, nauczycieli wiedzy o społeczeństwie...

  Cena: 28,49 zł 29,99 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego – książka
  TANIEJ 5 %

  Kontrola wykonywania zadań i nadzór nad jednostkami samorządu terytorialnego – książka

  W poradniku szczegółowo zaprezentowano zagadnienia związane z kontrolą Najwyższej Izby Kontroli oraz rządową kontrolą i nadzorem nad działalnością samorządu terytorialnego. W poszczególnych rozdziałach omówiono system kontroli i nadzoru nad działalnością samorządu terytorialnego, organy je sprawujące oraz zasady ogólne jego funkcjonowania, a w szczególności: Zagadnienia dotyczące kontroli Najwyższej...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kształtowanie się prawa międzynarodowego publicznego w świetle orzecznictwa wybranych sądów międzynarodowych – książka
  TANIEJ 5 %

  Kształtowanie się prawa międzynarodowego publicznego w świetle orzecznictwa wybranych sądów międzynarodowych – książka

  Brygida Kuźniak   Milena Ingelevič-Citak  

  Autorzy i Redaktorzy monografii trafnie dobrali zagadnienia, dzięki czemu opracowanie odzwierciedla złożoność przedmiotowej problematyki i kierunki badań międzynarodowoprawnych. (…) Autorzy skupili się na aktualnych i węzłowych problemach z obszaru sądownictwa międzynarodowego i jego wpływu na kształtowanie się prawa międzynarodowego publicznego. Podniesione kwestie, takie jak: metody wykładni, wolność...

  Cena: 33,92 zł 35,70 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Instytucja wpłat korekcyjno-wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa – książka
  TANIEJ 5 %

  Instytucja wpłat korekcyjno-wyrównawczych jednostek samorządu terytorialnego w świetle orzecznictwa – książka

  Bartłomiej Ślemp  

  Autor charakteryzuje konstytucyjne aspekty mechanizmu korekcyjno-wyrównawczego, polegającego na horyzontalnym wyrównaniu dochodów jednostek samorządu terytorialnego (tzw. wpłat janosikowych) w polskim systemie finansowania samorządu terytorialnego, oraz analizuje orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego w tym zakresie. W książce zostały przedstawione ogólne założenia finansowania samorządu terytorialnego...

  Cena: 22,80 zł 24,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Uchwały i zgromadzenia w spółkach handlowych – książka
  TANIEJ 5 %

  Uchwały i zgromadzenia w spółkach handlowych – książka

  Michał Koralewski  

  Wszystko o zgromadzeniach i podejmowaniu uchwał w spółkach handlowych. W publikacji w szczegółowy i praktyczny sposób omówiono zasady przeprowadzania zgromadzeń i podejmowania uchwał w spółkach osobowych i kapitałowych, oddzielnie dla poszczególnych typów spółek z uwagi na różnice występujące w pewnych kwestiach. W publikacji: -sprawy nieprzekraczające zwykłych czynności, sprawy przekraczające...

  Cena: 189,52 zł 199,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kodeks postępowania cywilnego Orzecznictwo Piśmiennictwo Tom 3 – książka
  TANIEJ 5 %

  Kodeks postępowania cywilnego Orzecznictwo Piśmiennictwo Tom 3 – książka

  Jacek Gudowski  

  Tom III zawiera orzecznictwo Sądu Najwyższego z lat 1918–2020 oraz piśmiennictwo z lat 1830–2020, dotyczące art. 316–505[39] Kodeksu postępowania cywilnego lub zachowujące ścisły związek z jego przepisami. Na publikację składa się część bogatych zbiorów bibliograficznych autora, obejmujących prawie 100 000 pozycji. Liczy ona ok. 15 000 orzeczeń przypisanych do poszczególnych artykułów Kodeksu oraz...

  Cena: 151,05 zł 159,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy – książka
  TANIEJ 5 %

  Obowiązki pracodawcy związane z przejściem zakładu pracy – książka

  Ewelina Kumor-Jezierska  

  W publikacji w sposób kompleksowy omówiono obowiązki ciążące na pracodawcy w sytuacji przejścia zakładu pracy lub jego części na innego pracodawcę. Przedstawiono je nie tylko w sferze indywidualnego i zbiorowego prawa pracy, lecz poruszono także kwestie socjalne, ubezpieczeń społecznych czy prawa karnego. Celem opracowania jest zwrócenie uwagi na problemy, które wiążą się z restrukturyzacją zakładu...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Przesłuchanie małoletnich i ofiar przestępstw seksualnych – książka
  TANIEJ 5 %

  Przesłuchanie małoletnich i ofiar przestępstw seksualnych – książka

  Kamil Federowicz  

  W książce omówiono przesłanki dopuszczalności stosowania szczególnych trybów przesłuchań określonych w art. 185a–185c k.p.k. Dużo uwagi poświęcono ustawie z 19 lipca 2019 r., która znowelizowała m.in. przepisy dotyczące przesłuchania pokrzywdzonych przestępstwami seksualnymi oraz zawiera przepisy przejściowe mające wpływ na wskazane regulacje. Opracowanie prezentuje także przyczyny wprowadzenia obowiązujących...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych – książka
  TANIEJ 5 %

  Kontrola zarządcza w obszarze zamówień publicznych – książka

  Mariusz Wolski  

  W publikacji omówiono problematykę kontroli zarządczej w jednostkach sektora finansów publicznych, analizowaną z perspektywy zamówień publicznych. Autor szczegółowo przedstawia zagadnienia odnoszące się do poszczególnych standardów kontroli. Opracowanie stanowi przydatne źródło wiedzy na temat: - działań, jakie powinny być podejmowane przez kierowników jednostek, aby zapobiegać powstawaniu nieprawidłowości, -...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kontrakty na rynku ubezpieczeń – książka
  TANIEJ 5 %

  Kontrakty na rynku ubezpieczeń – książka

  Kontrakty na rynku ubezpieczeń gospodarczych. Komentarz do przepisów i wzorców umownych stanowi: 1) praktyczny komentarz do przepisów Kodeksu cywilnego o umowie ubezpieczenia, 2) omówienie zagadnień międzynarodowego prawa ubezpieczeń gospodarczych, 3) analizę nowych (perspektywicznych) produktów ubezpieczeniowych. W książce znajdziesz m.in. takie zagadnienia jak: - ubezpieczenia w energetyce i telekomunikacji, -...

  Cena: 255,55 zł 269,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Dostęp do obrońcy w postępowaniu karnym. Standardy krajowe i europejskie – książka
  TANIEJ 5 %

  Dostęp do obrońcy w postępowaniu karnym. Standardy krajowe i europejskie – książka

  Publikacja przedstawia wyniki badań dotyczących zgodności krajowych standard ów dostępu do obrońcy ze standardami unijnymi oraz strasburskimi. Osią rozważań są dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/48, 2016/1919 i 2016/800. Ich celem jest osiągnięcie jednolitego minimalnego standardu dostępu do pomocy prawnej w Unii Europejskiej, co przyczynić się ma do zwiększenia wzajemnego zaufania pomiędzy...

  Cena: 33,25 zł 35,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów Komentarz – książka
  TANIEJ 5 %

  Zastaw rejestrowy i rejestr zastawów Komentarz – książka

  Jan Mojak   Jacek Widło  

  Komentarz stanowi rozbudowane opracowanie problematyki prawnej zastawu rejestrowego w Polsce. Obejmuje w szczególności omówienie: stron, trybu zawierania oraz kształtowania treści umowy o ustanowienie zastawu rejestrowego, praw i obowiązków zastawnika oraz zastawcy, trybu zaspokojenia praw zastawnika oraz organizacji i funkcjonowania rejestru zastawów. Zawiera także praktyczne wskazówki, jak zredagować...

  Cena: 141,55 zł 149,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Komentarz Orzecznictwo – książka
  TANIEJ 5 %

  Postępowanie odwoławcze w sprawach karnych Komentarz Orzecznictwo – książka

  Dariusz Świecki  

  Publikacja podzielona jest na dwie części. Pierwsza z nich zawiera klasyczny komentarz do wybranych artykułów Kodeksu postępowania karnego, opatrzony dodatkowo wyborem orzecznictwa (ze wskazaniem linii orzeczniczych i orzeczeń odmiennych) i informacją o przepisach powiązanych. W drugiej natomiast umieszczono suplement zawierający wzory apelacji uwzględniające poszczególne podstawy odwoławcze, w tym...

  Cena: 141,55 zł 149,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 1753

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA