Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

wydawnictwa prawnicze

Liczba pozycji: 1745
 • wydawnictwa prawnicze: Prawo legislacja i wolność – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo legislacja i wolność – książka

  Friedrich A. Hayek  

  Friedrich A. Hayek (1899–1992), klasyk XX wieku w zakresie ekonomii i prawoznawstwa, łączył te dwie dziedziny w refleksji nad optymalnym „porządkiem politycznym” współczesnego państwa. Niniejsze trzytomowe dzieło ukazujące się w jednym woluminie jest jego pisanym przez wiele lat opus magnum, opublikowanym w 1979 roku. Zawiera to, za co uhonorowano go w 1974 roku Noblem dla ekonomistów: „pogłębioną...

  Cena: 85,50 zł 90,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Komentarz do Konstytucji RP Art. 109, 110, 111 – książka
  TANIEJ 5 %

  Komentarz do Konstytucji RP Art. 109, 110, 111 – książka

  Marek Chmaj  

  Prezentowany tom zawiera komentarz do trzech przepisów dotyczących organizacji i działania Sejmu i Senatu. Art. 109 dotyczy obradowania parlamentu w trybie permanencji oraz zwoływania Sejmu i Senatu na pierwsze posiedzenie, zaś w art. 110 uregulowano kwestie organów wewnętrznych obu izb, w tym Marszałków, komisji stałych i komisji nadzwyczajnych. Komentarz do art. 111 dotyczy pozycji ustrojowej i trybu...

  Cena: 45,60 zł 48,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Zarządzanie ryzykiem w placówkach ochrony zdrowia – książka
  TANIEJ 5 %

  Zarządzanie ryzykiem w placówkach ochrony zdrowia – książka

  Janusz Sasak  

  Działalność w zakresie ochrony zdrowia narażona jest na wiele zagrożeń związanych nie tylko ze sferą medyczną, ale też ekonomiczną czy techniczno-informatyczną. Rozwiązanie problemów połączone z reakcją na pojawiające się zagrożenia, czyli skuteczne zarządzanie ryzykiem, stało się ważnym obszarem aktywności współczesnych menedżerów w instytucjach ochrony zdrowia. Brak działań minimalizujących to ryzyko...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych – książka
  TANIEJ 5 %

  Kontrola zarządcza w placówkach oświatowych – książka

  AGATA PISZKO  

  Publikacja przedstawia sposoby wdrażania i realizowania zadań kontroli zarządczej w jednostkach systemu oświaty, z uwzględnieniem ich specyfiki związanej w szczególności z wypełnianiem procesu dydaktyczno-wychowawczego. Omówione w niej zostały poszczególne obszary kontroli zarządczej, takie jak: - istota i jakość kontroli zarządczej, - zarządzanie ryzykiem, - mechanizmy kontroli, - informacja i komunikacja, -...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo autorskie – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo autorskie – książka

  Maria Poźniak-Niedzielska   Jerzy Szczotka  

  Książka zawiera syntetyczną prezentację całości problematyki polskiego prawa autorskiego i praw pokrewnych. W przystępny sposób omówiono m.in.: - treść autorskich praw osobistych i majątkowych, - dozwolony użytek osobisty i publiczny utworów, - ochronę prawną wizerunku, - prawa pokrewne, w tym prawa do artystycznych wykonań i prawa do fonogramów i wideogramów. Publikacja zawiera także analizę wiążących...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Metody przesłuchań stosowane przez FBI – książka
  TANIEJ 5 %

  Metody przesłuchań stosowane przez FBI – książka

  Rafał Kwasiński  

  FBI jest prestiżową służbą specjalną o światowej renomie w zakresie pracy śledczej. Jako awangardowa agencja sięga po najnowsze osiągnięcia naukowe, rozwiązania taktyczne i technologiczne oraz zatrudnia profesjonalistów z wielu obszarów wiedzy naukowej. Prezentowana monografia odsłania kulisy pracy FBI i stanowi kompendium wiedzy na temat metodyki przesłuchiwania świadków i podejrzanych. Jest to pierwsza...

  Cena: 76,00 zł 80,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Transgraniczna mobilność spółek kapitałowych w świetle prawa unijnego i polskiego – książka
  TANIEJ 5 %

  Transgraniczna mobilność spółek kapitałowych w świetle prawa unijnego i polskiego – książka

  Ariel Mucha  

  Publikacja stanowi kompleksowe studium jednego z bardziej kontrowersyjnych i komentowanych zagadnień międzynarodowego prawa spółek – problematyki transgranicznej mobilności spółek kapitałowych. Celem opracowania było opisanie możliwości i barier prawnych: po pierwsze, do rozprzestrzeniania przez spółki swojej działalności lub zmiany miejsca jej wykonywania (mobilność fizyczna), po drugie, do wyboru...

  Cena: 80,75 zł 85,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Bezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce – książka
  TANIEJ 5 %

  Bezpieczeństwo zgromadzeń w Polsce – książka

  Marcin Jurgilewicz  

  Opracowanie porusza zagadnienia dotyczące problematyki bezpieczeństwa zgromadzeń w Polsce. Ukazano w nim istotę bezpieczeństwa zgromadzeń, wskazując na rodzaje zgromadzeń oraz zagrożenia dla ich przebiegu, uwarunkowania formalne dotyczące organizacji, przebiegu oraz rozwiązywania zgromadzenia, jak również uprawnienia policji i straży gminnych (miejskich) podczas przebiegu zgromadzeń. Uzupełnieniem...

  Cena: 38,00 zł 40,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Autofałszerstwo – książka
  TANIEJ 5 %

  Autofałszerstwo – książka

  Anna Koziczak  

  Książka jest pierwszą publikacją na rynku wydawniczym w całości poświęconą problematyce tzw. autofałszerstwa, czyli modyfikowania własnego podpisu lub pisma, w celu wprowadzenia w błąd odbiorcy co do ich pochodzenia i w efekcie uniknięcia prawnych konsekwencji związanych z podpisaniem dokumentu lub spisaniem jego treści. Działania autofałszerskie same w sobie nie stanowią czynu zabronionego, umożliwiają...

  Cena: 61,75 zł 65,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Działania policji w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych ludzi – książka
  TANIEJ 5 %

  Działania policji w zapobieganiu i zwalczaniu chorób zakaźnych ludzi – książka

  Robert Socha  

  Jak sprawić, aby przestrzeń wokół nas była bezpieczna, abyśmy nie obawiali się nieprzewidywalnego zachowania innych osób bądź oddziaływania sił natury? Jak tego dokonać skoro mimo postępu cywilizacyjnego wciąż nie jesteśmy w stanie zapanować nad nieobliczalnymi siłami natury? Osiągnięcie efektu w postaci minimalizacji skutków związanych z pojawieniem się sytuacji kryzysowych będzie zależało m.in. od...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Komentarz do Konstytucji RP Art. 225, 226 – książka
  TANIEJ 5 %

  Komentarz do Konstytucji RP Art. 225, 226 – książka

  Marek Chmaj   Joanna Juchniewicz  

  Przedstawiamy kolejny tom komentarza do Konstytucji RP. W tomie tym zawarto analizę dwóch przepisów znajdujących się w rozdziale X „Finanse publiczne”. W art. 225 określona jest fakultatywna możliwość skrócenia kadencji Sejmu przez Prezydenta RP, jeżeli w ciągu 4 miesięcy od przedłożenia projektu Sejm nie przedstawi Prezydentowi uchwalonej ustawy do podpisu. Art. 226 dotyczy obowiązku przedłożenia...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Kwalifikowany typ rozboju – książka
  TANIEJ 5 %

  Kwalifikowany typ rozboju – książka

  Arkadiusz Tomczyk  

  Monografia stanowi kompleksową analizę zbrodni rozboju kwalifikowanego z art. 280 § 2 k.k. Ujmuje zarówno problematykę prawnokarną wskazanego przestępstwa z uwzględnieniem orzecznictwa i poglądów doktryny oraz kryminalistyczne opisy elementów kwalifikujących, m.in. przedmiotów, którymi sprawcy posługują się przy dokonywaniu tego typu czynu zabronionego. Ponadto w pracy poświęcono uwagę kryminologicznym...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Komentarz do Konstytucji RP Art. 15, 16, 163-172 – książka
  TANIEJ 5 %

  Komentarz do Konstytucji RP Art. 15, 16, 163-172 – książka

  Hubert Izdebski  

  Przedmiotem niniejszego komentarza są przepisy Konstytucji RP dotyczące samorządu terytorialnego: art. 15 i art. 16, zamieszczone w pierwszym rozdziale „Rzeczpospolita”, określającym podstawowe zasady ustroju RP, oraz art. 163–172, czyli całość przepisów rozdziału siódmego „Samorząd terytorialny”. W komentarzu uwzględniono stan prawny na dzień 15 marca 2020 r.

  Cena: 57,00 zł 60,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Odliczanie VAT w 2020 roku - wyjaśnienia praktyczne – książka
  TANIEJ 5 %

  Odliczanie VAT w 2020 roku - wyjaśnienia praktyczne – książka

  Każdy czynny podatnik VAT ma prawo do odliczenia od swojego podatku należnego kwot podatku naliczonego mu w poprzedniej fazie obrotu. Jest to zasada neutralności VAT. Jednak bezpieczne skorzystanie z tego prawa nie zawsze jest łatwe a co więcej - podlega ciągłej kontroli fiskusa. W tej publikacji Czytelnik znajdzie kompleksowe omówienie kwestii odliczania podatku naliczonego.

  Cena: 66,41 zł 69,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Vademecum Zarządcy Nieruchomości – książka
  TANIEJ 5 %

  Vademecum Zarządcy Nieruchomości – książka

  Jan Rak   Paweł Puch   Marcin Sarna   Michał Substyk  

  Potrzebujesz gotowy wzór umowy, uchwały, regulaminu, czy innych pism, dzięki którym Twoja praca w spółdzielni czy wspólnocie mieszkaniowej będzie łatwiejsza? Znajdziesz je w niniejszej publikacji.

  Cena: 93,96 zł 98,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: PKPiR - praktyczne przykłady ujmowania przychodów i kosztów po zmianach 2020 – książka
  TANIEJ 5 %

  PKPiR - praktyczne przykłady ujmowania przychodów i kosztów po zmianach 2020 – książka

  W publikacji PKPiR – praktyczne przykłady ujmowania przychodów i kosztów po zmianach 2020 – praktyczne przykłady ujmowania przychodów znajdziesz liczne przykłady ujmowania kosztów i przychodów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów. Podpowiemy Ci, jak prawidłowo księgować koszty i przychody w 2020 r. Upewnisz się, jakie przepisy uległy zmianie. Poznasz wskazówki i porady ekspertów m.in. Jak zaksięgować...

  Cena: 66,41 zł 69,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Prawo nieruchomości Zbiór przepisów – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo nieruchomości Zbiór przepisów – książka

  Stan prawny na 4 sierpnia 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS CYWILNY: - 30 maja 2020 r. – ustawa z 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. poz. 875 ze zm.) PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTÓW ZABUDOWANYCH NA CELE MIESZKANIOWE W PRAWO WŁASNOŚCI TYCH GRUNTÓW: - 28 stycznia...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Powszechna historia prawa – książka
  TANIEJ 5 %

  Powszechna historia prawa – książka

  Andrzej Dziadzio  

  Nowoczesny podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów prawa, administracji i historii. Nowe, poprawione i rozszerzone wydanie uwzględnia aktualizacje wiedzy historycznoprawnej o najnowsze badania naukowe i zmiany w rozwoju prawa oraz wszechstronnie pogłębia zagadnienia ważne dla wykształcenia prawniczego. Synteza rozwoju prawa została wzbogacona o konkretne przykłady stosowania prawa przez sądy....

  Cena: 61,66 zł 64,90 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Regulamin pracy zdalnej z komentarzem – książka
  TANIEJ 5 %

  Regulamin pracy zdalnej z komentarzem – książka

  Piotr Ciborski  

  Praca zdalna to nowa regulacja, która pozwala na wykonywanie przez pracowników pracy poza miejscem jej stałego wykonywania. Wprowadzenie regulacji prawnych dotyczących pracy zdalnej było związane z przeciwdziałaniem skutkom pandemii COVID-19, ale może znaleźć szerokie zastosowanie również w innych okolicznościach, z uwagi na szereg zalet zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. W publikacji zawarto...

  Cena: 129,67 zł 136,50 zł

  Więcej

 • wydawnictwa prawnicze: Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych – książka
  TANIEJ 5 %

  Metodyka pracy sędziego w sprawach administracyjnych – książka

  Barbara Adamiak   Janusz Borkowski  

  Książka jest rezultatem wieloletnich przemyśleń i doświadczeń zebranych przez autorów w czasie orzekania w sądownictwie administracyjnym. Problemy pojawiające się w toku stosowania prawa procesowego i materialnego we wszystkich stadiach rozpoznawania spraw sądowoadministracyjnych zostały przedstawione od strony praktycznej. W najnowszym wydaniu uwzględniono ostatnie zmiany w postępowaniu sądowoadministracyjnym...

  Cena: 141,55 zł 149,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 1745

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA