Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

poradniki

Liczba pozycji: 5696
 • poradniki : Zaklinaczka dzieci – książka
  TANIEJ 5 %

  Zaklinaczka dzieci – książka

  Tracy Hogg   Melinda Blau  

  Najbardziej aktualne, wnikliwe i przystępne rady współczesnej Mary Poppins, najsławniejszej z amerykańskich niań Tracy Hogg znana jest w Stanach Zjednoczonych z popularnych programów na temat skutecznego i pełnego miłości wychowania dzieci. Pomogła tysiącom rodzin w rozwiązaniu trudnych kwestii dotyczących ich brzdąców. Poznaj pomysły najznakomitszej Mamy, Babci i Niani -- i zacznij mówić w tym samym...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • poradniki : Instrukcja obsługi faceta – książka
  BestsellerTANIEJ 5 %

  Instrukcja obsługi faceta – książka

  Katarzyna Miller   Suzan Giżyńska  

  Jak świat światem kobiety poszukują odpowiedzi na dziesiątki dylematów związanych z płcią przeciwną. A gdyby tak można było zajrzeć do instrukcji obsługi mężczyzny? Instrukcja obsługi faceta to przewodnik po damsko-męskiej komunikacji, ale również szybki i praktyczny podręcznik jak wychodzić z trudnych, konfliktowych sytuacji z płcią przeciwną. Jak „czytać” mężczyznę i jak do niego mówić, żeby motywować...

  Cena: 35,06 zł 36,90 zł

  Więcej

 • poradniki : Konstytucyjna regulacja dziedzictwa narodowego oraz dóbr kultury – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Konstytucyjna regulacja dziedzictwa narodowego oraz dóbr kultury – książka

  Anna Frankiewicz-Bodynek  

  Analiza konstytucyjnej regulacji dziedzictwa narodowego i dóbr kultury nie doczekała się jak dotąd opracowania monograficznego w polskiej literaturze prawniczej. Dlatego z zainteresowaniem i uznaniem należy przyjąć propozycję [...] książki przygotowanej przez dr Annę Frankiewicz-Bodynek. Zagadnienie dziedzictwa narodowego i dóbr kultury jest niezwykle złożone, stanowi obiekt zainteresowania i przedmiot...

  Cena: 53,20 zł 56,00 zł

  Więcej

 • poradniki : The Protection of Legitimate Expectations in International Investment Law – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  The Protection of Legitimate Expectations in International Investment Law – książka

  Marcin Kałduński  

  The book examines the conception of legitimate expectations in international investment law under the fair and equitable treatment. The author examines the purpose, content and elements of legitimate expectations. He also analyses the case law to identify and explain the protection granted to expectations of foreign investors under investment treaties. To this end, the book distinguishes the core elements...

  Cena: 30,40 zł 32,00 zł

  Więcej

 • poradniki : Ziołolecznictwo Ojców Bonifratrów dla dzieci – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Ziołolecznictwo Ojców Bonifratrów dla dzieci – książka

  Teodor Książkiewicz  

  400 lat tradycji zielarskiej Ojców Bonifratrów. Poradnik przedstawia m.in.: zagrożenia dla dzieci współczesną cywilizacją, porady utrzymania równowagi psychicznej i fizycznej, wskazówki i zalecenia prawidłowego odżywiania, recepty ziołowe leczące schorzenia i wzmacniające organizm.

  Cena: 18,95 zł 19,95 zł

  Więcej

 • poradniki : Kodeks karny skarbowy – książka
  TANIEJ 5 %

  Kodeks karny skarbowy – książka

  Książka zawiera: Tekst ustawy Kodeks karny skarbowy Indeks rzeczowy Seria "Twoje Prawo" zawiera: Boldowanie najnowszych zmian Przypisy od Redakcji Czytelne hasła i teksty Indeks rzeczowy

  Cena: 14,16 zł 14,90 zł

  Więcej

 • poradniki : Tarcza antykryzysowa 1.0−4.0 – książka
  TANIEJ 5 %

  Tarcza antykryzysowa 1.0−4.0 – książka

  Publikacja zawiera omówienie aktów prawnych wydanych w konsekwencji epidemii koronawirusa w zakresie, w jakim odnoszą się do prawa pracy, prawa urzędniczego oraz prawa ubezpieczeń społecznych. Uwzględnia ona rozwiązania wynikające ze specustaw: Tarczy 1.0, Tarczy 2.0, Tarczy 3.0 oraz - uchwalonych 19 czerwca br. - Tarczy 4.0 i ustawy o dodatku solidarnościowym. Kryzys wywołany przez SARS-CoV-2 w znaczący...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • poradniki : Kodeks postępowania administracyjnego Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowania przed sądami administracyjnymi Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – książka
  TANIEJ 5 %

  Kodeks postępowania administracyjnego Prawo o ustroju sądów administracyjnych. Postępowania przed sądami administracyjnymi Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji – książka

  Stan prawny na: 25.08.2020 r. W najnowszym wydaniu uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 oraz z ustawy z 16 lipca 2020 r. o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców. Dołączono także wyciąg z ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach...

  Cena: 17,95 zł 18,90 zł

  Więcej

 • poradniki : Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym – książka
  TANIEJ 5 %

  Pełnomocnik w postępowaniu administracyjnym i sądowoadministracyjnym – książka

  W książce zostały omówione najważniejsze etapy postępowania administracyjnego jurysdykcyjnego i postępowania sądowoadministracyjnego, ze szczególnym uwzględnieniem środków odwoławczych oraz nadzwyczajnych środków prawnych weryfikacji orzeczeń sądowych. Opracowanie zostało podzielone na trzy części: - w części pierwszej dokonano analizy prawnej pełnomocnictwa procesowego, tj.: ustanowienie pełnomocnika...

  Cena: 160,55 zł 169,00 zł

  Więcej

 • poradniki : Wyłączenie pracownika organu od udziału w ogólnym postępowaniu administracyjnym – książka
  TANIEJ 5 %

  Wyłączenie pracownika organu od udziału w ogólnym postępowaniu administracyjnym – książka

  Zbigniew Kmiecik  

  W publikacji omówiono problemy występujące – w węższym lub szerszym zakresie – w każdym postępowaniu administracyjnym. Sprawdzenie, czy nie zachodzą przesłanki wyłączenia pracownika lub członka organu od udziału w postępowaniu, jest elementem badania zdolności prawnej organu do załatwienia konkretnej sprawy (tzw. szczególnej zdolności prawnej), więc musi ono poprzedzać przeprowadzenie każdego postępowania. Książka...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • poradniki : Ochrona ładu przestrzennego z perspektywy prawno-urbanistycznej – książka
  TANIEJ 5 %

  Ochrona ładu przestrzennego z perspektywy prawno-urbanistycznej – książka

  W książce przedstawiono na czym polega ochrona i kształtowanie ładu prze­strzennego zarówno na podstawie przepisów prawnych, jak i z perspektywy urbanistyki i architektury. W publikacji omówiono m.in.: - problemy związane z brakiem wiedzy, umiejętności i doświadczeń w plano­waniu przestrzennym; - rodzaje polityki przestrzennej (zwłaszcza na szczeblu lokalnym), ze szczegól­nym uwzględnieniem stosowania...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • poradniki : Ceny transferowe w czasach kryzysu – książka
  TANIEJ 5 %

  Ceny transferowe w czasach kryzysu – książka

  Jarosław F. Mika  

  Publikacja omawia ryzyka podatkowe związane z kryzysem ekonomicznym wywołanym pandemią. Przedstawia narzędzia eliminujące ryzyka, z jakimi zmierzą się podmioty powiązane w 2020 r. W książce szczególną uwagę zwrócono na metodologię identyfikacji transakcji kontrolowanej determinującej obowiązek przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych, informacji o cenach transferowych TPR-C oraz złożenie...

  Cena: 141,55 zł 149,00 zł

  Więcej

 • poradniki : Prawo pracy Zbiór przepisów – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo pracy Zbiór przepisów – książka

  Stan prawny na 20 sierpnia 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS PRACY: - 30 lipca 2020 r. – obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z 18 czerwca 2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks pracy (Dz.U. poz. 1320) - 1 grudnia 2020 r. – ustawa z 6 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy skuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • poradniki : System podatkowy Zarys wykładu – książka
  TANIEJ 5 %

  System podatkowy Zarys wykładu – książka

  Robert Wolański  

  W podręczniku omówiono najważniejsze zagadnienia dotyczące podatków i prawa podatkowego. Przybliżono także wybrane elementy systemów podatkowych i procesu harmonizacji podatków w Unii Europejskiej oraz stopień dostosowania polskich regulacji do unormowań unijnych. W opracowaniu przedstawiono m.in. takie tematy jak: - istota podatku jako instytucji prawnej; - miejsce prawa podatkowego w systemie prawnym,...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • poradniki : Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej – książka
  TANIEJ 5 %

  Stwierdzenie wygaśnięcia decyzji administracyjnej – książka

  Andrzej Matan  

  Książka dotyczy instytucji stwierdzenia wygaśnięcia decyzji administracyjnej ze względu na: - wymóg wynikający z przepisów prawa, - interes społeczny lub interes strony, - niedopełnienie warunku przez stronę. Autor, opierając się na dotychczasowych ustaleniach doktryny oraz orzecznictwa sądowego, skupił się na omówieniu funkcji, przesłanek oraz toku postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • poradniki : Wprowadzenie do logiki dla prawników – książka
  TANIEJ 5 %

  Wprowadzenie do logiki dla prawników – książka

  Oktawian Nawrot  

  Wprowadzenie do logiki dla prawników to nowoczesny podręcznik akademicki zawierający podstawowy wykład logiki. Obejmuje on najważniejsze zagadnienia z zakresu semiotyki logicznej, klasycznej logiki formalnej oraz ogólnej metodologii nauk, z podkreśleniem elementów szczególnie przydatnych w pracy myślowej prawnika. Obok wspomnianych zagadnień czytelnik odnajdzie w książce omówienie takich kwestii jak: -...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • poradniki : Zarys finansów publicznych i prawa finansowego – książka
  TANIEJ 5 %

  Zarys finansów publicznych i prawa finansowego – książka

  Podręcznik w przystępny sposób omawia zagadnienia: finansów publicznych, prawa budżetowego, finansów jednostek samorządu terytorialnego, prawa podatkowego (wraz z omówieniem poszczególnych podatków), prawa celnego, prawa bankowego, prawa dewizowego, a także naruszenia dyscypliny finansów publicznych, kontroli skarbowej oraz odpowiedzialności za przestępstwa i wykroczenia skarbowe. Przejrzysty układ...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • poradniki : Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – książka
  TANIEJ 5 %

  Ustawa o finansach publicznych Ustawa o dochodach jednostek samorządu terytorialnego – książka

  Stan prawny na: 20.08.2020 r. W 18. wydaniu zbioru uwzględniono zmiany wynikające m.in. z ustaw: z 11 września 2019 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z 28 maja 2020 r. o zmianie ustawy...

  Cena: 15,20 zł 16,00 zł

  Więcej

 • poradniki : Prawo administracyjne Zbiór przepisów – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo administracyjne Zbiór przepisów – książka

  Stan prawny na 10 sierpnia 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: - 18 lutego 2020 r. – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. poz. 256) - 18 kwietnia 2020 r. – ustawa 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • poradniki : Prawo handlowe Zbiór przepisów – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo handlowe Zbiór przepisów – książka

  Stan prawny na 10 sierpnia 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS SPÓŁEK HANDLOWYCH: - 31 marca 2020 r., 3 września 2020 r. – ustawa z 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. poz. 568 ze...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 5696

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA