Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 263
 • administracja, samorząd terytorialny: Uprawnienia pracowników samorządowych związane z zatrudnieniem – książka
  TANIEJ 5 %

  Uprawnienia pracowników samorządowych związane z zatrudnieniem – książka

  Kamila Lewandowska   Tomasz Lewandowski  

  Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie związane z zatrudnieniem pracowników samorządowych i przysługującymi im uprawnieniami. Zawiera liczne wskazówki i rekomendacje dotyczące czasu pracy oraz wynagrodzenia w okresie epidemii. Porusza problem pracy zdalnej pracowników samorządowych w kontekście obowiązku zapewnienia ciągłości realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Autorzy...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Nowe prawo zamówień publicznych – książka
  NowośćTANIEJ 5 %

  Nowe prawo zamówień publicznych – książka

  Jeśli chcesz w sposób sprawny i bezproblemowy wdrożyć nowe przepisy w jednostce zamawiającej lub obawiasz się, jak będzie wygląda przygotowanie oferty i ubieganie się o zamówienia publiczne po 1 stycznia 2021 r. zapoznaj się z poniższym komentarzem. W książce znajdziesz praktyczne tabele i czytelne wykresy. Druga cześć publikacji zawiera treść nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Cena: 132,05 zł 139,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Project Management in Public Administration The Case of Metropolis GZM – książka
  TANIEJ 5 %

  Project Management in Public Administration The Case of Metropolis GZM – książka

  Krzysztof Zamasz   Karolina Mucha-Kuś  

  “We present a book entitled Project Management in Public Administration. The Case of Metropolis GZM. The monograph concerns an important task which is project management as an element of organization management system and a factor that will ensure an efficiency increase of an organization as a whole. Efficiency is a criterion that is increasingly more frequently used for the evaluation of a public...

  Cena: 33,25 zł 35,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej – książka
  TANIEJ 5 %

  Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej – książka

  Prezentowany podręcznik akademicki składa się z dwóch części: w pierwszej – zostały przybliżone podstawy teoretyczne oraz metodologia nauki o polityce publicznej. Zostały w niej również omówione typowe etapy procesu polityki publicznej, tj. analiza, implementacja i ewaluacja. W części drugiej podręcznika autorzy zapoznają czytelników z charakterystykami wybranych polityk publicznych, czyli politykami:...

  Cena: 56,90 zł 59,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Relacje sieciowe urzędu gminy. Budowanie przewagi kooperacyjnej – książka
  TANIEJ 5 %

  Relacje sieciowe urzędu gminy. Budowanie przewagi kooperacyjnej – książka

  Marcin Flieger  

  W ostatnich dekadach otoczenie organizacji uległo głębokiej transformacji, a kluczową rolę odgrywa wielokierunkowa współzależność podmiotów. Partnerzy coraz częściej podejmują działania wspólne, tworząc tzw. sieci międzyorganizacyjne. Zrozumienie i wyjaśnienie uwarunkowań ich funkcjonowania stanowi obecnie istotne wyzwanie w obszarze zarządzania strategicznego. W książce pogłębiona została problematyka...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ochrona ładu przestrzennego z perspektywy prawno-urbanistycznej – książka
  TANIEJ 5 %

  Ochrona ładu przestrzennego z perspektywy prawno-urbanistycznej – książka

  W książce przedstawiono na czym polega ochrona i kształtowanie ładu prze­strzennego zarówno na podstawie przepisów prawnych, jak i z perspektywy urbanistyki i architektury. W publikacji omówiono m.in.: - problemy związane z brakiem wiedzy, umiejętności i doświadczeń w plano­waniu przestrzennym; - rodzaje polityki przestrzennej (zwłaszcza na szczeblu lokalnym), ze szczegól­nym uwzględnieniem stosowania...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Prawo administracyjne Zbiór przepisów – książka
  TANIEJ 5 %

  Prawo administracyjne Zbiór przepisów – książka

  Stan prawny na 10 sierpnia 2020 r. Uwzględnia zmiany wchodzące w życie z dniem: KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO: - 18 lutego 2020 r. – Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. poz. 256) - 18 kwietnia 2020 r. – ustawa 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Redagowanie aktów podustawowych – książka
  TANIEJ 5 %

  Redagowanie aktów podustawowych – książka

  Mateusz Kaczocha  

  Publikacja w sposób kompleksowy i przystępny przedstawia zasady i reguły redagowania projektów aktów podustawowych, tj. projektów: rozporządzeń, aktów prawa miejscowego i aktów wewnętrznych. Praktyczna realizacja tych zasad i reguł została poparta licznymi przykładami rozwiązań stosowanych zarówno w obecnym prawie, jak i tym projektowanym. Autor zwraca też uwagę na specyfikę opracowywania poszczególnych...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Układ administracji publicznej – książka
  TANIEJ 5 %

  Układ administracji publicznej – książka

  W książce autorzy koncentrują się wokół zagadnienia o fundamentalnym znaczeniu dla nauk administracyjnych - układu administracji publicznej, którego koncepcję stworzył założyciel wrocławskiej szkoły administratywistycznej Profesor Franciszek Longchamps. W 2019 r. minęła 50. rocznica założenia Instytutu Nauk Administracyjnych na wrocławskim wydziale prawniczym, a zarazem 50. rocznica śmierci współzałożyciela...

  Cena: 103,55 zł 109,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Historia administracji w Polsce 1764-2020 – książka
  TANIEJ 5 %

  Historia administracji w Polsce 1764-2020 – książka

  Wojciech Witkowski  

  Nowoczesny podręcznik akademicki przeznaczony dla studentów administracji, prawa i historii. Wydanie rozszerzone zawiera część zatytułowaną Ustrój administracji publicznej III Rzeczypospolitej, w którym szczegółowo omówiono rozwój administracji w Polsce po 1989 roku, opierając się na wynikach najnowszych badań naukowych. Aktualizacji uległy także wskazówki bibliograficzne obejmujące istotne i nowe...

  Cena: 75,05 zł 79,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Wykorzystanie instrumentów marketingu relacji w jednostkach samorządu terytorialnego – książka
  TANIEJ 5 %

  Wykorzystanie instrumentów marketingu relacji w jednostkach samorządu terytorialnego – książka

  Agata Niemczyk   Aneta Oleksy-Gębczyk  

  Autorki monografii prezentują koncepcję wykorzystania instrumentów marketingu relacji (Identyfikacja, Indywidualizacja, Interakcja, Integracja, Uczciwość relacji) w kształtowaniu więzi w jednostkach terytorialnych. Publikacja: wypełnia lukę badawczą w zakresie skuteczności wykorzystania instrumentów marketingu relacji w jednostkach terytorialnych; będzie mogła posłużyć jako źródło informacji dla...

  Cena: 84,55 zł 89,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej – książka
  TANIEJ 5 %

  Kontrola oraz nadzór dotyczący realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej – książka

  Michał Biliński   Wojciech Gonet   Hanna Wolska  

  W publikacji zostały przedstawione prawne aspekty nadzoru i kontroli nad samorządowymi jednostkami organizacyjnymi. W poradniku omówiono zagadnienia takie jak: - zakres pojęciowy terminów nadzoru i kontroli, - nadzór, kontrola wewnętrzna i kontrola zarządcza nad samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, - nadzór i kontrola sprawowana przez podmioty zewnętrze nad samorządowymi jednostkami organizacyjnymi, -...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Podmiotowość samorządu terytorialnego Ustrojowe pytania i dylematy – książka
  TANIEJ 5 %

  Podmiotowość samorządu terytorialnego Ustrojowe pytania i dylematy – książka

  Katarzyna Małysa-Sulińska   Mirosław Stec  

  W publikacji omówiono zagadnienia prezentowane podczas XIII Seminarium Naukowego Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbyło się dniach 10–11 października 2019 r. w Krakowie. Jego celem było przeprowadzenie dyskusji na temat kształtu i zakresu, a także perspektyw podmiotowości poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. W niniejszym tomie ujęto teksty traktujące...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Podmiotowość samorządu terytorialnego a zakres jego zadań i kompetencji – książka
  TANIEJ 5 %

  Podmiotowość samorządu terytorialnego a zakres jego zadań i kompetencji – książka

  Katarzyna Małysa-Sulińska   Mirosław Stec  

  W publikacji omówiono zagadnienia prezentowane podczas XIII Seminarium Naukowego Katedry Prawa Samorządu Terytorialnego Uniwersytetu Jagiellońskiego, które odbyło się dniach 10–11 października 2019 r. w Krakowie. Jego celem było przeprowadzenie dyskusji na temat kształtu i zakresu, a także perspektyw podmiotowości poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego. W niniejszym tomie ujęto teksty traktujące...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Wydatki w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych – książka
  TANIEJ 5 %

  Wydatki w państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych – książka

  Wojciech Rup  

  Wydatki budżetowe są w większości państwowych i samorządowych jednostek budżetowych głównym zagadnieniem ich gospodarki finansowej. Wykonanie wydatków budżetowych jest zagadnieniem wieloaspektowym, wymagającym wiedzy z wielu różnych dziedzin. W publikacji przedstawiono pełen zakres problemów związanych z wykonywaniem wydatków budżetowych – od organizacji gospodarki finansowej w jednostkach budżetowych,...

  Cena: 229,43 zł 241,50 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Wizerunek gminy i jego ochrona – książka
  TANIEJ 5 %

  Wizerunek gminy i jego ochrona – książka

  Natalia Mrukowska  

  W książce zaprezentowano szczegółową analizę oraz kategoryzację istotnych zagadnień dotyczących wizerunku gminy i jego ochrony, w tym m.in.: - budowanie wizerunku gminy, kreowanie marki i branding gminy, kampanie reklamowe w kształtowaniu wizerunku gminy, rola logotypu jako elementu identyfikacji wizualnej gminy; - wizerunek jako dobro osobiste gminy: pojęcie dobra osobistego osoby prawnej i jego charakter...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Studia Regionalne i Lokalne 2020/2 (80) – książka
  TANIEJ 5 %

  Studia Regionalne i Lokalne 2020/2 (80) – książka

  Artykuły: Jakub Rok: Can Smog Make Us Unhappy? Effects of Perceived and Objective Air Quality on Subjective Well-being [Czy smog nas unieszczęśliwia? Wpływ postrzeganej i obiektywnej jakości powietrza na subiektywny dobrostan], doi 10.7366/1509499528001, s. 5-21 Dominika Studzińska, Magdalena Szmytkowska: Konteksty (nie)widzialności w polskich migracjach do Niemiec. Przykład Berlina [Dimensions of...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zintegrowany model pomiaru dokonań gminy – książka
  TANIEJ 5 %

  Zintegrowany model pomiaru dokonań gminy – książka

  Zuzanna Firkowska-Jakobsze  

  Zarządzanie jednostkami sektora finansów publicznych, w tym gminami, staje się obecnie coraz większym wyzwaniem. Wynika to z jednej strony z dynamicznie zmieniającego się otoczenia, globalizacji, ograniczonego dostępu do zasobów, niepewności jutra, a z drugiej – z rosnącej wiedzy i oczekiwań obywateli. Instytucje administrujące potrzebują narzędzi umożliwiających im skuteczne wdrażanie i monitorowanie...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Śmierć w ujęciu prawa administracyjnego – książka
  TANIEJ 5 %

  Śmierć w ujęciu prawa administracyjnego – książka

  Iwona Sierpowska  

  Książka jest pierwszym przekrojowym i kompleksowym opracowaniem ukazującym śmierć człowieka w wymiarze administracyjnoprawnym. Autorka omawia problematykę śmierci z perspektywy organizacji prawnej administracji oraz funkcjonowania zakładów administracyjnych, takich jak szpitale i domy pomocy społecznej. Analizuje także następstwa zgonu przez pryzmat administracyjnoprawnego statusu jednostki w państwie...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie Publiczne 4 (50) 2019 – książka
  TANIEJ 5 %

  Zarządzanie Publiczne 4 (50) 2019 – książka

  Andrzej Sławiński: Will IT Technologies and Globalisation Change the Mechanism of Money Creation? Bartłomiej Biga: Patent Races and Institutional Solutions of Health Care Policy in Developed Countries Krzysztof Wąsowicz: The Effectiveness of Municipal Waste Management in Polish Cities Robert Gawłowski, Paweł Modrzyński: Innovation in Public Service Delivery in Terms of Shared Services Centres in...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 263

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA