Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 304
 • administracja, samorząd terytorialny: Kontrola zarządcza jednostek samorządu terytorialnego – książka
  TANIEJ 7 %

  Kontrola zarządcza jednostek samorządu terytorialnego – książka

  Patrycja Szulin  

  W publikacji omówiono problematykę kontroli zarządczej w jednostkach samorządu terytorialnego, analizowaną z perspektywy monitoringu procesów w niej zachodzących, jak i jej audytu. Autorka przedstawia kontrolę zarządczą jako pojęcie o niezwykle szerokim zasięgu znaczeniowym i dotykającym w praktyce wiele obszarów działalności organizacji. Opracowanie stanowi przydatne źródło wiedzy na temat poziomów...

  Data dostępności:

  Cena: 54,87 zł 59,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Kadry i płace w jednostkach samorządowych – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Kadry i płace w jednostkach samorządowych – książka

  Michał Culepa  

  Niniejsza publikacja kładzie nacisk na praktykę i rozwiązywanie rzeczywistych problemów kadrowo-płacowych w samorządach. Stanowi cenne źródło wiedzy nie tylko dla pracowników kadr, ale dla wszystkich zatrudnionych w jednostkach samorządowych.

  Data dostępności:

  Cena: 60,45 zł 65,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Polityka rachunkowości 2013 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Polityka rachunkowości 2013 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – książka

  Elżbieta Gaździk   Ewa Ostapowicz  

  Głównym celem opracowania jest pomoc dla kierowników jednostek w przygotowaniu dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady rachunkowości, jak również pomoc dla służb finansowo-księgowych w zakresie rozwiązań ewidencyjnych, które są często odmienne od rozwiązań ewidencyjnych występujących w podmiotach spoza sfery jednostek sektora finansów publicznych. Stan prawny na 31 maja 2013 roku.

  Data dostępności:

  Cena: 136,71 zł 147,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem – książka
  TANIEJ 7 %

  Samorząd terytorialny w systemie zarządzania państwem – książka

  Andrzej Józef Kozłowski   Iwona Zofia Czaplicka-Kozłowska  

  Problemem podjętym w niniejszym opracowaniu jest obszar uprawnień i obowiązków przekazanych samorządom terytorialnym ze szczebla centralnego i wykorzystanie tych uprawnień w kształtowaniu rozwoju lokalnego. Autorzy starają się wykazać na ile decentralizacja uprawnień podniosła efektywność zarządzania, zwłaszcza wykorzystania zasobów finansowych, tak w sektorze publicznym jak i w samorządach gminnych....

  Data dostępności:

  Cena: 26,13 zł 28,10 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ewolucja prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – książka
  TANIEJ 7 %

  Ewolucja prawa miejscowego jednostek samorządu terytorialnego w Polsce – książka

  Marcin Konarski   Marek Woch  

  Monografia poświęcona zagadnieniom dotyczącym kształtowania się prawa miejscowego w polskim porządku prawnym na przestrzeni wieków. Analiza przeprowadzona przez nas poniżej wydaje się być pierwszą tego rodzaju monografią...

  Data dostępności:

  Cena: 36,27 zł 39,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zasada kadencyjności jako funkcja samodzielności jednostek samorządu terytorialnego – książka
  TANIEJ 7 %

  Zasada kadencyjności jako funkcja samodzielności jednostek samorządu terytorialnego – książka

  Dominik Łukowiak  

  Celem rozważań autora jest analiza obecnie obowiązujących regulacji dotyczących zasady kadencyjności w zakresie, w jakim determinują one stopień samodzielności jednostek samorządu terytorialnego. W prezentowanym ujęciu kadencyjność organów stanowi miernik stanu samorządności terytorialnej, chronionej konstytucyjnie i przejawiającej się w niezależności względem centralnych władz państwowych. Tak zakreślona...

  Data dostępności:

  Cena: 22,32 zł 24,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Studia Regionalne i Lokalne 2(48)/2012 – książka
  TANIEJ 7 %

  Studia Regionalne i Lokalne 2(48)/2012 – książka

  Systemy i narzędzia zarządzania jakością w urzędach gmin a efektywne korzystanie z funduszy unijnych Statystyka metropolii polskich - problemy i perspektywy Funkcje metropolitarne w górnośląskim obszarze metropolitarnym Przemieszczenia uczniów między obwodami szkolnymi a zróżnicowanie wyników publicznych szkół podstawowych i gimnazjów. Przypadek Poznania Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania...

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów – książka
  TANIEJ 7 %

  Zapewnienie interoperacyjności urządzeń i systemów – książka

  Maciej Błażewski  

  W książce poruszono problematykę interoperacyjności, czyli właściwości urządzeń i systemów do automatycznego współdziałania z innymi urządzeniami i systemami. Podkreślono znaczenie roli człowieka, który projektuje te urządzenia i systemy, jak również inicjuje oraz organizuje ich współdziałanie. W pracy przyjęto dwie perspektywy: podmiotu wprowadzającego do eksploatacji urządzenie oraz system, jak...

  Data dostępności:

  Cena: 79,05 zł 85,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Wpływ polityki gmin na rozwój lokalny – książka
  TANIEJ 7 %

  Wpływ polityki gmin na rozwój lokalny – książka

  Tomasz Skica  

  Monografia stanowi opracowanie dedykowane wyjaśnianiu procesów rozwoju lokalnego z perspektywy JST. Otwiera ją przegląd oraz omówienie teorii i wyników badań naukowych dedykowanych wyjaśnianiu rozwoju lokalnego. Odniesienie do roli władz lokalnych w kształtowaniu procesów rozwojowych nadaje jej walor praktyczny. Opracowanie dotyka zagadnień obejmujących projektowanie celów strategicznych, instrumentalizację...

  Data dostępności:

  Cena: 64,17 zł 69,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Postępowanie administacyjne i sądowoadministracyjne – książka
  TANIEJ 7 %

  Postępowanie administacyjne i sądowoadministracyjne – książka

  Barbara Adamiak   Janusz Borkowski  

  W podręczniku zaprezentowano koncepcje instytucji procesowych postępowania administracyjnego i postępowania sadowoadministracyjnego oraz ich stosowanie w praktyce ukształtowane orzecznictwem sądów administracyjnych. Uwzględniono nowe rozwiązania prawne, przedstawiono zmiany w przyjętej linii orzeczeń sądów administracyjnych, nowe sposoby gwarancji dobrowolnego wykonania obowiązków. W najnowszym wydaniu...

  Data dostępności:

  Cena: 73,47 zł 79,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Władza w przestrzeni administracji publicznej – książka
  TANIEJ 7 %

  Władza w przestrzeni administracji publicznej – książka

  Zofia Duniewska   Renata Lewicka   Marek Lewicki  

  Publikacja omawia najistotniejsze, a jednocześnie najbardziej aktualne problemy związane z wykonywaniem władzy w rozległej przestrzeni administrowania publicznego. W książce wydzielono cztery części obejmujące: - istotę, determinanty i cechy władzy publicznej, - różne aspekty władztwa administracyjnego, - władzę na tle wybranych regulacji materialnego prawa administracyjnego, - władzę w obszarze postępowania...

  Data dostępności:

  Cena: 138,57 zł 149,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne – książka
  TANIEJ 7 %

  Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne – książka

  Marek Wierzbowski  

  Podręcznik Postępowanie administracyjne i sądowoadministracyjne został przygotowany przez zespół autorów z Katedry Prawa i Postępowania Administracyjnego Uniwersytetu Warszawskiego. Większość z nich ma bogate doświadczenie praktyczne jako adwokaci, radcowie prawni czy sędziowie. Autorzy dążyli do wskazania, z jednej strony, podstaw określonych instytucji procesowych, z drugiej zaś, do zamieszczenia...

  Data dostępności:

  Cena: 64,17 zł 69,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego Spisy Tom IX – książka
  TANIEJ 7 %

  Urzędnicy Wielkiego Księstwa Litewskiego Spisy Tom IX – książka

  SPIS TREŚCI WSTĘP / 7 I. Ziemia mścisławska do 1566 roku / 7 II. Województwo mścisławskie w latach 1566–1764 / 14 III. Województwo mścisławskie w dobie stanisławowskiej 1764–1793 / 25 IV. Baza źródłowa / 29 V. Zasady wydania / 30 WYKAZ SKRÓTÓW / 33 WOJEWÓDZTWO MŚCISŁAWSKIE (XVI–XVIII wiek) / 49 BUDOWNICZY mścisławski / 49 CHORĄŻY mścisławski (chorągiew żółta, w czerwonym polu herb) / 51 CZEŚNIK mścisławski...

  Data dostępności:

  Cena: 46,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Uprawnienia pracowników samorządowych związane z zatrudnieniem – książka
  TANIEJ 7 %

  Uprawnienia pracowników samorządowych związane z zatrudnieniem – książka

  Kamila Lewandowska   Tomasz Lewandowski  

  Publikacja w sposób praktyczny omawia kwestie związane z zatrudnieniem pracowników samorządowych i przysługującymi im uprawnieniami. Zawiera liczne wskazówki i rekomendacje dotyczące czasu pracy oraz wynagrodzenia w okresie epidemii. Porusza problem pracy zdalnej pracowników samorządowych w kontekście obowiązku zapewnienia ciągłości realizacji zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. Autorzy...

  Data dostępności:

  Cena: 64,17 zł 69,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Nowe prawo zamówień publicznych – książka
  TANIEJ 7 %

  Nowe prawo zamówień publicznych – książka

  Jeśli chcesz w sposób sprawny i bezproblemowy wdrożyć nowe przepisy w jednostce zamawiającej lub obawiasz się, jak będzie wygląda przygotowanie oferty i ubieganie się o zamówienia publiczne po 1 stycznia 2021 r. zapoznaj się z poniższym komentarzem. W książce znajdziesz praktyczne tabele i czytelne wykresy. Druga cześć publikacji zawiera treść nowej ustawy Prawo zamówień publicznych.

  Data dostępności:

  Cena: 129,27 zł 139,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pomocy osobom bezdomnym – książka
  TANIEJ 7 %

  Zadania jednostek samorządu terytorialnego w zakresie pomocy osobom bezdomnym – książka

  Dominika Cendrowicz  

  Publikacja podejmuje aktualną w Polsce oraz w UE problematykę przeciwdziałania bezdomności. Udziela odpowiedzi na pytanie, jakie normy prawne regulują przeciwdziałanie bezdomności przez administrację publiczną w Polsce oraz jakie zadania związane ze świadczeniem pomocy osobom bezdomnym realizuje administracja publiczna, a zwłaszcza jednostki samorządu terytorialnego. Publikacja stawia za cel udzielenie...

  Data dostępności:

  Cena: 73,47 zł 79,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Project Management in Public Administration The Case of Metropolis GZM – książka
  TANIEJ 7 %

  Project Management in Public Administration The Case of Metropolis GZM – książka

  Krzysztof Zamasz   Karolina Mucha-Kuś  

  “We present a book entitled Project Management in Public Administration. The Case of Metropolis GZM. The monograph concerns an important task which is project management as an element of organization management system and a factor that will ensure an efficiency increase of an organization as a whole. Efficiency is a criterion that is increasingly more frequently used for the evaluation of a public...

  Data dostępności:

  Cena: 32,55 zł 35,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej – książka
  TANIEJ 7 %

  Wprowadzenie do nauk o polityce publicznej – książka

  Prezentowany podręcznik akademicki składa się z dwóch części: w pierwszej – zostały przybliżone podstawy teoretyczne oraz metodologia nauki o polityce publicznej. Zostały w niej również omówione typowe etapy procesu polityki publicznej, tj. analiza, implementacja i ewaluacja. W części drugiej podręcznika autorzy zapoznają czytelników z charakterystykami wybranych polityk publicznych, czyli politykami:...

  Data dostępności:

  Cena: 55,71 zł 59,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Relacje sieciowe urzędu gminy. Budowanie przewagi kooperacyjnej – książka
  TANIEJ 7 %

  Relacje sieciowe urzędu gminy. Budowanie przewagi kooperacyjnej – książka

  Marcin Flieger  

  W ostatnich dekadach otoczenie organizacji uległo głębokiej transformacji, a kluczową rolę odgrywa wielokierunkowa współzależność podmiotów. Partnerzy coraz częściej podejmują działania wspólne, tworząc tzw. sieci międzyorganizacyjne. Zrozumienie i wyjaśnienie uwarunkowań ich funkcjonowania stanowi obecnie istotne wyzwanie w obszarze zarządzania strategicznego. W książce pogłębiona została problematyka...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ochrona ładu przestrzennego z perspektywy prawno-urbanistycznej – książka
  TANIEJ 7 %

  Ochrona ładu przestrzennego z perspektywy prawno-urbanistycznej – książka

  W książce przedstawiono na czym polega ochrona i kształtowanie ładu prze­strzennego zarówno na podstawie przepisów prawnych, jak i z perspektywy urbanistyki i architektury. W publikacji omówiono m.in.: - problemy związane z brakiem wiedzy, umiejętności i doświadczeń w plano­waniu przestrzennym; - rodzaje polityki przestrzennej (zwłaszcza na szczeblu lokalnym), ze szczegól­nym uwzględnieniem stosowania...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 304

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA