Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 349
 • administracja, samorząd terytorialny: Ewolucja pozycji wojewody w systemie władzy politycznej w Polsce do 2009 roku – książka
  TANIEJ 7 %

  Ewolucja pozycji wojewody w systemie władzy politycznej w Polsce do 2009 roku – książka

  Kamil Mroczka  

  Zasadniczym celem niniejszej dysertacji jest próba zaprezentowania urzędu wojewody w systemie władzy politycznej od momentu kształtowania się polskiej państwowości do rozwiązań przyjętych w 2009 roku. Autor konieczność naukowej analizy urzędu wojewody z perspektywy historycznej uzasadnia deficytami w zakresie nauk o polityce i administracji. Celem podjętego wysiłku badawczego jest próba zaprezentowania...

  Data dostępności:

  Cena: 35,15 zł 37,80 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie Publiczne 4(06)/2008 – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Zarządzanie Publiczne 4(06)/2008 – książka

  W numerze [Contents]: Paweł Białynicki-Birula: Warunki upowszechniania zabezpieczenia zdrowotnego w krajach gospodarczo rozwiniętych [The Circumstances of Carrying on Effective Health Policies in Developed Countries], s. 5–18 Artykuł dotyczy uwarunkowań prowadzenia skutecznej publicznej polityki zdrowotnej w krajach rozwiniętych. Wbrew postulatom urynkowienia sfery opieki zdrowotnej, głoszonym na...

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie Publiczne 4(38) 2016 – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Zarządzanie Publiczne 4(38) 2016 – książka

  W numerze [Contents] Dorota Jedlikowska: Normativisation and its processes as seen from the neo-functional perspective: Towards science governance, doi 10.15678/ZP.2016.38.4.01, s. 7-16; Robert Chrabąszcz, Marcin Zawicki: The evolution of multi-level governance: The perspective on EU anti-crisis policy in Southern-European Eurozone states, doi 10.15678/ZP.2016.38.4.02, s. 17-31; Dawid Sześciło: O...

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie Publiczne 3(33)/2015 – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Zarządzanie Publiczne 3(33)/2015 – książka

  W numerze [Contents] Shanshan Liu, Thomas Hyclak: Employment effects of US minimum wage policy, doi: 10.15678/ZP.2015.33.3.01, s. 5–15; Tomasz Geodecki, Maciej Jan Grodzicki: Jak awansować w światowej lidze gospodarczej? Kraje Europy Środkowo-Wschodniej w globalnych łańcuchach wartości [How to climb up the World Economic League Table? Central and Eastern Europe in global value chains], doi: 10.15678/ZP.2015.33.3.02,...

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie Publiczne 3(29)/2014 Koło Krakowskie – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Zarządzanie Publiczne 3(29)/2014 Koło Krakowskie – książka

  Jerzy Hausner: Podmiotowość i ład instytucjonalny [Subjectivity and institutional order], doi: 10.7366/1898352932901, s. 7–16; Jarosław Górniak: Podmiotowość i struktura. Uwagi o koncepcji podmiotowości, realizmie krytycznym, motywacji do osiągnięć i argumentach na rzecz metodologicznego indywidualizmu jako „ostatniej instancji” [Subjectivity and structure. Some remarks on the concept of subjectivity,...

  Data dostępności:

  Cena: 14,65 zł 15,75 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie Publiczne 2(28)/2014 – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Zarządzanie Publiczne 2(28)/2014 – książka

  W numerze [Contents] Paweł Białynicki-Birula: Społeczny kontekst poznania i wiedzy [The social context of knowledge and cognition], doi: 10.7366/1898352922801, s. 5–14; Tomasz Grzegorz Grosse: Geoekonomia jako paradygmat zarządzania rozwojem – przykład Chin [Geoeconomics as a paradigm of development management – the example of China], doi: 10.7366/1898352922802, s. 15–31; Seweryn Krupnik, Konrad Turek:...

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Studia Regionalne i Lokalne Tom 2 2006 wydanie specjalne – książka
  NowośćTANIEJ 7 %

  Studia Regionalne i Lokalne Tom 2 2006 wydanie specjalne – książka

  Studia Regionalne i Lokalne Tom 2 2006 - wydanie specjalne Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Rola prawa w systemie gospodarki przestrzennej – książka
  TANIEJ 7 %

  Rola prawa w systemie gospodarki przestrzennej – książka

  Określenie roli prawa w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym stanowi zadanie trudne, wymagające odwołania się do zróżnicowanych (także nie zawsze wzajemnie spójnych) punktów widzenia. W niniejszej książce przedstawiono kluczowe dla tego zagadnienia perspektywy i problemy. Ze Wstępu Prawa planowania i zagospodarowania przestrzennego nie da się opisywać w oderwaniu od zjawisk urbanistycznych,...

  Data dostępności:

  Cena: 42,97 zł 46,20 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Samorząd terytorialny – książka
  TANIEJ 7 %

  Samorząd terytorialny – książka

  Bogdan Dolnicki  

  W podręczniku szczegółowo omówiono zagadnienia organizacji i funkcjonowania samorządu terytorialnego w Polsce, z uwzględnieniem przemian ustrojowych i funkcjonalnych, którym on stale podlega, w tym m.in: – pojęcie i funkcje samorządu terytorialnego, – struktura i organizacja gminy, – ustrój powiatu oraz miasta na prawach powiatu, – struktura organizacyjna województwa samorządowego, – formy współdziałania...

  Data dostępności:

  Cena: 64,17 zł 69,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Prawo do dobrego samorządu w kontekście realizacji zadań publicznych – książka
  TANIEJ 7 %

  Prawo do dobrego samorządu w kontekście realizacji zadań publicznych – książka

  Stan prawny: 1 lipca 2021 r. W książce podjęto próbę odpowiedzi na pytanie, w jakim zakresie jednostki samorządu terytorialnego mogą uczestniczyć w procesie sprawowania władzy publicznej i czy posiadają narzędzia pozwalające realnie wpływać na jego przebieg. Omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: efektywność umowy i aktu administracyjnego w kontekście gospodarowania nieruchomościami, tryby ustalania...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ochrona danych osobowych w administracji publicznej – książka
  TANIEJ 7 %

  Ochrona danych osobowych w administracji publicznej – książka

  Paweł Fajgielski  

  W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące genezy, specyfiki oraz regulacji prawnej ochrony danych osobowych w administracji. Szczegółowo zaprezentowano zasady przetwarzania danych osobowych oraz podstawy dopuszczalności przetwarzania danych osobowych w administracji publicznej. Wyczerpująco przedstawiono m.in. kwestie dotyczące: • realizacji praw osób, których dane dotyczą, • obowiązków administratora...

  Data dostępności:

  Cena: 110,67 zł 119,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Project Management in Public Administration – książka
  TANIEJ 7 %

  Project Management in Public Administration – książka

  “We present a book entitled Project Management in Public Administration. The Case of Metropolis GZM. The monograph concerns an important task which is project management as an element of organization management system and a factor that will ensure an efficiency increase of an organization as a whole. Efficiency is a criterion that is increasingly more frequently used for the evaluation of a public...

  Data dostępności:

  Cena: 32,55 zł 35,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ustawa o pracownikach samorządowych Komentarz – książka
  TANIEJ 7 %

  Ustawa o pracownikach samorządowych Komentarz – książka

  Stan prawny: 1 czerwca 2021 r. Komentowana ustawa w szerokim zakresie reguluje stosunki pracy w samorządzie terytorialnym, odnosząc się do licznych grup pracowników zarówno kontraktowych, jak i pozaumownych. Celem opracowania jest nie tylko przedstawienie interpretacji obowiązujących przepisów, lecz także próba odpowiedzi na często pojawiające się w praktyce wątpliwości dotyczące jej stosowania. Książka...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Studia Regionalne i Lokalne 2 (84) 2021 – książka
  TANIEJ 7 %

  Studia Regionalne i Lokalne 2 (84) 2021 – książka

  Robert Pyka: Turystyka biznesowa jako narzędzie zmiany wizerunku i zrównoważonej metropolizacji miast poprzemysłowych na przykładzie Katowic Ewa Łaźniewska, Izabela Janicka, Tomasz Górecki: Aktywność ekologiczna gmin z perspektywy transgranicznej na przykładzie gmin pogranicza polsko-niemieckiego Piotr Maleszyk: Migracje edukacyjne absolwentów szkół średnich. Przykład Lublina Michał Niebylski: Partnerzy...

  Data dostępności:

  Cena: 19,53 zł 21,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Prawo do dobrego samorządu w perspektywie konstytucyjno-instytucjonalnej – książka
  TANIEJ 7 %

  Prawo do dobrego samorządu w perspektywie konstytucyjno-instytucjonalnej – książka

  Stan prawny: 15 kwietnia 2021 r. W publikacji omówiono m.in. takie zagadnienia, jak: • konstytucyjna zasada sprawiedliwości społecznej i jej urzeczywistnianie przez samorząd terytorialny, • dobry samorząd terytorialny w świetle standardów międzynarodowych, • jawność i niejawność jako element prawa do dobrego samorządu, • granice prowadzenia działalności gospodarczej przez samorząd terytorialny, • raport...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarząd miasta Lublina w latach 1915-1939 Zasady organizacji i funkcjonowania – książka
  TANIEJ 7 %

  Zarząd miasta Lublina w latach 1915-1939 Zasady organizacji i funkcjonowania – książka

  Mariola Szewczak-Daniel  

  Wybór tematu rozprawy uznaję za bardzo trafny, ale jednocześnie wysoko stawiający poprzeczkę w badaniach Autorki. Jako przedmiot swoich rozważań wybrała Ona zasady organizacji i funkcjonowania zarządu miasta Lublina w latach 1915–1939. Praca przedstawia więc ważny fragment dziejów samorządu lubelskiego w postaci jego organu wykonawczego […]. Autorka wypełniła w ten sposób lukę w badaniach nad samorządem...

  Data dostępności:

  Cena: 35,15 zł 37,80 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Realizacja zadań i funkcji zarządcy drogi publicznej przez przedsiębiorców w prawie polskim Studium – książka
  TANIEJ 7 %

  Realizacja zadań i funkcji zarządcy drogi publicznej przez przedsiębiorców w prawie polskim Studium – książka

  Łukasz Maszewski  

  W monografii obszernej analizie poddano niezwykle aktualne zagadnienia związane z realizacją przez zarządców dróg publicznych zadań z zakresu budowy i utrzymania tych dróg z udziałem przedsiębiorców, w tym w trybie zamówień publicznych, koncesji na roboty budowlane lub usługi i partnerstwa publiczno-prywatnego. Rozważania dotyczą także powierzania funkcji zarządcy drogi publicznej spółkom autostradowym...

  Data dostępności:

  Cena: 46,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Kapitał regionalny a zarządzanie innowacyjnym rozwojem regionu – książka
  TANIEJ 7 %

  Kapitał regionalny a zarządzanie innowacyjnym rozwojem regionu – książka

  Monika Fabińska  

  Ze względu na nieustannie rosnące tempo zmian, determinowane wprowadzaniem innowacyjnych rozwiązań we wszystkich obszarach gospodarki oraz zmieniające się uwarunkowania społeczno-ekonomiczne i polityczne konieczne jest ciągłe monitorowanie zachodzących transformacji oraz szybka adaptacja do nowych warunków. Monitorowanie czynników kapitału regionalnego pozwala z dużym prawdopodobieństwem przewidywać...

  Data dostępności:

  Cena: 46,41 zł 49,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Normatywny model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – książka
  TANIEJ 7 %

  Normatywny model współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi – książka

  Monografia przedstawia wybrane zagadnienia dotyczące modelu współpracy samorządu terytorialnego z organizacjami pozarządowymi. Autorzy, analizując obowiązujące rozwiązania prawne, próbują ocenić, czy istniejący model normatywny jest wystarczający, by jego uczestnicy mogli realizować zakładane cele. Wskazują wady i deficyty dotyczące prawnych podstaw współpracy i proponują kierunki zmian.

  Data dostępności:

  Cena: 55,80 zł 60,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Utrzymanie czystości i porządku w gminach Komentarz – książka
  TANIEJ 7 %

  Utrzymanie czystości i porządku w gminach Komentarz – książka

  Magdalena Budziarek   Aneta Szymczak  

  Komentarz zawiera wyczerpujące i przystępne omówienie przepisów ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, ze szczególnym uwzględnieniem najnowszych zmian wynikających m.in. z ustawy z 17.12.2020 r. (Dz.U. poz. 2361). Autorki zwracają przede wszystkim uwagę na wyjaśnienie tych przepisów ustawy, które wywołują najwięcej wątpliwości w praktyce i są najczęstszym przedmiotem zainteresowania organów...

  Data dostępności:

  Cena: 138,57 zł 149,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 349

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA