Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 351
 • administracja, samorząd terytorialny: Marketing jednostek terytorialnych. Przykłady z Polski – książka
  TANIEJ 7 %

  Marketing jednostek terytorialnych. Przykłady z Polski – książka

  Dzisiejszy samorząd nie jest tym samym podmiotem działalności, którym był na początku ustrojowej transformacji, Funkcjonuje w nowej rzeczywistości, wynikającej z rozwoju społeczeństwa informacyjnego, coraz bardziej nowoczesnych metod komunikacji, procesów zachodzących w otoczeniu globalnym, konieczności konkurowania i bycia konkurencyjnym. Wszystko to zmusza władze samorządowe do aktywnej postawy,...

  Data dostępności:

  Cena: 35,15 zł 37,80 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Jednostki pomocnicze gminy Sołectwa dzielnice osiedla – książka
  TANIEJ 7 %

  Jednostki pomocnicze gminy Sołectwa dzielnice osiedla – książka

  Magdalena Ługiewicz  

  Jednostki pomocnicze gminy to sołectwa, dzielnice, osiedla, a także jednostki nienazwane (np. przysiółek, obwód, kolonia, rejon, rewir, okręg). Stanowią część gminy i działają w ramach jej struktur, podlegają jej nadzorowi, nie mają odrębnej podmiotowości, budżetu, środków, a zakres działania zarówno samej jednostki, jak i jej organów zależy od decyzji gminy. Regulacje prawne odnoszące się do jednostek...

  Data dostępności:

  Cena: 185,54 zł 199,50 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej – książka
  TANIEJ 7 %

  Partycypacja społeczna w lokalnej polityce przestrzennej – książka

  Jakub H. Szlachetko  

  Książka prezentuje problematykę udziału społeczeństwa w kształtowaniu i prowadzeniu polityki przestrzennej. Omówiono w niej m.in. takie zagadnienia, jak: - dostęp partycypujących do informacji publicznej, - prawne formy partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej, - gwarancje partycypacji społecznej w lokalnej polityce przestrzennej. Publikacja opiera się na wykładni obowiązujących przepisów...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej – książka
  TANIEJ 7 %

  Współpraca administracji publicznej z podmiotami ekonomii społecznej – książka

  Magdalena Małecka-Łyszczek  

  Publikacja przedstawia zagadnienia dotyczące współpracy, którą w coraz szerszym zakresie administracja samorządowa podejmuje z tzw. podmiotami ekonomii społecznej. W pracy dokonano niezbędnych ustaleń terminologicznych oraz teoretycznych w zakresie możliwych konstrukcji i form prawnych, w jakich działają podmioty ekonomii społecznej. Umożliwiło to doprecyzowanie nazewnictwa i kwalifikację poszczególnych...

  Data dostępności:

  Cena: 92,07 zł 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zgoda wodnoprawna – książka
  TANIEJ 7 %

  Zgoda wodnoprawna – książka

  Piotr Korzeniowski  

  W monografii poddano analizie instytucję zgody wodnoprawnej, uregulowaną w dziale IX ustawy z 20.07.2017 r. – Prawo wodne i będącą jednym z instrumentów systemu zarządzania gospodarką wodną. W książce przedstawiono następujące formy zgody wodnoprawnej: • pozwolenie wodnoprawne; • zgłoszenie wodnoprawne; • ocenę wodnoprawną; • decyzje zwalniające z określonych zakazów, a także wydanie decyzji, opłaty...

  Data dostępności:

  Cena: 110,67 zł 119,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Konflikty technologiczne – książka
  TANIEJ 7 %

  Konflikty technologiczne – książka

  Krzysztof Michalski   Marcin Jurgilewicz  

  Książka wprowadza czytelnika w świat skomplikowanych konfliktów społecznych, których źródłem są niebezpieczne instalacje i projekty infrastrukturalne (np. elektrownie atomowe, składowiska odpadów, wielkie zapory wodne, maszty telefonii komórkowej, rozbudowy lotnisk itp.) oraz innowacje technologiczne wprowadzane zanim nauka w pełni rozpozna ich konsekwencje. Autorzy książki śledzą genezę konfliktów...

  Data dostępności:

  Cena: 55,80 zł 60,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych – książka
  TANIEJ 7 %

  Kontrola zarządcza w jednostkach sektora finansów publicznych – książka

  Ewa Kulińska   Agnieszka Dornfeld  

  Celem monogra?i jest przedstawienie zaprojektowanego modelu referencyjnego zawierającego poszczególne etapy kontroli zarządczej w jednostkach sektora ?nansów publicznych, zapewniającego właściwą organizację procesów organizacyjno-zarządczych. W publikacji zaprezentowano podejście, że „dobrze prowadzona kontrola zarządcza nie stanowi dla jednostki kosztu, lecz wnosi wartość dodaną”. W monogra?i przyjęto,...

  Data dostępności:

  Cena: 51,15 zł 55,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz – książka
  TANIEJ 7 %

  Ustawa o samorządzie gminnym Komentarz – książka

  Bogdan Dolnicki  

  Komentarz stanowi aktualną i praktyczną wykładnię przepisów ustawy o samorządzie gminnym, przedstawiającą ogół norm prawnych odnoszących się do działalności samorządu terytorialnego, m.in.: zakresu działania i zadań gminy, władz gminy, aktów prawa miejscowego, gospodarki finansowej gminy, związków i porozumień międzygminnych, nadzoru nad działalnością gmin. Trzecie wydanie komentarza zawiera omówienie...

  Data dostępności:

  Cena: 185,07 zł 199,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Bieżące dylematy i wyzwania w ekonomii – książka
  TANIEJ 7 %

  Bieżące dylematy i wyzwania w ekonomii – książka

  Elżbirta Gąsiorowska   Katarzyna Szymańska  

  Monografia zawiera aktualne i interesujące pod względem poznawczym zagadnienia, dotyczące zjawisk i procesów zachodzących we współczesnej gospodarce i społeczeństwie. Jest ona interesującą propozycją dla innych badaczy, studentów kierunków ekonomicznych, ale także dla przedstawicieli życia publicznego w obszarze administracji rządowej i samorządowej. Różnorodna tematyka poszczególnych części tej pracy,...

  Data dostępności:

  Cena: 33,48 zł 36,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie drogami publicznymi i realizacja inwestycji drogowych – książka
  TANIEJ 7 %

  Zarządzanie drogami publicznymi i realizacja inwestycji drogowych – książka

  Michał Bursztynowicz  

  W książce w praktycznym ujęciu omówiono zarówno proces zarządzania drogami publicznymi, jak i realizację inwestycji drogowych. Wskazano wszystkie uprawnienia, które jednostki samorządu terytorialnego oraz zarządcy dróg posiadają w swojej kompetencji. Szczegółowo przedstawiono proces realizacji inwestycji drogowych, poczynając od omówienia procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Formy samorządu w Polsce. Wymiar terytorialny i specjalny – książka
  TANIEJ 7 %

  Formy samorządu w Polsce. Wymiar terytorialny i specjalny – książka

  Robert Kmieciak  

  Okres niespełna trzech dekad funkcjonowania samorządu w Polsce skłania do refleksji dotyczącej jego roli w systemie politycznym naszego kraju, a także zachęca do stawiania pytań odnoszących się do potencjalnych kierunków ewolucji procesów decentralizacyjnych. Postęp w tej materii ma kluczowe znaczenie dla zachowania demokratycznego charakteru państwa, bowiem samorząd, działając na rzecz zorganizowanych...

  Data dostępności:

  Cena: 49,20 zł 52,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Informatyzacja administracji publicznej – książka
  TANIEJ 7 %

  Informatyzacja administracji publicznej – książka

  Małgorzata Ganczar   Alicja Sytek  

  W książce przybliżono problematykę adekwatności aktualnych rozwiązań prawnych w zakresie informatyzacji administracji publicznej oraz dokonano analizy skuteczności przyjętych dotychczas rozwiązań w tym względzie. Publikacja jest skierowana do osób zajmujących się tworzeniem przepisów prawnych, przedstawicieli administracji publicznej, obywateli, przedsiębiorców, a także studentów kierunków: prawo,...

  Data dostępności:

  Cena: 60,45 zł 65,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Nowoczesne metody zarządzania sprawami publicznymi w mieście – książka
  TANIEJ 7 %

  Nowoczesne metody zarządzania sprawami publicznymi w mieście – książka

  Magdalena Wiśniewska  

  Zarządzanie sprawami publicznymi w mieście ma swoją specyfikę w porównaniu do procesów decyzyjnych zachodzących w organizacjach innych sektorów. Organizacje, którymi są miasta, działają nie dla zysku, ale w interesie publicznym, a decyzje podejmowane przez włodarzy miast znacząco oddziałują na system społeczno-gospodarczy. Otoczenie warunkujące te decyzje, jest obecnie dynamiczne, rodzi nowe wyzwania,...

  Data dostępności:

  Cena: 37,11 zł 39,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Związki komunalne i metropolitalne w Polsce – książka
  TANIEJ 7 %

  Związki komunalne i metropolitalne w Polsce – książka

  Małgorzata Izabela Ofiarska   Zbigniew Ofiarski  

  Publikacja zawiera systematyczną i wyczerpującą analizę oraz ocenę polskiego ustawodawstwa dotyczącego: - związków komunalnych tworzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, a także - związku metropolitalnego z siedzibą w Katowicach, którego status prawny oraz zadania i materialne podstawy niezbędne do prowadzenia działalności unormowano w drodze ustawy. Z uwagi na stale pogarszającą się sytuację...

  Data dostępności:

  Cena: 119,97 zł 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939 – książka
  TANIEJ 7 %

  Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939 – książka

  Waldemar Kozyra   Marcin Kruszyński   Robert Litwiński   Dariusz Magier   Tomasz Osiński  

  Jeden z dwóch tomów syntezy Dzieje Lubelszczyzny 1918-1939 opracowany w ramach Oddziałowego Projektu Badawczego. Wstęp do zasadniczych rozważań stanowi omówienie stanu badań, oraz sytuacji społeczno- gospodarczej przed i w momencie zakończenia I wojny światowej. Główna część syntezy poświęcona jest krajobrazowi politycznemu ukazanemu w oparciu o analizę ustroju władz państwowych (administracja, samorząd,...

  Data dostępności:

  Cena: 55,80 zł 60,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie kosztami egzekucyjnymi w administracji – książka
  TANIEJ 7 %

  Zarządzanie kosztami egzekucyjnymi w administracji – książka

  Zofia Wojdylak-Sputowska   Arkadiusz Jerzy Sputowski  

  Książka zawiera gotowe do wykorzystania wzory pism, postanowień, zażaleń, skarg i wniosków, które zgodnie z obowiązującymi przepisami powinien sporządzać wierzyciel oraz organ egzekucyjny. Wzory odpowiadają nowemu sposobowi zarządzania kosztami postępowania egzekucyjnego, będącemu konsekwencją wejścia w życie od 20 lutego 2021 r. ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o postępowaniu egzekucyjnym...

  Data dostępności:

  Cena: 175,77 zł 189,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie majątkiem i długiem lokalnym – książka
  TANIEJ 7 %

  Zarządzanie majątkiem i długiem lokalnym – książka

  Daniel Budzeń   Bartosz Edwarczyk   Kamilla Marchewka-Bartkowiak  

  W książce przedstawiono badania ilościowe i jakościowe w obszarze zarządzania aktywami i pasywami jednostki samorządu terytorialnego oraz autorskie koncepcje zarządzania majątkiem i długiem lokalnym. W publikacji zaprezentowano m.in. analizę rozwiązań międzynarodowych i polskich w oparciu o badania statystyczne, ankietowe i studia przypadków, oddzielną prezentację koncepcji zarządzania majątkiem komunalnym...

  Data dostępności:

  Cena: 63,24 zł 68,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Samorząd terytorialny wczoraj i dziś – książka
  TANIEJ 7 %

  Samorząd terytorialny wczoraj i dziś – książka

  Elżbieta Paziewska  

  Potrzeba tej publikacji jest zgoła nadzwyczajna, skoro wokoło na temat samorządu tyle jest dyskusji – kompetentnych i arogancko ignoranckich. Tu mamy propozycję dyskusji uporządkowanej, usystematyzowanej, osadzonej w historii i przepisach prawnych oraz opartej na etyce samorządowca i na pragmatycznej analizie procesu zarządzania lokalnego. Kontekst wyborów samorządowych, jakie się kolejny raz odbyły,...

  Data dostępności:

  Cena: 46,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Polityka rachunkowości 2013 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – książka
  TANIEJ 7 %

  Polityka rachunkowości 2013 z komentarzem do planu kont dla jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych – książka

  Elżbieta Gaździk   Ewa Ostapowicz  

  Głównym celem opracowania jest pomoc dla kierowników jednostek w przygotowaniu dokumentacji opisującej przyjęte w jednostce zasady rachunkowości, jak również pomoc dla służb finansowo-księgowych w zakresie rozwiązań ewidencyjnych, które są często odmienne od rozwiązań ewidencyjnych występujących w podmiotach spoza sfery jednostek sektora finansów publicznych. Stan prawny na 31 maja 2013 roku.

  Data dostępności:

  Cena: 136,71 zł 147,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Finanse samorządowe – książka
  TANIEJ 7 %

  Finanse samorządowe – książka

  Piotr Sołtyk  

  Książka zawiera aktualną wiedzę z finansów samorządowych. Autor ukazał merytoryczne zagadnienia związane z finansami publicznymi, prawem finansowym z punktu widzenia funkcji i zadań współczesnego decydenta samorządowego. W monografii w sposób usystematyzowany, kompletny, a zarazem przystępny przedstawiono fundamentalne zagadnienia wymagane do skutecznego zarządzania gospodarką finansową jednostki samorządu...

  Data dostępności:

  Cena: 79,05 zł 85,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 351

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA