Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 272
 • administracja, samorząd terytorialny: Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego – książka
  TANIEJ 5 %

  Wieloletnia prognoza finansowa w jednostkach samorządu terytorialnego – książka

  Michał Jędrzejczyk  

  W prowadzonych badaniach naukowych Autor podjął problem racjonalnego i efektywnego zarządzania finansami publicznymi na poziomie budżetu państwa oraz jednostek samorządu terytorialnego. Zważywszy na stopień skomplikowania, problematyka finansów publicznych zintensyfikowana została na instrumentach nowego zarządzania finansami publicznymi, w tym w szczególności na: prognozowaniu, programowaniu oraz...

  Cena: 64,60 zł 68,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – książka
  TANIEJ 5 %

  Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach – książka

  Na szczeblu gminnym wójt, burmistrz lub prezydent miasta sprawują kontrolę w zakresie przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie środowiska oraz realizują działania mające na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji obowiązków środowiskowych zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Jeżeli jesteś podmiotem stanowiącym element gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi musisz...

  Cena: 94,05 zł 99,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Jednostki samorządu terytorialnego w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce – książka
  TANIEJ 5 %

  Jednostki samorządu terytorialnego w systemie finansowania ochrony zdrowia w Polsce – książka

  Magdalena Karczewska Zofia  

  Ekonomiczne podejście do problemów, które występują w polskim sektorze ochrony zdrowia, a w szczególności w opiece zdrowotnej, jest skomplikowane z uwagi na złożoność materii. Wraz z transformacją systemową w Polsce nasiliły się problemy społeczno-ekonomiczne, wśród których pogarszający się dostęp do opieki zdrowotnej był i nadal jest dotkliwie odczuwany przez społeczeństwo. Wprowadzenie powszechnego...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej – książka
  TANIEJ 5 %

  Wzorce i zasady działania współczesnej administracji publicznej – książka

  Barbara Jaworska-Dębska   Przemysław Kledzik   Janusz Sługocki  

  W ostatnich latach problematyka wzorców i zasad działania administracji na nowo nabierała fundamentalnego znaczenia. W przestrzeni publicznej toczą się spory o kształt i cele działania administracji publicznej, która staje w obliczu wielu nowych wyzwań i oczekiwań społecznych. Opracowanie obejmuje zbiór 64 tekstów, w których dokonano analizy tego zagadnienia w aspekcie zarówno obowiązujących aktów...

  Cena: 141,55 zł 149,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zatrudnianie pracowników samorządowych – książka
  TANIEJ 5 %

  Zatrudnianie pracowników samorządowych – książka

  Paweł Czarnecki   Anna Reda-Ciszewska   Barbara Surdykowska  

  W publikacji omówiono zasady zatrudniania pracowników samorządowych, uwzględniając ogół przepisów dotyczących tej grupy zawodowej. Książka zawiera wzory dokumentów dotyczących m.in.: • powierzenia pracownikowi wykonywania innej pracy, • zarządzenia w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania, • informacji o odmowie wykonania polecenia, • oświadczenia o podjęciu prowadzenia działalności gospodarczej, •...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Urząd wojewody lubelskiego w latach 1919-2019. Sto lat funkcjonowania w różnych ustrojach polityczny – książka
  TANIEJ 5 %

  Urząd wojewody lubelskiego w latach 1919-2019. Sto lat funkcjonowania w różnych ustrojach polityczny – książka

  Waldemar Kozyra  

  Dzieje struktur administracyjnych, jak też poszczególnych instytucji administracyjnych działających na ziemiach polskich w XX w., a zwłaszcza na przełomie wieków XX/XX […], są bardzo słabo rozpoznane; badania na ich temat są dopiero w fazie początkowej. Dlatego też dobrze stało się, że Waldemar Kozyra podjął się ambitnego, trudnego zadania przedstawienia dziejów urzędu wojewody lubelskiego w ostatnich...

  Cena: 45,89 zł 48,30 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Samorząd Wolności – książka
  TANIEJ 5 %

  Samorząd Wolności – książka

  Renata Maciejczak  

  Trzymacie Państwo w rękach obszerny wywiad z Jerzym Stępniem, współtwórcą ustaw samorządowych z 1990 roku, sędzią, byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego, wykładowcą akademickim i, co dla mnie nie mniej ważne, również założycielem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Publikacja ukazuje się w momencie szczególnym – w 30. rocznicę uchwalenia przez Sejm X kadencji ustawy o...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – książka
  TANIEJ 5 %

  Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – książka

  Maciej Nowak  

  "Zarządzanie przestrzenią jest problemem w istocie nowym, łączącym elementy zarządzania i planowania. Brakuje, jak dotychczas, w literaturze przedmiotu szerszych badań nad tym problemem (...) W tym też względzie uważam, że podjęty problem jest ważnym, wartym badań pozbawionych emocji, a opartych tylko na przesłankach naukowych. Uważam zatem, że temat jest przydatny dla rozwoju wiedzy i praktyki planowania...

  Cena: 53,20 zł 56,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Administracyjnoprawne środki zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych na przykładzie meczów piłki nożnej – książka
  TANIEJ 5 %

  Administracyjnoprawne środki zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych na przykładzie meczów piłki nożnej – książka

  Jakub Majewski  

  Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych, a w szczególności sportowych imprez masowych - meczów piłki nożnej, to jedno z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych zagadnień związanych z organizacją takich imprez na całym świecie. Wyraz temu niejako daje Ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - akt konieczny i kluczowy dla poprawy stanu bezpieczeństwa na tego typu imprezach,...

  Cena: 76,00 zł 80,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Rada nadzorcza spółki komunalnej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego – książka
  TANIEJ 5 %

  Rada nadzorcza spółki komunalnej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego – książka

  Dorota Fleszer  

  Publikacja podejmuje zagadnienia związane ze sprawowaniem nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. W opracowaniu omówiono m.in. problematykę: – statusu i składu rady nadzorczej w spółce z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, – kompetencji członków rady nadzorczej, – zakazu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w określonych sytuacjach, – działalności...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Drzewo kampanii wyborczej – książka
  TANIEJ 5 %

  Drzewo kampanii wyborczej – książka

  Sergiusz Trzeciak  

  Nowoczesny i praktyczny przewodnik, z którego dowiesz się, jak: przygotować strategię swojej kampanii wyborczej (m.in. wyznaczać cele, określać grupy docelowe i formułować przekaz); prowadzić kampanię bezpośrednią; przygotować atrakcyjne i praktyczne materiały wyborcze; radzić sobie podczas wystąpień publicznych; współpracować z mediami; wykorzystać internet w kampanii wyborczej; zaplanować i efektywnie...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Dochody podatkowe samorządu terytorialnego i czynniki je kształtujące – książka
  TANIEJ 5 %

  Dochody podatkowe samorządu terytorialnego i czynniki je kształtujące – książka

  Recenzowana monografia naukowa dotyczy ważnej i aktualnej problematyki z obszaru finansów lokalnych, tj. zagadnień podatków samorządowych jako źródeł dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego (JST). Autonomia fiskalna i lokalne władztwo podatkowe stanowią filary samodzielności dochodowej JST, a wydajność fiskalna związanych z nimi lokalnych źródeł dochodów podatkowych to kluczowa determinanta...

  Cena: 35,91 zł 37,80 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Miejsce samorządu terytorialnego w ramach ładu prawnego w Polsce. – książka
  TANIEJ 5 %

  Miejsce samorządu terytorialnego w ramach ładu prawnego w Polsce. – książka

  Marian Zdyb  

  Prof. dr hab. Marian Zdyb podjął się tematu o dużej doniosłości prawnej, zwłaszcza że problem miejsca samorządu terytorialnego w ramach ładu prawnego w Polsce ujmuje […] w kontekście uniwersalnym, a więc uwzględniającym najbardziej podstawowe wyznaczniki i desygnaty, zarówno państwa, jak i samorządu terytorialnego, w ich wzajemnym związku i perspektywie. Owa wyjątkowość wiąże się przede wszystkim z...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ochrona środowiska w praktyce gminy – książka
  TANIEJ 5 %

  Ochrona środowiska w praktyce gminy – książka

  Bartosz Rakoczy  

  Książka przedstawia zadania i obowiązki gminy w dwóch aspektach, z jednej strony jako podmiot zobowiązany wykonywać określone zadania z zakresu ochrony środowiska, a z drugiej – sama jest podmiotem korzystającym ze środowiska. W publikacji znajdziesz m.in. omówienie następujących zagadnień: prawo do korzystania ze środowiska oraz podmiot korzystający ze środowiska; realizacja przez gminę poszczególnych...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Wieczni prezydenci – książka
  TANIEJ 5 %

  Wieczni prezydenci – książka

  Maciej Drzonek  

  Maciej Drzonek, Wieczni prezydenci. Dwa przypadki trójmiejskie „Książka Macieja Drzonka poświęcona długowiecznym prezydentom jest przykładem bardzo cennego podejścia, które konfrontuje analizy oficjalnych rezultatów wyborów, wyników głosowania, poparcia dla poszczególnych ogólnopolskich i lokalnych partii, z pogłębionym obrazem uzyskanym dzięki wywiadom z uczestnikami samych wydarzeń. (…) Opowieści...

  Cena: 34,91 zł 36,75 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Załatwianie spraw przedsiębiorców przez administrację publiczną – książka
  TANIEJ 5 %

  Załatwianie spraw przedsiębiorców przez administrację publiczną – książka

  Agnieszka Żywicka   Leszek Bielecki  

  Publikacja poświęcona jest kluczowym zagadnieniom dotyczącym podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce po zmianach wprowadzonych ustawami z pakietu Konstytucji Biznesu. Autorzy niniejszego opracowania skoncentrowali swoje rozważania wokół zasadniczych zagadnień z zakresu procedur gospodarczych, przedstawiając pozycję prawną przedsiębiorcy w relacjach z organami administracji gospodarczej...

  Cena: 47,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych – książka
  TANIEJ 5 %

  Komentarz do planu kont dla jednostek budżetowych – książka

  Maria Augustowska   Wojciech Rup  

  Wnikliwy komentarz opracowany z uwzględnieniem podstawowych dla rachunkowości budżetowej ustaw i rozporządzeń, w tym m.in.: -ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.); -rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,...

  Cena: 349,13 zł 367,50 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych – książka
  TANIEJ 5 %

  Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych – książka

  Jolanta Behr  

  Rozważania zawarte w książce mają uniwersalny charakter. Są przydatne teoretykom i praktykom prawa oraz usługobiorcom w kontekście ochrony ich praw. Przyjęto w nich perspektywę bene?cjenta usług z zakresu oświaty, kultury, kultury ?zycznej i turystyki. Porównano jego pozycję prawną jako mieszkańca gminy świadczącej usługi i jako osoby spoza tego grona. Ustalono czy z analizowanych usług mogą korzystać...

  Cena: 66,50 zł 70,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie publiczne 2 (48) 2019 – książka
  TANIEJ 5 %

  Zarządzanie publiczne 2 (48) 2019 – książka

  Anna Adamus-Matuszyńska, Grzegorz Polok: Ethical values and norms in the communication systems of public institutions George Lundskow, Brian Phillips, Phyllis Curtiss: Gender and Right-Wing Authoritarianism in a working-class case-study Aleksander Noworól: Management of the Kraków Functional Urban Area, in Poland, using a European Union Instrument: Integrated Territorial Adam Mateusz Suchecki: Spatiotemporal...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Gospodarka komunalna – książka
  TANIEJ 5 %

  Gospodarka komunalna – książka

  Michał Biliński   Wojciech Gonet   Hanna Wolska  

  W poradniku przedstawiono prawne aspekty funkcjonowania podmiotów świadczących usługi z zakresu wodociągów i kanalizacji, ciepłownictwa, transportu miejskiego, utrzymania czystości, gospodarki odpadami i opieki zdrowotnej, takie jak: - ogranizacyjno-prawne formy prowadzenia działalności z zakresu gospodarki komunalnej, - umowne powierzenie zadań z zakresu gospodarki komunalnej, - obrót prawami właścicielskimi...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 272

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA