Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 266
 • administracja, samorząd terytorialny: Samorząd Wolności – książka
  TANIEJ 5 %

  Samorząd Wolności – książka

  Renata Maciejczak  

  Trzymacie Państwo w rękach obszerny wywiad z Jerzym Stępniem, współtwórcą ustaw samorządowych z 1990 roku, sędzią, byłym prezesem Trybunału Konstytucyjnego, wykładowcą akademickim i, co dla mnie nie mniej ważne, również założycielem Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej im. Jerzego Regulskiego. Publikacja ukazuje się w momencie szczególnym – w 30. rocznicę uchwalenia przez Sejm X kadencji ustawy o...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – książka
  TANIEJ 5 %

  Decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu – książka

  Maciej Nowak  

  "Zarządzanie przestrzenią jest problemem w istocie nowym, łączącym elementy zarządzania i planowania. Brakuje, jak dotychczas, w literaturze przedmiotu szerszych badań nad tym problemem (...) W tym też względzie uważam, że podjęty problem jest ważnym, wartym badań pozbawionych emocji, a opartych tylko na przesłankach naukowych. Uważam zatem, że temat jest przydatny dla rozwoju wiedzy i praktyki planowania...

  Cena: 53,20 zł 56,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Administracyjnoprawne środki zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych na przykładzie meczów piłki nożnej – książka
  TANIEJ 5 %

  Administracyjnoprawne środki zapewnienia bezpieczeństwa imprez masowych na przykładzie meczów piłki nożnej – książka

  Jakub Majewski  

  Zapewnienie bezpieczeństwa imprez masowych, a w szczególności sportowych imprez masowych - meczów piłki nożnej, to jedno z najważniejszych, a zarazem najtrudniejszych zagadnień związanych z organizacją takich imprez na całym świecie. Wyraz temu niejako daje Ustawa z 20 marca 2009 r. o bezpieczeństwie imprez masowych - akt konieczny i kluczowy dla poprawy stanu bezpieczeństwa na tego typu imprezach,...

  Cena: 76,00 zł 80,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Rada nadzorcza spółki komunalnej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego – książka
  TANIEJ 5 %

  Rada nadzorcza spółki komunalnej z udziałem jednostki samorządu terytorialnego – książka

  Dorota Fleszer  

  Publikacja podejmuje zagadnienia związane ze sprawowaniem nadzoru korporacyjnego w spółkach z udziałem jednostek samorządu terytorialnego. W opracowaniu omówiono m.in. problematykę: – statusu i składu rady nadzorczej w spółce z udziałem jednostki samorządu terytorialnego, – kompetencji członków rady nadzorczej, – zakazu pełnienia funkcji członka rady nadzorczej w określonych sytuacjach, – działalności...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Drzewo kampanii wyborczej – książka
  TANIEJ 5 %

  Drzewo kampanii wyborczej – książka

  Sergiusz Trzeciak  

  Nowoczesny i praktyczny przewodnik, z którego dowiesz się, jak: przygotować strategię swojej kampanii wyborczej (m.in. wyznaczać cele, określać grupy docelowe i formułować przekaz); prowadzić kampanię bezpośrednią; przygotować atrakcyjne i praktyczne materiały wyborcze; radzić sobie podczas wystąpień publicznych; współpracować z mediami; wykorzystać internet w kampanii wyborczej; zaplanować i efektywnie...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Dochody podatkowe samorządu terytorialnego i czynniki je kształtujące – książka
  TANIEJ 5 %

  Dochody podatkowe samorządu terytorialnego i czynniki je kształtujące – książka

  Recenzowana monografia naukowa dotyczy ważnej i aktualnej problematyki z obszaru finansów lokalnych, tj. zagadnień podatków samorządowych jako źródeł dochodów własnych jednostek samorządu terytorialnego (JST). Autonomia fiskalna i lokalne władztwo podatkowe stanowią filary samodzielności dochodowej JST, a wydajność fiskalna związanych z nimi lokalnych źródeł dochodów podatkowych to kluczowa determinanta...

  Cena: 35,91 zł 37,80 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Miejsce samorządu terytorialnego w ramach ładu prawnego w Polsce. – książka
  TANIEJ 5 %

  Miejsce samorządu terytorialnego w ramach ładu prawnego w Polsce. – książka

  Marian Zdyb  

  Prof. dr hab. Marian Zdyb podjął się tematu o dużej doniosłości prawnej, zwłaszcza że problem miejsca samorządu terytorialnego w ramach ładu prawnego w Polsce ujmuje […] w kontekście uniwersalnym, a więc uwzględniającym najbardziej podstawowe wyznaczniki i desygnaty, zarówno państwa, jak i samorządu terytorialnego, w ich wzajemnym związku i perspektywie. Owa wyjątkowość wiąże się przede wszystkim z...

  Cena: 37,90 zł 39,90 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań publicznych – książka
  TANIEJ 5 %

  Bezpieczeństwo ekologiczne w realizacji zadań publicznych – książka

  Diana Trzcińska   Joanna Sylwia Kierzkowska  

  Monografia poświęcona jest analizie zagadnienia bezpieczeństwa ekologicznego, które stanowi istotną, zakorzenioną w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, wartość o znaczeniu normatywnym. Nowością przeprowadzonych badań odzwierciedlonych w niniejszej publikacji są rozważania dotyczące tytułowego zagadnienia w odniesieniu do zadań podmiotów, którym ustawodawca wyznaczył szczególną rolę w realizacji...

  Cena: 42,75 zł 45,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ochrona środowiska w praktyce gminy – książka
  TANIEJ 5 %

  Ochrona środowiska w praktyce gminy – książka

  Bartosz Rakoczy  

  Książka przedstawia zadania i obowiązki gminy w dwóch aspektach, z jednej strony jako podmiot zobowiązany wykonywać określone zadania z zakresu ochrony środowiska, a z drugiej – sama jest podmiotem korzystającym ze środowiska. W publikacji znajdziesz m.in. omówienie następujących zagadnień: prawo do korzystania ze środowiska oraz podmiot korzystający ze środowiska; realizacja przez gminę poszczególnych...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Załatwianie spraw przedsiębiorców przez administrację publiczną – książka
  TANIEJ 5 %

  Załatwianie spraw przedsiębiorców przez administrację publiczną – książka

  Agnieszka Żywicka   Leszek Bielecki  

  Publikacja poświęcona jest kluczowym zagadnieniom dotyczącym podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce po zmianach wprowadzonych ustawami z pakietu Konstytucji Biznesu. Autorzy niniejszego opracowania skoncentrowali swoje rozważania wokół zasadniczych zagadnień z zakresu procedur gospodarczych, przedstawiając pozycję prawną przedsiębiorcy w relacjach z organami administracji gospodarczej...

  Cena: 47,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie – książka
  TANIEJ 5 %

  Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie – książka

  Jan Ziobro  

  W monografii przedstawiono w ujęciu przekrojowym problematykę funkcjonowania OSP i KSRG, w szczególności zaś zagadnień dotyczących gotowości operacyjnej tych jednostek, stanowiącej kluczową determinantę w osiągnięciu oczekiwanej sprawności całego systemu. W części 1 pt. Teoretyczne i praktyczne konteksty funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym. Aspekty...

  Cena: 47,50 zł 50,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych – książka
  TANIEJ 5 %

  Gmina jako podmiot administracji świadczącej w zakresie usług niematerialnych – książka

  Jolanta Behr  

  Rozważania zawarte w książce mają uniwersalny charakter. Są przydatne teoretykom i praktykom prawa oraz usługobiorcom w kontekście ochrony ich praw. Przyjęto w nich perspektywę bene?cjenta usług z zakresu oświaty, kultury, kultury ?zycznej i turystyki. Porównano jego pozycję prawną jako mieszkańca gminy świadczącej usługi i jako osoby spoza tego grona. Ustalono czy z analizowanych usług mogą korzystać...

  Cena: 66,50 zł 70,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Zarządzanie publiczne 2 (48) 2019 – książka
  TANIEJ 5 %

  Zarządzanie publiczne 2 (48) 2019 – książka

  Anna Adamus-Matuszyńska, Grzegorz Polok: Ethical values and norms in the communication systems of public institutions George Lundskow, Brian Phillips, Phyllis Curtiss: Gender and Right-Wing Authoritarianism in a working-class case-study Aleksander Noworól: Management of the Kraków Functional Urban Area, in Poland, using a European Union Instrument: Integrated Territorial Adam Mateusz Suchecki: Spatiotemporal...

  Cena: 19,95 zł 21,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Gospodarka komunalna – książka
  TANIEJ 5 %

  Gospodarka komunalna – książka

  Michał Biliński   Wojciech Gonet   Hanna Wolska  

  W poradniku przedstawiono prawne aspekty funkcjonowania podmiotów świadczących usługi z zakresu wodociągów i kanalizacji, ciepłownictwa, transportu miejskiego, utrzymania czystości, gospodarki odpadami i opieki zdrowotnej, takie jak: - ogranizacyjno-prawne formy prowadzenia działalności z zakresu gospodarki komunalnej, - umowne powierzenie zadań z zakresu gospodarki komunalnej, - obrót prawami właścicielskimi...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Rachunek kosztów jako instrument usprawniania procesów zarządzania gminą – książka
  TANIEJ 5 %

  Rachunek kosztów jako instrument usprawniania procesów zarządzania gminą – książka

  Artur Kożuch  

  Specyfika podstawowych jednostek samorządu terytorialnego oraz nieustanny brak różnego rodzaju zasobów, w tym głównie finansowych, zapewniających odpowiednie zaspokajanie potrzeb społeczności lokalnych stanowią niezwykle istotne wyzwanie zarówno dla teoretyków, jak i praktyków zajmujących się sprawnością tych organizacji. W tym zakresie szczególne znaczenie należy przypisać przystosowywaniu i adoptowaniu...

  Cena: 55,10 zł 58,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Komentarz – książka
  TANIEJ 5 %

  Ustawa o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych Komentarz – książka

  W komentarzu omówiono regulacje dotyczące dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych, które nakładają nowe obowiązki na jednostki sektora finansów publicznych i niektóre inne podmioty. Przedstawiono również wymagania dotyczące funkcjonalności, kompatybilności, postrzegalności i zrozumiałości tych mediów w celu zapewnienia osobom niepełnosprawnym, na zasadzie równości z innymi osobami,...

  Cena: 122,55 zł 129,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Studia Regionalne i Lokalne. Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju – książka
  TANIEJ 5 %

  Studia Regionalne i Lokalne. Zaktualizowana koncepcja przestrzennego zagospodarowania kraju – książka

  Prezentowany numer specjalny jest w całości poświęcony Zaktualizowanej koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju. Dokument ten został opracowany w zlikwidowanym już Rządowym Centrum Studiów Zagranicznych i przyjęty przez rząd RP na posiedzeniu 6 września 2005 r. Przedstawiony materiał – jak twierdzą jego twórcy – nie jest oczywiście doskonały. Już obecnie – po roku od jego powstania – rysują...

  Cena: 16,96 zł 17,85 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych – książka
  TANIEJ 5 %

  Etyka zawodowa funkcjonariuszy służb państwowych – książka

  Jolanta Itrich-Drabarek  

  Drugie wydanie książki zawiera uzupełnienia i uaktualnienia dotyczące zmian wprowadzonych w polskich służbach państwowych po 2015 roku. Największe zmiany (łącznie z nazwą) objęły dwie spośród służb omawianych dalej w kontekście wprowadzanych regulacji typu kodeksowego – Służba Ochrony Państwa zastąpiła Biuro Ochrony Rządu, zamiast Służby Celnej funkcjonuje Służba Celno-Skarbowa. Dodano także omówienie...

  Cena: 52,25 zł 55,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Publiczny transport zbiorowy – książka
  TANIEJ 5 %

  Publiczny transport zbiorowy – książka

  Adrian Misiejko  

  Publikacja stanowi omówienie zagadnień związanych ze stanowieniem prawa miejscowego (i innych aktów) związanych z organizowaniem publicznego transportu zbiorowego przez organy jednostek samorządu terytorialnego. Uwzględnia regulacje wprowadzone ustawą z 16.05.2019 r. o Funduszu rozwoju przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej. Oprócz tego odwołuje się do orzecznictwa organów nadzoru...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego – książka
  TANIEJ 5 %

  Komentarz do ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego – książka

  Klaudia Stelmaszczyk   Marcin Tyniewicki  

  Praktyczny komentarz do wybranych przepisów ustawy o finansach publicznych dla jednostek samorządu terytorialnego. Autorzy – cenieni praktycy, specjaliści, byli lub obecni członkowie Kolegium RIO, komisji orzekających w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych – omawiają i analizują szczegółowo te przepisy ustawy, które odnoszą się do prowadzenia gospodarki finansowej przez samorządy...

  Cena: 239,40 zł 252,00 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 266

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA