Wpisz kod
Wyszukiwarka
Koszyk jest pusty.

administracja, samorząd terytorialny

Liczba pozycji: 270
 • administracja, samorząd terytorialny: Historia administracji w Polsce 1764-1989 – książka
  TANIEJ 5 %

  Historia administracji w Polsce 1764-1989 – książka

  Wojciech Witkowski  

  Obszerna i wnikliwa synteza historii administracji w Polsce od połowy XVIII wieku do współczesności. Książka opiera się na kryterium chronologicznym. Obok doktryny i prawa administracyjnego autor opisuje szczegółowo struktury i zasady działania administracji na ziemiach polskich. W częściach wykładu, które dotyczą instytucji pochodzenia obcego, autor szczegółowo omawia genezę i warunki powstania przyjętych...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Administracja publiczna – książka
  TANIEJ 5 %

  Administracja publiczna – książka

  Część pierwsza przedstawia najważniejsze wyzwania i zagrożenia związane z funkcjonowaniem państwa i administracji publicznej w dobie integracji europejskiej. Część druga prezentuje problematykę organizacji i zarządzania w administracji publicznej, ze szczególnym uwzględnieniem jakości jej działania. Część trzecia jest poświęcona zagadnieniom służby cywilnej, profesji urzędniczej, jej specyfice i napięciom,...

  Cena: 65,55 zł 69,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Administracja publiczna – książka
  TANIEJ 5 %

  Administracja publiczna – książka

  Nowe, poprawione i uaktualnione wydanie jednego z nielicznych polskich opracowań o charakterze interdyscyplinarnym, poświęconego administracji publicznej! Książka uwzględnia najnowsze akty prawne, dotyczące m.in. administracji rządowej, samorządu terytorialnego, sądów administracyjnych i audytu wewnętrznego w administracji publicznej oraz zmiany związane z wejściem Polski do Unii Europejskiej. Prezentuje...

  Cena: 56,05 zł 59,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Gospodarka przestrzenna – książka
  TANIEJ 5 %

  Gospodarka przestrzenna – książka

  Anna Karwińska  

  Książka przygotowana z myślą o studentach kierunku "Gospodarka przestrzenna" oraz kierunków ekonomicznych, stanowiąca również cenną lekturę dla praktyków gospodarczych, pragnących dokładniej poznać związki między przemianami społecznymi i kulturowymi, a zasadami gospodarowania przestrzenią. Praca składa się z 4 części, w których zaprezentowano: podstawowe problemy gospodarki przestrzennej w wymiarze...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Administracja publiczna w procesie dostosowywania państwa do Unii Europejskiej – książka
  TANIEJ 5 %

  Administracja publiczna w procesie dostosowywania państwa do Unii Europejskiej – książka

  Członkostwo Polski w Unii Europejskiej stawia przed naszym państwem znaczące wyzwania modernizacyjne. Są one następstwem konieczności przyjęcia dorobku prawnego wspólnoty i wysokich standardów realizacyjnych różnych polityk wspólnotowych. Szczególną strukturą, od której zależy efektywne uczestnictwo Polski w mechanizmach Unii Europejskiej jest administracja publiczna. W procesie tym zaangażowane być...

  Cena: 31,35 zł 33,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Mechanizmy funkcjonowania administracji europejskiej – książka
  TANIEJ 5 %

  Mechanizmy funkcjonowania administracji europejskiej – książka

  Książka jest zbiorem sześciu esejów pogrupowanych w dwa moduły. W części pierwszej Mechanizmy funkcjonowania administracji europejskiej ukazany został wymiar administracyjny europeizacji, rozumianej za Jackiem Czaputowiczem jako rozszerzanie tematycznych związków między administracjami publicznymi państw członkowskich oraz między państwami a instytucjami unijnymi. Europeizacja kadr urzędniczych następuje...

  Cena: 27,55 zł 29,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych w zakresieci i gospodarki finansowej – książka
  TANIEJ 5 %

  Odpowiedzialność kierownika i głównego księgowego jednostki sektora finansów publicznych w zakresieci i gospodarki finansowej – książka

  Ewaryst Kowalczyk  

  Sprawdzone, gotowe rozwiązania – nieodzowna publikacja dla każdego kierownika i głównego księgowego jednostki budżetowej – wyjaśnienie suchych, często trudnych w interpretacji, aktów prawnych: * kompleksowe omówienie wszystkich obowiązków, jakie wynikają ze szczególnych zasad gospodarki finansowej jednostek sektora finansów publicznych * rozwiązania praktyczne, przykłady, interpretacje i wyjaśnienia...

  Cena: 139,65 zł 147,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Opcja czy osoba – książka
  TANIEJ 5 %

  Opcja czy osoba – książka

  Michał Bukowski   Jarosław Flis   Agnieszka Hess   Agnieszka Szymańska  

  Co jest kryterium decydującym o rezultacie wyborów samorządowych: opcja czy osoba? Dylemat zawarty w tytule książki pojawia się przy okazji wielu zjawisk towarzyszących wyborom lokalnym. Wybory to przecież nie tylko sam akt wrzucenia głosu do urny - to wielomiesięczny proces będący wypadkową zachowania licznych podmiotów. Autorzy strukturyzują ten proces zgodnie z modelem swoistej matrycy samorządowej,...

  Cena: 32,92 zł 34,65 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych – książka
  TANIEJ 5 %

  Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych – książka

  Publikacja stanowi kompleksowy zbiór wiarygodnych i niekwestionowanych przez regionalne izby obrachunkowe wzorów uchwał i zarządzeń dotyczących spraw finansowych. Każdy wzór został poprzedzony komentarzem nawiązującym do wymaganych i możliwych treści tego rodzaju uchwały (zarządzenia) oraz do aktualnego orzecznictwa regionalnych izb obrachunkowych i sądów administracyjnych. Książka jest odpowiedzią...

  Cena: 141,55 zł 149,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Potencjał rozwojowy wybranych gmin w Polsce – książka
  TANIEJ 5 %

  Potencjał rozwojowy wybranych gmin w Polsce – książka

  Potencjał rozwojowy w każdym wymiarze - gospodarki świata, kraju, regionu czy gminy, należy określać na podstawie analizy wielkich kapitałów będących równocześnie zasobami, czynnikami wytwórczymi, którymi powinna dysponować harmonijnie rozwijająca się gmina. Niniejsze opracowanie daje różne możliwości analizy. Dzięki prezentacji wskaźnikowej obejmuje wszystkie elementy kapitałów-zasobów, a więc zarówno...

  Cena: 26,60 zł 28,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Wellbeing and competences of individuals in local communities in Poland – książka
  TANIEJ 5 %

  Wellbeing and competences of individuals in local communities in Poland – książka

  Dobrobyt społeczności lokalnych jest ściśle związany z poziomem kompetencji jednostek w tworzeniu i korzystaniu z postępu technologicznego, informacyjnego i społecznego. Książka przedstawia badania czynników decydujących o poziomie kompetencji, takich jak: zdolność do tworzenia innowacji, zdolność do zatrudnienia, uczestnictwo w życiu społecznym i politycznym, kompetencje osób starszych, zachowania...

  Cena: 26,60 zł 28,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Procedura zlecania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym z płytą CD – książka
  TANIEJ 5 %

  Procedura zlecania zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego organizacjom pozarządowym z płytą CD – książka

  Izabela Małgorzata Świderek  

  Wzorcowa dokumentacja, szczegółowy instruktaż postępowania oraz gotowy przykład oferty zadania publicznego zgodnie z nowymi zasadami ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz nowego rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania...

  Cena: 159,60 zł 168,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości? – książka
  TANIEJ 5 %

  Jak samorządy lokalne mogą wspierać rozwój przedsiębiorczości? – książka

  Małgorzata Anna Saar  

  Na półkach księgarskich trudno znaleźć pozycje, które w wystarczający i obrazowy sposób opisywałyby potrzeby i możliwości współpracy władz samorządowych z przedsiębiorcami. Książka, którą trzymacie Państwo w ręku to pionierskie opracowanie. W publikacji przedstawiono metody i sposoby, jakimi posługują się lub mogłyby posługiwać się samorządy lokalne, aby rozwijać lokalną przedsiębiorczość. Dzięki...

  Cena: 37,05 zł 39,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Urzędnicy w służbie demokratycznego państwa – książka
  TANIEJ 5 %

  Urzędnicy w służbie demokratycznego państwa – książka

  Jolanta Arcimowicz  

  Od rozpoczęcia przeobrażeń ustrojowych w Polsce minęło już ponad dwadzieścia lat. Zmiany, jakie nastąpiły w tym okresie, mają w wielu sferach życia publicznego wręcz rewolucyjny jakościowy charakter i objęły również aparat administracyjny państwa. Autorka, badając i opisując służbę cywilną III Rzeczypospolitej, uwzględnia perspektywę historyczną (zarówno z okresu międzywojennego, jak i po II wojnie...

  Cena: 46,55 zł 49,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Wizerunek Warszawy w działaniach promocyjnych władz lokalnych i świadomości społecznej – książka
  TANIEJ 5 %

  Wizerunek Warszawy w działaniach promocyjnych władz lokalnych i świadomości społecznej – książka

  Sylwia Dudek-Mańkowska  

  Badania nad wizerunkami miejsc prowadzone są od lat 70-tych XX w. przez przedstawicieli różnych dyscyplin naukowych. Problematyka dotycząca formowania się wizerunku miasta nadal znajduje się przede wszystkim w obszarze zainteresowań ekonomistów, socjologów, psychologów, specjalistów od zarządzania oraz osób zajmujących się rynkiem środków masowego przekazu. W pracy wskazano także na znaczące możliwości...

  Cena: 36,91 zł 38,85 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Poradnik samorządowca 2/2010 Wynagrodzenia w samorządzie – książka
  TANIEJ 5 %

  Poradnik samorządowca 2/2010 Wynagrodzenia w samorządzie – książka

  Jarosław Żarowski  

  Poradnik Samorządowca to nowy miesięcznik, wydawany we współpracy z Autorami Gazety Samorządu i Administracji, który jako jedyny na rynku porusza w sposób kompleksowy zagadnienia ważne dla samorządowców: takie jak organizacja wyborów samorządowych, procedury budżetowe, zatrudnianie pracowników samorządowych. Raz w miesiącu jeden problem poruszony od A do Z. Dzięki wiedzy zdobytej z monotematycznych...

  Cena: 44,89 zł 47,25 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Komentarz do planów kont jednostki samorządu terytorialnego z płytą CD – książka
  TANIEJ 5 %

  Komentarz do planów kont jednostki samorządu terytorialnego z płytą CD – książka

  Jan Charytoniuk  

  Wnikliwy i rozbudowany komentarz do poszczególnych kont budżetu jednostek samorządu terytorialnego, do kont urzędu jako jednostki budżetowej, do kont występujących w innych¬ samorządowych jednostkach budżetowych oraz do kont stosowanych w samorządowych zakładach budżetowych po zmianach w przepisach obowiązujących od 1 stycznia 2011 r. Publikacja opracowana zgodnie z: * ustawą z dnia 27 sierpnia 2009...

  Cena: 259,35 zł 273,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Administracyjne prawo nieruchomości – książka
  TANIEJ 5 %

  Administracyjne prawo nieruchomości – książka

  Piotr Wancke  

  Kompetencje organów administracji publicznej w zakresie prawa nieruchomości są obecnie rozległe i regulowane przez znaczną ilość przepisów prawa. Prezentowana książka składa się z tabel zawierających zestawienie przysługujących urzędnikom uprawnień i obowiązków, dotyczących nieruchomości, z przypisanymi im konkretnymi podstawami prawnymi. Tabele powstały w oparciu o kategorie tematyczne (hasła) tożsame...

  Cena: 69,35 zł 73,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – książka
  TANIEJ 5 %

  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych – książka

  Katarzyna Borowska   Anna Kościńska-Paszkowska  

  Stan prawny na 17 maja 2010 roku. Komentarz zawiera kompleksowe opracowanie problematyki prawnej odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Obejmuje w szczególności omówienie zakresu podmiotowego i przedmiotowego komentowanej ustawy, zasad ponoszenia odpowiedzial-ności i postępowania w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Problematyka została bogato zilustrowana...

  Cena: 80,75 zł 85,00 zł

  Więcej

 • administracja, samorząd terytorialny: Jakość administracji w Polsce Zarys współczesnej problematyki – książka
  TANIEJ 5 %

  Jakość administracji w Polsce Zarys współczesnej problematyki – książka

  Andrzej Piekara  

  Andrzej Piekara, dr hab. nauk prawnych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Polskiego Towarzystwa Socjologicznego oraz innych, także zagranicznych, towarzystw naukowych. Wykładał w Kanadzie, we Francji i w Chorwacji. Od 1990 roku zajmuje się głównie zagadnieniami samorządu terytorialnego i decentralizacji administracji publicznej w kontekście rozwoju wspólnot lokalnych i wzrostu...

  Cena: 18,95 zł 19,95 zł

  Więcej

Liczba pozycji: 270

 Dodałeś produkt do koszyka zamknij X

<WRÓĆ DO ZAKUPÓWPRZEJDŹ DO KOSZYKA